Файл қосу


Көлік құралдары|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                 |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ              |
|3 деңгейлі СМК құжаты     |ОӘК        |ОӘК 042-18-12.1.105/01-2013   |
|«Көлік құралдары»       |18.09.2013     |                |
|пәнінен оқытушыларға      |Баспа №1      |                |
|арналған жұмыс         |          |                |
|бағдарламасы          |          |                |

               «Көлік құралдары»

            ПӘНІНЕН ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН


 5В090100 – «Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану»
              мамандығына арналған


              ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН
               ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей
                  2013
                 Алғы сөз
1. Құрастырған
   Құрастырған: ____________________ «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының
аға оқытушысы Сарсембеков Е.А., Бакиева А.Б., оқытушы Сагатбекова А.Б.

2. Талқыланды
2.1. «Ақпараттық жүйелер» кафедрасы отырысында қарастырылды.
   Хаттама № 1 « 09 »      09     2013 ж.
   Кафедра меңгерушісі __________ С.Смағұлов
2.2. Факультеттің оқу-әдістемелік бюросы отырысында қарастырылды.
   Хаттама № 1 « 11 »      09     2013 ж.
   Төрағасы __________ Бекбаева Р.С.

3. бекітілді
   Университеттің Оқу-әдістемелік  кеңесі отырысында баспаға жіберуге
ұсынылды және мақұлданды.
   Хаттама № 1 « 18 »      09     2013 ж.
   ОӘК төрағасы, бірінші проректор _______________ Искакова Г.К.

4. ЕКІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛІП ОТЫР

                  МАЗМҰНЫ

|Қолданылу облысы                        |    |
|Нормативті сілтемелер                     |    |
|Жалпы жағдайлар                        |    |
|Оқытушыға арналған оқу жұмыс бағдарламасының мазмұны      |    |
|Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары          |    |
|Пән бойынша оқу-әдістемелік карта               |    |
|Оқу-әдістемелік әдебиеттердің жабдықталу картасы        |    |
|Әдебиеттер                           |    |1. ҚОЛДАНЫЛУ ОБЛЫСЫ


    «Көлік құралдары» пәнінен оқу-әдістемелік  кешен  «050901»  —
«Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті қолдану»   мамандығының
студенттеріне арналған. Бұл кешен студенттерді курс мазмұнымен, курстың
актуалдылығы мен қажеттілігімен, курс саясатымен, оқу процесінде алатын
білімі және дағдыларымен таныстырады.


   2. НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР
    Бұл «Көлік құралдары» пәнінің оқу-әдістемелік  кешені  берілген
пәнге арналып құрылған және осы пән бойынша жүргізілетін оқу процесін
ұйымдастырудың реті төмендегі  құжаттардың ұсыныстары мен  талаптарына
сәйкес құрылған:
   «050901» — «Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті қолдану»
  мамандығы бойынша МСТ ҚР 3.08.367 –2006 23 желтоқсан 2005 ж, № 779
бұйрық негізінде жалпы білімдік мемлекеттік стандарты енгізілді.
    «050901» — «Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру  және  көлікті
қолдану»   мамандығы бойынша 20 маусым 2005 ж. Шәкәрім атындағы СМУ
ректорымен бекітілген оқу жоспары;
   «Көлік құралдары» пәні бойынша 4 тамыз 2003 ж. № 528 бұйрықпен
бекітілген типтік бағдарлама негізінде.

   3. ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙЛАР
   3. 1. Пәннің қысқаша мазмұны:
  «Көлік құралдары» курсы студенттерге мынадай  пәндерді  меңгеруге
көмектесуге негізделген: "Тасымалдаудың технологиясы мен ұйымдастырылуы",
"Тиеп-түсіру  құралдары",  "Көтерме-көлік  құралдары",  "Тиеп-түсіру
жұмыстарының технологиясы мен механизациясы", сонымен қатар  дипломдық
жобалауда қажетті дағдыларға ие болуға септігін тигізеді.
   3.2. Пәннің мақсаты:
   Автомобиль көлігінің республика үшін ерекше маңыздылығын Қазақстанның
кең байтақ аумағы және халық тығыздығының сиректігі алдын-ала анықтайды.
Бұл жекеленген өңірлер үшін жүктерді және жолаушыларды жеткізудің бірден
бір құралы болып табылады. Қазақстанда  тасымалдауды  жүзеге  асыруда
автомобиль жолдары маңызды роль атқарады.
   Пәннің  мәселесі  студенттерді  кешендік   білімді   игеруге
дағдыландыру,теміржол көлігін қауіпсіздікпен қамтамасыздандырудың шарттары
мен тәсілдері, принциптері, қауіпсіздіктін техникалық, технологиялық және
экономикалық аспектісінін жүйемен дағдыландыру немесе игеру.
   3.3. Пәннің міндеті:
  Тасымал көлігінің негізгі міндеттері – халық шаруашылық өнімдерін және
тұрғындарды тасымалдауды сапалы  да,  толық  қанағаттандыру,  жұмыстың
экономикалық тиімділігін арттыру.
   3.4. Пәнді оқып, аяқтаған студенттердің білуі керек:
   XXI ғасырда пайдаланылатын автомобильдердің басты ерекшелігі –олардың
құрылысының  күрделілігі. Осыған байланысты  автомобильді  жүргізушінің
міндеті тек қана жүргізу, ал оған техникалық қызмет көрсетуді арнайы
мамандар атқаратынын білуі қажет.
   3.5. Пән пререквизиттары:
        • Көлік даму тарихы
        • Жүк тасымалдау
        • Біртұтас тасымалдау жүйесі
   3.6. Пән постреквизиттары:
     • Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару
     • Жүк тасымалдау технологиясы және ұйымдастыруы
     • Қалааралық жүк тасымалдау
     • Қалааралық пасажир тасымалдау


   Кесте 1 - Жұмыстық оқу жоспарынан көшірме
|Кур|Семестр   |Кредиттер          |Дәр                 |
|с |      |               |(сағ.)                |
|  |      |               |Сағат|әдебиеттер           |
|  |      |               |саны |                |
|1 |2      |3              |   |                |
|  |Дәріс                  |   |                |
|1 |Қозғалыс  |Жалпы түсінік. Маркировка  |1  |Автомобиль. Основы конструкции |
|  |құрылымының |және техникалық мінездеме.  |   |/ Н.Н. Вишняков, В. К.     |
|  |құрылғысы  |Қозғалыс құрылымының     |   |Вахламов, А.Н. Нарбут и др. — |
|  |      |қауіпсіздігі. Автокөліктің  |   |М.: Машиностроение, 1986. — 304|
|  |      |жалпы құрылғылары.      |   |с.               |
|  |      |               |   |Вахламов В.К. Автомобили    |
|  |      |               |   |ВАЗ-2105, -2121, -2108, -2109. |
|  |      |               |   |Конструкция. Эксплуатационные |
|  |      |               |   |свойства. Устранение      |
|  |      |               |   |неисправностей. Техническое  |
|  |      |               |   |обслуживание. — М.:      |
|  |      |               |   |Машиностроение, 1996. —272 с. |
|  |      |               |   |Автомобильдің құрылысы және  |
|  |      |               |   |пайдалануы,П.Ж.Жүнісбеков,   |
|  |      |               |   |Астана-2007ж.         |
|2 |Қозғалтқыш |Қозғалтқыш белгілеуі және  |1  |Автомобиль. Основы конструкции |
|  |      |түрлері.Негізгі анықтамалар |   |/ Н.Н. Вишняков, В. К.     |
|  |      |мен параметрлер. Төрт тактілі|   |Вахламов, А.Н. Нарбут и др. — |
|  |      |Қозғалтқышдің жұмыс процесі. |   |М.: Машиностроение, 1986. — 304|
|  |      |               |   |с.               |
|  |      |               |   |Вахламов В.К. Автомобили    |
|  |      |               |   |ВАЗ-2105, -2121, -2108, -2109. |
|  |      |               |   |Конструкция. Эксплуатационные |
|  |      |               |   |свойства. Устранение      |
|  |      |               |   |неисправностей. Техническое  |
|  |      |               |   |обслуживание. — М.:      |
|  |      |               |   |Машиностроение, 1996. —272 с. |
|  |      |               |   |Автомобильдің құрылысы және  |
|  |      |               |   |пайдалануы,П.Ж.Жүнісбеков,   |
|  |      |               |   |Астана-2007ж.         |
|3 |Қозғалыс  |Жалпы түсінік.        |1  |Автомобиль. Основы конструкции |
|  |құрылымының |Эксплуатациондық       |   |/ Н.Н. Вишняков, В. К.     |
|  |эксплутацион|қасиеттерінің өлшеуіштері мен|   |Вахламов, А.Н. Нарбут и др. — |
|  |ды     |көрсеткіштері.        |   |М.: Машиностроение, 1986. — 304|
|  |қасиеттері |Эксплуатациондық қасиеттер  |   |с.               |
|  |      |және қозғалыс құрылымының  |   |Вахламов В.К. Автомобили    |
|  |      |құрылысы.Қозғалыс құрылымының|   |ВАЗ-2105, -2121, -2108, -2109. |
|  |      |эксплуатациясының шарты.   |   |Конструкция. Эксплуатационные |
|  |      |               |   |свойства. Устранение      |
|  |      |               |   |неисправностей. Техническое  |
|  |      |               |   |обслуживание. — М.:      |
|  |      |               |   |Машиностроение, 1996. —272 с. |
|4 |Қозғалтқышта|Қозғалтқышдің        |2  |Автомобиль. Основы конструкции |
|  |рдың    |термодинамикалық       |   |/ Н.Н. Вишняков, В. К.     |
|  |негізгі   |циклы.Қозғалтқышдің қызмет  |   |Вахламов, А.Н. Нарбут и др. — |
|  |көрсеткіштер|циклы. Қозғалтқышдің     |   |М.: Машиностроение, 1986. — 304|
|  |і мен    |индикаторлық көрсеткіштері. |   |с.               |
|  |мінездемелер|Қозғалтқышдің эффективті   |   |Вахламов В.К. Автомобили    |
|  |і      |көрсеткіштері.        |   |ВАЗ-2105, -2121, -2108, -2109. |
|  |      |               |   |Конструкция. Эксплуатационные |
|  |      |               |   |свойства. Устранение      |
|  |      |               |   |неисправностей. Техническое  |
|  |      |               |   |обслуживание. — М.:      |
|  |      |               |   |Машиностроение, 1996. —272 с. |
|  |      |               |   |Автомобильдің құрылысы және  |
|  |      |               |   |пайдалануы,П.Ж.Жүнісбеков,   |
|  |      |               |   |Астана-2007ж.         |
|5 |Қозғалтқышта|Қозғалтқышдің жылдамдық   |1  |Автомобиль. Основы конструкции |
|  |рдың    |мінездемелері. Қозғалтқышдің |   |/ Н.Н. Вишняков, В. К.     |
|  |мінездемелер|салмақ мінездемесі.     |   |Вахламов, А.Н. Нарбут и др. — |
|  |і      |Қозғалтқышдердің реттелетін |   |М.: Машиностроение, 1986. — 304|
|  |      |мінездемелері.        |   |с.               |
|  |      |               |   |Вахламов В.К. Автомобили    |
|  |      |               |   |ВАЗ-2105, -2121, -2108, -2109. |
|  |      |               |   |Конструкция. Эксплуатационные |
|  |      |               |   |свойства. Устранение      |
|  |      |               |   |неисправностей. Техническое  |
|  |      |               |   |обслуживание. — М.:      |
|  |      |               |   |Машиностроение, 1996. —272 с. |
|  |      |               |   |Автомобильдің құрылысы және  |
|  |      |               |   |пайдалануы,П.Ж.Жүнісбеков,   |
|  |      |               |   |Астана-2007ж.         |
|6 |Ауыр-жылдамд|Ауыр-жылдамдықты       |2  |Автомобиль. Основы конструкции |
|  |ықты    |қасиеттерінің көрсеткіштері. |   |/ Н.Н. Вишняков, В. К.     |
|  |қасиеттері |Қозғалыс кезіндегі қозғалыс |   |Вахламов, А.Н. Нарбут и др. — |
|  |      |құрылымына әсер ететін    |   |М.: Машиностроение, 1986. — 304|
|  |      |күштер. Қозғалыс құрылымының |   |с.               |
|  |      |алдыңғы дөңгелектеріне    |   |Вахламов В.К. Автомобили    |
|  |      |түсетін қуат пен момент.   |   |ВАЗ-2105, -2121, -2108, -2109. |
|  |      |Трансмиссияда қуаттың    |   |Конструкция. Эксплуатационные |
|  |      |жоғалуы. Трансмиссия ПӘК-і. |   |свойства. Устранение      |
|  |      |Қозғалыс құрылым дөңгелегінің|   |неисправностей. Техническое  |
|  |      |радиусы. Қозғалыс кезінде  |   |обслуживание. — М.:      |
|  |      |қозғалыс құрылым дөңгелегіне |   |Машиностроение, 1996. —272 с. |
|  |      |әсер ететін жолдың әсері.  |   |Автомобильдің құрылысы және  |
|  |      |Қозғалыс құрылымының ауырлық |   |пайдалануы,П.Ж.Жүнісбеков,   |
|  |      |күші және ауырлық      |   |Астана-2007ж.         |
|  |      |мінгездемесі. Жолмен қозғалыс|   |                |
|  |      |құрылым дөңгелегінің үйкеліс |   |                |
|  |      |күші мен коэффициенті.    |   |                |
|  |      |Қозғалыс құрылымының қуаттық |   |                |
|  |      |балансы. Дөңгелектердегі   |   |                |
|  |      |динамикалық қалыпты     |   |                |
|  |      |реакциялар. Өрді динамикалық |   |                |
|  |      |жену. Накатпен қозғалыс   |   |                |
|7 |Тормаздық  |Тормаздық қасиеттердің    |2  |Автомобиль. Основы конструкции |
|  |қасиеттері |өлшеуіштері. Тоқтату     |   |/ Н.Н. Вишняков, В. К.     |
|  |      |кезіндегі қозғалыс      |   |Вахламов, А.Н. Нарбут и др. — |
|  |      |тепе-теңдігі. Экстренді   |   |М.: Машиностроение, 1986. — 304|
|  |      |тоқтату. Қызмет тоқтатулар. |   |с.               |
|  |      |Қозғалыс құрылымының     |   |Вахламов В.К. Автомобили    |
|  |      |дөңгелектеріне тормаздық   |   |ВАЗ-2105, -2121, -2108, -2109. |
|  |      |күштердің таралуы.      |   |Конструкция. Эксплуатационные |
|  |      |               |   |свойства. Устранение      |
|  |      |               |   |неисправностей. Техническое  |
|  |      |               |   |обслуживание. — М.:      |
|  |      |               |   |Машиностроение, 1996. —272 с. |
|  |      |               |   |Автомобильдің құрылысы және  |
|  |      |               |   |пайдалануы,П.Ж.Жүнісбеков,   |
|  |      |               |   |Астана-2007ж.         |
|8 |Отындық   |Отындық үнемдеушіліктің   |1  |Вахламов В. К. Автомобили ВАЗ. |
|  |үнемдеушілік|өлшеуіштері.Отын шығынының  |   |— М.: Транспорт, 1993. — 192 с.|
|  |      |теңдігі. Қозғалыс құрылымының|   |Вахламов В. К. Подвижной состав|
|  |      |отындық-экономикалық     |   |автомобильного транспорта, Ч. |
|  |      |мінездемесі. Отынды шығындау |   |1. - М.: МАДИ, 1977. - 51 с.  |
|  |      |нормасы. Отындық үнемдеуге әр|   |Вахламов В.К, Подвижной состав |
|  |      |түрлі факторлардың әсері.  |   |автомобильного транспорта, Ч. |
|  |      |               |   |2. - М.: МАДИ, 1978. - 64 с.  |
|  |      |               |   |Щетина В. А., Лукинский В, С, |
|  |      |               |   |Вахламов В. К. Подвижной состав|
|  |      |               |   |автомобильного транспорта. —  |
|  |      |               |   |М.: Транспорт, 1989. — 302 с  |
|  |      |               |   |Автомобильдің құрылысы және  |
|  |      |               |   |пайдалануы,П.Ж.Жүнісбеков,   |
|  |      |               |   |Астана-2007ж.         |
|9 |Жүргізушілік|Қозғалыс құрылымының бұрылуы.|2  |Вахламов В. К. Автомобили ВАЗ. |
|  |      |Бұрылу кезінде қозғалыс   |   |— М.: Транспорт, 1993. — 192 с.|
|  |      |құрылымына әсер ететін    |   |Вахламов В. К. Подвижной состав|
|  |      |күштер. Дөңгелектердің уводы |   |автомобильного транспорта, Ч. |
|  |      |және қозғалыс құрылымының  |   |1. - М.: МАДИ, 1977. - 51 с.  |
|  |      |қозғалушылығы.Жүргізуші   |   |Вахламов В.К, Подвижной состав |
|  |      |дөңгелектердің тербелісі.  |   |автомобильного транспорта, Ч. |
|  |      |Жүргізуші дөңгелектердің   |   |2. - М.: МАДИ, 1978. - 64 с.  |
|  |      |стабилизациясы.       |   |Щетина В. А., Лукинский В, С, |
|  |      |               |   |Вахламов В. К. Подвижной состав|
|  |      |               |   |автомобильного транспорта. —  |
|  |      |               |   |М.: Транспорт, 1989. — 302 с  |
|  |      |               |   |Автомобильдің құрылысы және  |
|  |      |               |   |пайдалануы,П.Ж.Жүнісбеков,   |
|  |      |               |   |Астана-2007ж.         |
|10 |Тұрақтылық |Тұрақтылық көрсеткіштері   |1  |Вахламов В. К. Автомобили ВАЗ. |
|  |көрсеткіштер|               |   |— М.: Транспорт, 1993. — 192 с.|
|  |і      |               |   |Вахламов В. К. Подвижной состав|
|  |      |               |   |автомобильного транспорта, Ч. |
|  |      |               |   |1. - М.: МАДИ, 1977. - 51 с.  |
|  |      |               |   |Вахламов В.К, Подвижной состав |
|  |      |               |   |автомобильного транспорта, Ч. |
|  |      |               |   |2. - М.: МАДИ, 1978. - 64 с.  |
|  |      |               |   |Щетина В. А., Лукинский В, С, |
|  |      |               |   |Вахламов В. К. Подвижной состав|
|  |      |               |   |автомобильного транспорта. —  |
|  |      |               |   |М.: Транспорт, 1989. — 302 с  |
|  |      |               |   |Автомобильдің құрылысы және  |
|  |      |               |   |пайдалануы,П.Ж.Жүнісбеков,   |
|  |      |               |   |Астана-2007ж.         |
|11 |Өтімділік  |Өтімділік. Өтімділік     |1  |Вахламов В. К. Автомобили ВАЗ. |
|  |      |өлшеуіштері.         |   |— М.: Транспорт, 1993. — 192 с.|
|  |      |               |   |Вахламов В. К. Подвижной состав|
|  |      |               |   |автомобильного транспорта, Ч. |
|  |      |               |   |1. - М.: МАДИ, 1977. - 51 с.  |
|  |      |               |   |Вахламов В.К, Подвижной состав |
|  |      |               |   |автомобильного транспорта, Ч. |
|  |      |               |   |2. - М.: МАДИ, 1978. - 64 с.  |
|  |      |               |   |Щетина В. А., Лукинский В, С, |
|  |      |               |   |Вахламов В. К. Подвижной состав|
|  |      |               |   |автомобильного транспорта. —  |
|  |      |               |   |М.: Транспорт, 1989. — 302 с  |
|  |      |               |   |Автомобильдің құрылысы және  |
|  |      |               |   |пайдалануы,П.Ж.Жүнісбеков,   |
|  |      |               |   |Астана-2007ж.         |
|  |Машықтану сабақтарының тақырыптары    |Сағат|әдебиеттер           |
|  |                     |саны |                |
|1 |Қозғалыс  |Қозғалыс құрылымының     |1  |Автомобиль. Основы конструкции |
|  |құрылымының |қауіпсіздігі. Автокөліктің  |   |/ Н.Н. Вишняков, В. К.     |
|  |құрылғысы  |жалпы құрылғылары.      |   |Вахламов, А.Н. Нарбут и др. — |
|  |      |               |   |М.: Машиностроение, 1986. — 304|
|  |      |               |   |с.               |
|  |      |               |   |Вахламов В.К. Автомобили    |
|  |      |               |   |ВАЗ-2105, -2121, -2108, -2109. |
|  |      |               |   |Конструкция. Эксплуатационные |
|  |      |               |   |свойства. Устранение      |
|  |      |               |   |неисправностей. Техническое  |
|  |      |               |   |обслуживание. — М.:      |
|  |      |               |   |Машиностроение, 1996. —272 с. |
|  |      |               |   |Автомобильдің құрылысы және  |
|  |      |               |   |пайдалануы,П.Ж.Жүнісбеков,   |
|  |      |               |   |Астана-2007ж.         |
|2 |Қозғалтқыш |Төрт тактілі Қозғалтқышдің  |1  |Автомобиль. Основы конструкции |
|  |      |жұмыс процесі.        |   |/ Н.Н. Вишняков, В. К.     |
|  |      |               |   |Вахламов, А.Н. Нарбут и др. — |
|  |      |               |   |М.: Машиностроение, 1986. — 304|
|  |      |               |   |с.               |
|  |      |               |   |Вахламов В.К. Автомобили    |
|  |      |               |   |ВАЗ-2105, -2121, -2108, -2109. |
|  |      |               |   |Конструкция. Эксплуатационные |
|  |      |               |   |свойства. Устранение      |
|  |      |               |   |неисправностей. Техническое  |
|  |      |               |   |обслуживание. — М.:      |
|  |      |               |   |Машиностроение, 1996. —272 с. |
|  |      |               |   |Автомобильдің құрылысы және  |
|  |      |               |   |пайдалануы,П.Ж.Жүнісбеков,   |
|  |      |               |   |Астана-2007ж.         |
|3 |Қозғалыс  |Эксплуатациондық қасиеттер  |1  |Автомобиль. Основы конструкции |
|  |құрылымының |және қозғалыс құрылымының  |   |/ Н.Н. Вишняков, В. К.     |
|  |эксплутацион|құрылысы.Қозғалыс құрылымының|   |Вахламов, А.Н. Нарбут и др. — |
|  |ды     |эксплуатациясының шарты.   |   |М.: Машиностроение, 1986. — 304|
|  |қасиеттері |               |   |с.               |
|  |      |               |   |Вахламов В.К. Автомобили    |
|  |      |               |   |ВАЗ-2105, -2121, -2108, -2109. |
|  |      |               |   |Конструкция. Эксплуатационные |
|  |      |               |   |свойства. Устранение      |
|  |      |               |   |неисправностей. Техническое  |
|  |      |               |   |обслуживание. — М.:      |
|  |      |               |   |Машиностроение, 1996. —272 с. |
|4 |Қозғалтқышта|Қозғалтқышдің        |2  |Автомобиль. Основы конструкции |
|  |рдың    |термодинамикалық циклы.   |   |/ Н.Н. Вишняков, В. К.     |
|  |негізгі   |Қозғалтқышдің қызмет циклы. |   |Вахламов, А.Н. Нарбут и др. — |
|  |көрсеткіштер|Қозғалтқышдің индикаторлық  |   |М.: Машиностроение, 1986. — 304|
|  |і мен    |көрсеткіштері. Қозғалтқышдің |   |с.               |
|  |мінездемелер|эффективті көрсеткіштері.  |   |Вахламов В.К. Автомобили    |
|  |і      |               |   |ВАЗ-2105, -2121, -2108, -2109. |
|  |      |               |   |Конструкция. Эксплуатационные |
|  |      |               |   |свойства. Устранение      |
|  |      |               |   |неисправностей. Техническое  |
|  |      |               |   |обслуживание. — М.:      |
|  |      |               |   |Машиностроение, 1996. —272 с. |
|  |      |               |   |Автомобильдің құрылысы және  |
|  |      |               |   |пайдалануы,П.Ж.Жүнісбеков,   |
|  |      |               |   |Астана-2007ж.         |
|5 |Қозғалтқышта|Қозғалтқышдің салмақ     |1  |Автомобиль. Основы конструкции |
|  |рдың    |мінездемесі. Қозғалтқышдердің|   |/ Н.Н. Вишняков, В. К.     |
|  |мінездемелер|реттелетін мінездемелері.  |   |Вахламов, А.Н. Нарбут и др. — |
|  |і      |               |   |М.: Машиностроение, 1986. — 304|
|  |      |               |   |с.               |
|  |      |               |   |Вахламов В.К. Автомобили    |
|  |      |               |   |ВАЗ-2105, -2121, -2108, -2109. |
|  |      |               |   |Конструкция. Эксплуатационные |
|  |      |               |   |свойства. Устранение      |
|  |      |               |   |неисправностей. Техническое  |
|  |      |               |   |обслуживание. — М.:      |
|  |      |               |   |Машиностроение, 1996. —272 с. |
|  |      |               |   |Автомобильдің құрылысы және  |
|  |      |               |   |пайдалануы,П.Ж.Жүнісбеков,   |
|  |      |               |   |Астана-2007ж.         |
|6 |Ауыр-жылдамд|Қозғалыс кезінде қозғалыс  |2  |Автомобиль. Основы конструкции |
|  |ықты    |құрылым дөңгелегіне әсер   |   |/ Н.Н. Вишняков, В. К.     |
|  |қасиеттері |ететін жолдың әсері. Қозғалыс|   |Вахламов, А.Н. Нарбут и др. — |
|  |      |құрылымының ауырлық күші және|   |М.: Машиностроение, 1986. — 304|
|  |      |ауырлық мінгездемесі. Жолмен |   |с.               |
|  |      |қозғалыс құрылым дөңгелегінің|   |Вахламов В.К. Автомобили    |
|  |      |үйкеліс күші мен       |   |ВАЗ-2105, -2121, -2108, -2109. |
|  |      |коэффициенті. Қозғалыс    |   |Конструкция. Эксплуатационные |
|  |      |құрылымының қуаттық балансы. |   |свойства. Устранение      |
|  |      |Дөңгелектердегі динамикалық |   |неисправностей. Техническое  |
|  |      |қалыпты реакциялар. Өрді   |   |обслуживание. — М.:      |
|  |      |динамикалық жену. Накатпен  |   |Машиностроение, 1996. —272 с. |
|  |      |қозғалыс           |   |Автомобильдің құрылысы және  |
|  |      |               |   |пайдалануы,П.Ж.Жүнісбеков,   |
|  |      |               |   |Астана-2007ж.         |
|7 |Тормаздық  |Тоқтату кезіндегі қозғалыс  |2  |Автомобиль. Основы конструкции |
|  |қасиеттері |тепе-теңдігі. Экстренді   |   |/ Н.Н. Вишняков, В. К.     |
|  |      |тоқтату. Қызмет тоқтатулар. |   |Вахламов, А.Н. Нарбут и др. — |
|  |      |Қозғалыс құрылымының     |   |М.: Машиностроение, 1986. — 304|
|  |      |дөңгелектеріне тормаздық   |   |с.               |
|  |      |күштердің таралуы.      |   |Вахламов В.К. Автомобили    |
|  |      |               |   |ВАЗ-2105, -2121, -2108, -2109. |
|  |      |               |   |Конструкция. Эксплуатационные |
|  |      |               |   |свойства. Устранение      |
|  |      |               |   |неисправностей. Техническое  |
|  |      |               |   |обслуживание. — М.:      |
|  |      |               |   |Машиностроение, 1996. —272 с. |
|  |      |               |   |Автомобильдің құрылысы және  |
|  |      |               |   |пайдалануы,П.Ж.Жүнісбеков,   |
|  |      |               |   |Астана-2007ж.         |
|8 |Отындық   |Отынды шығындау нормасы.   |1  |Вахламов В. К. Автомобили ВАЗ. |
|  |үнемдеушілік|Отындық үнемдеуге әр түрлі  |   |— М.: Транспорт, 1993. — 192 с.|
|  |      |факторлардың әсері.     |   |Вахламов В. К. Подвижной состав|
|  |      |               |   |автомобильного транспорта, Ч. |
|  |      |               |   |1. - М.: МАДИ, 1977. - 51 с.  |
|  |      |               |   |Вахламов В.К, Подвижной состав |
|  |      |               |   |автомобильного транспорта, Ч. |
|  |      |               |   |2. - М.: МАДИ, 1978. - 64 с.  |
|  |      |               |   |Щетина В. А., Лукинский В, С, |
|  |      |               |   |Вахламов В. К. Подвижной состав|
|  |      |               |   |автомобильного транспорта. —  |
|  |      |               |   |М.: Транспорт, 1989. — 302 с  |
|  |      |               |   |Автомобильдің құрылысы және  |
|  |      |               |   |пайдалануы,П.Ж.Жүнісбеков,   |
|  |      |               |   |Астана-2007ж.         |
|9 |Жүргізушілік|Жүргізуші дөңгелектердің   |2  |Вахламов В. К. Автомобили ВАЗ. |
|  |      |тербелісі. Жүргізуші     |   |— М.: Транспорт, 1993. — 192 с.|
|  |      |дөңгелектердің        |   |Вахламов В. К. Подвижной состав|
|  |      |стабилизациясы.       |   |автомобильного транспорта, Ч. |
|  |      |               |   |1. - М.: МАДИ, 1977. - 51 с.  |
|  |      |               |   |Вахламов В.К, Подвижной состав |
|  |      |               |   |автомобильного транспорта, Ч. |
|  |      |               |   |2. - М.: МАДИ, 1978. - 64 с.  |
|  |      |               |   |Щетина В. А., Лукинский В, С, |
|  |      |               |   |Вахламов В. К. Подвижной состав|
|  |      |               |   |автомобильного транспорта. —  |
|  |      |               |   |М.: Транспорт, 1989. — 302 с  |
|  |      |               |   |Автомобильдің құрылысы және  |
|  |      |               |   |пайдалануы,П.Ж.Жүнісбеков,   |
|  |      |               |   |Астана-2007ж.         |
|10 |Тұрақтылық |Тұрақтылық көрсеткіштері   |1  |Вахламов В. К. Автомобили ВАЗ. |
|  |көрсеткіштер|               |   |— М.: Транспорт, 1993. — 192 с.|
|  |і      |               |   |Вахламов В. К. Подвижной состав|
|  |      |               |   |автомобильного транспорта, Ч. |
|  |      |               |   |1. - М.: МАДИ, 1977. - 51 с.  |
|  |      |               |   |Вахламов В.К, Подвижной состав |
|  |      |               |   |автомобильного транспорта, Ч. |
|  |      |               |   |2. - М.: МАДИ, 1978. - 64 с.  |
|  |      |               |   |Щетина В. А., Лукинский В, С, |
|  |      |               |   |Вахламов В. К. Подвижной состав|
|  |      |               |   |автомобильного транспорта. —  |
|  |      |               |   |М.: Транспорт, 1989. — 302 с  |
|  |      |               |   |Автомобильдің құрылысы және  |
|  |      |               |   |пайдалануы,П.Ж.Жүнісбеков,   |
|  |      |               |   |Астана-2007ж.         |
|11 |Өтімділік  |Өтімділік. Өтімділік     |1  |Вахламов В. К. Автомобили ВАЗ. |
|  |      |өлшеуіштері.         |   |— М.: Транспорт, 1993. — 192 с.|
|  |      |               |   |Вахламов В. К. Подвижной состав|
|  |      |               |   |автомобильного транспорта, Ч. |
|  |      |               |   |1. - М.: МАДИ, 1977. - 51 с.  |
|  |      |               |   |Вахламов В.К, Подвижной состав |
|  |      |               |   |автомобильного транспорта, Ч. |
|  |      |               |   |2. - М.: МАДИ, 1978. - 64 с.  |
|  |      |               |   |Щетина В. А., Лукинский В, С, |
|  |      |               |   |Вахламов В. К. Подвижной состав|
|  |      |               |   |автомобильного транспорта. —  |
|  |      |               |   |М.: Транспорт, 1989. — 302 с  |
|  |      |               |   |Автомобильдің құрылысы және  |
|  |      |               |   |пайдалануы,П.Ж.Жүнісбеков,   |
|  |      |               |   |Астана-2007ж.         |


   5. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ
   ОБСӨЖ № 1. Тапсырма: қозғалыс құрылымының құрылғысының маркировкасын
қарастыру
   ОБСӨЖ № 2. Тапсырма: төрттактілі қозғалтқыштың  жұмыс  процесін
қарастыру
   ОБСӨЖ № 3. Тапсырма: қозғалыс құрылымының эксплуатациялық қасиеттерін
және конструкциясын қарастыру
   ОБСӨЖ № 4. Тапсырма: қозғалтқыштың нақты циклдарын қарастыру
   ОБСӨЖ № 5. Тапсырма: қозғалтқыштың реттеуіш сипаттамаларын қарастыру
   ОБСӨЖ № 6. Тапсырма: тартқыш-жылдамдықты қасиеттердің көрсеткіштерін
қарастыру
   ОБСӨЖ № 7. Тапсырма: тормоздық қасиеттердің өлшеуіштерін қарастыру
   ОБСӨЖ № 8. Тапсырма: қозғалғыш құрылымының жанар-май үнемділігін,
жанар-майды жағуды қарастыру
   ОБСӨЖ № 9. Тапсырма: дөнгелектердің жүргізушілік толқуын қарастыру
   ОБСӨЖ № 10. Тапсырма: қозғалғыш құрылымының ұзындықты тұрақтылық
көрсеткіштерін қарастыру
   ОБСӨЖ № 11. Өтімділік өлшеуіштерін қарастыру


   СӨЖ сұрақтары:
1. Қозғалыс құрылымының қауіпсіздігі.
2. Автокөліктің жалпы құрылғылары.
3. Қозғалтқыш белгілеуі және түрлері.
4. Негізгі анықтамалар мен параметрлер.
5. Төрт тактілі Қозғалтқышдің жұмыс процесі.
6.  Жалпы  түсінік.  Эксплуатациондық  қасиеттерінің  өлшеуіштері  мен
  көрсеткіштері.
7. Эксплуатациондық қасиеттер және қозғалыс құрылымының құрылысы.
8. Қозғалыс құрылымының эксплуатациясының шарты.
9. Қозғалтқышдің термодинамикалық циклы.
10. Қозғалтқышдің қызмет циклы.
11. Қозғалтқышдің индикаторлық көрсеткіштері.
12. Тормыздық қасиеттердің өлшеуіштері


   6. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА
   Кесте 3 - Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы
|Тема                 |Көрнекіліктер |Өзіндік меңгеру|Бақылау  |
|                   |       |сұрақтары   |түрі   |
|                   |       |        |     |
|Дәріс     |Машықтану сабақтарының |       |        |     |
|       |тақырыптары      |       |        |     |
|1       |3           |4       |5       |6     |
|Қозғалыс   |Қозғалыс құрылымының  |плакаттар   |Маркировка және|ауызша  |
|құрылымының  |қауіпсіздігі.     |       |техникалық   |     |
|құрылғысы   |Автокөліктің жалпы   |       |мінездеме.   |     |
|       |құрылғылары.      |       |        |     |
|Қозғалтқыш  |Төрт тактілі      |плакаттар   |        |жазбаша  |
|       |Қозғалтқышдің жұмыс  |       |Қозғалыс    |     |
|       |процесі.        |       |құрылымының  |     |
|       |            |       |қауіпсіздігі. |     |
|Қозғалыс   |Эксплуатациондық    |Проектор   |Автокөліктің  |ауызша  |
|құрылымының  |қасиеттер және қозғалыс|       |жалпы     |     |
|эксплутационды|құрылымының      |       |құрылғылары.  |     |
|қасиеттері  |құрылысы.Қозғалыс   |       |        |     |
|       |құрылымының      |       |        |     |
|       |эксплуатациясының   |       |        |     |
|       |шарты.         |       |        |     |
|Қозғалтқышдің |Қозғалтқышдің     |Проектор   |Қозғалтқыш   |жазбаша  |
|негізгі    |термодинамикалық циклы.|       |белгілеуі және |     |
|көрсеткіштері |Қозғалтқышдің қызмет  |       |түрлері.    |     |
|мен      |циклы. Қозғалтқышдің  |       |        |     |
|мінездемелері |индикаторлық      |       |        |     |
|       |көрсеткіштері.     |       |        |     |
|       |Қозғалтқышдің     |       |        |     |
|       |эффективті       |       |        |     |
|       |көрсеткіштері.     |       |        |     |
|Қозғалтқышдерд|Қозғалтқышдің салмақ  |Проектор   |Негізгі    |жазбаша  |
|ің      |мінездемесі.      |       |анықтамалар мен|     |
|мінездемелері |Қозғалтқышдердің    |       |параметрлер.  |     |
|       |реттелетін       |       |        |     |
|       |мінездемелері.     |       |        |     |
|Ауыр-жылдамдық|Қозғалыс кезінде    |Проектор   |Төрт тактілі  |жазбаша  |
|ты қасиеттері |қозғалыс құрылым    |       |Қозғалтқышдің |     |
|       |дөңгелегіне әсер ететін|       |жұмыс процесі. |     |
|       |жолдың әсері. Қозғалыс |       |        |     |
|       |құрылымының ауырлық  |       |        |     |
|       |күші және ауырлық   |       |        |     |
|       |мінгездемесі. Жолмен  |       |        |     |
|       |қозғалыс құрылым    |       |        |     |
|       |дөңгелегінің үйкеліс  |       |        |     |
|       |күші мен коэффициенті. |       |        |     |
|       |Қозғалыс құрылымының  |       |        |     |
|       |қуаттық балансы.    |       |        |     |
|       |Дөңгелектердегі    |       |        |     |
|       |динамикалық қалыпты  |       |        |     |
|       |реакциялар. Өрді    |       |        |     |
|       |динамикалық жену.   |       |        |     |
|       |Накатпен қозғалыс   |       |        |     |
|Тормаздық   |Тоқтату кезіндегі   |Проектор   |Жалпы түсінік. |жазбаша  |
|қасиеттері  |қозғалыс тепе-теңдігі. |       |Эксплуатационды|     |
|       |Экстренді тоқтату.   |       |қ қасиеттерінің|     |
|       |Қызмет тоқтатулар.   |       |өлшеуіштері мен|     |
|       |Қозғалыс құрылымының  |       |көрсеткіштері. |     |
|       |дөңгелектеріне     |       |        |     |
|       |тормаздық күштердің  |       |        |     |
|       |таралуы.        |       |        |     |
|Отындық    |Отынды шығындау    |Проектор   |Эксплуатационды|жазбаша  |
|үнемдеушілік |нормасы. Отындық    |       |қ қасиеттер  |     |
|       |үнемдеуге әр түрлі   |       |және қозғалыс |     |
|       |факторлардың әсері.  |       |құрылымының  |     |
|       |            |       |құрылысы.   |     |
|Жүргізушілік |Жүргізуші       |Проектор   |Қозғалыс    |жазбаша  |
|       |дөңгелектердің     |       |құрылымының  |     |
|       |тербелісі. Жүргізуші  |       |эксплуатациясын|     |
|       |дөңгелектердің     |       |ың шарты.   |     |
|       |стабилизациясы.    |       |        |     |
|Тұрақтылық  |Тұрақтылық       |Проектор   |Қозғалтқышдің |жазбаша  |
|көрсеткіштері |көрсеткіштері     |       |термодинамикалы|     |
|       |            |       |қ циклы.    |     |
|       |            |       |Қозғалтқышдің |     |
|       |            |       |қызмет циклы. |     |
|Өтімділік   |Өтімділік. Өтімділік  |Проектор   |Қозғалтқыш   |жазбаша  |
|       |өлшеуіштері.      |       |индикаторлық  |     |
|       |            |       |көрсеткіштері. |     |

   7. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРДІҢ ЖАБДЫҚТАЛУ КАРТАСЫ
   Кесте 4 - Оқу-әдістемелік әдебиеттердің жабдықталу картасы
|Әдебиет, оқу -әдістемелік|Экземпляр саны |Студенттер     |Қамтамасыз ету   |
|құралдар атаулары    |        |саны        |проценті      |
|1            |2       |3         |4         |
|Автомобиль. Основы    |0       |9         |0 %        |
|конструкции / Н.Н.    |        |          |          |
|Вишняков, В. К. Вахламов,|        |          |          |
|А.Н. Нарбут и др. — М.: |        |          |          |
|Машиностроение, 1986. — |        |          |          |
|304 с.          |        |          |          |
|Вахламов В.К. Автомобили |0       |9         |0 %        |
|ВАЗ-2105, -2121, -2108, |        |          |          |
|-2109. Конструкция.   |        |          |          |
|Эксплуатационные     |        |          |          |
|свойства. Устранение   |        |          |          |
|неисправностей.     |        |          |          |
|Техническое обслуживание.|        |          |          |
|— М.: Машиностроение,  |        |          |          |
|1996. —272 с.      |        |          |          |
|Щетина В. А., Лукинский |0       |9         |0 %        |
|В, С, Вахламов В. К.   |        |          |          |
|Подвижной состав     |        |          |          |
|автомобильного      |        |          |          |
|транспорта. — М.:    |        |          |          |
|Транспорт, 1989. — 302 с.|        |          |          |
|Автомобильдің құрылысы  |9       |9         |100 %       |
|және           |        |          |          |
|пайдалануы,П.Ж.Жүнісбеков|        |          |          |
|, Астана-2007ж.     |        |          |          |

   8. ӘДЕБИЕТТЕР
  1. Негізгі әдебиеттер
  8.1.1 Автомобиль. Основы конструкции / Н.Н. Вишняков, В. К. Вахламов,
А.Н. Нарбут и др. — М.: Машиностроение, 1986. — 304 с.
  2. Вахламов В.К. Автомобили ВАЗ-2105, -2121, -2108, -2109. Конструкция.
   Эксплуатационные свойства. Устранение неисправностей.  Техническое
   обслуживание. — М.: Машиностроение, 1996. —272 с.
  3. Вахламов В. К. Автомобили ВАЗ. — М.: Транспорт, 1993. — 192 с.
  8.1.4 Вахламов В. К. Подвижной состав автомобильного транспорта, Ч. 1. -
М.: МАДИ, 1977. - 51 с.
    5. Вахламов В.К, Подвижной состав автомобильного транспорта, Ч. 2.
      - М.: МАДИ, 1978. - 64 с.
    6. Щетина В. А., Лукинский В, С, Вахламов В. К. Подвижной состав
      автомобильного транспорта. — М.: Транспорт, 1989. — 302 с.


  8.2 Қосымша әдебиеттер
  8.2.1 Литвинов А.С, Фаробин Я.Е. «Автомобиль: теория эксплуатационных
свойств» М: Машиностроение, 1989- 240 с.
  8.2.2 Смирнов Г.А. «Теория движения колесных машин», М: Машиностроение,
1981 – 269 с
  8.2.3 Никитин Т.А. «Основы авиации» , М: , 1984
  8.2.4 Гусев Б.И. «Основы авиации», М., 1988 г

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть