Файл қосу


Микро - макроэкономикалық талдау пәннің бағдарламасы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ             |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ           |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты     |ПОӘК      |УМКД 042–17.1.59/02–2014    |
|ПОӘК              |11.09.2014ж.  |                |
|Магистрантқа арналған     |№3 басылым   |                |
|«Микро-макроэкономикалық    |        |                |
|талдау» пәннің бағдарламасы  |        |                |


        «Микро-макроэкономикалық талдау» пәні бойынша
      6М050600 «Экономика» мамандығының магистранттары үшін
              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

         МАГИСТРАНТҚА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей
                  2014                 Алғы сөз
  1. ҚҰРАСТЫРҒАН
  Құрастырушы ________ « 29 » тамыз 2014 ж. Б.Қуантқан, «Экономика және
бизнес» кафедрасының доцент м.а., э.ғ.к.


  2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
  2.1 Семей қаласы  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік  университетінің
«Экономика және бизнес» кафедрасының мәжілісінде
  Хаттама №1, « 29 » тамыз 2014 жыл


  Кафедра меңгерушісі ____________ Ш.Д.Жайлаубаева


  2.2  ЭҚжГҒ  факультетінің  оқу-әдістемелік  бюроның  мәжілісінде

  Хаттама № 1, « 09 » қыркүйек 2014 жыл


  Төраға               ____________ С.Х.Тойкин
  3. БЕКІТІЛДІ
  Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып және баспаға
ұсынылды
  Хаттама № 1, « 11 » қыркүйек 2014 жыл


  ОӘК төрайымы       ____________ Г.К.Искакова
  4 ЕНГІЗІЛДІ

  26.09.2012 ж. №2 басылым орнына                  Мазмұны
  1. Жалпы мағлұматтар
  2. Пән мазмұны және сабақ түрі бойынша сағаттарды бөлу
  3. Пәнді оқыту бойынша әдістемелік нұсқаулар
  4. Курс форматы
  5. Курс саясаты
  6. Баға қою саясаты
  7. Әдебиеттер


   1 ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТТАР
   1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мағлұмат
   Оқытушының фамилиясы, аты, жөні – Қуантқан Б., доцент м.а., э.ғ.к.
   Кафедра – «Экономика және бизнес»;
   Байланыс ақпараты – тел: 530616, №8 оқу ғимараты, №207 кабинет;
   Сабақ өткізілетін орын – сабақ кестесі бойынша;
   Несие саны – 3;


   1.2 Пәннің қысқаша мазмұны:
   Экономика ғылым ретінде бақыланатын экономикалық құбылыстар  мен
фактілерді экономикалық теория және модель формасында жалпылауға және
жүйеге келтіруге тырысады. «Микро және макроэкономикалық талдау» курсы
сұраныс және ұсыныстың, тұтынушы таңдауын, шығындар мен пайданың өзара
байланысын,  экономикалық  субъектілер  мен  нарықтар  дейңгейіндегі
экономикалық тиімділіктің, сонымен қатар құрамына игілікі, ақша нарықтары,
ү»лесімді сұраныс пен  ұсынысты,  тұтыну  мен  инвестиция,  инфляция,
жұмыссыздық, банктік жүйе, монетарлық, фискалды саясаттың ақша бағамының
экономикалық өсудің байланысын сипаттайтын ұлттық экономикалық заңдылығының
теориялық сұрақтарын қарастырады.


   1.3 Пәнді зерттеудің мақсаты:
   Магистранттарды микро және макроэкономиканың негізгі көрсеткіштерімен
таныстыру, экономикалық үлгілер құрып, талдау жасауға, шешімдер қабылдауға
үйрету, көптеген шешімдер арасынан ең ұтымдысын таңдауда бағдар беру болып
табылады. Сондай-ақ, магистранттың микроэкономикалық және макроэкономикалық
ойлау, талдау қабілетін арттыру.


   1.4 Пәнді зерттеудің негізгі міндеттері:
   «Микро-макроэкономикалық талдау» курсы қазіргі экономиканың қызмет
етуін зерттейді, «Жеке экономикалық субъектілермен, тұтынушылармен, капитал
салушылармен, ресурс иелерімен және жеке фирмалармен шешімдер қалай және
неге қабылданады? Тұтынушылар мен фирма, қалыптасушы нарық  пен өнеркәсіп
салалары қалай өзара әрекеттеседі?» деген сұрақтарды түсіндіру.  Және
магистрант адамдардың экономикалық іс-әрекетін зерттеп, олардың  жалпы
негізгі заңдылықтарын біледі.


   1.5 Оқу нәтижелері:
 - базалық микро және макроэкономиканың негізгі ұғымдары мен заңдылықтарын
  білуі қажет;
   - өзіндік микро және макроэкономикалық ойлау және ұлттық экономиканың
дамуының өзекті мәселелерін анықтау негізінде талдау дағдыларына ие болуға
тырысу;
   - негізгі микро және макроэкономикалық құралдарына ие болу;
   - тәжірибелік мысалдарды қолдана отырып микро және макроэкономикалық
тапсырмалар мен есептерді шеше бәлу;
   - кәсіпорынның және ұлттық  экономиканың  ағымдағы  экономикалық
жағдайына негізделген болжамды модельдерін құру.


   1.6 Пәннің пререквизиттері.
  - .Философия
  - Экономикалық теория
  - Микроэкономика
  - Макроэкономика
   1.7 Постреквизиттер.
  • Экономикалық зерттеулер әдістемесі
  • Аймақ экономикасы
  • Білім беру мекемелеріндегі кәсіпкерлік қызмет


   2 ПӘН МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ
                                  Кесте 1

|№   |Тақырыптар атауы    |Дәріс  |Сараманды|ММӨЖ  |МӨЖ   |Әдебиет  |
|    |            |    |қ    |    |    |      |
|1   |2            |3    |4    |5    |6    |7     |
|1.   |Пән, микро және     |2    |1    |1,5   |4,5   |7.1.1,   |
|    |макроэкономикалық    |    |     |    |    |7.1.2,   |
|    |талдаудың мақсаттары мен|    |     |    |    |7.1.3,   |
|    |міндеттері       |    |     |    |    |7.2.1,   |
|    |            |    |     |    |    |7.2.2   |
|2   |Сұраныс пен ұсынысты  |2    |1    |1,5   |4,5   |7.1.1,   |
|    |талдау негіздері және  |    |     |    |    |7.1.2,   |
|    |олардың икемділігі   |    |     |    |    |7.1.3,   |
|    |теориясының негіздері. |    |     |    |    |7.2.1,   |
|    |            |    |     |    |    |7.2.2   |
|3   |Тұтынушылардың таңдау  |2    |1    |1,5   |4,5   |7.1.1,   |
|    |теориясын талдау.    |    |     |    |    |7.1.2,   |
|    |            |    |     |    |    |7.1.3,   |
|    |            |    |     |    |    |7.2.1,   |
|    |            |    |     |    |    |7.2.2   |
|4   |Экономикалық пайда және |2    |1    |1,5   |4,5   |7.1.1,   |
|    |өндіріс шығыны.     |    |     |    |    |7.1.2,   |
|    |            |    |     |    |    |7.1.3,   |
|    |            |    |     |    |    |7.2.1,   |
|    |            |    |     |    |    |7.2.2   |
|5   |Өндірістің ресурстық  |2    |1    |1,5   |4,5   |7.1.1,   |
|    |факторлары. Ресурстар  |    |     |    |    |7.1.2,   |
|    |нарығында бағаның    |    |     |    |    |7.1.3,   |
|    |құрылуы.        |    |     |    |    |7.2.1,   |
|    |            |    |     |    |    |7.2.2   |
|6   |Жалпы тепе-теңдікті,  |2    |1    |1,5   |4,5   |7.1.1,   |
|    |экономикалық      |    |     |    |    |7.1.2,   |
|    |тиімділікті, қоғамдық  |    |     |    |    |7.1.3,   |
|    |игілікті талдау     |    |     |    |    |7.2.1,   |
|    |            |    |     |    |    |7.2.2   |
|7   |Бәсекелестік және    |2    |1    |1,5   |4,5   |7.1.1,   |
|    |бәсекелестік емес нарығы|    |     |    |    |7.1.2,   |
|    |шартында өндіріс    |    |     |    |    |7.1.3,   |
|    |көлемін, бағаны және  |    |     |    |    |7.2.1,   |
|    |шығындарды талдау    |    |     |    |    |7.2.2   |
|8   |Ұлттық есеп жүйесі   |2    |1    |1,5   |4,5   |7.1.1,   |
|    |            |    |     |    |    |7.1.2,   |
|    |            |    |     |    |    |7.1.3,   |
|    |            |    |     |    |    |7.2.1,   |
|    |            |    |     |    |    |7.2.2   |
|9   |Жиынтық сұраныс пен   |2    |1    |1,5   |4,5   |7.1.1,   |
|    |жиынтық ұсынысты талдау |    |     |    |    |7.1.2,   |
|    |            |    |     |    |    |7.1.3,   |
|    |            |    |     |    |    |7.2.1,   |
|    |            |    |     |    |    |7.2.2   |
|10   |Еңбек нарығы және    |2    |1    |1,5   |4,5   |7.1.1,   |
|    |өндіріс         |    |     |    |    |7.1.2,   |
|    |            |    |     |    |    |7.1.3,   |
|    |            |    |     |    |    |7.2.1,   |
|    |            |    |     |    |    |7.2.2   |
|11   |Игілік нарығы      |2    |1    |1,5   |4,5   |7.1.1,   |
|    |            |    |     |    |    |7.1.2,   |
|    |            |    |     |    |    |7.1.3,   |
|    |            |    |     |    |    |7.2.1,   |
|    |            |    |     |    |    |7.2.2   |
|12   |Ақша нарығын талдау   |2    |1    |1,5   |4,5   |7.1.1,   |
|    |            |    |     |    |    |7.1.2,   |
|    |            |    |     |    |    |7.1.3,   |
|    |            |    |     |    |    |7.2.1,   |
|    |            |    |     |    |    |7.2.2   |
|13   |IS-LM үлгісі      |2    |1    |1,5   |4,5   |7.1.1,   |
|    |            |    |     |    |    |7.1.2,   |
|    |            |    |     |    |    |7.1.3,   |
|    |            |    |     |    |    |7.2.1,   |
|    |            |    |     |    |    |7.2.2   |
|14   |Инфляция және      |2    |1    |1,5   |4,5   |7.1.1,   |
|    |жұмыссыздықты талдау  |    |     |    |    |7.1.2,   |
|    |            |    |     |    |    |7.1.3,   |
|    |            |    |     |    |    |7.2.1,   |
|    |            |    |     |    |    |7.2.2   |
|15   |Экономикалық өсуді   |2    |1    |1,5   |4,5   |7.1.1,   |
|    |макроэкономикалық талдау|    |     |    |    |7.1.2,   |
|    |            |    |     |    |    |7.1.3,   |
|    |            |    |     |    |    |7.2.1,   |
|    |            |    |     |    |    |7.2.2   |
|    |Барлығы         |30   |15    |22,5  |67,5  |      |

   3 ПӘНДІ ОҚЫТУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР


   «Микро-макроэкономикалық талдау» пәнін  оқыған  кезде  магистрант
микроэкономикалық және  макроэкономикалық  бөлігі  болған  экономикалық
теорияны оқыған  кезде,  соған  қоса  жүйелі  микроэкономикалық  және
макроэкономикалық талдау үшін философиялық тану әдістерін оқыған кезде
алган дағдылары мен білімдерін қолдану керек.
   Оқу мен дайындық дәріс жүргізуді, сонымен қатар өзінің ноутбук болуын,
базалық оқулықтарды, керек болған жағдайда арнайы  оқулықтарды,  оқу-
әдістемелік құралдарды қолдануды қажет етеді. Магистранттан алдымен микро
және макроэкономиканың теориялық білімін  талап  етіледі.  Практикалық
сабақтарға дайындалу кезінде маңызды роль ММӨЖ және МӨЖ орындау үшін
журналдар, газеттік мақалалар,  Қазақстан  Республикасының  әлеуметтік-
экономикалық дамуы бойынша статистикалық  жинақтар,  интернет  желісін
қолдануға беріледі. Қазақстандық материалдар негізіндегі макроэкономикалық
тақырыптарына кең таралған журналдар: «Аль Пари», «Транзитная экономика»,
«Қаржы Қаражат», «Финансы Казахстана», «Банки Казахстана», «Евразийское
сообщество».
   Оқытушылар жаңа статистикалық мәліметтерді қолдана отырып жасалған
жұмыстарды жоғары бағалайды.  Бұл  үшін  мақсатты  түрде  кестелерді,
диаграммаларды, суреттерді құру немесе қолдану керек, ал ауызша талқылау
үшін - ойды, оның кезектілігін өңцеу, талдау және қорытынды жасай білу
керек.


   4 КУРС ФОРМАТЫ


  1. Аудиториялық уақытқа дәрістер, практикалық сабақтар және ММӨЖ
    кіреді. Магистрант бұл аудиториялық сабақтарга міндетті түрде қатысу
    керек. Дәрістерде магистрант барлық конспектілерді тиісті жүргізіп
    тұру керек, практикалық сабақтарда белсенді жұмыс істеу қажет, бір
    сұрақтан жауап беріп, басқа магистранттарды  толықтыру  қажет,
    бекітілген форма бойынша құрастырудан және орындалғаннан кейін ММӨЖ
    қорғау қажет.
  2. Қандай да бір себептен магистрант сабақта болмайтын болса, ол
    топтағы басқа магистранттан дәріс материалын алуға міндетті.
  3. Практикалық сабақтагы барлық тапсырмалар мен  есептер  шешімі
    магистрант дәптерінде жазылуы қажет.
  4. Аудиториядан тыс уақытта магистрант МӨЖ сұрақтары және тақырыптары
    бойынша өздік жұмыстарын дайындайды және дайын формада берілген
    уақытта оқытушыға тапсырады.
  5. ММӨЖ мен МӨЖ бойынша сұрақтар, тақырыптар және тапсырмалар мазмүны 6
    пункте толық көрсетілген.
  6. ММӨЖ мен МӨЖ А4 форматтағы ақ, таза қағаздарда орындалады.
  7. Дәріс сабагында түсініксіз сұрақтар болатын болса, оқытушыдан
    түсіндіруді сүрай аласыз.
  8. Магистранттарға жазба жұмыстарын орындау үшін Шәкәрім атындағы СМУ
    (компьютерлік кластарда) компьютерлерін қолдану ұсынылады.
  9. Тыңдаушылар Семей қаласының Шәкәрім атындағы МУ кітапханасында оқи
    алады және бекітілген ережелерге сәйкес оқулықтар мен оқу құралдарын
    үйге алады.
  10. Емтихан: барлық жіберілген магистранттар үшін компьютерлік тест
    түрінде алынады. Әрбір тесттік нүсқада өтілген курстың бөлімдері
    бойынша сұрақтары болады.
  11. Сабақта отырған уақытта ұялы телефонды өшіру қажет.
  12. Магистранттар дәріс немесе практикалық сабақтарға кешікпей келу
    қажет. Сабаққа кешігіп келген магистрант аудиторияға кіргізілмейді.
  13.   Өздік жұмыстары мен бақылау жұмыстары кезінде магистрантарға
    көшіруге
    (плагиат) жол берілмейді, егер көшіріп отырған магистрант анықталса,
    онда оның
    істелген жұмысына бағаны төмендетіп қояды.


   5 КУРС САЯСАТЫ
   Әрбір сабақта магистрант  материалды талқылауда белсенді қатысуы
керек. Белсенділік сөз сөйлеу  арқылы  бағаланады.  Белсенділік  үшін
максималды балл әрбір сабақта жарияланады.
   Бесінші аптада студент аралық бақылау жұмысына дайындалады. Аралық
бақылау жұмысының тапсырмалары беріліп, студент жетінші аптаға  дейін
тапсыруы керек.
   Дәрістердегі түсініксіз сұрақтар бойынша сіз оқытушыдан  әрқашан
түсінік ала аласыз. Магистранттар жазба жұмыстарын орындау үшін Семей
қаласының Шәкәрім атындағы МУ компьютерлерін (компьютерлік сыныптарда)
қолдану ұсынылады.
   Тыңдаушылар Семей қаласының Шәкәрім атындағы  МУ  кітапханасында
бекітілген ережеге сай шұғылдана алады және оқулықтар мен оқу құралдарын
үйге алады.
   Емтиханға жіберілген барлық магистранттар үшін ауызша түрінде емтихан
жүргізіледі..


   6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ


   «Микро және макроэкономикалық талдау» пәні бойынша баллдың бөліну
                                  Кесте 2
|Апта |Бақылау түрі                  |Барлық |Ескерту     |
|   |                        |балл  |        |
|1  |2                       |3   |4        |
|   |1-ден 7 апта бойынша барлық аудиториялық сабақ |30   |        |
|   |түрлеріне қатысу                |    |        |
|1  |Семинар сабағында жауап беру          |20   |        |
|2  |Семинар сабағында жауап беру          |20   |        |
|3  |Семинар сабағында жауап беру          |20   |МӨЖ тақырыбы  |
|   |МӨЖ тапсрымаларын орындау           |50   |бойынша орындау |
|4  |Семинар сабағында жауап беру          |20   |        |
|5  |Семинар сабағында жауап беру          |20   |МӨЖ тақырыбы  |
|   |МӨЖ тапсрымаларын орындау           |50   |бойынша орындау |
|6  |Семинар сабағында жауап беру          |20   |        |
|7  |1-ші межелік бақылау              |70   |        |
|1-ден 7 апта бойынша оқу нәтижесі бойынша баллдар  |300  |        |
|жиыны                        |    |        |
|   |8-ден 15 апта бойынша барлық аудиториялық сабақ|30   |        |
|   |түрлеріне қатысу                |    |        |
|8  |Семинар сабағында жауап беру          |10   |МӨЖ тақырыбы  |
|   |МӨЖ тапсрымаларын орындау           |25   |бойынша орындау |
|9  |Семинар сабағында жауап беру          |15   |        |
|10  |Семинар сабағында жауап беру          |15   |МӨЖ тақырыбы  |
|   |МӨЖ тапсрымаларын орындау           |25   |бойынша орындау |
|11  |Семинар сабағында жауап беру          |15   |        |
|12  |Семинар сабағында жауап беру          |15   |МӨЖ тақырыбы  |
|   |МӨЖ тапсрымаларын орындау           |25   |бойынша орындау |
|13  |Семинар сабағында жауап беру          |15   |        |
|14  |Семинар сабағында жауап беру          |15   |МӨЖ тақырыбы  |
|   |МӨЖ тапсрымаларын орындау           |25   |бойынша орындау |
|15  |2-ші межелік бақылау              |70   |        |
|8-ден 15 апта бойынша оқу нәтижесі бойынша баллдар  |300  |        |
|жиыны                        |    |        |
|Емтихан бойынша баллдар жиыны            |400  |        |
|Академиялық кезең бойынша баллдар жиыны       |1000  |        |


   Егер магистрант сабақты ауырып қалған және басқа да себепті жағдайлар
бойынша босатқан болса (тиісті ұйымдармен құжаттық расталған)  және аралық
бақылауды бекітілген уақытта тапсырмаған болса, онда оның аралық бақылауды
жеке тапсыруға құқығы бар. Бұл жағдайда ұсынылған құжаттар негізінде
факультет деканаты аралық бақылауды жеке тапсыру уақытын тағайындайды және
студентке жеке рейтингтік ведомость береді.  магистрант  пән  бойынша
қорытынды рейтингтік  бақылауға  жіберіледі,  егер  оның  семестрдегі
рейтингтік балл жиыны 50% -ға тең немесе одан жоғары болса.

7 ӘДЕБИЕТТЕР

7.1. Негiзгi
1. Қуантқан Б. Макроэкономика. Оқу құралы. – Семей, 2012. -154б.
7.1.2 Мамыров Н.Қ., Есенғалиева Қ.С., Тiлеужанова Микроэкономика/ Оқу
   құралы.-Алматы.2004. – 420б.
3. Доғалов А.Н., Досмағанбетов Н.С. Макроэкономика. Оқулық. – Алматы: ЖШС
 РПБК «Дәуір», 2012. – 416б.
7.1.4 Айдарханов М.Х., Жұмашбекова С.Қ. Микроэкономика (есептер мен тест
   жинағы): Оқу құралы. – Астана: Фолиант, 2008. – 168 б.
5. Әбішев Ә.Ә., Хубиев К.А. Макроэкономика: Оқу құралы.  –  Алматы:
 «Экономика», 2008. – 368 бет.
6. Ғабит Ж.Х. Микроэкономика. Оқулық. – Алматы: Print-S, 2012. – 423б.
7. Молдахметова А.Б. Микроэкономика. Оқулық. – Астана: Фолиант, 2010. –
 245б.
8. Есенғалиева К.С. Микроэкономика . Қысқаша дәрістер, есептер ,тестілер-
 Алматы , 2007
9. Молдахметова А.Б. , Өтебаев М.О. Микроэкономика (оқулық)- Астана, 2007.
10. Тілеужанова М.Ә. Макроэкономика: Оқу құралы. – Алматы: «Экономика»,
 2008. – 512 б.
11. Ғабит Ж.Х. Микроэкономика. Оқулық. – Алматы: Print-S, 2012. – 423б.


7.2. Қосымша
  1. Мамыров Н.Қ., Тiлеужанова М.Ә.  Макроэкономика: Оқулық. – Алматы:
   Экономика, 2003.
  2. Айдарханов М.Х., Зейнуллина А.Ж. Сборник тестов по экономической
   теории, микроэкономике и макроэкономике. /Учебное пособие. – Семей,
   2008. – 214 с.
  3. Есенғалиева К.С. Микроэкономика . Қысқаша дәрістер, есептер, тестілер-
   Алматы , 2007.
7.2.4 Мамыров Н.Қ., Есенғалиева Қ.С., Тiлеужанова М.Ә. Микроэкономика/ Оқу
   құралы.-Алматы.2000. – 420б.
  5. Гальперин В.С., Гребенников И.И. Микроэкономика. Москва ,2000
  6. Нуреев Р.Б. Курс микроэкономики.- Москва: Норма-Инфра М, 1998
  7. Долан Эд., Линдсей Е. Рынок.Микроэкономическая модель.С-Пб, 1996
  8. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Микроэкономика.-Спб: Питер,2000
  9. Емцов Р.Г..\, Лукин М.Ю. Микроэкономика.-М.: Дис,1997
 10. Кац М, Микроэкономика – Мн.: Новое знание,2004.- 828 с.
 11. Мухамедиев Б.М. Микроэкономика.- Алматы: Казахский Университет,2001
 12. Микро-,макроэкономика.Практикум / под.ред. Огибина О.Ю: С-Пб, 1998
 13. Микроэкономика/ Под.общ. ред. Н.И. Базылева.-Минск: БГЭУ,2000
 14. Микроэкономика/ Под.общ. ред. Яковлевой Е.Б.- Спб:Поиск,2000
 15. Тарануха Ю.В. Микроэкономика – М.: Дело и сервис, 2006. -634с.
 16. Тарануха Ю.В. Микроэкономика (тесты, граф.упражнения, задачи)– М.:
   Дело и сервис, 2006. -206 с.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть