Файл қосу


Жарнама дизайны|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ           |
|ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ               |
|СМК құжатының 3-деңгейі |ОӘК           |             |
|             |             |             |
|             |             |             |
|             |             |             |
|             |             |ОӘК           |
|             |             |042-14.2.05.01.20.18/01-2|
|             |             |010           |
|ОӘК «Жарнаманың арнайы  |№ 1 басылым       |             |
|түрлері» пәнінен оқу –  |01.09.2010 ж.      |             |
|методикалық материалдар |             |             |
              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

            050421- «Дизайн» мамандығына


         «Жарнаманың арнайы түрлері» пәніне арналған        ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫСТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Семей


                  2010
   [pic]


   Мазмұны  |1 |Қолдану саласы                          |4  |
|2 |Нормативтік сілтемелер                      |4  |
|3 |Жалпы жағдай                           |4  |
|4 |Оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы мазмұны          |6  |
|5 |Студенттің өздік жұмысына арналған тақырыптар          |8  |
|6 |Пән бойынша оқу – әдістемелік картасы              |9  |
|7 |Оқу үрдесін кітаппен қамтамассыз ету картасы           |12 |

  1. Қолдану саласы


  «Жарнаманың арнайы түрлері» пәні бойынша 050421 «Дизайн» мамандығына
арналған оқу-әдістемелік кешен студенттерге конструкторлық  құжаттармен
жұмыс істеуге, сондай-ақ конструкторлық  құжаттардың  біріңғай  жүйесі
стандарттарымен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешен ең негізгі құжат болып
табылады.


  2. Нормативтік сілтемелер


  «Жарнаманың арнайы түрлері» осы пәннің оқу-әдістемелік кешені келесі
құжаттардың ұсынымдарымен және талаптарына сәйкес берілген пән бойынша оқу
процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді және жасайды:
  050421 «Дизайн» мамандықтағы мемлекеттік жалпы міндетті білім стандарты
 ҚР МЖБС 3.08.303-2006, Қазақстан республикасының білім  және  ғылым
министрлігінің 01.09.2006 ж. бойынша әрекетке енгізілді және бекітілді.

  3. Жалпы жағдай


  • Оқытушының аты - жөні. кафедраның аға оқытушы,
   Мусатаева Мадина Ермекқызы
  • Кафедра – «Дизайн және инженерлік графика»
  • Контакт информациясы – тел: 53 – 37 -60, № 8 оқу ғимараты,
   № 410 кеңсесі
  • Сабақтар өткізілетін орындар: 412 б
  • Пәннің аты – «Жарнаманың арнайы түрлері»
  • Кредиттер саны – 3
  • Оқу жұмыс жоспарынан алынған


              Оқу жоспарынан алынған
  1 кесте


  |Курс|Семестр     |Кредит     |Д                   |
|  |         |        |(сағ)                 |
|  |         |        |Д   |ТС  |ЗС   |СОӨЖ   |СӨЖ   |
|1  |2        |3        |4   |5  |6   |7    |8    |
|1  |Жарнама, жалпы  |Corel Draw   |1   |2  |    |1,5   |1,5   |
|  |түсінік.     |бағдарлама   |   |   |    |     |    |
|  |         |арқылы сыртқы  |   |   |    |     |    |
|  |         |жарнаманың   |   |   |    |     |    |
|  |         |эскиздерін   |   |   |    |     |    |
|  |         |жасау.     |   |   |    |     |    |
|2  |Ерте дәуірдегі  |Дизайн макетін |1   |2  |    |1,5   |1,5   |
|  |Қазақстанда   |жасау.     |   |   |    |     |    |
|  |жарнаманың өмірге|        |   |   |    |     |    |
|  |келуі. «Жарнама» |        |   |   |    |     |    |
|  |ұғымының шығу  |        |   |   |    |     |    |
|  |тегі. Кеңестер  |        |   |   |    |     |    |
|  |Одағындағы    |        |   |   |    |     |    |
|  |жарнама..    |        |   |   |    |     |    |
|3  |Қазіргі     |«Нашақорлыққа  |1   |2  |    |1,5   |1,5   |
|  |Қазақстандағы  |қарсы» дизайн  |   |   |    |     |    |
|  |жарнама.     |макетің жасау. |   |   |    |     |    |
|  |Халықаралық   |        |   |   |    |     |    |
|  |жарнама     |        |   |   |    |     |    |
|4  |Жарнама     |«Балалар – өмір |1   |2  |    |1,5   |1,5   |
|  |саласындағы   |гүлі» дизайн  |   |   |    |     |    |
|  |зерттеулер    |макетің жасау  |   |   |    |     |    |
|5  |Жарнаманың    |Білім беру   |1   |2  |    |1,5   |1,5   |
|  |мақсаты мен   |әлеуметтік   |   |   |    |     |    |
|  |функциясы    |жарнаманы жасау |   |   |    |     |    |
|6  |Жарнаманың    |«СПИД      |1   |2  |    |1,5   |1,5   |
|  |түрлері     |проблемалары»  |   |   |    |     |    |
|  |         |дизайн макетің |   |   |    |     |    |
|  |         |жасау      |   |   |    |     |    |
|7  |Жарнама     |Денсаулық    |1   |2  |    |1,5   |1,5   |
|  |технологиясы.  |ұйымның     |   |   |    |     |    |
|  |Кері байланыссыз|эмблемасын жасау|   |   |    |     |    |
|  |жарнама     |        |   |   |    |     |    |
|  |технологиясы   |        |   |   |    |     |    |
|8  |Жарнама дизайны |Коммерциялық  |1   |2  |    |1,5   |1,5   |
|  |         |емес ұйымдардың |   |   |    |     |    |
|  |         |жарнама     |   |   |    |     |    |
|  |         |кампаниясының  |   |   |    |     |    |
|  |         |жасау (эмблема, |   |   |    |     |    |
|  |         |логотип,    |   |   |    |     |    |
|  |         |визитка, буклет)|   |   |    |     |    |
|9  |Дизайн      |Әлеуметтік   |1   |2  |    |1,5   |1,5   |
|  |принциптері   |жарнаманы жасау |   |   |    |     |    |
|10 |Дизайн және   |Экология    |1   |2  |    |1,5   |1,5   |
|  |жарнама өндірісі.|ұйымының    |   |   |    |     |    |
|  |Дизайнды жасау  |эмблемасын жасау|   |   |    |     |    |
|  |технологиясы.  |        |   |   |    |     |    |
|11 |Коммерциялық емес|«Қоршаған ортаны|1   |2  |    |1,5   |1,5   |
|  |ұйымдардың.   |қорғау» дизайн |   |   |    |     |    |
|  |         |макетін жасау  |   |   |    |     |    |
|12 |Әлеуметтік    |«Қызыл кітапқа |1   |2  |    |1,5   |1,5   |
|  |жарнама.     |кіргізілген   |   |   |    |     |    |
|  |Экологиялық   |жануарларды   |   |   |    |     |    |
|  |жарнама.     |қорғау» дизайн |   |   |    |     |    |
|  |Креативті және  |макетің жасау  |   |   |    |     |    |
|  |эфективті    |        |   |   |    |     |    |
|13 |Жарнама     |«Темекіге қарсы»|1   |2  |    |1,5   |1,5   |
|  |мәтінінің    |дизайн макетің |   |   |    |     |    |
|  |графикасы    |жасау      |   |   |    |     |    |
|14 |Жарнама мәтінінің|«Атмосфераны  |1   |2  |    |1,5   |1,5   |
|  |тақырыбы және  |сақтайық» дизайн|   |   |    |     |    |
|  |ұрандар     |макетің жасау. |   |   |    |     |    |
|15 |Баспасөздегі   |Фирмалық стильді|1   |2  |    |1,5   |1,5   |
|  |жарнама     |жасау      |   |   |    |     |    |
|  |         |        |15  |30  |    |22,5   |22,5  |

  4. Өздік жұмысына арналған тақырыптар тізілімі

3 кесте Өздік жұмысына

|№  |СӨЖ           |Сағат  |СОӨЖ            |Сағат |
|  |             |саны   |              |саны |
|1  |Экологиялық жарнаманың  |1,5   |Жарнама дизайн       |1,5  |
|  |басты бағыттары     |     |              |   |
|2  |Қазақстанның экологиялық |1,5   |Дизайн принциптері     |1,5  |
|  |проблемалары, шешу    |     |              |   |
|  |жолдары         |     |              |   |
|3  |Қазақстанның экологиялық |1,5   |Жарнамадағы түс, түс    |1,5  |
|  |мәселелерін шешудегі   |     |психологиясы        |   |
|  |экологиялық жарнамалардың|     |              |   |
|  |орны және рөлі.     |     |              |   |
|4  |Жануарлар және өсімдіктер|1,5   |Әлеуметтік жарнама     |1,5  |
|  |әлемін қорғау жарнама  |     |              |   |
|5  |СПИД проблемаларын шешу |1,5   |Экологиялық жарнама     |1,5  |
|  |жолдары         |     |              |   |
|6  |Әлеуметтік жарнама. Жалпы|1,5   |Бүлінген табиғи ландшафтты |1,5  |
|  |түсінік         |     |қалпына келтіру жөніндегі  |   |
|  |             |     |шаралар жарнамасы.     |   |
|7  |Жарнама және жалпы    |1,5   |Креативті және эфективті  |1,5  |
|  |адамдардың құндылықтары. |     |              |   |
|8  |Мемлекеттік институтардың|1,5   |Жануарлар және өсімдіктер  |1,5  |
|  |қызмет жарнамасы.    |     |әлемін қорғау жарнама    |   |
|  |Денсаулық сақтау. Білім. |     |              |   |
|  |Әлеуметтік қорғау. Қарулы|     |              |   |
|  |күштер.         |     |              |   |
|9  |Мемлекеттік       |1,5   |«Жарнамалық бейне» және   |1,5  |
|  |институттардың қызметін |     |«Жұлдыз» бейнесінің     |   |
|  |баяндау жөніндегі    |     |қалыптасу алғышарттары.   |   |
|  |жарнамалық кампанияларды |     |              |   |
|  |өткізу схемасы,     |     |              |   |
|  |жарнамалық кампаниялардьң|     |              |   |
|  |жалпы мәдени шараларды  |     |              |   |
|  |өткізу схемасы.     |     |              |   |
|10 |«Жарнамалық бейне» және |1,5   |Экологиялық бағыттағы    |1,5  |
|  |«Жұлдыз» бейнесінің   |     |ақпаратты-жарнамалық    |   |
|  |қалыптасу алғышарттары. |     |акцияларды өткізу схемасы. |   |
|11 |«Жұлдыз» - «кішкентай  |1,5   |«Жұлдыз» - «кішкентай адам» |1,5  |
|  |адам» түсініктерін    |     |түсініктерін қарама-қарсы  |   |
|  |қарама-қарсы қою.    |     |қою.            |   |
|12 |Дизайн тәжірибесі мен  |1,5   |Доктор Ирвинг Тейлор адам  |1,5  |
|  |теориясы         |     |шығармашылықтың 5 кезеңі  |   |
|13 |Брэнд, брэнд менеджер  |1,5   |Дизайнды жасау технологиясы |1,5  |
|14 |Жарнама құралдары    |1,5   |Дизайн – бағдарламалар   |1,5  |
|15 |Жарнамадағы түс     |1,5   |Колористика         |1,5  |

  5. Пән бойынша оқу-әдістемелік карта


4 кесте – Пән бойынша оқу-әдістемелік карта

|Тақырыбы                       |Көрнекті |Өздігінен  |Бақы|
|                           |құрал,  |оқуға    |лау |
|                           |ТОҚ,   |арналған  |түрі|
|                           |плакаттар|сұрақтар  |  |
|                           |,зертхана|      |  |
|                           |лық стенд|      |  |
|Дәріс сабағының   |Тәжірибелік      |Зертхана|     |      |  |
|          |(семинарлық) сабақтың |лық   |     |      |  |
|          |            |сабақтың|     |      |  |
|1          |2           |3    |4    |5      |6  |
|Жарнама, жалпы   |Corel Draw бағдарлама |-    |Плакат  |Жарнама   |Ауыз|
|түсінік.      |арқылы сыртқы     |    |(жасалу |дегеніміз  |ша |
|          |жарнаманың эскиздерін |    |жолдары) |не?     |сұра|
|          |жасау.         |    |     |      |у  |
|Ерте дәуірдегі   |Дизайн макетін жасау. |-    |Плакат  |ҚР ерте   |Ауыз|
|Қазақстанда     |            |    |     |дәуірдегі  |ша |
|жарнаманың өмірге  |            |    |     |жарнама   |сұра|
|келуі. «Жарнама»  |            |    |     |      |у  |
|ұғымының шығу тегі. |            |    |     |      |  |
|Кеңестер Одағындағы |            |    |     |      |  |
|жарнама..      |            |    |     |      |  |
|Қазіргі       |«Нашақорлыққа қарсы»  |-    |Плакат  |Қазіргі ҚР |Ауыз|
|Қазақстандағы    |дизайн макетің жасау. |    |     |және    |ша |
|жарнама. Халықаралық|            |    |     |Халықаралық |сұра|
|жарнама       |            |    |     |жарнама   |у  |
|Жарнама саласындағы |«Балалар – өмір гүлі» |-    |Плакат  |Жарна    |Ауыз|
|зерттеулер     |дизайн макетің жасау  |    |     |зерттеулері |ша |
|          |            |    |     |      |сұра|
|          |            |    |     |      |у  |
|Жарнаманың мақсаты |Білім беру әлеуметтік |-    |Плакат  |Жарнама   |Ауыз|
|мен функциясы    |жарнаманы жасау    |    |     |мақсаты мен |ша |
|          |            |    |     |функциялары |сұра|
|          |            |    |     |      |у  |
|Жарнаманың түрлері |«СПИД проблемалары»  |-    |Плакат  |Жарнама   |Ауыз|
|          |дизайн макетің жасау  |    |     |түрлері   |ша |
|          |            |    |     |      |сұра|
|          |            |    |     |      |у  |
|Жарнама       |Денсаулық ұйымның   |-    |Плакат  |Жарнама   |Ауыз|
|технологиясы. Кері |эмблемасын жасау    |    |     |технологиясы|ша |
|байланыссыз жарнама|            |    |     |      |сұра|
|технологиясы    |            |    |     |      |у  |
|Жарнама дизайны   |Коммерциялық емес   |-    |Плакат  |Жарнама   |Ауыз|
|          |ұйымдардың жарнама   |    |     |дизайны   |ша |
|          |кампаниясының жасау  |    |     |      |сұра|
|          |(эмблема, логотип,   |    |     |      |у  |
|          |визитка, буклет)    |    |     |      |  |
|Дизайн принциптері |Әлеуметтік жарнаманы  |-    |Плакат  |Әлеуметтік |Ауыз|
|          |жасау         |    |     |жарнама және|ша |
|          |            |    |     |дизайн   |сұра|
|          |            |    |     |принциптер |у  |
|Дизайн және жарнама |Экология ұйымының   |-    |Плакат  |Дизайн және |Ауыз|
|өндірісі. Дизайнды |эмблемасын жасау    |    |     |жарнама   |ша |
|жасау технологиясы. |            |    |     |өндірісі  |сұра|
|          |            |    |     |      |у  |
|Коммерциялық емес  |«Қоршаған ортаны    |-    |Плакат  |Коммерциялық|Ауыз|
|ұйымдардың.     |қорғау» дизайн макетін |    |     |емес ұйымдар|ша |
|          |жасау         |    |     |      |сұра|
|          |            |    |     |      |у  |
|Әлеуметтік жарнама. |«Қызыл кітапқа     |-    |Плакат  |Әлеуметтік |Ауыз|
|Экологиялық жарнама.|кіргізілген жануарларды|    |     |жарнама,  |ша |
|Креативті және   |қорғау» дизайн макетің |    |     |экология  |сұра|
|эфективті      |жасау         |    |     |және креатив|у  |
|          |            |    |     |жарнамасы  |  |
|Жарнама мәтінінің |«Темекіге қарсы» дизайн|-    |Плакат  |Жарнама   |Ауыз|
|графикасы      |макетің жасау     |    |     |мәтінінің  |ша |
|          |            |    |     |графикасы  |сұра|
|          |            |    |     |      |у  |
|Жарнама мәтінінің  |«Атмосфераны сақтайық» |-    |Плакат  |Жарнама   |Ауыз|
|тақырыбы және   |дизайн макетің жасау. |    |     |мәтінінің  |ша |
|ұрандар       |            |    |     |тақырыбы  |сұра|
|          |            |    |     |және    |у  |
|          |            |    |     |ұрандары  |  |
|Баспасөздегі жарнама|Фирмалық стильді жасау |-    |Плакат  |Баспасөз7  |Ауыз|
|          |            |    |     |жарнама   |ша |
|          |            |    |     |      |сұра|
|          |            |    |     |      |у  |


  6. Оқу – методикалық әдебиет картасымен қамтамасыз ету


   |№  |Оқу - методикалық әдебиеттің аты және |Саны |Студенттер |Қамтамасыз |
|  |авторлары               |   |саны    |ету, %   |
|1  |Ломоносова М.Т. Графика и живопись. – |3   |6     |50 %    |
|  |М., 2003               |   |      |      |
|2  |М.Танирбергенов «Графика» - Алматы  |1   |6     |15 %    |
|  |2006                 |   |      |      |
|3  |Ермеков, Н.Т. Компьютерная графика.- |10  |6     |100 %    |
|  |Астана, 2010             |   |      |      |
|4  |Пантюхин, П.Я. Компьютерная графика. В|3   |6     |50 %    |
|  |2-х ч. Ч.2.- М., 2008.        |   |      |      |
|5  |Шорохов.Е.В. Основы композиции    |2   |6     |25 %    |
|  |.-М.:,1979              |   |      |      |
|7  |Ковешникова, Н.А. Дизайн: история и  |4   |6     |65 %    |
|  |теория.- М., 2007., 2008       |   |      |      |
|8  |Попова, О. Теория дизайна.- Астана,  |10  |6     |100 %    |
|  |2008.                 |   |      |      |
|9  |Шарков, Ф.И. Разработка и технологии |1   |6     |15 %    |
|  |производства рекламного        |   |      |      |
|  |продукта.-М.,2007.-          |   |      |      |
|10 |Тимофеев, Г.  Графический дизайн   |3   |6     |50 %    |
|  |.-Ростов н/д,2004           |   |      |      |
|11 |Головлева, Е.Л. Основы        |1   |6     |15 %    |
|  |рекламы.-Ростов н/д.,2005       |   |      |      |
|12 |Шимко, В.Т. Основы дизайна и средовое |1   |6     |15 %    |
|  |пректирование.-М.,2005        |   |      |      |
Пәндер