Файл қосу


Практикалық сабақта|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлЕкеттік университеті         |
|3 деңгейлі СМК құжаты  |ПОӘК          |ПОӘК 042-18-99     |
|            |            |/01-2014        |
|ПОӘК          |            |            |
|Студенттерге арналған  |№ 2 басылым       |            |
|пәннің бағдарламасы   |11.09.2014 ж..     |            |
|«Шығыс Қазақстанның   |            |            |
|физикалық, экономикалық |            |            |
|және әлеуметтік     |            |            |
|географиясы»      |            |            |            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


 «Шығыс Қазақстанның физикалық, экономикалық және әлеуметтік географиясы»

          5В011600 – «География» мамандығы үшін

         СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ
                 Семей 2014

                 Алғы сөз
1. ӘЗІРЛЕНГЕН

Құрастырушы: «02» 09. 2014ж Сералиев Ә.Б., аға оқытушы, химия  және
география кафедрасы

2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 «Химия және география» кафедрасы отырысында


«02»  09. 2014ж., №1 хаттама

Кафедра меңгерушісі, п.ғ.к.                  Д.Р.
Онтагарова

2.2 Жаратылыс ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік бюросының
отырысында

«03» 09. 2014 г., №1 хаттама

Төрайымы
З.В.Абдишева

3. БЕКІТІЛДІ
Университететің Оқу-әдістемелік  Кеңесінің  отырысында  басып  шығаруға
мақұлданған және ұсынылған
«11» 09. 2014 г., №1 хаттама
ОӘК төрайымы                            Г.К.
Искакова

4 18.09.13ж №1 БАСЫЛЫМҒА ӨЗГЕРІС ЕНГІЗІЛДІ


   Мазмұны


|1.  |Жалпы ережелер                        |
|2.  |Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу  |
|3.  |Пәнді оқып білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар       |
|4.  |Курс форматы                         |
|5.  |Курс саясаты                         |
|6.  |Баға қоюдың саясаты                     |
|7.  |Әдебиет тізімі                        |

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

  1. Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер:
Сералиев Ә.Б., аға оқытушы
Химия және география кафедрасы
Байланыс ақпараты – тел: оқу ғимараты №, кабинет №
Сабақ өткізу орны – дәрісхана  № 407а
Берілген пән бойынша кредиттер саны - 3

1.2 Пәннің қысқаша мазмұны:
«Шығыс Қазақстанның физикалық, экономикалық және әлеуметтік географиясы»
пәні бакалавр дайындау барысында маңызды орын алады және «География»
мамандығында оқитын студенттер үшін негізгі пәндер блогының таңдау бөлігі
болып табылады, өйткені студенттерге жұмыс барысында көп нәрсені біліп,
істей алу тиіс.

  2. Пәнді оқып-білудің мақсаты:
  Студенттерде экономикалық-географиялық ойлауды қалыптастыру, физикалық,
экономикалық және әлеуметтік географияның теорияларымен мен концепциясын,
фундаментальды категориясын меңгеру.

1.4Пәнді оқып-білудің негізгі міндеті:
   Өлкедегі физикалық,  экономикалық  және  әлеуметтік  географияның
қалыптасуы, дамуы, келешегі және басқа да пәндермен тығыз байланыстылығын
зерттеу.

1.5Оқып-білудің нәтижелелері:
Пәнді оқып-білудің нәтижесінде студент мыналарды:
  – Шығыс Қазақстанның физикалық жағдайын сипаттап өлкетану бағытындағы
   маңызын түсіну
  – Шығыс Қазақстанның климат жағдайын зерттей отырып басқа өңірлермен
   салыстырмалы түрде ерекшелігін біледі.
  – Шығыс өңірдегі экономикалық әлеуетін біліп, олардың  құрылымдық
   ерекшелігін түсінеді.
  – экономикалық және әлеуметтік географияның қалыптасуы, дамуы, келешегі
   және басқа да пәндермен тығыз байланыстылығын зерттей алу;
  – экономикалық және әлеуметтік географияның қоғамдық пән екендігін
   көрсете білу;
  – экономикалық және әлеуметтік географияның Қазақстанда және  ТМД
   елдеріндегі дамуын қарастыра білу;
  – батыс елдердегі қазіргі экономикалық және әлеуметтік географияның
   алатын орнына сипаттама беру;
  – ғылыми географиялық зерттеулерде мәселені дұрыс анықтай білу және
   жаңа әдістермен тәсілдерді таңдай білу.
1.6 Курстың пререквизиттері:
1.6.1 Экономикалық теорияның негіздері
1.7 Курстың постреквизиттері:
1.7.1 Дүниежүзінің әлеуметтік және экономикалық географиясы
    Қазақстанның әлеуметтік және экономикалық географиясы

2 Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
                                   1 кесте
|№  |Тақырып атауы     |Сағаттар             |Әдебиет   |
|т/б |           |                 |      |
|    |               |Дәріс      |ПС      |
|1-7  |Аудиториялық сабақтарына   |15        |Оқытушы   |
|    |қатысу және даярлық      |         |электрондық |
|    |               |         |журналда   |
|    |               |         |оқушының тек |
|    |               |         |сабаққа   |
|    |               |         |қатыспау   |
|    |               |         |фактісін   |
|    |               |         |көрсетеді  |
|Практикалық жұмыстарды орындау (есеп, қорғау)             |
|1   |Кіріспе            |15        |Практикалық |
|    |               |         |сабақта   |
|2   |Шығыс Қазақстанның      |15        |Практикалық |
|    |географиялық орналасу жағдайы |         |сабақта   |
|3   |Өңірдің гидрологиялық,    |15        |Практикалық |
|    |орографиялық ерекшелігі    |         |сабақта   |
|4   |Шығыс Қазақстанда таралған  |15        |Практикалық |
|    |көлдердің түрлері және    |         |сабақта   |
|    |құрылымдық ерекшеліктері   |         |       |
|5   |Өлкенің климаты және топырақ |15        |Практикалық |
|    |жамылғысы           |         |сабақта   |
|6   |Шығыс өңірдің табиғат     |15        |Практикалық |
|    |ресурстары, рекрациялық    |         |сабақта   |
|    |ерекшелігі          |         |       |
|7   |Шығыс Қазақстанның тарихи   |15        |Практикалық |
|    |қалыптасу кезеңдері, өңірдің |         |сабақта   |
|    |даңықты тарихи тұлғалары   |         |       |
|Оқытушымен студенттің өздік жұмысы                   |
|1-2  |Шығыс Қазақстанның көршілес  |10        |Сабақ    |
|    |облыстарына физикалық     |         |кестесіне  |
|    |географиялық тұрғыдан шолу  |         |сәйкес    |
|3-4  |Шығыс өлкедегі бұлақтар мен  |10        |Сабақ    |
|    |қайнарларға сипаттама     |         |кестесіне  |
|    |               |         |сәйкес    |
|5-6  |Өлкенің жылдық ылғалдану   |10        |Сабақ    |
|    |мөлшері, көптүрлі фауна    |         |кестесіне  |
|    |құрудағы ролі         |         |сәйкес    |
|7   |Межелік бақылау 1- 1-7 апта  |60        |Сабақ    |
|    |дәріс материалдары бойынша  |         |кестесіне  |
|    |кешендік тестілеу       |         |сәйкес    |
|1 апта мен 7 апта аралығында оқу   |30+270      |Сабақ    |
|нәтижелері бойынша балдардың барлығы |         |кестесіне  |
|                   |         |сәйкес    |
|8-15  |Аудиториялық сабақтарына   |15        |Оқытушы   |
|    |қатысу және даярлық      |         |электрондық |
|    |               |         |журналда   |
|    |               |         |оқушының тек |
|    |               |         |сабаққа   |
|    |               |         |қатыспау   |
|    |               |         |фактісін   |
|    |               |         |көрсетеді  |
|Практикалық жұмыстарды орындау (есеп, қорғау)             |
|8   |Шығыс Қазақстан тұрғындарының |15        |Практикалық |
|    |этнографиясы, этникалық, діни,|         |сабақта   |
|    |жастық-жыныстық құрамы,    |         |       |
|9   |Өлкенің экономикалық әлеуеті, |15        |Практикалық |
|    |өндіріс орындарына шолу,   |         |сабақта   |
|    |шаруашылық кешендеріне    |         |       |
|    |сипаттама           |         |       |
|10   |Өлкеде кеңтаралған шарушылық |15        |Практикалық |
|    |салалары           |         |сабақта   |
|11   |Шығыс өңірде жүзеге асырылып |15        |Практикалық |
|    |жатқан мемлекеттік      |         |сабақта   |
|    |бағдарламалар         |         |       |
|12   |Өңірдің экологиялық жағдайы, |15        |Практикалық |
|    |оларды шешу жолдарына жасалып |         |сабақта   |
|    |жатқан қадамдар        |         |       |
|Оқытушымен студенттің өздік жұмысы                   |
|8-9  |Шығыс өңірдің туристік    |10        |Сабақ    |
|    |құндылықтарын басқа      |         |кестесіне  |
|    |облыстардағы туристік     |         |сәйкес    |
|    |әлуетімен салыстыру      |         |       |
|10-11 |Түркі дәуіріндегі Шығыс    |10        |Сабақ    |
|    |Қазақстанның орны       |         |кестесіне  |
|    |               |         |сәйкес    |
|12-14 |Шығыс Қазақстандағы марал және|10        |Сабақ    |
|    |омарта шарушылығы, олардың  |         |кестесіне  |
|    |маңызы            |         |сәйкес    |
|    |Қазақстанның мырыш өндірісіне |         |       |
|    |сипаттама           |         |       |
|15   |Межелік бақылау2- 9-15 апта  |60 б.      |Сабақ    |
|    |дәріс материалдары бойынша  |         |кестесіне  |
|    |кешендік тестілеу       |         |сәйкес    |
|    |               |         |       |
|9 апта мен 15 апта аралығында оқу   |30+270      |Сабақ    |
|нәтижелері бойынша балдардың барлығы |         |кестесіне  |
|                   |         |сәйкес    |
|Емтихан балдарының барлығы      |400       |       |
|Академиялық мерзімде балдардың барлығы|1000       |       |


          Студенттердің білім бағалау шкаласы:
|Әріптік жүйе   |Балдардың   |Проценттік мазмұны |Дәстүрлі жүйе  |
|бойынша баға   |сандық    |          |бойынша баға   |
|         |эквиваленті  |          |         |
|А         |4,0      |95-100       |Өте жақсы    |
|А-        |3,67     |90-94       |-«-       |
|В+        |3,33     |85-89       |Жақсы      |
|В         |3.00     |80-84       |-«-       |
|         |       |75-79       |         |
|В-        |2,67     |          |-«-       |
|С+        |2,33     |70-74       |Қанағаттанарлық |
|С         |2,00     |65-69       |-«-       |
|С-        |1,67     |60-64       |-«-       |
|Д+        |1,33     |55-59       |-«-       |
|Д         |1,00     |50-54       |-«-       |
|Ғ         |0,00     |0-49        |Қанағаттанарлықсы|
|         |       |          |з        |


Негізгі әдебиеттер:
1. Дүниежүзінің табиғат ресурстары географиясы: оқулық / О.Б. Мазбаев, Т.О.
  Увалиев / - 2013
2. Топырақтың экологиялық мониторингі /Мотузова, Г.В. - 2013
3. Жалпы жертану: оқулық / С.Ә. Әбілмәжінова / - 2012
4. Ландшафттар және табиғи-техногендік кешендер: оқулық / Ж.С. Мұстафаев,
  Ә.Т. Қозыкеева. / - 2013
5. Туризм және өлкетану негіздері: оқу құралы / О. Мазбаев, Б. Асубаев, Е.
  Тоқпанов / - 2013
6. Туристік кешендерде қызмет көрсету: оқу құралы / Ә.Ә. Жолдасбеков / -
  2013
7. Краеведение: учебное пособие / М.А. Никонова / - 2014
8. Топырақтану және топырақ географиясы мен экологиясы :оқу  құралы
  /Жамалбеков, Е. - 2004
9. Почвоведение: учебник для бакалавров / В.Ф. Вальков; Казеев К.Ш.,
  Колесников С.И.; / - 2014
10. Ландшафттар және табиғи-техногендік кешендер: оқулық / Ж.С. Мұстафаев,
  Ә.Т. Қозыкеева / - 2013
11. Шығыс Қазақстан тарихы. 1 бөлім. Шығыс Қазақстан ежелгі дәуірден ХІХ
  ғасырдың соңына дейін /Бралинова,Д.И. - 2012
12. История Восточного Казахстана. Ч.1. Восточный Казахстан с древнейших
  времен до конца ХІХ века /Бралинова,Д.И - 2012
13. Восточный Казахстан – феномен неизвестного континента / - 2001
14. Адильбаева, А.С. Социально - экономическое и культурное развитие
  городов Восточного Казахстана в конце XIX - начале ХХI века / - 2010
15. Восточный  Казахстан  в  годы  силовой  модернизации  (1926-1939)
  /Ескендиров, М.Г. - 2001
16. Устойчивое развитие Республики Казахстан : экономические, социальные,
  экологические аспекты /Искаков, Н. - 2007
17. Методологические основы управления устойчивым развитием АПК Восточного
  региона /Курманбаев, С.К. - 2006
18.  Современное  экономическое  развитие  Казахстана:  отраслевые,
  региональные,  внешнеполитические  приоритеты  /Под  общ.  ред.
  Б.К.Султанова; КИСИ при Президенте РК - 2011
19. Введение в курс мировой экономики (экономическая география зарубежных
  стран) /Смирнов, Е.Н. - 2008
20. Рекреационная география: учеб. пособие для вузов /Николаенко, Д.В. -
  2003
Қосымша әдебиеттер:
1. Историческое краеведение :учеб. пособие /Ашурков, В.Н. - 1980
2. Историческое краеведение :учеб. пособие /Под ред. Г.Н.Матюшина / - 1975
3. Юго-Восточный Казахстан в середине XIV- начале XVI веков /Пищулина, К.А.
 - 1977
4. Историческое краеведение в Казахстане /Ахметова, С.Ш. - 1982
5. Региональная политика Республики Казахстан :экономический  механизм
 реализации /Отв.ред. М.Б.Кенжегузин - 1998
6. География населения: учеб. пособие /Копылов, В.А. - 1998
7. Практикум по географии населения: учебное пособие /Шувалов, Е.Л. - 1978
8. Казахстан в современном мире: Экономико-географический очерк /Ермаков,
 В.А. - 1998
Пәндер