Файл қосу


Өсімдік шаруашылығында|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ             |
|ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ               |
|МСЖ құжат 3 деңгейлі   |          |ПОӘК             |
|             |          |042.14.4.01.01.20.13./01.2012 |
|ПОӘК           |Басылым №2     |               |
|«Агротерминология»    |28.08.2012 ж    |               |
|пәнінен оқытушыларға   |Ауысым басылымы  |               |
|арналған жұмыс      |30.09.2009 ж №1   |               |
|бағдарламасы       |          |               |         5В080100 «Агрономия » мамандығына арналған
               «Агротерминология»
                  пәнінің
              ОҚУ -ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

            ПӘННІҢ ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН

               ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей
                   2013
                 Алғы сөз

  I. Құрастырған
  Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің  «Агротехнология»
  кафедрасының аға оқытушысы Каламов Бақытбек Хамзаұлы
  « 25» 08 2013 жыл
  2. Талқыланды:
  2.1. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Агротехнология»
  кафедрасының мәжілісінде.
  Хаттама «28» 08 2013 жыл, №1


  Кафедра меңгерушісі, доцент: ……………. Сейлгазина С.М.


  2.2. Аграрлық факультетінің оқу-әдістемелік бюро мәжілісінде
  Хаттама «03» 09 2013 жыл, №1
  Төраға ………………………Тлеубаева А.В


  3. БЕКІТІЛДІ
  Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралды және баспаға
  ұсынылды
  Хаттама « 13 » 09 2013 жыл, №1
  ОӘК төрағасы, бірінші проректор …………….. Рскелдиев Б.А.


  4. ЕКІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН
  БАСЫЛЫМ №1 30.09.2013 жыл орнына енгізілген.                  Мазмұны1 Қолданылу аймағы
2 Нормативтік сілтемелер
3 Жалпы жағдайлар
4Оқытушылар үшін пәннің оқу жұмыс бағдарламасының мазмұны.
5 Студенттің өздік жұмысы үшін тақырыптардың тізімі.
6 Пәннің оқу- әдістемелік картасы
7 Оқу- әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы
8 Әдебиеттер

  1. Қолданылу аймағы
   «Агротерминология» пәні бойынша оқу- әдістемелік кешеннің құрамына
кіретін оқытушылардың жұмыс оқу жоспары 5В080100 «Агрономия» мамандығының
студенттріне арналған.  Ол  студенттерді  курстың  мазмұнымен,  оның
өзектілігімен және қажеттілігімен,  курс  саясатымен,  оқу  процесінде
студенттер игеретін тәжірибемен таныстырады. Оқу- әдістемелік кешен Шәкәрім
атындағы Семей мемлекеттік университетінің агротехнология  кафедрасында
пәнді оқытудың негізгі құралы болып табылады.

  2. Нормативтік сілтемелер

   «Агротерминология»  пәнінің  оқытушыларға  арналған  жұмыс  оқу
бағдарламасы осы пәннің оқу процесін ұйымдастыру ретін келесі құжаттардың
талаптары мен ұсыныстарына сәйкес орнатады:
- Университет стандарты СТУ 042-РГКП-СГУ-8-2007 «Пәннің оқу- әдістемелік
кешенінің дайындауға және әзірлеуге қойылатын жалпы талаптар»;
- ДП 042-08.10.10.12-2007 Құжаттық  процедура «Пәннің оқу- әдістемелік
кешенінің құрылымы және мазмұны».      3. Жалпы жағдайлар


       3.1Пәннің қысқаша мазмұны.

    Агротерминология пәннің оқу әдістемелік кешен 050801  агрономия
мамандығының студенттеріне арналған. Агротерминология пәні қазіргі кездегі
егіншілікте және оның ғылыми негізі агрономияда және шет тілдерден көптеген
жаңа сөздермен терминдердің енуіне байланысты, әрбір студенттің түсінуіне
жағдай жасау. Ауыл шаруашылығында әрбір дақылдың өсіру  технологиясы,
өсімдік қорғау саласы, ауыл шаруашылығы мелиорациясы т.б. пәндерді дұрыс
түсіну үшін оқытылады.


3.2Курстың мақсаты.


    Агрономияның  негізін  құрайтын  топырақтану,  агрономия,  егін
шаруашылығы мен өсімдіктер дүниесінің ғылыми сөздерін сонымен қатар ауыл
шаруашылық мелиорациясы,  көкеніс  шаруашылығы,  өсімдік  қорғау  т.б.
салаларында кездесетін сөздермен терминдерді оқытып уйрету.5 Пәнді оқыудың негізгі міндеттері.


- студенттерді ғылыми терминдерді жылдам түсінуге үйрету.


- Шет елдерден әкелінген әртүрлі химикаттардың түрін біліп жұмыс істеуге
үйрету.


- аршөптердің қай жұпқа жататының оңай ажырату.
   9 Пәнді игеру нәтижесінде студент:


Осы пәнді оқып студент міндетті түрде білуі керек:

   - Пәнді оқып білу кезінде студент агрономия ғылымдарында кездесетін
   ғылыми терминдерді білуге міндетті.
   - Аул шаруашылығы машиналарын қолдануда
   - Ауыл шаруашылық зиянкестерінен қорғау пәнінде, егіншілік пәнінде,
   өсімдіктану пәнінде, мал азығын, дайындау пәнінде.

3.5 Курстың перереквизиттері.


География, биология, химия.


 3.6 Курстың постреквизиттері.

     Топырақтану , егіншілік, өсімдік шаруашылығы т.б. агрономиялық
пәндер.


       1. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме (Кесте –1)Кесте –1. Оқу жоспарынан көшірме|Курс |Семестр    |Кредит             |Дәріс|Зертхана сағаты    |
|1   |2       |3               |4  |5           |
|Дәрістік сағаттар                                 |
|1   |Кіріспе..   |Агрономия ғылымы саласында   |1  |Егін шаруашылығы, ауыл|
|   |Агрономия   |ғылыми халықаралық терминдер  |   |шаруашылығы      |
|   |ғылымы    |мен сөздіктерді білудің маңызы |   |машиналарын жасау және|
|   |саласында   |өте зор. Ауыл шаруашылығына  |   |өсімдік қорғау    |
|   |ғылыми    |қазіргі заманда жаңа      |   |салаларына арналған  |
|   |халықаралық  |иновациялық техника мен    |   |орысша-қазақша сөздік.|
|   |терминдер мен |технологиялар енгізілуде. Осы |   |Е. Белғара. Астана:  |
|   |сөздіктерді  |жұмыстарды тез игеруде түсінуде|   |Елорда, 2006ж М.   |
|   |білудің маңызы|агротерминология пәні өте   |   |           |
|   |       |қажет.             |   |           |
|2   | Агрономия  | Агрономия Ғылымында      |1  |Егін шаруашылығы, ауыл|
|   |Ғылымында   |пайдаланылатын глоссари және  |   |шаруашылығы      |
|   |пайдаланылатын|терминдердің класификациясын  |   |машиналарын жасау және|
|   |глоссари және |үйрену.            |   |өсімдік қорғау    |
|   |терминдердің |                |   |салаларына арналған  |
|   |класификациясы|                |   |орысша-қазақша сөздік.|
|   |       |                |   |Е. Белғара. Астана:  |
|   |       |                |   |Елорда, 2006ж М.   |
|3,4  | Ғылыми    | Ғылыми агрономиф негіздеріне |1  |Егін шаруашылығы, ауыл|
|   |агрономиф   |пайдаланылатын терминдер    |   |шаруашылығы      |
|   |негіздеріне  |туралы.            |   |машиналарын жасау және|
|   |пайдаланылатын|                |   |өсімдік қорғау    |
|   |терминдер   |                |   |салаларына арналған  |
|   |       |                |   |орысша-қазақша сөздік.|
|   |       |                |   |Е. Белғара. Астана:  |
|   |       |                |   |Елорда, 2006ж М.   |
|5,6  | Егіншілікке | Егіншілікке пайдаланылатын  |1  |Егін шаруашылығы, ауыл|
|   |пайдаланылатын|терминдер мен сөздіктерді   |   |шаруашылығы      |
|   |терминдер мен |түсіну. Ауыл шаруашылық    |   |машиналарын жасау және|
|   |сөздіктер   |дақылдардың өсу кезінде    |   |өсімдік қорғау    |
|   |       |агрономиялық термин сөздіктері |   |салаларына арналған  |
|   |       |түп мағынасы мен түсіну.    |   |орысша-қазақша сөздік.|
|   |       |                |   |Е. Белғара. Астана:  |
|   |       |                |   |Елорда, 2006ж М.   |
|7,8  | Топырақтану | Топырақтану ғылымында     |1  |Егін шаруашылығы, ауыл|
|   |ғылымында   |пайдаланылатын терминдер мен  |   |шаруашылығы      |
|   |пайдаланылатын|сөздіктерді түсіну. Ауыл    |   |машиналарын жасау және|
|   |терминдер мен |шаруашылық дақылдардың өсу   |   |өсімдік қорғау    |
|   |сөздіктер   |кезінде агрономиялық термин  |   |салаларына арналған  |
|   |       |сөздіктері түп мағынасы мен  |   |орысша-қазақша сөздік.|
|   |       |түсіну.            |   |Е. Белғара. Астана:  |
|   |       |                |   |Елорда, 2006ж М.   |
|9,10 |Өсімдік    |Өсімдік шаруашылығында     |1  |Егін шаруашылығы, ауыл|
|   |шаруашылығында|пайдаланатын терминдер мен   |   |шаруашылығы      |
|   |пайдаланатын |сөздіктерді түсіну. Ауыл    |   |машиналарын жасау және|
|   |терминдер мен |шаруашылық дақылдардың өсу   |   |өсімдік қорғау    |
|   |сөздіктер   |кезінде агрономиялық термин  |   |салаларына арналған  |
|   |       |сөздіктері түп мағынасы мен  |   |орысша-қазақша сөздік.|
|   |       |түсіну.            |   |Е. Белғара. Астана:  |
|   |       |                |   |Елорда, 2006ж М.   |
|11,12 | Өсімдік   | Өсімдік қорғау саласында   |1  |Егін шаруашылығы, ауыл|
|   |қорғау    |пайдаланылатын терминдерді   |   |шаруашылығы      |
|   |саласында   |түсіну. Ауыл шаруашылық    |   |машиналарын жасау және|
|   |пайдаланылатын|дақылдардың өсу кезінде    |   |өсімдік қорғау    |
|   |терминдер   |агрономиялық термин сөздіктері |   |салаларына арналған  |
|   |       |түп мағынасы мен түсіну.    |   |орысша-қазақша сөздік.|
|   |       |                |   |Е. Белғара. Астана:  |
|   |       |                |   |Елорда, 2006ж М.   |
|13,14 |       | Ауылшаруашылық өндірістерін  |1  |Егін шаруашылығы, ауыл|
|   |Ауылшаруашылық|механикаландыру саласында   |   |шаруашылығы      |
|   |өндірістерін |пайдаланатын терминдерді    |   |машиналарын жасау және|
|   |механикаландыр|түсіну. Ауыл шаруашылық    |   |өсімдік қорғау    |
|   |у саласында  |дақылдардың өсу кезінде    |   |салаларына арналған  |
|   |пайдаланатын |агрономиялық термин сөздіктері |   |орысша-қазақша сөздік.|
|   |терминдер   |түп мағынасы мен түсіну.    |   |Е. Белғара. Астана:  |
|   |       |                |   |Елорда, 2006ж М.   |
|15  |Шолу дәрістері|Шолу дәрістері.        |   |Егін шаруашылығы, ауыл|
|   |       |                |   |шаруашылығы      |
|   |       |                |   |машиналарын жасау және|
|   |       |                |   |өсімдік қорғау    |
|   |       |                |   |салаларына арналған  |
|   |       |                |   |орысша-қазақша сөздік.|
|   |       |                |   |Е. Белғара. Астана:  |
|   |       |                |   |Елорда, 2006ж М.   |
|   |Барлығы    |                |   |           |
|                        Тәжірибелік сабақтар        |
|1   |Граматика,  |Граматика, Латын алфавиті,   |4  |Егін шаруашылығы, ауыл|
|   |Латын     |дыбыстарымен таныстыру.    |   |шаруашылығы      |
|   |алфавиті,   |                |   |машиналарын жасау және|
|   |дыбыстары.  |                |   |өсімдік қорғау    |
|   |       |                |   |салаларына арналған  |
|   |       |                |   |орысша-қазақша сөздік.|
|   |       |                |   |Е. Белғара. Астана:  |
|   |       |                |   |Елорда, 2006ж М.   |
|2   |Дауысты және |Дауысты және дауыссыз     |2  |Егін шаруашылығы, ауыл|
|   |дауыссыз   |дыбыстардың айтылуын таныстыру,|   |шаруашылығы      |
|   |дыбыстардың  |уйрету.            |   |машиналарын жасау және|
|   |айтылуы.   |                |   |өсімдік қорғау    |
|   |       |                |   |салаларына арналған  |
|   |       |                |   |орысша-қазақша сөздік.|
|   |       |                |   |Е. Белғара. Астана:  |
|   |       |                |   |Елорда, 2006ж М.   |
|3   |Ботаникалық  |Ботаникалық номенклатурасымен |2  |Егін шаруашылығы, ауыл|
|   |номенклатурасы|таныстыру, үйрету.       |   |шаруашылығы      |
|   |.       |                |   |машиналарын жасау және|
|   |       |                |   |өсімдік қорғау    |
|   |       |                |   |салаларына арналған  |
|   |       |                |   |орысша-қазақша сөздік.|
|   |       |                |   |Е. Белғара. Астана:  |
|   |       |                |   |Елорда, 2006ж М.   |
|4   |Агрономияда  |Агрономияда қолданылатын    |1  |Егін шаруашылығы, ауыл|
|   |қолданылатын |терминдердің жіктелуі.     |   |шаруашылығы      |
|   |терминдер   |                |   |машиналарын жасау және|
|   |класификациясы|                |   |өсімдік қорғау    |
|   |       |                |   |салаларына арналған  |
|   |       |                |   |орысша-қазақша сөздік.|
|   |       |                |   |Е. Белғара. Астана:  |
|   |       |                |   |Елорда, 2006ж М.   |
|5,6  |Егіншілікте  |Егіншілікте қолданылатын    |1  |Егін шаруашылығы, ауыл|
|   |қолданылатын |терминдермен танысу.      |   |шаруашылығы      |
|   |терминдер.  |                |   |машиналарын жасау және|
|   |       |                |   |өсімдік қорғау    |
|   |       |                |   |салаларына арналған  |
|   |       |                |   |орысша-қазақша сөздік.|
|   |       |                |   |Е. Белғара. Астана:  |
|   |       |                |   |Елорда, 2006ж М.   |
|7,8  |Топырақта   |Топырақта нуда қолданылатын  |1  |Егін шаруашылығы, ауыл|
|   |нудақолданылат|терминдер мен сөздіктерді   |   |шаруашылығы      |
|   |ын терминдер |таныстыру.           |   |машиналарын жасау және|
|   |       |                |   |өсімдік қорғау    |
|   |       |                |   |салаларына арналған  |
|   |       |                |   |орысша-қазақша сөздік.|
|   |       |                |   |Е. Белғара. Астана:  |
|   |       |                |   |Елорда, 2006ж М.   |
|9,10 |Өсімдік    |Өсімдік шаруашылығында     |1  |Егін шаруашылығы, ауыл|
|   |шаруашылығында|қолданылатын терминдерге    |   |шаруашылығы      |
|   |қолданылатын |түсініктеме беру.       |   |машиналарын жасау және|
|   |терминдер   |                |   |өсімдік қорғау    |
|   |       |                |   |салаларына арналған  |
|   |       |                |   |орысша-қазақша сөздік.|
|   |       |                |   |Е. Белғара. Астана:  |
|   |       |                |   |Елорда, 2006ж М.   |
|11,12 |Механизацияда |Механизацияда қолданылатын   |2  |Егін шаруашылығы, ауыл|
|   |қолданылатын |терминдермен танысу.      |   |шаруашылығы      |
|   |терминдер   |                |   |машиналарын жасау және|
|   |       |                |   |өсімдік қорғау    |
|   |       |                |   |салаларына арналған  |
|   |       |                |   |орысша-қазақша сөздік.|
|   |       |                |   |Е. Белғара. Астана:  |
|   |       |                |   |Елорда, 2006ж М.   |
|13,14,|Көп қоректі  |Көп қоректі зиянкестерде    |3  |Егін шаруашылығы, ауыл|
|15  |зиянкестерде |қолданылатын терминдер туралы |   |шаруашылығы      |
|   |қолданылатын |білу              |   |машиналарын жасау және|
|   |терминдер   |                |   |өсімдік қорғау    |
|   |       |                |   |салаларына арналған  |
|   |       |                |   |орысша-қазақша сөздік.|
|   |       |                |   |Е. Белғара. Астана:  |
|   |       |                |   |Елорда, 2006ж М.   |


  4. Өздік жұмыстары бойынша тақырыптардың тізімі.
  1. Егін шаруашылығында қолданылатын терминдерге түсініктеме беру.
  2. Микроорганизмге қолданылатын терминдерге түсінік беру.
  3. Энтомология қолданылатын терминдерге түсінік беру.
  4. Фитопатологияға терминдеріне түсінік беру.
  5. Егін шаруашылығында қолданылатын терминдерге түсініктеме беру.
  6. Микроорганизмге қолданылатын терминдерге түсінік беру.
  7. Энтомология қолданылатын терминдерге түсінік беру.
  8. Фитопатологияға терминдеріне түсінік беру.
  6 «Агроноимяға кіріспе» пәні бойынша оқу әдістемелік карта
  Кесте 3 . «Егіншілік» пәні бойынша оқу әдістемелік карта


  |Тақырып        |Көрнекілік   |Өздігінен зерттеуге |Бақылау  |
|           |құралдар,    |арналған сұрақтар  |формасы  |
|           |плакаттар,   |           |     |
|           |зертханалық   |           |     |
|           |стендтер.    |           |     |
|Дәрістік  |Тәжірибел|        |           |     |
|сабақ    |ік    |        |           |     |
|      |сабақ  |        |           |     |
|1      |2    |3        |4          |5     |
| Кіріспе.. |2    |Әдістемелік   | Кіріспе.. Агрономия |АБ    |
|Агрономия  |     |нұсқаулық,   |ғылымы саласында   |     |
|ғылымы   |     |плакат,таблица. |ғылыми халықаралық  |     |
|саласында  |     |        |терминдер мен    |     |
|ғылыми   |     |        |сөздіктерді білудің |     |
|халықаралық |     |        |маңызы.       |     |
|терминдер  |     |        |           |     |
|мен     |     |        |           |     |
|сөздіктерді |     |        |           |     |
|білудің   |     |        |           |     |
|маңызы.   |     |        |           |     |
| Агрономия |3    |Әдістемелік   | Агрономия Ғылымында |     |
|Ғылымында  |     |нұсқаулық,   |пайдаланылатын    |АБ    |
|пайдаланылат|     |плакат,таблица. |глоссари және    |     |
|ын глоссари |     |        |терминдердің     |     |
|және    |     |        |класификациясы    |     |
|терминдердің|     |        |           |     |
|класификация|     |        |           |     |
|сы     |     |        |           |     |
| Ғылыми   |3    |Әдістемелік   | Ғылыми агрономиф  |АБ    |
|агрономиф  |     |нұсқаулық,   |негіздеріне     |     |
|негіздеріне |     |плакат,таблица. |пайдаланылатын    |     |
|пайдаланылат|     |        |терминдер      |     |
|ын терминдер|     |        |           |     |
| Егіншілікке|4    |Әдістемелік   | Егіншілікке     |АБ    |
|пайдаланылат|     |нұсқаулық,   |пайдаланылатын    |     |
|ын терминдер|     |плакат,таблица. |терминдер мен    |     |
|мен     |     |        |сөздіктер      |     |
|сөздіктер  |     |        |           |     |
| Топырақтану|5,6   |Видеоматериалдар| Топырақтану     |АБ    |
|ғылымында  |     |, стендтер.   |ғылымында      |     |
|пайдаланылат|     |        |пайдаланылатын    |     |
|ын терминдер|     |        |терминдер мен    |     |
|мен     |     |        |сөздіктер      |     |
|сөздіктер  |     |        |           |     |
|Өсімдік   |7,8   |Видеоматериалдар|Өсімдік       |АБ    |
|шаруашылығын|     |, стендтер.   |шаруашылығында    |     |
|да     |     |        |пайдаланатын     |     |
|пайдаланатын|     |        |терминдер мен    |     |
|терминдер  |     |        |сөздіктер      |     |
|мен     |     |        |           |     |
|сөздіктер  |     |        |           |     |
| Өсімдік  |9,10   |Видеоматериалдар| Өсімдік қорғау   |МБ    |
|қорғау   |     |, стендтер,   |саласында      |     |
|саласында  |     |таблицалар.   |пайдаланылатын    |     |
|пайдаланылат|     |        |терминдер      |     |
|ын терминдер|     |        |           |     |
|      |11,12  |Видеоматериалдар| Ауылшаруашылық   |АБ    |
|Ауылшаруашыл|     |, стендтер,   |өндірістерін     |     |
|ық     |     |суреттер.    |механикаландыру   |     |
|өндірістерін|     |        |саласында      |     |
|механикаланд|     |        |пайдаланатын     |     |
|ыру     |     |        |терминдер      |     |
|саласында  |     |        |           |     |
|пайдаланатын|     |        |           |     |
|терминдер  |     |        |           |     |
|Шолу    |13,14,15 |Видеоматериалдар|Шолу дәрістері    |АБ    |
|дәрістері  |     |, стендтер,   |           |     |
|      |     |суреттер.    |           |     |

7 Оқу- әдістемелік әдебиеттерімен қамтамасыз ету картасы
Кесте 4 Оқу- әдістемелік әдебиеттерімен қамтамасыз ету картасы


  |Оқулықтардың, оқу- әдістемелік   |Экземпляр |Студенттер|Қамтамасыз|
|құралдарының атаулары        |саны   |дің саны |ету пайызы|
|1. Егін шаруашылығы, ауыл      |5     |5     |100    |
|шаруашылығы машиналарын жасау және |     |     |     |
|өсімдік қорғау салаларына арналған |     |     |     |
|орысша-қазақша сөздік. Е. Белғара. |     |     |     |
|Астана: Елорда, 2006ж.       |     |     |     |
|2. Өсімдік қорғаудың орысша –    |5     |5     |100    |
|қазақша анықтамалық сөздігі.    |     |     |     |
|Калымбетов Б., Тілменбаев Ә.,    |     |     |     |
|Матбаев Б., Жанұзақов А. Алматы,  |     |     |     |
|Қайнар, 1977ж            |     |     |     |
|3. Аубакиров К. Мал азығын өндіру. |5     |5     |100    |
|Алматы, 2011            |     |     |     |


8 Әдебиеттер


  1. Негізгі әдебиет
   1. Егін шаруашылығы, ауыл шаруашылығы машиналарын жасау және өсімдік
    қорғау салаларына арналған орысша-қазақша сөздік. Е. Белғара.
    Астана: Елорда, 2006ж М.
   2. Өсімдік қорғаудың орысша – қазақша анықтамалық сөздігі. Калымбетов
    Б., Тілменбаев Ә., Матбаев Б., Жанұзақов А. Алматы, Қайнар, 1977ж
  1. Қосымша әдебиет
   8.2.1. Аубакиров К. Мал азығын өндіру. Алматы, 2011
   8.2.2 Кленин Н.И. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. М:
   Колос, 2005г

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть