Файл қосу


Нысандарды қарау командалары|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БIЛIМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛIГI          |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРIМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТIК УНИВЕРСИТЕТI        |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК       |ПОӘК             |
|             |         |042-18-11.1.20.14/01-2014  |
|ПОӘК           |№1 баспа     |               |
|«Компьютерлік графика  |29.08.2014 ж.   |               |
|және АЖЖ негіздері»   |         |               |
|пәнінің оқытушыға    |         |               |
|арналған жұмыс      |         |               |
|бағдарламасы       |         |               |
         «КОМПЬЮТЕРЛІК ГРАФИКА ЖӘНЕ АЖЖ НЕГІЗДЕРІ»
            ПӘНIНIҢ ОҚУ-ӘДIСТЕМЕЛIК КЕШЕНI

 050702-«Есептуіш техника және программалық қамсыздандыру» мамандықтары үшін               ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН

              ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
                  Семей
                  2014
                 Алғы сөз
1. ӘЗІРЛЕНГЕН
   Құрастырушы________ И.Х.Кувантаев,  «Автоматика және электротехника»
кафедрасының аға оқытушы,магистр.
«___29__» ___________08_________ 2014 ж.

2. Талқыланды
2.1. «Автоматика және электротехника» кафедрасы отырысында қарастырылды.
   Хаттама № 1 « 29 » тамыз  2014 ж.
   Кафедра меңгерушісі __________ А.Д.Золотов

2.2. Факультеттің оқу-әдістемелік бюросы отырысында қарастырылды.
   Хаттама № 1 « 09 »  қыркүйек  2014 ж.
   Төрайымы __________ Р.С.Бекбаева

3. бекітілді
   Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесі отырысында баспаға жіберуге
ұсынылды және мақұлданды.
   Хаттама № 1 « 11 » қыркүйек 2013ж.
   ОӘК төрайымы___________ Г.К.Искакова

4. АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛІП ОТЫР

                  Мазмұны


   |1  |Қолдану аймағы ………………………………………………..........          |4  |
|2  |Нормативті                           |4  |
|  |сілтемелер.....................................................|   |
|  |.................                       |   |
|3  |Жалпы                             |4  |
|  |жағдайлар......................................................|   |
|  |........................                    |   |
|4  |Оқу пәнінің                          |6  |
|  |мазмұны........................................................|   |
|  |....................                      |   |
|5  |Студенттің өздік жұмысын арналған тақырыптар тізімі      |7  |
|  |................                        |   |
|6  |Пән бойынша оқу - әдістемелік картасы             |8  |
|  |............................................          |   |
|7  |Оқу - әдістемелік әдебиет пен қамтамасыз ету          |10  |
|  |картасы..............                     |   |
|8  |Әдебиеттер.....................................................|11  |
|  |.....................................             |   | 1. ҚОЛДАНУ АЙМАҒЫ «Компьютерлік графика және АЖЖ негіздері» пәнінің оқу - әдістемелік кешені
050704 – Есептеуіш техника және программалық қамсыздандыру  мамандығынының
студенттеріне  арналған.  Ол  студенттерді  курстың  мазмұнымен,  оның
жағашылдығымен және керек мамандық екендігін,  курс  саясатымен,  оқу
процесінде студенттердің алатын білімі мен тәжірибесімен таныстырады. Оқу -
әдістемелік кешені пәнді меңгерудегі негізгі жетекші құрал болып табылады.2  Нормативті сілтеме


  «Компьютерлік графика және АЖЖ негіздері» пәнiнiң осы оқу-әдiстемелiк
кешенi келесi құжаттар мен талаптарға сәйкес жасалды:
  -050704 — «Есептеуіш  техника  және  программалық  қамсыздандыру»
мамандығының эллективті пәндер каталогына,
  - СТУ 042-ГУ-4-2013  «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерін жетілдіруге
жалпы талаптар » университет стандарты;
  - ДП 042-1.01-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерінің құрылымы мен
мазмұны» құжатталған процедура.3 Жалпы ЖАғДАЙЛАР   3.1. Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы


  AutoCAD 2000 кешені – конструкторлы-жоба автоматтандыруының жұмысына
арналған белгілі программалық өнімнің түрі.
   Ол өзінің мүмкіндіктері бойынша орта деңгейдегі САПР жүйесіне жазылуы
мүмкін. Бұндай жүйелер, ереже бойынша бірнеше жуздеген компонентерден
тұратын  үш өлшемді нысандардың тұрақты параметрлік автоматтандырылған
модельдеуінің  мүмкіндіктерін  көрсетеді  және  кәсіпорын  бөлімінің
конструкторлы жоба жұмысының басқа САПР берілгендерімен ауысуын, құжат
айналымының автоматтандырылуын және конструкторлық құжаттардың шығарылуының
ұйымдастырылуын қамтамасыз етеді.

    3.2. Пәнді оқу мақсаты:

  Берілген курсттың мақсаты алынған әдістер  бойынша  студенттермен
теориалық  және  практикалық  дайындықтарды  өткізу  және  қазіргі
автоматтандырылған жоба жүйесінің қолдану жолдарын студенттерге үйрету.

    3.3. Пәндi оқытудағы негiзгi міндеттері:

  Программаның командаларының жүйесімен жұмыс істеу принциптері және
негізгі  түсініктері,  әр  түрлі  талаптардың  стандарттарымен  сәйкес
конструкторлы құжаттардың негізін жасау білімімен құрылады, соның ішінде
Бірлік Жүйесіндегі Конструкторлық Құжаттар (БЖКҚ) үш өлшемді нысандардың
модельдеулері, абсолютті  және  салыстырмалы  –  полярлы  координаттың
жүйелерінде жұмыс дағдысына ие болу, сызбаларды алдын ала  басылымға
дайындау әдістерін меңгеру, сызбаларды принтерге және плоттерге шығару,
визуалдау, нысандырға жұмыс жасау, қатты денелі кеңістікті  модельдеу,
қатты денелі нысандарды редакциялау әдістері – осының бәрі пәнді үйренудің
негізгі міндеттері болып табылады.    3.4. Оқу нәтижелері:

Пәнді оқығаннан кейін студенттер:
      • Білу керек:
  AutoCAD жүйесінің мүмкіндіктерін;
  AutoCAD жүйесінің қолдану аумағын;
  AutoCAD жүйесінің графикалық редакторымен жұмыс істеу тәсілдерін және
  қажеттіліктерін;
      • Меңгере білу:
  AutoCAD жүйесінің негізгі жұмыс тәсілдерін;
  Білу:
  AutoCAD жүйесінің жұмыс істеу әдістерін;
      • Істей білу:
  Жүйені негізгі бір пәндік саланың күйіне келтіру;
  Екі өлшемді кеңістікте графикалық жұмысты орындау;
  Құрылған сызбаларды редактірлеу;
  Сызбаларды принтер мен плоттерге шығару.
      • Түсіну:
  АЖЖ қолдануымен сызбаларды орындаған кезде AutoCAD жүйесінің негізгі
мүмкіндіктерін;
      • Көре білу:
  АЖЖ қолдануымен сызбаларды қазіргі әдістер бойынша дайындау;
      • Құзыреттілігі:
  АЖЖ жұмысына байланысты ептелік пен білімділікке.    3.5. Курстың пререквизиттері :

      • Информатика;    3.6. Курстың постреквизиттері :

      • автоматтандыру жүйесін жобалау;


  3.7 Оқу жоспарынан алынған мәлiметтер

                                   Кесте 1

|Курс                               |Семестр  |
|1                                |2     |
|Дәрістік сабақтар                              |
|Модуль 1.                            |1     |
|AutoCAD жүйесінің негізгі түсініктерімен жұмыс істеу принципі  |     |
|Жұмысқа дайындық. AutoCAD жүйесінің тоғайындау және оның     |     |
|мүмкіндіктері. Жүйені жүктеу. Координат жүйесі. Өлшем бірліктері.|     |
|Қабат. Графикалық белгілеулер. Команданы енгізу.         |     |
|AutoCAD жүйесінің нысандарлы командалары             |2     |
|Экран мониторындағы басқару командасының көрінісі. Берілгендерді |     |
|енгізу. Координат тапсырмасы. Нысандарлы байламаның параметрлі  |     |
|режимі.                             |     |
|AutoCAD редакторының командалары. Нысандарды қарау командалары  |2     |
|Нысандарды таңдау әдістері. Нысандарды таңдаудағы негізгі команда|     |
|тапсырыстың алдындағы команда. Нысандарды таңдаудағы негізгі   |     |
|команда тапсырыстан                       |     |
|кейінгі команда. Нысандарды қарауды жүйелік.           |     |
|AutoCAD жүйесіндегі сызбаларды редактілеу жолы.         |2     |
|AutoCAD жүйесіндегі сызбалардың түр өзгеруінің негізгі      |     |
|командалары.                           |     |
|Модуль 2                             |2     |
|AutoCAD жүйесіндегі үш өлшемді моделдеу.             |     |
|Жоғарғы жолдағы модельдеу, үш өлшемді кеңістіктегі қатты денелі |     |
|модельдеу. Үш өлшемді кеңістікте нысандарды қарау.        |     |
|Координата жүйелері.                       |2     |
|Қолданылатын координат жүйесімен жұмыс істеу. Қолданылатын жаңа |     |
|координат жүйесін құру. Қолданылатын координат жүйесімен жұмыс  |     |
|істейтін негізгі командалар.                   |     |
|Үш өлшемді кеңістікте сплайндармен полилиниялардың құрылуы.   |2     |
|Үш өлшемді полилиния командардың редактілеуі. Сплайн       |     |
|командаларының редактированиясы. Үш өлшемді кеңістіктегі     |     |
|нысандардың бейнелеу командалары.                |     |
|Нысандардың визуализациясы және қатты денелерді жобалау.     |2     |
|Үш өлшемді нысандардың түзелуі. Нысандардың визуализациясы. Қатты|     |
|денелі нысандардың құрылуы негізгі командалар.          |     |
|Практикалық сабақтар                            |
|AutoCAD редакторының командалары.                |4     |
|AutoCAD графикалық жүйесінің интерфейсімен және командалық    |     |
|редакторлармен танысу.                      |     |
|AutoCAD-тағы графикалық сызбалар.                |4     |
|Графикалық сызбалардың сызу командаларын оқу немесе оларды салып |     |
|үйрену.                             |     |
|Сызуды безендіру командалары.                  |4     |
|Сызуға өлшем қойып үйрену, штриховканы қолдану.         |     |
|Сызуды редактрлеу.                        |6     |
|Сызуға әртүрлі өзгерістерді енгізіп үйрену.           |     |
|AutoCAD-тағы примитивтердің қасиеттері.             |6     |
|Сызуды қабаттарға бөлуді, сызықтық типін примитивтің түсін қоюды |     |
|үйрену.                             |     |
|Жұмыс кеңістігі мен сызба-прототипін жасау            |6     |
|ЕСКД ережелерінің талаптарына сәйкес жүйені күйге келтіру және  |     |
|сызбалық шаблон жасау.                      |     |


   5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ


  5.1 Графикалық редактор және оның әр түрлі тізімі.
  5.2 AutoCAD жүйесіндегі дәл қамсыздану жағдайлары.
  5.3 AutoCAD жүйесіндегі нысандарды таңдалуы.
  5.4 Редактілеу командалары.
  5.5 Үш өлшемді модельдеу.
  5.6 Координат жүйесімен жұмыс.
  5.7 Тік бұрышты параллепипедтіқ қурылуы.
  5.8 Сызбаларды алдын ала басылымға дайындау.
  5.9 Принтер мен плоттерге сызбаларды шығару.
  5.10 Осьтен өз белгімен бейнеленген.
  5.11 Құбыр жетек өсінің құрылуы.
  5.12 Жылу айналу түріндегі қатты денелі нысандардың қурылуы.
  5.13 Кеністіктегі екі өлшемді нысандардың түрленуі.
  5.14 Үш өлшемді кеңістікте массив нысандарының көбеюі.
  5.15 Нұсқалар бойынша графикалық тапсырмалар. Сызбаның шығарылуы.
  5.16 Негізгі панель қурылғылары және диалогтың терезе.
   6 пәннің оқу-әдістемелік картасы


                                   Кесте 3

|Тақырыбы        |Көрнекті |                |Бақылау |
|            |пособиялар|                |түрі  |
|            |, ТСО,  |Өздік бақылаудың сұрақтары   |    |
|            |плакаттар,|                |    |
|            |зертханалы|                |    |
|            |қ стенд  |                |    |
|Дәрістік  |Практикалық |     |                |    |
|сабақтың  |сабақтың  |     |                |    |
|1     |2      |3     |4               |5    |
|AutoCAD  |AutoCAD   |А. П.   |Координат жүйелерінің     |Есеп  |
|жүйесінің |редакторының|Федоренков|анықтамасын береңіз.      |беру  |
|негізгі  |командалары |., К. А. |Координат жүйелерінің түрлерін |    |
|ұғымдары  |      |Басов, А. |атаныз.            |    |
|мен және  |      |М. Кимаев |AutoCAD жүйесінде қандай өлшем |    |
|жұмыс   |      |AutoCAD  |бірліктер бар.         |    |
|принциптері|      |2000:   |Қабаттардың анықтамасын    |    |
|      |      |практическ|береңіз.            |    |
|      |      |ий курс: |Графикалық примитивтің    |    |
|      |      |М. «ДЕСС |анықтамасын береңіз.      |    |
|      |      |КОМ», 2000|Графикалық примитивтердің   |    |
|      |      |– 527.  |түрлері мен қасиеттерін атаңыз.|    |
|      |      |     |Енгізу командасының форматын  |    |
|      |      |     |және іс-әрекеттерін суреттеп  |    |
|      |      |     |айтыңыз.            |    |
|AutoCAD  |AutoCAD-тағы|А. П.   |AutoCAD жүйесіндегі мөлдір   |Есеп  |
|жүйесінің |графикалық |Федоренков|командалардың іс-әрекеттерінің |беру  |
|нысанілік |сызбалар.  |., К. А. |негізгі айырмашылықтарын    |    |
|командалар |      |Басов, А. |көрсетіңіз.          |    |
|      |      |М. Кимаев |Координат нүктелерінің енгізу |    |
|      |      |AutoCAD  |тәсілдерін атаңыз.       |    |
|      |      |2000:   |Әртүрлі координат нүктелерін  |    |
|      |      |практическ|берудің негізгі        |    |
|      |      |ий курс: |айырмашылықтарын суреттеңіз.  |    |
|      |      |М. «ДЕСС |OSNAP режимінің негізгі    |    |
|      |      |КОМ», 2000|тағайындауы.          |    |
|      |      |– 527.  |Байланыс нысандық режимінің  |    |
|      |      |     |негізгі параметрлерін атаңыз. |    |
|Нысандарды |Сызуды   |Э.Т.   |Сызба нысандарын редакторлаудан|Есеп  |
|көру    |безендіру  |Романычева|бұрын орындалатын іс-әрекеттің |беру  |
|командалары|командалары |, Т.М.  |жүйелілігін суреттеп береңіз. |    |
|.     |      |Сидорова, |AutoCAD жүйесіндегі нысандарды |    |
|AutoCAD-ті |      |С.Ю.   |таңдаудың қандай әдістерін  |    |
|редактірлеу|      |Сидоров  |білесіздер?          |    |
|командалары|      |Практическ|Нысандарды таңдау командасының |    |
|      |      |ое    |қандай негізгі параметрлерін  |    |
|      |      |руководств|білесіздер?          |    |
|      |      |о AutoCAD:|Нысандарды таңдау кезіндегі  |    |
|      |      |Москва,  |іс-әрекетің кезегі.      |    |
|      |      |“ДМК”,  |                |    |
|      |      |1997 – 475|                |    |
|AutoCAD  |Сызуды   |Э.Т.   |Сызбалардың түр өзгертуінің  |Есеп  |
|жүйесіндегі|редактрлеу. |Романычева|негізгі командаларын айтыңыз. |беру  |
|сызуды   |      |, Т.М.  |Сызба түр өзгерту командасын  |    |
|редактірлеу|      |Сидорова, |қолдануының кейбір       |    |
|кұралдары |      |С.Ю.   |айырмашылақтырын атаңыз.    |    |
|      |      |Сидоров  |                |    |
|      |      |Практическ|                |    |
|      |      |ое    |                |    |
|      |      |руководств|                |    |
|      |      |о AutoCAD:|                |    |
|      |      |Москва,  |                |    |
|      |      |“ДМК”,  |                |    |
|      |      |1997 – 475|                |    |
|AutoCAD  |AutoCAD-тағы|Чуприн А. |Үш өлшемді модельдеудің шартты |Есеп  |
|жүйесіндегі|примитивтерд|И. Чуприн |түрлерін атаңыз.        |беру  |
|үш өлшемді |ің     |В. А.   |Үш өлшемді модельдеудің әрбір |    |
|үлгілеу  |қасиеттері. |AutoCAD  |түріне қысқаша мінездеме    |    |
|      |      |2006   |береңіз.            |    |
|      |      |Лекции и |Үш өлшемді модельдің негізгі  |    |
|      |      |упражнения|қарау командаларын атаңыз.   |    |
|      |      |– М.   |Негізгі параметрлерді айтыңыз |    |
|      |      |«ДиаСофтЮП|және үш өлшемді модельдерді  |    |
|      |      |»; СПб:  |қарау командаларының      |    |
|      |      |Питер,  |қолдануының нұсқалары.     |    |
|      |      |2006. –  |                |    |
|      |      |120 с.:  |                |    |
|      |      |ил.    |                |    |
|Координат |Жұмыс    |Чуприн А. |Пайдаланушылық координат    |Есеп  |
|жүйелері  |кеңістігі  |И. Чуприн |жүйесінің негізгі тағайындауы. |беру  |
|      |мен     |В. А.   |UCSMAN және UCS командалары не |    |
|      |сызба-протот|AutoCAD  |үшін қолданылады? Командалардың|    |
|      |ипін жасау |2006   |негізгі параметрлерін атаңыз. |    |
|      |      |Лекции и |UCSICON командасы не үшін   |    |
|      |      |упражнения|қолданылады? Команданың негізгі|    |
|      |      |– М.   |қасымшаларын атаңыз.      |    |
|      |      |«ДиаСофтЮП|                |    |
|      |      |»; СПб:  |                |    |
|      |      |Питер,  |                |    |
|      |      |2006. –  |                |    |
|      |      |120 с.:  |                |    |
|      |      |ил.    |                |    |


   7 оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы


                                   Кесте 4


   |Оқулыктар, оқу-әдiстемелiк  |Саны     |Студенттер  |Қамтамасыз ету|
|құралдар атауы        |       |саны     |пайызы    |
|1               |2       |3      |4       |
|Джамп Д. AutoCAD       |1       |5      |       |
|Программирование. Пер. с англ.|       |       |       |
|– М.: Радио и связь, 1992 г. –|       |       |       |
|336 с. : ил          |       |       |       |
|Чуприн А. И. Чуприн В. А.   |1       |5      |       |
|AutoCAD 2006 Лекции и    |       |       |       |
|упражнения – М. «ДиаСофтЮП»; |       |       |       |
|СПб: Питер, 2006. – 120 с.:  |       |       |       |
|ил.              |       |       |       |
|А. П. Федоренков., К. А.   |1       |5      |       |
|Басов, А. М. Кимаев AutoCAD  |       |       |       |
|2000: практический курс: М.  |       |       |       |
|«ДЕСС КОМ», 2000 – 527.    |       |       |       |
|Э. Т. Романычева, Т. М.    |1       |5      |       |
|Сидорова, С. Ю. Сидоров    |       |       |       |
|AutoCAD14 Русская и      |       |       |       |
|англоязычная версии: М, “ДМК”,|       |       |       |
|2002 – 446.          |       |       |       |
|Э.Т. Романычева, Т.М.     |1       |5      |       |
|Сидорова, С.Ю. Сидоров    |       |       |       |
|Практическое руководство   |       |       |       |
|AutoCAD: Москва, “ДМК”, 2002 –|       |       |       |
|475.             |       |       |       |
|Левицкий B.C.         |20      |5      |       |
|Машиностроительное черчение и |       |       |       |
|автоматизация выполнения   |       |       |       |
|чертежей. М.: Высшая школа,  |       |       |       |
|2000             |       |       |       |
   8. Әдебиеттер


     8.1 Негізгі
  8.1.1 А. П. Федоренков., К. А. Басов, А. М. Кимаев AutoCAD 2000:
практический курс: М. «ДЕСС КОМ», 2000 – 527.
  8.1.2 Э. Т. Романычева, Т. М. Сидорова, С. Ю. Сидоров AutoCAD14 Русская
и англоязычная версии: М, “ДМК”, 1997 – 446.
  8.1.3 Э.Т. Романычева, Т.М. Сидорова, С.Ю. Сидоров  Практическое
руководство: Москва, “ДМК”, 2002 – 475.
  8.1.4 Чуприн А. И. Чуприн В. А. AutoCAD 2006 Лекции и упражнения – М.
  «ДиаСофтЮП»; СПб: Питер, 2006. – 120 с.: ил.
  8.1.5 Справочная система AutoCAD.
     8.2 Қосымша
  8.2.1http://Info/AutoCAD2002/Menu.html
  8.2.2http://Info/AutoCAD2004/Menu.html
  8.2.3 Левицкий B.C. Машиностроительное черчение и автоматизация
  выполнения чертежей. М.: Высшая школа, 2000.
  8.2.4 Локтев О.В. Краткий курс начертательной геометрии. М.: Высшая
  школа, 2001.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть