Файл қосу


Қылмыскерлікті зерделеу|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ             |
|Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университететі              |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ОӘК           |             |
|             |             |ОӘК           |
|             |             |042-14-5-07.01.20.42.01-2|
|             |             |009           |
|«Криминология» пәні   |             |             |
|бойынша оқу -әдістемелік |№1 басылым        |             |
|кешені          |02.09.2009 ж       |             |
 «КРИМИНОЛОГИЯ» ПӘННІН ОҚУ-ӘДІСТІМЕЛІК КЕШЕНІ ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ОҚУ ЖҰМЫС
                БАҒДАРЛАМАСЫ

         «050304» – кеден ісі мамандығына арналған

                  Семей
                  2009                  Кіріспе


  1. ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН
  Құрастырған ____________
  Усербаев М.У. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік  университетінің
«Заңтану» кафедрасының аға оқытушысы.
  «____» ______________ 2012 ж.


  2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
  2.1. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Заңтану»
кафедрасының мәжілісінде.
  Хаттама № _____ «____» ____________ 2012ж.


  Кафедра меңгерушісі _____________ ЕлемановС.Х.


  2.2. Гуманитарлық факультетінің оқу-әдістемелік бюро мәжілісінде
  Хаттама № _____ «____» ____________ 2012ж.


  Төраға ____________ Григорьева Г.Б.
  2.3. Гуманитарлық факультетін ғылыми кеңесінде
  Хаттама № _____ «____» ____________ 2012ж.


  Төраға ______________ Мамырбеков А.М.


  3. Бекітілді
  Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып және баспаға
ұсынылды
  Хаттама № _____ «____» ____________ 2012ж.


  ОӘК төрағасы, бірінші проректор ____________ Искакова Г.К.


  БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН                  Мазмұны
  |1  |Қолдану аумағы                          |
|2  |Нормивтік нұсқама                         |
|3  |Жалпы жағдайлар                          |
|4  |Оқытушының жұмыс бағдарламасы                   |
|5  |Студенттерге арналған жұмыс бағдарламасы             |
|6  |Оқу пән бойынша методикалық карта                 |
|7  |Оқу әдістемелік пән бойынша қарта әдебиетті            |
|8  |Әдебиет                              |

ОҚУ – ӘДІСТЕМЕЛІК КОМПЛЕКС ОӘК  042-14-5-07.01.20.42.01-2009
Оқу – әдістемелік пәндер комплексі
«_____________________»
Универсиитеттің оқу – әдістемелік кеңісінде бекітіліп енгізілді
«30» 09. 2009 ж №____


Шығарылған күн __________________

1. Қолдану облысы
«Криминология» пәні бойынша оқу – әдістемелік  комплексі  «заңатану»,
«050301» және «кеден ісі», «050304» мамандығындағы студенттерге арналған.
Яғни студенттерді осы курс мазмұнымен, өзектілігі және қажеттілігі, курс
саясатымен, студенттер оқу процессі аяқталғаннан кейін тәжірбиесімн, білім
меңгеруге негізделінеді. Оқу – әдістемелік комплекс пәнді оқытудағы негіз
болып табылады.
2. Нормативті нұсқау
«Криминология» пәнің оқу – әдістемелік комплексі келесідей құжаттарымен
өнделіп және  оқу  процессін  ұйымдастыру  тәртібіне  сәйкестендіріліп
жасалынды: Мемлекетік жалпыға міндетті білім беру стандарты мамандық «кеден
ісі», » «050304», Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
бұйрығымен 07 тамыз 2004ж., №671 әркет етуге енгізіліп және бекітілді.
Қазақ гуманитарлық – заң институтының «Криминология» пәнің оқу әдістемелік
«кеден ісі» мамандығына арналған типтік бағдарламасына негізделіп жасалынды


3. Жалпы жағдайлар
- Аға оқытушы Усербаев Муса Усербаевич
- заңтану кафедрасы
- Ақпараттық байланыс – тел.: 53-03-16, оқу корпусы №8, кабинет №216
- Сабақ өткізу орын – аудитория № ___
- Пәннің аты «Криминология»
- Кредиттер саны – 3

1  Кесте             жұмыс             жоспарының
       үлгісі

|Курс                          |Семестр |Кредит   |
|1                           |2    |3      |
|Дәріс сабақ                                  |
|Тақырып: Криминологияны ғылым ретінде қарау.     |2 сағ  |8.1, 8.2,  |
|1. Криминология пәні және оның мазмұны.        |     |8.3, 8.4  |
|2. Криминологияның ғылым ретінде қалыптасуы және дамуы.|     |      |
|3. Криминология ғылым жүйесінде.            |     |      |
|Тақырып: Криминологиялық зерттеулердің методологиясы |2 сағ  |8.1, 8.2,  |
|мен әдістемесі.                    |     |8.3, 8.4,  |
|1. Методология және әдістеме ұғымы.          |     |8.6, 8.21  |
|2. Танымның жалпы ғылыми әдістерін криминологияда   |     |      |
|қолдану.                        |     |      |
|3. Криминологияда нақты-социологиялық әдістерді    |     |      |
|қолдану.                        |     |      |
|4. Криминологиялық зерттеулердің әдістемесі.      |     |      |
|Тақырып: Қылмыс және қылмыстық әрекет.        |2 сағ  |8.1, 8.2,  |
|1. Қылмыс криминологиялық зерттеу объектісі ретінде.  |     |8.3, 8.4,  |
|2. Қылмыстық іс-қимылдың тетігі.            |     |8.21, 8.22, |
|3. Ұйымдасқан қылмыс және қылмыстық әрекет.      |     |8.23    |
|Тақырып: Қылмыскерлік.                |2 сағ  |8.1, 8.2,  |
|1. Қылмыстар және қылмыскерлік.            |     |8.3, 8.4,  |
|2. Қылмыскерлік жүйелік – құрылымдық құбылыс ретінде. |     |8.15, 8.16, |
|3. Ұйымдасқан қылмыскерлік ұғымы.           |     |8.23    |
|4. Қылмыскерлікті әлеуметтік құбылыс ретінде қарау.  |     |      |
|Тақырып: Қылмыскерлікті зерделеу.           |4 сағ  |8.1, 8.2,  |
|1. Қылмыскерлікті зерделеудегі мақсат.         |     |8.3, 8.4,  |
|2. Қылмыскерлікті зерделеудегі тану және бағалау    |     |8.10, 8.14, |
|3. Қылмыскерлік туралы ақпарат көздері және оның    |     |8.17    |
|көрсеткіштері.                     |     |      |
|4. Қылмыскерлік коэффиценттері және оның құрылымы.   |     |      |
|5. Қылмыскерлікті қозғалыста зерделеу.         |     |      |
|6. Қылмыскерлікті әлеуметтік контексте зерделеу.    |     |      |
|7. Қылмыскерліктің «сыртқы» және «ішкі» сипаттамаларын |     |      |
|зерделеу.                       |     |      |
|8. Қылмыскерліктің Қылмыскерліктің латенттігін     |     |      |
|зерделеу.                       |     |      |
|Тақырып: Қазақстандағы қылмыскерліктің жалпы     |2 сағ  |8.1, 8.2,  |
|сипаттамасы.                      |     |8.3, 8.4,  |
|1. Қазақстанда қылмыскерліктің жалпы таралуы және   |     |8.15    |
|қылмыскерліктің өзге «сыртқы» сипаттамалары.      |     |      |
|2. Қылмыскерліктің «ішкі» сипаттамаларының өзгеруі.  |     |      |
|Тақырып: Қылмыскерліктің детерминациясы және     |4 сағ  |      |
|себептілігі.                      |     |      |
|1. Қылмыскерліктің  себептерін зерделеудің маңызы.  |     |      |
|2. Қылмыскерлік детерминациясы ұғымы және оның     |     |      |
|процестері.                      |     |      |
|3. Криминологиядағы себептілік ұғымы          |     |      |
|4. Себептілікті әлеуметтік орта мен жеке бастың өзара |     |      |
|әрекеттестігі ретінде қарау.              |     |      |
|5. Қылмыскерліктің  себептері мен жағдайларының    |     |      |
|диалектикасы.                     |     |      |
|6. Шектеулі детерминизм шегінде зерделеу.       |     |      |

|Тақырып: Қоғамды криминологиялық зерделеу.      |2 сағ  |8.1, 8.2,  |
|1. Қоғамды криминологиялық зерделеудің заты ретінде  |     |8.3, 8.4,  |
|қарау.                         |     |8.15, 8.16, |
|2. Әр түрлі деңгейдегі әлеуметтік ортаны        |     |8.19    |
|криминологиялық талдау.                |     |      |
|3. Өмір тірлігінің негізгі өрістерін бөліп алу және  |     |      |
|олардың ерекшелікерін ескеру.             |     |      |
|4. Қоғамды оның сипаттамалары мен динамикасының өзара |     |      |
|әрекеттестігіне зерделеу.               |     |      |
|5. Әлеуметтік бақылау.                 |     |      |
|Тақырып: Қылмыскер және оны криминологиялық зерделеу. |4 сағ  |8.1, 8.2,  |
|1. Қылмыскер және қылмыскердің жеке басы.       |     |8.3, 8.4,  |
|2. Қылмыскерді криминологиялық зерделеудің объектісі  |     |8.8, 8.12, |
|және заты ретінде қарастыру.              |     |8.13    |
|3. Қылмыскердің әлеуметтік позицияларын, рөлдкрін және |     |      |
|әрекетін зерделеу.                   |     |      |
|4. Адамның мұқтаждық-сылтаулық өрісін және санасының  |     |      |
|құндылық- нормативтік сипаттамаларын зерделеу.    |     |      |
|5. Қылмыскерлерді топтастыру.             |     |      |
|6. Қылмыскердің жеке басын әлеуметтік тип ретінде   |     |      |
|қарау.                         |     |      |
|Тақырып Қылмыстың және қылмыскерліктің себептілігін  |2 сағ  |8.1, 8.2,  |
|және детерминациясын айқындау.             |     |8.3, 8.4,  |
|1. Қылмыскерліктің себептілігін және детерминациясын  |     |8.19, 8.20, |
|айқындау процесінің жалпы сипаттамасы.        |     |8.22, 8.23 |
|2. Қылмыстың себептері мен жағдайларын зерделеу.    |     |      |
|3. Қылмыскерліктің себептілігі мен детерминациясын   |     |      |
|қылмыстар жайындағы мәліметтерді жинақтап қорыту    |     |      |
|жолымен айқындау.                   |     |      |
|Тақырып: Қылмыскерлікпен күрес            |2 сағ  |8.1, 8.2,  |
|1. Қылмыскерлікпен күрес ұғымы және оның мазмұны.   |     |8.3, 8.4,  |
|2. Қылмыскерлікпен күрестің ерлікпен күрестің жалпы  |     |8.8, 8.12, |
|ұйымдастырылуы.                    |     |8.24    |
|3. Қылмыскерліктің алдын алу.             |     |      |
|4. Құқық қорғау қызметінің криминологиялық аспектілері.|     |      |
|5. Қылмыскерлікпен күрестің міндеті және негізге    |     |      |
|аларлық бастаулары.                  |     |      |
|Тақырып: Қылмыскерліктің жекелеген тірлерінің     |2 сағ  |8.1, 8.2,  |
|криминологиялық сипаттамасы.              |     |8.3, 8.4,  |
|1. Қылмыскерліктің жекелеген түрлерін бөліп алудың және|     |8.19, 8.20, |
|оларды зерделеудің маңызы.               |     |8.22, 8.23 |
|2. Қылмыскерліктің сылтаулама негізінде бөлініп алынған|     |      |
|жекелеген түрлерінің ерекшеліктері.          |     |      |
|3. Қылмыскерліктің адамның жеке басын сипаттайтын   |     |      |
|демографиялық белгілер негізінде бөлініп алынған    |     |      |
|жекелеген түрлердің ерекшеліктері.           |     |      |
|4. Объектілердің сипаттамалары және қылмыстық     |     |      |
|қатынастардың тәсілдері негізінде бөлінетін      |     |      |
|қылмыскерлік түрлерінің ерекшеліктері.         |     |      |
|5. Ұйымдасқан қылмыскерлік, оның рецидивтік және кәсіби|     |      |
|қылмыскерлікпен өзара байланысы.            |     |      |

5. Студенттерге арналған жұмыс бағдарламасы

5.1 Криминологияны ғылым ретінде қарау.
5.2 Криминологиялық зерттеулердің методологиясы мен әдістемесі.
5.3 Қылмыс және қылмыстық әрекет.
5.4 Қылмыскерлік.
5.5 Қылмыскерлікті зерделеу.
5.6 Қазақстандағы қылмыскерліктің жалпы сипаттамасы.
5.7 Қылмыскерліктің детерминациясы және себептілігі.
5.8 Қоғамды криминологиялық зерделеу.
5.9 Қылмыскер және оны криминологиялық зерделеу.
5.10 Қылмыстың және қылмыскерліктің себептілігін және детерминациясын
айқындау.
5.11 Қылмыскерлікпен күрес.
5.12 Қылмыскерліктің жекелеген тірлерінің криминологиялық сипаттамасы.

6. Оқу пән бойынша методикалық карта

3 Кесте

|Тақырып            |Қолданатың     |Жеке оқуға    |Б   |
|               |техникалық құжаттар |дайындалатың   |   |
|               |          |сұрақтар     |   |
|Дәріс сұрақтар        |          |         |   |
|Криминологияны ғылым ретінде |Дәріс. Конспект   |1. Криминология  |   |
|қарау.            |          |пәні және оның  |   |
|               |          |мазмұны.     |   |
|               |          |2. Криминологияның|   |
|               |          |ғылым ретінде   |   |
|               |          |қалыптасуы және  |   |
|               |          |дамуы.      |   |
|               |          |3. Криминология  |   |
|               |          |ғылым жүйесінде. |   |
|Криминологиялық зерттеулердің |Қылмыс динамикасы  |1. Методология  |   |
|методологиясы мен әдістемесі. |          |және әдістеме   |   |
|               |          |ұғымы.      |   |
|               |          |2. Танымның жалпы |   |
|               |          |ғылыми әдістерін |   |
|               |          |криминологияда  |   |
|               |          |қолдану.     |   |
|               |          |3. Криминологияда |   |
|               |          |нақты-социологиялы|   |
|               |          |қ әдістерді    |   |
|               |          |қолдану.     |   |
|Қылмыс және қылмыстық әрекет. |Қылмыс динамикасы  |1. Қылмыс     |   |
|               |          |криминологиялық  |   |
|               |          |зерттеу объектісі |   |
|               |          |ретінде.     |   |
|               |          |2. Қылмыстық   |   |
|               |          |іс-қимылдың    |   |
|               |          |тетігі.      |   |
|               |          |3. Ұйымдасқан   |   |
|               |          |қылмыс және    |   |
|               |          |қылмыстық әрекет. |   |
|Қылмыскерлік.         |Дәріс. Конспект   |1. Қылмыстар және |   |
|               |          |қылмыскерлік.   |   |
|               |          |2. Қылмыскерлік  |   |
|               |          |жүйелік –     |   |
|               |          |құрылымдық құбылыс|   |
|               |          |ретінде.     |   |
|               |          |3. Ұйымдасқан   |   |
|               |          |қылмыскерлік   |   |
|               |          |ұғымы.      |   |
|Қылмыскерлікті зерделеу.   |Қылмыс динамикасы  |1. Қылмыскерлікті |   |
|               |          |зерделеудегі   |   |
|               |          |мақсат.      |   |
|               |          |2. Қылмыскерлікті |   |
|               |          |зерделеудегі тану |   |
|               |          |және бағалау   |   |
|               |          |3. Қылмыскерлік  |   |
|               |          |туралы ақпарат  |   |
|               |          |көздері және оның |   |
|               |          |көрсеткіштері.  |   |
|Қазақстандағы қылмыскерліктің |Дәріс. Конспект   |1. Қазақстанда  |   |
|жалпы сипаттамасы.      |          |қылмыскерліктің  |   |
|               |          |жалпы таралуы және|   |
|               |          |қылмыскерліктің  |   |
|               |          |өзге «сыртқы»   |   |
|               |          |сипаттамалары.  |   |
|               |          |2. Қылмыскерліктің|   |
|               |          |«ішкі»      |   |
|               |          |сипаттамаларының |   |
|               |          |өзгеруі.     |   |
|Қылмыскерліктің детерминациясы|Қылмыс динамикасы  |1. Қылмыскерліктің|   |
|және себептілігі.       |          |себептерін    |   |
|               |          |зерделеудің    |   |
|               |          |маңызы.      |   |
|               |          |2. Қылмыскерлік  |   |
|               |          |детерминациясы  |   |
|               |          |ұғымы және оның  |   |
|               |          |процестері.    |   |
|               |          |3.        |   |
|               |          |Криминологиядағы |   |
|               |          |себептілік ұғымы |   |
|Қоғамды криминологиялық    |Дәріс. Конспект   |1. Қоғамды    |   |
|зерделеу.           |          |криминологиялық  |   |
|               |          |зерделеудің заты |   |
|               |          |ретінде қарау.  |   |
|               |          |2. Әр түрлі    |   |
|               |          |деңгейдегі    |   |
|               |          |әлеуметтік ортаны |   |
|               |          |криминологиялық  |   |
|               |          |талдау.      |   |
|               |          |3. Өмір тірлігінің|   |
|               |          |негізгі өрістерін |   |
|               |          |бөліп алу және  |   |
|               |          |олардың      |   |
|               |          |ерекшелікерін   |   |
|               |          |ескеру.      |   |
|Қылмыскер және оны      |Қылмыс динамикасы  |1. Қылмыскер және |   |
|криминологиялық зерделеу.   |          |қылмыскердің жеке |   |
|               |          |басы.       |   |
|               |          |2. Қылмыскерді  |   |
|               |          |криминологиялық  |   |
|               |          |зерделеудің    |   |
|               |          |объектісі және  |   |
|               |          |заты ретінде   |   |
|               |          |қарастыру.    |   |
|               |          |3. Қылмыскердің  |   |
|               |          |әлеуметтік    |   |
|               |          |позицияларын,   |   |
|               |          |рөлдкрін және   |   |
|               |          |әрекетін зерделеу.|   |
|Қылмыстың және қылмыскерліктің|Дәріс. Конспект   |1. Қылмыскерліктің|   |
|себептілігін және       |          |себептілігін және |   |
|детерминациясын айқындау.   |          |детерминациясын  |   |
|               |          |айқындау     |   |
|               |          |процесінің жалпы |   |
|               |          |сипаттамасы.   |   |
|               |          |2. Қылмыстың   |   |
|               |          |себептері мен   |   |
|               |          |жағдайларын    |   |
|               |          |зерделеу.     |   |
|               |          |3. Қылмыскерліктің|   |
|               |          |себептілігі мен  |   |
|               |          |детерминациясын  |   |
|               |          |қылмыстар     |   |
|               |          |жайындағы     |   |
|               |          |мәліметтерді   |   |
|               |          |жинақтап қорыту  |   |
|               |          |жолымен айқындау. |   |
|Қылмыскерлікпен күрес.    |Қылмыс динамикасы  |1. Қылмыскерлікпен|   |
|               |          |күрес ұғымы және |   |
|               |          |оның мазмұны.   |   |
|               |          |2. Қылмыскерлікпен|   |
|               |          |күрестің ерлікпен |   |
|               |          |күрестің жалпы  |   |
|               |          |ұйымдастырылуы.  |   |
|               |          |3. Қылмыскерліктің|   |
|               |          |алдын алу.    |   |
|Қылмыскерліктің жекелеген   |Дәріс. Конспект   |1. Қылмыскерліктің|   |
|тірлерінің криминологиялық  |          |адамның жеке басын|   |
|сипаттамасы.         |          |сипаттайтын    |   |
|               |          |демографиялық   |   |
|               |          |белгілер негізінде|   |
|               |          |бөлініп алынған  |   |
|               |          |жекелеген     |   |
|               |          |түрлердің     |   |
|               |          |ерекшеліктері.  |   |
|               |          |2. Объектілердің |   |
|               |          |сипаттамалары және|   |
|               |          |қылмыстық     |   |
|               |          |қатынастардың   |   |
|               |          |тәсілдері     |   |
|               |          |негізінде     |   |
|               |          |бөлінетін     |   |
|               |          |қылмыскерлік   |   |
|               |          |түрлерінің    |   |
|               |          |ерекшеліктері.  |   |
|               |          |3. Ұйымдасқан   |   |
|               |          |қылмыскерлік, оның|   |
|               |          |рецидивтік және  |   |
|               |          |кәсіби      |   |
|               |          |қылмыскерлікпен  |   |
|               |          |өзара байланысы. |   |7. Оқу әдістемелік пән бойынша қарта әдібиетті.


   Оқу пән бойынша әдебиеттің қарта қамтамасыздығы


   |Әдебиеттер және оқу методикалық құжаттар |Экземпляр-д|Студент-те|Қамтама-сы|
|                     |ың саны  |рдің саны |здық   |
|                     |      |     |процент  |
|1                     |2     |3     |4     |
|Алауханов. Е. О. «Жеті жарғы» ЖШС, 2005  |20     |19    |100%   |
|Корнилов А.В. Новосибирск. 2004.     |20     |19    |100%   |
|Алексеев. А.И., Криминология: Курс   |20     |19    |100%   |
|лекций.- М.: Щит-М, 1999. С.299-244   |      |     |     |
|Жедел ісдестіру негіздері. Гинзбург,   |15     |19    |78%    |
|Григорьев                 |      |     |     |

8. Ұсынылатын әдебиеттер


8.1. Алауханов. Е. О. «Жеті жарғы» ЖШС, 2005
8.2.  Корнилов А.В. Новосибирск. 2004.
 8.3. Алексеев. А.И., Криминология: Курс лекций.- М.: Щит-М, 1999.
               С.299-244
 8.4. Алексеев. А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая
профилактика: Теория, опыт, проблемы. Монография.-М.: НОРМА, 2001. С. 388-
400.
8.5.  Гилинский Я.И. Криминология.- СПб.: ПИТЕР, 2002.-С 172-191.
8.6.  Иншаков С.М. Криминология. – М.: Юриспруденция, 2000. –С. 144-155.
8.7.  Криминология и профилактика преступлений: Учебное пособие. Курс
лекций/ Под общей ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2001.-С
118-122.
8.8.  Криминология: Учебник для юридических вузов / Под ред. В.Н.
Бурлакова, П.В. Сальникова, С.В. Степашина.- СПб.: Санкт-Петербургский ун-т
МВД России, 1999.-С.273-291.
8.9.  Криминология: Учебник / Под общей ред. А.И. Долговой. – М.: НОРМА-
ИНФРА-М,1999.-С.439-426.
8.10.  Криминология: Учебник / Под общей ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е.
Эминова. -2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристь, 1999.-С.415-456.
8.11. Криминология: Учебник / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Минковского.-
М.: БЕК,1998.- С. 279-304.
8.12. Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева.
–СПб.: СПбГУ, ПИТЕР, 2002.-С. 200-218.
8.13. Криминология: Учебное пособие для вузов / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и
Ю.Н. Аргуновой. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2001.-С. 98-102.
8.14. Шиханцов Г.Г. Криминология. –М.: ИКД «Зерцало-М», 2001. –С.275-292.
Пәндер