Файл қосу


Бухгалтерлік есеп|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ                           |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                        |
|СЕМЕЙ қаласындағы ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТ         |
|СМЖ 3-деңгейдегі құжаты |ПОӘК           |             |
|             |             |УМКД           |
|             |             |042-18-3.1.05/02-2014  |
|ПОӘК           |             |             |
|Студенттер үшін     |№1- басылым       |             |
|«Бухгалтерлік есеп    |             |             |
|принциптері» пәнінің   |             |             |
|бағдарламасы       |             |             |
            « БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП НЕГІЗДЕРІ»


           ПӘНІНІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


         5В050800 «ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ» МАМАНДЫҒЫ ҮШІН


         СТУДЕНТТЕР ҮШІН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


                 Семей 2014


                  Алғысөз

  1 ӘЗІРЛЕНДІ
  Әзірлеуші ______________ Серекбаева Бакыт Сейжановна, Семей қ. Шәкәрім
атындағы мемлекеттік университетінің «Есеп және аудит» кафедрасының аға
оқытушысы


  2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
  2.1 Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің
«Есеп және аудит» кафедрасының мәжілісінде.
  Хаттама № 1 «29 » тамыз 2014 жыл.


  Кафедра меңгерушісі ___________ А.Зейнуллина


  2.2 Экономика, құқық және гуманитарлық ғылымдар  факультетінің  оқу-
әдістемелік бюросының мәжілісінде.
  Хаттама № 1 «9» қыркүйек 2014 жыл.


  ОӘБ төрағасы ______________ С.Тойкин


  3 БЕКІТІЛДІ
  Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қолдау алды және
басып шығаруға ұсынылды
  Хаттама № 1 «11» қыркүйек 2014 жыл.


  ОӘК төрағасы _____________ Г.Искакова


  4 ЕНГІЗІЛДІ
  Оқу-әдістемелік кешен 2013 жылғы 18-қыркүйекте шығарылған №3 басылым
орнына қайта өңделіп, шығаруға ұсынылды.
  |  |Мазмұны                              |  |
|  |                                 |  |
|  |1                                 |4  |
|  |Жалпы ережелер                          |5  |
|  |4                                 |6  |
|  |                                 |6  |
|  |2                                 |7  |
|  |Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу     |7  |
|  |4                                 |9  |
|  |                                 |  |
|  |3                                 |  |
|  |Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары               |  |
|  |4                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |4                                 |  |
|  |Курс форматы                           |  |
|  |5                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |5                                 |  |
|  |Курс саясаты                           |  |
|  |23                                |  |
|  |                                 |  |
|  |6                                 |  |
|  |Баға қою саясаты                         |  |
|  |25                                |  |
|  |                                 |  |
|  |7                                 |  |
|  |Әдебиеттер                            |  |
|  |27                                |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |    1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

    1.1 Пән және оқытушы туралы жалпы ережелер
 • Серекбаева Б.С.. «Есеп және аудит» кафедрасының аға оқытушысы;
 • «Есеп және аудит» кафедрасы
   • Байланыс ақпараты – телефон 53-03-73, Шугаев көшесі 149, 8 ғимарат,
    204 аудитория;
   • Сабақ өткізу орны - №213 аудитория;
   • Пән аты - «Бухгалтерлік есеп принциптері»;
   • Кредит саны –3.


  1.2. Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы
  Бухгалтерлік есеп есеп жүйесінің негізгі қағидаларын қарастырады.
Бухгалтерлік шоттар, бухгалтерлік баланс және оның құрамының сұрақтарын
оқытады.


  1.3. Бұл курстың мақсаты студенттерге бухгалтерлік есептің негізгі
қағидалары мен әдістемесін меңгерту. Студенттерді ұйымдарда бухгалтерлік
есепті жүргізу тәртібіне, оны халықырылық стандарттарға сай ұйымдастыра
білуге үйрету. Сондай-ақ студенттердің қаржылық есептіліктің стандарттарын
меңгеріп, оларды есеп тәжірибесінде қолдану дағдысын жақсартуға, сондай-ақ
басқару шешімдерін қабылдап, әрі талдау жасаумен байланысты кәсіби ойлау
биімділігін жетілдіруге ықпал ету.


  1.4. Пәнді оқытудың негізгі міндеті студенттерге бухгалтерлік шоттар мен
  бухгалтерлік балансты меңгертіп, ұйымның мүлкі мен олардың  қайнар
  көздерінің есебін жүргізуді үйрету. Нарықтық экономика жағдайындағы
  қаржылық есептің ролін түсіну, ресурстардың барлықтүрлерін пайдаланудың
  заңдылығы мен орындылығын бақылаудағы оның міндеттерін білу;ұйымның есеп
  процесін ұйымдастыру тәртібін меңгеру;қаржылық есептіліктің халықаралық
  стандарттарын үйрену; ұйымның есеп экономикалық қызметімен байланысты
  сұрақтарын өз бетінше шешуге дағдылану.

  1.5. Пәнді оқу барысында студент білу керек:
    - бухгалтерлік шоттарды жіктей алуы керек;
    - бухгалтерлік есептің қағидаларын білуі керек;
    - бухгалтерлік балансты құрамы бойынша зерттей алу керек;
    - қаржылық есептілікті меңгере алу керек;
    - бухгалтерлік есептің объектілерін есепке алуды үйренуі керек;
    - студент бухгалтерлік есепті ұйымдастыра алуы керек.


  1.6. Курс пререквизиті:
    1. Экономикалық теория
    2. Микро және макроэкономика
    3. Экономистерге арналған математика.


  1.7. Курс постреквизиті
     1.7.1.Қаржы есебі 1
     1.7.2. Қаржы есебі 2

    2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

Кесте 1-Пән бойынша сағаттарды бөлу
|№  |Тақырыптар аттары |Сағаттар            |Әдебиеттер     |
|  |         |Дәріс |Тәжір |ОСӨЖ  |СӨЖ  |          |
|  |         |    |саб  |    |   |          |
|1  |2         |3   |4   |5   |6   |7          |
|1  |Бухгалтерлік есеп |2   |1   |4   |4   |Толпаков, Ж.С.   |
|  |– ақпарат жүйесі |    |    |    |   |Бухгалтерлік есеп. |
|  |ретінде      |    |    |    |   |I.-Қарағанды, 2009 |
|  |         |    |    |    |   |жыл         |
|2  |Бухгалтерлік   |2   |1   |4   |4   |Толпаков, Ж.С.   |
|  |есептің      |    |    |    |   |Бухгалтерлік есеп. |
|  |концепциялары мен |    |    |    |   |II.-Қарағанды, 2009 |
|  |қағидалары    |    |    |    |   |жыл         |
|  |         |    |    |    |   |Черняк В.,Шалболова |
|  |         |    |    |    |   |У. Қаржылық талдау |
|  |         |    |    |    |   |Астана 2013 ж.   |
|3  |Екіжақтылық    |4   |2   |4   |4   |Толпаков, Ж.С.   |
|  |қағидасы және   |    |    |    |   |Бухгалтерлік есеп. |
|  |баланстық теңдік. |    |    |    |   |II.-Қарағанды, 2009 |
|  |         |    |    |    |   |жыл         |
|  |         |    |    |    |   |Черняк В.,Шалболова |
|  |         |    |    |    |   |У. Қаржылық талдау |
|  |         |    |    |    |   |Астана 2013 ж.   |
|4  |Екі жақты жазу  |4   |2   |4   |4   |Толпаков, Ж.С.   |
|  |және бухгалтерлік |    |    |    |   |Бухгалтерлік есеп. |
|  |шоттар.      |    |    |    |   |II.-Қарағанды, 2009 |
|  |         |    |    |    |   |жыл         |
|  |         |    |    |    |   |Черняк В.,Шалболова |
|  |         |    |    |    |   |У. Қаржылық талдау |
|  |         |    |    |    |   |Астана 2013 ж.   |
|5  |Есептік кезең мен |2   |1   |4   |4   |Толпаков, Ж.С.   |
|  |қаржылық есеп   |    |    |    |   |Бухгалтерлік есеп. |
|  |беруді дайындау  |    |    |    |   |II.-Қарағанды, 2009 |
|  |         |    |    |    |   |жыл         |
|  |         |    |    |    |   |Черняк В.,Шалболова |
|  |         |    |    |    |   |У. Қаржылық талдау |
|  |         |    |    |    |   |Астана 2013 ж.   |
|  |         |    |    |    |   |          |
|6  |Табыстар және   |2   |1   |4   |4   |Бейсембаева А.К.  |
|  |ақшалай қаржылар |    |    |    |   |Туристік ұйымдардағы|
|  |есебі       |    |    |    |   |бухгалтерлік есеп. |
|  |         |    |    |    |   |Алматы 2013 ж.   |
|  |         |    |    |    |   |Черняк В.,Шалболова |
|  |         |    |    |    |   |У. Қаржылық талдау |
|  |         |    |    |    |   |Астана 2013 ж.   |
|7  | Қорлар және   |4   |1   |4   |4   |Толпаков, Ж.С.   |
|  |өткізілген өнімнің|    |    |    |   |Бухгалтерлік есеп. |
|  |өзіндік құны.   |    |    |    |   |I.-Қарағанды, 2009 |
|  |         |    |    |    |   |жыл         |
|8  |Айналыстан тыс  |2   |2   |4   |4   |Толпаков, Ж.С.   |
|  |активтер; есебі, |    |    |    |   |Бухгалтерлік есеп. |
|  |тозу және     |    |    |    |   |II.-Қарағанды, 2009 |
|  |амортизация.   |    |    |    |   |жыл         |
|  |         |    |    |    |   |Черняк В.,Шалболова |
|  |         |    |    |    |   |У. Қаржылық талдау |
|  |         |    |    |    |   |Астана 2013 ж.   |
|9  |Шығындар есебі  |2   |1   |4   |4   |Толпаков, Ж.С.   |
|  |         |    |    |    |   |Бухгалтерлік есеп. |
|  |         |    |    |    |   |II.-Қарағанды, 2009 |
|  |         |    |    |    |   |жыл         |
|  |         |    |    |    |   |Черняк В.,Шалболова |
|  |         |    |    |    |   |У. Қаржылық талдау |
|  |         |    |    |    |   |Астана 2013 ж.   |
|10 |Міндеттеме және  |2   |1   |5   |5   |Толпаков, Ж.С.   |
|  |капитал есебі.  |    |    |    |   |Бухгалтерлік есеп. |
|  |         |    |    |    |   |II.-Қарағанды, 2009 |
|  |         |    |    |    |   |жыл         |
|  |         |    |    |    |   |Черняк В.,Шалболова |
|  |         |    |    |    |   |У. Қаржылық талдау |
|  |         |    |    |    |   |Астана 2013 ж.   |
|11 |Қаржылық     |4   |2   |4   |4   |Бейсембаева А.К.  |
|  |есептілікті    |    |    |    |   |Құрылыстағы     |
|  |даярлау.     |    |    |    |   |бухгалтерлік есеп. |
|  |         |    |    |    |   |Алматы 2013ж.    |
|  |         |    |    |    |   |Мырзалиев      |
|  |         |    |    |    |   |Б.С.,Әбдішүкіров  |
|  |         |    |    |    |   |Р.С. Бухгалтерлік  |
|  |         |    |    |    |   |есепті үйренудің  |
|  |         |    |    |    |   |әдістемелері    |
|  |         |    |    |    |   |Алматы 2014 ж.   |
|  |Барлығы      |30   |15   |22,5  |67,5 |          |      3 ПӘНДІ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАРЫ


   «Бухгалтерлік есеп принциптері» пәнінен лекциялық және тәжірибелік
сабақтарды өткізудің әдістемелік нұсқауы студенттердің басқару есеп пәнінен
оқу барысындағы алған білімдерін дамытуға, тереңдетуге және нақтылай түсуге
көмектеседі.
   Бухгалтерлік есеп принциптері - кәсіпорынның қалыпты  шаруашылық
қызметін жүргізу үшін жоғары оқу орындарында оқитын студенттерге өндірістік
есепті дамытуға арналған бірқатар құрылымнан тұрады. Курстың басты мақсаты
– халықаралық бухгалтерлік есеп стандарттары бойынша өндірістік  және
басқару есебін студенттерге меңгерту. Оларға басқару есебі ақпараттарын
қалай қолдану қажеттілігін және осы ақпараттардың қайдан алынғандығы жайлы
түсінікпен таныстыруды көздейді. Сонымен қатар мұнда есеп стандарттарындағы
өзгерістер де қарастырылады.
   Студенттерге бухгалтерлік есепті оқытуда бағдарлама, яғни осы пәнді
оқытуда жұмыс бағдарламасы  жасалған. «Бухгалтерлік есеп  принциптері»
пәнінен тәжірибелік сабақтарды жүргізуге арналған әдістемелік нұсқаулар осы
пәннің типтік бағдарламасы негізінде жасалды. Ол студенттерге басқару есебі
 курсының тәжірибелік сабақтарын жүргізуді ұйымдастыруға  көмектеседі.
«Бухгалтерлік есеп принциптері» пәнінен жүргізілетін тәжірибелік сабақтар
бекітілген жоспарға сәйкес, есептер  шығару,  студенттердің  теориялық
білімдерін бекіту мақсатында жүргізіледі.
    «Бухгалтерлік есеп принциптері» пәнінен жүргізілетін лекциялық және
тәжірибелік  сабақтар  бекітілген  жоспарға  сәйкес,  есептер  шығару,
студенттердің теориялық білімдерін бекіту мақсатында жүргізіледі.


      4 курс форматы

      «Бухгалтерлік есеп принциптері» курсы тәжірибелік курс болып
табылады, сондықтан да барлық тәжірибелік, жеке тапсырмаларды орындау
негізгі шарты болып саналады және бақылаудың негізгі бір түрін құрайды.
Студенттердің оқытушының қатысуымен өздік жұмыстарының тақырыптары бойынша
тәжірибелік жұмыстар жоспарланған, сонымен қатар студенттердің меңгерген
білімін тексеретін екі аралық бақылау жүргізіледі.


   5 КУРС САЯСАТЫ

   Сабаққа қатысу: Дәріс және тәжірибелік сабақтарға міндетті түрде
қатысу. Егер студент белгілі бір себептермен сабаққа қатыса алмаса, барлық
өткен материалдар бойынша жауап беру тиіс.
   Тәртіп: Сабақ үстінде үнемі тәртіп бұзған студент  аудиториядан
шығарылып жіберіледі және барлық курс бойынша “қанағаттанғысыз” бағасы
қойылады.
   Бақылау жұмыстары: Бақылау жұмысын студент міндетті түрде орындап,
белгіленген уақытта тапсыруы тиіс.
   Межелік бақылау: Межелік бақылау қорытындысы студенттің  сабаққа
қатысуын, өздік жұмысты уақытында орындауын, сабақта ауызша және жазбаша
түрде жауап беруін ескере отырып қойылады.
   Көшіріп алу: Кез-келген көшіріп алу үшін қатаң жазалап аудиториядан
шығарумен қоса, жалпы курс үшін «F» бағасын қоюмен қамтылады.
   Емтихан: Қорытынды емтихан оған босатылған барлық студенттер үшін тест
негізінде жүргізіледі. Емтиханның қорытынды бағасы қорытынды аттестациямен
емтиханның орташа проценті арқылы есептеледі.

   6 баға ҚОЮ саясаты

   «Бухгалтерлік есеп принциптері» пәнін оқытуда екі рет межелік бақылау
қойылады. Әр межелік бақылауды  есептеу  үшін  келесідей  критериилер
қарастырылады:
   • Дәрістерге қатысу – 60 балл;
   • Тәжірибелік сабақтарға қатысу – 200 балл;
   • Оқытушының қатысуымен студенттің өздік жұмысты орындағаны үшін – 60
    балл;
   • Студенттің өз бетімен орындағаны өздік жұмысы үшін –140 балл;
   • Межелік бақылау – 140 балл.
   Осы критерийлерге қарап студенттің межелік бақылау бағасы қойылады.


Кесте 2 – «Бухгалтерлік есеп принциптері» пәні бойынша баллдарды бөлу
|№ |Сабақтар түрлері және студенттің жұмыстары     |%    |Баллдар |
|1 |1-7 апталарда аудиториялық сабақтардың барлық    |10   |30   |
|  |түрлеріне қатысу                  |    |    |
|2 |Тәжірибелік сабақтарда ауызша жауап беру және    |34   |100   |
|  |есептер шығару, тест жазу              |    |    |
|3 |Оқытушының қатысуымен студенттердің өздік жұмыстары |10   |30   |
|4 |Студенттердің өздік жұмыстары (үй жұмысы)      |23   |70   |
|5 |Межелік бақылау 1                  |23   |70   |
|1-7 апталардағы оқытудың нәтижелері бойынша баллдар жиыны|100   |300   |
|6 |8-15 апталарда аудиториялық сабақтардың барлық   |10   |30   |
|  |түрлеріне қатысу                  |    |    |
|7 |Тәжірибелік сабақтарда ауызша жауап беру және    |34   |100   |
|  |есептер шығару, тест жазу              |    |    |
|8 |Оқытушының қатысуымен студенттердің өздік жұмыстары |10   |30   |
|9 |Студенттердің өздік жұмыстары (үй жұмысы)      |23   |70   |
|10 |Межелік бақылау 2                  |23   |70   |
|8-15 апталардағы оқытудың нәтижелері бойынша баллдар   |100   |300   |
|жиыны                          |    |    |
|Емтихан үшін баллдар жиыны                |    |400   |
|Академиялық уақыт үшін баллдар жиыны           |    |1000  |

Кесте 3 – Студенттің рейтингін есептеу
|Студент     |Д          |ТС       |ОСӨЖ       |
|A        |4,0         |95-100     |өте жақсы     |
|A-        |3,67        |90-94      |         |
|B+        |3,33        |85-89      |         |
|         |          |        |жақсы       |
|B        |3,0         |80-84      |         |
|B-        |2,67        |75-79      |         |
|C+        |2,33        |70-74      |         |
|         |          |        |         |
|         |          |        |қанағаттанарлық  |
|C        |2,0         |65-69      |         |
|C-        |1,67        |60-64      |         |
|D+        |1,33        |55-59      |         |
|D        |1,0         |50-54      |         |
|F        |0          |0-49      |қанағаттанарлықсыз|
|I        |NA         |-        |аяқталмаған    |
|P        |-          |өтті      |пәнді өтті    |

      7 Әдебиеттер

   7.1 Негізгі әдебиеттер

    7.1.1 «Бухгалтерлік есеп және қаржылық  есептілік  туралы»  ҚР
Президентінің заң күші бар Жарлығы 2007 ж.
      7.1. 2 Вахрушина М.А., Мельникова Л.А. Международные стандарты
финансовой отчетности Омега – Л 2009
     7.1.3 Миржакыпова С.Т., Аппакова Г.Н. Основы бухгалтерского учета
по МСФО. Алматы 2009
      7.1.4 Мырзалиев Б.С.,Әбдішүкіров  Р.С.  Бухгалтерлік  есепті
үйренудің әдістемелері
Алматы 2014 ж.
     7.1.5 Бейсембаева А.К. Туристік ұйымдардағы бухгалтерлік есеп.
Алматы 2013 ж.
     7.1.6 Бейсембаева А.К. Құрылыстағы бухгалтерлік есеп.  Алматы
2013ж.
     7.1.7 Толпаков, Ж.С. Бухгалтерлік есеп. I.-Қарағанды, 2009 жыл
     7.1.8 Толпаков, Ж.С. Бухгалтерлік есеп. II.-Қарағанды, 2009 жыл
     7.1.9 Черняк В.,Шалболова У. Қаржылық талдау Астана 2013 ж.
     7.1.10 Толпаков, Ж.С. Финансовый учет-1. Караганда 2013
     7.1.11 Толпаков, Ж.С. Финансовый учет-1. Караганда 2013
     7.1.12 «Қазақстан Республикасындағы аудиторлық қызмет туралы» ҚР
Президентінің заң күші бар Жарлығы 2005 ж.
     7.1.13 Успанова, А. Банковский надзор и аудит:- Астана, 2008


   7.2 Қосымша әдебиеттер
      7.2.1 Никифорова Н.А., Тафинцева В.Н. Управленческий анализ. -
Москва, 2013.
       7.2.2 Турманидзе, Т.У. Анализ  и  диагностика  финансово-
хозяйственной деятельности предприятий. Алматы: LEM, 2011
      7.2.3 Международные стандарты учета и финансовой отчетности:
учеб. пособие / под ред. Л.И.Ушвицкого, А.А.Мазуренко.- Ростов н/Д: Феникс,
2009
   7.2.4 Дюсембаев К.Ш. Теория аудита. Алматы, 2013.
   7.2.5.Лебедева Е.М., Аудит. Алматы. Алматы,2013
   7.2.6 Абленов, Д.О. Қаржылық бақылау және басқарушылық аудит:
теориясы, әдіснамасы, тәжірибесі.- Алматы, 2007
   7.2.7 Подольский В.И., Аудит / Под ред. Подольского В.И. (8-е изд.,
стер.), 2012

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть