Файл қосу


Бұлшық еттердің физиологиясы|ҚАЗАҚСТАН ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ                    |
|ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                |
|3 деңгейі СМЖ құжаты      |ОӘК      |                |
|                |       |                |
|                |       |                |
|                |       |ПОӘК 042.14-4-04.01.20.222/ 01 |
|                |       |-2012              |
|ОӘК- «Адам және жануарлар   |31.08.2011 ж. |                |
|физиологиясы» пәнінен оқытушыға|№ 3 басылым  |                |
|арналған жұмыс оқу бағдарламасы|орынына    |                |
|                |№ 4 басылым  |                |


         5В060700 – «Биология» мамандығына арналған
            «ОЖЖ және ЖДЖҚ физиологиясы»


            ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
       ПӘННІҢ ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

                  СЕМЕЙ
                  2012


                 Алғы сөз


1. құрастырылды
Құрастырушы: Тугельбаева А.Д., аға оқытушы, биология магистрі

2. талқыланды
«Биология» кафедрасының отырысында
Хаттама №1 27. 08.2012 ж

Кафедра меңгерушісі ___________ Р. Арынова

2.1. Аграрлық факультеттің оқу - әдістемелік кеңесінің отырысында
Хаттама №1   03.09.2012 ж

Төрағасы __________ К. Сатиева

3. бекітілді
Университеттің оқу - әдістемелік кеңесінің
отырысында қаралып, баспаға ұсынылды
Хаттама №1   13.09.2012 ж

ОӘК төрағасы, оқу-ісі жөніндегі проректор  _____________Б.Рскелдиев


31.08.2011 ж. № 3 басылым орынына      Мазмұны   1. Колдану саласы.


   2. Ереже белгілейтін сілтемелер


     3.  Жалпы ереже

     4.  Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны

     5.  Студенттердің өз бетімен істейтін жұмыстары тақырыбының
тізімі

     6.  Пәннің оқу-әдістемелік картасы

     7.  Оқу-әдістемелік эдебиеттермен қамтамасыз етілуінің картасы

     8.  Әдебиеттер
   1. Қолдану саласы:


   «Адам және жануарлар физиологиясы» пәнінің ОӘК 5В060700 «Биология»
      мамандықтарына арналған. Ол студенттерді пәннің мазмұнымен,
саясатымен, өзектілігімен, қажеттілегімен таныстырады.  Оқу-әдістемелік
кешені пәнді зерделеулегі негізгі құрал болып табылады.көкейкесті


   2. Ереже белгілейтін (нормативтік) сілтемелер

  Осы әзірленген «Адам және жануарлар физиологиясы» ПОӘК мына құжаттар
талабына, ұсыныстарына сай, пәннің оқу барысын  ұйымдастыру  тәртібін
белгілейді:
-5В060700 – «Биология» мамандықтарына ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті білім
беру стандарты, ҚР МЖМБС 3.08.322 -2006, ҚР БҒМ № 779 бұйрығымен 2006ж
01.09. бекітілген және іске енгізілген
-Шәкәрім атындағы Семей мемлекетік университетінің ПОӘК стандарты
-042- РГКП-СГУ-8-2007
-ДП 042-08.10.10.12-2007 документациялық кұжаттар


   3. Жалпы ереже

   1. Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы.
Адам және жануарлар физиологиясы- методико-биологиялық ғылым, ол организмді
және оның бөліктерін бүтін өмірлік іс-әрекетін  оқытады,  ткань  мен
клеткалар, жүйе-қоршаған ортамен байланысын және механизм мен заңдарын
ашады. Ол студенттерді пәннің мазмұнымен,  саясатымен,  өзектілігімен,
қажеттілегімен  таныстырады.  Пәнін  зерделеу  нәтижесінде  кәсіптік
білімділікке қойылатын мына талаптарға дайын болуға міндетті
.
3.2Пәннің мақсаты. /лекциялық, практиқалық, лаборатоирялық/ организмнің
жүйелердің,  мүшелердің  қазметтерінің  физиологиялық  механизмдерімен
таныстыру; физиология ғылымның Жана жетістіктермен таныстиыру және даму
болашағын көрсету; білім беріп, физиологиялық ой қалыптастыру.
3.3 Пәнді зерделеудің негізгі міндеттері:. физиологиялық жүйелердің атқару
өызметтерің анықтап олардың механизмдерің толық білу, игерген білімдерің
практиқалық сабатарда және эксперименталды жүмыста пайдалана білу.
Физиологиялық класиискалық әдістермен танысып оларды қолданалатын жай
түғызу
3.4 Курстың пререквизиті: Адам және жануалар физиологиясы пәнін оқыѓан
кезде  студент  жалпы  биология,  адам  анатомиясын,  гистологиясын,
цитологиясын, экологиячын, биохимия курстарынан негізгі білімдері болу
керек.
3.5 Курстың постреквизиті: “Адам және жануарлар физиологиясы” пәнінен
алынѓан білім кейінгі курстарда психологияға, педагогикаға және мектеп
гигиенасына жаратылыстану ғылымы және теориялық негізі болып саналады..Пәннің оқытушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны
Оқу жоспарынан көшірме
                                   1 кесте

|Курс                        |Семестр|Кредит       |
|Дәрістер                                    |
|1   |Кіріспе. Физиология пәні, мақсаты.     |1   |1-6        |
|   |Организмнің физиологиялық қызметтері.    |    |          |
|   |Гомеостаз және оның көрсеткіштері.     |    |          |
|   |Организмдегі реттеу механзим түрелрі    |    |          |
|2   |Қозғыш тканьдердің физиологиясы. Қозғыш   |1   |1-6        |
|   |ұлпалардың жалпы сипаттамасы. Қозғыш    |    |          |
|   |ұлпалардың негізгі қассиеттері. Қозғыштық  |    |          |
|   |тканьдердің тітіркену зандары және әдістері|    |          |
|3   |Бұлшық ет және неррв талшықтарының     |1   |1-6        |
|   |физиологиясы. Парабиоз туралы Введенскийдің |    |          |
|   |ілімі, Қозғыштықты анықтайтын әдістер. Қозу|    |          |
|   |табалдырығы. Хронаксия және лабильдік.   |    |          |
|   |Бұлшық ет талшықтарының қасиеттері. Нерв  |    |          |
|   |талщықтарының қасиеттері Н.Е.Введенскийдің |    |          |
|   |парабиозы                  |    |          |
|4   |Орталық нерв жүйесінің физиологиясы. ОЖЖ-ң |1   |1-6        |
|   |эволюцияның негізгі кезендері. Жүйке    |    |          |
|   |клеткаларының қүрылысы. Рефлекторлық    |    |          |
|   |концепция, Нерв орталығы және оның     |    |          |
|   |қасиеттері. Синапс- құрамы, қызметі     |    |          |
|5   |Орталық жұйке жүйесінің бөліктерінің    |1   |1-6        |
|   |физиологиясы. Вегетативтік жүйке жүйесі   |    |          |
|   |/симпатиқалық, парасимпатиқалық/ Жұлынның  |    |          |
|   |құрылысы мен орталықтары. Сопақша ми, оның |    |          |
|   |рефлеторлық орталықтары. Ортанғы ми. Мишық |    |          |
|6   |Психиқалық іс- әрекетінің физиологиялық   |1   |1-6        |
|   |негіздері. Жоғары нерв қызметінің жалпы   |    |          |
|   |сипаттамасы. Әр түрлі оиыртқалы жануарлардың|    |          |
|   |ми сыңарларының дамуы. Ми сыңарларының   |    |          |
|   |қыртысының эволюциясы, Шартты рефлекстер,  |    |          |
|   |олардын пайда болуы механизмі. Тежелу    |    |          |
|   |түрлері, Ми қыртысының әр түрлі аландарының |    |          |
|   |функциональдық сипаттамасы.         |    |          |
|7   | Снсорлық жүйе. Анализаторлар. Анализатордың|1   |1-6        |
|   |жалпы сипаттамасы және           |    |          |
|   |қасиеттері.Интерорецепторлар, проприо және |    |          |
|   |экстерорецептолар. Рецепторлардың қозуы.  |    |          |
|   |Көру және есту анализаторлар. Форецепция  |    |          |
|   |механизмы.                 |    |          |
|8   |Қан және лимфа жүйесі. Қанның құрамы және |1   |1-6        |
|   |мөлшері. Қанның атқаратын қызметтері    |    |          |
|   |Қанның физикалық- химиялық қасиеттері    |    |          |
|   |Қандағы кан тұйіршектерінің сипаттамасы   |    |          |
|9   |Ішкі секреция бездерінің физиологиясы    |1   |1-6        |
|   |Ішкі секреция бездерінің мәні. гипофиз ноың|    |          |
|   |топографиясы және морфологиясы.Калқанша   |    |          |
|   |безі, қалқанша маңындағы безі. Бүйрек безі, |    |          |
|   |ұйқы безі. Бүйрекұсті бездері.       |    |          |
|10  |Жүрек пен қан тамырларының жүйесі      |1   |1-6        |
|   |Жүрек қурылысы, қызметі, қасиеттері     |    |          |
|   |Қан тамырлары және қанның ағу себептері.  |    |          |
|   |Гемодинамика және қан қысымы туралы ілім Қан|    |          |
|   |айнауының реттеу. Лимфа жүйесі және оның  |    |          |
|   |функциональдық маңызы жөнінде мәлімет.   |    |          |
|11  |Тыныс алу жүйесінің физиологиясы. Тыныс  |1   |1-6        |
|   |алу физиологиялық және биохимиялық процесс |    |          |
|   |және оның маңызы.Дем алу мен дем шығару   |    |          |
|   |механизмі. Өкпенің тіршіліктік және жалпы |    |          |
|   |көлемі. Дем алу мен дем шығару механизмі.  |    |          |
|12  |Асқорыту физиологиясы. Зат және қуат    |1   |1-6        |
|   |алмасуы. Ас қорыту. Азық қорытк турлері.  |    |          |
|   |Мембраналық ас қорыту. Ауыз қуысындағы және|    |          |
|   |қарындағы ас қорыту. Ас қорыту жолындағы  |    |          |
|   |сініру процесі. Энергия алмасудың негіздері.|    |          |
|   |Жалпы және негізгі энергия. Заттар алмасуы |    |          |
|   |және оның түрлері. Органзмдегі қуаттың   |    |          |
|   |алмасуы. Белоктар, липидтер, көмірсулар   |    |          |
|   |олардың табиғаты және физиологиялық маңызы. |    |          |
|13  |Бүйректер және басқа да сыртқа шығару    |1   |1-6        |
|   |ағзаларының қызметі. Зат алмасуда пайда   |    |          |
|   |болатын қалдық заттарды организмнен сыртқа |    |          |
|   |шығару және судың роліЗәрдің құрамы мен   |    |          |
|   |қасиеттері. Зәрдің пайда болуы теориялар.  |    |          |
|   |Зәрдін пайда болуын және бөлінуін реттеу.  |    |          |
|   |Қосымша сыртқа шығару ағзалары.       |    |          |
|14  |Хронофизиология. Жас өспірімдер      |1   |1-6        |
|   |физиологиясы. Физиологиялық және биологиялық|    |          |
|   |ырғықтар. Теория мен практика        |    |          |
|   |хронофизиологияның маңызы. Биожүйелердің  |    |          |
|   |үйымдастырылу қүрылымдық параметрлері.   |    |          |
|   |адамның онтогенездік дамуының негізгі    |    |          |
|   |зандылықтары. Өмір сүру үзақтығына әсер   |    |          |
|   |ететің факторлар.              |    |          |
|15  |Бейімдеушіліктің негізгі заңдылықтары.   |1   |1-6        |
|   |Бейімдеушіліктің жалпы принциптері мен   |    |          |
|   |механизмдері. Беймделу процесінің даму   |    |          |
|   |кезендері. Адамның беймеделу ерекшеліктері. |    |          |
|   |Стресс және стрессорлық әсер туралы     |    |          |
|   |түсініктеме                 |    |          |
|   |Барлығы:                  |15   |          |
|   |                      |сағат |          |

| Зәртханалық сабақтар                             |
|1   |Кіріспе. Фиизиологиялық ғылымі. Әдіс-   |1   |1-6        |
|   |тәсілдері және құрал жабдықтар       |    |          |
|2   |Нерв-бұлшық ет препаратын дайындау әдісімен|1   |1-6        |
|   |танысу. Бұлшық ет және нерв талшықтарының |    |          |
|   |Қозу табалдырығын аныықтау әдісімен танысу.|    |          |
|3   |Тірі тканьдердегі биоэлектрлік құбылыстар |1   |1-6        |
|4   |Бұлшық еттердің жиырылу түрлері. Нерв   |1   |1-6        |
|   |талшығының қозуды жеке өткізуін анықтау.  |    |          |
|5   |Жұлын рефлекстері. Рефлекс уақытын анықтау |1   |1-6        |
|   |және рефлекторлық доғаны талдау.      |    |          |
|6   |Нерв орталағының қасиеттері        |1   |1-6        |
|7   |Орталық нерв жүйесіндегі тежелу құбылыстары|1   |1-6        |
|8   |Шартты рефлекстердін пайда болуы      |1   |1-6        |
|9   |Психиқалық әрекетінің физиологиялық    |1   |1-6        |
|   |ерекшілігі                 |    |          |
|10  |Көру және есту анализаторлар        |1   |1-6        |
|11  |Нерв- бұлшық ет, ОНЖ, ЖДНҚ және анализорлар|1   |1-6        |
|   |тараудан қорытныды сабақ – коллоквиум.   |    |          |
|12  |Қанның физико-химиялық қасиеттері     |1   |1-6        |
|13  |Лейкоциттерді санау.            |1   |1-6        |
|14  |Қандағы гемоглобин және оны анықтау Қанның |1   |1-6        |
|   |түрлі-түстік көресткішін анықтау және гемин|    |          |
|   |кристалдарын алу.             |    |          |
|15  |ЭШЖ – эритроциттердің түну жылдамдығы және |1   |1-6        |
|   |ЭОТ – эритроциттердің осмостық түрақтылығы.|    |          |
|   |Қан ұю жылдамдығын және қан топтарын    |    |          |
|   |анықтау                  |    |          |
|16  |Ішкі секреция бездерінің физиологиясы ө  |1   |1-6        |
|   |семинар                  |    |          |
|17  | Кардиография, және оны талдау. Автоматия |1   |1-6        |
|   |және жұректін жумысына температураның әсері|    |          |
|   |Жұрек жұмысының реттелүі          |    |          |
|18  |Электро- және фонокардиография       |1   |1-6        |
|19  |Капилляроскопия              |1   |1-6        |
|20  |Қысым және қан тамырларында қанның ағуы. |1   |1-6        |
|21  |Спирометрия және пневмография       |1   |1-6        |
|22  |Өкпедегі газ алмасу және зиянды кеңістіктің|1   |1-6        |
|   |манызы.                  |    |          |
|23  |Қан айналуы және тыныс алу тарау бойынша |1   |1-6        |
|   |қорытынды сабақ, коллоквиум        |    |          |
|24  |Ауыс қуысындағы ас қорыту         |1   |1-6        |
|25  |Қарындағы ас қорыту            |1   |1-6        |
|26  |Зат және қуат алмасуы (семинар)      |1   |1-6        |
|27  |Бөлу физиологиясы             |1   |1-6        |
|28  |Бейімделу физиологиясы (семинар)      |1   |1-6        |
|29  |Хронофизиология              |1   |1-6        |
|30  |Картаюдің физилогиялық жүйелеріне әсері  |1   |1-6        |
|   |Өмірді ұзартатын факторлар.        |    |          |
|   |Барлығы:                  |30   |          |

5. Студенттердің өздік жұмыстары негізіндегі сабақ  жоспары

5.1 СОӨЖ тақырыптары
                                   4 кесте
|1   |Физиология дамуының тарихы. Физиологияның қазіргі   | 1,5 сағ  |
|    |жағдайы жалпы түсінік.                 |      |
|2   |Мембран потенциалдың табиғаты . тыныштық потенциал  |1,5 сағ   |
|    |және әрекет потенциалы.                |      |
|3   |Бұлшық еттердің физиологиясы. қанқа еттерінің    |1,5 сағ   |
|    |құрылысы Биохимиялық өзгерістердің негізгі кезендері  |      |
|    |және еттін жирылуы эергетикасы.            |      |
|4   |Нерв талщықтиарының физиологиясы. Ет – жүйкелік   |1,5 сағ   |
|    |сиапстың құрылысы жөніндегі өазіргі мәліметтер.    |      |
|    |Парабиоз                        |      |
|5   |ОЖЖ жалпы сиппатамасы. Сопақша мидың физиологиясы   |1,5 сағ   |
|6   |Аралық миы физиологясы                 |1,5 сағ   |
|7   |Вегетативтік нерв системасының физиологиясы      |1,5 сағ   |
|8   | Ұлкен ми сыңаларының эволюция кезендері        |1,5 сағ   |
|9   |Ми қырытысындағы тежелу түрлері            |1,5 сағ   |
|10   |Ми қыртысының анализ және синтез қызметттері     |1,5 сағ   |
|11   |Мидағы ес механизмі                  |1,5 сағ   |
|12   |Үйқы және гипноз.Адамға тән екінші сигнальдық жүйе –  |1,5 сағ   |
|    |жоғары жүйке іс әрекетінің ерекшелігі         |      |
|13   |Анализаторлардың физиологиясы . Вестибулярлық     |1,5 сағ   |
|    |апаратының физиологиясы                |      |
|14   |Қозғалыс физиологиясы                 |1,5 сағ   |
|15   |Қан жүйесінің физиологиясы. Қан үйытатың және үюға   |1,5 сағ   |
|    |қарсы түратын жүйелер және олардың маңызы.       |      |
|16   |Мүшелердің қанайнауы ерешеліктері           |1,5 сағ   |
|17   |Ламфалық жүйе және оның функциональдыө қызметі     |1,5 сағ   |
|18   |Гипофиз.                        |1,5 сағ   |
|19   |Жыныс гормондары                    |1,5 сағ   |
|20   |Тылын алу физиологиясы.Спирометрия. Гипоксия,     |1,5 сағ   |
|    |гипоксемия және асфиксия туралы уғым          |      |
|21   |Әр трлі функциональдыө жағдайдағы тынысы алуы. Тыныс  |1,5 сағ   |
|    |алу мен қан айналуы құбылысының өз ара байлансытлығы. |      |
|22   |Асқорыту физиологиясы. Белоктар, олардың табиғаты және |1,5 сағ   |
|    |физиологиялық маңызы.                 |      |
|23   | Витаминдер және классификациясы            |1,5 сағ   |
|24   |Үйқы бездері және ферменттері             |1,5 сағ   |
|25   |Қосымша сыртқы шығару ағзалары. Терінің экскреторлық  |1,5 сағ   |
|    |қызметі, тер бездері және тердің шығуы. Тердің қүрамы. |      |
|26   |Заттар алмасуы. Қоректенудің минералдық компоненттері |1,5 сағ   |
|    |және олардың физиологиялық маңызы           |      |
|27   |Заттардың су алмасуы                  |1,5 сағ   |
|28   |Жануарлардыңң организмдегі жылудың алмасуы. Химиялық  |1,5 сағ   |
|    |және физиқалық ткерморегуляция.            |      |
|29   |Хронофизиология. Биоырғақтардың классификациясы    |1,5 сағ   |
|30   |Беймделу физиологиясы                 |1,5 сағ   |
|    |Барлығы:                        |45 сағ   |

5.2 СӨЖ тақырыптар


  |1   |Бұлшық еттердің жиырылу тұрлері            |3      |
|2   |Парбиоз                        |3      |
|3   | Нерв орталығы, қасиеттері               |3      |
|4   |Жүріс-турыс рефлекстері. Мишықтын қызметі       |3      |
|5   |Эритроциттердін құрылысы, қызметі. гемоглобин оның   |3      |
|    |табиғаты және қасиеті.                 |      |
|6   |Қан қүюдың практиқалық маңызы және әдістері      |3      |
|7   |Ішкі секреция бездері. Жыныс гормондары. Еркектің жыныс|3      |
|    |бездері және олардың гормоналдық қызметі. Аналық    |      |
|    |клеткалар, олардың морфологиясы, генеративтік және   |      |
|    |эндокриндік қзыметі                  |      |
|8   |Электрокардиография. Фонокардиография.         |3      |
|9   |Өкпедегі газ алмасуы және өкпедегі зиянды жолдарының |3      |
|    |қызметтері.                      |      |
|10   |Сопақша және аралық мидын физиологиясы         |3      |
|11   |Қарнындағы асқорытуы                  |3      |
|12   |Ішектегі асқорытуы. Сінірүі              |3      |
|13   |Зәр және тер шығауы                  |3      |
|14   |Анализаторлардың физиологиясы             |3      |
|15   |Адамның бейімделу ерекшеліктері            |3      |
|    |Барлығы:                        |45     |


6 Пәннің оқу-тәсілдік (технологиялық) картасы
Пәннің оқу-тәсілдік (технологиялық) картасы
                                   3 кесте

|Дәріс      |Зертханалық       |Көрнекі |Өз бетімен  |Бақыла|
|тақырыбы     |             |құралдар,|дайындалуға  |у түрі|
|         |             |ТОҚ,плака|арналған   |   |
|         |             |ттар   |сұрақтар   |   |
|1        |2            |3    |4       |5   |
|1.Кіріспе.    |Кіріспе. Фиизиологиялық |Плакаттар|Бұлшық    |ТК  |
|Физиология пәні, |ғылымі. Әдісө тәсілдері |Слайдтар |еттердің   |   |
|мақсаты.     |жіне құрал жабдықтар   |     |жиырылу    |   |
|         |.Нерв-бүлшық ет     |     |тұрлері    |   |
|         |препаратын дайындау   |     |       |   |
|         |әдісімен танысу. Бұлшық |     |       |   |
|         |ет және нерв       |     |       |   |
|         |талшықтарының . Қозу   |     |       |   |
|         |табалдырығын аныықтау  |     |       |   |
|         |әдісімен танысу.     |     |       |   |
|2.Қозғыш     |Тірі тканьдердегі    |Плакаттар|Парбиоз    |ТК  |
|тканьдердің   |биоэлектірлік құбылыстар.|слайдтар |       |   |
|физиологиясы.  |             |     |       |   |
|         |Бұлшық еттердің жиырылу |     |       |   |
|         |түрлері. Нерв      |     |       |   |
|         |талшығының қозуды жеке  |     |       |   |
|         |өткізуін анықтау     |     |       |   |
|3.Бұлшық ет және |Жүлын рефлекстері.    |Плакаттар| Нерв     |ТК  |
|неррв      |Рефлекс уақытын анықтау |,    |орталығы,   |   |
|талшықтарының  |және рефлекторлық доғаны |кестелер |қасиеттері  |   |
|физиологиясы.  |талдау.         |     |       |   |
|Парабиоз туралы |             |     |       |   |
|Введенскийдің  |             |     |       |   |
|ілімі,      |             |     |       |   |
|4.Орталық нерв  |Нерв орталағының     |     |Жүріс-турыс  |   |
|жүйесінің    |қасиеттері.       |     |рефлекстері. |   |
|физиологиясы..  |             |     |Мишықтын   |   |
|         |             |     |қызметі    |   |
|5.Орталық жұйке |Орталық нерв жүйесіндегі |Плакаттар|Эритроциттерді|ТК  |
|жүйесінің    |тежелу құбылыстары.   |,    |н құрылысы,  |   |
|бқліктерінің   |             |слайдтар |қызметі.   |   |
|физиологиясы.  |             |     |Гемоглобин  |   |
|         |             |     |оның табиғаты |   |
|         |             |     |және қасиеті. |   |
|6.Психиқалық іс- |Психиқалық әрекетінің  |     |Қан қүюдың  |   |
|әрекетінің    |физиологиялық ерекшілігі.|     |практиқалық  |   |
|физиологиялық  |             |     |маңызы және  |   |
|негіздері. Жоғары|             |     |әдістері   |   |
|нер қызметінің  |             |     |       |   |
|жалпы      |             |     |       |   |
|сипаттамасы.   |             |     |       |   |
| 7.Сенсолық жүйе.|Көру және есту      |     |Ішкі секреция |   |
|Анализаторлар.  |анализаторлар.      |     |бездері. Жыныс|   |
|         |Нерв- бұлшық ет, ОНЖ,  |     |гормондары.  |   |
|         |ЖДНҚ және анализорлар  |     |       |   |
|         |тараудан қорытныды сабақ |     |       |   |
|         |– коллоквиум       |     |       |   |
|8.Қан және лимфа|Қанның физико-химиялық  |Плакаттар|Электрокардиог|ТК  |
|жүйесі.     |қасиеттері. Лейкоциттерді|     |рафия.    |   |
|         |санау.          |     |Фонокардиограф|   |
|         |Қандағы гемоглобин және |     |ия.      |   |
|         |оны анықтау. Қанның   |     |       |   |
|         |түрлі-түстік көресткішін |     |       |   |
|         |анықтау және гемин    |     |       |   |
|         |кристалдарын алу.    |     |       |   |
|         |ЭШЖ – эритроциттердің  |     |       |   |
|         |түну жылдамдығы және ЭОТ |     |       |   |
|         |– эритроциттердің    |     |       |   |
|         |осмостық түрақтылығы.  |     |       |   |
|         |Қан ұю жылдамдығын және |     |       |   |
|         |қан топтарын анықтау   |     |       |   |
| 9. Ішкі секреция|Ішкі секреция бездерінің |Плакаттар|Өкпедегі газ |ТК  |
|бездерінің    |физиологиясы ө семинар |,    |алмасуы және |   |
|физиологиясы   |             |слайдтар |өкпедегі   |   |
|         |             |     |зиянды    |   |
|         |             |     |жолдарының  |   |
|         |             |     |қызметтері.  |   |
|10.Жүрек пен қан | Кардиография, және оны |Плакаттар|Сопақша және |ТК  |
|тамырларының   |талдау. Автоматия және  |     |аралық мидын |   |
|жүйесі      |жұректін жумысына    |     |физиоло-сы  |   |
|         |температураның әсері   |     |       |   |
|         |Жұрек жұмысының реттелүі.|     |       |   |
|         |Электро- және      |     |       |   |
|         |фонокардиография.    |     |       |   |
|         |Капилляроскопия.     |     |       |   |
|         |Қысым және қан      |     |       |   |
|         |тамырларында қанның   |     |       |   |
|         |ағуы.          |     |       |   |
|11.Тыныс алу   |Спирометрия және     |Плакаттар|Қарнындағы  |ТК  |
|жүйесінің    |пневмография.      |,    |асқорытуы   |   |
|физиологиясы.  |Өкпедегі газ алмасу және |кестелер |       |   |
|         |зиянды кеңістіктің    |     |       |   |
|         |манызы.         |     |       |   |
|         |Қан айналуы және тыныс |     |       |   |
|         |алу тарау бойынша    |     |       |   |
|         |қорытынды сабақ,     |     |       |   |
|         |коллоквиум        |     |       |   |
|12.Асқорыту   |Ауыс қуысындағы ас    |     |Ішектегі   |   |
|физиологиясы. Зат|қорыту.         |     |асқоры-ы   |   |
|және қуат алмасуы|Қарындағы ас қорыту.   |     |Сінірүі    |   |
|         |Зат және қуат алмасуы  |     |       |   |
|         |(семинар)        |     |       |   |
|13.Бүйректер және|Бөлу физиологиясы    |слайдтар |Зәр және тер |   |
|басқа да сыртқа |             |     |шығауы    |   |
|шығару      |             |     |       |   |
|ағзаларының   |             |     |       |   |
|қызметі.     |             |     |       |   |
|14.Хронофизиологи|Хронофизиология     |     |Анализаторлард|   |
|я. жас     |             |     |ың      |   |
|өспірімдер    |             |     |физиологиясы |   |
|физиологиясы.  |             |     |       |   |
|15.Бейімдеушілікт|Беймделу физиологиясы  |     |Адамның    |   |
|ің негізгі    |(семинар).        |     |бейімделу   |   |
|заңдылықтары.  |Картейюдің физилогиялық |     |ерекшелік-тері|   |
|         |жүйелерәне әсері     |     |       |   |
|         |Өмірді узрататын     |     |       |   |
|         |факторлар.        |     |       |   |


7.Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілуінің картасы

Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілуінің картасы

                            4 кесте
|Оқулықтардың,       |Экземпляр саны |Студент саны   |Қамтамасызданд|
|оқу-әдістемелік      |        |         |ыру%     |
|құралдарының атаулары   |        |         |       |
|1             |2       |3         |4       |
|Мал физиологиясы . Т.О.  |15       |25        |20      |
|Измайлов.- Оқу қуралы -  |        |         |       |
|Алматы «Қайнар»      |        |         |       |
|1987ж. 152 бет      |        |         |       |
|Адам және жануарлар    |50       |25        |100      |
|физиологиясы. - Т.    |        |         |       |
|Несипбаев.- Алматы,    |        |         |       |
|2000 ж. 348 бет      |        |         |       |
|Физиология животных – /  |5       |25        |10      |
|под ред. Георгиевский   |        |         |       |
|В.И.- М.: Агропромиздат, |        |         |       |
|1990 г- 505 с       |        |         |       |
|4. ФЗЛ животных / под ред|5       |25        |10      |
|А.Н.Голикова- М.:     |        |         |       |
|Агропромиздат, М, 1991  |        |         |       |
|г-419           |        |         |       |
|Жануарлар физиологияның  |15       |25        |20      |
|лабораториялық сабақтарына|        |         |       |
|арналған         |        |         |       |
|методиқылә нүсқау ( бүлщық|        |         |       |
|ет және нерв физиологиясы,|        |         |       |
|орталық нерв жүйесі мен  |        |         |       |
|күат алмасу). Жумадина  |        |         |       |
|Ш.М. Семей 1997 –33 бет  |        |         |       |
|Жануарлар физиологиясының |25       |25        |100      |
|практикумы, Несіпбаев және|        |         |       |
|т.б.- Алматы-       |        |         |       |
|1994, -136, бет      |        |         |       |


8. Әдебиеттер

Негізгі әдебиеттер тізімі:
1. Адам және жануарлар физиологиясы. - Т. Несипбаев.- Алматы,
  2000 ж. 348 бет
2. Физиология животных – / под ред. Георгиевский В.И.- М.: Агропромиздат,
  1990 г- 505 с
3. ФЗЛ животных / под ред А.Н.Голикова- М.: Агропромиздат, М, 1991 г-419 с
Қосымша әдебиеттер:
4. Казначеев П.П. Современные аспекты адаптации. Новосибирск.2000
Зәртханылық сабақтарға арналған әдебиеттер:
5. Жануарлар физиологияның лабораториялық сабақтарына арналған
  методиқылә нүсқау ( бүлщық ет және нерв физиологиясы, орталық нерв
жүйесі мен күат алмасу). Жумадина Ш.М. Семей 1997 –33 бет
6. Қанды зерттеу тарауы бойынша студенттердің өздік жүмысына арналған
методиқалық нұсқау. Жумадина Ш.М. Семей, 1997.-әү бет
7. Жануарлар физиологиясының практикумы, Несіпбаев және т.б.- Алматы-
   1994, -136, бет
8. Адам және жануарлар физиологиясының практикумы Арынова Р.А- 2003

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть