Файл қосу


Салықтардың экономикалық принціптеріҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік Университеті. | |
|3 деңгейлі СМЖ құжат      |ОӘК      |            |
|                |        |О42-16-20.01.20.27/01-20|
|                |        |12           |
|«Салықтар теориясы және оны   |№ 3 басылым  |            |
|ұйымдастыру» пәні бойынша    |13.09.2012жыл, |            |
|оқытушыларға арналған пәннің  |30.09.2010   |            |
|жұмыс оқу бағдарламасы     |жылғы № 2   |            |
|                |басылым орнына |            |
|                |енгізілді   |            |
        5В050900 «Қаржы», 5В050800 «Есеп және аудит»,


     5В051000 «Мемлекеттік жергілікті басқару» мамандықтары үшін

  «Салықтар теориясы және оны ұйымдастыру» пәнінің оқу-әдістемелік кешені

       ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

                Семей - 2012

1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ:

Құрастырушы:
Акишева Д.М.- Шәкәрім атындағы Семей Мемлекеттік Университетінің «Қаржы»
кафедрасының аға оқытушысы;

2. ТАЛҚЫЛАНДЫ:
2.1. Шәкәрім атындағы Семей Мемлекеттік Университетінің «Қаржы»
кафедрасының отырысында талқыланды және бекітілді

Хаттама №1 31.08. 2012 жыл

 «Қаржы» кафедрасының меңгерушісі ____________Масалимова С.Ж.

2.2.Қаржы-экономикалық факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында
мақұлданды

Хаттама №1 05.09. 2012 жыл

Оқу-әдістемелік бюросының төрағасы __________ Тойкин С.Х.


3. БЕКІТІЛДІ:
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді және
басылымға жіберуге ұсынылды

Хаттама №1 13.09. 2012 жыл

Оқу-әдістемелік кеңесінің төрағасы
бірінші проректор               ___________ Рскелдиев Б.А.

                  Мазмұны  |1  |Қолданылу саласы                         |  |
|2  |Нормативті сілтемелер                       |  |
|3  |Жалпы ережелер                          |  |
|4  |Оқытушылар үшін пәннің оқу жұмыс бағдарламасының мазмұны     |  |
|5  |Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптар тізімі      |  |
|6  |Пән бойынша оқу-әдістемелік карта                 |  |
|7  |Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы      |  |
|8  |Әдебиеттер                            |  |
|  |                                 |  | 1. Пайдалану саласы

   «Салықтар теориясы және оны ұйымдастыру» пәні бойынша оқу-әдістемелік
кешен 5В050900 «Қаржы», 5В050800 «Есеп және аудит»,

5В051000  «Мемлекеттік  жергілікті  басқару»  мамандығы  студенттеріне
арналған. Ол студенттерді курстың  мазмұнымен  оның  қажеттілігі  мен
өзектілігімен,  курс  саясатымен,  оқу  процесінде  студенттер  алатын
жаңалықтармен таныстырады. Пәннің оқу-әдістемелік кешені  пәнді  оқыту
процесінде басшылыққа алынады.

 2. Нормативтік сілтемелер
    «Салықтар теориясы және оны ұйымдастыру» пәнінің оқу-әдістемелік
кешені келесі құжаттардың ұсыныстары мен талаптарына сәйкес осы пән бойынша
оқу процесін ұйымдастыру тәртібін өңдеп белгілейді.
    - УС 042-РГКП-СГУ-8-2007  Университет  стандарты  «пәннің  оқу-
әдістемелік кешенін өңдеу және рәсімдеу бойынша жалпы ережелер»;
  - ҚП 042-08.10.10.12-2007 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы
және мазмұны».
   - 5В050900 «Қаржы» мамандығының Мемлекеттік жалпы білім беру стандарты
5.04,019- 2011 ж. Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігінің
Бұйрығымен бекітіліп, қолдануға енгізілген.
  .

3. Жалпы ережелері
3.1. Пәннің қысқаша сипаттамасы:
  «Салықтар теориясы және оны ұйымдастыру» пәні салықтардың теориялық
негіздері, атап айтқанда салықтардың  экономикалық  мәні,  қызметтері,
принціптері, ҚР-ның салық жүйесінің құрылу этаптарын және елдегі салық
реформаларының негізгі концепцияларын ашуға негізделген.


3.2 Пән мақсаты:
  Салықтардың экономикалық мәнін ашу, мемлекеттің экономикалық дамуындағы
орнын анықтау, салық заңдылығын оқу, нарықтық қатынастар жағдайында маңызды
орын алады.

3.3 Пәнді оқытудың негізгі міндеті -  «Салықтар теориясы  және  оны
ұйымдастыру» пәнінің негізгі ұғымдарын оқу.

 3.4 Пәнді оқу нәтижесінде студент келесілерді білуі қажет:
   -   курс бағдарламасының мазмұны бойынша салықтарды білу.
  -    Нарықтық экономика жағжайындағы салықтардың экономикалық
мәнін және  салықтар түрлерін білу.
   -   Қазақстан Республикасының салық жүйесіне сипаттама беру.
         -   Салық әкімшілігін жүргізу тәртібімен танысуы
қажет.

   3.5 Курстың пререквизиттері: «Экономикалық теория»
   3.6 Курстың постреквизиттері: «Қаржы нарығы және делдалдар».

   3.7Оқу жоспарынан көшірме
                                   Кесте 1
|Курс                        |Семестр|Несие      |
|1                          |2   |3        |
| Тақырып 1. «Салықтар теориясы және оны ұйымдастыру»|1   |(1,5,13,16,18, |
|пәнінің мақсаты және міндеттері.          |    |22,23(     |
|Салықтар туралы ғылым қаржылық ғылымның маманданған |    |        |
|бөлімі. Салықтар және оны ұйымдастырудың қажеттілігі|    |        |
|салық салу теориясына тарихи тұрғыдан көңіл бөлуді |    |        |
|қажет етеді. " Салықтар теориясы және оны      |    |        |
|ұйымдастыру" пәнінің басқа жалпы экономикалық    |    |        |
|пәндермен байланысы.                |    |        |
| Тақырып 2. Әлемдік өркениеттегі салық салу.    |4   |(1,5,18,19,20,21|
|Салықтардың әлеуметтік-экономикалық мәні.      |    |,22,23,24,25,26,|
|Салықтардың пайда болу және даму тарихы.      |    |27 (      |
|Салықтардың экономикалық мәні. Салықтардың ерекше  |    |        |
|белгілері және олардың сипаттамасы.Салықтардың пайда|    |        |
|болуының ұйымдастырушылық формасы..  Салықтардың  |    |        |
|қызмет етуінің шарттары және себептері.Салықтардың |    |        |
|пайда болуы, қалыптасуы және дамуындағы мемлекеттің |    |        |
|ролі. ҚР-да салықтардың қалыптасуы мен дамуы.    |    |        |
| Тақырып 3. Салықтар-қаржылық-құқықтық категория  |3   |(5,16,18,20,22,2|
|ретінде.                      |    |3,24,25(    |
|Қаржылық қатынастар жүйесіндегі салықтар.      |    |        |
|Салықтар маңызды қаржылық-экономикалық категория  |    |        |
|ретінде.Салықтардың таратушылық қатынастар     |    |        |
|жүйесіндегі орны. Салықтардың мемлекеттік бюджетпен |    |        |
|өзара байланысы. Салықтардың ерекше белгілері және |    |        |
|олардың сипаттамасы. Салықтардың объективті     |    |        |
|қажеттілігі. Салықтардың қызмет етуінің шарттары  |    |        |
|және себептері. Салықтардың мәні туралы       |    |        |
|концепциялар.                    |    |        |
|Тақырып 4. Салықтар функциялары және принціптері.  |2   |(1, 5, 8, 9,  |
|Салық салу принціптері, сипаттамасы жіне салық   |    |10,11,12,13,14,1|
|жүйесін құрудағы ролі. А.Смиттің классикалық    |    |516, 17, 18,19,|
|принціптері. Вагнера принціптері. Салық салу    |    |20, 22, 24, 25, |
|жүйесінің құрамы мен құрылымын анықтайтын      |    |26(       |
|принціптер.                     |    |        |
|Салықтардың экономикалық принціптері. Заңдылық   |    |        |
|принціптері. Салық жүйесінің ұйымдастырушылық    |    |        |
|принціптері.                    |    |        |
|Салық функциялары. Салық салу принціптерінің    |    |        |
|нарықтық экономика жағдайында іске асырылуы.    |    |        |
|Тақырып 5. Салық салуды құру негіздері.       |3   |(1, 5, 8, 9,  |
|Салықтардың экономикалық мәні, функциялары,     |    |10,11,12,13,14,1|
|принціптерін ашу. Салық элементтерінің       |    |516, 17, 18,19,|
|сипаттамасы.Салық элементі ұғымы.Салық объектісі  |    |20, 22, 24, 25, |
|және субъектілері. Салық ставкасы ұғымы және оның  |    |26(       |
|салық жүйесінде                   |    |        |
|гі орны.Салық ставкаларының түрлері.        |    |        |
|Салықтардың факультативті элементтері.Салықтық   |    |        |
|жеңілдіктер: мәні және түрлері.Негізгі салықтық   |    |        |
|терминология.                    |    |        |
|Тақырып 6. Мемлекеттің салықтық саясаты.      |2   |(1, 5, 8, 9, 16,|
|Мемлекеттің салықтық қызметінің бағытталуы. анықтау.|    |17, 19, 20, 22, |
|Мемлекеттің салықтық қызметінің формалары және   |    |24, 25, (    |
|негізгі бағыттары. Мемлекеттің салықтық қызметінің |    |        |
|міндеттері. Офшорлы компаниялардың пайда болуы және |    |        |
|түрлері.                      |    |        |
|                          |    |        |
|Тақырып 7. Салықтық механизм.            |3   |(1, 5, 8, 9, 16,|
|Салықтық механизм ұғымының экономикалық мәні.    |    |17, 19, 20, 22, |
|Салықтық механизм қаржылық механизмнің маңызды   |    |24, 25, 26(   |
|бөлімі.Мемлекеттің салықтық саясатын іске асрудағы |    |        |
|салықтық механизмнің алатын орны. Салықтық механизм |    |        |
|құрылымы.. Салықтық механизмнің негізгі элементтері |    |        |
|және олардың сипаттамасы. Бюджеттік-салықтық    |    |        |
|жоспарлау және болжау. Салықтық реттеу әдістері және|    |        |
|тәсілдері.Салықтық бақылау қаржылық бақылаудың түрі |    |        |
|ретінде. Лаффер теориясы.              |    |        |
|Тақырып 8. Мемлекеттің салықтық қызметі.      |2   |(1, 5, 8, 9, 16,|
|Мемлекеттің салықтық қызметінің бағытталуы. анықтау.|    |17, 19, 20, 22, |
|Мемлекеттің салықтық қызметінің формалары және   |    |24, 25, 26(   |
|негізгі бағыттары. Мемлекеттің салықтық қызметінің |    |        |
|міндеттері. Офшорлы компаниялардың пайда болуы және |    |        |
|түрлері.                      |    |        |
|Тақырып 9. Салықтық менеджмент.           |2   |(9,10,11,12,13,1|
|Басқарудың теориясы мен практикасының бөлімі    |    |4, 21, 27(   |
|ретіндегі салық салуды басқару. Мемлекеттік    |    |        |
|салықтық менеджмент:  әдістері, мақсаттары,    |    |        |
|бюджеттік тапсырмаларды өңдеу мен орындау кезіндегі |    |        |
|қайшылықтарды шешу.Корпоративті салықтық менеджмент.|    |        |
|Тақырып 10. Салықтар және салық салуды құру     |3   |(1,6, 11, 13,  |
|негіздері. Салықтық өндіріс.            |    |16,17,18,22(  |
|"Салықтық өндіріс "ұғымының экономикалық      |    |        |
|мазмұны.Салықтық өндіріс стадиялары. Салықтарды   |    |        |
|есептеудің негізгі стадиялары және олардың     |    |        |
|сипаттамасы. Салықтық өндірістің экономикамен өзара |    |        |
|байланысы. Салықтарды төлеу салықтық өндіріс    |    |        |
|стадиясы ретінде.                  |    |        |
|Салықтарды алу, төлеу әдістері. Салықтарды есептеу |    |        |
|мен төлеудің қазіргі әдістері және оның тиімділігін |    |        |
|бағалау.                      |    |        |
|Тақырып 11. Салықтық құқық мәні. Салықтық      |4   |(1,5,17,18,19,23|
|міндеттеме.                     |    |,24,25,26(   |
|Салықтық құқықтың пәні және ұғымы.Салықтық құқықтың |    |        |
|қайнар көздері. Салық салу сұрақтары бойынша    |    |        |
|халықаралық келісімдер. Салықтық міндеттеме ұғымы. |    |        |
|Салықтық міндеттеме құрылымы. Салықтық міндеттеменің|    |        |
|пайда болу шарттары. Салық міндеттемесін      |    |        |
|орындау.Салық міндеттемесін тоқтату шарттары. Салық |    |        |
|төлеушілердің, салық агенттерінің құқықтары мен   |    |        |
|міндеттері.                     |    |        |
|Тақырып 12. ҚР-дағы салық қызметінің құзіреті және |2   |(1,5,17,18,19,23|
|құрылымы.                      |    |,24,25,26,27(  |
|Қазақстанда салық қызметінің қалыптасуы мен дамуы. |    |        |
|Мемлекеттік салық қызметінің құрылымы. Мемлекеттік |    |        |
|Қаржы Министрлігінің салық қызметінің қызмет етуінің|    |        |
|құқықтық аспектілері. Салық қызметі органдарының  |    |        |
|функционалды міндеттері.              |    |        |
|Практикалық сабақтар                             |
| Тақырып 1. «Салықтар теориясы және оны ұйымдастыру»|    |(1,5,13,16,18, |
|пәнінің мақсаты және міндеттері.          |1   |22,23(     |
|Салықтар туралы ғылым қаржылық ғылымның маманданған |    |        |
|бөлімі. Салықтар және оны ұйымдастырудың қажеттілігі|    |        |
|салық салу теориясына тарихи тұрғыдан көңіл бөлуді |    |        |
|қажет етеді. " Салықтар теориясы және оны      |    |        |
|ұйымдастыру" пәнінің басқа жалпы экономикалық    |    |        |
|пәндермен байланысы.                |    |        |
|Тақырып 2. Әлемдік өркениеттегі салық салу.     |2   |(1,5,18,19,20,21|
|Салықтардың әлеуметтік-экономикалық мәні.      |    |,22,23,24,25,26,|
|Салықтардың пайда болу және даму тарихы.      |    |27 (      |
|Салықтардың экономикалық мәні. Салықтардың ерекше  |    |        |
|белгілері және олардың сипаттамасы.Салықтардың пайда|    |        |
|болуының ұйымдастырушылық формасы..  Салықтардың  |    |        |
|қызмет етуінің шарттары және себептері.Салықтардың |    |        |
|пайда болуы, қалыптасуы және дамуындағы мемлекеттің |    |        |
|ролі. ҚР-да салықтардың қалыптасуы мен дамуы.    |    |        |
|Тақырып 3. Салықтар-қаржылық-құқықтық категория   |1   |(5,16,18,20,22,2|
|ретінде. Қаржылық қатынастар жүйесіндегі салықтар. |    |3,24,25(    |
|Салықтар маңызды қаржылық-экономикалық категория  |    |        |
|ретінде.Салықтардың таратушылық қатынастар     |    |        |
|жүйесіндегі орны. Салықтардың мемлекеттік бюджетпен |    |        |
|өзара байланысы. Салықтардың ерекше белгілері және |    |        |
|олардың сипаттамасы. Салықтардың объективті     |    |        |
|қажеттілігі. Салықтардың қызмет етуінің шарттары  |    |        |
|және себептері. Салықтардың мәні туралы       |    |        |
|концепциялар.                    |    |        |
|Тақырып 4. Салықтар функциялары және принціптері.  |2   |(1, 5, 8, 9,  |
|Салық салу принціптері, сипаттамасы жіне салық   |    |10,11,12,13,14,1|
|жүйесін құрудағы ролі. А.Смиттің классикалық    |    |516, 17, 18,19,|
|принціптері. Вагнера принціптері. Салық салу    |    |20, 22, 24, 25, |
|жүйесінің құрамы мен құрылымын анықтайтын      |    |26(       |
|принціптер.                     |    |        |
|Салықтардың эономикалық принціптері. Заңдылық    |    |        |
|принціптері. Салық жүйесінің ұйымдастырушылық    |    |        |
|принціптері.                    |    |        |
|Салық функциялары. Салық салу принціптерінің    |    |        |
|нарықтық экономика жағдайында іске асырылуы.    |    |        |
|Тақырып 5. Салық салуды құру негіздері.       |2   |(1, 5, 8, 9,  |
|Салықтардың экономикалық мәні, функциялары,     |    |10,11,12,13,14,1|
|принціптерін ашу. Салық элементтерінің       |    |516, 17, 18,19,|
|сипаттамасы.Салық элементі ұғымы.Салық объектісі  |    |20, 22, 24, 25, |
|және субъектілері. Салық ставкасы ұғымы және оның  |    |26(       |
|салық жүйесінде                   |    |        |
|гі орны.Салық ставкаларының түрлері.        |    |        |
|Салықтардың факультативті элементтері.Салықтық   |    |        |
|жеңілдіктер: мәні және түрлері.Негізгі салықтық   |    |        |
|терминология.                    |    |        |
|Тақырып 6. Мемлекеттің салықтық саясаты.      |1   |(1, 5, 8, 9, 16,|
|Мемлекеттің салықтық қызметінің бағытталуы. анықтау.|    |17, 19, 20, 22, |
|Мемлекеттің салықтық қызметінің формалары және   |    |24, 25, (    |
|негізгі бағыттары. Мемлекеттің салықтық қызметінің |    |        |
|міндеттері. Офшорлы компаниялардың пайда болуы және |    |        |
|түрлері.                      |    |        |
|                          |    |        |
|Тақырып 7. Салықтық механизм.            |1   |(1, 5, 8, 9, 16,|
|Салықтық механизм ұғымының экономикалық мәні.    |    |17, 19, 20, 22, |
|Салықтық механизм қаржылық механизмнің маңызды   |    |24, 25, 26(   |
|бөлімі.Мемлекеттің салықтық саясатын іске асрудағы |    |        |
|салықтық механизмнің алатын орны. Салықтық механизм |    |        |
|құрылымы.. Салықтық механизмнің негізгі элементтері |    |        |
|және олардың сипаттамасы. Бюджеттік-салықтық    |    |        |
|жоспарлау және болжау. Салықтық реттеу әдістері және|    |        |
|тәсілдері.Салықтық бақылау қаржылық бақылаудың түрі |    |        |
|ретінде. Лаффер теориясы.              |    |        |
|Тақырып 8. Мемлекеттің салықтық қызметі.      |1   |(1, 5, 8, 9, 16,|
|Мемлекеттің салықтық қызметінің бағытталуы. анықтау.|    |17, 19, 20, 22, |
|Мемлекеттің салықтық қызметінің формалары және   |    |24, 25, 26(   |
|негізгі бағыттары. Мемлекеттің салықтық қызметінің |    |        |
|міндеттері. Офшорлы компаниялардың пайда болуы және |    |        |
|түрлері.                      |    |        |
|Тақырып 9. Салықтық менеджмент.           |1   |(9,10,11,12,13,1|
|Басқарудың теориясы мен практикасының бөлімі    |    |4, 21, 27(   |
|ретіндегі салық салуды басқару. Мемлекеттік    |    |        |
|салықтық менеджмент:  әдістері, мақсаттары,    |    |        |
|бюджеттік тапсырмаларды өңдеу мен орындау кезіндегі |    |        |
|қайшылықтарды шешу.Корпоративті салықтық менеджмент.|    |        |
|Тақырып 10. Салықтар және салық салуды құру     |1   |(1,6, 11, 13,  |
|негіздері. Салықтық өндіріс.            |    |16,17,18,22(  |
|"Салықтық өндіріс "ұғымының экономикалық      |    |        |
|мазмұны.Салықтық өндіріс стадиялары. Салықтарды   |    |        |
|есептеудің негізгі стадиялары және олардың     |    |        |
|сипаттамасы. Салықтық өндірістің экономикамен өзара |    |        |
|байланысы. Салықтарды төлеу салықтық өндіріс    |    |        |
|стадиясы ретінде.                  |    |        |
|Салықтарды алу, төлеу әдістері. Салықтарды есептеу |    |        |
|мен төлеудің қазіргі әдістері және оның тиімділігін |    |        |
|бағалау.                      |    |        |
|Тақырып 11. Салықтық құқық мәні. Салықтық      |1   |(1,5,17,18,19,23|
|міндеттеме.                     |    |,24,25,26(   |
|Салықтық құқықтың пәні және ұғымы.Салықтық құқықтың |    |        |
|қайнар көздері. Салық салу сұрақтары бойынша    |    |        |
|халықаралық келісімдер. Салықтық міндеттеме ұғымы. |    |        |
|Салықтық міндеттеме құрылымы. Салықтық міндеттеменің|    |        |
|пайда болу шарттары. Салық міндеттемесін      |    |        |
|орындау.Салық міндеттемесін тоқтату шарттары. Салық |    |        |
|төлеушілердің, салық агенттерінің құқықтары мен   |    |        |
|міндеттері.                     |    |        |
|Тақырып 12. ҚР-дағы салық қызметінің құзіреті және |1   |(1,5,17,18,19,23|
|құрылымы.                      |    |,24,25,26,27(  |
|Қазақстанда салық қызметінің қалыптасуы мен дамуы. |    |        |
|Мемлекеттік салық қызметінің құрылымы. Мемлекеттік |    |        |
|Қаржы Министрлігінің салық қызметінің қызмет етуінің|    |        |
|құқықтық аспектілері. Салық қызметі органдарының  |    |        |
|функционалды міндеттері.              |    |        |
    5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ
  1. Салықтық реттеу жүйесі салықтық механизм эленменті ретінде.
  2. Салықтық бақылау мемлекеттік қаржылық бақылаудың құрамдас бөлігі, оның
   мақсаттары және әдістері.
  3. Салық ауыртпашылығын тарату және икемділік коэффициенті.
  4. Салық салудағы жеңілдіктер мәні.
  5. Салық жүйесіндегі жанама салықтардың мәні.
  6. Салықтарды есептеудегі бухгалтерлік есеп.
  7. Қазіргі кезеңдегі ҚР-ның салық заңдылығы.

   Салықтық құқықтағы салықтық конвенциялар.

  8. Мемлекеттің қаржылық ресурстарын қалыптастырудағы салықтардың ролі.
  9. Мемлекеттік шығыстар мен салықтардың экономикаға әсері.
 10. Салық салу облысындағы мемлекеттік саясат мәселелері.
 11. ҚР-ның салық жүйесі, шетелдермен салыстырмалы талдау.
 12. ҚР-дағы бюджеттік-салықтық жоспарлау: салыстырмалы талдау.
 13. Тура салықтар және олардың сипаттамасы.
 14. Салық салу теориясындағы салық белгілері.
 15. Қазіргі кезеңдегі ҚР-ның салық саясаты.
 16. Салықтар экономиканы мемлекеттік реттеу құралы ретінде.
 17. Салықтық саясат экономикалық, қаржылық, фискальды саясаттың құрамдас
   бөлігі.
 18. Салықтық саясат типтерінің нарықтық экономика үлгілерімен өзара
   байланысы.
 19. Мемлекеттің экономикалық саясатының басымды бағыттарын іске асырудағы
   салықтық саясаттың ролі.
 20. ҚР-ның салықтық саясаты және оның тиімділігін бағалау.
 21. Салықтық жоспарлау ұғымы, әдістері, этаптары.
 22. Бюдеттік-салықтық жоспарлау және болжау.
 23. Салықтық реттеу – мемлекеттік қаржылық реттеудің құрамдас бөлігі
   ретінде.
 24. Мемлекеттің салық саясатының формалары және негізгі бағыттары.
 25. Оффшорлы компаниялар: ұғымы, проблемалары және перспективалары.
 26. Корпоративті салықтық менеджмент: ұғымы, проблемалары және
   перспективалары.
 27. Салықтық өндірістің экономиканың дамуымен өзара байланысы.
 28. Қазіргі кезеңде салықтарды есептеу және төлеу тәртібі.
 29. Халықаралық салықтық келісімдердің ерекшеліктері.
 30. Қазақстанда салық қызметінің құрылуы және қалыптасуы.
32. Екіжақты салық салуды болдырмау.
 33. Халықаралық салық салу мәселелері.
 34. Салықтық өндіріс және оның стадиялары.
 35. Салықтық бақылау әдістері және формалары, оның тиімділігін бағалау.
 36.Ақшалай жинақтар және салықтар.
 37.Салық салу нәтижелеріне әсер ететін факторлар.
  38.Салық  қызметі  орнандарының  құрамы  мен  құрылымы  және  оның
перспективасын бағалау.
 39.Салықтық жеңілдіктердің мәні және оның өндіріске әсері.
 40.Тура салықтардың құрамы және құрылымы.
 41.Экономиканы салықтық реттеу мәселелері.
 42.Салықтардың қалыптауы мен дамуының алғышарттары.
 43.Салықтардың басқа да міндетті төлемдерден айырмашылықтары.
 44.Салықтардың мемлекеттік бюджетпен өзара байланысы.
 45.Меншік – салық салу объектісі ретінде.
 46.Салық салудың экономикалық принціптері.
 47.Салық салудың заңдылық принціптері.
 48.ҚР-да алынатын алымдар мен төлемдер.
 49. Шетелдердегі салық салудың ерекшеліктері.
 50. Жанама салықтар және олардың салық жүйесіндегі орны.     «Салықтар теориясы және оны ұйымдастыру» пәні бойынша СОӨЖ
|№ СОӨЖ |Тақырып атауы       |Өткізу   |Мазмұны           |
|    |              |формасы  |              |
|СОӨЖ 1 |Тақырып1. «Салықтар    |Экономикалы|Экономикалық диктант:    |
|    |теориясы және оны     |қ диктант |(Салықтар ұғымы, әдістері, |
|    |ұйымдастыру» пәнінің    |      |пәні, мақсаттары,      |
|    |мақсаты және міндеттері.  |      |объекті,мазмұны)      |
|    |              |      |СӨЖ (таңдауы бойынша):   |
|    |              |СӨЖ    |1. Салықтар экономиканы   |
|    |              |қабылдау  |мемлекеттік реттеудің    |
|    |              |      |негізгі құралы ретінде.   |
|    |              |      |2.Мемлекеттің қаржы     |
|    |              |      |ресурстарын қалыптастыруда |
|    |              |      |салықтардың ролін арттыру. |
|    |Тақырып 2. Әлемдік    |      |              |
|    |өркениеттегі салық салу.  |      |              |
|    |Тақырып3.Салықтар-қаржылық-|      |              |
|    |құқықтық категория     |      |              |
|СОӨЖ 2 |Тақырып 4. Салықтар    |Слайд –шоу |Слайд –шоу:         |
|    |функциялары және      |      |1. Салықтар принціптері және|
|    |принціптері.        |      |функциялары.        |
|    |              |Дискуссия |Эссе            |
|    |              |      |(таңдауы бойынша):     |
|    |              |      |1.Қазіргі кезеңдегі ҚР-ның |
|    |              |Эссе    |салық саясаты және оның   |
|    |              |      |тиімділігі.         |
|    |              |Кеңес беру |2.Салықтық жоспарлау ұғымы, |
|    |              |      |әдістері,          |
|    |              |      |принціптері,этаптары.    |
|    |              |      |3. Салықтық реттеу –    |
|    |              |      |мемлекеттік қаржылық    |
|    |              |      |реттеудің құрамдас бөлігі  |
|    |              |      |ретінде.          |
|    |Тақырып 5. Салықтарды құру |      |              |
|    |негіздері         |      |              |
|    |Тақырып6.Мемлекеттің    |      |              |
|    |салықтық саясаты      |      |              |
|СОӨЖ 3 |Тақырып7.Салықтық механизм.|Экономикалы|Экономикалық диктант:    |
|    |              |қдиктант  |(Салықтық механизм, салықтық|
|    |              |      |жоспарлау, болжау, реттеу, |
|    |              |      |салықтық бақылау      |
|    |              |Коллоквиум |объектілері, формалары,   |
|    |              |      |салықтық реттеу әдістері  |
|    |              |      |және тәсілдері,мемлекеттік |
|    |              |      |салықтық менеджмент,    |
|    |              |      |корпоративті салықтық    |
|    |              |      |менеджмент)         |
|    |Тақырып8.Мемлекеттің    |      |              |
|    |салықтық қызметі.     |      |              |
|    |Тақырып9.Салықтық     |      |              |
|    |менеджмент.        |      |              |
|СОӨЖ4 | Тақырып 10. Салықтық   |СӨЖ    |СӨЖ (таңдауы бойынша):   |
|    |өндіріс          |қабылдау  |Халықаралық салық салу   |
|    |              |      |негіздері.         |
|    |              |Межелік  |Салықтық өндіріс және оның |
|    |              |бақылау  |негізгі стадиялары.     |
|    |              |      |3.Салық қызметі орнандарының|
|    |              |      |құрамы мен құрылымы және  |
|    |              |      |оның  перспективасын   |
|    |              |      |бағалау.          |
|    | Тақырып11. Салықтық құқық |      |              |
|    |Тақырып12. ҚР-дағы салық  |      |              |
|    |қызметінің құзіреті және  |      |              |
|    |құрылымы.         |      |              |
6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА

|                   |Көрнекі    |Өзін-өзі     |Бақылау  |
|Тақырып                |құралдар, ТСО,|тексеруге    |формасы  |
|                   |плакаттар   |арналған сұрақтар|     |
| |Дәріс тақырыптары |Практикалық   |       |         |     |
|№ |          |сабақтар    |       |         |     |
| |Тақырып1. «Салықтар|Тақырып1.    |Кесте     |Пәннің оқу    |Ауызша  |
| |теориясы және оны |«Салықтар    |Слайд     |процесіндегі   |сұрау,  |
| |ұйымдастыру»    |теориясы және  |Плакат    |орнын анықтау.  |жазба   |
| |пәнінің мақсаты  |оны ұйымдастыру»|Карточкалар  |         |жұмысы  |
| |және міндеттері.  |пәнінің мақсаты |Тесттер    |         |     |
| |          |және міндеттері.|       |         |     |
| |Тақырып 2. Әлемдік |Тақырып 2.   |Схема     |Салықтардың пайда|Ауызша  |
| |өркениеттегі салық |Әлемдік     |Слайд     |болуы және    |сұрау.  |
| |салу. Салықтардың |өркениеттегі  |Плакат    |қалыптасу тарихы.|     |
| |әлеуметтік-экономик|салық салу.   |Семинар    |         |     |
| |алық мәні.     |Салықтардың   |жоспары    |         |     |
| |Салықтардың пайда |әлеуметтік-эконо|Карточкалар  |         |     |
| |болу және даму   |микалық мәні.  |Тесттер    |         |     |
| |тарихы.      |Салықтардың   |       |         |     |
| |          |пайда болу және |       |         |     |
| |          |даму тарихы.  |       |         |     |
| |Тақырып 3.     |Тақырып 3.   |Семинарлық  |Салықтар –    |Ауызша  |
| |Салықтар-қаржылық-қ|Салықтар-қаржылы|сабақ жоспары |қаржылық-    |сұрау,  |
| |ұқықтық категория |қ-құқықтық   |Карточкалар  |құқықтық     |экономикал|
| |ретінде. Қаржылық |категория    |Тесттер    |категория    |ық диктант|
| |қатынастар     |ретінде.    |       |ретінде.     |жазу.   |
| |жүйесіндегі    |Қаржылық    |       |Салықтардың   |     |
| |салықтар.     |қатынастар   |       |экономикалық және|     |
| |          |жүйесіндегі   |       |заңдылық     |     |
| |          |салықтар.    |       |белгілері.    |     |
| |Тақырып 4. Салықтар|Тақырып 4.   |Семинарлық  |Салықтардың   |Ауызша  |
| |функциялары және  |Салықтар    |сабақ жоспары |эономикалық   |сұрау,  |
| |принціптері.    |функциялары және|Карточкалар  |принціптері.   |экономикал|
| |          |принціптері.  |Тесттер    |Заңдылық     |ық диктант|
| |          |        |       |принціптері.   |жазу.   |
| |          |        |       |Салық жүйесінің |     |
| |          |        |       |ұйымдастырушылық |     |
| |          |        |       |принціптері.   |     |
| |          |        |       |Салық      |     |
| |          |        |       |функциялары.   |     |
| |          |        |       |Салық салу    |     |
| |          |        |       |принціптерінің  |     |
| |          |        |       |нарықтық     |     |
| |          |        |       |экономика    |     |
| |          |        |       |жағдайында іске |     |
| |          |        |       |асырылуы.    |     |
| |Тақырып 5. Салық  |Тақырып 5. Салық|Схема     |Салық      |Ауызша  |
| |салуды құру    |салуды құру   |Слайд     |элементтерінің  |сұрау,  |
| |негіздері.     |негіздері.   |Семинарлық  |сипаттамасы.Салық|бақылау  |
| |          |        |сабақ жоспары |элементі     |жұмысы  |
| |          |        |Карточкалар  |ұғымы.Салық   |     |
| |          |        |Тесттер    |объектісі және  |     |
| |          |        |       |субъектілері.  |     |
| |          |        |       |Салық ставкасы  |     |
| |          |        |       |ұғымы және оның |     |
| |          |        |       |салық жүйесінде |     |
| |          |        |       |гі орны.Салық  |     |
| |          |        |       |ставкаларының  |     |
| |          |        |       |түрлері.     |     |
| |          |        |       |Салықтардың   |     |
| |          |        |       |факультативті  |     |
| |          |        |       |элементтері.   |     |
| |Тақырып 6.     |Тақырып 6.   |Схема     |Салықтық саясат |Ауызша  |
| |Мемлекеттің    |Мемлекеттің   |Семинарлық  |типтері. Қазіргі |сұрау,  |
| |салықтық саясаты. |салықтық    |сабақ жоспары |кезеңдегі ҚР-ның |экономикал|
| |          |саясаты.    |Карточкалар  |салықтық саясаты.|ық диктант|
| |          |        |Тесттер    |         |жазу.   |
| |Тақырып 7. Салықтық|Тақырып 7.   |Слайд     |Салықтық механизм|Ауызша  |
| |механизм.     |Салықтық    |Семинарлық  |құрылымы..    |сұрау.  |
| |          |механизм.    |сабақ жоспары |Салықтық     |     |
| |          |        |Карточкалар  |механизмнің   |     |
| |          |        |Тесттер    |негізгі     |     |
| |          |        |       |элементтері және |     |
| |          |        |       |олардың     |     |
| |          |        |       |сипаттамасы.   |     |
| |          |        |       |Бюджеттік-салықты|     |
| |          |        |       |қ жоспарлау және |     |
| |          |        |       |болжау. Салықтық |     |
| |          |        |       |реттеу әдістері |     |
| |          |        |       |және       |     |
| |          |        |       |тәсілдері.Салықты|     |
| |          |        |       |қ бақылау    |     |
| |          |        |       |қаржылық     |     |
| |          |        |       |бақылаудың түрі |     |
| |          |        |       |ретінде. Лаффер |     |
| |          |        |       |теориясы.    |     |
| |Тақырып8.     |Тақырып 8.   |Слайд     |Мемлекеттік салық|Ауызша  |
| |Мемлекеттің    |Мемлекеттің   |Семинарлық  |қызметінің    |сұрау.  |
| |салықтық қызметі. |салықтық    |сабақ жоспары |құрылымы     |     |
| |          |қызметі.    |Карточкалар  |және.міндеттері. |     |
| |          |        |Тесттер    |         |     |
| |Тақырып9. Салықтық |Тақырып 9.   |Слайд     |Мемлекеттік   |Ауызша  |
| |менеджмент.    |Салықтық    |Семинарлық  |салықтық     |сұрау,  |
| |          |менеджмент.   |сабақ жоспары |менеджмент:   |бақылау  |
| |          |        |Карточкалар  |әдістері,    |жұмысы.  |
| |          |        |Тесттер    |мақсаттары,   |     |
| |          |        |       |бюджеттік    |     |
| |          |        |       |тапсырмаларды  |     |
| |          |        |       |өңдеу мен орындау|     |
| |          |        |       |кезіндегі    |     |
| |          |        |       |қайшылықтарды  |     |
| |          |        |       |шешу.Корпоративті|     |
| |          |        |       |салықтық     |     |
| |          |        |       |менеджмент.   |     |
| |Тақырып 10.    |Тақырып 10.   |Слайд     |"Салықтық өндіріс|Ауызша  |
| |Салықтар және салық|Салықтар және  |Семинарлық  |"ұғымының    |сұрау.  |
| |салуды құру    |салық салуды  |сабақ жоспары |экономикалық   |     |
| |негіздері. Салықтық|құру негіздері. |Карточкалар  |мазмұны.Салықтық |     |
| |өндіріс.      |Салықтық    |Тесттер    |өндіріс     |     |
| |          |өндіріс.    |       |стадиялары.   |     |
| |Тақырып 11.    |Тақырып 11.   |Слайд     |Салықтық     |Ауызша  |
| |Салықтық құқық   |Салықтық құқық |Семинарлық  |міндеттеме ұғымы.|сұрау,  |
| |мәні. Салықтық   |мәні. Салықтық |сабақ жоспары |Салықтық     |бақылау  |
| |міндеттеме.    |міндеттеме.   |Карточкалар  |міндеттеме    |жұмысы.  |
| |          |        |Тесттер    |құрылымы.    |     |
| |          |        |       |Салықтық     |     |
| |          |        |       |міндеттеменің  |     |
| |          |        |       |пайда болу    |     |
| |          |        |       |шарттары. Салық |     |
| |          |        |       |міндеттемесін  |     |
| |          |        |       |орындау.Салық  |     |
| |          |        |       |міндеттемесін  |     |
| |          |        |       |тоқтату шарттары.|     |
| |          |        |       |Салық      |     |
| |          |        |       |төлеушілердің,  |     |
| |          |        |       |салық      |     |
| |          |        |       |агенттерінің   |     |
| |          |        |       |құқықтары мен  |     |
| |          |        |       |міндеттері.   |     |
| |Тақырып 12. ҚР-дағы|Тақырып 12.   |Слайд     |Қазақстанда салық|Ауызша  |
| |салық қызметінің  |ҚР-дағы салық  |Семинарлық  |қызметінің    |сұрау.  |
| |құзіреті және   |қызметінің   |сабақ жоспары |қалыптасуы мен  |     |
| |құрылымы.     |құзіреті және  |Карточкалар  |дамуы.      |     |
| |          |құрылымы.    |Тесттер    |Мемлекеттік салық|     |
| |          |        |       |қызметінің    |     |
| |          |        |       |құрылымы     |     |


     Сонымен қатар дәріс сабағын өткізуде дәріс материалдары, тақта,
бор қолданылады.


   7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

|№  |Атауы        |Авторы, шыққан жылы  |Кітап-х |Студен|Қамтамасыз |
|   |          |            |саны   |т саны|ету %   |
|1  |Основы налогов и  |Евстигнеев.Е.Н., М.  |10    |8   |125    |
|   |налогового права.  |2000г.         |     |   |      |
|2  |Налогообложение   |Ержанова С., Алматы,  |4    |8   |50     |
|   |юридических лиц в  |1997 г.        |     |   |      |
|   |Казахстане     |            |     |   |      |
|3  |Налоги в Казахстане |“Жетi жарfы”, 1997 г. |2    |8   |25     |
|4  |Управление налогами |Галимзянов Р.Ф., М:1998|2    |8   |25     |
|   |на предприятии, ч. |г.           |     |   |      |
|   |1,2         |            |     |   |      |
|5  |Налоги в рыночной  |Киперман Г.Я.,     |2    |8   |25     |
|   |экономике      |Тимофеева О.А., М.:  |     |   |      |
|   |          |“Финансы и статистика” |     |   |      |
|   |          |1993 г.        |     |   |      |
|6  |Налоги       |Черник Д.Г. - М.:   |1    |8   |12.5    |
|   |          |“Финансы и статистика” |     |   |      |
|   |          |- 1995 г.       |     |   |      |
|7  |Налоги       |Зейнельгабдин А.Б.,  |2    |8   |25     |
|   |          |Ермекбаева Б.Ж.,    |     |   |      |
|   |          |Алейбеков М. Алматы,  |     |   |      |
|   |          |1995 г.        |     |   |      |
|8  |Налоги и      |Миляков Н.В. - М.   |2    |8   |25     |
|   |налогообложение:  |2000г.         |     |   |      |
|   |Практикум      |            |     |   |      |
|9  |Налоги и      |Миляков Н.В. - М.   |2    |8   |25     |
|   |налогообложение :  |2000г.         |     |   |      |
|   |Конспект лекций   |            |     |   |      |
|10  |Налоговая система  |Худяков А.И.– А., 1998 |3    |8   |37     |
|   |Казахстана     |г.           |     |   |      |
|11  |Салықтық бақылау  |Жақыпбеков А,     |6    |8   |75     |
|12  |Салықтық құқық   |Найманбаев       |1    |8   |12.5    |
|13  |Салық және салық  |Үмбеталиев А.Д.    |18    |8   |225    |
|   |салу        |            |     |   |      |


  8. ӘДЕБИЕТТЕР
      Заңдылық актілер
1.“Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы” Салық
  Кодексі-А.,2012ж.
2. Қазақстан Республикасының «Бюджет жүйесі туралы» Кодексі.
3. ҚР «Республикалық бюджет туралы» Заңы (сәкес жылға).
4. «Кеден ісі» туралы Кодекс.

Оқу әдебиеттері.
5. Салық және салық салу., Абиева С.Н, Алматы 2012жыл.
 Евстигнеев.Е.Н.Основы налогов и налогового права. – М. 2000г.
6. Ержанова С. “Налогообложение юридических лиц в Казахстане”, Алматы,
1997 г.
Налоги в Казахстане “Жетi жарfы”, 1997 г.
7. Галимзянов Р.Ф.Управление налогами на предприятий.ч. 1,2 – М:1998 г.
8. Киперман Г.Я., Тимофеева О.А. “Налоги в рыночной экономике”. М.:
“Финансы и статистика” 1993 г.
9. Налоги - учебник под редакцией д.э.н., профессора Черника Д.Г. - М.:
“Финансы и статистика” - 1995 г.
10. Налоги - учебное пособие. Авторы: Зейнельгабдин А.Б., Ермекбаева Б.Ж.,
Алейбеков М. Алматы, 1995 г.
11. Финансы. Мельников  В.Д.,  Ильясов  К.К.  Учебник,  издание  3,
переработанное и дополненное. – А. 2003 г.
12. Налоги и налогообложение. Под редакцией Русакова И -.М.,1998 г.
13. Карагусова Г. “Экономическая сущность налогов” - Издательство “Kаржы
Kаражат” 1994 г.
14. Миляков Н.В. Налоги и налгогообложение : Практикум. – М. 2000г.
15. Миляков Н.В. Налоги и налгогообложение : Конспект лекций, - М. 2000г.
16. Сомоев Р. Г. Общая теория налогов и налогообложения.- М.,2000г.
17. Худяков А.И. «Налоговое право вРК» – А., Жеті жарғы,1998 г.
18. Худяков А.И. Налоговая система Казахстана. – А., 1998 г.
19. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение – М:1998г.
20.Налоги и информационные технологии – М:1998 г.
21.Налоги и налоговое право. Под редакцией Брызгалина – М:1998г.
22. «Налоги и налогообложение в Казахстане». Оқу құралы. / Идрисова Э.К.
Алматы: «Формирование налоговой культуры», 200ог.
23. Сейдахметова Ф.С. «Налоги в Казахстане» Оқу құралы. Алматы: ЛЕМ, 2002г.
24.Ілиясов Қ.Қ., Мельников В. Қаржы. – Алматы. – 2005 ж.
25. Умбетәлиев А.Д. Салық және салық салу Оқу құралы. Алматы: 2005ж.
26. Жақыпбеков Салықтық құқық. Оқу құралы. Алматы
27. Салықтық бақылау. Оқу құралы. Алматы, 2009ж.

   Қосымша әдебиеттер
1. Новый налоговый кодекс: первые впечатления//Налоговый эксперт -
  №1(26)январь – 2002 г.
2. Взгляды и мнения на налоговый Кодекс//Налоговый эксперт - №2(27)февраль
  – 2002 г.
3. « Из истории финансов»,//Финансы,№4 – 2001г.
4. Амиреева К.К. Контроль за подакцизными товарами // Налоговый
  консультант. -2003 -№ 3 с.20
5. Ажгалиева Д., Сулейменова Ж. Акцизы: теория и практика в зарубежных
  странах // Вестник налоговой службы Республики Казахстан.- 2004г.- №6(58)
6. Ажгалиева Д. Практика применения акцизов з зарубежных странах// Вестник
  налоговой службы Республики Казахстан.- 2003г.- №4(44)
7. Аймагамбетов М. Разъяснения по налогу на транспортные
  средства//Бюллетень бухгалтера – 2002г. - №15
8. Альберт Т.В. Земельный налог//Бухгалтер – 2002г.-№2
9. Аймаков Б. Становление и развитие налоговой системы
  Казахстана.//Вестник.
10. Абдрахманова Ж. «Корпоративный подоходный налог»//Финансы Казахстана –
  2001 г. -№3
11. Баймуратов У., Елубаева Ж., Анализ мирового опыта функционирования НДС
  и возможности его совершенствования в Казахстане// Финансы Казахстана
  2003 год, №3, с 22-32.
12. Басалаева Е. О кординации и гармонизации налоговых отношений// Финансы
  - 2004г.- №2
13. Бегимбеков Б. Относительно нераспространения налогового режима на формы
  налоговой отчетности недрапользователей// Вестник налоговой службы
  Республики Казахстан.- 2005г.- №11(75)
14. Романовский М.В. Налоги и налогообложение: Учебник для вузов – СПб.:
  Питер, 2006. – 496 с.
15. Колчин С.П. Налогообложение. – Институт профессиональных бухгалтеров и
  аудиторов России; Издательский дом БИНФА, 2007. – 144 с.
16. Токарев И.Н., Бурдилов А.В. Налогообложение бюджетных учреждений, М.:
  МЦФЭР, 2006. – 592 с
17. Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную
  стоимость и порядка ее заполнения: Приказ Минфина от 07.11.06 г. № 136н.
  [КонсультантПлюс: ВерсияПроф].
18. Куницин Д.В. Особенности исчисления и уплаты НДС образовательными
  учреждениями // Финансовая школа 2006. № 1 [Электронный ресурс]. Режим
  доступа: http://www.sifbd.ru/fdo/budget.
19. Коротких Ю.Л. Налогообложение образовательных учреждений // Финансовая
  школа, 2005. № 3 [Электронный ресурс]. Режим доступа:
  http://www.sifbd.ru/fdo/budget.
20. Налог на добавленную стоимость бюджетных учреждений. // Бухгалтерский
  учет в бюджетных некоммерческих организациях. 2006. № 22, 23.
  [КонсультантПлюс: Финансовые консультации: Приложение: Бухгалтерская
  пресса и книги].
21. О порядке внесения изменений в книгу покупок и книгу продаж: Письмо
  Федеральной налоговой службы от 06.09.06 г. № ММ-6-03/896@ // БиНО:
  Сборник документов с комментариями для бюджетных учреждений. 2006. №
  11(17). С. 105.
22. Шепелева С.Н., Шепелева А.И. Порядок применения имущественных вычетов
  по налогу на доходы физических лиц // Бухгалтерский учет в бюджетных и
  некоммерческих организациях. 2007. № 4 (172) С. 22–24.
23. Мякинина Л.Н. Налог на доходы физических лиц бюджетных учреждений //
  Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2007. № 1
  (169). С. 25–34.
24. Пеняева Е.Л. Трудовые отношения с иностранными работниками //
  Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2006. №
  10(154). С. 39.
25. Токарев И.Н., Бурдилов А.В. Налогообложение бюджетных учреждений, М.:
  МЦФЭР, 2006. – 592 с. Курочкина Л.П. Налоговый и бюджетный учет основных
  средств: сходства и различия // Бухгалтерский учет в бюджетных и
  некоммерческих организациях. 2007. № 3 (171). С. 12–17.
26. Модернизация оборудования в медицинских учреждениях // Бюджетные
  учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение. 2006.
  №8 [КонсультантПлюс: Финансовые консультации: Приложение: Бухгалтерская
  пресса и книги].
27. Налог на доходы образовательных учреждений в 2006 году // Бухгалтерский
  учет в бюджетных некоммерческих организациях. 2006. № 18
  [КонсультантПлюс: Финансовые консультации: Приложение: Бухгалтерская
  пресса и книги].
28. Отдельные вопросы исчисления и уплаты налога на доходы бюджетными
  учреждениями // Ваш бюджетный учет. 2006. № 12 [КонсультантПлюс:
  Финансовые консультации: Приложение: Бухгалтерская пресса и книги].
29. Салина Л. Доходы при исчислении налога на доходы // Бюджетные
  организации: бухгалтерский учет и налогообложение. 2006. № 6.
  [Электронный ресурс]. Режим доступа:
  http://www.bobun.avbn.ru/bobun_archive/?6452&th_id=6.
30. Васильев Ю. Влияние корректировки стоимости основного средства на
  расчет налога на имущество и порядок внесения исправлений в регистры
  бюджетного и налогового учета // Бюджетные организации: бухгалтерский
  учет и налогообложение. 2006. № 10. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
  http://www.bobun.avbn.ru/bobun_archive/?7110&th_id=6.
31. Гаврилова Н.А. Обложение налогом на имущество бюджетных организаций //
  Налоговый вестник, 2007, № 5 [КонсультантПлюс: Финансовые консультации:
  Приложение: Бухгалтерская пресса и книги].
32. Голубева Н.В. Как заполнить новый налоговый расчет по земельному налогу
  // БиНО: Бюджетные учреждения. 2006. № 7(91). С. 69.
33. Токарев И.Н., Бурдилов А.В. Налогообложение бюджетных учреждений, М.:
  МЦФЭР, 2006. – 592 с.
34. Голубева Н.В. Как правильно заполнить налоговую декларацию по
  земельному налогу // БиНО: Бюджетные учреждения. 2006. № 1(85). С. 41.
35.Тулеубаева Ж.Б. Салық жүйесі мемлекеттің тұрақты даму факторы // ҚазҰУ
хабаршысы – 2006- №1-б-114-115
36. Теңізбаев Т. Салықтың ұғымын анықтаудың өзекті мәселелері // ҚазҰУ
хабаршысы – 2007- №2-б-94-96
37. Томилина Н. Жер салығы, көлік салығы,  мүлік  салығы  жөніндегі
декларацияны жасау ерекшеліктері // ББ -2008 – №10-б-6-10
38.Мүсілімова С. ҚҚС және декларация жасау ережелері (300.00. нысан) // ББ
-2008 – №11-б-3-6
39. Ибраимова Қ. Салықтық бақылауды жетілдірудің маңыздылығы // Экономика
негіздері- 2008 - №3-б-19-20
40.Демеубаева А.О. Экономика субъектілерінің кірістері мен  шығыстарын
бақылаудың объективтік қажеттілігі //ҚазҰУ хабаршысы – 2009- №2-б-125-128
41.Ермекбаева Б.Ж. Корпоративтік табыс салығын жетілдіру жолдары // ҚазҰУ
хабаршысы – 2009- №1-б-49-52
42. Умарова Ұ.Б. ҚҚС және оның экономикаға тигізетін әсері // ҚазҰУ
хабаршысы – 2009- №5-б-31-35
43. Анализ налоговых поступлений с доходов физических лиц// Экономический
анализ-2009., Ильин А.Е., Ильина Г.В.
44.Влияние налогвого администрирования на уровень собираемости налогов/
Экономический анализ-2009., Калашникова И.Н.
45..Митюгина Г. Жеке табыс салығы және әлеуметтік салық бойынша өзгерістер
// ББ -2010 – 1-қаңтар-б7-9
46. Салықты реттеу әдістерін қолдану. Н.П Исаев, Алматы 2011
47.Қазақстан Республикасының салық саясатын мемлекеттік реттеу, Скакова
Г.Е., Аль-пари 2010жыл.
48. Налоговые риски: оценка, управление, снижение/ вестник университета
«Туран».-2010// Штиллер М.В.
49.Развитие налоговой системы Казахстана за годы независимости
/казахстанская правда -2010// Кучукова Н.
50.Критерии и система показателей эффективности государственного управления
налоговой системы/ АльПари-2010// Исмагулова А.У.
51.Сущность налоговой системы и ее место в фискальонй политике
государства/банки Казахстана-2010// Серикбаева К.А
52.Салықты жоспарлаудың теориялық негіздері мен нысандары / Әл-Фараби
атындағы Қазақ Ұлттық университеті хабаршысы-2009.// Арзаева М.Ж.
53.Проблемы налогового регулирования незавершенного строительства и пути их
решения/ экономический анализ-2011.// Печенкина В.В.
54.Налоговое регулирование как один из элементов налогового механизма и
сферы госуларственного налогового менджмента/ Банки Казахстана-2010.//
Серикбаева К.А.
55.Регламент даля налога/Вестник налоговой службы РК-2010.// Ергожин Д.

            Интернет жүйесі көздерінің тізімі:

1. www. minfin.kz
2. www. nalog.kz
3. http // www.keden.kz
4. www.tenge.kz
5. www.stat.kz   БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ
   Сабаққа қатысу: Дәрістік және тәжірибелік сағаттарға қатысу міндетті
түрде. Белгілі бір себептермен қатыса алмаған жағдайда барлық өткізілген
сағаттар бойынша меңгерілген материалдар бойынша жауапкер боласыз.
   Үй жұмысы: Әрбір сабаққа студенттер негізгі және қосымша әдебиет
тізіміне сәйкес дайындалуы керек. Сабақта болмаған немесе кешігіп келген
студенттерге автоматты түрде 0 балл қойылады.
 Студенттің білімін бағалау жүйесі және критерилері
   Пән бойынша емтихандық баға тезаурустық әдіс бойынша анықталады және
электрондық журналда бағаланады, межелік бақылау бір семестрде екі рет
компьютерлік тестілеу арқылы жүргізіледі: 8 апта және 15 апталар бойынша.
 Аттестация (межелік рейтинг) пән бойынша студенттердің білімін бағалау
келесі шкаладағы балдар бойынша бағаланады


  Кесте 5 –  Пән бойынша студенттердің білімі аттестация (межелік
бақылау) келесі шкаласы (балл түрінде) бойынша анықталады
|          |1           |2        |3        |
|Өте жақсы      |А           |95-100     |4,00      |
|          |А-          |90-94      |3,67      |
|Жақсы        |В+          |85-89      |3,33      |
|          |В           |80-84      |3,00      |
|          |В-          |75-79      |2,67      |
|Қанағаттандырлыған |С+          |70-74      |2,33      |
|          |С           |65-69      |2,00      |
|          |С-          |60-64      |1,67      |
|          |Д+          |55-59      |1,33      |
|          |Д           |50-54      |1,00      |
|Қанағаттадырылмаған |F           |0-49      |0,00      |
|Аяқталмаған     |I           |-        |NA       |
|Пәнді өрындаған   |Р           |Өтті      |-        |
Пәндер