Файл қосу


Орман таксациясы|Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі             |
|Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік Университеті          |
|МСЖ құжат 3 деңгейлі   |ПОӘК           |ПОӘК           |
|             |             |042-18.25.57/02-20___  |
|ПОӘК           |Басылым №1        |             |
|«Орман таксациясы»    |             |             |
|пәнінен студенттерге   |             |             |
|арналған жұмыс      |             |             |
|бағдарламасы       |             |             |

              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

             «Орман таксациясы» пәнінен

            ПӘННІҢ СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН

               ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


                 СЕМЕЙ –2013   Алғы сөз


   I. Құрастырған

   Семей  қаласының  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік  университетінің
«Агротехнология және орман ресурстары» кафедрасының аға оқытушысы Қаламов
Бахытбек Хамзинович
   «……» ……………2013 жыл
   2. Талқыланды:
   2.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің
«Агротехнология және орман ресурстары» кафедрасының мәжілісінде.
   Хаттама «……» ……………2013 жыл, №


   Кафедра меңгерушісі, профессор ……………. Сейлгазина С.М.


   2.2. Аграрлық факультетінің оқу-әдістемелік бюро мәжілісінде
   Хаттама «……» ……………2013 жыл, №
   Төраға ………………………Тлеубаева А.В.


   3. БЕКІТІЛДІ
   Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралды және баспаға
ұсынылды
   Хаттама «……» ……………2013 жыл, №


   ОӘК төрағасы, бірінші проректор …………….. Искакова Г.


   4. БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН


                  МАЗМҰНЫ   1. Жалпы жағдайлар
   2. Пәді оқу бойынша әдістемелік нұсқаулар
   3. Курстың форматы мен саясаты
   4. Баға қою саясаты
   5. Пәннің мазмұны және сабақтардың түрлері бойынша сағаттар
   6. СОЖӨЖ және СӨЖ мазмұны
   7. Пән бойынша оқу процесінің күнтізбелік жоспары
      1. Жалпы жағдайлар


       1. Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер

   1. Оқытушының аты –жөні:         Қаламов Бахытбек Хамзинович,
аға       оқытушысы
   2. Кафедра:
Агротехнология және орман ресурстары
   3. Хабарласу телефоны:            53-19-70 (институт,
жұмыс), 87779978959
   4. Жұмыс өткізілетін орны:          № 5 корпус, аудитория №
126

   5. Пәннің аты:                     «Орман
таксациясы»   6. Кредит саны:                     3


       2. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме (Кесте –1)

           Кесте –1. Оқу жоспарынан көшірме|Курс |Семестр |Кредит |Дәріс |Зертхана|ОЖСӨЖ  |СӨЖ |Барлығы |Бақылау |
|   |    |    |   |сағаты |     |   |    |түрі   |
|3  |5    |3   |15  |30   |45    |45  |135   |Емтихан |
   Кіріспе.

   Орман  таксациясы  пәні  бойынша  оқу-әдістемелік  кешен  050806
«Агроинженерия» мамандығының студенттеріне арналған. Студенттерді «Орман
таксациясы» пәнінің мазмұнымен, қажеттілігімен, актуальдығымен, саясатымен
таныстырып, қажеттілік білімімен қамтамасыз етеді. Оқу әдістемлік кешен
пәнді оқуға басшылыққа алатын негізгі құжат болып саналады.
   1.3.  Пәннің қысқаша мазмұны
   «Агроинженер» мамандығының студенттіне арналған «Орман таксациясы»
пәні орманда өсіп тұрған, отырғызылған ағаштардың есебін жүргізу, олардың
биіктігін, жасын, беретін өнімін есептеу және ағаштан алынатын өнімін,
қалдықтарын есептеу.
   1.4. Курстың мақсаты:
   Курстың мақсаты студенттерге кесілген және өсіп тұрған ағашты өлшейтін
құрал жабдықтармен таныстыру және орманда өсіп тұрған, дайындалған ағаштың,
оның қалдықтарының дұрыс есебін жүргізу жолдарын үйрету.
   1.5. Пәнді оқытудың міндеті:
   Пәннің негізгі мақсаты студенттерді орман шаруашылығында қолданатын
құралдарды, аспаптарды дұрыс пайдалануға үйрету және   есебін  дұрыс
жүргізу.
   1.6. Пәнді оқу барысында студент:
   Осы пәнді оқып, студент міндетті түрде білу керек:
   - жеке және кесілген ағаштың таксациясы;
   - ағаш материалдарының таксациясы;
   - шеңберлі ағаш материалдарының сортименттерінің таксациясы;
   - отырғызылған ағаштардың таксациясы;
   - орман фондын инвентаризациялау;
   - орман фондын таксациялау
   3.5. Курстың пререквизиттері:
   биология, ботаника, агротехника, математика
   3.6. Курстың постреквизиттері
   өсімдіктану, селекция мен тұқым шаруашылығы             Ұсынылған әдебиеттер тізімі

   Негізгі әдебиеттр:
   1. В.В. Курчаткин Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском
    хозяйстве. Москва, 2000 г.
   2. Д.М. Мельников Тракторы и автомобили. М.: Агропромиздат, 1987 г
   Қосымша әдебиеттер:
   1. Анисимов Г.Н. Лесные машины. М.: Лесная промышленность,
      1988 г.
   2. Минченко М.Е. правила техники безопасности и производственной
    санитарии в лесной промышленности и лесном хозяйстве. М.: Лесная
    промышленность, 1983 г.      2. Пәнді оқу бойынша әдістемелік нұсқаулар
   Нарықтық инфрақұрылымды оқу кезінде пәннің құрылымының логикасын және
тақырыптардың реттілігін  жетекшілікке алу қажет. Экономикалық теория,
макроэкономика, экономиканы мемлекеттік реттеу бойынша алынған білімдері
маңызды орын алады.
   Өз бетімен дайындалу үшін нарықтық инфрақұрылым бойынша, экономика
бойынша оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдарды пайдаланған жөн.  Бұларда
нарықтық инфрақұрылымға арналған үлкен бөлімдер бар.
   Нарықтық инфрақұрылым бойынша оқулықтар аз. Сондықтан  балама қайнар
көздерді, атап айтқанда  экономика,  экономиканы  мемлекеттік  реттеу,
макроэкономика  бойынша   оқулықтарды  қолданған  жөн.  Терминология
саласындағы кейбір мәселелерді экономикалық  сөздіктермен шешуге  болады.
Қазіргі заманғы нарықтық инфрақұрылым мәселелері бойынша мерзімдік басылым
материалдарын қолдану керек. Қазақтсандық журналдар  ішінен  «Саясат»,
«Транзитная экономика», «Аль-Пари», «Қаржы-қаражат»,  т.б.  журналадрды
ұсынамыз.
   Лекцияларды жазған дұрыс. Олар негізгі мәселелер мен  ұғымдарды
қарастыруға, теориялық мәселелерді  шешуге  байланысты  жолдар  табуға
көмектеседі. Лекция жазу сырттай оқитын студентке семинар сабақтарына
дайындалу уақытын үнемдеуге, қысқа мерзімді күрделі мәселелерді шешуге жол
береді. Студенттің семинар сабағына белсене қатысуы эконмикалық тілдің,
экономикалық талдаудың дамуына, ситуациялық есептерді шешуге  септігін
тигізеді.
      3. Курстың форматы мен саясаты


   Сабаққа қатысу: Дәріс және тәжірибелік сабақтарға міндетті түрде
қатысу. Дәріс кезінде түсінбеген мәселелер бойынша оқытушыдан қосымша
түсіндіруін сұрауға болады. Егер студент белгілі бір себептермен сабаққа
қатыса алмаса, барлық өткен материалдар бойынша жауап беруі тиіс.
   Тәртіп:  Сабақ үстінде үнемі тәртіп бұзған студент аудиториядан
шығарылып, жіберіледі және барлық курс бойынша «қанағаттанғысыз» бағасы
қойылады. Сабаққа кешігіп келуге болмайды, сабаққа кешіккен  студент
дәрісханаға кірмейді. Сабақ кезінде ұялы телефондар өшірілуі тиіс.
   Сабаққа дайындық: Студенттер сабаққа  дайындалу барысында Шәкәрім
атындағы Семей мемлекеттік университетінің компьютерлерін қолдана алады.
Кітапханада  белгіленген  ережелер  бойынша  оқулықтарды,  мерзімдік
басылымдарды оқуға, үйге алуға болады.
   Өздік жұмыстар: Дәрісханадан тыс уақытта студенттер СОЖӨЖ және СӨЖ
дайындап, белгіленген мерзімде оқытушыға  өткізеді.  СОЖӨЖ  және  СӨЖ
тапсырмалары 6-пунктте белгіленген. СОЖӨЖ және СӨЖ  4 форматтағы таза ақ
беттерге орындалады.
   Бақылау жұмыстары: бақылау жұмысын студент міндетті түрде орындап,
белгіленген уақытта тапсырылуы тиіс.
   Көшіріп алу: Кез-келген көшіріп алу үшін қатаң жазалап, аудиториямен
шығарумен қоса, жалпы курс үшін «Ғ» бағасын қоюмен қамтылады.
   Межелік бақылау: Межелік бақылау қорытындысы студенттің  сабаққа
қатысуын, өздік жұмысты уақытында орындауын, сабақта ауызша және жазбаша
түрде жауап беруін ескере отырып қойылады.
    Емтихан: Қорытынды емтихан оған босатылған барлық студенттер үшін
билеттік жүйе негізінде жүргізіледі. Билеттің әрбір нұсқасы үш сұрақтан
тұрады. Емтиханның қорытынды бағасы қорытынды аттестациямен емтиханның
орташа проценті арқылы есептеленеді.
   4. БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

   «Орман таксациясы» пәні бойынша  студенттердің  білімін  бақылау
келесідей формаларда іске асырылады:


   *  Күнделікті (ағымдағы) бақылау, тыңдау, өздік жұмыс талдау, ауызша
сұрау;


       Межелік бақылау: екі межелік бақылау жасалады, мұнда жазбаша
    бақылау жұмысы немесе тестілерге жауап беріледі;


       Қорытынды бақылау: ауызша емтихан|Әріптік    |Баға               |Балл   |Процент (%)|
|эквивалент  |                 |     |      |
|Бағалар    |                 |     |      |
|I       |2                |3     |4     |
|А       |Үздік              |4,00   |95-100   |
|А-      |Өте жақсы            |3,67   |90-94   |
|В +      |Жақсы              |3,33   |85-89   |
|В       |Жақсы              |3,00   |80-84   |
|В -     |Жақсы              |2,67   |75-79   |
|С +      |Қанағаттарлық          |2,33   |70-74   |
|С       |Қанағаттарлық          |2,00   |65-69   |
|С -      |Қанағаттарлық          |1,67   |60-64   |
|С+D+     |Өту баллы            |1,33   |55-59   |
|D       |Төмен өту баллы         |1,00   |50-54   |
|F       |Төменгі балл           |0,00   |0-49    |
|I       |Бітірмеген            |NA    |      |
|W       |Шығару баллы           |NA    |      |
|А W      |Әкімшілікпен шығару       |NA    |      |
|Р       |Өтті (тек қорытынды тест үшін)  |NA    |0     |
   Пән бойынша емтихандық бағалау үлгерім көрсеткіштері бойынша межелік
бақылау (60%) және қорытынды аттестация, емтихан (40%), бұлардың барлығы
100 % -ды құрайды. Яғни:

           (Р1 + Р2) : 2 + Рөт)* 0,6 + Е * 0,4
   мұндағы Р1 – бірінші межелік бақылаудың % бойынша жиыны
   Р2 – екінші межелік бақылаудың % бойынша жиыны;
   Рөт - өтеу уақытындағы алған % бойынша қосымша баллы;
   Е - % бойынша емтиханның баллы.


     5. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚТАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАР

Кесте – 2. Пәннің мазмұны. Сабақтардың түрлері бойынша сағаттар

|№  |Тақырыптың аты         |Дәріс |Тәжірбие |СРСП  |СРС |
|   |                |   |сағаты  |    |   |
|1  |Орман таксациясына жалпы    |1   |2     |3    |3  |
|   |сипаттама.           |   |     |    |   |
|   |Таксациялауға қолданылатын   |   |     |    |   |
|   |аспаптар мен өлшемдер.     |   |     |    |   |
|2  |Жеке ағаштың таксациясы.    |1   |2     |3    |3  |
|   |Кесілген ағаштың дінінің көлемін|   |     |    |   |
|   |анықтайтын әдіс.        |   |     |    |   |
|3  |Кесілген ағаштың және оның   |1   |2     |3    |3  |
|   |бөлшектерінің таксациясы.    |   |     |    |   |
|   |Формула бойынша ағаштың көлемін |   |     |    |   |
|   |анықтау.            |   |     |    |   |
|4  |Ағаштың өсуін классификациялау. |1   |2     |3    |3  |
|   |Өсіп тұрған ағаштың көлемін   |   |     |    |   |
|   |анықтау.            |   |     |    |   |
|5  |Дайындалған ағаштың таксациясы. |1   |2     |3    |3  |
|   |Жеке ағаштың өсуін анықтау.   |   |     |    |   |
|6  |Ағаш материалды таксациялау.  |1   |2     |3    |3  |
|   |Шеңберлі ағаш материалдарын   |   |     |    |   |
|   |таксациялау, штабелдегі шеңберлі|   |     |    |   |
|   |ағаш материалдарын таксациялау |   |     |    |   |
|   |(көлемін анықтау).       |   |     |    |   |
|7  |Шеңберлі ағаш материалдарының  |1   |2     |3    |3  |
|   |сортименттерінің таксациясы.  |   |     |    |   |
|   |Коллоквиум           |   |     |    |   |
|8  |Отырғызылған ағаштың таксациясы.|1   |2     |3    |3  |
|   |Отынның таксациясы.       |   |     |    |   |
|9  |Орман фондын инвентаризациялау. |1   |2     |3    |3  |
|   |Қысқа жарамды ағаш       |   |     |    |   |
|   |материалдарының таксациясы.   |   |     |    |   |
|10  |Орман фондын таксациялау әдісі. |1   |2     |3    |3  |
|   |Ағаш түбірін есепке алу.    |   |     |    |   |
|11  |Ағаш қабығының таксациясы.   |1   |2     |3    |3  |
|12  |Орман құрылымының разряды.   |1   |2     |3    |3  |
|13  |Орман массивтерінің таксациясы. |1   |2     |3    |3  |
|14  |Орман фондын жерде таксациялау |1   |2     |3    |3  |
|   |әдісі.             |   |     |    |   |
|15  |Коллоквиум           |1   |2     |3    |3  |
|   |ЖИЫНЫ:             |15  |30    |45   |45  |


     6. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚТАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАР


           Кесте –3. СОЖӨЖ және СӨЖ жоспары


|№ |СОЖӨЖ                      |          |
|  |                        |СӨЖ        |
|  |Аудитория       |Аудиториядан тыс    |          |
|1 |Орман таксациясына   |Таксациялауға     |Кесілген ағаштың  |
|  |жалпы сипаттама.    |қолданылатын аспаптар |дінінің көлемін  |
|  |            |мен өлшемдер.     |анықтайтын әдіс.  |
|2 |Жеке ағаштың      |Формула бойынша ағаштың|Жеке ағаштың өсуін |
|  |таксациясы.      |көлемін анықтау    |анықтау.      |
|3 |Кесілген ағаштың және |Өсіп тұрған ағаштың  |Отынның таксациясы |
|  |оның бөлшектерінің   |көлемін анықтау.    |          |
|  |таксациясы.      |            |          |
|4 |Ағаштың өсуін     |Шеңберлі ағаш     |Қысқа жарамды ағаш|
|  |классификациялау.   |материалдарын     |материалдарының  |
|  |            |таксациялау, штабелдегі|таксациясы.    |
|  |            |шеңберлі ағаш     |          |
|  |            |материалдарын     |          |
|  |            |таксациялау (көлемін  |          |
|  |            |анықтау).       |          |
|5 |Дайындалған ағаштың  |Ағаш түбірін есепке  |Орман құрылымының |
|  |таксациясы.      |алу.          |разряды.      |
|6 |Ағаш материалды    |Орман фондын жерде  |Ағаш қабығының   |
|  |таксациялау.      |таксациялау әдісі.   |таксациясы.    |
|7 |Шеңберлі ағаш     |Орман фондын      |Ағаш қабығының   |
|  |материалдарының    |инвентаризациялау   |таксациясы     |
|  |сортименттерінің    |            |          |
|  |таксациясы.      |            |          |
|8 |Отырғызылған ағаштың  |Орман фондын жерде  |Орман фондын жерде|
|  |таксациясы.      |таксациялау әдісі.   |таксациялау әдісі. |


  7. «Орман таксациясы» пәні бойынша оқу процесінің күнтізбелік графигі
                                  кесте –4
|№ |Бақылауды|Бал|Апталар                      |Қорыт|
| |ң    |лда|                         |ынды |
| |Түрі   |р |                         |балл |


 | | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7
 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15
РК | | |1 |Дәріске қатысу |0,4 |* |* |* |* |* |* |* |* |* |* |* |* |* |*
|* |6 | |2 |Дәріс конспектілері |1 | | |* | | | |* | | | |* | | | |* |4 |
|3 |ЗТС жұмыстар |0,5 |* |* |* |* |* |* |* |* |* |* |* |* |* |* |* |7,5 |
|4 |Семинар сабақтарындағы жұмыстар СОЖӨЖ |0,5 |* |* |* |* |* |* |* |* |*
|* |* |* |* |* |* |7,5 | |5 |Коллоквиум |2 | | | | | |* | | | | | | | |* |
|4 | |6 |Реферат, баяндаманы қорғау |1,5 | | |* | | |* | | | |* | |* | | |
|6 | |7 |СӨЖ кесте, сызба құру, дайындық тапсырмаларын орындау |1 |* |* |*
|* |* |* |* |* |* |* |* |* |* |* |* |15 | |8 |Аралық межелік бақылау |5 | |
| | | | |* | | | | | | | |* |10 | |9 |Қорытынды (максимум) | | | | | | | |
| | | | | | | | |60 | |10 |Эмтихан (максимум) | | | | | | | | | | | | | | |
| |40 | |11 |Семестр бойынша жиыны (максимум) | | | | | | | | | | | | | | |
| |100 | |

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть