Файл қосу


Зат алмасуы. Курстың пререквизиттері|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ          |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты |ПОӘК         |               |
|            |           |               |
|            |           |ПОӘК 042-18-10.1.111/02-2014 |
|ПОӘК          |           |               |
|«Жануарлар биохимиясы» |__11.09____2014 ж.  |               |
|пәнінің студентке   |№1  басылым     |               |
|арналған бағдарламасы |           |               |            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


              «Жануарлар биохимиясы»

     5В080300 – «Аңшылықтану және аң шаруашылығы» мамандығы үшін


           СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей
                  2014

                  Кіріспе

  1 ӘЗІРЛЕНГЕН


  Құрастырушы ___________ «__29___»___08___ 2014 ж. А.Ш. Омарова, Ph.D.,
  «Химия» кафедрасының доцент м.а.


  2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
  2.1 «Химия» кафедрасының отырысында
  «__29__»____08_____ 2014 ж. № 1 хаттама


  Кафедра меңгерушісі ____________ Б.Х. Мұсабаева


  2.2  Инженер-технологиялық  факультетінің  оқу-әдістемелік  бюросы
  отырысында


  «__05__» _____09______ 2014 ж. № 1 хаттама


  Төрайымы ______________С.С. Төлеубекова
  3 БЕКІТІЛДІ
  Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға
  мақұлданған және ұсынылған
  «___11___» ______09______ 2014 ж. № 1 хаттама


  ОӘК төрайымы ____________Г.К. Искакова
  4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН
                  Мазмұны

|1  |Жалпы ережелер                         |4  |
|2  |Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу   |5  |
|3  |Пәнді оқып-білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар        |5  |
|4  |Курс форматы                          |6  |
|5  |Курс саясаты                          |6  |
|6  |Баға қоюдың саясаты                      |6  |
|7  |Әдебиеттер                           |9  |


   1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1. Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер
 Омарова Айгүл Шайзолла қызы, PhD, доцент м.а.
«Химия» кафедрасы.
Байланыс ақпараты – тел. 35-05-90, оқу ғимараты № 9, кабинет № 418
Сабақ өткізу орны – дәрісхана № 406
Берілген пән бойынша кредиттер саны – 2
1.2 Пәннің мазмұнын қысқаша сипаттау:  Биохимия – тіршіліктің молекула
негізі жөніндегі ғылым. Ол тірі организмнің химиялық құрамын,тірі материяда
болатын химиялық реакцияларды, тірі организмдегі заттардың биологиялық
функциямен молекуларлық құрамымен өзара байланысын зерттейді. Биохимия тірі
организмде өтетін процесстерін терең түсіну үшін негізі ғылым болады.
1.3 Пәнді оқыту мақсаты: Білім алушылардың «Биохимия» курсының тіршіліктің
молекулалық негізін, биологиялық заттардың құрамын, құрылысын, қасиеттерін,
осы заттардың тіршіліктің әрекеті бойынша реакцияларын оқып білу болып
табылады.
1.4 Пәнді оқытудың негізгі міндеті: Биохимия пәнін оқып–білудің негізгі
міндеті - білім алушылар биологиялық маңызды заттардың негізгі кластарын,
осы заттардың құрамын, құрылысын,  қасиеттерін,  организмде  атқаратын
биологиялық қызметтерін, әсерінің механизмдері; тіршілік  процестерінде
биологиялық заттардың өзгеруін, әрекеттесуін, зат  алмасуының  негізгі
жолдарын, негізгі биохимиялық жүйелерінің және химиялық реакцияларын оқып
білу керек; биологиялық заттардың құрамын, құрылысын, қасиеттерін зерттеу
үшін практикалы дағды алу керек;
1.5 Оқыту нәтижелері:
Оқып-білудің нәтижесінде білім алушылар мыналарды:
- тірі ағзаның химиялық құрамын, жоғары молекулалы белоктар, көмірсулар,
майлар  және  нуклеин  қышқылдарының  құрылысын  және  физико-химиялық
қасиеттерін, сол сияқты биологиялық активті заттар – витаминдер, ферменттер
және гормондардың әсер ету механизмдерін білуі;
-тірі ағзадағы зат алмасу және энергия алмасу туралы білімді меңгеруі;
- тірі ағзадағы зат алмасудың катаболизм және анаболизм реакцияларын
игеруі;
- қоректік заттарға және  биологиялық  активті  заттарға  биохимиялық
әдістермен зерттеулер істей алуы;
-Белок биосинтезінің негізгі этаптарын түсінуі керек.

1.6 Курстың пререквизиттері:
1.6.1 Химия

1.7 Курстың постреквизиттері
1.7.1 Цитология;
1.7.2 Физиология;
1.7.3 Молекулалық биология.

  2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ
                                   Кесте 1
|№ |Тақырыптардың атауы     |Сағаттар саны         |Әдебиеттер |
|р/с|               |                |      |
|  |               |ДС |ЗС  |СПС |БОӨЖ  |БӨЖ  |      |
|  |2              |3  |4  |5  |6   |7   |8      |
|1. |Кіріспе. Витаминдер.     |1  |1  |   |1   |3   |7.1.1-7.1.2 |
|2. |Ферменттер          |1  |1  |   |1   |3   |7.1.1-7.1.2 |
|3. |Гормондар          |1  |1  |   |1   |3   |7.1.1-7.1.2 |
|4. |Зат алмасуы. Биототығу.   |1  |1  |   |1   |3   |7.1.1-7.1.2 |
|5. |Көмірсулар алмасуы және   |3  |3  |   |3   |9   |7.1.1-7.1.2 |
|  |қызметі           |  |   |   |    |   |      |
|6. |Липидтер алмасуы және тотығуы|2  |2  |   |2   |6   |7.1.1-7.1.2 |
|7. |Аминқышқылдар алмасуы    |2  |2  |   |2   |6   |7.1.1-7.1.2 |
|8. |Нуклеотидтер алмасуы     |2  |2  |   |2   |6   |7.1.1-7.1.2 |
|9. |Белок биосинтезі       |1  |1  |   |1   |3   |7.1.1-7.1.2 |
|10.|Зат алмасу қарым-қатынасы  |1  |1  |   |1   |3   |7.1.1-7.1.2 |
|  |және бірлігі         |  |   |   |    |   |      |


  3 ПӘНДЕРДІ ОҚЫП-БІЛУ ЖӨНІНДЕГІ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР
  Курсты оқу 5 өзара байланысты оқу түрлерінен тұрады – дәріс, зертханалық
сабақтар, БОӨЖ және БӨЖ. Осылардың ішінде маңыздысы дәріс болып табылады,
себебі онда пәннің маңызды да аса күрделі сұрақтары қарастырылады. БОӨЖ
және БӨЖ күнделікті әрі міндетті дайындық болып табылады, олар нақты
тапсырмалар бойынша орындалады және мұғалімнің тұрақты бақылауында болады.
Аудиториядан тыс өздік жұмыс оқу әдебиетімен, үй тапсырмасын орындау және
ағымдағы зертханалық жұмыстарға дайындық сияқты жұмыстарды қарастырады.

   4 КУРС ФОРМАТЫ
  Берілген нақты пән бойынша аптасына 1 рет 50 минуттық дәріс, аптасына 1
рет 100 минуттық зертханалық сабақ және аптасына бір рет 50 минуттық БОӨЖ
жүргізу қарастырылған.


  5 КУРС САЯСАТЫ
  Сабаққа қатысу: Дәрістерге, зертханалық сабақтар және БОӨЖ қатысу қатаң
түрде міндетті болып табылады. Егерде әлдебір себептермен сабаққа қатыса
алмасаңыз, сізге барлық босатқан сабақтардағы қабылданбаған материалдар
үшін жауапкершілік жүктеледі.
Тәртіп: Сабақ барысында ұдайы  тәртіпбұзушылық  аудиториядан  қуылумен
жазаланады және сәйкесінше сабақ босатқаны  үшін  рейтінгілік  бағасы
төмендетіледі.
Зертханалық сабақтар: білім алушы зертханалық  сабақтарға  зертханалық
жұмыстың конспектісі болып, жұмысты орындау барысын және жұмыстың теориялық
негіздемесін білген жағдайда ғана жіберіледі. Білім алушы зертханалық
жұмыстарды және эксперименттің нәтижелерін өңдеуді өзбетінше орындайды,
дайын нәтижелерді қолдануға тыйым салынады. Зертханада білім алушы халатпен
жүруге міндетті және қауіпсіздік ережелерінің талаптарын сақтауы керек.
Емтихан: Ауызша емтихан немесе компьютерлік тестілеу жүйесі негізінде
рұқсат алған барлық білім алушыларға қорытынды  емтихан  жүргізіледі.
Емтиханның әрбір тест сұрағы 5 жауаптан тұрады, соның ішінде бір дұрыс
жауабымен.  Тест  сұрақтары  барлық  өткен  курс  бөлімдері  бойынша
құрастырылған.

  6 БАҒА ҚОЮДЫҢ САЯСАТЫ
Апта және бақылау түрлері бойынша балдардың бөлінуі 2-кестеде көрсетілген.
      «Жануарлар биохимиясы» пәні бойынша балдардың бөлінуі
                                   Кесте 2
|Апта  |Бақылау түрі                  |Барлық |Ескертпе  |
|    |                        |балл  |      |
|1    |2                       |3    |4      |
|    |1-7 апта аралықтарындағы дәріс сабақтарына   |30   |      |
|    |қатысу және дайындық              |    |      |
|    |                        |    |      |
|1    |Зертханалық жұмысты дайындау және орындау:   |    |      |
|    |Майда еритін витаминдерге сапалық реакциялар  |    |      |
|2    |Зертханалық жұмысты дайындау және орындау:   |20   |      |
|    |Суда еритін витаминдерге сапалық реакциялар  |    |      |
|3    |Зертханалық жұмысты дайындау және орындау:   |20   |      |
|    |Ферменттердің жалпы қасиеттері - температураға |    |      |
|    |төзімділігі, талғампаздығы және рН-тың     |    |      |
|    |активтілігіне әсері.              |    |      |
|4    |Зертханалық жұмысты дайындау және орындау:   |20   |      |
|    |Ферменттердің әсер ету механизмі. Активаторлар |    |      |
|    |мен ингибиторлардың әсері.           |    |      |
|4    |БӨЖ: Фотосинтез                |50   |Презентация |
|    |                        |    |дайындау  |
|5    |Зертханалық жұмысты дайындау және орындау:   |20   |      |
|    |Гормондар: инсулин мен адреналинге сапалық   |    |      |
|    |реакциялар.                  |    |      |
|6    |БӨЖ: Биологиялық мембраналар          |50   |Презентация |
|    |                        |    |дайындау  |
|6    |Зертханалық жұмысты дайындау және орындау: Зат|20   |      |
|    |және энергия алмасуы. Биологиялық тотығу    |    |      |
|    |(семинар).                   |    |      |
|7    |Межелік бақылау 1 – 1-3 модульдер бойынша   |70   |Оқу     |
|    |тестілеу                    |    |кестесіне  |
|    |                        |    |сай     |
|    |1-7 апта аралықтарындағы дәріс сабақтарына   |300   |      |
|    |қатысу және дайындық              |    |      |
|8    |Зертханалық жұмысты дайындау және орындау:   |15   |      |
|    |Көмірсулар қасиеттері. Көмірсулардың сапалық  |    |      |
|    |реакциялары.                  |    |      |
|9    |Зертханалық жұмысты дайындау және орындау:   |15   |      |
|    |Липидтер. Майларға сапалық реакциялар.     |    |      |
|    |Майлардың ерігіштігі. Майдың константасын –  |    |      |
|    |tбалқу, йод санын, қышқыл санын анықтау.    |    |      |
|10   |Зертханалық жұмысты дайындау және орындау:   |14   |      |
|    |Аминқышқылдары. Амин тобындағы азотты формольды|    |      |
|    |әдіспен анықтау.                |    |      |
|11   |Зертханалық жұмысты дайындау және орындау:   |14   |      |
|    |Белоктар. Физика-химиялық қасиеттері.     |    |      |
|    |Белоктарды тұнбаға түсіру реакциялары.     |    |      |
|12   |Зертханалық жұмысты дайындау және орындау:   |14   |      |
|    |Белоктарға түсті реакциялар.          |    |      |
|12   |БӨЖ: Органдар биохимиясы I           |50   |Реферат жазу|
|13   |Зертханалық жұмысты дайындау және орындау:   |14   |      |
|    |Күрделі белок – нуклеопротеиндердің химиялық  |    |      |
|    |құрамын зерттеу: ашытқы гиролизатындағы белокты|    |      |
|    |анықтау; пуринді негіздерді анықтау;      |    |      |
|    |пентоза-альдозаны анықтау; фосфор қышқылын   |    |      |
|    |анықтау. Дифениламинмен ДНҚ сандық анықтау.  |    |      |
|14   |БӨЖ: Oргандар биохимиясы II          |50   |Реферат жазу|
|14   |Зертханалық жұмысты дайындау және орындау:   |14   |      |
|    |Белок биосинтезі және оның негізгі этаптары  |    |      |
|    |(семинар).                   |    |      |
|15   |Межелік бақылау 2 – 4-7 модульдер бойынша   |70   |Оқу     |
|    |тестілеу                    |    |кестесіне  |
|    |                        |    |сай     |
|    |8-15 апталардың оқу қорытындылары бойынша   |300   |      |
|    |барлық балл                  |    |      |
|    |Емтихан бойынша барлық балл          |400   |      |
|    |Академиялық период бойынша барлық балл     |1000  |      |

7. ӘДЕБИЕТТЕР

    1. Негізгі әдебиеттер
7.1.1 Биологическая химия: учеб. пособие / под ред. Н.И.Ковалевской.- 3-е
изд., испр.- М.: Академия, 2009.- 255 с.
7.1.2 Комов, В.П. Биохимия: учебник / В.П. Комов, В.Н. Шведова.- М.: Дрофа,
2004.- 639с.
7.1.3 Тұртабаев, С.Қ. Биохимия негіздері: оқулық / С.Қ. Тұртабаев, А.К.
Кабдрахимова, А.Ж. Еримова; ҚР жоғары оқу орын. қауымдастығы.- Алматы:
Дәуір, 2012.- 334 б.
7.1.4 Сеитов, З.С. Биохимия: Оқулық / З.С. Сеитов.- Алматы: Эверо, 2012.-
570б.
7.1.5 Әбдіраков, Б.Қ. Биохимия: Оқу құралы / Б.Қ. Әбдіраков.- Алматы:
Эверо, 2009.- 98б.

7.2 Қосымша әдебиеттер

7.2.1 Сеитов З.С. Биохимия. –Алматы: Агроуниверситет, 2000.-897 с.
7.2.2 Коваленко, Л.В. Биохимические основы химии биологически активных
веществ: учеб. пособие / Л.В. Коваленко.- М.: Бином. Лаборатория знаний,
2010.- 228 с.
     3. Қайырханов Қ.К. Жануарлар биохимиясы.- Алматы: Ана тілі,
       2004.-200 б.
     4. Кайрханов К.К. Методические указания к лабораторным занятиям
       по биохимии /издание третье, переработанное и дополненное/
       Семипалатинск, ЦНТИ, 2003.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть