Файл қосу


Емдік тамақтану|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ                          |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                       |
|СЕМЕЙ қ. ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ            |
|СМЖ 3-деңгейдегі құжаты   |ПОӘК         |            |
|              |           |            |
|              |           |ПОӘК 042-       |
|              |           |18.-7.1.20/02-2014   |
|              |           |            |
|              |           |            |
|ПОӘК            |           |            |
|«Арнайы тағайындалатын   |           |            |
|өнімдердің технологиясы»  |№ 1 басылым     |            |
|пәнінің магистранттарға   |11.09.2014 ж     |            |
|арналған оқу жұмыс     |           |            |
|бағдарламасы        |           |            |
        «Арнайы тағайындалатын өнімдердің технологиясы»
            ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


        6М073500– «Тағам қауіпсіздігі» мамандығы үшін


             МАГИСТРАНТТАРҒА АРНАЛҒАН
            ПӘННІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей


                  2014                 Алғы сөз


   1 ӘЗІРЛЕНДІ
   Құрастырған  Семей  қаласының  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік
университетінің «Тамақ өнімдерінің және жеңіл  өнеркәсіп  бұйымдарының
технологиясы» кафедрасының т.ғ.к., доцент м.а Нұрғазезова А.Н. ___________
28 тамыз 2014 ж.

   2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
   2.1  «Тамақ  өнімдерінің  және  жеңіл  өнеркәсіп  бұйымдарының
технологиясы» кафедрасының мәжілісінде

  №1 хаттама  3 қыркүйек 2014 ж.

  Кафедра меңгерушісі_____________________ Б.Қ. Әсенова

  2.2 Инженерлік –технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік бюросының
мәжілісінде

  №1 хаттама 5 қыркүйек 2014 ж.

  Төрайымы ______________  С.С.Төлеубекова


  3 БЕКІТІЛДІ
  Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қолдау алды және
басып шығаруға ұсынылды

  №1 хаттама 11 қыркүйек 2014 ж.


  ОӘК төрайымы_____________ Г.К. Искакова
  4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ                  Мазмұны

|1 |Жалпы ережелер                         |4  |
|2 |Пәннің мазмұны және сабақ түріне байланысты сағаттарды бөлу   |5  |
|3 |Пәнді оқыту бойынша әдістемелік нұсқау             |7  |
|4 |Курс форматы                          |7  |
|5 |Курс саясаты                          |7  |
|6 |Баға қою саясаты                        |8  |
|7 |Әдебиеттер                           |9  |

   1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


   1. Оқытушы және пән туралы жалпы мағлұматтар
   Нұрғазезова Алмагүл Нұрғазықызы т.ғ.к. доцент м.а
   «Тамақ өнімдерінің және жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының  технологиясы»
кафедрасы
   Байланысу ақпараты - тел: 35-48-56, № 9 оқу ғимараты, №204 кабинет.
   Дәрістің өткізілетін орны - №207 аудитория.
   Пән бойынша несие саны – 3


   1.2 Пәннің қысқаша мазмұны:
   «Арнайы тағайындалатын өнімдердің технологиясы» - техникалық ғылым.
Пәннің негізгі қызметтері қоғамдық тамақтануда және тамақ өндірісінде тамақ
өнімдерін сақтаудағы  тәсілдері және  олардың  өнім  сапасына  әсері.
Өндiрiстегi қорлардың тиiмдi қолдануының әдiстері. Әр түрлі тәжірибелік
тапсырмаларды орындау үшін технологқа пәннің негізін білу қажет.

   1.3 Пәнді оқыту мақсаты:
   Тамақ өнімдерінің физика-химиялық, биологиялық және микробиологиялық
зерттеулер жүргізу үшін білікті маман дайындау, қазіргі таңда ең маңызды
тапсырма болып табылады. Бұл халықтың әлеуметтік жағдайының жақсаруына
әсерін тигізіп, тұтынушыларға тек сапалы өнімдер сатуға мүмкіндік береді.


   1.4 Пәннің негізгі міндеттері:
    Магистранттарды техника түсінігімен, өндіріс және еңбек құралдарының
дамуымен  және  тағам  өнімдері  өндірісінде  қолданылатын  физикалық,
биохимиялық,  молекулалық-генетикалық,  биологиялық  әдістерімен  және
ақпараттық технологиялармен таныстыру.

   1.5 Пәнді оқу нәтижесінде магистрант білу керек:
   Магистрант өндіріс өнімдерінің түрлерін және олардың құрылымы мен
қасиетін, алғаш өңдеу және сақтау процестерін, оларды өндіру технологиясын
үйренеді. Магистранттар білімдерін теориялық тұрғыда оқып-үйренумен қатар,
тәжірбие жүзінде кәсіпорындарда өңдеу және өндіру технологиясымен танысу
арқылы толықтырады.Пәнді игеру нәтижесінде магистрант білуі қажет:
   - Тамақтану аумағындағы әлемдік мәселелерді білуі;
   - Тағамдық өнімдердің  тағамдық  және  биологиялық  құндылығын,
    құрылымдық ерекшелігін білуі;
   - Негізгі түсініктемелер мен анықтамаларды білуі;
   - Бұл білімдерді теориялық және практикалық мақсаттарда пайдалану
    дағдысын білуі;

   1.6 Курстың пререквизиттері:
   1.6.1 Тамақ өнімдерін зерттеу әдістері
   1.6.2 Коммуникация қаупі
   1.6.3 Тамақ өнімдерінің физика-химиялық, биологиялық, микробиологиялық
зерттеулері
   1.6.4 Тамақ өнімдерінің сапасын эксперттік бағалау   1.7 Курстың постреквизиттері: Зерттеу тәжірибелері


    2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

                                  Кесте - 1

|№ |Тақырыптың аты          |Түрлері                |
|  |                 |ДС  |Зерт. |Тәжір |ОМӨЖ  |МӨЖ  |
|  |Модуль 1. Емдік сауықтыру     |   |    |    |    |    |
|  |бағытында тамақтану негізі    |   |    |    |    |    |
|1 |Дәріс 1. Ем – дәмдік тамақтану  |2   |    |    |4    |3   |
|  |түрлері              |   |    |    |    |    |
|2 |Зертханалық жұмыс №1. Еттен    |   |2   |    |    |    |
|  |дайындалған жартылай өнімдердің  |   |    |    |    |    |
|  |сапасын анықтау.         |   |    |    |    |    |
|3 |Дәріс 2. Тамақтану тәртібі мен  |2   |    |    |3    |3   |
|  |ережелері.            |   |    |    |    |    |
|4 |Дәріс 3. Дұрыс тамақтану рационы. |2   |    |    |    |3   |
|5 |Зертханалық жұмыс №2. Қант    |   |2   |    |    |    |
|  |қызылшасы өндірісінде алынған   |   |    |    |    |    |
|  |шырын диффузиясын зерттеу процесі |   |    |    |    |    |
|6 |Дәріс 4. Ем-дәмдік тамақтану.  |2   |    |    |4    |2   |
|7 |Зертханалық жұмыс №3 Шикі     |   |2   |    |    |    |
|  |крахмалдан алынған процесті    |   |    |    |    |    |
|  |зерттеу              |   |    |    |    |    |
|8 |Дәріс 5. Диеталық өнімнің негізгі |2   |    |    |4    |1   |
|  |түрі. Жылқы еті – шипалы тағам.  |   |    |    |    |    |
|9 |Зертханалық жұмыс №4. Макарон   |   |2   |    |    |    |
|  |бұйымдарының сапасын бағалау.   |   |    |    |    |    |
|10 |Дәріс 6. Емдік тамақтану     |2   |    |    |4    |2   |
|  |Модуль 2. Арнайы рационды тамақ  |   |    |    |    |    |
|  |өнімдері             |   |    |    |    |    |
|11 |Дәріс 7. Халықтың негізгі     |2   |    |    |4    |2   |
|  |топтарының тамақтану сипаттамасы |   |    |    |    |    |
|12 |Зертханалық жұмыс №5. Құс етінің |   |2   |    |    |    |
|  |балғындығын анықтау        |   |    |    |    |    |
|13 |Дәріс 8. Диета түрлері      |2   |    |    |3    |3   |
|14 |Дәріс 9. Балаларды тамақтандыру  |2   |    |    |4    |3   |
|15 |Зертханалық жұмыс №6. Турамаланған|   |2   |    |    |    |
|  |көкөністерден жасалған жартылай  |   |    |    |    |    |
|  |өнімдердің сапасын зерттеу.    |   |    |    |    |    |
|16 |Дәріс 10. Халықтың түрлі     |2   |    |    |4    |3   |
|  |топтарының тамақтану ерекшеліктері|   |    |    |    |    |
|17 |Дәріс 11. Функциональдық     |2   |    |    |4    |3   |
|  |мақсаттағы тағамдар.       |   |    |    |    |    |
|18 |Зертханалық жұмыс №7. Бірінші   |   |2   |    |    |    |
|  |тағамдардың сапасын зерттеу    |   |    |    |    |    |
|19 |Дәріс 12. Тағамдық комбинаторика |2   |    |    |4    |3   |
|  |негізі.              |   |    |    |    |    |
|20 |Дәріс 13. Тағамдық өнімдердің   |2   |    |    |4    |3   |
|  |технологиясындағы майдың маңызы. |   |    |    |    |    |
|21 |Дәріс 14. Өнімнің тағамдық    |2   |    |    |3    |3   |
|  |құндылығына және органолептикалық |   |    |    |    |    |
|  |көрсеткішіне өңдеу тәсілдерінің  |   |    |    |    |    |
|  |әсер етуі.            |   |    |    |    |    |
|22 |Зертханалық жұмыс №8. Екінші   |   |1   |    |    |    |
|  |тағамдардың сапасын зерттеу    |   |    |    |    |    |
|23 |Дәріс 15. Тағамдық өнімдердің   |2   |    |    |4    |3   |
|  |технологиясының дамуының     |   |    |    |    |    |
|  |негізгі бағыттары.        |   |    |    |    |    |
|24 |Барлығы              |30  |15   |0   |67   |23   |


  3 ПӘНДІ ОҚУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ


  Пәнді оқу бойынша сиапаттаманы магистрант танысқан кезде пән бойынша
үйлесімді түрде меңгере алатындай етіліп құрылуы керек. Сипаттаманы әзірлеу
кезінде магистранттардың өзбетімен ізденетін курстық бөлімі болу керек.
Әдістемелік сипаттамаға мыналарды кіргізуге болады:
 - пәнді оқуға қажет уақытты жоспарлау және құру жөнінде кеңес
 - магистрант ісінің жүйелілігін немесе пәнді оқу жоспарын жазу
 - ОӘК материалдарын қолдану туралы сипаттама
 - әдебиетпен жұмыс істеу туралы сипаттама
 - емтиханға дайындалу туралы кеңес (есеп беруге)


  4 КУРС ФОРМАТЫ
   «Арнайы тағайындалатын өнімдердің технологиясы» курсы бір-бірімен
тығыз байланысты бес түрден тұрады - дәрістер, зертханалық және тәжірибелік
жұмыстар, аудиторияда оқытушының бақылауымен жүретін студенттің өзіндік
жұмысы (МӨЖО) және магистранттың өзіндік жұмысы (МӨЖ). Дәріс сабағы ең
маңызды түрі болып табылады: пәннің негізгі және қиын бөлімдерін түсіндіру;
нақты эксперименттер орындап, олардың қортындыларының дәлелді шешімдерінен
зертханалық жаттықтыру сабағы және әдістемелер анықтайды.   Күрделі және
оқу-әдістемелік, әдеби жетімді материалдарды МӨЖ түрінде жасайды. Негізгі
маңыздысы зертханалық жаттықтыру сабағы (барлық оқу уақытының  ~50%).
Зертханалық жұмысты орындау көзбен көруге және теориялық материалдарды
бекітуге, оқу және ғылыми – зерттеу эксперименттерінің, логикалық ойлау мен
дәлелді қортындыларының дағдысын жетілдіріп және дамытуға жол береді. МӨЖ
нақты тапсырмалармен күнделікті және міндетті түрде оқытушының бақылауымен
жасалынып отырылады.
   5 КУРС САЯСАТЫ

                                  Кесте - 2

|Курс    |Семестр     |Несие       |Дәріс           |
|      |         |саны       |тер            |
|А      |4,0       |95 – 100     |Өте жақсы         |
|А–     |3,67       |90 – 94      |             |
|В+     |3,33       |85 – 89      |             |
|      |         |         |Жақсы           |
|В      |3,0       |80 – 84      |             |
|В–     |2,67       |75 – 79      |             |
|С+     |2,33       |70 – 74      |             |
|      |         |         |             |
|      |         |         |Қанағаттанарлық      |
|С      |2,0       |65 – 69      |             |
|С–     |1,67       |60 – 64      |             |
|D+     |1.33       |55 – 59      |             |
|D      |1,0       |50 – 54      |             |
|F      |0        |0 – 49      |   Қанағаттанарлықсыз |
|I      |NA        |-         |Аяқталмаған        |
|P      |-        |өтті       |Пәнді өтті        |


   7 ӘДЕБИЕТТЕР


   7.1 Негізгі әдебиеттер:
   7.1.1 Основы технологии молока и молочных продуктов: учебное пособие/
М.Б.Ребезов, Н.Г.Догарева и др.-Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2011.-
Ч.1.-123с.
   7.1.2 Физико-химические и биохимические основы производства мяса и
мясных  продуктов:  учебное  пособие/  М.Б.Ребезов,  Е.П.Мирошникова,
О.В.Богатова и др.-Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ,2011,-Ч.2.-133с
   7.1.3 Современное состояние и перспективы развития производства мясных
продуктов функционального назначения: Монография/ Амирханов К.Ж., Асенова
Б.К., Нургазезова А.Н., Касымов С.К., Байтукенова Ш.Б. Алматы, 2013.-127 с
   7.1.4 Микробиология молока и молочных продуктов: учебное пособие,
М.Б.Ребезов, Е.П.Мирошникова, Г.К.Альхамова и др.-Челябинск: Издательский
центр ЮУрГУ, 2011.-132с
   7.1.5 Функциональные  продукты  питания.  Спрос  и  предложение:
монография/ Н.Л.Наумова, М.Б,Ребезов, Е.Я.Варганова-Челябинск: издателский
центр ЮУрГУ,2012-78с.
   7.1.6 Технохимический контроль и управление каечством производства
мяса и мясопродуктов: учебное пособие/  М.Б.РЕбезов,  Е.П.Мирошникова,
Н.Н.Максимюк и др.-Челябинск: издательсикй центр ЮУрГУ, 2011.-107с

   7.2 Қосымша әдебиеттер
   7.2.1 Антипова,Л.В. Методы исследования мяса и мясных продуктов:
учебник/Л.В.Антипова, И.А.Глотова, И.А.Рогов –М.:Колос, 2001.-376с
   7.2.2 Донченко, Л.В. Безопасность пищевой продукции / Л.В.Донченко,
В.Д.Надыкта. – М.:Пищепромиздат, 2001. – 296с.
   7.2.3 Общая технология пищевых производств. Л.П. Ковальский. М.Колос.
– 1997 –320 стр.
   7.2.4 Химический состав и пищевая ценность  продуктов  [Текст]:
справочник. М.Н.Волгарева. – М.: Агропромиздат, 1987. – 360 с.
   7.2.5 Рогов, И.А. Химия пищ / И.А.Рогов, Л.В.Антипова, Н.И.Дунченко. –
М.: Колос С, 2007. – 853с
   7.2.6 Голубев, В.Н. Пищевая биотехнология / В.Н. Голубев, И.Н.
Жиганов. – М.: Делипринт, 2001. – 123с.
Пәндер