Файл қосу


Экологиялық нормалауҚАЗАҚСТАН ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ | |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты   |ПОӘК        | ПОӘК 042-18-25.1.20/02 -2013 |
|ПОӘК            |№1 басылым     |               |
|«Экологиялық нормалау және |          |               |
|сараптама негізі» пәнінің |«_18_» _09 2013 ж. |               |
|студенттер бағдарламасы  |          |               |
            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

      «Экологиялық нормалау және сараптама негізі»  пәнінен
            5В060800 «Экология» мамандығына             CТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН


                БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Семей
                   2013
                 Алғы сөз

1. ӘЗІРЛЕГЕН
«Экология және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасының доцент  м.а
        м.ғ.к. Жұмабеков С.Ж.             «30»    08
  2013ж


2. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Экология
және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасының отырысында
Хаттама №1  « 04 »  09  2013 ж.,
Кафедра меңгерушісі             доцент м.а. Кабышева Ж.К.

2.2 Аграрлық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында
Хаттама №1  « 09»   09  2013 ж.,

АФ ОӘБ төрағасы   _________    доцент м.а. Тлеубаева А.В.


3. БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында шығаруға ұсынады
Хаттама №1  « 18»   09     2013ж.,
Оқу- әдістемелік кеңестің төрағасы,
оқу-әдістемелік жұмысы бойынша
проректор                             профессор
Искакова Г.К.


4 БІРІНШІ РЕТ

                  Мазмұны


1. Жалпы ережелер
2. Пәннің мазмұны мен сабақ түріне байланысты сағаттардың бөлінуі
3. Пәнді меңгеру жөніндегі әдістемелік ұсыныстар
4. Курс форматы
5. Курс саясаты
6. Студенттердің үлгерімін бағалау саясаты
   7. Әдебиеттер
  1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
Пәнді оқытушы туралы жалпы деректер
  ЖҰМАБЕКОВ САНСЫЗБАЙ ЖҰМАБЕКҰЛЫ, мал дәрігерлік ғылымдардың кандидаты,
  доцент м.а.
  Экология және қоршаған ортаны қорғау кафедрасы
  Жұмыс телефоны: 53-07-92. Оқу ғимараты-8,үй тел. 35-37-64


       1.2. Пәннің мақсаты
   Пәнді оқытудағы мақсаттар – студенттерді теориялық біліммен және
тәжірибе әдістеріне үйрету нәтижесінде, оларды: төмендегі мәселелерді
шешуге дайындау:

    «Экологиялық нормалау және сараптама  негізі»  пәні  5В060800
«Экология»  мамандығы бойынша биосфера және  оның  жеке  бөліктерінің
антропогендік әсерден болатын өзгерістерін Экологиялық  нормалау  және
сараптаманың комплексті жүйесінің негізін, қоршаған ортаны қорғау саласын
оқыта отырып, жан-жақты талдауға, адамдар, өсімдік пен жануарлардың өмір
сүріп отырған ортасындағы ерекшелікті ашуға арналған.
     1.3. Аталған пәннің мақсаты. Экологиялық нормалау және сараптама
негізі саласында кәсіби  шеберлікті шыңдап, қоршаған ортаны қорғау мен
еліміздегі экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету.

      1.4 Пәннің міндеттері:
- қоршаған орта мен ондағы тіршілік иелерінің арасындағы байланысты ашу
- Радиациялық экологияның негізгі заңдылықтарын оқыту

      1.5 Оқу көрсеткіштері
     білу керек:
- қоршаған ортаның экологиялық факторларынаң құрылымын;
- техногенездің экологиялық проблемаларын;
- геожүйелердің шаруашылықта игерудің геоэкологиялық принциптері;
  Істей білу керек:
- адамның бұзылған геожүйе аясына бейімделу жағдайын есептеуді;
- антропогенездің геожүйелерге әсерінің экологиялық салдарларын алдын
алу болжау;
  Тәжірибе жинау керек:
- табиғатты қорғау карталарын құрастыру;
- мекенжай (эдатоптар) импиерінің картасын құастыру;

  1.6 Пәннің пререквизиттері:
     1.6.1«Биогеохимия және экотоксикология»
     1.6.2 «Экология»
     1.6.3 «Токсикология»
   1.7 Пәннің постреквизиттері:
    1.7.1 «Биогеохимия және экотоксикология»
      1.7.2 «Химиялық және биологиялық қауіпсіздік»
    1.7.3 «Радиациялық қауіпсіздік»
    1.7.4 «Қоршаған орта мониторингісі»
    2. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ МЕН САБАҚ ТҮРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ САҒАТТАРДЫҢ БӨЛІНУІ

                Кесте 1
|№ |Тақырыптың атауы       |Сағат саны                 |
|  |               |ДС   |ТС  |ЗС  |ОСӨЖ  |СӨЖ |Әдебиет  |
|1 |2              |3   |4   |5   |6   |7  |8     |
|1 МОДУЛЬ. Экологиялық нормалау туралы түсінік                 |
|1 |1. Экологиялық нормалау   |2   |-   |   |2   |3  |1ден 17 ге|
|  |туралы түсінік        |    |   |   |    |   |дейінгі  |
|2 |2. Экологиялық нормалау   |2   |-   |   |2   |3  |1ден 18 ге|
|  |негізгі міндеттері      |    |   |   |    |   |дейінгі  |
|3 |3. Сараптама жүйесін     |2   |-   |   |2   |3  |1ден 17 ге|
|  |топтастыру          |    |   |   |    |   |дейінгі  |
|4 |4. Сараптама нормативтер   |2   |-   |   |2   |3  |1ден 17 ге|
|  |жүйесінің мәліметтерді    |    |   |   |    |   |дейінгі  |
|  |ортақтастыру         |    |   |   |    |   |     |
|  |Сипаттамасына қарай жіктелуі |    |   |   |    |   |     |
|5 |5. Экологиялық нормативтер  |2   |-   |   |2   |3  |1ден 18 ге|
|  |туралы мәліметтер      |    |   |   |    |   |дейінгі  |
|6 |6. Қоршаған ортаның     |2   |-   |   |2   |3  |1ден 18 ге|
|  |сараптама ісін атқару    |    |   |   |    |   |дейінгі  |
|  |түрлері.           |    |   |   |    |   |     |
|7 |7. Приоритеттік ластағыш   |2   |-   |   |2   |3  |1ден 18 ге|
|  |заттарды топтастыру     |    |   |   |    |   |дейінгі  |
|8 |2 МОДУЛЬ. Қоршаған орта   |2   |   |   |2   |3  |1ден 17 ге|
|  |сапасы            |    |   |   |    |   |дейінгі  |
|9 |8. Қоршаған орта сапасының  |2   |   |   |2   |3  |1ден 17 ге|
|  |нормативтері жүйесінің    |    |   |   |    |   |дейінгі  |
|  |құрылымы.          |    |   |   |    |   |     |
|10 |9. Бірлестірілген /аң аулау, |2   |   |   |2   |3  |1ден 17 ге|
|  |құрылыс т.с.с/ экологиялық  |    |   |   |    |   |дейінгі  |
|  |аймақтың           |    |   |   |    |   |     |
|  |Жүйесіндегі тақырыптың    |    |   |   |    |   |     |
|  |мәліметтері         |    |   |   |    |   |     |
|11 |10. Табиғат ресустарын    |2   |   |   |2   |3  |1ден 17 ге|
|  |экономикалық бағалау.    |    |   |   |    |   |дейінгі  |
|12 |11. Жер қойнауын қорғау және |2   |-   |   |2   |2  |1ден 18 ге|
|  |минералды шикізат қорын   |    |   |   |    |   |дейінгі  |
|  |пайдалану.          |    |   |   |    |   |     |
|3 МОДУЛЬ. Жер қойнауын қорғау.                        |
|13 |1. Жер ресурстарын     |2   |-   |1   |1,5  |3  |1ден 18 ге|
|  |бағалаудың негізгі      |    |   |   |    |   |дейінгі  |
|  |принциптері         |    |   |   |    |   |     |
|14 |Қоршаған ортаны (жерді)   |2   |-   |1   |    |2  |1ден 18 ге|
|  |бағалау әдістері.      |    |   |   |    |   |дейінгі  |
|15 |Су қорын және пайдаланудың  |2   |-   |1   |    |2  |1ден 18 ге|
|  |негізгі бағыттары.      |    |   |   |    |   |дейінгі  |
|16 |Су қорын бағалау       |    |--  |1   |    |2  |1ден 18 ге|
|  |               |    |   |   |    |   |дейінгі  |
|17 |Ренталық бағалаудың табиғат |    |-   |1   |    |2  |1ден 18 ге|
|  |ресурстарын басқа әдістерінің|    |   |   |    |   |дейінгі  |
|  |               |    |   |   |    |   |     |
|  |ерекшелігі.         |    |   |   |    |   |     |
|18 |Қазақстанның биологиялық   |    |-   |1   |    |2  |1ден 18 ге|
|  |қорлары, оларды қорғау    |    |   |   |    |   |дейінгі  |
|  |Және тиімді пайдалану    |    |   |   |    |   |     |
|19 |Әуе кеңестігін қорғау    |    |-   |1   |    |2  |1ден 18 ге|
|  |мәселелері          |    |   |   |    |   |дейінгі  |
|20 |Табиғат пайдалануды басқару |    |-   |2   |    |2  |1ден 18 ге|
|  |негіздері (заңдар,бағыттар) |    |   |   |    |   |дейінгі  |
|21 |Қоршаған ортаның тазалық,  |    |-   |2   |    |2  |1ден 18 ге|
|  |шаруашылық нормативтері.   |    |   |   |    |   |дейінгі  |
|22 |Қоршаған ортаны қорғауға,  |    |-   |2   |    |2  |1ден 18 ге|
|  |тиімді пайдалануға      |    |   |   |    |   |дейінгі  |
|  |Ынталындыру жолдары.     |    |   |   |    |   |     |
|23 |Табиғат пайдалану төлемдері |    |-   |2   |    |2,5 |1ден 18 ге|
|  |және оларды сұрптау     |    |   |   |    |   |дейінгі  |
|  |БАРЛЫҒЫ           |30   |-   |15  |22,5  |67,5 |     |

   3 ПӘНДІ ОҚЫТУ ЖӨНІНДЕГІ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР
   «Экологиялық нормалау және  сараптама  негізі»  курсын  берілген
бағдарлама бойынша реттелген түрде оқу керек. Нәтижелердің  логикалық
жолдарын ұғынып, анықтамалар мен негізгі түсініктерді ажырата білу қажет.

   Теориялық материалдарды оқу кезінде және есептерді шешуде міндетті
түрде төтенше жағдайдың өту кезіндегі физикалық құбылыстардың мағынасына
көңіл аудару қажет.
   Студенттер пәнді оқып-үйренуге арналған әдістемелік  нұсқаулармен
танысып пәнді толық меңгерулері керек. Әдістемелік нұсқау пәннің кейбір
бөлімдерін студенттермен үздік жұмыс жасау ретінде жүргізіледі.

      Студенттер пәнді толық меңгеру үшін олар төмендегі талаптарды
толық орындаулары қажет:

        Сабақ басталғанда оқытушыдан пәннің оқу-әдістемелік кешкнін
алып танысу.
       Адиториялық сабақтарды (дәріс, тәжірибе сабақтары және СӨЖ)
босатпау, дайындалып келу және белсенді қатысу сөйтіп ең жоғарғы балл
жинау.
    «Экологиялық нормалау және сараптама  негізі»  пәні  5В060800
«Экология» мамандығы бойынша нормалау және сараптама негізін, қоршаған
ортаны қорғау саласын оқыта отырып, жан-жақты талдауға, адамдар, өсімдік
пен жануарлардың өмір сүріп отырған ортасындағы қауіпсіздік байланысын
ашуға арналған.
   Аталған пәннің мақсаты Экологиялық нормалау және сараптама негізі
саласында кәсіби шеберлікті шыңдап, қоршаған ортаны қорғау мен еліміздегі
экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету.
   Тапсырмалары:
- қоршаған ортаны зерттеу, талдау, бағалау және биологиялық уландырғыш
заттардың тіршілік иелеріне зиянды әсерін ашу
- Экологиялық нормалау және сараптама негізі заңдылықтарын оқыту


  4. КУРС ФОРМАТЫ
   Экологиялық нормалау және сараптама негізі - ортадағы заттардың
өсімдік пен жануарлар ағзасына әсерін, қауіпсіздік шараларын бақылауға,
тексеруге және сараптамалық қортынды жасауға бағытталған ғылым.
    Аталған пәннің мақсаты Экологиялық нормалау және сараптама негізі
саласында кәсіби шеберлікті шыңдап, қоршаған ортаны қорғау мен еліміздегі
экологиялық дұрыс жағдайды қамтамасыз ету.


    Тапсырмалары:
- Экологиялық нормалау және сараптама негізі ортадағы антропогендік әсердің
орта мен ондағы тіршілік иелеріне әсерін ашу
- Экологиялық нормалау және сараптама негізі заңдылықтарын оқыту
- Экологиялық нормалау және сараптама негізі ерекшелігі мен  табиғат
процесстерін меңгеру-  биологиялық ресурстар мен су, құрлық, минеральды
қабаттардың сапасын    төмендетпеу шараларын жоспарлау
- Экологиялық нормалау және сараптама негізі талаптарын орындау
 - қоршаған орта жағдайына баға беру


   5. КУРС САЯСАТЫ
   «Экологиялық нормалау және сараптама негізі» пәні 5В060800 «Экология»
 мамандығы бойынша нормалау және сараптама негізін, қоршаған ортаны қорғау
саласын оқыта отырып, жан-жақты талдауға, адамдар, өсімдік пен жануарлардың
өмір сүріп отырған ортасындағы қауіпсіздік байланысын ашуға арналған.
   Экологиялық нормалау - қоршаған ортаны бағалау, талдау, зерттеу
жұмыстары мен уландырғыш заттардың өсімдік пен жануарлар ағзасына әсерін,
қауіпсіздік шараларына бағытталған ғылым.
   Аталған пәннің мақсаты Экологиялық нормалау және сараптама негізі
саласында кәсіби шеберлікті шыңдап, қоршаған ортаны қорғау мен еліміздегі
экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Тапсырмалары:
 - қоршаған ортаны зерттеу, талдау, бағалау және уландырғыш заттардың
  тіршілік иелеріне зиянды әсерін ашу
- Экологиялық нормалау және сараптама негізі заңдылықтарын оқыту
- пәнінің ерекшелігі табиғат процесстерін меңгеру, Радиациялық экология мен
су, құрлық, минеральды қабаттардың сапасын төмендетпеу шараларын жоспарлау


    6. СТУДЕНТТЕРДІҢ БІЛІМІНЕ БАҒА БЕРУ ЖҮЙЕСІ

  Семей қ. Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік  университетінде  кредиттік
технология бойынша оқып жатқан студенттердің барлық пәндерден алған білім
деңгейі рейтингтік бақылау арқылы тексеріледі.
  Әр пән үшін аралық бақылау, 8 – 15 апталар аралығындағы оқыту қорытындысы
бойынша баллдардың жиынтығы, емтихан үшін балл жиынтығы және Академиялық
кезеңдегі баллдарың жиынтығы бақылау түрлері қабылданған.
                                  Кесте 2
|Апта  |Бақылау түрі                   |Барлық  |Ескерту |
|    |                         |баллдар |    |
|1   |2                         |3    |4    |
|    |1 – 7 апталар аралығындағы аудиториялық      |30    |    |
|    |сабақтардың барлық түрлеріне қатысу        |     |    |
|1-6  |                         |     |    |
|    |Зертханалық – тәжірибелік сабақтар        |15    |    |
|    |СОӨЖ                       |5    |    |
|    |СӨЖ                        |10    |    |
|    |Зертханалық – тәжірибелік сабақтар        |15    |    |
|    |                         |     |    |
|7   |                         |     |    |
|    |СОӨЖ                       |5    |    |
|    |СӨЖ                        |0    |    |
|    |Аралық бақылау 1                 |70    |    |
|1 – 7 апталар аралығындағы оқыту қорытындысы бойынша   |300   |    |
|баллдардың жиынтығы                    |     |    |
|    |8-15 апталар аралығындағы аудиториялық сабақтардың|30    |    |
|    |барлық түрлеріне қатысу              |     |    |
|10   |Зертханалық – тәжірибелік сабақтар        |105   |    |
|    |СОӨЖ                       |35    |    |
|    |СӨЖ                        |60    |    |
|15   |Аралық бақылау 2                 |70    |    |
|8 – 15 апталар аралығындағы оқыту қорытындысы бойынша   |300   |    |
|баллдардың жиынтығы                    |     |    |
|Емтихан үшін балл жиынтығы                |400   |    |
|Академиялық кезеңдегі баллдарың жиынтығы         |1000   |    |


  «Экологиялық нормалау және сараптама негізі» пәні бойынша бақылау
мерзімі оқу процесінің күнтізбелік жоспарына сәйкес жүргізіледі. Бақылау
саны оқу-методикалық құжаттарда көрсетілген пәннің мазмұнына, көлеміне
қарай белгіленеді. Пән бойынша студенттер білімі кестедегі  шкаламен
бағаланады.
  «Экологиялық нормалау және сараптама негізі» пәні бойынша бақылау
мерзімі оқу процесінің күнтізбелік жоспарына сәйкес жүргізіледі. Бақылау
саны оқу-методикалық құжаттарда көрсетілген пәннің мазмұнына, көлеміне
қарай белгіленеді.

7. ӘДЕБИЕТТЕР
   7.1. Аќбасова А.Ж. Саинова Г.Є. Экология. Алматы. 2003ж.
  7.2. Ә. Бейсенова, Ж. Шілдебаев. Экология және  табиғатты  тиімді
  пайдалану. Алматы, 2004.
  7.3. Оспанова Г.С., Бозшатаева Г.Т. Экология. Алматы. Экономика. 2002ж


7.2. Қосымша әдебиеттер


  7.2.1. Аќбасова А.Ж. Саинова Г.Є. Экология. Алматы. 2003ж  4.2.1.
  В.И.Коробкин, Л.В.Передельский «Экология» Ростов-на Дону, 2001.
   7.2.2. А.М. Никаноров, Т.А.Хоружая . «Экология» .М.,2000.
  7.2.3. Т.К. Сагимбаев . Экология и экономика. Алматы. 1997
  7.2.4.  А.А. Горелов. Экология. М., 2000.
   7.2.5. Чернова Н.М.,А.М. Былова, Экология М.: «Просвещение» 1988.
  7.2.6. Глухов В.В., Лисочкина Т.В., Некрасова Т.П., Экономические основы
  экологии Санкт-Петербург « Специальная литература» 1997.
  7.2.7. Федорова А.И., Никольская А.Н. Практикум по экологии и охране
  окружающей среды. Москва. 2003.
  7.2.8. Хоружая Т.А. Методы оценки экологической опасности. Москва. 1998.
  7.2.9. Фурсов В.И. Экологические проблемы окружающей среды. Алма-Ата ,
  1991.
  7.2.10.Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек. Учебное пособие
  . Москва.1998.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть