Файл қосу


Журналистика және практикалық қазақ тілі5В050400 «Журналистика»  мамандығына арналған
           «БАҚ заңдары және этика» пәнінің
             ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

        СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

                  СЕМЕЙ
                  2014

                  Кіріспе

1 ҚҰРАСТЫРҒАН
Құрастырушы _________ «___» _______ 2014 жыл.
                қолы

Каримова Бибігүл Жұмашқызы, Журналистика және практикалық қазақ тілі
кафедрасының аға оқытушысы.


2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 Журналистика және практикалық қазақ тілі кафедрасының мәжілісінде
қаралып, талқыланды.
Хаттама   №___  «___» _______ 2014 жыл.

Кафедра меңгерушісі: ___________ Жұмағұлова Ә.М.

2.2 Экономика, құқық, гуманитарлық ғылымдар факультеттің оқу-
әдістемелік бюро мәжілісінде талқыланып, бекітілді.
Хаттама   №___  «___» _______ 2014  жыл.

Төрағасы: ___________ Тойкин С.Х.


3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде мақұлданып, бекітілді.
Хаттама №___ «___» ___________2014 жыл.


ОӘК төрайымы _________________ Искакова Г.К.

4  «___» _______ 20  ж. шыққан ПОӘК-нің
№2 БАСЫЛЫМЫ


                  Мазмұны

1 Жалпы ережелер
2 Пәннің мазмұны және сағаттарды сабақ түріне шағу
3 Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулықтары
4 Курс форматы
5 Курс саясаты
6 Бағалау саясаты
7 Әдебиеттер
   1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

   1.1 Оқытушы туралы жалпы мәлімет:
Каримова Бибігүл Жұмашқызы
Кафедра: Журналистика және практикалық қазақ тілі
Кафедраның мекен-жайы : Глинки, 20; 912- бөлме
Ақпараттық қатынас: телефон : 36-02-25
Кафедрада болатын уақыты: күнделікті 8.00-ден-17.00-ге дейін.
Сабақ өтетін орын: 801 аудитория
Кредит саны: 3

   1.2 Пәннің қысқаша сипаттамасы
   Бұл пән – болашақ  журналистердің  білім-білігін,  оның  ішінде
мемлекеттік заңдылықты және оның іс-жүзіне асырылуын осы бастан меңгеруді
көздейді. Мұнда кәсіби этика мәселелері де қоса үйретіліп, оның нақты
өмірімен байланысы айтылады. Қазақстанның Конституциясы мен БАҚ туралы,
сондай-ақ авторлық құқық жөніндегі  заңдар теориялық тұрғыда оқытылады.
Бүгінгі тәуелсіз мемлекеттің ақпарат кеңістігі, ел,  халық  мәселесі,
журналистиканың қоғамдық ролі студенттің өздік жұмыстарында ұштастырылуы
қажет.


   1.3 Пәнді оқытудың мақсаты:
   Газет, радио, теледидар үшін журналистерді дайындай отырып, қоғам мен
халық алдындағы профессионалдық ісімен пайда келтіретін публицист маман
етіп шығару.
   Осы орайда Ұлттық баспасөз мәдениетін қалыптастыруға  қосқан үлесі
хақында тарихи құжаттарды сөйлету, олардың шығармашылығындағы пішін мен
түр, сюжеттік оқиға желісі мен жанрлық белгілері, көркемдік идеялық мәні
мен ақпараттық ерекшелігі жағынан мағлұмат беру бұл пәннің мақсаты болмақ.

   1.4 Пәнді оқыту міндеттері:
   Болашақта бұқаралық ақпарат құралдарында  қызмет  атқаратын  жас
журналистер заң мен құқықтық мәселелерді өз саласы бойынша білгізіп,толық
білім беру болып табылады. Мемлекеттік БАҚ-қа қатысты саясатын жүзеге
асыруда деңгейі жоғары мамандыққа тәрбиелеу міндет.

   1.5 Оқыту нәтижелері:
   - Журналистикадағы заңнамалық актілерді білуі керек;
   - Алған білімдерін практикада қолдана білу;
   - Журналистиканың негізгі заңнамалық әдістерін меңгеру керек;
   - Теориялық талдау жасай алу;
   - Журналистикадағы заңдардың тарихын, даму және қалыптасу сатылары,
бағыттары және концепция мәселелерін түсіну;
   - Өзіндік пікір айта алу;
   - Негізделген және қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білу.

   1.6 Курстың пререквизиттері:
   1.6.1 Журналистикаға кіріспе
   1.6.2  Құқық негіздері


   1.7 Курстың постреквизиті:
   1.7.1 Журналистика бойынша шеберлік сыныбы
   1.7.2 Публицистің шығармашылық шеберханасы

       2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САҒАТТАРДЫ САБАҚ ТҮРІНЕ ШАҒУ


                           Кесте 1
|№  |Тақырыптың атауы      |Сағаттар саны       |Әдебиеттер  |
|   |                   |ДС       |С        |
|   |                   |        |П        |
|   |                   |        |З        |
|1  |2                  |3       |4        |
|   |1-аптадан 7-апта аралығында дәріске |30       |        |
|   |қатысу                |        |        |
|1  |Семинар               |0       |        |
|2  |Семинар               |20       |        |
|3  |Семинар               |20       |        |
|   |БӨЖ                 |40       |        |
|4  |Семинар               |20       |        |
|5  |Семинар               |20       |        |
|6  |Семинар               |20       |        |
|   |БӨЖ                 |56       |        |
|7  |Аралық бақылау жұмыстары       |74       |        |
|1-7 апта аралығындағы оқу нәтижесі бойынша |300      |        |
|қорытынды ұпай               |        |        |
|   |8-15 апта аралығында дәріске қатысу |30       |        |
|8  |Семинар               |14       |        |
|9  |Семинар               |14       |        |
|10  |Семинар               |14       |        |
|   |БӨЖ                 |40       |        |
|11  |Семинар               |14       |        |
|12  |Семинар               |14       |        |
|13  |Семинар               |14       |        |
|14  |Семинар               |16       |        |
|   |БӨЖ                 |56       |        |
|15  |Аралық бақылау жұмыстары       |74       |        |
|9-15 апта аралығындағы оқу нәтижесі бойынша|300      |        |
|қорытынды ұпай               |        |        |
|Емтихан бойынша қорытынды ұпай       |400      |        |
|Академиялық кезең бойынша қорытынды ұпай  |1000      |        |


7 ӘДЕБИЕТТЕР

7.1 Негізгі әдебиеттер
7.1.1 Қазақстан Республикасының Конституциясы. – Алматы, 1995
7.1.2 Қазақстан Республикасының Конституциясының түсіндірме сөздігі. –
Алматы, 2006
  3. Назарбаев Н. Ғасырлар тоғысында. – Алматы, 2007.
  4. Адам құқықтарының жалпыға ортақ Декларациясы // Заң, 13 қазан,
2004.
  5. Қазақстан Республикасының мемлекеттік егемендігі туралы
Декларация. – Алматы, 2001.
  6. Бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң // Егемен Қазақстан, 6 тамыз,
1999.
  7. Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы заң. – Алматы, 2006.
  8. Қазақстанда ұлтаралық қатынастарды жазып көрсетудегі журналистік этика
   Кодексі// Егемен Қазақстан, 7 маусым, 2007.
  9. Қазақстанның тіл туралы заңы // Егемен Қазақстан, 15 шілде. 1997.
 10.  Қазақстанның Азаматтық кодексі. – Алматы, 2004.
7.1.11 Қазақстанның қылмыстық кодексі. – Алматы, 2007.
 11.  Бекниязов Т. БАҚ, заң және ұлттық рухани тәрбие болмысы. ҚазМУ
   хабаршысы, журналистика сериясы, N 4, 2008.

Қосымша:
7.2.1 Аврамов Д. Профессиональная этика журналистика. – М., 2011.
7.2.2. Менделеев А. СМИ в современном обществе. – М., 2007.
  3. Прохоров Е. Журналистика. Государство. Общество. – М., 2006.
  4. Гуревич С. Редакционный менеджмент. – М., 2007.
  5. Ворошилов В. Право и этика СМИ. – М., 2009.
  6. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М., 2009.
  7. Краткий юридически справочник для журналистов. – М., 2007.
Пәндер