Файл қосу


Тапсырманы өңдеу нивелирлеу«Сызықты құрылыстағы инженерлік-геодезиялық ізденістер»


            пәнінің ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

     5В071100 «Геодезия және картография» мамандығына арналған
           ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ


                  Семей


                  2013


                 Алғы сөз


  1 ӘЗІРЛЕГЕН
  Құрастырған –_________«_02__» _09___2013ж. №_1_,  Семей  қаласының
  Шәкәрәм атындағы мемлекеттік университеті, С.М.Аубакирова,  «Геодезия
  және құрылыс» кафедрасының аға оқытушысы

  2 ТАЛҚЫЛАНҒАН
  2.1 «Геодезия және құрылыс» кафедрасының отрысында


   Хаттама «_02_» __09___ 2013 жылғы, № _1_


  Каф. меңгерушісі ____________  Н.Күдеринова
  2.2 «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар»  факультетінің  оқу-
  әдістемелік бюросында


  Хаттама «_11_» __09___ 2013 жылғы, № _1_


  Төрайым ____________  Бекбаева Р.С.
  3 БЕКІТІЛГЕН
  Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында келісіліп, баспаға
  ұсынылды


  Хаттама «_18_» __09___ 2013 жылғы, № _1_  ОӘК төрайымы ____________ Искакова Г.К.
Мазмұны  |1 |Қолдану аясы                          |4  |
|2 |Қажетті нормативті актілер                   |4  |
|3 |Жалпы ережелер                         |4  |
|4 |Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу жоспарының мазмұны     |5  |
|5 |Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптар        |6  |
|6 |Пән бойынша оқу-әдістемелік карта                |7  |
|7 |Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы        |8  |
|8 |Әдебиеттер                           |9  |  1 ҚОЛДАНУ АЯСЫ


  Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу жоспары «Сызықты  құрылыстағы
инженерлік-геодезиялық  ізденістер»  пәніне  арналған  оқу-әдістемелік
кешенінің құрамына кіріп,  5В071100 Геодезия и картография мамандығында
оқитын студенттерге арналған. Ол пәннің мазмұнымен, қажеттілігімен, курстың
жүргізіп отырған жоспарымен толық таныстырады. Бұл оқу-әдістемелік жинақ
осы пәнді оқуға арналған негізгі құжат болып табылады.
  2 НОРМАТИВТІ АКТІЛЕР

   Оқытушыға  арналған  «Сызықты  құрылыстағы  инженерлік-геодезиялық
ізденістер» пәнінің жұмыс оқу жоспары оқу үрдісін жетілдіруге арналып,
келесі құжаттардың талаптарын толық қанағаттандырады:
   5В071100 – «Геодезия және картография» мамандығына арналған Қазақстан
Республикасының Білім және Ғылым Министрлігінің 2004 жылғы 7-ші тамызда, №
671 шыққан бұйрығымен бекітіліп, қолданысқа еңгізілген ҚР МЖБС 3.08.0ХХ-
2006 мамлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандартын.
  3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


  3.1 Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы.
  «Сызықты құрылыстағы инженерлік-геодезиялық ізденістер» пәні 5В071100
«Геодезия және картография» мамандығында оқитын студенттерге кәсіби таңдау
пәні түрінде  оқытылады.  «Сызықты  құрылыстағы  инженерлік-геодезиялық
ізденістер» пәнін оқыту құрылыс салу кезінде жүргізілетін геодезиялық
ізденіс  жұмыстарының  жағдайымен,   қолданылатын   аспаптар   мен
құрылғылардыоқытады.


  3.2 «Сызықты құрылыстағы инженерлік-геодезиялық ізденістер»  пәнін
оқытудың мақсатына: студенттерді құрылыс жұмыстарын жүргізу  кезіндегі
қажетті құрал-жабдықтармен таныстырып, геодезиялық қызмет көрсетудің басты
әдіс-тәсілдерін іс жүзінде қолдана білуге, орындауға үйрету болып табылады.


  3.3 Пәннің міндеті: болашақта кәсіби шеберлігін шыңдауда, өндірістік
және ғылыми-техникалық жұмысында көмекші болатын бастапқы теориялық және
тәжірибелік білім беру болып табылады.
   Бұл курсты оқу осы мамандықтың оқу жоспарында қарастырылған.
  «Сызықты  құрылыстағы  инженерлік-геодезиялық  ізденістер»  пәнін
студенттер жақсы түсіну үшін мына  пәндерден  хабардар  болуы  керек
(пререквизиттер):
 - геодезия 1,2;
 - картография;
 - инженерлік геодезия.


   3.4 Пәнді оқып бітіргеннен кейін студент білуі керек:
  1 - кесте – Жұмыс оқу жоспарынан үзінді

|Курс                  |Семестрі  |Кредиті          |
|                    |Лекциялық  |             |
|                    |дәріс    |             |
|Кіріспе. Инженерлік-геодезиялық     |1      |8.1.1, б. 5-7, 14-20;   |
|ізденістердің түрлері мен тапсырмалары. |      |8.1.2, б. 6-9, 26-31;   |
|                    |      |8.1.3, б. 17-26, 29-34.  |
|Ізденіс кезіндегі орындалатын      |1      |8.1.1,б. 20-23;      |
|топографиялық түсірістердің түрлері мен |      |8.1.2, б. 31-40;     |
|масштабтары. Сызықты құрылыс типіндегі |      |8.1.3, б. 34-38.     |
|ізденістері кезіндегі геодезиялық    |      |             |
|жұмыстар.                |      |             |
|Шеңбер қисығын бөлу. Пикетті қисыққа  |1      |8.1.1, б. 23-25;     |
|шығару.                 |      |8.1.2, б. 34-35;     |
|                    |      |8.1.3, б. 42-43.     |
|Инженерлік-геодезиялық жобалау     |1      |8.1.1, б. 29-33;     |
|элементтері. Геодезиялық жұмыс жобасын |      |8.1.2, б. 40-50;     |
|өндіріске енгізу туралы жалпы      |      |8.1.3, б. 39-45.     |
|мәліметтер.               |      |             |
|Көлік жолдарының көлденең және бойлық  |1      |8.1.1, б. 5-7, 34-36;   |
|профильін жобалау.           |      |8.1.2, б. 58;       |
|                    |      |8.1.3, б. 39-42      |
|Вертикаль (тік) қисықтар. Сызықты    |1      |8.1.1, б. 36-43;     |
|құрылыс типтерін жобалау және ізденіс  |      |8.1.2, б.50-57;      |
|жұмыстары бойынша соңғы қорытынды.   |      |8.1.3, б. 128-130.    |
|Вертикаль жобалау туралы жалпы     |      |             |
|мәліметтер. Құрылыс координаттық торын |      |             |
|жобалау.                |      |             |
|Геодезиялық бөлу жұмысы. Геодезиялық  |1      |8.1.1, б. 49-65;     |
|дайындық. Геодезиялық бөлу жұмыстарының |      |8.1.2, б. 94-99;     |
|түрлері.                |      |8.1.3, б. 46-62, 173-194. |
|Бөлшектеп бөлу дәлдігі.         |1      |8.1.1, б. 71-76;     |
|                    |      |8.1.3, б.         |
|                    |      |72-73,76-81,140-141.   |
|Ғимаратты бөлудің жалпы принципі.    |1      |8.1.1, б. 44-48;     |
|Ғимаратты бөлудің тәсілдері.      |      |8.1.2, б. 78-83,136-137; |
|                    |      |8.1.3, б. 82-87,     |
|                    |      |11-114,131-139.      |
|Ғимараттың бас және негізгі өстерін бөлу|1      |8.1.1, б. 104-113,115-120;|
|тәсілдері. Шеңбер қисығын бөлшектепбөлу |      |8.1.2, б.137;       |
|тәсілдері.               |      |8.1.3, б. 147-164     |
|Монтаждау жұмыстарын геодезиялық    |1      |8.1.1, б. 104-113,115-120;|
|қамтамасыз ету. Балкаларды монтаждау  |      |8.1.2, б.137;       |
|кезіндегі бөлу жұмыстары. Болат     |      |8.1.3, б. 147-164     |
|колонналар астына қойылатын       |      |             |
|фундаменттерді дайындау ерекшеліктері. |      |             |
|Орындаушы түсіріс. Орындаушы түсіріс  |1      |8.1.1, б. 104-113,115-120;|
|әдістері мен құрамы.          |      |8.1.2, б.137;       |
|                    |      |8.1.3, б. 147-164     |
|Құрылыс кезіндегі орындалатын орындаушы |1      |8.1.1, б. 104-113,115-120;|
|түсіріс. Индукциялық әдістермен     |      |8.1.2, б.137;       |
|инженерлік жерасты коммуникациясын   |      |8.1.3, б. 147-164     |
|түсіру.                 |      |             |
|Орындаушы құжат             |2      |8.1.1, б. 104-113,115-120;|
|                    |      |8.1.3, б. 147-164     |
|                    |15     |             |
  5 ӨЗДІК ЖҰМЫСҚА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР


  |№  |СӨЖ            |Сағат саны|ОСӨЖ       |Сағат  |
|  |              |     |         |саны  |
|1  |Трассаны нивелирлеу    |4     |Тапсырманы өңдеу |4    |
|  |кезіңдегі бақылау     |     |         |    |
|  |жұмыстары.         |     |         |    |
|2  |Трассаны күрделі жерлерін |3     |Тапсырманы өңдеу |3    |
|  |нивелирлеу         |     |         |    |
|3  |Құрылысты бөлу пункттері  |2     |Тапсырманы өңдеу |2    |
|  |мен тірек торлары .    |     |         |    |
|4  |Инженерлік құрылысты    |2     |Тапсырманы өңдеу |2    |
|  |бөлудің негізгі элементтері|     |         |    |
|  |мен әдістері        |     |         |    |
|5  |Құрылысты бөлудің жалпы  |2     |Тапсырманы өңдеу |2    |
|  |принціпі мен қажетті    |     |         |    |
|  |дәлдігі .         |     |         |    |
|6  |Бөлу жұмыстарының жоба   |2     |Тапсырманы өңдеу |2    |
|  |құжаттары.         |     |         |    |
|7  |Құрылыс кезіндегі     |3     |Тапсырманы өңдеу |3    |
|  |орындалатын орындаушы   |     |         |    |
|  |түсіріс.          |     |         |    |
|8  |Болат колонналар астына  |4,5    |Тапсырманы өңдеу |4,5   |
|  |қойылатын фундаменттерді  |     |         |    |
|  |дайындау ерекшеліктері.  |     |         |    |


         6 ПӘНГЕ АРНАЛҒАН ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

       3 - кесте – пәнге арналған оқу-әдістемелік картасы

|Тақырыптары                |Көрнекі |Өздік   |Бақылау түрі |
|                      |құралдар,|жұмысқа  |       |
|                      |плакаттар|тапсырмалар|       |
|Лекциялық дәрістер |Тәжірибелік   |Зертх|     |      |       |
|          |(семинар)    |аналы|     |      |       |
|          |сабақтары    |қ  |     |      |       |
|          |        |сабақ|     |      |       |
|          |        |тар |     |      |       |
|1          |2        |3  |4    |5     |6       |
|Кіріспе.      |Ізденіс     |   |     |      |       |
|Инженерлік-геодезиял|кезіндегі    |   |     |      |       |
|ық ізденістердің  |орындалатын   |   |     |      |       |
|түрлері мен     |топографиялық  |   |     |      |       |
|тапсырмалары.    |түсіріс масштабы|   |     |      |       |
|          |мен түрлері   |   |     |      |       |
|Ізденіс кезіндегі  |Қисыққа пикетті |   |     |Трассаны  |Ауызша    |
|орындалатын     |шығару     |   |     |нивелирлеу |сұрақ-жауап  |
|топографиялық    |        |   |     |кезіңдегі |       |
|түсірістердің    |        |   |     |бақылау  |       |
|түрлері мен     |        |   |     |жұмыстары. |       |
|масштабтары. Сызықты|        |   |     |      |       |
|құрылыс типіндегі  |        |   |     |      |       |
|ізденістері     |        |   |     |      |       |
|кезіндегі      |        |   |     |      |       |
|геодезиялық     |        |   |     |      |       |
|жұмыстар.      |        |   |     |      |       |
|Шеңбер қисығын бөлу.|Көлік жолдарының|   |     |Трассаны  |       |
|Пикетті қисыққа   |көлденең және  |   |     |күрделі  |       |
|шығару.       |бойлық     |   |     |жерлерін  |       |
|          |профильдерін  |   |     |нивелирлеу |       |
|          |жобалау     |   |     |      |       |
|Инженерлік-геодезиял|Құрылыс     |   |Плакаттар|Құрылысты |Ауызша    |
|ық жобалау     |координаттық  |   |     |бөлу    |сұрақ-жауап  |
|элементтері.    |торын жобалау  |   |     |пункттері |       |
|Геодезиялық жұмыс  |        |   |     |мен тірек |       |
|жобасын өндіріске  |        |   |     |торлары . |       |
|енгізу туралы жалпы |        |   |     |      |       |
|мәліметтер.     |        |   |     |      |       |
|Көлік жолдарының  |Бөлшектеп бөлу |   |Плакаттар|Инженерлік |Ауызша    |
|көлденең және бойлық|дәлдігі     |   |     |құрылысты |сұрақ-жауап  |
|профильін жобалау. |        |   |     |бөлудің  |       |
|          |        |   |     |негізгі  |       |
|          |        |   |     |элементтері|       |
|          |        |   |     |мен    |       |
|          |        |   |     |әдістері  |       |
|Вертикаль (тік)   |Ғимараттың бас |   |Плакаттар|      |Ауызша    |
|қисықтар. Сызықты  |және негізгі  |   |     |      |сұрақ-жауап  |
|құрылыс типтерін  |өстерін бөлу  |   |     |      |       |
|жобалау және ізденіс|тәсілдері    |   |     |      |       |
|жұмыстары бойынша  |        |   |     |      |       |
|соңғы қорытынды.  |        |   |     |      |       |
|Вертикаль жобалау  |        |   |     |      |       |
|туралы жалпы    |        |   |     |      |       |
|мәліметтер. Құрылыс |        |   |     |      |       |
|координаттық торын |        |   |     |      |       |
|жобалау.      |        |   |     |      |       |
|Геодезиялық бөлу  |Балкаларды   |   |Плакаттар|Құрылысты |Ауызша    |
|жұмысы. Геодезиялық |монтаждау    |   |     |бөлудің  |сұрақ-жауап  |
|дайындық.      |кезіндегі бөлу |   |     |жалпы   |       |
|Геодезиялық бөлу  |жұмыстары    |   |     |принціпі  |       |
|жұмыстарының    |        |   |     |мен қажетті|       |
|түрлері.      |        |   |     |дәлдігі . |       |
|Бөлшектеп бөлу   |Орындаушы құжат |   |     |      |       |
|дәлдігі.      |        |   |     |      |       |
|Ғимаратты бөлудің  |        |   |Плакаттар|Бөлу    |Ауызша    |
|жалпы принципі.   |        |   |     |жұмыстарыны|сұрақ-жауап  |
|Ғимаратты бөлудің  |        |   |     |ң жоба   |       |
|тәсілдері.     |        |   |     |құжаттары. |       |
|Ғимараттың бас және |        |   |Плакаттар|      |Ауызша    |
|негізгі өстерін бөлу|        |   |     |      |сұрақ-жауап  |
|тәсілдері. Шеңбер  |        |   |     |      |       |
|қисығын       |        |   |     |      |       |
|бөлшектепбөлу    |        |   |     |      |       |
|тәсілдері.     |        |   |     |      |       |
|Монтаждау жұмыстарын|        |   |     |Болат   |       |
|геодезиялық     |        |   |     |колонналар |       |
|қамтамасыз ету.   |        |   |     |астына   |       |
|Балкаларды монтаждау|        |   |     |қойылатын |       |
|кезіндегі бөлу   |        |   |     |фундаментте|       |
|жұмыстары. Болат  |        |   |     |рді    |       |
|колонналар астына  |        |   |     |дайындау  |       |
|қойылатын      |        |   |     |ерекшелікте|       |
|фундаменттерді   |        |   |     |рі.    |       |
|дайындау      |        |   |     |      |       |
|ерекшеліктері.   |        |   |     |      |       |
|Орындаушы түсіріс. |        |   |     |      |       |
|Орындаушы түсіріс  |        |   |     |      |       |
|әдістері мен құрамы.|        |   |     |      |       |
|Құрылыс кезіндегі  |        |   |     |Құрылыс  |       |
|орындалатын     |        |   |     |кезіндегі |       |
|орындаушы түсіріс. |        |   |     |орындалатын|       |
|Индукциялық     |        |   |     |орындаушы |       |
|әдістермен     |        |   |     |түсіріс.  |       |
|инженерлік жерасты |        |   |     |      |       |
|коммуникациясын   |        |   |     |      |       |
|түсіру.       |        |   |     |      |       |
|Орындаушы құжат   |        |   |     |      |       |
       7 Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы


  |№ |Оқу-әдістемелік әдебиеттердің   |Саны       |Қамтамасыз етілуі |
|  |авторы, атауы           |         |%         |
|1 |Багратуни Г.В. Инженерная     |1         |11,1       |
|  |геодезия. - М.: Недра, 1984    |         |         |
|2 |Закатов Г.В., Багратуни Г.В.,   |1         |11,1       |
|  |Величко В.А. Инженерная геодезия. |         |         |
|  |- М.: Недра, 1976         |         |         |
  8 ӘДЕБИЕТТЕР
    8.1 Негізгі:
   8.1.1. Багратуни Г.В. Инженерная геодезия. - М.: Недра, 1984
   8.1.2 Закатов Г.В., Багратуни Г.В., Величко В.А. Инженерная геодезия. -
   М.: Недра, 1976


   8.2 Қосымша
   8.2.1 Селиханович В.Г. Практикум по геодезии, 1981 г.
   8.2.2 Селиханович В.Г. Задачник по геодезии, 1978 г.
   8.2.3 Новак В.Е., Лукьянов В.Ф. Учебное пособие по геодезической
   практике. - М.: Недра, 1987
   8.2.4 Хейфец Б.С., Данилевич Б.Б. Практикум по инженерной геодезии. -
   М.: Недра, 1987

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть