Файл қосу


Саяхаттарды ұйымдастыру|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ              |
|СемЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ           |
|3 деңгейлі СМК құжаты  |ПОӘК          |ПОӘК 042-18-36.1.      |
|            |            |43/01-2014          |
|ПОӘК          |            |               |
|Оқытушыларға арналған  |№ 2 басылым       |               |
|пәннің  бағдарламасы  |от 16.09.2014 ж.    |               |
|«Туризм оқыту      |            |               |
|әдістемесімен»     |            |               |            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


            «Туризм оқыту әдістемесімен»
      5В010800 – «Дене шынықтыру және спорт» мамандығы үшін

         ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ


                 Семей 2014


1.ӘЗЕРЛЕГЕН

Құрастырушы Жуманбаев А.Ж.. – аға оқытушы   «____»___________ 20___ж.,
_____________________

«Дене шынықтыру және бастапқы әскери дайындықтың әдістемелері мен теория»
кафедрасы2.  ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 «Дене шынықтыру және бастапқы әскери дайындықтың әдістемелері мен
теория» кафедрасы отырысында
  «____»___________ 20___ж. №____хаттама

Кафедра менгерушісі _________________Прохоров Б.Н.
2.2. Жаратылыстану ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік бюросының
отырысында
«____»___________ 20___ж. №____ хаттама

Төрайымы ____________ Абдишева З.В.

3. БЕКІТІЛДІ
Университетінің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға
мақулданған және ұсынылған
«____»___________ 20___ж. №____ хаттама

ОӘК төрайымы ____________ Искакова Г.К.

4.БІРІНШІ РЕТ КІРГІЗЕЛГЕН                  Мазмұны


1. Қолдану саласы
2. Нормативтік сілтемелер
3. Жалпы ережелер
4. Оқу пәннің (модульдің) мазмұны
5. Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптардың тізімі
6. Пән бойынша оқу-әдістемелік карта
7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы
8. Әдебиеттер
1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

«5В010800» «Дене шынықтыру және спорт» мамандығы студенттеріне арналған
«Туризм оқыту әдістемесімен» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешеннің кұрамына
енгізілген оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы.

2 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР

   «Туризм оқыту әдістемесімен» пәнінің оқытушыға арналған бағдарламасы
келесі құжаттар талаптары мен ұсыныстарына сәйкес құрастырылған  және
аталған пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді:
   - ҚР «Мемлекеттік жалпы міндетті жоғары білім беру стандарты»
   23 тамыз 2012 ж. № 1080 қаулысымен іске қосылған және бекітілген;
   «5В010800» – «Дене шынықтыру және спорт» мамандығының Типтік оқу
жоспары,
   ___2013 ж. № ___ бұйрығымен іске қосылған және бекітілген;
   - СТУ 042-СГУ-5-2012 «Пәндердің оқу- әдістемелік кешенін әзірлеуге және
ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;
     - ДП 042-1.07-2012 «Пәндердің оқу- әдістемелік кешенінің құрылымы
және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.


  3. Жалпы ережелер

3.1 Жұмыс бағдарламасы Қазақстан Республикасының  мемлекеттік  жалпыға
міндетті білім беру стандартына негізделіп 5В010800 «Дене шынықтыру және
спорт» мамандығына жасалған. Туризм оқыту әдістемесімен  пәнінен  оқу
сабақтары тәжірибелік сабақ пен практика түрінде  жүргізіледі.  Түрлі
сабақтармен жаттықтыру сабақтарының құрылымы, үйлесуі туралы  мағлұмат
беріледі. Оқу жұмысын ұйымдастыру, жоспарлау  және  есептеу  әдістері
үйретіледі.


 3.2 Пәнді оқу мақсаты:
   пәні студенттерге Оқу жұмыстарын ұйымдастыру, жоспарлау және сеп алу
және есеп беру әдістерін үйрету дағдыларын бойларына сіңіру.


  4 Пәнді оқытудың негізгі міндеті:
   - Саяхаттың қазіргі таңда спорт қатарыннан алатын орыны.
   - Оқу үрдісін басқа пәндермен тығыз байланыста оқыту.
   - Саяхат пәнінің қоршаған ортада атқаратын ролі.
   - Студенттердің кәсіптік педагогикалық шеберліктерін
    қалыптастыру.
      - Болашақ маманның іскерлігі мен дағдысын чпорттық жаттығуларды
       қолдана  отырып,  спорттық  тренировка  процессі  арқылы
       қалыптастыру
  4. Оқыту нәтижелері:
Пәнді оқыту нәтижесінде студент білуі тиіс:
Білу:

   - Саяхат пәнін оқып , үйрену барысында үгіт – насихат жұмыстарын
    ұйымдастыру.
   - Жас ұрпақты салауатты өмір салтына баулу мақсатында саяхатты
    сүюге баулу.
   - Орта және жоғары білім беретін оқу орындарының қабырғаларында
    алған білімдерін жас ұрпақтың тәрбиесінде дұрыс, тиімді
    қолдана білу.
   - Спорттық құрал-жабдықтарды қажетіне сай пайдалы қолдана білу.
Серуеннің түрлеріне байланысты алдан-ала даярланатын құжаттарды даярлау.
Серуеннің толық жоспары мен жүріп өтетін жолдың және ораласатын орынның
сызбасын даярлап, бекіту.
3.5Курстың пререквизиттері:3.6 Курстың постреквизиттері:


  5. Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:

                  1кесте
|Курс                                |Семестр |
|1                                 |     |
|Дәріс сабақтары                               |
|Тәжірибелік сабақтар                            |
|Кіріспе. Туризм. Туризмнің                     |2    |
|тарихи дамуы                            |     |
|Жалпы білім                            |2    |
|беретін мектептерде, колледждерде, өндірістерде, кеңселерде,    |     |
|жергілікті жерлерде саяхат жұмыстарының әдістемелік, ұйымдастыру  |     |
|жұмыстарын жүргізу.                        |     |
|Ересек және орта жас аралықтағы адамдарға арналған саяхат,     |2    |
|серуендердің ұйымдастырылу ерекшеліктерімен таныстыру.       |     |
|Саяхат дайындығының әдістемелік негіздері.             |2    |
|Саяхат саласындағы техникалық іскерлік пен дағдыны қалыптастыру.  |2    |
|Тұрғылықты жерлердегі іскерлік пен дағдыларды қалыптастыру, білім |2    |
|жүйесін меңгеру.                          |     |
|Саяхаттан жарыстар мен денсаулықты арттыру шаралырын ұйымдастыру. |2    |
|Саяхат кезіндегі өмір қауіпсіздігін сақтау.            |2    |
|Саяхатқа дайындықтарды жобалау.                  |2    |
|Саяхаттарды ұйымдастыру.Серуен барысында түнеуге қолайлы жерді   |2    |
|таңдау және түнеуді ұйымдастыру.                  |     |
|Жорық іс – шараларын, тәртібін, ұйымдастырылуын          |2    |
|қадағалау.Серуендегі тазалық және тамақтану шарттарын ұйымдастыру. |     |
|Тұрғылықты жерді бағдарлауды үйрету.                |2    |
|Тұрғылықты жерлерді бағдарлаудан жарыстарды өткізу және      |2    |
|ұйымдастыру.                            |     |
|Жас ерекшеліктеріне байланысты саяхат жұмыстарының ерекшеліктері. |2    |
|Сабақты ұйымдастыру формалары.                   |2    |


5. Студенттің өздік жұмысының тақырыптар тізімі
1.  Саяхат дайындықтарының еңбек қызметіндегі ерекшеліктері, дайындық
құрамы
2. Жас ерекшеліктеріне сәкес ересек және орта жастағы адамдарға арналып
ұйымдастырылған саяхаттың өзіне тән ерекшеліктері.
3. Бүгінгі таңдағы, қоршаған ортадағы саяхат.
4. Қазақстандағы саяхаттың дамуы.
6. Пән бойынша оқу-әдістемелік карта
                                   Кесте 3
|Тақырып                 |Көрнекі|Өздігінен оқу   |Бақыла|
|                    |лік  |сұрақтары     |у түрі|
|                    |құралда|         |   |
|                    |р,   |         |   |
|                    |тұсқаға|         |   |
|                    |здар  |         |   |
|                    |стендта|         |   |
|                    |р   |         |   |
|        |           |    |         |   |
|Дәріс сабақтары |Тәжірибелік сабақтар |    |         |   |
|Кіріспе. Туризм.|Кіріспе. Туризм.   |Сызбала|ҚР саяхат     |Ағымды|
|Туризмнің    |Туризмнің       |р,   |саласының даму  |қ   |
|тарихи дамуы  |тарихи дамуы     |суретте|тарихын игере   |бақыла|
|        |           |р   |отырып спорттық  |у   |
|        |           |    |тренировка м ен  |   |
|        |           |    |жарыстарды    |   |
|        |           |    |ұйымдастыру және |   |
|        |           |    |көп жылдық    |   |
|        |           |    |тренировка    |   |
|        |           |    |процессін     |   |
|        |           |    |ұйымдастырудың  |   |
|        |           |    |ерекшеліктерін  |   |
|        |           |    |ескере отырып   |   |
|        |           |    |тұрғылықты жерді |   |
|        |           |    |бағдарлау,    |   |
|Жалпы білім   |Жалпы білім      |Сызбала|саяхат саласының |Ағымды|
|беретін     |беретін мектептерде, |р,   |даму тарихын игере|қ   |
|мектептерде,  |колледждерде,     |кестеле|отырып спорттық  |бақыла|
|колледждерде,  |өндірістерде,     |р   |тренировка м ен  |у   |
|өндірістерде,  |кеңселерде, жергілікті|    |жарыстарды    |   |
|кеңселерде,   |жерлерде саяхат    |    |ұйымдастыру және |   |
|жергілікті   |жұмыстарының     |    |көп жылдық    |   |
|жерлерде саяхат |әдістемелік,     |    |тренировка    |   |
|жұмыстарының  |ұйымдастыру жұмыстарын|    |процессін     |   |
|әдістемелік,  |жүргізу.       |    |ұйымдастырудың  |   |
|ұйымдастыру   |           |    |ерекшеліктерін  |   |
|жұмыстарын   |           |    |ескере отырып   |   |
|жүргізу.    |           |    |тұрғылықты жерді |   |
|        |           |    |бағдарлау,    |   |
|Ересек және орта|Ересек және орта жас |Суретте|саяхаттың түрлерін|Ағымды|
|жас аралықтағы |аралықтағы адамдарға |р,сызба|ұйымдастыра отырып|қ   |
|адамдарға    |арналған саяхат,   |лар,  |жетекшілік ете  |бақыла|
|арналған саяхат,|серуендердің     |кестеле|алуды игеру    |у   |
|серуендердің  |ұйымдастырылу     |р   |         |   |
|ұйымдастырылу  |ерекшеліктерімен   |    |         |   |
|ерекшеліктерімен|таныстыру.      |    |         |   |
|таныстыру.   |           |    |         |   |
|Саяхат     |Саяхат дайындығының  |Кестеле|саяхаттың түрлерін|Ағымды|
|дайындығының  |әдістемелік негіздері.|р,   |ұйымдастыра отырып|қ   |
|әдістемелік   |           |тұсқаға|жетекшілік ете  |бақыла|
|негіздері.   |           |здар  |алуды игеру    |у   |
|Саяхат     |Саяхат саласындағы  |Сызбала|Маман әр түрлі  |Ағымды|
|саласындағы   |техникалық іскерлік  |р,кесте|деңгейдегі    |қ   |
|техникалық   |пен дағдыны      |лер,  |спортшылармен   |бақыла|
|іскерлік пен  |қалыптастыру.     |тұсқаға|қатар әуесқой   |у   |
|дағдыны     |           |здар  |саяхатшылардың  |   |
|қалыптастыру.  |           |    |саяхаттарын    |   |
|        |           |    |талапқа сай    |   |
|        |           |    |ұйымдастыру,   |   |
|        |           |    |қажетті құжаттарды|   |
|        |           |    |даярлау, бақылау |   |
|        |           |    |және есеп алу мен |   |
|        |           |    |есеп беру     |   |
|        |           |    |үрдістерін    |   |
|        |           |    |ұйымдастыра білу. |   |
|Тұрғылықты   |Тұрғылықты жерлердегі |Кестеле|әр түрлі     |Ағымды|
|жерлердегі   |іскерлік пен     |р,   |деңгейдегі    |қ   |
|іскерлік пен  |дағдыларды      |тұсқаға|спортшылармен   |бақыла|
|дағдыларды   |қалыптастыру, білім  |здар  |қатар әуесқой   |у   |
|қалыптастыру,  |жүйесін меңгеру.   |    |саяхатшылардың  |   |
|білім жүйесін  |           |    |саяхаттарын    |   |
|меңгеру.    |           |    |талапқа сай    |   |
|        |           |    |ұйымдастыру,   |   |
|        |           |    |қажетті құжаттарды|   |
|        |           |    |даярлау, бақылау |   |
|        |           |    |және есеп алу мен |   |
|        |           |    |есеп беру     |   |
|        |           |    |үрдістерін    |   |
|        |           |    |ұйымдастыра білу. |   |
|Саяхаттан    |Саяхаттан жарыстар мен|Кестеле|Ақпаратты өңдей  |Ағымды|
|жарыстар мен  |денсаулықты арттыру  |р,   |білу       |қ   |
|денсаулықты   |шаралырын ұйымдастыру.|сызбала|         |бақыла|
|арттыру     |           |р,   |         |у   |
|шаралырын    |           |суретте|         |   |
|ұйымдастыру.  |           |р   |         |   |
|Саяхат кезіндегі|Саяхат кезіндегі өмір |Сызбала|саяхаттың түрлерін|Ағымды|
|өмір      |қауіпсіздігін сақтау. |р,кесте|ұйымдастыра отырып|қ   |
|қауіпсіздігін  |           |лер,  |жетекшілік ете  |бақыла|
|сақтау.     |           |тұсқаға|алуды игеру    |у   |
|        |           |здар  |         |   |
|Саяхатқа    |Саяхатқа дайындықтарды|Сызбала|Сабаққа қажетті  |Ағымды|
|дайындықтарды  |жобалау.       |р,кесте|құралдарды таңдай |қ   |
|жобалау.    |           |лер,  |білу       |бақыла|
|        |           |тұсқаға|         |у   |
|        |           |здар  |         |   |
|Саяхаттарды   |Саяхаттарды      |Сызбала|Ақпаратты өңдей  |Ағымды|
|ұйымдастыру.Серу|ұйымдастыру.Серуен  |р,кесте|білу       |қ   |
|ен барысында  |барысында түнеуге   |лер,  |         |бақыла|
|түнеуге қолайлы |қолайлы жерді таңдау |тұсқаға|         |у   |
|жерді таңдау  |және түнеуді     |здар  |         |   |
|және түнеуді  |ұйымдастыру.     |    |         |   |
|ұйымдастыру.  |           |    |         |   |
|Жорық іс –   |Жорық іс – шараларын, |Сызбала|ҚР саяхат     |Ағымды|
|шараларын,   |тәртібін,       |р,кесте|саласының даму  |қ   |
|тәртібін,    |ұйымдастырылуын    |лер,  |тарихын игере   |бақыла|
|ұйымдастырылуын |қадағалау.Серуендегі |тұсқаға|отырып спорттық  |у   |
|қадағалау.Серуен|тазалық және тамақтану|здар  |тренировка м ен  |   |
|дегі тазалық  |шарттарын ұйымдастыру.|    |жарыстарды    |   |
|және тамақтану |           |    |ұйымдастыру және |   |
|шарттарын    |           |    |көп жылдық    |   |
|ұйымдастыру.  |           |    |тренировка    |   |
|        |           |    |процессін     |   |
|        |           |    |ұйымдастырудың  |   |
|        |           |    |ерекшеліктерін  |   |
|        |           |    |ескере отырып   |   |
|        |           |    |тұрғылықты жерді |   |
|        |           |    |бағдарлау,    |   |
|Тұрғылықты жерді|Тұрғылықты жерді   |Сызбала|саяхат саласының |Ағымды|
|бағдарлауды   |бағдарлауды үйрету.  |р,кесте|даму тарихын игере|қ   |
|үйрету.     |           |лер,  |отырып спорттық  |бақыла|
|        |           |тұсқаға|тренировка м ен  |у   |
|        |           |здар  |жарыстарды    |   |
|        |           |    |ұйымдастыру және |   |
|        |           |    |көп жылдық    |   |
|        |           |    |тренировка    |   |
|        |           |    |процессін     |   |
|        |           |    |ұйымдастырудың  |   |
|        |           |    |ерекшеліктерін  |   |
|        |           |    |ескере отырып   |   |
|        |           |    |тұрғылықты жерді |   |
|        |           |    |бағдарлау,    |   |
|Тұрғылықты   |Тұрғылықты жерлерді  |Сызбала|саяхаттың түрлерін|Ағымды|
|жерлерді    |бағдарлаудан     |р,кесте|ұйымдастыра отырып|қ   |
|бағдарлаудан  |жарыстарды өткізу және|лер,  |жетекшілік ете  |бақыла|
|жарыстарды   |ұйымдастыру.     |тұсқаға|алуды игеру    |у   |
|өткізу және   |           |здар  |         |   |
|ұйымдастыру.  |           |    |         |   |
|Жас       |Жас ерекшеліктеріне  |Сызбала|саяхаттың түрлерін|Ағымды|
|ерекшеліктеріне |байланысты саяхат   |р,кесте|ұйымдастыра отырып|қ   |
|байланысты   |жұмыстарының     |лер,  |жетекшілік ете  |бақыла|
|саяхат     |ерекшеліктері.    |тұсқаға|алуды игеру    |у   |
|жұмыстарының  |           |здар  |         |   |
|ерекшеліктері. |           |    |         |   |
|Сабақты     |Сабақты ұйымдастыру  |Сызбала|саяхаттың түрлерін|Ағымды|
|ұйымдастыру   |формалары.      |р,кесте|ұйымдастыра отырып|қ   |
|формалары.   |           |лер,  |жетекшілік ете  |бақыла|
|        |           |тұсқаға|алуды игеру    |у   |
|        |           |здар  |         |   |


  Оқу-әдістемелік әдебБиетпен қамтамасыз етудің картасы


  |Әдебиеттер аты              |Баспа саны  |Студенттер |Пайызы   |
|                     |       |саны    |      |
|Э.М.Кодыш – Соревнование туристов М.,  |15      |14     |100     |
|ФиС, 1990 «Пешеходный туризм».      |       |      |      |
|В.М.Огородников – Туризм и спортивное  |20      |14     |100     |
|ориентирование М., ФиС 1983       |       |      |      |
|И.Ю.Бринк, М.К.Бондарец – Ателье туриста.|12      |14     |80     |
|М., ФиС, 1990              |       |      |      |
|В.И.Сергеев – Туризм и здоровье. М.,   |15      |14     |100     |
|Профиздат. 1987             |       |      |      |


7. ӘДЕБИЕТ
1. Негізгі әдебиет

|№   |Оқулықтардың авторлары мен атаулары            |
|7.1.1 |В.И.Гонокольский, В.Г.Булатов – Учебник для институтов и |
|   |техникумов физической культуры. М., ФиС 1987       |
|7.1.2 |Н.А.Власов – библиотека туриста «Турист»М., ФиС. 1974   |
|7.1.3 |В.А.Терещук - - Спутник туриста Алматы «Қайрат» 1987   |
|7.1.4.|В.М.Алешин – Карта в спортивном ориентировании М., ФиС,  |
|   |1983                           |
|7.1.5 |Э.М.Кодыш – Соревнование туристов М., ФиС, 1990      |
|   |«Пешеходный туризм».                   |
|7.1.6 |В.М.Огородников – Туризм и спортивное ориентирование М., |
|   |ФиС 1983                         |
|7.1.7 |И.Ю.Бринк, М.К.Бондарец – Ателье туриста. М., ФиС, 1990  |
|7.1.8.|В.И.Сергеев – Туризм и здоровье. М., Профиздат. 1987   |
|7.1.9 |И.А.Верба, С.М.Толицин- Туризм в школе: книга руководителя|
|   |путишествие. М., ФиС 1983                 |
|7.1.10|Ю.В. Траниьщиков – Семейный туризм. М. Профиздат. 1983  |
|.   |                             |   1 Қосымша әдебиет

|7.2.1. В.М.Огородников – Туризм и спортивное       |
|ориентирование М., ФиС 1983                |
|7.2.2. И.Ю.Бринк, М.К.Бондарец – Ателье туриста. М., ФиС, |
|1990                           |
|7.2.3. В.И.Сергеев – Туризм и здоровье. М., Профиздат.  |
|1987                           |
|7.2.4 И.А.Верба, С.М.Толицин- Туризм в школе: книга    |
|руководителя путишествие. М., ФиС 1983          |
|7.2.5 Ю.В. Траниьщиков – Семейный туризм. М. Профиздат.  |
|1983                           |

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть