Файл қосу


Эфферентті жүйке ұштарына әсер ететін дәрілік заттарҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ
                МИНИСТІРЛІГІ
         СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ
               МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ | |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты       |ПОӘК     |ПОӘК 042.18-24. 1. 24/01-  |
|                 |       |2013             |
|«Фармакология, токсикология және |№1басылым   |               |
|токсикологиялық талдау» І пәнінің|18.09.2013ж  |               |
|оқытушыларға арналған оқу     |       |               |
|әдістемелік бағдарлама кешені   |       |               |


     5В120200 «Ветеринариялық санитария» мамандығына арналған
   «Фармакология, токсикология және токсикологиялық талдау» І пәнінен
              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН


           ОҚЫТУШЫЛАР ҮШІН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей
                  2013                 Алғы сөз

   1. ӘЗІРЛЕНДІ
    Құрастырғандар: Тойкина Г.Н., ветеринария ғылымдарының кандидаты,
Семей  қаласының  Шәкәрім   атындағы  мемлекеттік   университетінің
«Ветеринариялық медицина» кафедрасының профессоры м. а.
   Билялов Е.Е., ветеринария ғылымдарының кандидаты  Семей қаласының
Шәкәрім атындағы мемлекеттік  университетінің «Ветеринариялық медицина»
кафедрасының аға оқытушысы
     Жайлаубаева А.Р., в.ғ. магистрі, Семей қаласының Шәкәрім атындағы
мемлекеттік  университетінің  «Ветеринариялық  медицина»  кафедрасының
оқытушысы

                              «28» 08 2013 ж.


      2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

   2.1 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің
«Ветеринариялық медицина» кафедрасының отырысында
«03» 09 2013 жыл, № 1 хаттама.

Кафедра меңгерушісі, профессор м.а.
Г.Тойкина


   2.2Аграрлық факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында

« 09 » 09   2013   жыл, № 1 хаттама


Төрайымы
       А. Тлеубаева


      3 БЕКІТІЛДІ


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында шығаруға
мақұлданған және ұсынылған.
« 18 » 09  2013   жыл, № 1 хаттама


ОӘК төрайымы, ОӘЖ проректоры       Г. Искакова


   4 АЛҒАШҚЫ ЕНГІЗІЛУІ
                  Мазмұны
1. Қолданылу
саласы......................................................................
.........................4
2. Нормативтік
сілтемелер..................................................................
....................4
3. Жалпы
ереже.......................................................................
.................................4
4. Оқу пәнінің мазмұны
(модуль)....................................................................
......6
5. Студенттердің өздік жұмыстары үшін тақырыптар
тізімі............................8
6. Пән бойынша оқу-әдістемелік
картасы.............................................................8
7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтылу
картасы.........................................11
8.
Әдебиеттер..................................................................
.......................................11    ҚОЛДАНУ САЛАСЫ
   5В120200 – «Ветеринариялық санитария» мамандығы бойынша оқытушыларға
арналған «Фармакология, токсикология және токсикологиялық талдау» І пәнінің
бағдарламасы,  оқу-әдістемелік  кешеннің  құрамы  және  дәстүрлі  оқу
шығармашылық үрдісті жүргізудегі әдістемелік ұйымдастырудың негізі болып
табылады.


   2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР


   «Фармакология, токсикология және токсикологиялық талдау» І пәнінің
оқытушыларға арналған осы бағдарламасы келесі құжаттардың ұсынымдарымен
және талаптарына сәйкес оқу үрдісін ұйымдастыруды белгілейді:
   - ҚР жалпы міндетті мемлекеттік білім беру стандартының негізінде
құрылған ҚР МЕМСТ 23.08.12 ж № 1080 ТОБ негізінде № 158 10.04-2012ж (№ 158
қосымша);
   - 042-МУ-4-2013  Университет  стандарты  «Пәннің  оқу-әдістемелік
бағдарлама кешенін әзірлеу және ресімдеудің жалпы талаптары»;
   - 042-1.01-2013 Құжатталу «Пәннің оқу-әдістемелік бағдарлама кешенінің
құрылымы мен мазмұны»


   3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ

   1. Пәннің қысқаша мазмұны:
   «Фармакология, токсикология және токсикологиялық талдау» І  пәні
әртүрлі дәрілік заттардың фармакодинамикалық әсер етуін есептеп,  дәрілік
заттардан  шипа ұсыным (рецепт) тағайындап, олардың  формаларын істеп
көрсетудің ережелері мен әдіс-тәсілдерін үйретіп және  оны жануарларға
беріп, дәрілік заттың организмге әсер етуін бағалауды оқытады.
   Пәннің оқытылуы негізінен – жалпы және дербес фармакология  бөлімінің
тараулары бойынша оқытылып, фармакодинамикалық, фармакокинетикалық және
дәрілік заттардың организмдегі биотрансформациясы заңдылықтарын түсіндіре
отырып, дәрілік заттың химиялық және физикалық қасиеттеріне сәйкес әсер ету
механизмін жан-жақты түсіндіреді. Пән  ветеринар  дәрігері  мамандығын
қалыптастырудағы негізгі пән болып есептеледі сонымен қатар, мамандық
этикасы мен деонтологиялық қағиданы сақтауға тәрбиелейді.


   2. Пәнді оқудың мақсаты:
   Дәрілік заттар әсерінің жалпы заңдылықтары, фармакодинамика  мен
фармакокинетикасы,  әсер  ету  механизмдері,  дәрілік   заттардың
биотрансформациясы, дәріні организмге енгізу, және оның бөліну жолдарын,
токсикологиялық мәселелерін білу. Аурудың пайда болу  себептері  мен
патогенездік  ерекшеліктеріне  байланысты  қолданылатын  дәрі-дәрмектер
әсерінен жануарлар организміндегі физиологиялық-биохимиялық үрдістердің
қалыпты жағдайда жұмыс істеуіне және организмнің уланбауының алдын алуды,
дерттің ары қарай ұласпауына қатысты мәселелерді түсіну болып табылады.


   3. Пәнді оқытудың негізгі мақсаты:
   Дәрілерді ауруларды емдеуге, алдын алуға, жануарлардың өсімталдығы мен
өнімділігін арттыруға,  физиологиялық  құбылыстардың  бірқалыпты  өтуін
реттеуді оқыту.
   Ветеринариялық фармакологияда – дәрілік заттар әсерінен  болатын
биохимиялық өзгерістердің заңдылықтарын зерттеу. Дәрілік заттардың қолдану
әдісі мен шарттарын білу. Организмдегі функциональдық және биохимиялық
құбылыстардың негізгі әсерден кейінгі өзгеруін бағалай білуді.


   3.4 Пәнді оқу нәтижесінде студент білу керек:
    - заттың атын және құрылымдық формуласын шипа ұсынымда дұрыс көрсете
алуды;
   - зертханалық тексеру әдістерін;
    - дәрілік заттардың қасиетін және сақталу ережелерін;
    - организмнің физиологиялық және  патологиялық  жағдайларындағы
дәрілік заттың  әсерлерінің   ерекшеліктерін,  олардың  сипаттамасын,
әсер ету механизмін, қолдануға болатын және болмайтын жағдайларын;
    - дәрілік заттардың әсер ету механизмін;
    - жаңа аспаптармен, құралдармен  жұмыс істеуді;
    - пәнді жан-жақты  теория жүзінде  білуді;
    - дәрілік  заттардың  қасиеттеріне  қарай  сақтау   ережелерін,
малдарға   әсер  ету заңдылықтарын,  антидоттарды  қолдану  тәртібін,
дәрілік заттардың  қолдануға  болатын тиімді формасын,  малдәрігерлік
тәжірибеде қолдану әдістерін игеруі;
   - Малдың физиологиялық  жағдайына,  жасына,  жынысына,  салмағына
байланысты дәрілік заттарды тағайындау,  олардың  концентрациясын  білу,
әртүрлі ауруларға қолданылуы,  шипа ұсыным,  белгілі   бір  формада
дайындау,  оларды  ауруды  емдеу  үшін  қолданғандағы  нәтижелерін
шығару;
   - Тұжырымдамаларды дұрыс пайдаланып дағдыларын үйренуі.


   3.5 Курстың пререквизиттері:

   Маләрігерлік латын терминология, Биологиялық-химия, Аналитикалық
және физколоидтық химия.   3.6 Курстың постреквизиттері:

   Микробиология, вирусология, Жануарлардың патологиясы.

   3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:

                                   Кесте 1
|Курс|Семестр|Несие |Дәріс |Зерт |Тәж |СОӨЖ |СӨЖ  |Барлығы|Қорытынды |
|  |    |   |(сағ) |(сағ)|(сағ)|(сағ) |(сағ) |(сағ) |бақылаудың|
|  |    |   |   |   |   |   |   |    |түрі   |
|3  |5   |3   |15  |15  |15  |15  |45  |105  |Емтихан  |2. ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ (МОДУЛЬ)


                                   Кесте 2

|Сабақтың түрі және тақырыптың аталуы                |Сағат |
|                                  |саны |
|1                                 |2   |
|Дәріс сабағы                               |
|Модуль 1 Жалпы фармакология                        |
|Фармакологияға кіріспе. Фармакологияның даму тарихы.      |1   |
|Негізгі ұғымдар және пәнді оқыту методологиясы.          |   |
|Фармакодинамика және фармакокинетика.               |1   |
|Дәрілік заттар әсерінің жалпы заңдылықтары.            |1   |
|Модуль 2 Дербес фармакология                       |
|Дербес фармакология. Жүйке жүйесіне әсер етуші заттар.       |1   |
|Орталық жүйке жүйесін тежейтін заттар.               |1   |
|Эфферентті жүйке ұштарына әсер ететін дәрілік заттар        |1   |
|Афферентті жүйке ұштарына әсер ететін дәрілік заттар        |1   |
|Модуль 3 Физиологиялық жүйелерге әсер ететін, микробтарға және құрттарға |
|қарсы қолданылатын дәрілік заттар                     |
|Жеке жүйелер мен ағзаларға әсер ететін дәрілік заттар. Жүрек   |1   |
|гликозидтер.                            |   |
|Витаминдер және оларға ұқсас препараттар. Ферменттік препараттар. |1   |
|Минералдық заттар.                         |   |
|Гормондық препараттар. Сілтілік және сілтілік жер металдар    |1   |
|тұздары.                              |   |
|Малдың иммундық статусын, стресс жағдайын, өнімділігін реттейтін |1   |
|дәрілік заттар.                          |   |
|Ауыр металдар препараттары.                    |1   |
|Антибиотиктер және гельминттерге қарсы қолданылытын        |1   |
|дәрілік заттар.                          |   |
|Сульфаниламидтік препараттар. Сульфаниламидтер және нитрофурандар |1   |
|Инсектицидтік және акарацидтік заттар.               |1   |
|БАРЛЫҒЫ:                              |15  |
|Зертханалық сабақ                             |
|Модуль 1 Жалпы фармакология                        |
|Лабораториялық жағдайда фармакологиялық мақсаттағы дәрілік     |1   |
|заттармен жұмыс істеу барысындағы техникалық қауіпсіздік. Дәрілік |   |
|және көмекші заттар. Шипа ұсынымды жазу ережелері және сызбалары. |   |
|Қатты дәрілік формаларды жазу ережелері және дайындау технологиясы |   |
|мен методологиясы.                         |   |
|Сұйық дәрілік формаларды жазу ережелері және дайындау технологиясы.|1   |
|Дәрілік заттардың әсер ету шарттары.                |   |
|Жұмсақ дәрілік формаларды жазу ережелері және дайындау       |1   |
|технологиясы. Дәрілік заттардың әсер ету шарттары.         |   |
|Модуль 2 Дербес фармакология                       |
|Жүйке жүйесіне әсер етуші заттар. Наркоздық заттар. Алкогольдер. |1   |
|Орталық жүйке жүйесін тежейтін заттар.               |1   |
|Эфференттік жүйке ұштарына әсер етуші заттар.           |1   |
|Афференттік жүйке ұштарына әсер етуші заттар.           |1   |
|Аралық бақылау.                          |   |
|Модуль 3 Физиологиялық жүйелерге әсер ететін, микробтарға және құрттарға |
|қарсы қолданылатын дәрілік заттар                     |
|Жеке жүйелер мен ағзаларға әсер ететін дәрілік заттар.      |1   |
|Витаминдер және оларға ұқсас препараттар. Жұрек гликозидтері.   |1   |
|Гормондық препараттар. Ферменттік препараттар.           |1   |
|Минералдық заттар. Қорытынды сабақ.                |1   |
|Малдың иммундық статусын, стресс жағдайын, өнімділігін реттейтін |1   |
|дәрілік заттар. Ауыр металлдар препараттары.           |   |
|Антибиотиктер және гельминттерге қарсы қолданылытын        |1   |
|дәрілік заттар.                          |   |
|Сульфаниламидтік препараттар Сульфаниламидтер және нитрофурандар |1   |
|Инсектицидтік және акарацидтік заттар. Аралық бақылау.       |1   |
|Барлығы:                              |15  |
|Тәжірибелік сабақ                             |
|Модуль 1 Жалпы фармакология                        |
|Дәрілік заттарды қолдану барысындағы техникалық қауіпсіздік.   |1   |
|Дәрінің организмге ену жолына қатысты әсері. Дәрілік заттың әсер |   |
|ету түрі. Дәрілік заттар антогонизмі.               |   |
|Сұйық түрінде енгізілетін дәрілік затты әзірлеу және қолдану   |1   |
|методологиясы. Дәрілік заттардың әсер ету шарттары.        |   |
|Жұмсақ түрінде енгізілетін дәрілік затты әзірлеу және қолдану   |1   |
|методологиясы. Дәрілік заттардың әсер ету шарттары.        |   |
|Модуль 2 Дербес фармакология                       |
|Жүйке жүйесіне әсер етуші заттар. Наркоздық заттар. Алкогольдік  |1   |
|препараттардың ветеринариялық тәжірибедегі маңызы.         |   |
|Орталық жүйке жүйесін тежейтін заттардың қолданылуы.        |1   |
|Эфференттік жүйке ұштарына әсер етуші заттарды пайдалану.     |1   |
|Афференттік жүйке ұштарына әсер етуші заттардың маңызы.      |1   |
|Аралық бақылау.                          |   |
|Модуль 3 Физиологиялық жүйелерге әсер ететін, микробтарға және құрттарға |
|қарсы қолданылатын дәрілік заттар                     |
|Жеке жүйелер мен ағзаларға әсер ететін дәрілік заттар.       |1   |
|Витаминдер және оларға ұқсас препараттар. Жұрек гликозидтері.   |1   |
|Гормондық препараттар. Ферменттік препараттар.           |1   |
|Минералдық заттар. Қорытынды сабақ.                |1   |
|Малдың иммундық статусын, стресс жағдайын, өнімділігін реттейтін |1   |
|дәрілік заттар. Ауыр металлдар препараттары.           |   |
|Антибиотиктер және гельминттерге қарсы қолданылытын        |1   |
|дәрілік заттар.                          |   |
|Сульфаниламидтік препараттар Сульфаниламидтер және нитрофурандар. |1   |
|Инсектицидтік және акарацидтік заттар. Аралық бақылау.       |1   |
|Барлығы:                              |15  |

   5 СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ҮШІН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ


   5.1 Седативтік заттар. Ұйықтатқыш заттар
   5.2 Психотроптық заттар. Нейролептикалық заттар
   5.3 Есірткі емес заттар. Есірткі заттар
   5.4 Антихолинэстераздық заттар. Холинблокаторлар
   5.5 Миорелаксанттар. Антигистоминдік заттар
     5.6 Жергілікті жансыздандырғыш заттар
     5.7 Өсімдік тектес тұтқырлағыш заттар
     5.8 Жұмсартқыш заттар. Адсорбенттік заттар. Қақырық түсіргіш
заттар. Руминаторлық заттар.
     5.9 Құстырғыш заттар. Іш өткізгіш заттар
     5.10 Несеп айдағыш заттар. Өт айдағыш заттар
     5.11 Спазмолитикалық заттар. Қанға әсер етуші заттар.Зат алмасу
құбылысына әсер етуші заттар
     5.12 Ферменттік препараттар. Амин қышқылдары, белок
гидролизаттары

   5.13 Ингаляциялық және ингаляциялық емес наркоздар


   5.14 Жүрек гликозидтері және спазмолитиктер. Қанға әсер ететін заттар.
   Диуретиктер және жатырға әсер ететін


препараттар


   5.15 Седативтік және сіреспеге қарсы қолданылатын препараттар


   6 ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
                                   Кесте 3
|Тақырыбы                       |Көрнек|Өз  |Бақы-|
|                           |ілік |бетіме|лау |
|                           |және |н оқу |фор-м|
|                           |тарат-|сұрақт|асы |
|                           |па  |ары  |   |
|                           |матери|   |   |
|                           |алдар |   |   |
|Дәріс сабақтар  |Зертханалық   |Тәжірибелік   |   |   |   |
|         |сабақтар     |сабақтар    |   |   |   |
|1         |2        |        |3   |4   |5  |
|Модуль 1 Жалпы фармакология                        |
|Фармакологияға  |Дәрілік заттармен|Дәрінің     |   |Қатты |Сұхба|
|кіріспе.     |жұмыс істеудегі |организмге ену |Тақыры|дәрілі|ттасу|
|Фармакологияның  |техникалық    |жолына қатысты |пқа  |к   |,  |
|даму тарихы.   |қауіпсіздік.   |әсері. Дәрілік |сәйкес|формал|сұрау|
|Негізгі ұғымдар  |Қатты дәрілік  |антогонизм.   |арнайы|арды |,  |
|және пәнді оқыту |формаларды    |        |оқу-әд|дайынд|бақыл|
|методологиясы.  |әзірлеу     |        |істеме|ау  |ау  |
|         |технологиясы.  |        |лік  |технол|жазу |
|         |         |        |құрал,|огиясы|   |
|         |         |        |   |.   |   |
|         |         |        |ситуац|   |   |
|         |         |        |иялық |   |   |
|         |         |        |тапсыр|   |   |
|         |         |        |малар.|   |   |
|         |         |        |   |   |   |
|         |         |        |Бақыла|   |   |
|         |         |        |у   |   |   |
|         |         |        |сұрақт|   |   |
|         |         |        |ары  |   |   |
|         |         |        |Тақыры|   |   |
|         |         |        |пқа  |   |   |
|         |         |        |сәйкес|   |   |
|         |         |        |арнайы|   |   |
|         |         |        |оқу- |   |   |
|         |         |        |әдісте|   |   |
|         |         |        |мелік |   |   |
|         |         |        |құрал,|   |   |
|         |         |        |   |   |   |
|         |         |        |ситуац|   |   |
|         |         |        |ия лық|   |   |
|         |         |        |тапсыр|   |   |
|         |         |        |малар.|   |   |
|         |         |        |   |   |   |
|Фармакодинамика  |Сұйық дәрілік  |Сұйық дәрілік  |   |Дәрілі|   |
|және       |формаларды жазу |затты әзірлеу  |   |к   |   |
|фармакокинетика. |ережелері және  |және қолдану  |   |затқа |   |
|         |дайындау     |әдісі. Әсер ету|   |қойыла|   |
|         |технологиясы.  |шарттары.    |   |тын  |   |
|         |Дәрілік зат   |        |   |талап |   |
|         |әсері.      |        |   |   |   |
|Дәрілік заттар  |Жұмсақ дәрілік  |Жұмсақ түрінде |   |Дәрілі|Сұхба|
|әсерінің жалпы  |формаларды жазу |енгізілетін   |   |к   |ттасу|
|заңдылықтары.   |ережелері және  |дәрілік затты  |   |формал|,  |
|         |дайындау     |әзірлеу және  |   |арды |сұрау|
|         |технологиясы.  |қолдану әдісі  |   |дайынд|,  |
|         |Дәрілік заттардың|        |   |ау  |бақыл|
|         |әсер ету     |        |   |технол|ау  |
|         |шарттары.    |        |   |огиясы|жазу |
|         |         |        |   |.   |   |
|Модуль 2 Дербес фармакология                       |
|Дербес      |Жүйке жүйесіне  |Жүйке жүйесіне |Тақыры|Дәрі |Сұхба|
|фармакология.   |әсер етуші   |әсер етуші   |пқа  |дайынд|ттасу|
|Жүйке жүйесіне  |заттар. Наркоздық|заттар.     |сәйкес|ау  |,  |
|әсер етуші заттар.|заттар.     |Наркоздық    |арнайы|технол|сұрау|
|         |Алкогольдер.   |заттар.     |оқу- |огиясы|,  |
|         |         |Алкогольдік   |әдісте|.   |бақыл|
|         |         |препараттың   |мелік |   |ау  |
|         |         |ветеринария-лық |құрал,|   |жазу |
|         |         |тәжірибедегі  |ситуац|   |Сұхба|
|         |         |маңызы.     |ия лық|   |ттасу|
|         |         |        |тапсыр|   |,  |
|         |         |        |малар.|   |сұрау|
|         |         |        |   |   |,  |
|         |         |        |   |   |бақыл|
|         |         |        |   |   |ау  |
|         |         |        |   |   |жазу |
|Орталық жүйке   |Орталық жүйке  |Жүйке жүйесін  |   |Әсер |   |
|жүйесін тежейтін |жүйесін тежейтін |тежейтін    |   |ету  |   |
|заттар.      |заттар.     |заттардың    |   |механи|   |
|         |         |қолданылуы.   |   |змі  |   |
|Эфферентті жүйке |Эфферентті жүйке |Эфферентті жүйке|   |Әсер |   |
|ұштарына әсер   |ұштарына әсер  |ұштарына әсер  |   |ету  |   |
|ететін дәрілік  |етуші заттар.  |етуші заттарды |   |механи|   |
|заттар      |         |пайдалану.   |   |змі  |   |
|Афферентті жүйке |Афференттік жүйке|Афференттік   |   |   |   |
|ұштарына әсер   |ұштарына әсер  |жүйке ұштарына |   |   |   |
|ететін дәрілік  |етуші заттар.  |әсер етуші   |   |   |   |
|заттар      |Аралық бақылау. |заттардың    |   |   |   |
|         |         |маңызы.     |   |   |   |
|         |         |Аралық бақылау. |   |   |   |
|Модуль 3 Физиологиялық жүйелерге әсер ететін, микробтарға және құрттарға |
|қарсы қолданылатын дәрілік заттар                     |
|Жеке жүйелер мен |Жеке жүйелер мен|Жеке жүйелер мен|Тақыры|Техник|   |
|ағзаларға әсер  |ағзаларға әсер  |ағзаларға әсер |пқа  |а   |   |
|ететін дәрілік  |ететін дәрілік  |ететін дәрілік |сәйкес|қауіпс|   |
|заттар. Жүрек   |заттар.     |заттар.     |арнайы|іздігі|Сұхба|
|гликозидтер.   |         |        |оқу- |.   |ттасу|
|         |         |        |әдісте|   |,  |
|         |         |        |мелік |   |сұрау|
|         |         |        |құрал,|   |,  |
|         |         |        |ситуац|   |бақыл|
|         |         |        |ия лық|   |ау  |
|         |         |        |тапсыр|   |жазу |
|         |         |        |малар.|   |   |
|Витаминдер және  |Витаминдер және |Витаминдер және |   |Жұрек |   |
|оларға ұқсас   |оларға ұқсас   |оларға ұқсас  |   |гликоз|   |
|препараттар.   |препараттар.   |препараттар.  |   |идтер |   |
|Ферменттік    |Жұрек      |Жұрек      |   |   |   |
|препараттар.   |гликозидтері.  |гликозидтері.  |   |   |   |
|Минералдық заттар.|         |        |   |   |   |
|Гормондық     |Гормондық    |Гормондық    |   |Майда |   |
|препараттар.   |препараттар.   |препараттар.  |   |еритін|   |
|Сілтілік және   |Ферменттік    |Ферменттік   |   |витами|   |
|сілтілік жер   |препараттар.   |препараттар.  |   |ндер |   |
|металдар тұздары. |         |        |   |   |   |
|Малдың иммундық  |Минералдық    |Минералдық   |   |Препар|   |
|статусын, стресс |заттар. Қорытынды|заттар.     |   |аттард|   |
|жағдайын,     |сабақ.      |Қорытынды сабақ.|   |ың  |   |
|өнімділігін    |         |        |   |әсер |   |
|реттейтін дәрілік|         |        |   |етуі |   |
|заттар.      |         |        |   |   |   |
|Ауыр металдар   |Малдың иммундық |Ауыр металлдар |Тақыры|Антиби|   |
|препараттары.   |статусын, стресс |препараттары.  |пқа  |отикк |   |
|         |жағдайын,    |        |сәйкес|түрлер|   |
|         |өнімділігін   |        |арнайы|і   |Сұхба|
|         |реттейтін    |        |оқу- |   |ттасу|
|         |дәрілік заттар. |        |әдісте|   |,  |
|         |Ауыр металлдар  |        |мелік |   |сұрау|
|         |препараттары.  |        |құрал,|   |,  |
|         |         |        |ситуац|   |бақыл|
|         |         |        |ия лық|   |ау  |
|         |         |        |тапсыр|   |жазу |
|         |         |        |малар.|   |   |
|Антибиотиктер және|Антибиотиктер  |Антибиотиктер  |   |Сульфа|   |
|гельминттерге   |және       |және      |   |нилами|   |
|қарсы қолданылытын|гельминттерге  |гельминттерге  |   |д   |   |
|дәрілік заттар.  |қарсы      |қарсы      |   |түрлер|   |
|         |қолданылытын   |қолданылытын  |   |і   |   |
|         |дәрілік заттар. |дәрілік заттар. |   |   |   |
|Сульфаниламидтік |Сульфаниламидтік |Сульфаниламидтік|   |Антиге|   |
|препараттар.   |препараттар   |препараттар   |   |льминт|   |
|Сульфаниламидтер |Сульфаниламидтер |Сульфаниламидтер|   |іктер |   |
|және нитрофурандар|және       |және      |   |түрлер|   |
|         |нитрофурандар  |нитрофурандар. |   |і   |   |
|Инсектицидтік және|Инсектицидтік  |Инсектицидтік  |   |Акарац|   |
|акарацидтік    |және акарацидтік |және акарацидтік|   |идтік |   |
|заттар.      |заттар. Аралық  |заттар. Аралық |   |заттар|   |
|         |бақылау.     |бақылау.    |   |   |   |


   7 ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТЫЛУ КАРТАСЫ

                                   Кесте 4
|Оқу әдістемеліктермен әдебиеттердің аталуы   |Әр   |Студент|Қамтылу |
|                        |түрінің|-тер  |пайызы  |
|                        |саны  |саны  |     |
|1.Кожанов К.Н. Ветеринариялық         |50   |20   |100   |
|фармакология. Алматы 2008           |    |    |     |
|2 .Айтжанов С. Фармакология Алматы 2006    |50   |20   | 100   |
|3.Кожанов К.Н. Фитотерапия. Алматы, 2008    |5   |20   |10    |
|4. Соколов В.Д., Рабинович М.И., Горшков И.Г., |10   |20   |50    |
|Ноздрин Г.А. и др. Фармакология. – М.: Колос, |    |    |     |
|2000.                     |    |    |     |
|5.Уша Б.В., Жуленко В.Н., Волкова О.И.   |20   |20   |100   |
|Фармакология. – М.: Колос, 2003. – 375 с.   |    |    |     |
|6. Шәріпбаев Н. Ш. Пайдалы өсімдіктерді мал  | 2  |  20 |25    |
|дәрігерлігінде қолдану. – Алматы, Қайнар: 1988 |    |    |     |
|7. Харкевич А.Д. Фармакология. – М.:      | 1  |20   |20    |
|Медицина, 2002.                |    |    |     |
|7. Червяков Д.К. Фармакология с рецептурой. - |  60 |  20 |120   |
|М.: Агропромиздат, 1986.            |    |    |     |   8 ӘДЕБИЕТТЕР
     8.1 Негізгі әдебиеттер
     8.1.1 Кожанов К.Н. Ветеринариялық фармакология. Алматы 2008
     8.1.2 Айтжанов С. Фармакология Алматы, 2006
     8.1.3 Кожанов К.Н. Фитотерапия. Алматы, 2008

                8.2 Қосымша әдебиеттер

     8.2.1 Соколов В.Д., Рабинович М.И., Горшков И.Г., Ноздрин Г.А. и
др. Фармакология. –М.: Колос, 2000. – 575 с.
   8.2.2 Уша Б.В., Жуленко В.Н., Волкова О.И. Фармакология. – М.: Колос,
2003. – 375 с.
   8.2.3 Фармакопея СССР. – М.: Медицина, 1990. – 333 с.
   8.2.4 Харкевич А.Д. Фармакология. – М.: Медицина, 2002. – 722 с.
   8.2.5 Червяков Д.К. Фармакология с рецептурой. - М.: Агропромиздат,
1986. – 318 с.
   8.2.6 Шәріпбаев Н. Ш. Пайдалы өсімдіктерді мал дәрігерлігінде
қолдану. – Алматы,  Қайнар: 1988. – 243 б.
   [pic]
Пәндер