Файл қосу


Астық түйірді сақтаудың қазіргі технологиялары



|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ        |
|СМЖ 3-деңгейдегі құжат       |ОӘК     |ОӘК           |
|                  |       |042-18-7.1.16/02-2013  |
|ПОӘК                |№1 басылым  |            |
|«Мамандыққа кіріспе» пәнінің    |18.09.2013  |            |
|студенттерге арналған бағдарламасы |       |            |








              «Мамандыққа кіріспе»

            ПӘНІНІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ



   5В072800- «Өндеу өндірістерінің технологиясы» мамандығына арналған



         СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ



















                  Семей

                   2013

                 Алғы сөз


 1. ӘЗІРЛЕНДІ
  Әзірлеуші________________ «02» қыркүйек 2013 ж. А.О. Утегенова «Ет, сүт
және тамақ өнімдерінің технологиясы» кафедрасының аға оқытушы.


  2 ТАЛҚЫЛАНДЫ:
  2.1 Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Ет, сүт және
тамақ өнімдерінің технологиясы» кафедрасының мәжілісінде
  № 1 хаттама, «11» қыркүйек 2013 ж.


  Кафедра менгерушісі: ________________________      Б.Қ. Әсенова


  2.2 Инженерлік-технологиялық факультетінің  оқу-әдістемелік бюросының
мәжілісінде
  №1 хаттама, «12» қыркүйек 2013 ж.


  Төрайымы _______________________ С.С. Төлеубекова




  3 БЕКІТІЛДІ
  Университетінің Оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қолдау алып, басып
шығаруға ұсынылды
  №1 хаттама, «18» қыркүйек 2013 ж.


  ОӘК төрағасы _______________________Г.Ж. Искакова

























                  Мазмұны




  |1  |Жалпы ережелер                         |4  |
|2  |Пәннің мазмұны және сабақ түріне байланысты сағаттарды бөлу   |5  |
|3  |Пәнді оқыту бойынша әдістемелік ұсыныстар            |7  |
|4  |Курс форматы                          |7  |
|5  |Курс саясаты                          |7  |
|6  |Студенттерге білімін бағалау саясаты              |8  |
|7  |Әдебиеттер                           |8  |














































































  1 Жалпы ережелер

  1.1 Оқытушы және пән жөнінде жалпы мәліметтер:

  Қасымов Самат Қайратұлы, техника ғылымдарының кандидаты, доцент м.а.;



 • Кафедра – Ет, сүт және тамақ өнімдерінің технологиясы;
 • Байланыс ақпараты – тел: 35-48-56, № 9-оқу корпусы, № 216 кабинет;
 • Сабақ өткізу орыны – № 206, 207 аудиториялар;
 • Пән аты – «Мамандыққа кіріспе»;
 • Кредит саны – 3;



  1.2 Пәннің қысқаша мазмұны:

  Студенттерге білім беру, оларға болашақ арнаулы инженерлік пәндерді
  меңгеру үшін және өндіріс кәсіпорынында инженер-технолог  ретінде
  жұмысына қажет бейімділік пен шеберлікті меңгеруге көмектесу.
  Курс жалпы инженерлік цикл пәні болып табылады және  азық-түлік
  өнімдерінің биохимиясына, микробиологиясына, астық түйір өнімдерінің
  технологиясына, өндеу өнідірістерінің биотехнология және т.б. курстарға
  сүйенеді.
   «Мамандыққа кіріспе» пәні астық түйірді кептіру, өндеу мен сақтау
  негіздерін,  сақтау  кезінде  өтетін  процестерді  оқып  үйренуге
  негізделген.

  1.3 Пәнді оқыту мақсаты:

   Курстың негізгі мақсаты: қазіргі кезде астық дақылдарды сақтау
  тәсілдері; сақтау түрлері және ерекшеліктері; қазіргі кезде астық
  дақылдарды өңдеу және кептіру тәсілдері; астық дақылдарды  өңдеу
  кәсіпорынында технологиялық процестермен танысуды қарастыру.

  1.4 Пәннің оқып-үйренудің негізгі міндеттері:
  - астық түйір және оның өнімдерінің түрлері мен ерекшеліктерін оқып
  білу;
  - астық түйірдің және оның түрлеріннің құрылымы мен қасиетін оқып білу;
  - астық түйірдің сапасына әсер ететін факторларды оқып-танысу;
  - астық түйірдің физикалық қасиеттерін оқып-танысу;
  - қазіргі кезде астық дақылдарды сақтау тәсілдері, түрлері  мен
  ерекшеліктерін
    оқып білу;
  - қазіргі кезде астық дақылдарды өңдеу және кептіру тәсілдерін оқып
  білу;
  - астық дақылдарды өндірісінің технологиялық процестерін оқып білу;
  - кәсіпорындарда технологиялық процестермен танысу.


  1.5 Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде студент білуі қажет:
 - студент өндіріс өнімдерінің түрлерін және олардың құрылымы  мен
  қасиетін, алғашқы өңдеу процестерін, консервілеу және сақтау, олардың
  түрлері мен ерекшеліктерін, технологиялық процестерін оқып үйренеді.
 - студенттер білімдерін теориялық тұрғыда оқып-үйренумен қатар, тәжірибе
  жүзінде кәсіпорында өңдеу проесінің технологиясымен танысу арқылы
  толықтырады.
 - осы пәнді оқыту нәтижесінде болашақ арнаулы инженерлік пәнді таңдауға
  және өндіріс кәсіпорынында инженер-технолог ретінде жұмысына қажет
  бейімділік пен шеберлікті меңгеруге көмектеседі.
  «Мамандыққа кіріспе» курсы бір-бірімен тығыз байланысты төрт түрден
  тұратын жұмыстар: дәріс, зертханалық жұмыстар, аудиторияда оқытушының
  бақылауымен жүретін студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖО) және студенттің
  өзіндік жұмысы (СӨЖ). Дәріс сабағы ең маңызды түрі болып табылады, яғни
  пәннің маңызды және күрделі бөлімдерін меңгертеді; зертханалық жұмыс
  белгілі зерттеулерді және алынған нәтижелерді әдістемелік нұсқаулармен
  жасауды үйретеді; пәнге қатысты  материалдарды оқу-әдістемелік және
  әдебиеттерді қолдана отырп СӨЖ және СӨЖО түрінде өңделеді  және
  оқытушының қадағалауында болады.

 - білім: өңдеу  өндірісінің  инновациялық  технологиясының  негізгі
  түсініктерін білу, технологияны оқуға жаңа әдістер.
 - іскерлік: қолданылатын қайта өңдейтiн өндiрiстердегi инновациялық
  технологияларының қолдануының негiзiнде өз қабiлеттiлiктерi бағалау. Әр
  түрлi инновациялық технологиялардың талдауы өткiзу.
 - дағды: инновациялық технологиялардың практикалық қолдануы ысылу.
 - құзіреттілігі: жаңа инновациялық технологиялардың өңдеуiнiң жанында
  болу.
  1.6 Курс пререквизиттері:
 - жоқ
 7. Курс постреквизиттері:

 1. Өндеу өндірістерінің жалпы технологиясы;
 2. Өндеу өндірістері технологиясының теориялық негіздері;
 3. Астық түйірді сақтаудың қазіргі технологиялары.
  2 Пәннің мазмұны және сабақ түріне байланысты сағаттарды бөлу

|№ |         |                  |Сағаттар саны   |
|  |Тақырыптың аталуы|Мазмұны               |          |
|  |         |                  |Дәр|Практ|СӨЖО |СӨЖ|
|  |         |                  |іс |.  |   |  |
|  |         |                  |  |жұмыс|   |  |
|Модуль 1. Астық түйірдің жалпы сипаттамасы және олардың қасиеттері      |
|1 |Кіріспе. Астық  |1. Өнімдерді салмағынан шығынсыз  |  |   |   |  |
|  |түйірді сақтау  |немесе аз мөлшерде шығындалудан   |  |   |   |  |
|  |және одан алынған|сақтау;               |  |   |   |  |
|  |өнімдерді өңдеу |2. Астық өнімдердің сапасын     |2 |1  |1  |2 |
|  |төңірегіндегі  |төмендетпей сақтау;         |  |   |   |  |
|  |міндеттері.   |3. Сақтау кезінде астық өнімдердің |  |   |   |  |
|  |         |сапасын жоғарылату;         |  |   |   |  |
|  |         |4. Астық өнімдердің мөлшерін және  |  |   |   |  |
|  |         |сапасын жақсарту мақсатында сақтау |  |   |   |  |
|  |         |кезінде сақталатын өнімдердің еңбек |  |   |   |  |
|  |         |шығынын азайту.           |  |   |   |  |
|2 |Сақтау қоймасына |1. Астық түйірдің жалпы сипаттамасы.|1 |1  |1  |2 |
|  |келіп түсетін  |                  |  |   |   |  |
|  |астық түйірдің  |                  |  |   |   |  |
|  |күйі.      |                  |  |   |   |  |
|3 |Сақтау қоймасына |1. Астық түйірді іріктеу ерекшелігі;|2 |1  |2  |4 |
|  |келіп түсетін  |2. Өсімдіктің гүлдену және дәннің  |  |   |   |  |
|  |астық түйірдің  |жетілу шарттары;          |  |   |   |  |
|  |құрамына және  |3. Астықты жинау шарттары;     |  |   |   |  |
|  |қасиетіне әсер  |4. Астықты жинағаннан кейін бірінші |  |   |   |  |
|  |ететін факторлар.|кезеңде дәннің сақталу және     |  |   |   |  |
|  |         |наубайханаларға тасымалдау шарттары.|  |   |   |  |
|4 |Астық және астық |1. Себулік.             |1 |1  |1  |2 |
|  |өнімдерінің   |                  |  |   |   |  |
|  |физикалық    |                  |  |   |   |  |
|  |қасиеттері    |                  |  |   |   |  |
|  |         |2. Өздігінен іріктелу        |1 |1  |1  |2 |
|  |         |3. Қуыстылық            |1 |   |1  |2 |
|  |         |4. Сорбциялық қасиеттері      |2 |1  |1  |2 |
|  |         |5. Жылуфизикалық және масса алмасу |3 |   |2  |4 |
|  |         |қасиеттері             |  |   |   |  |
|5 |Жармның және   |Себулік.              |  |   |   |  |
|  |ұнның физикалық |Қуыстылық              |4 |1  |3  |6 |
|  |қасиеттері    |Сорбциялық қасиеттері        |  |   |   |  |
|  |         |жылу физикалық қасиеттері      |  |   |   |  |
|6 |Сақтау кезінде  |1. Өздігінен қызу құбылысының мәні. |1 |1  |1  |2 |
|  |дәндік массаның |2. Сақтау қоймасындағы ауа     |  |   |   |  |
|  |өздігінен қызуы |температурасы, сыртқы ауа, күн   |  |   |   |  |
|  |         |радиациясы             |  |   |   |  |
|7 |Жылу түзілу   |1. Дәндік массаның өздігінен қызу  |2 |1  |2  |4 |
|  |кезінде дәндік  |кезіндегі микроорганизмдердің ролі. |  |   |   |  |
|  |массаның бөлек  |2. Дәндік массаның өздігінен қызу  |  |   |   |  |
|  |компоненттерінің |кезіндегі қоспаның мәні.      |  |   |   |  |
|  |мәні       |3. Дәндік массаның өздігінен қызу  |  |   |   |  |
|  |         |кезіндегі жәндіктердің және     |  |   |   |  |
|  |         |кенелердің, яғни нан қорының    |  |   |   |  |
|  |         |зиянкестерінің ролі.        |  |   |   |  |
|Модуль 2. Астық түйірде өздігінен қызу және басқада өтетін процестер     |
|8 |Өздігінен қызу   |1.Ұялы өздігінен қызу      |2 |1  |1  |2  |
|  |түрлері      |2. Пласталы өздігінен қызу    |  |   |   |   |
|  |          |3. Біртектес өздігінен қызу   |  |   |   |   |
|9 |Өздігінен қызу   |1. Дәндік массаның күйі     |2 |1  |1  |2  |
|  |үрдісінің     |2.Сақтау қоймаларының күйі және |  |   |   |   |
|  |(процесін) дамуын |олардың конструкциялары     |  |   |   |   |
|  |және пайда болуын |                 |  |   |   |   |
|  |қамтамасыз ететін |                 |  |   |   |   |
|  |шарттар      |                 |  |   |   |   |
|10 |Өздігінен қызу   |1. Өздігінен қызудың алғашқы   |  |   |   |   |
|  |кезінде масса   |кезеңі              |2 |1  |1  |2  |
|  |дәнінің сапасының |2. Өздігінен қызу үрдісінің дамуы|  |   |   |   |
|  |және шығынының   |                 |  |   |   |   |
|  |өзгеруі      |                 |  |   |   |   |
|11 |Жана орылған дәннің|1. Төмен немесе қалыпты     |  |   |   |   |
|  |өздігінен қызуы  |ылғалдылықтағы дәндік массаның  |1 |1  |1  |2  |
|  |          |өздігінен қызуы         |  |   |   |   |
|  |          |2. Жоғарғы немесе өте жоғарғы  |  |   |   |   |
|  |          |ылғалдылықтағы дәндік массаның  |  |   |   |   |
|  |          |өздігінен қызуы         |  |   |   |   |
|12 |Ұзақ мерзімде   |1. Жоғарғы қабаттағы құрғақ   |  |   |   |   |
|  |сақталатын төменгі |дәндік массаның өздігінен қызуы |1 |1  |1  |2  |
|  |ылғалдылықтағы   |2. Ұзақ мерзімде сақталатын   |  |   |   |   |
|  |дәндік массаның  |дәндік массаның өздігінен қызу  |  |   |   |   |
|  |өздігінен қызуы  |үрдісінің пайда болуы      |  |   |   |   |
|13 |Дәндік массаның  |1. Қойманың қабырғасына жақын  |  |   |   |   |
|  |жатып қалуы    |жатқан астыңғы қабаттағы және  |  |   |   |   |
|  |(слеживание).   |участкедегі астық түйірдің    |2 |1  |1,5 |3  |
|  |          |қысымы.             |  |   |   |   |
|  |          |2. Артық мөлшерде суыту кезінде |  |   |   |   |
|  |          |ылғал және сулы астық түйірдің  |  |   |   |   |
|  |          |мұздауы.             |  |   |   |   |
|  |          |3. Өздігінен қызу        |  |   |   |   |
|  |          |4. Бөлек физиологиялық      |  |   |   |   |
|  |          |процесстер.           |  |   |   |   |
|  |Жиыны:       |                 |30 |15  |22,5 |67,5 |



  3 Пәнді оқыту бойынша әдістемелік ұсыныстар

  Пәнді оқуға арналған әдістемелік нұсқаулар мен танысып, студенттер
  пәнді толық меңгерулері керек. Әдістемелік нұсқаны құрастыру негізінде
  пәннің кейбір бөлімдері студенттермен үздік жұмыс ретінде жүргізіледі.
  Әдістемелік нұсқаулар құрамына:
 1. пәнді оқуда қажетті жоспарлау, уақытты ұйымдастыру (орындау уақыты)
 2. оқу-әдістемелік кешенін қолдану нұсқасы
 3. әдебиеттер мен оқулықтарды қолдана білу
 4. емтиханға даярлану үшін берілетін кеңестер кіреді



  4. курс Форматы

  «Мамандыққа кіріспе» пәнін оқу бір бірімен тығыз байланысты төрт
  сабақтан тұрады: дәрістер, зертханалық сабақтар, студенттердің өздік
  жұмысы (СӨЖ). Соның ішінде ең маңыздысы дәрістер мен практикалық сабақ
  болып саналады.
  Оқулықтарды бар, жеңіл тақырыптар СӨЖ ретінде жүргізіледі.
  Ал практикалық сабақтар, студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының
  алғаш қадамдарымен таныстырады.
  СӨЖ күнделікті жүргізіліп отыруы керек және олар әрдайым оқытушының
  басқаруымен болу керек.


  5 курс саясаты

 - дәрістер мен сараптамалық сабақтарға кешігіп қалмай келу, сабаққа
  кіргенде ұялық телефонды сөндіру;
 - сабақтарды босатпау, ауырып қалған жағдайда анықтама әкелу;
 - тапсырманы орындамау үшін қорытынды баға төмендейді;
 - оқу процесіне белсене қатысу, оқылатын тақырыпты терең игеру, үйге
  берілген тапсырмаларды уақытында және өз бетімен орындау;
 - курстас әріптестері мен оқытушымен араласу кезінде шыдамды, ашық
  көңілді бөлу;
 - университетте темекі шекпеу;
 - сабақтарға спорт киімімен келмеу.


  6. Студенттердің білімін бағалау саясаты

  Апталар және бақылау түрі бойынша баллдар бөлу кестеде ұсынылған.
  «Мамандыққа кіріспе» пәні бойнша баллдар бөлу
Атауы 1 2345678Сабаққа қасысқаны үшін9101112131415Сабаққа қасысқаны үшінДәрісЗертханалық сабақОСӨЖСӨЖЖиыны3030300300Емтихан 400Барлығы 1000
7. әдебиеттер
7.1 Основная литература и ресурсы
8.1.1. Резчиков В.А., Налееев О.Н., Савченко С.В. Технология зерносушения – Учебник. - Алматы, 2000. - 400 с.
7.1.2. Вобликова Е.М. Технология хранения зерна - М. - 2003 г -448с.
7.1.3. Вобликов Е.М. и др Послеуборочная обработка и хранение зерна - М.-2001 г . - 240 с.
7.1.4. Вобликова Е.М. Технология элеваторной промышленности –М. – 2003г.
7.1.5. Хосни К. Зерно и зернопродукты – М. - 2003 г.
7.1.6. Филин В.М. Оценка качества зерна крупяных культур на малых предприятиях, 2003 г. 
7.1.7. Проценко Г.И. Вентиляционные и пневмотранспортные установки зерноперерабатывающих предприятий, 2000 - 95 с.
7.1.8. Малин Н.И. Энергосберегающая сушка зерна, 2004 г-239 с. 
7.1.9. Демский А.Б. Комплектные зерноперерабатывающие установки малой мощности, 2004 – 263 с. 
7.1.10 Карпов А.Ф. Послеуборочная обработка зерна. 
7.1.11. Назарова Н.И. «Общая технология пищевых производств», М. «Легкая пищевая промышленность», 2000г, стр.360.
7.1.12. Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства./ СПб: Профессия, 2005, 416 с.
7.1.13. Ковальский Л.П. «Общая технология пищевых производств» М.Колос. 1997г. стр. 320.
7.2 Дополнительная литература и ресурсы
7.2.1. Егоров Г.А. Технология переработки зерна. Учеб.пособие для вузов. - М.: Колос, 1977 – 376 с.
7.2.2. Баум А.Е., Резчиков В.А. Сушка зерна. - М.: Колос, 1983. – 223 с.
7.2.3. Ким Л.В., Пащенко Л.П. Зерносушение и зерносушилки: Учеб. Пособие. - Воронеж, 1999. – 152 с.
7.2.4. Трисвятский Л.А., Мельник Б.Е. Технология приема, обработки, хранения зерна и зерновых продуктов его переработки.– М.: Колос, 1983. – 351 с.
7.2.5. Карпов Б.А. Технология послеуборочной обработки и хранения зерна.– М.: ВО «Агропромиздат», 1987. – 288 с. 
7.2.6. Мясникова А.В., Ралль Ю.С., Трисвятский Л.А., Шатилов И.С. Товароведение зерна и продуктов его переработки. М, 1992г.-431 стр.
    7.2.7. Жидко. В.И., Резчиков В.А., Уколов В.С. Зерносушение и зерносушилки: учеб. пособие для ВУЗов. М, КОЛОС, 1982. - 239 стр.
7.2.8. Воронцов О.С. Элеваторная промышленность, зерносушение и зерноочистке. - Учебное пособие, 1974 – 432с.  
   7.2.9. Малин Н.И. Справочник по сушке зерна – М.: 1986-159с.
Пәндер