Файл қосу


Шетел тілінде белгілі бір тақырыпта еркін сөйлеу, шет тілінен біліктілігін арттыру|            Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым    |
|Министрлігі                               |
|Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы Мемлекеттік Университет        |
|СМК 3 деңгейдегі    |          |              |
|құжат          |ОӘК         |ПОӘК –042-.18-26.1.101   |
|            |          |/01-2014          |
|«Ағылшын тілі» пәнінің | Баспа № 1     |              |
|оқытушыға арналған   |«____»_____2014_ж. |              |
|оқу-әдістемелік кешені |          |              |


               «Ағылшын тілі» B1

 Тілдік емес мамандықтарға арналған: 5В060400 «Физика», 5В011000«Физика»,
5В0110900 «Математика», 5В011100 «Информатика», 5В011300 «Биология»,
5В011200 «Химия», 5В011600 «География», 5В010200 «МНО», 5В010600 «Музыкалық
білім беру»


              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

        Пәннің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы


                           Семей 2014

|ПОӘК 042-.18-26.1.101    |Баспа №1  _______ 2014 | 2 бет  - 19   |
|/01-2014           |            |         |

                  Кіріспе

1 Жаcалынды
У.К. Сасенова, М.К Омаров “ Шетел филологиясы ” кафедрасының аға оқытушысы,
Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы Мемлекеттік Университет.2 Талқыланды.
2.1. Шетел филологиясы кафедрасында
Хаттама  № 1  «3 »  қыркүйек 2014 ж.

Кафедра меңгерушісі  ______________ Г.К. Исмаилова


2.2 Филология факультетінің оқу-әдістемелік бюросында мақұлданған
 Хаттама № 1  «_11»  қыркүйек 2014 ж.

Оқу-әдістемелік бюро бастығы _____________ К.К. Муканова3. Бекітілді.
Университеттің оқу-әдістемелік  кеңесінің  отырысында  мақұлданды  және
басылымға ұсынылды.

Хаттама № 1 «18» қыркүйек 2014 ж.

Оқу-әдістемелік кеңестің бастығы,
Оқу ісінің проректоры________________  Г.К. Искакова
 4. Басылым ауысуы кіргізілген №   «___».________20  ж.

|ПОӘК 042-.18-26.1.101    |Баспа №1  _______ 2014 | 3 бет  - 19   |
|/01-2014           |            |         |

                  Мазмұны


|1  |Қолдану саласы                      |4    |
|2  |Нормативті сілтемелер                   |4    |
|3  |Жалпы ережелер                      |4    |
|4  |Пәннің оқытушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасының    |6    |
|   |мазмұны                          |     |
|5  |Студенттердің өздік жұмыстары тақырыптарының тізімі    |9    |
|6  |Пән оқу-әдістемелік картасы                |12    |
|7  |Оқу-әдістемелік әдебиеттпен қамтылу картасы        |18    |
|8  |Әдебиет                          |19    |   |ПОӘК 042-.18-26.1.101    |Баспа №1  _______ 2014 | 4 бет  - 19   |
|/01-2014           |            |         |

1 Қолдану саласы

«Ағылшын тілі» пәнінің оқу - әдістемелік кешені барлық тілдік  емес
мамандықтар бойынша 1 курс туденттеріне арналған. Ол студенттерді курстың
мазмұнымен, курстың барысымен, студенттердің оқу барысында  меңгеретін
дағдылармен таныстырады. Бұл құжат «Ағылшын тілі» пәні бойынша оқу процесін
ұйымдастырудың негізгі заңдылықтарын бір жүйеге келтіреді және  “Шет тілі
филолгиясы” кафедрасында қолдануға арналған.

2 Нормативті сілтемелер
 «Шет тілі» пәнінің оқу-әдістемелік кешені аталған пән бойынша оқу процесін
келесі құжаттардың нұсқаулары мен талаптарына сәйкес ұйымдастыру тәртібін
бекітеді:
 «Шет тілі» пәні бойынша ҚР 3.08.037-2004ж. Мемлекеттік жалпыға бірдей
білім беру стандарты Қазақстан Республикасы білім және ғылым Министрлігінің
2004 жылғы 7 тамыздағы № 671 бұйрығымен бекітіліп, қолданысқа ұсынылған.


3 Жалпы ережелер
Курстың қысқаша сипаттамасы:

    Шет тілін оқытуда және дағдыға төселдіру үшін жұмыстың әдісі мен
бағдарлама материалының жүйелі, бірлікпен өтілуін қамыту қажет. Ағылшын
тілінен орыс және қазақ тілдерінде мәтінді аудару жіне түсіну, оқу дағдысын
жетілдіру үшін студенттер  өткен  материалдарды  күнделікті  қайталап,
жүйелендіріп, оқып отыруға тиісті. Қойылған мақсатқа сәйкес, ағылшын тілін
оқыту болашақ маманды тілді өз мамандығы бойынша оның жұмысында қолдану
үшін оқыту тиіс. Болашақ маман мамандығы бойынша өз бетімен мәтіндерді
оқып, олардың мазмұнын түсініп, жұмысына қажеттісін пайдаланып, ал қажет
болған жағдайда сөздік арқылы мәтінді ана тіліне аудара білуі қажет.
Қойылған мақсатқа жету үшін тілді меңгере білу және дағдыны дамытуға
бағытталған өздік жұмыстардың түрлі тәсілдері қоданылады. Шетел әдебиетін
пайдалана білуде шешуші болып, мәтінді аудару және түсіну үшін сөздік
қордың жеткілікті болуы және тілдің грамматикалық құрылымын меңгеру керек.
Грамматикалық тіркестерді және түрлерін, сондай ақ сөздік қорды кеңейту
және бекіту үшін әсерлі шара болып төмендегілер қызмет етеді:

   - оқу мәтіндерін оқу және аудару
  - ауызша және жазбаша жаттығуларды орындау
  - қысқа және жеңіл ғылыми мәтіндерді және газет мақалаларын қосымша оқу
  - медио техникаларды қодана білу (теледидар, компьютер және т.б.);
   - жазбаша жұмыстарды орындау
Курстың мақсаты:
   Студенттердің сөйлеу мәнерін олардың профессионалдық қызығушылығымен
және қоғамдық саяси және мәдени аумақта қатынас жасауымен байланыстырып
дамыту.
Курстың міндеттері:
  Студенттерге білім мен біліктілікті қабылдауға көмектесетін қарым-
қатынас аумағын анықтау және барлық ауызекі сөйлеу дәрежесін меңгеру
мөлшерін айқындау:
 - шет тілде қарым-қатынас жасау;
 - лексика-грамматикалық және лексикалық минимумды меңгеру және олардың
  тәжірибе жүзінде орындалуы;
 - ауқымды ақпарат алу мақсатымен арнайы мәтіндерді меңгеру;
 - алынған білімді мамандық деңгейінде өз бетінше тереңдетіп жүзеге асыру.


 |ПОӘК 042-.18-26.1.101    |Баспа №1  _______ 2014 | 5 бет  - 19   |
|/01-2014           |            |         |


 Курстың мазмұны:
   Барлық сабаққа қатысу міндеттемесі бойынша берілген курс аяқталған соң
студент біліктіліктің белгілі деңгейін меңгеру қажет.
Тыңдап түсіну:
 - қарапайым деңгейде байланыс жасау үшін оқытушының шарттарын түсіну
  және қабылдау;
 - оқытылған тақырыпқа негізделген шет тілдегі әңгімелер мен тұрмыстық,
    қоғамдық және профессионалдық мәтіндерге байланысты баяндамаларды
 түсіну;
 - әңгімені қолдану үшін тыңдалған нәрсені шынайы қабылдау.
Сөйлеу:
 - 2000-2500 белгілер мөлшеріндегі белсенді лексикалық минимумдарды
  олардың ауызша және жазбаша сөйлеуде жүзеге асу үшін меңгеру;
 - оқылған текстің мазмұнын арнайы дәрежеде ауызша жеткізу (толық
    немесе қысқаша айтып беру, мәтінді жоспар байынша құрастыру);
 - тілдік және мағыналық негіздерге орай өзіндік ауызша мәтін құрастыру;
 - диалогтың келесі түрлерін өткізу: қайтадан сұрау, сұрау диалогтары,
  қарсылық, айтылғанды қолдау, дискуссия, әңгімелесу;
 - дайындалған қысқа баяндаулар, мәтіндердің мазмұнын айтуды білу.
 Баяндаулар мөлшері 10-15 сөз.
Оқу:
 - баспа мәтіннің ырғақты – интоноциялық қатынаста дыбысталуы;
 - мәтіннің ауқымды мазмұнын түсіну;
 - текстің тақырыбы мен көтерілген проблеманы анықтау;
 - лексика- грамматикалық қорытынды және мәтіннің жеке үзінділерін аудару;
 - оқылған мәтіннен ақпарат және оны сөйлеу тілінде қолдану;
 - екі тілдік сөздікті қолдану.
Хат:
 - диктанттың орфографиялық дұрыс жазылуы;
 - логикалық ойдың, ақпараттың берілу бірізділігі.
 Студенттерді «Ағылшын  тілі» пәні  бойынша  лингвистикалық  тұрғыдан
дайындау.
Курсты тамамдағаннан кейін студент білуі тиіс:
- «Ағылшын тілі» курсының мақсаттары мен міндеттерін.
- Тілдік қарым-қатынас, оның болмысы мен түрлері туралы ұғымды.
-  Оқытылатын  тіл  елі  мен  Қазақстанда  мәдениеттің,  құндылык
бейімделушіліктердің  жүйесін,   мәдениеттердегі   ортақтықтар   мен
айырмашылықтарды.
- Сөйлеу мәдениетінің негізі ұғымы мен өлшемдерін.
- Оқытылатын шет  тілін  жеткізушілердің  тілдеріндегі  ұлттық-мәдени
ерекшеліктерді(сөйлеу мінез - құлқының вербалды  және  вербалды  емес
құралдары).
- Оқытылатын тілдің орфоэпиялық, орфографиялық, лексикалық, грамматикалық
және стилистикалық өлшемдерін(нормаларын).
Студенттер мынаны істей білуі тиіс:
 - Ағылшын тілінде сөйлей  алу  және түсіну,жаза  алу  этикасының
  талаптарына сәйкестікте ұстай алу;
- Басқа мәдениет өкілдерінің жағдайларға байланысты қалыптасқан мінез-
құлқын пайымдай білу;
- Екі мәдениеттің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын ажырата білу, барабар
аударманы жүзеге асыру және өзінің тілдік мінезінің жағдайятты-барабар
стратегиясын және тактикасын іске асыру, мақсат білімдерді пайданалу;


|ПОӘК 042-.18-26.1.101    |Баспа №1  _______ 2014 | 6 бет  - 19   |
|/01-2014           |            |         |

- Оқытылатын шет тілінің өлшемдеріне сәйкес өз ойларын шет тілінде бере
алуы;  Тілдің  мазмұндылығын,айтылымның  ақпараттылығын,  қисындылығын,
орындылығын, мәнерлілігін ескере отырып, айтылымды құрастыра білу;
- Жиі кездесетін тілдік қателердің алдын алу;
Пән преквизиттері: 1 семестр- студенттің пәнді меңгеруі үшін білім мен
біліктілікгі
жинақталған, мектеп бағдарламасы бойынша базалық білім болуы қажет.
2 семестр - курстың пререквизиті Ағылшын тілі I
Пән постреквизиттері:
  Шет тілдерді меңгерген мамандарды дайындау саласының жолы болып табылады.
   Шетел тілінде белгілі бір тақырыпта еркін сөйлеу, шет тілінен
біліктілігін арттыру

Оқу жоспарынан көшірме

|курс |семестр|кредит |Машықтану  |ӨСӨЖ  |СӨЖ  |Барлығы   |Бақылау түрі|
|   |    |    |сабағы   |    |   |      |      |
|1   |1   |3   |45     |22,5  |67,5 |135     |емтихан   |
|1   |2   |3   |45     |22,5  |67,5 |135     |емтихан   |
  4. Пәннің оқытушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны
    Кесте 2
                        1 семестр

|Тақырып атаулары мен мазмұны |Сағат саны  |Әдебиет            |
|1              |45      |3               |
|               |       |               |
|Грамматикалық материал:   |3       |I.. Sue Kay, Vaughan Jones,  |
|Grammar review        |       |Helena Gomm, Peter Maggs,   |
|Introduction (alphabet,   |       |Chris Dawson, New Inside out |
|sounds, basic rules of    |       |–Macmillan,.2008       |
|reading)           |       |Pre-Intermediate Student's  |
|to be,to have (in the    |       |Book             |
|Present, Past, Future Simple|       |2. Sue Kay, Vaughan Jones,  |
|Tenses)           |       |Helena Gomm, Peter Maggs,   |
|The Noun. The Article.    |       |Chris Dawson, New Inside out |
|Оборот There is/ There are. |       |–Macmillan, 2008       |
|Present, Past, Future Simple|       |Pre-Intermediate Work book  |
|Tenses            |       |               |
|Лексикалық тақырып:     |       |:               |
|People around you      |       |               |
|Грамматикалық материал:   |3       |I.. Sue Kay, Vaughan Jones,  |
|Grammar review        |       |Helena Gomm, Peter Maggs,   |
|The Present (Past, Future)  |       |Chris Dawson, New Inside out |
|Continuous Tenses.      |       |–Macmillan,.2008       |
|The Present (Past,Future)  |       |Pre-Intermediate Student’s  |
|Perfect Tenses.       |       |book             |
|Pronouns           |       |2. Sue Kay, Vaughan Jones,  |
|The Numeral         |       |Helena Gomm, Peter Maggs,   |
|Лексикалық тақырып:     |       |Chris Dawson, New Inside out |
|Daily Routine        |       |–Macmillan, 2008       |
|               |       |Pre-Intermediate Work book  |
|               |       |               |
|               |       |:               |
|Грамматикалық материал:   |3       |I.. Sue Kay, Vaughan Jones,  |
|Tense Review         |       |Helena Gomm, Peter Maggs,   |
|look(s) \ look(s) like using |       |Chris Dawson, New Inside out |
|Лексикалық тақырып:     |       |–Macmillan,.2008       |
|Names and family       |       |Pre-Intermediate Student’s  |
|Text: 1. What’s in a name?  |       |book             |
|2. How to remember names at |       |2. Sue Kay, Vaughan Jones,  |
|parties.           |       |Helena Gomm, Peter Maggs,   |
|Page 4            |       |Chris Dawson, New Inside out |
|               |       |–Macmillan, 2008       |
|               |       |Pre-Intermediate Work book  |
|               |       |               |
|Грамматикалық материал:   |3       |I.. Sue Kay, Vaughan Jones,  |
|Couintable and Uncountable  |       |Helena Gomm, Peter Maggs,   |
|nouns so/sbch, very/too   |       |Chris Dawson, New Inside out |
|Лексикалық тақырып:     |       |–Macmillan,.2008       |
|Place. Holidays. Countries. |       |Pre-Intermediate Student’s  |
|Text:            |       |book             |
|Win a dream holiday for two! |       |2. Sue Kay, Vaughan Jones,  |
|Page12            |       |Helena Gomm, Peter Maggs,   |
|               |       |Chris Dawson, New Inside out |
|               |       |–Macmillan, 2008       |
|               |       |Pre-Intermediate Work book  |
|               |       |               |
|Грамматикалық материал:   |3       |I.. Sue Kay, Vaughan Jones,  |
|Past Simple and Continuous. |       |Helena Gomm, Peter Maggs,   |
|Adverbs of manner.      |       |Chris Dawson, New Inside out |
|Лексикалық тақырып:     |       |–Macmillan,.2008       |
|Love. Relationships. Stories.|       |Pre-Intermediate Student’s  |
|               |       |book             |
|Text: 1. The Hollywood    |       |2. Sue Kay, Vaughan Jones,  |
|director and the native   |       |Helena Gomm, Peter Maggs,   |
|American.          |       |Chris Dawson, New Inside out |
|2. Dinner by past      |       |–Macmillan, 2008       |
|Page 20           |       |Pre-Intermediate Work book  |
|               |       |               |
|Review A           |3       |I.. Sue Kay, Vaughan Jones,  |
|Page 28           |       |Helena Gomm, Peter Maggs,   |
|               |       |Chris Dawson, New Inside out |
|               |       |–Macmillan,.2008       |
|               |       |Pre-Intermediate Student’s  |
|               |       |book             |
|               |       |2. Sue Kay, Vaughan Jones,  |
|               |       |Helena Gomm, Peter Maggs,   |
|               |       |Chris Dawson, New Inside out |
|               |       |–Macmillan, 2008       |
|               |       |Pre-Intermediate Work book  |
|               |       |               |
|Control test         |3       |               |
|               |       |               |
|Грамматикалық материал:   |       |I.. Sue Kay, Vaughan Jones,  |
|The Adjective.        |       |Helena Gomm, Peter Maggs,   |
|Classifications of the    |       |Chris Dawson, New Inside out |
|Adjective          |       |–Macmillan,.2008       |
|The Adverb.         |       |Pre-Intermediate Student’s  |
|Classification of Adverbs:  |       |book             |
|Adverbs of frequency    |       |2. Sue Kay, Vaughan Jones,  |
|               |       |Helena Gomm, Peter Maggs,   |
|               |       |Chris Dawson, New Inside out |
|               |       |–Macmillan, 2008       |
|               |       |Pre-Intermediate Work book  |
|               |       |               |
|Лексикалық тақырып: Shopping.|3       |               |
|Presents. Clothes      |       |               |
|Text: 1What people really  |       |               |
|want for their birthday.   |       |               |
|2. The real price of fashion |       |               |
|Page 32           |       |               |
|Грамматикалық материал:   |3       |I.. Sue Kay, Vaughan Jones,  |
|Comparative adjectives    |       |Helena Gomm, Peter Maggs,   |
|Superlative adjectives    |       |Chris Dawson, New Inside out |
|Phrasal verbs        |       |–Macmillan,.2008       |
|Лексикалық тақырып: Fit.   |       |Pre-Intermediate Student’s  |
|Sport. Health and fitness.  |       |book             |
|Text: 16 ways to de-stress. |       |2. Sue Kay, Vaughan Jones,  |
|Page 40           |       |Helena Gomm, Peter Maggs,   |
|               |       |Chris Dawson, New Inside out |
|               |       |–Macmillan, 2008 Work book  |
|               |       |               |
|Грамматикалық материал:   |3       |I.. Sue Kay, Vaughan Jones,  |
|Permission and obligation  |       |Helena Gomm, Peter Maggs,   |
|(can/have to         |       |Chris Dawson, New Inside out |
|Present Perfect or Past   |       |–Macmillan,.2008       |
|Simple            |       |Pre-Intermediate Student’s  |
|Лексикалық тақырып:     |       |book             |
|Job. Work. Experience.    |       |2. Sue Kay, Vaughan Jones,  |
|Text: From mountains to   |       |Helena Gomm, Peter Maggs,   |
|modeling           |       |Chris Dawson, New Inside out |
|Page 48           |       |–Macmillan, 2008 Work book  |
|               |       |               |
|Review B           |3       |I.. Sue Kay, Vaughan Jones,  |
|Page 56           |       |Helena Gomm, Peter Maggs,   |
|               |       |Chris Dawson, New Inside out |
|               |       |–Macmillan,.2008       |
|               |       |Pre-Intermediate Student’s  |
|               |       |book             |
|               |       |2. Sue Kay, Vaughan Jones,  |
|               |       |Helena Gomm, Peter Maggs,   |
|               |       |Chris Dawson, New Inside out |
|               |       |–Macmillan, 2008       |
|               |       |Pre-Intermediate Work book  |
|               |       |               |
|Грамматикалық материал:   |3       |I.. Sue Kay, Vaughan Jones,  |
|Dynamic and stative meanings |       |Helena Gomm, Peter Maggs,   |
|Future forms to be going to |       |Chris Dawson, New Inside out |
|and present Continuous    |       |–Macmillan,.2008       |
|Лексикалық тақырып:     |       |Pre-Intermediate Student’s  |
|Eco. Protests. Green issues. |       |book             |
|Text: Climate change march. |       |2. Sue Kay, Vaughan Jones,  |
|Text: How green are you?   |       |Helena Gomm, Peter Maggs,   |
|Page 60           |       |Chris Dawson, New Inside out |
|               |       |–Macmillan, 2008       |
|               |       |Pre-Intermediate Work book  |
|               |       |               |
|Грамматикалық материал:   |3       |I.. Sue Kay, Vaughan Jones,  |
|Modal Verbs.         |       |Helena Gomm, Peter Maggs,   |
|Definition          |       |Chris Dawson, New Inside out |
|Can, Nay, Must, Should and  |       |–Macmillan,.2008       |
|Ought, Need.         |       |Pre-Intermediate Student’s  |
|Лексикалық тақырып:     |       |book             |
|Education. Schools. Social  |       |2. Sue Kay, Vaughan Jones,  |
|change.           |       |Helena Gomm, Peter Maggs,   |
|Text: Three generations.   |       |Chris Dawson, New Inside out |
|Text: Meet the parents    |       |–Macmillan, 2008       |
|Page 68           |       |Pre-Intermediate Work book  |
|               |       |               |
|Грамматикалық материал:   |3       |I.. Sue Kay, Vaughan Jones,  |
|Non-finite forms of the verb |       |Helena Gomm, Peter Maggs,   |
|(The Infinitive)       |       |Chris Dawson, New Inside out |
|Indirect Speech (statements, |       |–Macmillan,.2008       |
|commands, general and special|       |Pre-Intermediate Student’s  |
|questions)          |       |book             |
|Verb+ing or to +infinitive  |       |2. Sue Kay, Vaughan Jones,  |
|Лексикалық тақырып:     |       |Helena Gomm, Peter Maggs,   |
|Smile. Character. The face. |       |Chris Dawson, New Inside out |
|Text: “ Smile and the world |       |–Macmillan, 2008       |
|smiles with you. Cry and you |       |Pre-Intermediate Work book  |
|cry alone.”         |       |               |
|Page 76           |       |               |
|               |       |               |
|               |       |               |
|               |       |               |
|Control test         |3       |               |                           2 семестр


   |Наименование тем и их    |Количество  |Литература              |
|содержание          |часов    |                   |
|1              |45      |3                  |
|               |       |                   |
|Review C           |3      |I.. Sue Kay, Vaughan Jones, Helena  |
|Page 84           |       |Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, New |
|               |       |Inside out –Macmillan,.2008     |
|               |       |Pre-Intermediate Student’s book   |
|               |       |2. Sue Kay, Vaughan Jones, Helena  |
|               |       |Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, New |
|               |       |Inside out –Macmillan, 2008     |
|               |       |Pre-Intermediate Work book      |
|               |       |                   |
|Грамматикалық материал:   |3      |I.. Sue Kay, Vaughan Jones, Helena  |
|Future time clauses when,if, |       |Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, New |
|as soon as, used to     |       |Inside out –Macmillan,.2008     |
|Лексикалық тақырып:     |       |Pre-Intermediate Student’s book   |
|Lifestyle. Health. Food.   |       |2. Sue Kay, Vaughan Jones, Helena  |
|Cars.            |       |Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, New |
|Text: How not to die before |       |Inside out –Macmillan, 2008 Pre-   |
|you get old.         |       |Intermediate Work book        |
|Text: My first car.     |       |                   |
|Page 88           |       |                   |
|               |       |                   |
|               |       |                   |
|               |       |                   |
|Грамматикалық материал:   |3      |I.. Sue Kay, Vaughan Jones, Helena  |
|Defining relative clauses  |       |Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, New |
|Unreal coditions       |       |Inside out –Macmillan,.2008 Pre-   |
|Лексикалық тақырып:     |       |Intermediate Student’s book     |
|Animals. Pets. People.    |       |2. Sue Kay, Vaughan Jones, Helena  |
|Text: Stories about animals |       |Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, New |
|Page 96           |       |Inside out –Macmillan, 2008     |
|               |       |Pre-Intermediate Work book      |
|               |       |                   |
|               |       |                   |
|               |       |                   |
|Грамматикалық материал:   |3      |I.. Sue Kay, Vaughan Jones, Helena  |
|.Past Perfect. Passives, will|       |Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, New |
|and might for future     |       |Inside out –Macmillan,.2008     |
|possibility         |       |Pre-Intermediate Student’s book   |
|Лексикалық тақырып:     |       |2. Sue Kay, Vaughan Jones, Helena  |
|Coincidences. Buildings. The |       |Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, New |
|weather. Predictions     |       |Inside out –Macmillan, 2008     |
|Text: The coolest hotel in  |       |Pre-Intermediate Work book      |
|the world.          |       |                   |
|Page 104           |       |                   |
|               |       |                   |
|               |       |                   |
|               |3      |I.. Sue Kay, Vaughan Jones, Helena  |
|Review D           |       |Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, New |
|Page 112           |       |Inside out –Macmillan,.2008     |
|               |       |Pre-Intermediate Student’s book   |
|               |       |2. Sue Kay, Vaughan Jones, Helena  |
|               |       |Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, New |
|               |       |Inside out –Macmillan, 2008     |
|               |       |Pre-Intermediate Work book      |
|               |       |                   |
|Грамматикалық материал    |3      |I.. Sue Kay, Vaughan Jones, Helena  |
|Questions forms. Tense review|       |Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, New |
|Adverbs of frequency     |       |Inside out –Macmillan,.2008     |
|Лексикалық тақырып:     |       |Intermediate Student’s book     |
|Friends. Getting to know you |       |2. Sue Kay, Vaughan Jones, Helena  |
|How people communicate    |       |Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, New |
|Page 4            |       |Inside out –Macmillan, 2008     |
|               |       |Intermediate Work book        |
|               |       |                   |
|               |       |                   |
|Control test         |3      |                   |
|               |       |I.. Sue Kay, Vaughan Jones, Helena  |
|               |       |Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, New |
|               |       |Inside out –Macmillan,.2008     |
|               |       |Intermediate Student’s book     |
|               |       |2. Sue Kay, Vaughan Jones, Helena  |
|               |       |Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, New |
|               |       |Inside out –Macmillan, 2008     |
|               |       |Intermediate Work book        |
|               |       |                   |
|Грамматикалық материал    |3      |                   |
|Present Perfect. Simple   |       |                   |
|Past Simple and Continuous  |       |                   |
|Comparative adjectives    |       |                   |
|Superlative adjectives    |       |                   |
|Лексикалық тақырып:     |       |                   |
|Andrenalin.         |       |                   |
|Experiences. Sports, Injuries|       |                   |
|Page 12           |       |                   |
|Грамматикалық материал    |3      |I.. Sue Kay, Vaughan Jones, Helena  |
|Dynamic and stative meanings |       |Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, New |
|Present Perfect. Simple and |       |Inside out –Macmillan,.2008     |
|Continuous          |       |Intermediate Student’s book     |
|Лексикалық тақырып:     |       |2. Sue Kay, Vaughan Jones, Helena  |
|Relationships        |       |Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, New |
|Family            |       |Inside out –Macmillan, 2008     |
|Dating            |       |Intermediate Work book        |
|Character          |       |                   |
|               |       |                   |
|               |       |                   |
|               |3      |I.. Sue Kay, Vaughan Jones, Helena  |
|Review A           |       |Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, New |
|Page 28           |       |Inside out –Macmillan,.2008     |
|               |       |Intermediate Student’s book     |
|               |       |2. Sue Kay, Vaughan Jones, Helena  |
|               |       |Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, New |
|               |       |Inside out –Macmillan, 2008     |
|               |       |Intermediate Work book        |
|               |       |                   |
|Грамматикалық материал    |3      |I.. Sue Kay, Vaughan Jones, Helena  |
|Phrasal verbs Future Forms  |       |Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, New |
|Pronouns: anybody, somebody |       |Inside out –Macmillan,.2008     |
|Лексикалық тақырып:     |       |Intermediate Student’s book     |
|Festivals          |       |2. Sue Kay, Vaughan Jones, Helena  |
|New Year           |       |Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, New |
|Parties           |       |Inside out –Macmillan, 2008     |
|Page 32           |       |Intermediate Work book        |
|               |       |                   |
|               |       |                   |
|               |       |                   |
|Грамматикалық материал    |3      |I.. Sue Kay, Vaughan Jones, Helena  |
|Countable and Uncountable  |       |Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, New |
|nouns            |       |Inside out –Macmillan,.2008     |
|Quantity expressions: used  |       |Intermediate Student’s book     |
|to/would           |       |2. Sue Kay, Vaughan Jones, Helena  |
|Лексикалық тақырып:     |       |Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, New |
|Edible            |       |Inside out –Macmillan, 2008     |
|Food             |       |Intermediate Work book        |
|Eating Childhood       |       |                   |
|Page 40           |       |                   |
|               |       |                   |
|               |       |                   |
|               |       |                   |
|               |       |                   |
|               |       |                   |
|               |       |                   |
|               |       |                   |
|Грамматикалық материал    |3      |I.. Sue Kay, Vaughan Jones, Helena  |
|Prepositions of time     |       |Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, New |
|Modal verbs         |       |Inside out –Macmillan,.2008     |
|Phrasal verbs        |       |Intermediate Student’s book     |
|Лексикалық тақырып:     |       |2. Sue Kay, Vaughan Jones, Helena  |
|Time             |       |Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, New |
|Punctuality         |       |Inside out –Macmillan, 2008     |
|Work             |       |Intermediate Work book        |
|Page 48           |       |                   |
|               |       |                   |
|               |       |                   |
|Review B page 56       |3      |I.. Sue Kay, Vaughan Jones, Helena  |
|               |       |Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, New |
|               |       |Inside out –Macmillan,.2008     |
|               |       |Intermediate Student’s book     |
|               |       |2. Sue Kay, Vaughan Jones, Helena  |
|               |       |Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, New |
|               |       |Inside out –Macmillan, 2008     |
|               |       |Intermediate Work book        |
|               |       |                   |
|               |       |                   |
|Control test         |3      |                   |  5. 5. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

5.1 People around you. My Family. My friend
5.2 Daily routine. Weekend House and home
5.3. Shopping Clothes Meals
5.4 Seasons. Sport. Health and fitness
5.5. Job, Profession Environment
5.6 Kazakhstan is my homeland. Geographical position, economy, culture,
political system
     Customs, traditions, and holidays .in Kazakhstan
5.7 The United Kingdom. Ggeographical position, economy, culture, political
system.
           Customs, traditions, and holidays .in the UK
5.8 . The United States of America  Geographical position, economy,
culture, political system.
         Customs, traditions, and holidays .in the USA            6. Пән оқу-әдістемелік картасы


Кесте 3
|   Практикалық сабақтар    |Көрнекілік |Өздік жұмысына   | Бақылау түрлері  |
|тақырыбы            |құрал,ТСО, |арналған      |          |
|(семинар)            |плакаттар, |тапсырмалар    |          |
|                |стенділер |          |          |
|Грамматикалық материал:     |schemes,  |Theme: People   |discussion, test  |
|Grammar review         |tables,  |around you     |Lexical- grammar  |
|Introduction (alphabet, sounds, |cards on  |Vocabulary:    |exercises     |
|basic rules of reading)     |the theme, |Presentation of own|          |
|to be,to have (in the Present, |test    |Family. Appearance |          |
|Past, Future Simple Tenses)  |      |          |          |
|The Noun. The Article.     |      |          |          |
|Оборот There is/ There are.   |      |          |          |
|Present, Past, Future Simple  |      |          |          |
|Tenses             |      |          |          |
|Лексикалық тақырып:       |      |          |          |
|People around you        |      |          |          |
|Грамматикалық материал:     |schemes,  |Theme: People   |discussion, test  |
|Grammar review         |tables,  |around you     |Lexical grammar  |
|The Present (Past, Future)   |cards on  |Vocabulary:    |exercises     |
|Continuous Tenses.       |the theme, |Presentation of own|          |
|The Present (Past,Future)    |test    |Family. Appearance |          |
|Perfect Tenses.         |      |          |          |
|Pronouns            |      |          |          |
|The Numeral           |      |          |          |
|Лексикалық тақырып:       |      |          |          |
|Daily Routine          |      |          |          |
|Грамматикалық материал:     |schemes,  |My Family     |discussion, test  |
|Tense Review          |tables,  |          |Lexical grammar  |
|look(s) \ look(s) like using  |cards on  |          |exercises     |
|Лексикалық тақырып:       |the theme, |          |          |
|Names and family        |test    |          |          |
|Text: 1. What’s in a name?   |      |          |          |
|2. How to remember names at   |      |          |          |
|parties.            |      |          |          |
|Page 4             |      |          |          |
|Грамматикалық материал:     |schemes,  |My Friend     |discussion, test  |
|Couintable and Uncountable nouns|tables,  |          |Lexical grammar  |
|so/sbch, very/too        |cards on  |          |exercises     |
|Лексикалық тақырып:       |the theme, |          |          |
|Place. Holidays. Countries.   |test    |          |          |
|Text:              |      |          |          |
|Win a dream holiday for two!  |      |          |          |
|Page12             |      |          |          |
|Грамматикалық материал:     |schemes,  |Daily routine   |discussion, test  |
|Past Simple and Continuous.   |tables,  |Weekend      |Lexical grammar  |
|Adverbs of manner.       |cards on  |House and home   |exercises     |
|Лексикалық тақырып:       |the theme, |          |          |
|Love. Relationships. Stories.  |test    |          |          |
|Text: 1. The Hollywood director |      |          |          |
|and the native American.    |      |          |          |
|2. Dinner by past        |      |          |          |
|Page 20             |      |          |          |
|Review A            |schemes,  |Daily routine   |discussion, test  |
|Page 28             |tables,  |Weekend      |Lexical grammar  |
|                |cards on  |House and home   |exercises     |
|                |the theme, |          |          |
|                |test    |          |          |
|Control test          |schemes,  |          |discussion, test  |
|                |tables,  |          |Lexical grammar  |
|                |cards on  |          |exercises     |
|                |the theme, |          |          |
|                |test    |          |          |
|Грамматикалық материал:     |schemes,  |Shopping      |discussion, test  |
|The Adjective.         |tables,  |Clothes      |Lexical grammar  |
|Classifications of the Adjective|cards on  |Meals       |exercises.     |
|The Adverb.           |the theme, |          |          |
|Classification of Adverbs:   |test    |          |          |
|Adverbs of frequency      |      |          |          |
|Лексикалық тақырып: Shopping.  |      |          |          |
|Presents. Clothes        |      |          |          |
|Text: 1What people really want |      |          |          |
|for their birthday.       |      |          |          |
|2. The real price of fashion  |      |          |          |
|Page 32             |      |          |          |
|Грамматикалық материал:     |schemes,  | Shopping     |discussion, test  |
|Comparative adjectives     |tables,  |Clothes      |Lexical grammar  |
|Superlative adjectives     |cards on  |Meals       |exercises     |
|Phrasal verbs          |the theme, |          |          |
|Лексикалық тақырып: Fit.    |test    |          |          |
|Sport. Health and fitness.   |      |          |          |
|Text: 16 ways to de-stress.   |      |          |          |
|Page 40             |      |          |          |
|Грамматикалық материал:     |schemes,  | Shopping     |discussion, test  |
|Permission and obligation    |tables,  |Clothes      |Lexical grammar  |
|(can/have to          |cards on  |Meals       |exercises.     |
|Present Perfect or Past Simple |the theme, |          |          |
|Лексикалық тақырып:       |test    |          |          |
|Job. Work. Experience.     |      |          |          |
|Text: From mountains to modeling|      |          |          |
|Page 48             |      |          |          |
|Review B            |schemes,  |Shopping      |discussion, test  |
|Page 56             |tables,  |Clothes      |Lexical grammar  |
|                |cards on  |Meals       |exercises.     |
|                |the theme, |          |          |
|                |test    |          |          |
|Грамматикалық материал:     |schemes,  |Seasons Weather  |discussion, test  |
|Dynamic and stative meanings  |tables,  |          |Lexical grammar  |
|Future forms to be going to and |cards on  |          |exercises     |
|present Continuous       |the theme, |          |          |
|Лексикалық тақырып:       |test    |          |          |
|Eco. Protests. Green issues.  |      |          |          |
|Text: Climate change march.   |      |          |          |
|Text: How green are you?    |      |          |          |
|Page 60             |      |          |          |
|                |      |          |          |
|Грамматикалық материал:     |schemes,  |Sport       |discussion, test  |
|Modal Verbs.          |tables,  |Health, and fitness|Lexical grammar  |
|Definition           |cards on  |          |exercises     |
|Can, Nay, Must, Should and   |the theme, |          |          |
|Ought, Need.          |test    |          |          |
|Лексикалық тақырып:       |      |          |          |
|Education. Schools. Social   |      |          |          |
|change.             |      |          |          |
|Text: Three generations.    |      |          |          |
|Text: Meet the parents     |      |          |          |
|Page 68             |      |          |          |
|                |      |          |          |
|Грамматикалық материал:     |schemes,  |Sport       |discussion, test  |
|Non-finite forms of the verb  |tables,  |Health and fitness |Lexical grammar  |
|(The Infinitive)        |cards on  |          |exercises     |
|Indirect Speech (statements,  |the theme, |          |          |
|commands, general and special  |test    |          |          |
|questions)           |      |          |          |
|Verb+ing or to +infinitive   |      |          |          |
|Лексикалық тақырып:       |      |          |          |
|Smile. Character. The face.   |      |          |          |
|Text: “ Smile and the world   |      |          |          |
|smiles with you. Cry and you cry|      |          |          |
|alone.”             |      |          |          |
|Page 76             |      |          |          |
|                |      |          |          |
|                |      |          |          |
|Control test          |schemes,  |          |discussion, test  |
|                |tables,  |          |Lexical grammar  |
|                |cards on  |          |exercises     |
|                |the theme, |          |          |
|                |test    |          |          |
|Review C            |schemes,  |Job        |discussion, test  |
|Page 84             |tables,  |Profession     |Lexical- grammar  |
|                |cards on  |          |exercises     |
|                |the theme, |          |          |
|                |test    |          |          |
|Грамматикалық материал:     |schemes,  |Job        |discussion, test  |
|Future time clauses when, if, as|tables,  |Profession     |Lexical- grammar  |
|soon as, used to        |cards on  |          |exercises     |
|Лексикалық тақырып: Lifestyle. |the theme, |          |          |
|Health. Food. Cars.       |test    |          |          |
|Text: How not to die before you |      |          |          |
|get old.            |      |          |          |
|Text: My first car.       |      |          |          |
|Page 88             |      |          |          |
|                |      |          |          |
|                |      |          |          |
|                |      |          |          |
|Грамматикалық материал:     |schemes,  |Environment    |discussion, test  |
|Defining relative clauses Unreal|tables,  |          |Lexical- grammar  |
|coditions            |cards on  |          |exercises     |
|Лексикалық тақырып:       |the theme |          |          |
|Animals. Pets. People.     |      |          |          |
|Text: Stories about animals   |      |          |          |
|Page 96            |      |          |          |
|                |      |          |          |
|                |      |          |          |
|                |      |          |          |
|                |      |          |          |
|Грамматикалық материал:     |schemes,  |Environment    |discussion, test  |
|.Past Perfect. Passives, will  |tables,  |          |Lexical- grammar  |
|and might for future possibility|cards on  |          |exercises     |
|Лексикалық тақырып:       |the theme |          |          |
|Coincidences. Buildings. The  |      |          |          |
|weather. Predictions      |      |          |          |
|Text: The coolest hotel in the |      |          |          |
|world.             |      |          |          |
|Page 104            |      |          |          |
|                |      |          |          |
|                |      |          |          |
|                |schemes,  |Kazakhstan is my  |discussion, test  |
|Review D            |tables,  |homeland      |Lexical- grammar  |
|Page 112            |cards on  |(geographical   |exercises     |
|                |the theme |position, economy, |          |
|                |      |culture, political |          |
|                |      |system). Customs, |          |
|                |      |traditions, and  |          |
|                |      |holidays .in    |          |
|                |      |Kazakhstan     |          |
|Грамматикалық материал     |schemes,  |Kazakhstan is my  |discussion, test  |
|Questions forms. Tense review  |tables,  |homeland      |Lexical- grammar  |
|Adverbs of frequency      |cards on  |(geographical   |exercises     |
|Лексикалық тақырып:       |the theme |position, economy, |          |
|Friends. Getting to know you How|      |culture, political |          |
|people communicate       |      |system). Customs, |          |
|Page 4             |      |traditions, and  |          |
|                |      |holidays .in    |          |
|                |      |Kazakhstan     |          |
|                |      |          |          |
|Control test          |schemes,  |          |discussion, test  |
|                |tables,  |          |Lexical- grammar  |
|                |cards on  |          |exercises     |
|                |the theme |          |          |
|Грамматикалық материал     |schemes,  |The UK       |discussion, test  |
|Present Perfect. Simple  Past |tables,  |(geographical   |Lexical- grammar  |
|Simple and Continuous      |cards on  |position, economy, |exercises     |
|Comparative adjectives     |the theme |culture, political |          |
|Superlative adjectives     |      |system).Customs,  |          |
|Лексикалық тақырып:       |      |traditions, and  |          |
|Andrenalin.           |      |holidays .in the UK|          |
|Experiences. Sports, Injuries  |      |          |          |
|Page 12             |      |          |          |
|Грамматикалық материал     |schemes,  |The UK       |discussion, test  |
|Dynamic and stative meanings  |tables,  |(geographical   |Lexical- grammar  |
|Present Perfect. Simple and  |cards on  |position, economy, |exercises     |
|Continuous           |the theme |culture, political |          |
|Лексикалық тақырып:       |      |system).Customs,  |          |
|Relationships          |      |traditions, and  |          |
|Family             |      |holidays .in the UK|          |
|Dating             |      |          |          |
|Character            |      |          |          |
|                |      |          |          |
|                |      |          |          |
|                |schemes,  |The UK       |discussion, test  |
|Review A            |tables,  |(geographical   |Lexical- grammar  |
|Page 28             |cards on  |position, economy, |exercises     |
|                |the theme |culture, political |          |
|                |      |system).Customs,  |          |
|                |      |traditions, and  |          |
|                |      |holidays .in the UK|          |
|Грамматикалық материал     |schemes,  |The UK       |discussion, test  |
|Phrasal verbs Future Forms   |tables,  |(geographical   |Lexical- grammar  |
|Pronouns: anybody, somebody   |cards on  |position, economy, |exercises     |
|Лексикалық тақырып:       |the theme |culture, political |          |
|Festivals            |      |system).Customs,  |          |
|New Year            |      |traditions, and  |          |
|Parties             |      |holidays .in the UK|          |
|Page 32             |      |          |          |
|                |      |          |          |
|                |      |          |          |
|                |      |          |          |
|Грамматикалық материал     |schemes,  |The United States |discussion, test  |
|Countable and Uncountable nouns |tables,  |of America     |Lexical- grammar  |
|Quantity expressions: used   |cards on  |(geographical   |exercises     |
|to/would            |the theme |position, economy, |          |
|Лексикалық тақырып:       |      |culture, political |          |
|Edible             |      |system).      |          |
|Food              |      |Customs,      |          |
|Eating Childhood        |      |traditions, and  |          |
|Page 40             |      |holidays .in the  |          |
|                |      |USA        |          |
|                |      |          |          |
|                |      |          |          |
|                |      |          |          |
|                |      |          |          |
|                |      |          |          |
|                |      |          |          |
|Грамматикалық материал     |schemes,  |The United States |discussion, test  |
|Prepositions of time      |tables,  |of America     |Lexical- grammar  |
|Modal verbs           |cards on  |(geographical   |exercises     |
|Phrasal verbs          |the theme |position, economy, |          |
|Лексикалық тақырып:       |      |culture, political |          |
|Time              |      |system).      |          |
|Punctuality           |      |Customs,      |          |
|Work              |      |traditions, and  |          |
|Page 48             |      |holidays .in the  |          |
|                |      |USA        |          |
|                |      |          |          |
|Review B page 56        |test    |          |test        |
|Control test          |test    |          |test        |
7 . Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтылу картасы
Кестеме 4

|Оқу-әдістемелік құралдардың атауы   |Саны     |Студенттер |Қамтылу   |
|                   |       |саны    |пайызы   |
|I.. Sue Kay, Vaughan Jones, Helena  |114      |114    |100%    |
|Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, New |(ксерокопия) |      |      |
|Inside out –Macmillan,.2008      |       |      |      |
|Pre-Intermediate Student’s book    |       |      |      |
|2. Sue Kay, Vaughan Jones, Helena   |114      |      |      |
|Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, New |(ксерокопия) |      |      |
|Inside out –Macmillan, 2008      |       |      |      |
|Pre-Intermediate Work book.      |       |      |      |
|I.. Sue Kay, Vaughan Jones, Helena  |114      |114    |100%    |
|Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, New |(ксерокопия) |      |      |
|Inside out –Macmillan,.2008      |       |      |      |
|Intermediate Student’s book      |       |      |      |
|2. Sue Kay, Vaughan Jones, Helena   |114      |      |      |
|Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, New |(ксерокопия) |      |      |
|Inside out –Macmillan, 2008      |       |      |      |
|Intermediate Work book.        |       |      |      |
|Качалова К.Н. Е.Е. Израилевич     |25      |114    |20%     |
|Практическая грамматика английского  |       |      |      |
|языка                 |       |      |      |
|Науч.ред.Е.К.Захаренко.- 10-е изд.,  |       |      |      |
|новая редакция.- М.: Лист Нью, 2008  |       |      |      |
|Голицынский Юрий Борисович.      |55      |114    |50%     |
|Грамматика:Сборник упражнений     |       |      |      |
|/ Ю.Б. Голицынский.- 4-е изд.- СПб.: |       |      |      |
|КАРО, 2005.              |       |      |      |
|Games for Grammar Practice. Cambridge |50      |114    |48%     |
|University Press           |       |      |      |
|Games for Vocabulary Practice.    |50      |114    |48%     |
|Cambridge University Press      |       |      |      |
|Cавватеева А.В.  A New Practical   |114      |114    |100%    |
|Course of Pre-Intermediate level   |(ксерокопия) |      |      |
|English Vysshaya Shkola & Phoenix 2000|       |      |      |


  8. Әдебиеттер:
Негізгі әдебиет:
8.1. Sue Kay, Vaughan Jones, Helena Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, New
Inside out –Macmillan,.2008 Pre-Intermediate Student’s book
8.2. Sue Kay, Vaughan Jones, Helena Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, New
Inside out –Macmillan, 2008 Pre-Intermediate Work book.
.8.3. Sue Kay, Vaughan Jones, Helena Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, New
Inside out –Macmillan,.2008 Intermediate Student’s book
8.4. Sue Kay, Vaughan Jones, Helena Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, New
Inside out –Macmillan, 2008 Intermediate Work book
8.5. Games for Grammar Practice. Cambridge University Press
8.6 Games for Vocabulary Practice. Cambridge University Press
8.7. Качалова К.Н. Е.Е. Израилевич Практическая грамматика английского
языка :
   Науч.ред.Е.К.Захаренко.- 10-е изд., новая редакция.- М.: Лист Нью,
2008
8.8. Выборова Г.Е. Устные темы по английскому языку "Easy English" :
Учеб.пособие для учащихся средней школы и студентов вузов / Г.Е. Выборова,
К.С. Махмурян.- М: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2003.
8.9.Голицынский Юрий Борисович. Грамматика:Сборник упражнений
/ Ю.Б. Голицынский.- 4-е изд.- СПб.: КАРО, 2005.
8.10 Cавватеева А.В.  A New Practical Course of Pre-Intermediate level
English Vysshaya Shkola & Phoenix 2000
  1. Қосымша әдебиет:
8.2.1 Martin Hewings Advanced Grammar in Use. - Cambridge University Press,
2002.
8.2.2 Betty Schrampfer Azar Understanding and Using English Grammar
Longman. 2002.
8.2.3 John Eastwood Oxford Practice Grammar Oxford University Press. 2002.
8.2.4. www.elsevier.com
8.2.5. www.iteslj.org
8.2.6. www.esl-literacy.com
8.2.7. www.teachertrainingvideos.com
|ПОӘК 042-.18-26.1.101    |Баспа №1  _______ 2014 | 19 бет  - 19  |
|/01-2014           |            |         |8.2.8.www.a4esl.org
8.2.9. www.uefap.com\vocab\select\
8.2.10. www.englishpage.com \listening\
8.2.11.www.americanrhetoric.com
8. 12. Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка
Учебник К.Н.Качалова, Е.Е. Израилевич; Науч.ред.Е.К.Захаренко.- 10-е изд.,
новая редакция.- М.: Лист Нью, 2003
8.13. Колодяжная Л. Познакомьтесь: Великобритания : Книга для чтения на
английском языке / Л. Колодяжная; Под ред. Заниной Е.Л.- 2-е изд., испр.-
М.: Рольф, 2001.
8.14.Модальные глаголы в английской речи : Учебное пособие /
Составители: Л.К. Голубева, Н. М. Пригоровская, Г.И.Туголукова.- М.:
Менеджер, 2004.
8.15. Корнеева Е.А. Практика английского языка. Сборник упражнений по
устной речи. / Е.А. Корнеева, Н.Е. Баграмова.- СПб.: Союз, 2003
пособие по грамматике английского языка / Т.Ю. Полякова, С.С.
Панова.- М: Высш.школа, 2003.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть