Файл қосу


Практическая грамматика|       ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ    |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ          |
|СМК 3 деңгейдегі    |      ПОӘК |                 |
|құжат          |         |ПОӘК  042 –18-17.1.41/01-2014  |
|ПОӘК          |         |                 |
|«Ағылшын тілі» пәнінің |Басылым № 1   |                 |
|оқытушыға арналған пән |11.09.2014 ж.  |                 |
|бағдарламасы      |         |                 |              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

            «Ағылшын тілі» пәні бойынша

                 5В072600,
 5В072300,5В072700,5В072800,5В071700,5В073000,5В072900,5В070200,5В070400, 5В
  070300, 5В090100, 5В030100, 5В050200, 5В020300, 5В 050400, 5В050300,
  5В072600, 5В072300, 5В 070400, 5В070200, 5В072800, 5В 073000, 5В072900,
  5В071700, 5В070300, 5В 090100, 5В050400, 5В030100, 5В050300, 5В070400,
  5В070200, 5В 072900, 5В072600, 5В 072800, 5В073200, 5В070400, 5В080100,
  5В080700, 5В073100, 5В 120100, 5В120200, 5В060800, 5В080300, 5В080200,
  5В060700, 5В050600, 5В050900, 5В051000, 5В050600, 5В080100, 5В080700,
           5В050800 мамандықтарына арналған


          ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ
                  Семей


                  2014


[pic]                  Мазмұны


  1.Қолдану саласы
  2.Нормативті сілтемелер
  3.Жалпы ережелер
   4.Пәннің оқытушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны
   5.Студенттердің өздік жұмыстары тақырыптарының тізімі
   6.Пән оқу-әдістемелік картасы
   7.Әдебиет1 Қолдану аясы

   «Ағылшын тілі» пәнінің  оқу  -  әдістемелік  кешені  5В072600,
5В072300,5В072700, 5В072800, 5В071700, 5В073000,5В072900,5В070200,5В070400,
5В 070300, 5В090100, 5В030100, 5В050200, 5В020300, 5В 050400, 5В050300,
5В072600, 5В072300, 5В 070400, 5В070200, 5В072800, 5В 073000, 5В072900,
5В071700, 5В070300, 5В 090100, 5В 0504005В, 5В030100, 5В050300, 5В070400,
5В070200, 5В 072900, 5В072600, 5В 072800, 5В073200, 5В070400, 5В080100,
5В080700, 5В073100, 5В 120100, 5В120200, 5В060800, 5В080300, 5В080200,
5В060700, 5В050600, 5В050900, 5В051000, 5В 050600, 5В080100, 5В080700, 5В
050800 мамандықтары бойынша студенттерге арналған. Ол студенттерді курстың
мазмұнымен, курстың барысымен, студенттердің оқу барысында  меңгеретін
дағдылармен таныстырады. Бұл құжат «Ағылшын тілі» пәні бойынша оқу процесін
ұйымдастырудың негізгі заңдылықтарын бір жүйеге келтіреді және “Аударма
теориясы мен практикасы” кафедрасында қолдануға арналған.

2 Нормативті сілтемелер
   «Ағылшын тілі» пәнінің оқу-әдістемелік кешені аталған пән бойынша оқу
процесін келесі құжаттардың нұсқаулары мен талаптарына сәйкес ұйымдастыру
тәртібін бекітеді:

5В072600,5В072300,5В072700,5В072800,5В071700,5В073000,5В072900,5В070200,5В07
0400, 5В 070300, 5В090100, 5В030100, 5В050200, 5В020300, 5В  050400,
5В050300, 5В072600, 5В072300, 5В 070400, 5В070200, 5В072800, 5В 073000,
5В072900, 5В071700, 5В070300, 5В 090100, 5В 0504005В, 5В030100, 5В050300,
5В070400, 5В070200, 5В 072900, 5В072600, 5В 072800, 5В073200, 5В070400,
5В080100, 5В080700, 5В073100, 5В 120100, 5В120200, 5В060800, 5В080300,
5В080200, 5В060700, 5В050600, 5В050900, 5В051000, 5В 050600, 5В080100,
5В080700, 5В 050800 мамандықтары бойынша ҚР 3.08.277-2006ж. Мемлекеттік
жалпыға бірдей білім беру стандарты Қазақстан Республикасы білім және ғылым
Министрлігінің 2005 жылғы 23 желтоқсандағы № 779 бұйрығымен бекітіліп,
қолданысқа ұсынылған.

3 Жалпы ережелер

3.1.   «Ағылшын   тілі»   пәнінің   бағдарламасы    5В072600,
5В072300,5В072700,5В072800,5В071700,5В073000,5В072900,5В070200,5В070400, 5В
070300, 5В090100, 5В030100, 5В050200, 5В020300, 5В 050400,  5В050300,
5В072600, 5В072300, 5В 070400, 5В070200, 5В072800, 5В 073000, 5В072900,
5В071700, 5В070300, 5В 090100, 5В 0504005В, 5В030100, 5В050300, 5В070400,
5В070200, 5В 072900, 5В072600, 5В 072800, 5В073200, 5В070400, 5В080100,
5В080700, 5В073100, 5В 120100, 5В120200, 5В060800, 5В080300, 5В080200,
5В060700, 5В050600, 5В050900, 5В051000, 5В 050600, 5В080100, 5В080700, 5В
050800 мамандықтары  бойынша  Қазақстан  Республикасының  3.08.277-2006
мемлекетік жалпыға міндетті білім беру стандарты негізінде құрастырылған.
Студенттерге тілдік қарым-қатынас пен сөйлеу мәдениетінің негізгі ұғымдары
жөнінде түсінік беру.

3.2 «Ағылшын тілі» пәнінің  мақсаты - мәдениетаралық қатынастың негізгі
салаларында болашақ маманның дұрыс және кәсіби сауатты сөйлеу мінез-құлқын
қалыптастыру. Болашақ маманның кәсіптік қызметінің контекстінде оқытылатын
шет тілі елінің және туған елінің мәдени-өзіндік ерекшелікті ортасы,
вербалды және вербалды емес қатынас құралдарының ұлттық-мәдени өзіндік
ерекшеліктері туралы білімді жүзеге асыру.

3.3 «Ағылшын тілі» пәнінің міндеттері:
-тілдік қарым-қатынаста студенттердің оқытылатын  шет  тілінің  тілдік
бірліктерін өлшемге сәйкес қолдану шеберлігі мен дағдыларын қалыптастыру.
«Ағылшын тілі» курсының шеңберінде меңгерілген өлшемдік түрлердің жүйеленуі
(қайталануы).
- студенттерді «Ағылшын  тілі» пәні бойынша  лингвистикалық  тұрғыдан
дайындау.

3.4 Курс нәтижелері:
- білуі тиіс:
оқып үйренетін тілдің лексикалық,грамматикалық құбылыстарын,сол  тілдің
заңдылықтарын, оқып үйренетін тіл  елінің  тарихын,  мәдениетін,  заң
ережелерін және тіл өкілдерінің әлеуметтік мінез-құлқын, шет  тілінің
құрылысы мен жүйесін салыстыру мақсатында ана тілінің  құрылысы  мен
жүйесінің теориясын білу;
-меңгеруі тиіс:
сөз әрекетінің сөйлеу түрінде дайындалған және дайындалмаған диолог және
монолог сөз түрлерін, оқып үйренетін тілдің нормативтік талаптарын және сөз
әрекетінің компазициялық, коммуникативтік, продуктивтік жазба сөз түрін;
-игеруі тиіс:
әртүрлі коммуникативті мақсаттарды нақтылы қарым-қатынас жасау жағдайатында
ең нәтижелі стратегияларды таңдауды және қолдануды;
-істей алуы тиіс:
өздерін қызықтыратын мәселелерді толық суреттей алу, тыңдалынған немесе
оқылған мәтінді нақты және қысқа әңгімелей алу,аудиомәтінді бір мәрте
тыңдау барысында оның жалпы мазмұнын ұға білу, ауызша және жазбаша түрде
ағылшын  тілінде  грамматикалық  жағынан  дұрыс  сөйлей  алу,  сөйлеу
жағдаяттарында алынған білімді қолдана алу;
-түсінуі тиіс:
студенттердің өз көзқарастарын білдіру және баға беруді, әдеби, ғылыми-
әйгілі публисцистикалық ғылыми жанрдағы тілдік материалдарды түсіне алуы;
-болуы тиіс:
оқытылатын шет тілінің өлшемдеріне сәйкес өз ойларын шет тілінде бере алуы
-білім алуы тиіс:
ағылшын және ана тіліндегі құбылыстарға қатысты жеке зерттеу жүргізуге
қажет білімі;
3.5 Пәннің пререквизиті: Ағылшын тілінің негізгі компетенцияларын білу
(жалпы білімдік деңгей).
3.6 Пәннің постреквизиті:Кәсіби бағытталған шет тілі

3.7 Оқу жоспарынан көшірме
                                  Кесте -1

|курс |семестр|кредит |Машықтану  |ӨСӨЖ  |СӨЖ  |Барлығы   |Бақылау түрі |
|   |    |    |сабағы   |    |   |      |       |
|1   |1   |3   |45     |22.5  |67.5 |135     |емтихан    |
|1   |2   |3   |      |22.5  |67.5 |135     |емтихан    |
|   |    |    |45     |    |   |      |       |


4 Пәннің оқытушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны

 Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу


                               Кесте - 2

|№ |Тақырып атаулары   |Cағат саны       |Әдебиет          |
| |және мазмұны     |            |             |
| |           |Машықтан|OOӨЖ  |OӨЖ  |             |
| |           |у сабағы|    |   |             |
|1.|Грамматикалық     |4    |4    |4   |1.Агабекян И.П «Английский|
| |материал:       |    |    |   |язык для технических   |
| |Introduction     |    |    |   |вузов»,Ростов-на-Дону,2001|
| |(alphabet, sounds,  |    |    |   |.             |
| |basic rules of    |    |    |   |2.Ю.Голицынский      |
| |reading)       |    |    |   |Грамматика(сборник    |
| |to be,to have (in the |    |    |   |упражнений) - М.,2005.  |
| |Present, Past, Future |    |    |   |3.К. Эккерсли, М.Маколей |
| |Indefinite Tenses)  |    |    |   |«Живая грамматика     |
| |look(s) \ look(s) like|    |    |   |английского языка» Харьков|
| |using         |    |    |   |«Торсинг» 1998.      |
| |Лексикалық тақырып:  |    |    |   |4. К.Н.Качалова,     |
| |Names and family   |    |    |   |Практическая грамматика  |
| |Text: 1. What’s in a |    |    |   |англ. языка с упражнениями|
| |name?         |    |    |   |и ключами.-М., 1996.   |
| |2. How to remember  |    |    |   |5.Sue Kay, Vaughan Jones, |
| |names at parties   |    |    |   |Helena Gomm, Peter Maggs, |
| |           |    |    |   |Chris Dawson, New Inside |
| |           |    |    |   |out –Macmillan, 2008   |
|2.|Грамматикалық     |8    |8    |8   |1.Агабекян И.П «Английский|
| |материал:       |    |    |   |язык для технических   |
| |Оборот There is/ There|    |    |   |вузов»          |
| |are.         |    |    |   |,Ростов-на-Дону,2001.   |
| |The Noun. The Article.|    |    |   |2.Ю.Голицынский      |
| |Classification of   |    |    |   |Грамматика(сборник    |
| |nouns. Proper nouns. |    |    |   |упражнений) - М.,2005.  |
| |Class nouns. Material |    |    |   |3.К. Эккерсли, М. Маколей |
| |nouns. Abstract nouns.|    |    |   |«Живая грамматика     |
| |Grammatical categories|    |    |   |английского языка» Харьков|
| |of nouns. The category|    |    |   |«Торсинг» 1998.      |
| |of number. The    |    |    |   |4. К.Н.Качалова,     |
| |category of case.   |    |    |   |Практическая грамматика  |
| |The Use of articles  |    |    |   |англ. языка с упражнениями|
| |with common nouns. The|    |    |   |и ключами.-М., 1996.   |
| |use of the indefinite |    |    |   |5.Sue Kay, Vaughan Jones, |
| |article with class  |    |    |   |Helena Gomm, Peter Maggs, |
| |nouns. The use of the |    |    |   |Chris Dawson, New Inside |
| |definite article with |    |    |   |out –Macmillan, 2008   |
| |class nouns. The use |    |    |   |             |
| |of indefinite and   |    |    |   |             |
| |definite articles with|    |    |   |             |
| |nouns of material. The|    |    |   |             |
| |use of indefinite and |    |    |   |             |
| |definite articles with|    |    |   |             |
| |abstract nouns. The  |    |    |   |             |
| |use f articles with  |    |    |   |             |
| |proper nouns. The use |    |    |   |             |
| |of articles with nouns|    |    |   |             |
| |in set expressions.  |    |    |   |             |
| |Лексикалық тақырып:  |    |    |   |             |
| |Place. Holidays.   |    |    |   |             |
| |Countries.      |    |    |   |             |
| |Text:         |    |    |   |             |
| |Win a dream holiday  |    |    |   |             |
| |for two!       |    |    |   |             |
|3.|Грамматикалық     |7    |7    |7   |1.Агабекян И.П «Английский|
| |материал:       |    |    |   |язык для технических   |
| |The Pronoun. The   |    |    |   |вузов»          |
| |Preposition.     |    |    |   |,Ростов-на-Дону,2001.   |
| |The pronouns.     |    |    |   |2.Ю.Голицынский      |
| |Classification of   |    |    |   |Грамматика(сборник    |
| |pronouns: personal,  |    |    |   |упражнений) - М.,2005.  |
| |possessive, reflexive,|    |    |   |3.К. Эккерсли, М. Маколей |
| |reciprocal,      |    |    |   |«Живая грамматика     |
| |demonstrative,    |    |    |   |английского языка» Харьков|
| |interrogative,    |    |    |   |«Торсинг» 1998.      |
| |relative conjunctive, |    |    |   |4. К.Н.Качалова,     |
| |defining, indefinite, |    |    |   |Практическая грамматика  |
| |negative       |    |    |   |англ. языка с упражнениями|
| |The Preposition.   |    |    |   |и ключами.-М., 1996.   |
| |Classification of   |    |    |   |5.Sue Kay, Vaughan Jones, |
| |prepositions.     |    |    |   |Helena Gomm, Peter Maggs, |
| |           |    |    |   |Chris Dawson, New Inside |
| |Лексикалық тақырып:  |    |    |   |out –Macmillan, 2008   |
| |Love. Relationships. |    |    |   |             |
| |Stories.       |    |    |   |             |
| |Text: 1. The Hollywood|    |    |   |             |
| |director and the   |    |    |   |             |
| |native American.   |    |    |   |             |
| |2. Dinner by post.  |    |    |   |             |
|4.|Грамматикалық     |6    |6    |6   |1.Агабекян И.П «Английский|
| |материал:       |    |    |   |язык для технических   |
| |The Adjective.    |    |    |   |вузов»          |
| |Classifications of the|    |    |   |,Ростов-на-Дону,2001.   |
| |Adjective       |    |    |   |2.Ю.Голицынский      |
| |The Adverb.      |    |    |   |Грамматика(сборник    |
| |Classification of   |    |    |   |упражнений) - М.,2005.  |
| |Adverbs:       |    |    |   |3.К. Эккерсли, М. Маколей |
| |           |    |    |   |«Живая грамматика     |
| |Лексикалық тақырып:  |    |    |   |английского языка» Харьков|
| |Shopping. Presents.  |    |    |   |«Торсинг» 1998.      |
| |Clothes        |    |    |   |4. К.Н.Качалова,     |
| |Text: 1What people  |    |    |   |Практическая грамматика  |
| |really want for their |    |    |   |англ. языка с упражнениями|
| |birthday.       |    |    |   |и ключами.-М., 1996.   |
| |2. The real price of |    |    |   |5.Sue Kay, Vaughan Jones, |
| |fashion.       |    |    |   |Helena Gomm, Peter Maggs, |
| |           |    |    |   |Chris Dawson, New Inside |
| |           |    |    |   |out –Macmillan, 2008   |
| |           |    |    |   |             |
|5.|Грамматикалық     |8    |8    |8   |1.Ю.Голицынский      |
| |материал:       |    |    |   |Грамматика(сборник    |
| |The Numeral.     |    |    |   |упражнений) - М.,2005.  |
| |The Cardinal Numerals |    |    |   |2.Sue Kay, Vaughan Jones, |
| |Ordinal Numerals   |    |    |   |Helena Gomm, Peter Maggs, |
| |Dates.        |    |    |   |Chris Dawson, New Inside |
| |The Present ( Past,  |    |    |   |out –Macmillan, 2008   |
| |Future )       |    |    |   |3.Агабекян И.П «Английский|
| |Indefinite Tenses.  |    |    |   |язык для технических   |
| |           |    |    |   |вузов»          |
| |Лексикалық тақырып:  |    |    |   |,Ростов-на-Дону,2001.   |
| |Fit.         |    |    |   |4.К. Эккерсли, М. Маколей |
| |Sport. Health and   |    |    |   |«Живая грамматика     |
| |fitness.       |    |    |   |английского языка» Харьков|
| |Text: 16 ways to   |    |    |   |«Торсинг» 1998.      |
| |de-stress.      |    |    |   |5. К.Н.Качалова,     |
| |           |    |    |   |Практическая грамматика  |
| |           |    |    |   |англ. языка с упражнениями|
| |           |    |    |   |и ключами.-М., 1996.   |
|6.|Грамматикалық     |12   |12   |12  |1.Ю.Голицынский      |
| |материал:       |    |    |   |Грамматика(сборник    |
| |The Present (Past,  |    |    |   |упражнений) - М.,2005.  |
| |Future) Continuous  |    |    |   |2.Sue Kay, Vaughan Jones, |
| |Tenses.        |    |    |   |Helena Gomm, Peter Maggs, |
| |The Present      |    |    |   |Chris Dawson, New Inside |
| |(Past,Future) Perfect |    |    |   |out –Macmillan, 2008   |
| |Tenses.        |    |    |   |3.Агабекян И.П «Английский|
| |The Use of the Present|    |    |   |язык для технических   |
| |Perfect Тense. The Use|    |    |   |вузов»          |
| |of the Past Perfect  |    |    |   |,Ростов-на-Дону,2001.   |
| |Тense.        |    |    |   |4.К. Эккерсли, М. Маколей |
| |The use of the Future |    |    |   |«Живая грамматика     |
| |Perfect Тense     |    |    |   |английского языка» Харьков|
| |           |    |    |   |«Торсинг» 1998.      |
| |Лексикалық тақырып:  |    |    |   |5. К.Н.Качалова,     |
| |Job. Work. Experience.|    |    |   |Практическая грамматика  |
| |Text: From mountains |    |    |   |англ. языка с упражнениями|
| |to modelling     |    |    |   |и ключами.-М., 1996.   |
| |Барлығы        |45   |45   |45  |             |
| |2-семестр       |    |    |   |             |
|1 |Грамматикалық     |6    |6    |6   |1.Ю.Голицынский      |
| |материал:       |    |    |   |Грамматика(сборник    |
| |The Passive Voice.  |    |    |   |упражнений) - М.,2005.  |
| |Лексикалық тақырып:  |    |    |   |2.Sue Kay, Vaughan Jones, |
| |Eco. Protests. Green |    |    |   |Helena Gomm, Peter Maggs, |
| |issues.        |    |    |   |Chris Dawson, New Inside |
| |Text: Climate change |    |    |   |out –Macmillan, 2008   |
| |march.        |    |    |   |3.Агабекян И.П «Английский|
| |Text: How green are  |    |    |   |язык для технических   |
| |you?         |    |    |   |вузов»          |
| |           |    |    |   |,Ростов-на-Дону,2001.   |
| |           |    |    |   |4.К. Эккерсли, М. Маколей |
| |           |    |    |   |«Живая грамматика     |
| |           |    |    |   |английского языка» Харьков|
| |           |    |    |   |«Торсинг» 1998.      |
| |           |    |    |   |5. К.Н.Качалова,     |
| |           |    |    |   |Практическая грамматика  |
| |           |    |    |   |англ. языка с упражнениями|
| |           |    |    |   |и ключами.-М., 1996.   |
|2 |Грамматикалық     |8    |8    |8   |1.Ю.Голицынский      |
| |материал:       |    |    |   |Грамматика(сборник    |
| |Modal Verbs.     |    |    |   |упражнений) - М.,2005.  |
| |Definition      |    |    |   |2.Sue Kay, Vaughan Jones, |
| |Can, Nay, Must, Should|    |    |   |Helena Gomm, Peter Maggs, |
| |and Ought, Need.   |    |    |   |Chris Dawson, New Inside |
| |Лексикалық тақырып:  |    |    |   |out –Macmillan, 2008   |
| |Education. Schools.  |    |    |   |3.Агабекян И.П «Английский|
| |Social change.    |    |    |   |язык для технических   |
| |Text: Three      |    |    |   |вузов»          |
| |generations.     |    |    |   |,Ростов-на-Дону,2001.   |
| |Text: Meet the    |    |    |   |4.К. Эккерсли, М. Маколей |
| |parents.       |    |    |   |«Живая грамматика     |
| |           |    |    |   |английского языка» Харьков|
| |           |    |    |   |«Торсинг» 1998.      |
| |           |    |    |   |5. К.Н.Качалова,     |
| |           |    |    |   |Практическая грамматика  |
| |           |    |    |   |англ. языка с упражнениями|
| |           |    |    |   |и ключами.-М., 1996.   |
|3.|Грамматикалық     |10   |10   |10  |1.Ю.Голицынский      |
| |материал:       |    |    |   |Грамматика(сборник    |
| |Sequence of tenses.  |    |    |   |упражнений) - М.,2005.  |
| |Direct and Indirect  |    |    |   |2.Sue Kay, Vaughan Jones, |
| |Speech.        |    |    |   |Helena Gomm, Peter Maggs, |
| |Indirect Speech    |    |    |   |Chris Dawson, New Inside |
| |(statements, commands,|    |    |   |out –Macmillan, 2008   |
| |general and special  |    |    |   |3.Агабекян И.П «Английский|
| |questions)      |    |    |   |язык для технических   |
| |           |    |    |   |вузов»          |
| |Лексикалық тақырып:  |    |    |   |,Ростов-на-Дону,2001.   |
| |Smile. Character. The |    |    |   |4.К. Эккерсли, М. Маколей |
| |face.         |    |    |   |«Живая грамматика     |
| |Text: “Smile and the |    |    |   |английского языка» Харьков|
| |world smiles with you.|    |    |   |«Торсинг» 1998.      |
| |Cry and you cry    |    |    |   |5. К.Н.Качалова,     |
| |alone.”        |    |    |   |Практическая грамматика  |
| |           |    |    |   |англ. языка с упражнениями|
| |           |    |    |   |и ключами.-М., 1996.   |
|4 |Грамматикалық     |7    |7    |7   |1.Агабекян И.П «Английский|
| |материал:       |    |    |   |язык для технических   |
| |Non-finite forms of  |    |    |   |вузов»          |
| |the verb (The     |    |    |   |2.Ю.Голицынский Грамматика|
| |Infinitive)      |    |    |   |(сборник упражнений) -  |
| |Лексикалық тақырып:  |    |    |   |М.,2005.         |
| |Lifestyle. Health.  |    |    |   |3.К. Эккерсли, М. Маколей |
| |Food. Cars.      |    |    |   |«Живая грамматика     |
| |Text: How not to die |    |    |   |английского языка» Харьков|
| |before you get old.  |    |    |   |«Торсинг» 1998.      |
| |Text: My first car.  |    |    |   |4. К.Н.Качалова,     |
| |           |    |    |   |Практическая грамматика  |
| |           |    |    |   |англ. языка с упражнениями|
| |           |    |    |   |и ключами.-М., 1996.   |
| |           |    |    |   |5. Е.В.Хомутова,     |
| |           |    |    |   |Интенсивный курс     |
| |           |    |    |   |английского языка для   |
| |           |    |    |   |физиков          |
| |           |    |    |   |6.Sue Kay, Vaughan Jones, |
| |           |    |    |   |Helena Gomm, Peter Maggs, |
| |           |    |    |   |Chris Dawson, New Inside |
| |           |    |    |   |out –Macmillan, 2008   |
|5 |Грамматикалық     |7    |7    |7   |1.Агабекян И.П «Английский|
| |материал:       |    |    |   |язык для технических   |
| |Non-finite forms of  |    |    |   |вузов»          |
| |the verb.       |    |    |   |2.Ю.Голицынский      |
| |(The Participle)   |    |    |   |Грамматика(сборник    |
| |Participle      |    |    |   |упражнений) - М.,2005.  |
| |Constructions.    |    |    |   |3.К. Эккерсли, М. Маколей |
| |Лексикалық тақырып:  |    |    |   |«Живая грамматика     |
| |Animals. Pets. People.|    |    |   |английского языка» Харьков|
| |Text: Stories about  |    |    |   |«Торсинг» 1998.      |
| |animals.       |    |    |   |4. К.Н.Качалова,     |
| |           |    |    |   |Практическая грамматика  |
| |           |    |    |   |англ. языка с упражнениями|
| |           |    |    |   |и ключами.-М., 1996.   |
| |           |    |    |   |5. Е.В.Хомутова,     |
| |           |    |    |   |Интенсивный курс     |
| |           |    |    |   |английского языка для   |
| |           |    |    |   |физиков          |
| |           |    |    |   |6. Sue Kay, Vaughan Jones,|
| |           |    |    |   |Helena Gomm, Peter Maggs, |
| |           |    |    |   |Chris Dawson, New Inside |
| |           |    |    |   |out –Macmillan, 2008   |
|6 |Грамматикалық     |7    |7    |7   |1.Агабекян И.П «Английский|
| |материал:       |    |    |   |язык для технических   |
| |Non-finite forms of  |    |    |   |вузов»          |
| |the verb.       |    |    |   |2.Ю.Голицынский      |
| |(The Gerund)     |    |    |   |Грамматика(сборник    |
| |Gerundial       |    |    |   |упражнений) - М.,2005.  |
| |Construction.     |    |    |   |3.К. Эккерсли, М. Маколей |
| |Лексикалық тақырып:  |    |    |   |«Живая грамматика     |
| |Coincidences.     |    |    |   |английского языка» Харьков|
| |Buildings. The    |    |    |   |«Торсинг» 1998.      |
| |weather. Predictions |    |    |   |4. К.Н.Качалова,     |
| |Text: The coolest   |    |    |   |Практическая грамматика  |
| |hotel in the world.  |    |    |   |англ. языка с упражнениями|
| |           |    |    |   |и ключами.-М., 1996.   |
| |           |    |    |   |5. Е.В.Хомутова,     |
| |           |    |    |   |Интенсивный курс     |
| |           |    |    |   |английского языка для   |
| |           |    |    |   |физиков          |
| |           |    |    |   |6. Sue Kay, Vaughan Jones,|
| |           |    |    |   |Helena Gomm, Peter Maggs, |
| |           |    |    |   |Chris Dawson, New Inside |
| |           |    |    |   |out –Macmillan, 2008   |
| |Барлығы        |45   |45   |45  |             |


5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

5.1 Unit 1. Name. Grammar Execises: 1,2,8 p:4-5. Vocabulary Exercises: 3,6
p:6-7.
5.2 Unit 2 Place. Grammar Exercises: 3,6 p:10-11.Vocabulary
Exercises:1,2,7 p:12-13.
5.3. Unit 3 Love. Grammar Exercises: 4,5,6 p:16-17. Vocabulary Exercises:
1,6,8 p:18-19.
5.4. Unit 4 Shopping. Grammar Exercises: 2,3 p:22.Vocabulary
Exercises:,1,4,6 p:24-25.
5.5. Unit 5 Fit. Grammar Exercises: 1,4 p:28. Vocabulary Exercises: 6,7
p:30-31.
5.6. Unit 6 Job. Grammar Exercises: 4,5, 6 p:34-35. Vocabulary
Exercises:1,2,3 p:36-37.


6 Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтылу картасы

Кесте- 3

|Оқу-әдістемелік құралдардың   |Саны   |Студенттер |Қамтылу пайызы |
|атауы              |     |саны    |        |
|Агабекян И.П «Английский язык  |     |11     |     100% |
|для техничских         |23    |      |        |
|вузов»,Ростов-на-Дону,2001.   |     |      |        |
|Баданбекқызы З. English.,1997. |12    |11     |     100% |
|Қайырбаева Р.С. Ағылшын тілі. – |12    |11     |     100% |
|А., 2005.            |     |      |        |
|Ю.Б. Голицинский, Грамматика  |11    |11     |     100% |
|англ. языка.-М., 1997.     |     |      |        |
|Качалова, К.Н. Практическая   |13    |11     |     100% |
|грамматика англ. языка с    |     |      |        |
|упражнениями и ключами.-М.,   |     |      |        |
|1996.              |     |      |        |
|Ислам, А. Английский язык.-   |20    |11     |     100% |
|А.,2007             |     |      |        |
|Электронный учебник       |     |      |        |
|English "LINGUA" для      |20    |11     |     100% |
|начинающих: Электронный учебник |     |      |        |
|/ Н.Букетова.- Караганда, 2007. |     |      |        |
|Sue Kay, Vaughan Jones, Helena |8    |8      |     100% |
|Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson,|     |      |        |
|New Inside out –Macmillan, 2008 |     |      |        |


    7 ӘДЕБИЕТ
 7.1 Негізгі әдебиет
    7.1.1.Sue Kay, Vaughan Jones, Helena Gomm, Peter Maggs, Chris
Dawson, New Inside out
    Macmillan, 2008
  7.1.2. Ю.Б. Голицинский, Грамматика англ. языка.-М., 1997.
  7.1.3. Баданбекқызы З. English., 1997.
  7.1.4. Қайырбаева Р.С. Ағылшын тілі. – А., 2005.
  7.1.5.Качалова, К.Н. Практическая грамматика англ. языка с упражнениями
  и ключами.- М., 1996.
  7.1.6. Ислам, А. Английский язык. - А.,2007.
  7.1.7. Е.В.Хомутова, Интенсивный курс английского языка для физиков
  7.1.8. Агабекян И.П «Английский язык для техничских вузов», Ростов-на-
  Дону, 2001.
  Электронды оқулық
   7.1.9. English  "LINGUA" для начинающих: Электронный учебник /Н.
  Букетова.-
  Караганда, 2007.

    7.2. Қосымша әдебиет

    7.2.1.Eckersley C.E. English for Everybody.B.1.-СПб.,1999.
    7.2.2.Eckersley C.E. English for Everybody.B.2.-СПб.,1999.
    7.2.3.Eckersley C.E. English for Everybody.B.3.-СПб.,1999.
    7.2.4. Eckersley C.E.English for Everybody. B.4.-СПб., 1999.
Пәндер