Файл қосу


Сандық микросұлбаларҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БIЛIМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛIГI

ШӘКӘРIМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛКЕТТIК УНИВЕРСИТЕТI | |
|3-деңгейлi АӘК құжаты    |ОӘК         |             |
|              |           |ОӘК           |
|              |           |042-14-02-03.1.20.131/2-2|
|              |           |008           |
|« Микроэлектроника» пәнiнiң |           |             |
|оқу жұмыс бағдарламасы   |Басылым №2      |             |
|студентүшін         |01.09.2009ж     |             |               «МИКРОЛЕКТРОНИКА»
            ПӘНIНIҢ ОҚУ-ӘДIСТЕМЕЛIК КЕШЕНI


 «050704» – «Есептеуіш техника және программалық қамсыздандыру» мамандығы
                  бойынша
               ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН

              ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей
                  20091.ҚҰРАСТЫРҒАН
 Оспанов Е.А. «Автоматтандыру және бесқару» кафедрасының Шәкәрім атындағы
Семей мемлекеттік университетінің аға оқытушысы
                             «___» ______2009ж.

2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Автоматтандыру және
басқару» кафедрасының мәсілісінде
«___» __________ 2009ж., хаттама №____.

Кафедра меңгерушісі ____________Золотов А.Д.

2.2. АКТИ кеңесінің мәжілісінде
 «___» __________ 2009ж., хаттама №____.

Төрағасы ______________

3. БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде  баспаға  шығаруға
рұқсат етілді
«___» __________ 2009ж., хаттама №____.

ОӘК төрағасы, бірінші проректор______________ А.А.Молдажанова
                  мазмұны


   |1  |Жалпы мағлұматтар                      |4  |
|  |............................................................|   |
|  |..........                         |   |
|2  |Пәнді менгеру бойынша оқу-әдістемелік            |6  |
|  |нұсқаулар....................                |   |
|3  |Курс форматы және                      |6  |
|  |саясаты.....................................................|   |
|  |......                           |   |
|4  |Баға қою саясаты                      |6  |
|  |............................................................|   |
|  |..................                     |   |
|5  |Пән мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды      |   |
|  |бөлу........................................................|8  |
|  |.......................................           |   |
|6  |ОБСӨЖ және СӨЖ                       |9  |
|  |мазмұны.....................................................|   |
|  |...                             |   |
|7  |Пән бойынша оқу процесінің күнтізбелік графигі       |11  |
|  |.....................                    |   |
|8  |Әдебиет тізімі                       |12  |
   1 Жалпы мағлұматтар
   1.1 Пән және оқытушы туралы жалпы мағлұматтар
   Оспанов Ербол Аманагазович, аға оқытушы
   Кафедра «Автоматтандыру және басқару»
   Қосымша ақпарат:
      тел. 35-84-38;
      Оқу корпусы № 1;
      кабинет № 710
   Сабақтың өту орны - аудитория № ___
   Берілген пәннің несие саны – 2


   1.2 Жұмыс оқу жоспарының көшірмесі (кесте 1):


   Кесте 1 – Оқу жоспарының көшірмесі


   |Курс     |Семестр      |Несиелер  |Дәріс           |
|       |          |      |сағ.            |
|A      |4,0        |95-100   |Өте жақсы         |
|A-      |3,67        |  90-94 |              |
|B+      |3,33        |  85-89 |Жақсы           |
|B      |3,0        |  80-84 |              |
|B-      |2,67        |  75-79 |              |
|C+      |2,33        |  70-74 |Қанағаттанарлық      |
|C      |2,0        |  65-69 |              |
|C-      |1,67        |  60-64 |              |
|D+      |1,33        |  55-59 |              |
|D      |1,0        |  50-54 |              |
|F      |0         |   0-49 |Қанағаттанарлықсыз     |
|I      |NA         |   -  |Аяқталмаған        |
|P      |-         |  өтті  |Пәнді өтті         |
   5 ПӘН МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ


   Кесте 4– Пән мазмұны. Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу.


   |Тақырыптың аты|Мазмұны             |Сағат саны          |
|       |                 |ДС  |ЗС  |СӨЖО  |СӨЖ  |
|1       |2                |3   |4   |5   |6   |
|Сандық    |Кіріспе. Аналогты микросұлбалар. |1   |   |    |1   |
|интегралдық  |Сандық микросұлбалар.      |   |   |    |   |
|микросұлбаның |Комбинационды және сатылы сандық |   |   |    |   |
|негізгі    |микросұлбалар Сандық       |   |   |    |   |
|параметрлері |микросұлбаның белгіленуі.    |   |   |    |   |
|және шарты  |                 |   |   |    |   |
|жүйенің    |                 |   |   |    |   |
|белгіленуі.  |                 |   |   |    |   |
|Логикалық   |Ақиқат кестесі. Ақиқат кестесі  |2   |   |    |2   |
|функциялар  |бойынша логикалық теңдік құру.  |   |   |    |   |
|және олардың |Буль алгебрасының заңы. Қарапайым|   |   |    |   |
|түрленуі.   |логикалық элементтер.Логикалық  |   |   |    |   |
|       |функцияларды.минимизациялау   |   |   |    |   |
|       |әдістері.            |   |   |    |   |
|Electronics  |Electronics Workbench программа |   |2   |    |1   |
|Workbench   |пакетімен танысу. Electronics  |   |   |    |   |
|программа   |Workbench аспаптарымен танысу.  |   |   |    |   |
|пакетімен   |Сұлбаларды модельдеу.      |   |   |    |   |
|танысу.    |                 |   |   |    |   |
|Дешифраторлар |Дешифраторжәне мультиплексордың |1   |   |    |2   |
|және     |жұмыс істеу принципі.      |   |   |    |   |
|мультиплексорл|                 |   |   |    |   |
|ар.      |                 |   |   |    |   |
|Екiлiк    |Екілік сумматор жұмысы және   |1   |   |    |2   |
|сумматорлар  |сандық компаратор жұмысы.    |   |   |    |   |
|және цифрлық |                 |   |   |    |   |
|компараторлар.|                 |   |   |    |   |
|Логикалық   |Логикалық сұлбаларды зерттеу.  |   |2   |    |2   |
|сұлбаны және |Логикалық функцияларды логикалық |   |   |    |   |
|функциясын  |элементтер көмегімен       |   |   |    |   |
|зерттеу.   |реализациялау..         |   |   |    |   |
|Триггерлік  |RS-триггер, D-триггер, T-триггер,|2   |   |    |2   |
|құрылғы.   |JK-триггер жұмысы.        |   |   |    |   |
|Дешифраторлард|Дешифратордың жұмыс істеу    |   |2   |    |2   |
|ы зерттеу   |принципімен танысу. Дешифратор  |   |   |    |   |
|       |жұмысына басқарушы дабылдарды  |   |   |    |   |
|       |зерттеу. Дешифратор негізіндегі |   |   |    |   |
|       |функционалды модульдерді зерттеу |   |   |    |   |
|       |және жүзеге асыру.        |   |   |    |   |
|Есте сақтау  |Есте сақтау регистрi жұмысы.   |1   |   |    |2   |
|регистрi.   |                 |   |   |    |   |
|Санауыштар,  |Санауыштар, импульc таратқыштар, |2   |   |    |2   |
|импульc    |жиiлiк бөлгiшi жұмысы.      |   |   |    |   |
|таратқыштар, |                 |   |   |    |   |
|жиiлiк бөлгiш |                 |   |   |    |   |
|Мультиплексорл|Мультиплексордің жұмыс істеу   |   |2   |    |2   |
|арды зерттеу |принципімен танысу. Мультиплексор|   |   |    |   |
|       |жұмысына басқарушы дабылдарды  |   |   |    |   |
|       |зерттеу.Мультиплексор негізіндегі|   |   |    |   |
|       |функционалды модульдерді зерттеу |   |   |    |   |
|       |және жүзеге асыру.        |   |   |    |   |
|Есте сақтау  |Есте сақтау құрылғысының     |1   |   |    |2   |
|құрылғылары  |тағайындалуы ,негізгі      |   |   |    |   |
|       |параметрлері,классификациясы.  |   |   |    |   |
|       |Оперативті есте сақтау      |   |   |    |   |
|       |құрылғысы.Тұрақты есте сақтау  |   |   |    |   |
|       |құрылғысы, код түрлендіргіштері. |   |   |    |   |
|p-n-ауысудың |p-n-ауысудың қасиетi.      |2   |   |    |2   |
|түзiлуi және |Вольт-амперлік сипаттамасы.   |   |   |    |   |
|қасиетi.   |                 |   |   |    |   |
|Триггерларды |Синхронды және асинхронды    |   |3   |    |2   |
|зерттеу.   |триггерлердің жұмыс алгоритмі мен|   |   |    |   |
|       |құрылымын меңгеру.Триггерлердің |   |   |    |   |
|       |негізгі типтерінің қозу және өту |   |   |    |   |
|       |функцияларын зерттеу.      |   |   |    |   |
|Жартылайөткізг|Жартылайөткізгішті аспаптар   |2   |   |    |2   |
|ішті аспаптар.|түрлері және сипаттамалары.   |   |   |    |   |
|Санауыштарды |Екілік санауыштардың жұмыс    |   |3   |    |2   |
|зерттеу.   |алгоритмі мен құрылымын меңгеру. |   |   |    |   |
|Қортындылау  |Тапсырлылмаған жұмыстарды    |   |1   |    |   |
|       |қабылдау.            |   |   |    |   |
|Қарапайым   |Сұлбаларды логикалық элементтерде|   |   |3   |   |
|логикалық   |зерттеу және синтездеу.     |   |   |    |   |
|сұлбаларды  |Сұлбаларды логикалық элементтерде|   |   |    |   |
|зерттеу және |есептеу және жобалау.Карно    |   |   |    |   |
|синтез.    |картасының көмегімен       |   |   |    |   |
|       |минимизациялау.         |   |   |    |   |
|Дешифратор  |Дешифратор негізіндегі сұлбаларды|   |   |3   |   |
|негізіндегі  |құру және жобалау.       |   |   |    |   |
|сұлбаларды  |                 |   |   |    |   |
|жобалау    |                 |   |   |    |   |
|Мультиплексор |Мультиплексор негізіндегі    |   |   |4   |   |
|негізіндегі  |сұлбаларды құру және жобалау.  |   |   |    |   |
|сұлбаларды  |                 |   |   |    |   |
|жобалау.   |                 |   |   |    |   |
|Тригерлер және|Санауыштар және триггерлер    |   |   |4   |   |
|санауыштар  |негізіндегі сұлбаларды құру және |   |   |    |   |
|негізінде   |жобалау.             |   |   |    |   |
|жобалау    |                 |   |   |    |   |
|сұлбасы.   |                 |   |   |    |   |
|Жартылай   |Диод параметрін зерттеу.     |   |   |4   |   |
|өткiзгiшті  |Вольт-амперлік сипаттамасын құру.|   |   |    |   |
|диодты зерттеу|                 |   |   |    |   |
|Сабилитронды |Стабилитрон параметрін      |   |   |4   |   |
|зерттеу    |практикалық анықтау.       |   |   |    |   |
|Өрісті    |Классификация және шартты    |   |   |4   |   |
|транзисторлар.|белгіленулер. Жұмыс істеу    |   |   |    |   |
|       |принциптері мен вольт-амперлік |   |   |    |   |
|       |сипаттаамалары. Өрісті      |   |   |    |   |
|       |транзисторлардың негізгі     |   |   |    |   |
|       |параметрлері.          |   |   |    |   |
|Биполярлы   |Биполярлы транзистордың     |   |   |4   |   |
|транзисторлар |сипаттамасын алу. Кіріс және   |   |   |    |   |
|       |шығыс сипаттамаларын құру.    |   |   |    |   |
|       |Семестр бойынша барлығы     |15  |15  |30   |30  |
   6 ОБСӨЖ және СӨЖ мазмұны


   Кесте 5 . ОБСӨЖ және СӨЖ жоспарлары


   |ОБСӨЖ                      |СӨЖ           |
|аудиторияляқ      |аудиторияляқ      |            |
|1            |2            |3            |
|Қарапайым логикалық   |Нұсқа бойынша екі есепті|Теориялық материалдарды |
|сұлбаларды зерттеу және |шығару (есеп беру)   |оқу және зертханалық  |
|синтез.         |            |сабақтарға дайындық,  |
|            |            |оқытушы материалдары  |
|            |            |бойынша кейбір     |
|            |            |материалдарды өз бетімен|
|            |            |оқу.Зертханалық сабақ  |
|            |            |бойынша есеп беру.   |
|Дешифратор негізінде  |Нұсқа бойынша есепті  |Теориялық материалдарды |
|жобалау сұлбасы.    |шығару (есеп беру)   |оқу және зертханалық  |
|            |            |сабақтарға дайындық,  |
|            |            |оқытушы материалдары  |
|            |            |бойынша кейбір     |
|            |            |материалдарды өз бетімен|
|            |            |оқу.Зертханалық сабақ  |
|            |            |бойынша есеп беру    |
|Мультиплексор негізінде |Нұсқа бойынша есепті  |Теориялық материалдарды |
|жобалау сұлбасы.    |шығару (есеп беру)   |оқу және зертханалық  |
|            |            |сабақтарға дайындық,  |
|            |            |оқытушы материалдары  |
|            |            |бойынша кейбір     |
|            |            |материалдарды өз бетімен|
|            |            |оқу.Зертханалық сабақ  |
|            |            |бойынша есеп беру    |
|Тригерлер және     |Нұсқа бойынша есепті  |Теориялық материалдарды |
|санауыштар негізінде  |шығару (есеп беру)   |оқу және зертханалық  |
|жобалау сұлбасы     |            |сабақтарға дайындық,  |
|            |            |оқытушы материалдары  |
|            |            |бойынша кейбір     |
|            |            |материалдарды өз бетімен|
|            |            |оқу.Зертханалық сабақ  |
|            |            |бойынша есеп беру    |
|Жартылай өткізгіштік  |Жартылай өткізгіштік  |Теориялық материалдарды |
|диодты есептеу.     |диод параметрлерін   |оқу және зертханалық  |
|            |практикалық анықтау   |сабақтарға дайындық,  |
|            |(есеп беру)       |оқытушы материалдары  |
|            |            |бойынша кейбір     |
|            |            |материалдарды өз бетімен|
|            |            |оқу.Зертханалық сабақ  |
|            |            |бойынша есеп беру    |
|Стабилитронды зерттеу. |Стабилитрон       |Теориялық материалдарды |
|            |параметрлерін      |оқу және зертханалық  |
|            |практикалық анықтау   |сабақтарға дайындық,  |
|            |            |оқытушы материалдары  |
|            |            |бойынша кейбір     |
|            |            |материалдарды өз бетімен|
|            |            |оқу.Зертханалық сабақ  |
|            |            |бойынша есеп беру    |
|Орісті транзисторлар.  |Классификация және   |Теориялық материалдарды |
|            |шартты белгіленулер.  |оқу және зертханалық  |
|            |Жұмыс істеу принциптері |сабақтарға дайындық,  |
|            |мен вольт-амперлік   |оқытушы материалдары  |
|            |сипаттаамалары. Өрісті |бойынша кейбір     |
|            |транзисторлардың негізгі|материалдарды өз бетімен|
|            |параметрлері.      |оқу.Зертханалық сабақ  |
|            |            |бойынша есеп беру    |
|Биполярлы транзисторлар.|Биполярлы транзистордың |Теориялық материалдарды |
|            |сипаттамасын алу Жұмыс |оқу және зертханалық  |
|            |істеу принциптері мен  |сабақтарға дайындық,  |
|            |вольт-амперлік     |оқытушы материалдары  |
|            |сипаттаамалары.     |бойынша кейбір     |
|            |            |материалдарды өз бетімен|
|            |            |оқу.Зертханалық сабақ  |
|            |            |бойынша есеп беру    |


   7 «ҚОЛДАНБАЛЫ ЭЛЕКТРОНИКА» ПӘНІ БОЙЫНША ОҚУ ПРОЦЕСІНІҢ КҮНТІЗБЕЛІК
ГРАФИГІ


         Кесте 6– Оқу процесінің күнтізбелік жоспары


|Апталар     |1                              |   8. ӘДЕБИЕТ


   8.1. Негізгі әдебиет.
   8.1.1. Основы промышленной электроники: Учеб. для неэлектротехн. спец.
вузов/ под редакцией В. Г. Герасимова – М.: Высш. шк., 1986. – 336с., ил.
   8.1.2. Цифровые и микропроцессорные устройства: Учебное пособие. –
Томск:  Томский  государственный  университет  систем  управления  и
радиоэлектроники, 1998. – 164 с.


   8.2. Қосымша әдебиет.
   8.2.1. Электронная программа “Мастерская радиолюбителя”.
   8.2.2. Терехов В. А «Задачник по электронным приборам»: Учеб. пособие
для вузов. - 2-е изд., переработ. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1983. -
280с., ил.
   8.2.3. Гусев В. Г., Гусев Ю. М. «Электроника»: Учеб. Пособие для
вузов. - М.: Высш. Школа, 1982. - 495с., ил.
   8.2.4. Забродин Ю. С. «Промышленная электроника»: Учебник для вузов -
М.: Высш. Школа, 1982 - 496 с., ил.
Пәндер