Файл қосу


ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ЖҮЙЕЛЕРІ|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ              |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ УНИВЕРСИТЕТІ                 |
|               |       |                 |
|3 деңгейдегі СМК құжаты   |ПОӘК     |ПОӘК               |
|               |       |042-14.2.07.1.20.21/02-2013    |
|ПОӘК             |03.09.2013ж  |                 |
|Студенттерге арналған    |№1 басылым  |                 |
|«Жасанды интеллект жүйелері» |       |                 |
|пәні бойынша жұмыс      |       |                 |
|бағдарламасы         |       |                 |
            «ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ЖҮЙЕЛЕРІ»
            ПӘНІН ОҚЫТУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН


        5В060200 - «Информатика» мамандығына арналған
        СТУДЕНТТЕРГЕ АРАНАЛҒАН ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
                  Семей
                  2013.

                 Алғы сөз

1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ
Құрастырған:___________ «___»__________ 2013ж. «Информатика» кафедрасының
аға оқытушысы Бекқасымова Д.Т.2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1. Информатика кафедрасының отырысында талқыланды
   Хаттама № ______ “____” _____________ 2013 ж.

   Кафедра меңгерушісі _________________ А.А.Абишова

2.2. Физика – математика факультетінің оқу-әдістемелік Бюросы отырысында
талқыланды


   Хаттама №____ «____» __________ 2013 ж.

   Төрағасы __________

3. БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданып, баспаға
ұсынылды
   Хаттама №____ «____» __________ 2013 ж.


ОӘК төрағасы ________


БІРІНШІІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ


                  МАЗМҰНЫ

|Жалпы жағдайлар                     |    |
|Пән мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттардың    |    |
|бөлінуі                         |    |
|Пәнді оқып үйренуге әдістемелік нұсқаулар        |    |
|Курс форматы                       |    |
|Курс саясаты                       |    |
|Бағаларды қоюдағы саясат                 |    |
|Әдебиеттер                        |    |
|                             |    |               1. Жалпы жағдайлар
1.1 Оқытушы және пән туралы қысқаша мағлұматтар
    Оқытушының аты-жөні – Бекқасымова Данар Талғатқызы, аға оқытушы
    Кафедра – Информатика
    Байланыс жүйелері – тел., №3 оқу корпусы, кабинет
    Пәннің өтілу орны – кесте бойынша
    Пән атауы – Жасанды интеллект жүйелері
    Кредит саны -2


   2. Пән мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі
                                   1 кесте
|Рет |Тақырып атаулары            |Дәріс|Зертханалы|СОӨЖ  |СӨЖ   |
|саны |                    |   |қ сабақтар|    |    |
|   |Жасанды интеллект жүйесі жайлы түсінік:|1  |     |    |    |
|   |ЖИ даму тарихын және ЖИ қолданыстары. |   |     |    |    |
|   |Жасанды интеллект облысындағы     |1  |     |    |    |
|   |зерттеулер бағыты: Нейрокибернетика  |   |     |    |    |
|   |бағыты және машиналық интеллект бағыты.|   |     |    |    |
|   |Жасанды интеллектіні модельдеу:    |1  |     |    |    |
|   |Нейрон тәрізді желілер және нейрон   |   |     |    |    |
|   |тәрізді желілердің типтері.      |   |     |    |    |
|   |Эвристикалық модельдеу: Эвристикалық  |1  |     |    |    |
|   |программалау, эвристикалық модельдеу  |   |     |    |    |
|   |және эвристикалық қолданбалы      |   |     |    |    |
|   |бағдарламалау интерфейсі.       |   |     |    |    |
|   |ЖИ жүйесінде білімді қалыптастыру:   |2  |     |    |    |
|   |Білім жүйесін құрудағы проблемалар, БЖ |   |     |    |    |
|   |қойылатын талаптар және БЖ қасиеттері |   |     |    |    |
|   |мен пайдалану сипаттамасы арасындағы  |   |     |    |    |
|   |байланыстар.              |   |     |    |    |
|   |Білімді бейнелеу модельдері: білім   |2  |     |    |    |
|   |туралы түсініктің логикалық моделі,  |   |     |    |    |
|   |білім туралы түсініктің желілік моделі,|   |     |    |    |
|   |білім туралы түсініктің фреймдік    |   |     |    |    |
|   |моделі, білім туралы түсініктің өнімдік|   |     |    |    |
|   |моделі                 |   |     |    |    |
|   |Сарапшылық жүйелер: Сарапшылық жүйе  |2  |     |    |    |
|   |анықтамасы, СЖ міндеттері, СЖ     |   |     |    |    |
|   |ерекшеліктері.             |   |     |    |    |
|   |Машиналық интеллект және роботтық   |2  |     |    |    |    |
|   |техника: Машиналық интеллект және   |   |     |    |    |    |
|   |роботтар типологиясы.         |   |     |    |    |    |
|   |                    |   |     |    |    |    |
|   |Логикалық программалау:        |3  |     |    |    |
|   |Логикалық программалардың түрлері.   |   |     |    |    |
|   |Олардың тарихы. Пролог тілінің     |   |     |    |    |
|   |ерекшелігі. Пролог тіліндегі негізгі  |   |     |    |    |
|   |ұғымдар. Пролог тіліндегі негізгі   |   |     |    |    |
|   |операциялар.              |   |     |    |    |
|   |Жасанды интеллектінің даму тарихы: ЖИ |   |1     |    |    |
|   |ұғымымен, оның зерттеу бағыттарымен  |   |     |    |    |
|   |толық танысу. ЖИ даму тарихын толық  |   |     |    |    |
|   |білу.                 |   |     |    |    |
|   |Білімді модельдеу: Білім базасы және  |   |1     |    |    |
|   |білім моделі ұғымдарымен толық танысу. |   |     |    |    |
|   |Білімдердің түрлерін мысалдар арқылы  |   |     |    |    |
|   |түсіну.                |   |     |    |    |
|   |Семантикалық желілер: Семантикалық желі|   |1     |    |9    |
|   |ұғымын түсіну. Семантикалық графтар  |   |     |    |    |
|   |сала білу.               |   |     |    |    |
|   |Сөйлемдердің мағыналық құрылымы:    |   |1     |    |9    |
|   |Компьютерлік лингвистика ғылымымен   |   |     |    |    |
|   |танысу.                |   |     |    |    |
|   |Математикалық өрнектердің мағынасы:  |   |1     |    |9    |
|   |Математикалық өрнектерді графтар    |   |     |    |    |
|   |түрінде көрсету.            |   |     |    |    |
|   |Екі үлесті графтардағы модельдер.   |   |1     |    |9    |
|   |Екі үлесті граф ұғымымен танысу. Екі  |   |     |    |    |
|   |үлесті графтарды құру.         |   |     |    |    |
|   |Білімнің логикалық моделі: Ұйғарым,  |   |2     |    |    |
|   |факт және ереже ұғымдарымен танысу.  |   |     |    |    |
|   |Мысалдар қарастыру.          |   |     |    |    |
|   |Прологта логикалық программалау.    |   |2     |    |    |
|   |Мәліметтер базасы: Прологтағы предикат,|   |     |    |    |
|   |факт ұғымдарымен танысу. Прологтағы  |   |     |    |    |
|   |мәліметтер базасын және сұраныстарды  |   |     |    |    |
|   |қарастыру.               |   |     |    |    |
|   |Прологта логикалық программалау.    |   |2     |    |    |
|   |Білімдер базасы: Прологтағы ереже   |   |     |    |    |
|   |ұғымын қарастыру. Прологта білімдер  |   |     |    |    |
|   |базасымен жұмыс істеу.         |   |     |    |    |
|   |Логикалық есептерді шешу:       |   |3     |    |9    |
|   |Логикалық есептерді прологтағы     |   |     |    |    |
|   |мәліметтер базасы ретінде шешу.    |   |     |    |    |
|   |Лого программасы            |   |     |3    |    |
|   |Lisp программалау тілі         |   |     |3    |    |
|   |Сарапшылық жүйе            |   |     |3    |    |
|   |Сарапшылық жүйе құру          |   |     |3    |    |
|   |Графтар теориясы            |   |     |3    |    |
|   |Пролог тілінде сандармен жұмыс.    |   |     |3    |    |
|      |Барлығы ( сағат)                    |15  |15  |
|      |2 –ші аттестация                    |   |300 |


Кесте3 - Бағалардың әріптік эквивалентпен, ұпайлармен және процентпен
шкаласы

|Әріп   |Ұпайлардың цифрлық|Проценттік мазмұн |Дәстүрлі жүйедегі баға  |
|жүйесі  |эквиваленті    |         |             |
|бойынша  |         |         |             |
|баға   |         |         |             |
|А     |4,0        |95 – 100     |Өте жақсы         |
|А–    |3,67       |90 – 94      |             |
|В+    |3,33       |85 – 89      |             |
|     |         |         |Жақсы           |
|В     |3,0        |80 – 84      |             |
|В–    |2,67       |75 – 79      |             |
|С+    |2,33       |70 – 74      |             |
|     |         |         |             |
|     |         |         |Қанағаттанарлық      |
|С     |2,0        |65 – 69      |             |
|С–    |1,67       |60 – 64      |             |
|D+    |1.33       |55 – 59      |             |
|D     |1,0        |50 – 54      |             |
|F     |0         |0 – 49      |қанағаттанарлықсыз    |
|I     |NA        |-         |аяқталмаған        |
|P     |-         |өтті       |Пәнді өтті        |
                6. Әдебиеттер
  6.1 Негізгі әдебиеттер
   6.1.1 Лорьер Ж.Л. Системы исскуственного интеллекта. М.:Мир.1991.


   6.1.2 Умнстон П. Искусственный интеллект. М.:Мир. 1980.
   6.1.3 Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. Информатика. Задачник
     практикум. Том. 2. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 1999 г.
   6.1.4 Г.Ә.Жапарова. Информатика негіздері.Алматы. Экономика.2006 ж.
   6.1.5 Братко И. Программирование на языке Пролог для искусственного
     интеллекта. – М.: Мир, 1990.
   6.1.6 Стерлинг Л., Шапиро Э. Искусство программирования на языке
     Пролог.- М.: Мир, 1990.
   6.1.7 Сырецкий Г.А. Информатика, Основы логического программирования
     на PDC prolog:  Учеб.пособие. - Новосибирск: НГТУ.- 1994. Ч.3.
   6.1.8 Сырецкий Г.А. Информатика, Основы логического программирования
     на PDC prolog:  Учеб.пособие. - Новосибирск: НГТУ.- 1994. Ч.3.


  6.2.Қосымша әдебиеттер:
  6.2.1. Информатика. Базовый курс/ Под ред. С.В.Симановича – СПб: Питер.
     2001 г.
Пәндер