Файл қосу


Психология және адам|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК               |
|УНИВЕРСИТЕТІ                               |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК        |              |
| ПОӘК          | 05.09.2014 жылғы |ПОӘК 042-18.1.14/02-2014  |
|«Психология және адам  |№ 1 басылым    |              |
|дамуы» пәнінің      |          |              |
|студенттерге арналған  |          |              |


          «Психология және адам дамуы» пәнінің
              5В010900 «Математика»
                  1 курс
              мамандығына арналған
          СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ


                  СЕМЕЙ
                  2014

                  Кіріспе

1ӘЗІРЛЕГЕН
Құрастырушы: педагогикалық психология кафедрасының аға оқытушысы,
педагогика ғылымдарының магиcтрі Кошкимбаева Р.Х.
 ____________ « 01» 09. 2014 ж.

2 КЕЛІСІЛДІ
2.1 Педагогикалық психология кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.
Хаттама №1  «03 » 09 . 2014 ж.

Кафедра меңгерушісі _______________ псх.ғ.к. Джумажанова Г.К.

2.2 Педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік бюросында талқыланып,
бекітілді.
Хаттама № 1  «05» 09 . 2014 ж.

Төрайымы _________________ п.ғ.к. Ахметова Т.Ш.3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданып, басуға ұсынылды.
Хаттама № 1  «11 » 09. 2014ж.

ОӘК төрайымы________________ с.ғ.д. Искакова Г.К.


4  БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН                  Мазмұны
   |1  |Жалпы ережелер                          |4  |
|2  |Пәннің мазмұны және сабақтардың түрі бойынша сағаттарға бөлу   |5  |
|3  |Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары              |6  |
|4  |Курс форматы                           |7  |
|5  |Курс саясаты                           |7  |
|6  |Бағалау саясаты                         |8  |
|7  |Әдебиеттер                            |10 |

1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1 Оқытушы туралы жалпы мәлімет
Кошкимбаева Раиса Халыковна, педагогика ғылымының магистрі, аға оқытушы
«Педагогикалық психология» кафедрасы
Ақпараттық қатынас - телефон: 30-43-41, №3 оқу ғимараты
Сабақ өтетін орын – №3- 314, 306 аудитория сабақ кестесіне сәйкес
Пән туралы жалпы мәлімет атауы «Психология және адам дамуы»
2014-2015 оқу жылы, 1 семестр, кредит саны - 3


  |Курс|Семестр           |Кредит           |Дәріс,    |
|  |               |              |сағ.     |
|  |               |ДС  |ЗС  |ТС  |СӨЖ  |       |
|1  |               |3   |4   |5  |6   |7      |
|  |2              |   |   |   |    |       |
|1  |Психология пәні, міндеті және|2   |-   |1  |    |НӘ1,3,5,7,8 |
|  |зерттеу әдістері.      |   |   |   |    |       |
|2  |Психологияның методологиялық |1   |-   |   |№1   |НӘ8,7,5,3  |
|  |принциптері.         |   |   |   |    |       |
|3  |Психика және сана.      |1   |-   |1  |    |НӘ8,7,5,3  |
|4  |Іс - әрекет психологиясы   |1   |-   |   |    |НӘ5,7,8,14  |
|5  |Қарым – қатынас туралы жалпы |1   |-   |1  |№2   |НӘ5,8,15   |
|  |түсінік           |   |   |   |    |       |
|6  |Топ және ұжым.        |1   |-   |1  |    |НӘ3,7,15   |
|7  |Зейін туралы түсінік.    |1   |-   |1  |    |НӘ3,5,7,15  |
|8  |Түйсік туралы түсінік.    |2   |-   |   |№3   |НӘ3,5,7,8  |
|9  |Қабылдау.          |2   |-   |1  |    |НӘ3,5,7,8  |
|10 |Ес туралы жалпы түсінік.   |2   |-   |1  |    |НӘ3,5,7,8,20 |
|11 |Қиял туралы түсінік     |1   |-   |   |    |НӘ5,7,8,20  |
|12 |Ойлау туралы жалпы түсінік. |2   |-   |1  |    |НӘ3,5,7,8  |
|13 |Сөйлеудің жалпы сипаттамасы. |1   |-   |   |    |НӘ3,5,7,8  |
|14 |Психологиядағы тұлға туралы |2   |-   |1  |№4   |НӘ7,14,15  |
|  |түсінік           |   |   |   |    |       |
|15 |Темперамент.         |1   |-   |   |    |НӘ5,7,8,15  |
|16 |Мінез туралы түсінік.    |1   |-   |1  |№5   |НӘ3,7,8,15  |
|17 |Қабілет туралы жалпы түсінік.|2   |-   |1  |    |НӘ3,5,7,8  |
|18 |Эмоция және сезім.      |1   |-   |1  |    |НӘ3,8,15   |
|19 |Еріктің жалпы сипаты.    |1   |-   |1  |    |НӘ3,5,8,15  |
|20 |Мектепке дейінгілердің    |1   |-   |   |    |НӘ27,28,29,30|
|  |психикасының дамуы.     |   |   |   |    |       |
|21 |Бастауыш мектеп       |1   |-   |1  |    |НӘ26,28,29,30|
|  |жасындағылардың психикалық  |   |   |   |    |       |
|  |дамуы.            |   |   |   |    |       |
|22 |Жеткіншектердің психикалық  |1   |-   |1  |№6   |НӘ26,28,29,30|
|  |дамуы.            |   |   |   |    |       |
|23 |Балаң жас психологиясы.   |1   |-   |   |    |НӘ27,28,29,30|

5.1 Психологияның методологиялық принциптері
5.2 Қарым-қатынас туралы жалпы түсінік
5.3 Түйсік және қабылдау
5.4 Психологиядағы тұлға туралы түсінік
5.5 Мінез туралы түсінік
5.6 Жеткіншектердің психикалық дамуы.

   3 ПӘНДІ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАРЫ


  Студент аталған  курс бойынша мынадай теориялық және практикалық
мәселелерді игеруі керек. Оқу жоспарының көшірмесінде бөлініп берілген әр
сабақ түрлері сағатқа шағылған, пәннің қысқаша мазмұны, мақсаттары мен
міндеттері көрсетілген. ОӘК оқу пәнін меңгерудің барлық талаптарына сай
келеді. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі бар.  Оқытушылар  мен
студенттерге арналған жұмыс бағдарламасы берілген. Студентке арналған жүмыс
бағдарламасында оқылуға тиісті тақырыптар мен жүмыс түрлерінің тізімі
әдебиеттердің көрсетілуімен айқындалған. Әр дәріс сабағы бойынша қысқаша
мәлімет берілген. Тәжірибелік сабақтардың тақырыптары және әр тақырыпта
қарастырылатын  мәселелер  жоспар  түрінде  нақты  көрсетілген.  СӨЖ
тапсырмаларын өткізудің мерзімі, тақырыптары және әдебиеттері жазылған.
Студенттердің білімін бағалау әдістемесі бар.

  4 КУРС ФОРМАТЫ
  Семинарға дайындық кезінде студент мұғалімнің дәрісін назарға ұстай
отырып, біршама ізденіс жұмыстарын жасау қажет. Ғылыми мақалалар мен
монографиялар, сондай-ақ интернет желісінен алынған материалдардағы керекті
деректер конспектіленіп алынады.  Семинар  студенттің  ізденіс  жұмысы
болғандықтан, бір емес бірнеше дереккөздерді пайдалануға тиісті. Курс
бойынша білуге тиісті терминдер мен шартты ұғымдарды оқытушы қамтып,
түсіндіреді. СӨЖ тақырыптары берілген сұрақтарды қамти отырып, жазбаша және
ауызша жұмыс түрінде орындалады. СӨЖ-ді конспект түрінде дәптерге жазып
өткізу қажет. Сабақ барысында студенттің теориялық  білімі, белсенділігі,
ынтасы және шығармашылық шешім таба білу дағдысы бағаланады.  5 КУРС САЯСАТЫ
  Курсты оқу барысында алынған ұпай жинақталып, жалпы саны шығарылады.
Жиынтық бағаны шығару үшін әрбір тапсырманы орындауы, сабаққа қатысуы, СӨЖ
тапсырмаларын, тиісті жаттығу жұмыстарын  орындағаны  жөніндегі  ұпай
жиынтығы, кезеңдік, қорытынды бақылау нәтижелері т.б. түгел ескеріледі.
Курсты оқу барысында алынған барлық  ұпайлар  жинақталып,  бір-біріне
қосылады. Осы курстан алған жиынтық бағаны шығару үшін әрбір тапсырама мен
рейтинг бақылауынан алынған баға және емтихан бағаларының қорытындысы
бойынша орташа балл есептеледі. Барлық тапсырмаларды көрсетілген уақытында
өткізу қажет. Барлық тапсырмаларды қабылдап алу емтиханға 7 күн қалғанда
аяқталады. Барлық тапсырманы өткізбеген студенттер емтиханға кіргізілмейді.
Жұмысты кеш тапсырсаңыз: қосымша тапсырма беру арқылы жұмыс  көлемін
ұлғайтылады;  Тапсырмалар  оқытушы  тағайындаған  уақытта  қабылданады.
Емтиханға келмесеңіз: орынды себеп болса, бұрынғы орындалған жұмыстарыңыз
есепке алынады; орынсыз себеп болса, тапсырманы орындауыңыз қажет және осы
мәселеге қатысты университет саясаты есепке алынады. Әрбір  тақырыпты
қайталау және өтеу міндетті. Өтілген материалды меңгеру деңгейі тест арқылы
тексеріледі. Тест алдын ала ескертілмей өткізіледі. Аудиториялық сабақтарды
босатпау,  кешікпеу  міндетті.  Себепсіз  сабақтан  қалсаңыз:  қосымша
шығармашылылық жұмыс беріледі (реферат, әдебиеттермен т.б.);  Сабаққа екі
рет кешігу бір рет сабақ босатылғанға теңгеріледі. Оқу үрдісіне белсенді
түрде қатысу қажет.


   6 БАҒАЛАУ САЯСАТЫ

           Бақылау түрлері бойынша балды бөлу


|Бақылау түрлері                   |%     |Балл   |
|Барлық балл                     |100    |300   |
|Сабаққа қатысу және аудиториялық сабаққа дайындық – |10    |30    |
|электрондық журналға балл ретінде кіргізілмейді,   |     |     |
|оқытушы тек нақты сабақта жоқ білім алушыны     |     |     |
|белгілейді.                     |     |     |
|Тәжірибелік (семинар) және зертханалық сабақтарда  |26-35   |80-100  |
|білімдерін тексеру - ауызша, жазбаша, тесттік   |     |     |
|бақылау, пікірталас т.б.               |     |     |
|Оқытушының жетекшілігімен студенттің өздік жұмысы  |27- 47  |80-140  |
|(СРО (СӨЖ)) – тренингтер, дөңгелек үстел, эссе жазу, |     |     |
|реферат, бақылау жұмысы т.б.             |     |     |
|Межелік бақылау кезінде егерде компьютерлік тестпен |17-30   |50-90  |
|өткізілетін болса (тезаурустық жолмен) көрсетілген  |     |     |
|балдар оқытушының журналының «Компьютерлік тестілеу» |     |     |
|бағанасына кіргізіледі                |     |     |

   Аралық аттестатциялаудың кейін емтиханға, қорытындыға  400  балл
бөлінеді.
   Барлық академиялық кезеңге жалпы 1000 балл құрайды.
   Барлық аудиториялық (дәріс,  тәжірибелік,  зертханалық)  сабақтың
түрлеріне 30 балл бөлінеді, оқытушы тек сабаққа келмеген білім алушыны
белгілейді, ал оның сабаққа қатысқанын автоматты жүйе өзі есептейді.
   Оқытушы қалған 270 балды жұмыс түрлеріне бөледі, пәнді оқуда білім
алушы 6 кестеде берілген балл параметрлерін сақтауы керек.
   1 межелік бақылау - 7 аптада жүргізіледі, ал 2 межелік бақылау – 15
аптада.«Психология және адам дамуы» пәні бойынша ұпай бөлінісі

|Апта |Бақылау түрі            |Ұпай жиыны  |Ескерту    |
|1   |2                 |3       |4       |
|   |1-7 апта бойы дәріске қатысу    |30      |        |
|2   |Тәжірибелік            |20      |        |
|  3 |Тәжірибелік            |20      |        |
|   |СӨЖ №1               |30      |        |
|4   |Тәжірибелік            |20      |        |
|5   |Тәжірибелік            |20      |        |
|   |СӨЖ №2               |35      |        |
|6   |Тәжірибелік            |20      |        |
|   |СӨЖ №3               |35      |        |
|  7 |Межелік бақылау 1         |70      |        |
|1-7 апта бойынша барлық ұпай саны     |300      |        |
|   |8-15 апта бойы дәріске қатысу   |30      |        |
|8   |Тәжірибелік            |25      |        |
|  9 |СӨЖ №4               |30      |        |
| 10 |Тәжірибелік            |25      |        |
| 11 |СӨЖ №5               |30      |        |
|12  |Тәжірибелік            |25      |        |
| 13 |СӨЖ №6               |40      |        |
| 14 |Тәжірибелік            |25      |        |
| 15 |Межелік бақылау 2         |70      |        |
|8-15 апта бойынша барлық ұпай саны    |300      |        |
|Емтихан ұпайы               |400      |        |
|Академиялық мерзімге жиынтық ұпай     |1000     |        |
7 ӘДЕБИЕТТЕР
Негізгі әдебиеттер
1. Ж.Аймауытұлы. Психология Алматы, «Рауан» 1995ж.
2. Алдамұратов Ә, Мұқанов М. Психология пәнінен лабораториялық практикалық
  сабақтар. А, 1978 ж.
3. Жарықбаев Қ. Б. Психология. Алматы «Білім» 1993ж.
4. А. А. Темірбеков, С. Балаубаев Психология, А. Мектеп, 1966ж.
5. Тәжібаев Т. Жалпы психология А. Білім 1993 ж.
6. Алдамұратов Ә. Рақымбеков Қ, Іргебаева Н, Бапаева М. Нығыметова Г,
  Түрікпенов Ж. Жалпы психология. А, Білім. 1996 ж.
7. Немов Р. С. Общие основы психологии. Кн. 1 М: Владос 1998 ж.
8. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. С п б: Питер 1990 ж.
9. Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды: В- 2 х т. под ред. А.А.
  Бодалева, Б. Ф. Ломова том 1М. 2001 ж.
10. Петровский А. В. Ярошевский М. Г. Психология М. Высшая школа, 2001 ж.
11. Психология: Словарь Под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. М:
  Политиздат 1990 ж.
12. Смирнов А. А. Избранные психологические труды: 2 том М: 1987 ж.
13. Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения.
14.  Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. 2-ое изд.  М.
  Политиздат. 1977 ж.
15. Столяренко Л.Д. Основы психологии.-М., 1997.
16. Джемс У. Психология. М., 1991.
17. Забродин Ю.М., Лебедев А.Н. Психофизиология и психофизика.- Москва.
  1977.
18. Выготский Л.С.Педагогическая психология. –М., 1991.
19. Краткий психологический словарь / Сост. Л.А.Карпенко.- М.,1985.
20. Кордуэлл М. Психология.- М., 1999.
21. Стреляу Я. Роль темперамента в психологическом развитии.- М., 1982.
22. Соколов А.Н. Внутренняя речь и мышление. –М., 1987.
23. Жарикбаев К. Развитие психологической мысли в Казахстане. Алма-Ата.
  1996.
24. Ждан А.Н.История психологии. 1997.
25. Аверин В.А. Психология детей и подростков. М., 1998
26. Педагогикалық және  жас  ерекшелігі  психологиясы.  А.В.Петровский
  редакциясымен. А,1987 ж
27. Хрестоматия по возрастной психологии. М., 1996
28. Солодилова О.П. Возрастная психология – в вопросах и ответах. М, 2005
  ж.
29. Мухина В.С. Мектеп жасына дейінгі балалар психологиясы. А., 1982
30. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. М., 2001
Қосымша әдебиеттер
1. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. М., 1972.
2. История зарубежной психологии. М., МГУ, 1983.
3. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. Спб. Питер, 1997.
4. Натанзон Э.Ш. Задания по психологии. М- 1975.
5. Практические задания по психологии. Под.ред. А.В.Петровского. 1972
6. Практикум по психологии. Под.ред. А.Н.Леонтьева. М, 1972.
7. Практикум по общей психологии. Под.ред. А.И.Щербакова. М, 1990
8. Елфимова А.И., Рыбакова Л.М. Практикум по общей психологии. Волгоград.
  1975.
Пәндер