Файл қосу


Пәнді оқып білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|ШӘКӘРІМ атындағы СемЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ              |
|3 деңгейлі СМК құжаты  |ПОӘК          |ПОӘК 042-18-35.1. 01  |
|            |            |/02-2014        |
|ПОӘК          |            |            |
|Студенттерге арналған  |№ 1 басылым       |            |
|пәннің  бағдарламасы  |2014 ж.         |            |
|«Зоология»       |            |            |            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


                 Зоология
           «5В011200» – «Химия» мамандығы үшін         СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ
                  Семей
                  2014
1.ӘЗЕРЛЕГЕН

Құрастырушы__________«____»_____ 20___ж., б.ғ.к. Қуанышбаева М.Ғ.

   «Биология» кафедрасының доценті2.  ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1. Биология кафедрасында отырысында
 «____»___________ 20___ж. №____хаттама

Кафедра менгерушісі_______Калиева С.К.
2.2. Жаратылыстану ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік бюросының
отырысында
«____»___________ 20___ж. №____ хаттама

Төрайымы____________ Абдишева З.В.
3. БЕКІТІЛДІ
Университетінің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға
мақұлданған және ұсынылған
«____»___________ 20___ж. №____ хаттама

ОӘК төрайымы____________ Искакова Г.К.

4.БІРІНШІ РЕТ КІРГІЗЕЛГЕН

Мазмұны


|1.  |Жалпы ережелер                        |
|2.  |Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу  |
|3.  |Пәнді оқып білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар       |
|4.  |Курс форматы                         |
|5.  |Курс саясаты                         |
|6.  |Баға қоюдың саясаты                     |
|7.  |Әдебиет тізімі                        |

1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер:
Қуанышбаева Меруерт Галымовна, биология ғылымдарының кандидаты‚ доцент
Биология кафедрасы
Байланыс ақпараты – тел: 77-38-15, оқу ғимараты № 3, кабинет № 112
Сабақ өткізу орны – дәрісхана № 122
Берілген пән бойынша кредиттер саны - 2

1.2 Пәннің қысқаша мазмұны:
«Зоология» пәні бакалавр дайындау барысында маңызды орын алады және «Химия»
мамандығында оқитын студенттер үшін екінші мамандық алуда негізгі пәндер
блогының  міндетті  бөлігі  болып  табылады,  өйткені,  студенттерге
профессионалды жұмыс барысында көп нәрсені біліп, орындай алуы тиіс.

1.3  Пәнді  оқып-білудің  мақсаты:  студенттердің  жануарлардың  алуан
түрлілігін,  құрылыс  ерекшеліктерін,  тіршілік  әрекеттерін,  ортаға
бейімделушіліктерін, таралу заңдылықтарын зерттеу, олардың  өнімділігін
арттыру, тиімді пайдалану және оның табиғаттағы қорын  сақтау  болып
табылады.


1.4 Пәнді оқып-білудің негізгі міндеті:
Зоологияның міндеттері – жануарлардың негізгі типтерінің және кластарының
өкілдерімен таныстыру, олардың морфологиясын, физиологиясын, экологиясын,
этологиясын, көбеюін, дамуын, маңызын, филогениясын оқып білу. Халықаралық
ғылыми терминдерді меңгерту. Практикалық құралдармен жұмыс істеуді үйретіп,
тірі организмдерді бақылап, объектілермен  өз бетімен  жұмыс  істеуге
дағдыландыру.
    Жануарлар әлемінің алуан түрлілігіне және оларды зерттеу әдістерінің
ерекшеліктеріне  байланысты  зоология  екі  үлкен  бөлімге  бөлінеді:
омыртқалылар зоологиясы – хордалылар типіне жататын жануарларға қатысты
деректерді біріктіреді және омыртқасыздар зоологиясы – жануарлар дүниесінің
қалған 22 типтерін зерттеумен айналысады. Осы ұсынылып отырған  оқу-
әдістемелік кешені омыртқасыздар зоологиясын оқуға арналған.

1.5Оқып-білудің нәтижелері:
   Пәнді оқып-білудің нәтижесінде студент мыналарды:
  • өздік жұмыстарды белсендіру;
  • білім сапасын көтеру;
  • омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың эволюциясындағы тіршілік
   құрылымының барлық деңгейлерін және негізгі этаптарын білу;
  • омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың барлық таксономиялық рангілерін
   білу;
  • жануарларды анықтау бойынша практикалық дағдыларды меңгеру;
  • объектілерді морфологиялық зерттеудің қарапайым әдістемелерін білу.
1.6 Курстың пререквизиттері:
1.6.1 Экология

1.7 Курстың постреквизиттері:
1.7.1 Зоогеография
1.7.2 Эволюциялық ілім
1.7.3 Гидробиология
1.7.4 Топырақ биологиясы
1.7.5 Педагогикалық практика.

2 Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
                                   1 кесте
|№  |Тақырып атауы       |Сағаттар          |Әдебиет     |
|т/б |              |              |         |
|    |                |Дәріс       |ПС       |
|1-8  |Аудиториялық сабақтарына қатысу |30+270      |Оқытушы     |
|    |және даярлық          |         |электрондық   |
|    |                |         |журналда    |
|    |                |         |оқушының тек  |
|    |                |         |сабаққа қатыспау|
|    |                |         |фактісін    |
|    |                |         |көрсетеді    |
|Практикалық жұмыстарды орындау (қорғау)                   |
|1   |   Микроскоптың құрылысы.  |         |Практикалық   |
|    |Бірклеткалылар патшалық тармағы.|         |сабақта     |
| 2   |Инфузориялар типі.       |15        |Практикалық   |
|    |                |         |сабақта     |
|3   |Ішекқуыстылар типі.       |15        |Практикалық   |
|    |                |         |сабақта     |
|4   |   Жалпақ құрттар типі.   |15        |Практикалық   |
|    |                |         |сабақта     |
|5   |   Жұмыр құрттар типі.    |30        |Практикалық   |
|    |                |         |сабақта     |
|6   |   Буылтық құрттар типі.   |15        |Практикалық   |
|    |                |         |сабақта     |
|7   |   Былқылдақденелілер типі. |15        |Практикалық   |
|    |                |         |сабақта     |
|8   |   Буынаяқтылар типі.    |         |Практикалық   |
|    |Желбезектыныстылар және     |         |сабақта     |
|    |хелицералылар тип тармақтары.  |         |        |
|9   |Кеңірдектыныстылар тип тармағы. |15        |Практикалық   |
|    |Насекомдар класы.        |         |сабақта     |
|10   |   Желілілер типі.      |15        |Практикалық   |
|    |Бассүйексіздер тип тармағы.   |         |сабақта     |
|11   |   Омыртқалылар: алғашқы су |15        |Практикалық   |
|    |жануарлары балықтардың     |         |сабақта     |
|    |құрылысының негізгі белгілері. |         |        |
|12   |Омыртқалылар: қосмекенділердің |15        |Практикалық   |
|    |құрылысының негізгі белгілері. |         |сабақта     |
|13   |Амниоттар: бауырымен      |15        |Практикалық   |
|    |жорғалаушылар құрылысының    |         |сабақта     |
|    |негізгі белгілері.       |         |        |
|14   |Амниоттар: құстар құрылысының  |15        |Практикалық   |
|    |негізгі белгілері.       |         |сабақта     |
|15   |Амниоттар: сүтқоректілер    |15        |Практикалық   |
|    |құрылысының негізгі белгілері. |         |сабақта     |
|Студенттің өздік жұмысы                           |
|1   |Саркомастигофора типі.     |20+20       |Сабақ кестесіне |
|    |Талшықтылар класы.       |         |сәйкес     |
|2   |Буылтық құрттар типі. Сүліктер |20        |Сабақ кестесіне |
|    |класы.             |         |сәйкес     |
|3   |Құстардың экологиясы.      |20+20       |Сабақ кестесіне |
|    |                |         |сәйкес     |
|4   |Сүтқоректілердің экологиясы.  |20        |Сабақ кестесіне |
|    |                |         |сәйкес     |
|                                       |
|Оқытушымен студенттің өздік жұмысы                      |
|1   |Споро виктер типі. Қанды    |15+15       |Сабақ кестесіне |
|    |споралылар отряды.       |         |сәйкес     |
|2   |Жалпақ құрттар типі. Таспа   |15        |Сабақ кестесіне |
|    |құрттар класы.         |         |сәйкес     |
|3   |Кәсіптік балықтар.       |15+15       |Сабақ кестесіне |
|    |                |         |сәйкес     |
|4   |Кәсіптік сүтқоректілер.     |15        |Сабақ кестесіне |
|    |                |         |сәйкес     |
|9 апта мен 15 апта аралығында оқу    |30+270      |        |
|нәтижелері бойынша балдардың барлығы   |         |        |
|Емтихан балдарының барлығы        |400        |        |
|Академиялық мерзімде балдардың барлығы  |1000       |        |


  Студенттердің білім бағалау шкаласы:


  |Әріптік жүйе   |Балдардың   |Проценттік мазмұны  |Дәстүрлі жүйе    |
|бойынша баға   |сандық     |           |бойынша баға    |
|         |эквиваленті  |           |          |
|А        |4,0      |95-100        |Өтежақсы      |
|А-        |3,67      |90-94        |-«-         |
|В+        |3,33      |85-89        |Жақсы        |
|В        |3.00      |80-84        |-«-         |
|         |        |75-79        |          |
|В-        |2,67      |           |-«-         |
|С+        |2,33      |70-74        |Қанағаттанарлық   |
|С        |2,00      |65-69        |-«-         |
|С-        |1,67      |60-64        |-«-         |
|Д+        |1,33      |55-59        |-«-         |
|Д        |1,00      |50-54        |-«-         |
|Ғ        |0,00      |0-49         |Қанағаттанарлықсыз |


ӘДЕБИЕТТЕР

1. Әдебиеттер
1. Догель В.А. Зоология беспозвоночных. – М., 1981.
2. Түсіпова К.Т. Омыртқасыздар зоологиясы. – Алматы, 1998, 1999. Т. 1, 2.
3. Курс зоологии. Зоология беспозвоночных. В 2-х томах. – М., 1961, 1966.
4. Фролова Е.Н. и др. Практикум по зоологии беспозвоночных. – М., 1985.
5. Натали В.Ф. Зоология беспозвоночных. – М., 1981.
6. Зеликман А.Л. Практикум по зоологии беспозвоночных. – М., 1969.
7. Мамаев Б.М. и др. Определитель насекомых евпропейской части СССР. –М.,
  1976.
8. Иванова-Казас О.М. Курс  сравнительной  эмбриологии  беспозвоночных
  животных. – Л., 1988.
9. Беклемишев К.В. Зоология беспозвоночных (методические указания). – М.,
  1975.
10. Омыртқасыздар зоологиясы пәнінен студенттердің өз бетінше дайындалуына
  арналған оқу құралы /Салина Р.М., Дәуітбаева К.Ә., Сатыбалдиева Г.Қ.,
  Исадықов Н.С. –Алматы, 1999.
11. Фомичева Л.И. и др. Полевая практика по зоологии беспозвоночных с
  заданиями. –М., 1975.
12. Захваткин Ю.А. Эмбриология насекомых. – М., 1975.
13. Жизнь животных. Т. 1-3, М., 1969.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть