Файл қосу


Психология мамандықтарына студенттерге арналған пәннің оқу бағдарламасы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ               |
|шәкәрім атындағы семей мемлекеттік университеті                 |
|3 деңгейлі СМК құжаты   |ПОӘК        |ПОӘК              |
|              |          |042-14.05.01.20.103/02-2011   |
|«Психофизиология» пәнінің |Баспа №3      |                |
|оқу-әдістемелік кешені   |20.09.2011     |                |
|студенттерге арналған   |          |                |

            ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


            «Психофизиология» ПӘНІ БОЙЫНША

              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

           050503 «Психология» мамандықтарына        студенттерге арналған пәннің оқу бағдарламасы


                  Семей
                  2011 Алғысөз
  1. ЖАСАЛЫНДЫ
  Құрастырушы Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің
  “ Психология” кафедрасының аға оқытушысы Абдуллина Г.К.
                                 “__06____”
   ____09______ 2011ж
2.ҚАРАЛДЫ
  1. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің  «Психология»
   кафедрасының отырысында
  Хаттама №_1__»_06»__09_ 2011 жыл
    Кафедра меңгерушісі:_________ Сатиева Ш.С
2.2.ГФ оқу-әдістемелік бюросының отырысында
  Хаттама №_1_____”_23_»__09______ 2011 жыл
   Төрағасы _______Г.Колмогорова


 2. Гуманитарлық факультеті ғылыми кеңесінің отырысында талқыланды
  Хаттама № 1____ « 28 »__09____ 2011 жыл
  Факультет ғылыми кеңесінің төрағасы___________ Б. Атантаева


4. .БЕКІТІЛДІ
  4.1.Университеттің оқу-әдістемелік бюросының отырысында мақұлданды және
баспаға ұсынылды
  Хаттама № 1_____ « 30 »___09_____ 2011 жыл


  ОӘК төрағасы, бірінші проректор__________Б.А.Рскелдиев


  5. АЛҒАШ ЕНГІЗІЛДІ

Мазмұны:  1. Жалпы талаптар
  2. Пәнді оқудың әдістемелік нұсқауы
  3. Курс саясаты
  4. Студент рейтингісін санау саясаты
  5. Пән мазмұны мен сағат санының бөлінуі
  6. СОБӨЖ және СӨЖ жоспары
  7. «Психофизиология» пәні оқу процесінің күнтізбелік графигі..


      1. Пәннің қысқаша мазмұны.

  Психофизиология жалпы психология ғылымының  саласы.  Психофизиология
термині 19-шы ғасырдың басында француз философы Н.Массиастың ұсынысымен
енгізілді және алғашында  нақты  физиологиялық  әдістерге  негізделген
психикалық зерттеулерде қолданылды. Психофизиология  немесе  психикалық
физиология психология мен генетикалық физиология  ғылымдары  негізінде
қалыптасқан. Психофизиологияның зерттеу пәні: адамның психикалық әрекеті
мен мінез-қылықтарының физиологиялық негізі.

Зерттеу объектісі – жеке адам және оның орталық жүйке жүйесі. Орталық жүйке
жүйесінің бөлімдеріне: жұлын, артқы ми (сопақша ми мен варолий), ортаңғы
ми, мишық, аралық ми (таламус және гипоталамус), алдыңғы ми (қыртысасты
ядроларының стриапаллидарлық жүйесі және ми сыңарларының қыртысы) жатады.

  .  1. Абдуллина Гульнар Кабдышеитовна
  ➢ Психология кафедрасы
  ➢ Байланыс мәліметтері-тел: 35-93-89, №1 оқу корпусы, №1212 кабинет
  ➢ Сабақтың өтілу орны - №     аудитория
  ➢ Пәннің аталуы –Психофизиология
  ➢ Кредит саны - 3
  ➢ Жұмыс оқу жоспарынан үзінді (Кесте 1)
1.2.Жұмыс оқу жоспарынан үзінді


              Кесте 1

|Курс       |Семестр     |Кредит      |Лекция        |
|А        |4.0       |95-100      |Өте жақсы      |
|А-        |3.67       |90-94      |           |
|В+        |3.33       |85-89      |Жақсы        |
|В        |3.0       |80-84      |           |
|В-        |2.67       |75-79      |           |
|С+        |2.33       |70-74      |Қанағаттанарлық   |
|С        |2.0       |65-69      |           |
|С-        |1.67       |60-64      |           |
|Д+        |1.33       |55-59      |           |
|Д        |1.0       |50-54      |           |
|F        |0        |0-49       |Қанағаттандырғысыз  |
|I        |N/А       |-        |Бітпеген       |
|P        |-        |Өтті       |Пәнді өтті      |5. Студенттерге арналған пән бойынша жұмыс бағдарламасы

   Кесте 3


|№  |Тақырыптары            |Сағаттар                  |
|   |                 |Дәріс  |Семинар |СӨЖ    |СӨЖҰ    |
|1  |Психофизиология пәніне кіріспе  |2    |1    |1,5    |1,5    |
|2  |Жүйке жүйесінің функционалды   |2    |1    |1,5    |1,5    |
|   |анатомиясы            |     |     |      |      |
|3  |Психофизиологияның қазіргі зерттеу|2    |1    |1,5    |1,5    |
|   |әдістері             |     |     |      |      |
|4  |Психофизиологияның қазіргі зерттеу|2    |1    |1,5    |1,5    |
|   |әдістері             |     |     |      |      |
|5  |Психикалық және физиологиялық   |2    |1    |1,5    |1,5    |
|   |қатынастар жайлы қазіргі     |     |     |      |      |
|   |түсініктер            |     |     |      |      |
|6  |Психофизиологияның жүйелік    |2    |1    |1,5    |1,5    |
|   |негіздері             |     |     |      |      |
|7  |Сенсорлық жүйенің         |2    |1    |3     |3     |
|   |психофизиологиясы         |     |     |      |      |
|8  |Зейіннің психофизиологиясы    |2    |1    |1,5    |1,5    |
|9  |Сананың психофизиологиясы     |2    |1    |1,5    |1,5    |
|10  |Санасыз әрекеттің         |2    |1    |1,5    |1,5    |
|   |психофизиологиясы         |     |     |      |      |
|11  |Ұйқы және түс көру        |2    |1    |1,5    |1,5    |
|12  |Үйретудің психофизиологиясы    |2    |     |1,5    |1,5    |
|13  |Үйретудің психофизиологиясы    |2    |1    |1,5    |1,5    |
|14  |Психофизиология және мидың    |2    |1    |1,5    |1,5    |
|   |молекулярлы генетикасы      |     |     |      |      |
|15  |Клиникалық психофизиология    |2    |1    |1,5    |1,5    |
|   |                 |30    |15    |45     |45     |

5. СӨЖ хабарламалары, рефераттарының тақырыптары
       1. Эмоцияның психофизиологиясы - реферат.
       2. Бас ми бөліктерінің қызметі.
       3. Қабылдаудың психофизиологиясы.
       4. Қозғалыс психофизиологиясы.
       5. Саналы және санасыз психикалық процесстердің
         психофизиологиясы.
       6. Ми қабығының тілдік процесстер қалыптасуындағы құрылымдық
         маңызы.
       7. Ми жарты шарларының ассиммертиясы.
       8. Ерте онтогенез бен қартаюдың психофизиологиялық
         механизмдері - реферат.
       9. Дербес ерекшеліктердің психофизиологиясы.
Пәндер