Файл қосу


Кәсіпорын персоналы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ          |
|ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ             |
|3 деңгейлі СМЖқұжаты  |ПОӘК          |УМКД          |
|            |            |042-18-1.1.51/02-2013 |
|ПОӘК          |№ 1 баспасы       |            |
|Студентке «Экономика  |_____________      |            |
|және өндірісті     |            |            |
|ұйымдастыру» пәні    |            |            |
|бойынша арналған жұмыс |            |            |
|бағдарламасы      |            |            |


          «ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ӨНДІРІСТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ»
            ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

       мамандықтары 5В070200-Автоматтандыру және басқару
              студенттеріне арналған

          СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


                 Семей 2013

                 Алғы сөз

1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ
Құрастырған Алимжанова А.М. ___________ «______»_____________2013 ж.,
«Экономика және бизнес» кафедрасының аға оқытушысы


2.  ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 «Экономика және бизнес» кафедрасының мәжілісінде

Хаттама____ «______»_____________2013 ж

Кафедра меңгерушісі, э.ғ.к., доцент ____________________ Жайлаубаева Ш.Д.

2.2 Қаржы-экономикалық факультетінің оқу-әдістемелік бюросының мәжілісінде

Хаттама____ «______»_____________2013 ж

ОӘБ төрағасы ______________ Тойкин С.Қ.


3. БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесі мәжілісінде бекітілді және баспаға
ұсынылды

Хаттама ____ «______»_____________2013 ж

ОӘК төрайымы, бірінші проректор __________________ Г.Искакова


  4. ЕНГІЗІЛДІ

«_____»___________2012ж. №1 басылым орнына                  Мазмұны


   1.Жалпы талаптар
   2. Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі
   3. Пәнді оқудың әдістемелік нұсқауы
   4.Курс форматы
   5.Курс саясаты
   6.Баға қою саясаты
      7. Әдебиет
    1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мағлұмат
Алимжанова Арайлым Магашевна, Экономика және бизнес магистрі,
 «Экономика және бизнес» кафедрасының аға оқытушысы
Байланыс ақпараты– тел. 530316, № 8 оқу ғимараты, кабинет 216.
Аудитория № 612 (1 оқу ғимараты)
Осы пән бойынша кредит саны– 3

1.2. Пәннің қысқаша мазмұны
   Кәсіпорын халық шаруашылығының негізгі элементі бола отырып, оған
нарықтық қатынас жағдайында шаруашылық еркіндік және өзін-өзі басқару
берілгендіктен, олардың жұмысының соңғы нәтижелеріне жауапкершілік артты.
Осыған байланысты кәсіпорын, фирма экономикасын жете білу кез келген машина
жасау мамандарына міндетке айналды. Кәсіпорын экономикасы пәні  машина
жасау мамандығында оқитын студенттер үшін ең маңызды пәндердің бірі болып
табылады. Нарық  қарым-қатынастары  жағдайында  экономикалық  қызметтің
орталығы бүкіл экономиканың негіэгі бөлігіне-кәсіпорынға ауысып  отыр,
өйткені тек экономиканың осы деңгейінде ғана қоғамға қажет өнім шығарылады
және қызмет көрсетіледі. Мұнда халықтың жұмысқа қабілетті адамдарының
негізгі бөлігі жұмыс істейді. Білікті кадрлар  да  негізінен  осында
шоғырланған. Кәсіпорында қажет өндіріс қорларын тиімді пайдалану, жоғары
сапалы техника мен технологиялар енгізу сұрақтары  қарастырылады.Мұнда
өндіріс шығындарын ең төменгі мәнге жеткізу, бизнес-жоспарларды құру,
маркетинг шараларын жүргізу, нәтижелі басқару әдісі, менеджментті қолдану
әдістері іске асырылады.
  Экономика  және  өндірісті  ұйымдастыру  пәнінің  негізгі  зерттеу
объектілеріне келесі жатады:
     - Кәсіпорынның өндірістік қорлары, олардың құрамы мен құрылымы;
     - Кәсіпорынның еңбек қорлары, олардың еңбек өнімділігін жоғарлату
      жолдары;
     - Шаруашылық стратегияны таңдау, қызметтер мен жұмыстарды жасау
      жоспарын құрастыру;
     - Кәсіпорын капиталын қалыптастыру, қолдану, пайданың көлемін
      өсіру;
     - Кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық саясаты, оларды
      тиімді қолдану;
     - Өндіріске  кеткен  шығындардың  сметаларын  құру,  шығындар
      калькуляциясын жасау және тарифтерін құрастыру саясатын анықтау;
     - Кәсіпорынның шығаратын өнімінің сапасын өсіру,  экологиялық
      сұрақтарды қарастыру;
     -  өндірістік  процесті  ұйымдастыру  сұрақтары,  ұйымдастыру
      қағидаларын және әдістерін зерттеу;
     - еңбек ұжымының жұмысын уәждеу сұрақтарын шешу жолдары;
     - кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметі.
     - негізгі өндірісті ұйымдастыру мәнісі, өндірісті ұйымдастыру
      пәнінің басты міндеті, негізгі өндіріс түрлері жөнінде ақпарат
      беру.
     - Кәсіпорынның негізгі өндірісті ұйымдастыру әдістерін, процесінің
      құрылымын, уақытын зерттеу.
     - Кәсіпорындағы негізгі өндірісті ұйымдастыру принциптерін, еңбек
      заттарының қозғалысын қарастыру.
     - Өндірістік процестерді ұйымдастыруды жан-жақты оқып-үйрену.
     - Кәсіпорынға қызмет көрсетуші шаруашылықтар мен қосымша цехтарды
      ұйымдастыруды қарастыру.
     - Жаңа техниканы дайындау және игеру процестерін ұйымдастыру,
      жоспарлау және басқару механизмдерін үйрену.
     - Кәсіпорынның өнім сапасын  арттыру,  инновациялық  қызметін
      жетілдіру жолдарын зерттеу.

     - 3.2.Экономика және өндірісті ұйымдастыру ғылымының басты мақсаты
      - студенттерге нарық  жағдайларында  фирманың,  кәсіпорынның
      экономикалық негізгі факторлары және оларды тиімді  қолдану
      жөнінде, фирманың экономикалық және қаржылық тұрғыдан дамуын
      қамтамасыз ететін нарықтық әдістер туралы теориялық ақпарат пен
      нақты дағдылар беру, кәсіпорындағы негізгі өндірісті ұйымдастыру
      принциптерін, еңбек заттарының қозғалысын қарастыру, өндірістік
      процестерді ұйымдастыруды жан-жақты оқып-үйрену,  кәсіпорынға
      қызмет көрсетуші шаруашылықтар мен қосымша цехтарды ұйымдастыруды
      қарастыру.


   3.3. Пәнді зерттеудің басты міндеттері нарықтық экономика дамуының
объективті  шарттарымен  және  мемлекеттің  экономикалық  саясатымен
белгіленген. Негізгі міндеттері:
  • Студенттерге кәсіпорын, фирма түсініктері, олардың түрлері және
   негізгі құқықтары мен міндеттемелері жөнінде ақпарат беру.
  • Кәсіпорынның құрылуын, ұйымдастырушылық формаларын, тіркелу тәртібін
   зерттеу.
  • Кәсіпорынның өндірістік қорларын басқару жолдарын зерттеу.
  • Кәсіпорындағы еңбек қарым-қатынастарын зерттеу.
  • Кәсіпорынның негізгі экономикалық нәтижелерін зерттеу.
  • Кәсіпорынның экономикалық қызметін талдау негіздерін зерттеу.
  • Кәсіпорынның өнім сапасын арттыру, инновациялық қызметін жетілдіру
   жолдарын зерттеу.
  • Кәсіпорын сыртқы экономикалық қызметін зерттеу.
  • Кәсіпорындағы басқару қызметін зерттеу және оны жетілдіру жолдарын
   қарастыру.
  • Студенттерге негізгі  өндірісті  ұйымдастыру  мәнісі,  өндірісті
   ұйымдастыру пәнінің басты міндеті, негізгі өндіріс түрлері жөнінде
   ақпарат беру.
  • Кәсіпорынның негізгі өндірісті ұйымдастыру әдістерін, процесінің
   құрылымын, уақытын зерттеу.
  • Кәсіпорындағы негізгі өндірісті ұйымдастыру принциптерін,  еңбек
   заттарының қозғалысын қарастыру.
  • Өндірістік процестерді ұйымдастыруды жан-жақты оқып-үйрену.
  • Кәсіпорынға қызмет көрсетуші шаруашылықтар мен қосымша цехтарды
   ұйымдастыруды қарастыру.
  • Жаңа техниканы дайындау және игеру процестерін ұйымдастыру, жоспарлау
   және басқару механизмдерін үйрену.
   3.4 Пәнді оқу нәтижесінде студент келісіні орындау керек:
1.5. Курс пререквизиттері:
   Экономикалық теория және т.б.
1.6. Курс постреквизиттері:
   Дипломдық жұмыстың экономикалық бөлімі


  2. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫҢ БӨЛІНУІ


   |№ |Тақырып атауы  |Мазмұны         |Сағаттар       |Әдебиет  |
| |        |             |ДС |СПС |ОСӨЖ |СӨЖ |     |
|1 |Кәсіпорын туралы|Курстың оқыту заты, әдісі|1 |1  |3  |3  |17 (с.11, |
| |түсінік, түрлері|мен мазмұны. Кәсіпорынның|  |   |   |   |с.19),  |
| |        |жалпы экономикадағы   |  |   |   |   |18(с. 7, |
| |        |алатын орын, рөлі. ҚР  |  |   |   |   |с.11) ,  |
| |        |халық шаруашылығының   |  |   |   |   |1 (с. 21),|
| |        |басты салалары.     |  |   |   |   |     |
| |        |Кәсіпорынның сыртқы және |  |   |   |   |20 (с. 29,|
| |        |ішкі элементтері.    |  |   |   |   |с.34, с. |
| |        |Кәсіпорындар-дың негізгі |  |   |   |   |43)    |
| |        |түрлері мен       |  |   |   |   |     |
| |        |ұйымдастырушылық     |  |   |   |   |     |
| |        |формалары.        |  |   |   |   |     |
| |        |Кәсіпорындар-дың негізгі |  |   |   |   |     |
| |        |құқықтары мен      |  |   |   |   |     |
| |        |міндеттемелері.     |  |   |   |   |     |
|2 |Кәсіпорынның  |Негізгі қорлардың мәні  |1 |1  |3  |3  |17 (с. 5, |
| |негізгі     |мен қолдану мақсаты. НӨҚ |  |   |   |   |6),    |
| |өндірістік   |бағалау әдістері. Халық |  |   |   |   |19    |
| |қорлары     |шаруашылығындағы әртүрлі |  |   |   |   |(13-19), |
| |        |салаларындағы НӨҚ    |  |   |   |   |20 (16-24)|
| |        |құрылымы. НӨҚ тозуы мен |  |   |   |   |     |
| |        |амортизациясы. НӨҚ   |  |   |   |   |     |
| |        |пайдалануды сипаттайтын |  |   |   |   |     |
| |        |көрсеткіштер. НӨҚ қайта |  |   |   |   |     |
| |        |өндірісі. Инвестициялар, |  |   |   |   |     |
| |        |инвестициялардың     |  |   |   |   |     |
| |        |тиімділігін есептеу   |  |   |   |   |     |
| |        |әдістері         |  |   |   |   |     |
|3 |Кәсіпорынның  |Айналым қаржысының құрамы|1 |1  |3  |3  |17 (с.  |
| |айналым қаржысы |мен жіктелуі.      |  |   |   |   |8,10),  |
| |        |Кәсіпорынның айналым   |  |   |   |   |19    |
| |        |қаржыдағы қажеттілігін  |  |   |   |   |(19-24), |
| |        |анықтау. Айналым     |  |   |   |   |20 (25-29)|
| |        |қаржыларын нормалау   |  |   |   |   |     |
| |        |әдістемесі. Айналым   |  |   |   |   |     |
| |        |қаржыларын пайдалануды  |  |   |   |   |     |
| |        |сипаттайтын көрсеткіштер.|  |   |   |   |     |
| |        |Қорларды басқару.    |  |   |   |   |     |
| |        |Кәсіпорындағы айналым  |  |   |   |   |     |
| |        |қаржылардың       |  |   |   |   |     |
| |        |айналымдылығын жеделдету |  |   |   |   |     |
| |        |жолдары         |  |   |   |   |     |
|4 |Кәсіпорынның  |Кәсіпорын персоналы.   |1 |1  |3  |3  |17 (с. 11,|
| |еңбек қорларын |Еңбек нарығы туралы   |  |   |   |   |13),   |
| |дамыту     |қысқаша мағлұмат.    |  |   |   |   |19    |
| |        |Кәсіпорын персоналының  |  |   |   |   |(25-27), |
| |        |жіктелуі. Кадрларды   |  |   |   |   |20 (30-34)|
| |        |даярлау және олардың   |  |   |   |   |     |
| |        |біліктілігін өсіру. Еңбек|  |   |   |   |     |
| |        |өнімділігі, есептеу   |  |   |   |   |     |
| |        |әдістемесі. Еңбек    |  |   |   |   |     |
| |        |өнімділігін өсірудің   |  |   |   |   |     |
| |        |негізгі факторлары.   |  |   |   |   |     |
| |        |Еңбекті тарификациялау. |  |   |   |   |     |
| |        |Еңбекті материалдық   |  |   |   |   |     |
| |        |ынталандыру әдістері.  |  |   |   |   |     |
|5 |Еңбек ақы ұғымы,|Еңбек ақы туралы жалпы  |1 |1  |3  |3  |17 (с. 13,|
| |түрлері,    |түсінік. Еңбек ақы    |  |   |   |   |17),   |
| |формалары    |түрлері. Еңбекті төлеуді |  |   |   |   |19    |
| |        |ұйымдастыру қағидалары. |  |   |   |   |(28-31), |
| |        |Еңбек ақыны төлеу    |  |   |   |   |20 (36-41)|
| |        |формалары мен жүйелері. |  |   |   |   |     |
| |        |Еңбек ақыны ұйымдастыру |  |   |   |   |     |
| |        |жүйелері. Тарифтік жүйе |  |   |   |   |     |
| |        |элементтері. Тарифсіз  |  |   |   |   |     |
| |        |жүйелер. Икемді жүйелер. |  |   |   |   |     |
| |        |Еңбек ақының қалыптасу  |  |   |   |   |     |
| |        |кезеңдері.        |  |   |   |   |     |
|6 |Кәсіпорын    |Кәсіпорын шығындарының  |1 |1  |3  |3  |17 (с. 18,|
| |қызметінің   |түсінігі және түрлері.  |  |   |   |   |23),   |
| |нәтижелері   |Шығындардың негізгі   |  |   |   |   |19    |
| |        |жіктелуі. Шығындарды   |  |   |   |   |(32-38), |
| |        |экономикалық элемент және|  |   |   |   |20 (47-53)|
| |        |шығын баптары бойынша  |  |   |   |   |     |
| |        |топтастыру. Жұмыстардың |  |   |   |   |     |
| |        |шығындарын төмендетудің |  |   |   |   |     |
| |        |басты жолдары тәжірибесі.|  |   |   |   |     |
| |        |Кәсіпорындардағы жалпы  |  |   |   |   |     |
| |        |табысты есептеу     |  |   |   |   |     |
| |        |әдістемесі. Фирманың таза|  |   |   |   |     |
| |        |пайдасы. Оны бөлу әдісі |  |   |   |   |     |
| |        |және жолдары. Пайданың  |  |   |   |   |     |
| |        |рөлі, оны өсіру жолдары. |  |   |   |   |     |
| |        |Рентабельділік, оның   |  |   |   |   |     |
| |        |түрлері. Қызметтің    |  |   |   |   |     |
| |        |шығынсыздығын анықтау  |  |   |   |   |     |
|7 |Кәсіпорын    |Бағаның мәні. Баға    |1 |1  |3  |3  |17 (с. 30,|
| |өніміне баға  |жасаудың міндеттері.   |  |   |   |   |34),   |
| |жасау      |Бағалардың функциялары. |  |   |   |   |19    |
| |        |Бағалар жүйесі.     |  |   |   |   |(43-48), |
| |        |Кәсіпорынның баға, тариф |  |   |   |   |20 (56-58)|
| |        |саясаты. Баға      |  |   |   |   |     |
| |        |стратегиясын таңдау. Баға|  |   |   |   |     |
| |        |жасау әдістері. ҚР-ның  |  |   |   |   |     |
| |        |ерекшеліктері. Бағаны  |  |   |   |   |     |
| |        |құрастырудағы әлемдік  |  |   |   |   |     |
| |        |және халықаралық тәжірибе|  |   |   |   |     |
|8 |Өнім сапасы,  |Өнім сапасының және   |1 |1  |3  |3  |17 (с. 37,|
| |негізгі     |бәсекелестік қабілетінің |  |   |   |   |39),   |
| |көрсеткіштері. |түсінігі және      |  |   |   |   |19    |
| |        |көрсеткіштері. Сапаны  |  |   |   |   |(41-45), |
| |        |басқару әдістемесі.   |  |   |   |   |20 (66-68)|
| |        |Стандарттау және     |  |   |   |   |     |
| |        |сертификаттау жұмыстары. |  |   |   |   |     |
| |        |Сапаның халықаралық   |  |   |   |   |     |
| |        |стандарттары және    |  |   |   |   |     |
| |        |жүйелері. Сапаны     |  |   |   |   |     |
| |        |жоғарлату жолдары мен  |  |   |   |   |     |
| |        |әдістері.        |  |   |   |   |     |
|9 |Инвестициялар, |Инвестициялар түсінігі, |1 |1  |3  |3  |17 (с.  |
| |жобалардың   |түрлері, Инвестициялардың|  |   |   |   |57,63),  |
| |тиімділігін   |экономикалық тиімділігін |  |   |   |   |19    |
| |есептеу әдістері|анықтау әдістері. Таза  |  |   |   |   |(49-51), |
| |        |келтірілген құн     |  |   |   |   |20 (75-79)|
| |        |көрсеткіші. Дисконттау  |  |   |   |   |     |
| |        |көрсеткішін анықтау   |  |   |   |   |     |
| |        |жолдары.         |  |   |   |   |     |
| |        |Инвестициялық жобаның  |  |   |   |   |     |
| |        |қаржы жоспары      |  |   |   |   |     |
|10|Өндірістік қуат |Өндіріс қуаты туралы   |1 |1  |3  |3  |21 (13-18)|
| |        |түсінік және оның    |  |   |   |   |     |
| |        |түрлері,есептеу әдісі.  |  |   |   |   |     |
| |        |Өндіріс қуатының шамасын |  |   |   |   |     |
| |        |анықтау.Технологиялық  |  |   |   |   |     |
| |        |процестегі «тар»     |  |   |   |   |     |
| |        |орындарды        |  |   |   |   |     |
| |        |анықтау.Өндірістік қуатты|  |   |   |   |     |
| |        |жақсарту жолдары және  |  |   |   |   |     |
| |        |оның көрсеткіштері.   |  |   |   |   |     |
|11|Негізгі     |Негізгі өндірісті    |1 |1  |3  |3  |23 (58-64)|
| |өндірісті    |ұйымдастыру мәнісі    |  |   |   |   |     |
| |ұйымдастыру мәні|Өндірісті ұйымдастыру  |  |   |   |   |     |
| |мен міндеттері. |пәнінің басты міндеті  |  |   |   |   |     |
| |Негізгі өндіріс |Негізгі өндіріс түрлері |  |   |   |   |     |
| |түрлері     |             |  |   |   |   |     |
|12|Негізгі өндіріс |Өндіріс процесі туралы  |1 |1  |3  |3  |21 (29-35)|
| |процесі және  |түсінік, мақсаты және  |  |   |   |   |     |
| |оның құрылымы, |міндеті, құрылымы Өндіріс|  |   |   |   |     |
| |уақыты.     |процесінің уақыты.    |  |   |   |   |     |
| |        |Операцияларды уақыт   |  |   |   |   |     |
| |        |бойынша сипаттау     |  |   |   |   |     |
|13|Негізгі     |Негізгі өндірісті уақытқа|1 |1  |3  |3  |23 (78-92)|
| |өндірісті    |қарай ұйымдастыру    |  |   |   |   |     |
| |ұйымдастыру   |принциптері       |  |   |   |   |     |
| |принциптері   |Негізгі өндірісті    |  |   |   |   |     |
| |        |кеңістікте ұйымдастыру  |  |   |   |   |     |
| |        |принциптері       |  |   |   |   |     |
|14|Негізгі өндіріс |Еңбек заттарының жүйелі |1 |1  |3  |3  |21    |
| |процессіндегі  |қозғалыс түрі.Еңбек   |  |   |   |   |(114-118) |
| |еңбек заттарының|заттарының параллель   |  |   |   |   |23    |
| |қозғалыс түрлері|қозғалыс түрі.Еңбек   |  |   |   |   |(101-108) |
| |        |заттарының аралас    |  |   |   |   |     |
| |        |қозғалыс түрі.      |  |   |   |   |     |
|15|Негізгі     |Негізгі өндірісті    |1 |1  |3  |3  |21    |
| |өндірісті    |ұйымдастыру әдістері.  |  |   |   |   |(143-168) |
| |ұйымдастыру   |Тасқынды өндірісті    |  |   |   |   |     |
| |әдістері.    |уақытқа қарай бөлу.   |  |   |   |   |     |
| |        |Мамандануына байланысты |  |   |   |   |     |
| |        |тасқынды желінібөлу   |  |   |   |   |     |
| |Барлығы     |             |15 |15  |45  |45  |     |

   3 ПӘНДІ ОҚЫТУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР


   Берілген курсты оқу барысында бағдарламаның мазмұнымен танысу қажет.
Ұсынылған әдебиетті қарастырып, өздік жұмысқа шығарылған сұрақтарға қатысты
конспектілер жазу қажет.
   Дәріс материалдары мен оқу құралдарымен қатар студенттер біздің
еліміздің мерзім сайын шығатын басылымдарды,  сондай-ақ,  экономикалық
журналдар мен салалық журнал мен газеттерді жүйелі түрде оқып отырған дұрыс
болады. Осының бәрі курс материалын дұрыс меңгеруге мүмкіндік береді.
Ерекше назарды біздің елемізде шыққан немесе шығарылып жатқан заңдарды, ҚР
Президентінің Жарлықтарын, экономикалық реформаларды енгізу және  іске
асыруға байланысты жоспарлар, бағдарламалар мен басқа да  нормативтік
актілер мен мәліметтерді зерттеуге аудару қажет.
   Дәрістерде машина жасау өндірісінің экономикасының маңызды сұрақтары
қарастырылған, мысалы берілген өндірісті ұйымдастырудың тиімді әдістері мен
құрылымдық қайта құрулары қарастырылған. Студенттердің дәрістерде және
өздік жұмыстарды орындау барысында алған білімдерін бекіту және кеңейту
үшін семинарлық және практикалық сабақтар  жүргізіледі.  Студенттердің
семинарлық және практикалық сабақтарға қатысу формаларына келесі жатады:
баяндама оқу, диалогтар, пікір таластар, реферат жазу және есеп шығару. Осы
аталған барлық формалар әр студентке қол жетерлік болады және оның дамуына
мүмкіндік жасайды. Студенттер үшін қажет шарт ретінде семинарлық сабақтарға
дұрыс дайындалу. Әр семинарлық сабаққа негізгі сұрақтар тізімі беріледі
және негізгі мен қосымша әдебиет ұсынылады.
   Студенттердің өздік жұмыстарына өнеркәсіптік кәсіпорындардың қазіргі
жағдайына, үрдістеріне және даму болашағына қатысты сұрақтар шығарылады.
Аудиториялық сабақтарда талқыланатын сұрақтар жеке көрсетілген. Сонымен
қатар, әр студент берілген курс бойынша міндетті түрде ғылыми-зерттеу
жұмысын орындауға қажет,  ол  реферат  түрінде  жазылады,  рефераттар
тақырыптары төменде көрсетілген.
   Практикалық сабақтарға дайындалған кезде сабақтың жоспарын тыңғылықты
қарастырып, дәрістер конспектісін зерттеп, ұсынылған әдебиетті оқу керек;
   Ұсынылған әдебиетті зерттегенде студент оқыған материалдың негізгі
түйінін конспектілеп, басты мәселені көрсете білу керек;
   Аудиторлық  СОӨЖ  сабақтарда  пікір  талас,  диспуттар,  әртүрлі
көзқарастарды тыңдау, талқылау түрінде жүргізіледі, аудиториядан тыс СОӨЖ
рефераттар мен баяндамалар түрінде тапсырылады және оқытушы оларды сұрау
арқылы тексереді;
   СӨЖ тапсырмалары жазбаша немесе ауызша түрінде беріледі, ол пәнің
жұмыс бағдарламасында келтірілген талаптарға тәуелді болады;
   СӨЖ бойынша жазбаша тапсырмаларды А4 форматтағы қағаздарда орындалуға
тиіс (компьютермен), бет параметрлері: 2:2:2:2. Кегль 14 Times New Roman,
интервал 1,5.

  4. КУРС ФОРМАТЫ
   Аудториялық уақыт дәріс және оқылған материалды қарастыру кіреді. Әр
сабаққа студент негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі бойынша дайындалу
керек. Бақылауға кешігіп келген немесе келмеген студенттер автоматты түрде
0 бал алады. Бақылауды қайта тапсыру қарастырылмаған. Негізгі түсініктер әр
дәрісте көрсетіліп, түсіндіріледі. Сабаққа қатысу және дәрісте берілген
негізгі ұғымдарды жазуға студент міндетті. Егер студент белгілі  бір
себептерден сабаққа қатыспаса,  ол  топтағы  басқа  студенттен  дәріс
материалдарын алу керек. Оқытушы дәрісті қайта оқымайды.


  5. КУРС САЯСАТЫ

  Сабаққа қатысуы Әр сабақта студен белсенділік көрсету керек.Белсенділік
спаға қарай бағаланады. Жекелей және топпен презентация жасауға болады.
Белсенділік үшін максималды баға әр сабақта айтылып отырылады.
  Тәртібі. Сабақ үстінде жиі тәртіп бұзғаны үшін студент аудиториядан
шығарылады және барлық курс үшін «қанағаттанарлықсыз»  деген  бағамен
қорытылады.
  Бақылау жұмысы. Әр студентке талдау үшін жеке тапсырма беріледі, оны
жоспар негізінде жасап және оқудың жетінші аптасы аяқталғанша жазбаша
талдау түрде ұсыну керек.уақытынан кешігіп өткізілген жұмыстарға төмен баға
қойылады.
  Рубеждік тапсырма Рубеждік аттестациялау қорытындысы студенттің сабаққа
қатысуы мен үлгерімі және студенттің өздік жұмысын уақытында орындап,
тапсыруына байланысты қойылады.
  Көшіру: кез-келген көшіру  жазаланады,  ол  аудиториядан  шығарумен
шектелмейді және\ немесе бүкіл курс үшін «қанағаттанарлықсыз»  бағасы
қойылады.
  Ұялы телефон: Сабақ барыснда өшіру керек.
  Емтихан. Емтиханды қатысуға рұқсат етілген компьютерде (тест) тапсырады.
Барлығы 3 кредитке 600 сұрақ, соның ішінен компьютердің таңдауымен әр
студентке 60 сұрақтан келеді.

   6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

  Пән бойынша студенттер білімін бақылау келесі түрде жүргізіледі:

    • Ағымдағы бақылау (әр апта сайын)
    • Рубеждік бақылау (8 и 15 апталарда)
    • Қорытынды бақылау – академиялық кезеңнің соңында бір  рет
     жүргізіледі (мамандықтың ҚР МББС сәйкес түрде емтихан).
  Семестр бойы дәріс, семинар, практикалық сабақтар  шегінде  және
студенттің жеке жұмысы негізінде жүйелі түрде студенттің білімі тексеріліп
отырылады.
  Пәнді оқыту барысында студенттердің білімін  ағымдағы  бақылаудың
келесідей түрлері жүргізіледі:
    • ауызша сұрау;
    • жазбаша сұрау;
    • аралас сұрау;
    • үй жұмысын қорғау және презентациялау;
    • дискуссия, тренингтер;
    • есеп шығару, тесттер және т.б.
  Студенттердің білімін рубеждік  (рейтингілік)  бақылау  бекітілген
графикке сәйкес түрде академиялық кезең барысындағы 8-ші  (Р1) және 15-ші
(Р2) апталарда өткізіледі.
  Пән бойынша бағалау пайыздық мөлшерлемемен 100 %-дық шкала бойынша
қойылады.
  Озат студенттің рейтингісі  100% тең болады. Барлық  студенттерді
оқытушы озат студентпен салыстырып отырады.
  Студенттің жұмысы келесі критерийлер бойынша бағаланады:
    • Сабаққа келуі;
    • Аудиториялық бақылау жұмысын орындау (АБЖ),  ОСӨЖ  орындау
     графигіне сәйкесінше
    • Үй жұмысын орындау (ҮЖ), СӨЖ орындау жоспарына сәйкес;
    • Өздік жұмыс графигін орындау.
    • Студенттер конференциясына, пәндік олимпиядаларға қатысу және
     т.б.;
    • Басқа жұмыс түрлері.
  Рубеждік бақылаудың барлық тапсырмаларын орындаған студент озат студент
ретінде 100% ала алады.


  |Студенттің |Сабаққа келуі    |ПС         |СӨЖ           |
|тізім   |          |          |            |
|бойынша № |          |          |            |
|1     |2          |3         |4            |
|А     |Үздік        |4.00        |95-100         |
|А-     |Өте жақсы      |3.67        |90-94          |
|В+     |Жақсы        |3.33        |85-89          |
|В     |Жақсы        |3.00        |80-84          |
|В-     |Жақсы        |2.67        |75-79          |
|С+     |Қанағаттанарлық   |2.33        |70-74          |
|С     |Қанағаттанарлық   |2.00        |65-69          |
|С-     |Қанағаттанарлық   |1.67        |60-64          |
|D+     |Қанағаттанарлық   |1.33        |55-59          |
|D     |Қанағаттанарлық   |1,00        |50-54          |
|F     |Қанағаттанарлықсыз |0.00        |0-49          |
|I     |Аяқталмаған     |NA         |-            |
|P     |Пәнді өтті     |-         |өтті          |


  Егер студент сабақты босатса және межелі бақылауды белгіленген мерзімде
сырқатқа немесе басқа да себепті жағдайға байланысты тапсыра алмай қалса,
ол межелі бақылаудан жеке түрде өтеді. Бұл жағдайда факультет деканаты және
оқытушы межелі бақылауды тапсырудың жеке мерзімдерін белгілейді, емтихан
сессиясына дейін студентке жеке рейтингтік ведомості береді.
  Студент пән бойынша шекті рейтингтік бақылауға кіруге рұқсат алу үшін
семестр ішінде жалпы рейтингтік баллы 50 %-ке тең не одан жоғары. Пән
бойынша жалпы баға келесі шкала бойынша анықталады.


   «Экономика және өндірісті ұйымдастыру» пәні бойынша баллдарды бөлу

|Апта  |Бақылау түрі            |Барлық    |Ескерту    |
|    |                  |баллдар   |       |
|    |1 және 8 апталар аралығында дәріс  |30      |       |
|    |сабақтарына қатысу және дайындалу  |       |       |
|1   |Практикалық сабақ          |       |       |
|2   |Практикалық сабақ: сұрау      |15      |       |
|    |СӨЖ                 |10      |       |
|    |ОСӨЖ                |5      |       |
|3   |Практикалық сабақ: сұрау      |15      |       |
|    |СӨЖ                 |10      |       |
|    |ОСӨЖ                |5      |       |
|4   |Практикалық сабақ: сұрау      |15      |       |
|    |СӨЖ                 |10      |       |
|    |ОСӨЖ                |5      |       |
|5   |Практикалық сабақ: сұрау      |20      |       |
|    |СӨЖ                 |10      |       |
|    |ОСӨЖ                |5      |       |
|6   |Практикалық сабақ: сұрау      |20      |       |
|    |СӨЖ                 |10      |       |
|    |ОСӨЖ                |5      |       |
|7   |Практикалық сабақ: сұрау      |20      |       |
|    |СӨЖ                 |10      |       |
|    |ОСӨЖ                |5      |       |
|    |Рубеждік бақылау          |75      |       |
|    |1-7 апта сабақтарының нәтижелері  |300     |       |
|    |бойынша балл саны          |       |       |
|    |8 және 15 апталар аралығында дәріс |30      |       |
|    |сабақтарына қатысу және дайындалу  |       |       |
|8   |Практикалық сабақ          |       |       |
|9   |Практикалық сабақ: сұрау      |15      |       |
|    |СӨЖ                 |10      |       |
|    |ОСӨЖ                |5      |       |
|10   |Практикалық сабақ: сұрау      |15      |       |
|    |СӨЖ                 |10      |       |
|    |ОСӨЖ                |5      |       |
|11   |Практикалық сабақ: сұрау      |15      |       |
|    |СӨЖ                 |10      |       |
|    |ОСӨЖ                |5      |       |
|12   |Практикалық сабақ: сұрау      |15      |       |
|    |СӨЖ                 |10      |       |
|    |ОСӨЖ                |5      |       |
|13   |Практикалық сабақ: сұрау      |15      |       |
|    |СӨЖ                 |10      |       |
|    |ОСӨЖ                |5      |       |
|14   |Практикалық сабақ: сұрау      |15      |       |
|    |СӨЖ                 |10      |       |
|    |ОСӨЖ                |5      |       |
|15   |Практикалық сабақ:         |15      |       |
|    |9-15 апта дәрістерінің материалдары |       |       |
|    |бойынша бақылау жұмысы       |75      |       |
|    |8-15 апта сабақтарының нәтижелері  |300     |       |
|    |бойынша балл саны          |       |       |
|    |Емтиханға берілетін балл саны    |400     |       |
|    |Академиялық кезең бойынша барлық  |1000     |       |
|    |балл саны              |       |       |

   7. ӘДЕБИЕТ
   7.1 Негізгі әдебиет
1. ҚР  2003-2015  жылдарға  арналған  индустриальды-инновациялық  даму
Стратегиясы // ҚР Президенті мен Үкіметінің шығарған актілерінің Жинағы,
2003, № 23-24.
2. 2010 жылға дейінгі  экономикалық  саясаттың  негізгі  бағыттарының
Стратегиялық жоспары. Егемен Қазақстан, 4.12.2001 ж.
3. ҚР ПРезидентінің Қазақстан халқына жолдауы «Бәсекелеске  қабілетті
Қазақстанға, бәсекелеске қабілетті экономикаға,  бәсекелеске  қабілетті
ұлтқа», 19 наурыз 2004 ж.,Астана.
4. ҚР ПРезидентінің Қазақстан халқына жолдауы  «Қазахстанжеделдетілген
экономикалық, әлеуметтік және саяси жаңартулар жолында», 18 ақпан 2005 ж.,
Астана
5. ҚР заңы «Жеке дара кәсіпкерлік туралы» 19 маусым 1997 ж
6. ҚР заңы «Табиғи монополиялар туралы» Егемен Қазақстан, 1998, 24 қараша.
7. ҚР заңы «Заңсыз бәсеке туралы» 9 маусым 1998ж.
8. ҚР заңы «Бәсеке және монополиялық қызметі шектеу туралы» 19 қаңтар 2001
ж.
9. ҚР заңы «Акционерлік қоғамдар туралы» 13 мамыр 2003ж.
10. ҚР заңы «Жаупкершілігі қосымша және шектелген серіктестіктер туралы»  2
сәуір 1998ж.
11. ҚР заңы «Кешенді кәсіпкерлік лицензия (франчайзинг) туралы» 24 мамыр
2002ж.
12. ҚР Президентінің Жарлығы «ҚР мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі
дамытуға бағытталған шаралар туралы» 30 қыркүйек 2004 ж.
13. ҚР заңы «Инновациялық қызмет туралы» 3 шілде 2002ж.
14. ҚР заңы «Инвестициялар туралы» 28 ақпан 2003ж.
15. ҚР бюджеттік кодексы, 28 сәуір 2004 жыл.
16. ҚР кодексы «Салықтар және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдер
туралы», Алматы, 2001.
17. Әбдікәрімова Ж.Р. Кәсіпорын экономикасы, 2008ж
18. Үмбетәлиев Қ.Д. Кәсіпорын экономикасы және кәсіпкерлік, 2009ж.
19. Ниязбекова Д.А. Кәсіпорын экономикасы, 2008ж.
20. Кайкен Ж.Б., Сұлтанов Ө.С., Қалдыбаев М.М. Кәсіпорын экономикасы, 2010ж
   7.2 Қосымша әдебиет
1. Большой экономический словарь./Под ред. Л. II. Азрилияна  М.: Институт
новойэкономики, 2002.
2. Жиделева В.В., Каптейн Ю.Н. Экономика предприятия: Учебное пособие - М.:
ИНФРА-М, 2001.
3. Калдыбаев О., Темирбаев А. Экономика предприятия (фирмы). Алматы,
«Санат», 1997.
4. Мокий М. С., Скамай Л. Г., Трубочкина М.И. Экономика предприятия:
Учебное пособие - М.: ИНФРА-М, 2000.
5. Кобринский Н.Е., Майминас Е.З., Смирнов А.Д. Экономическая кибернетика.
М.: Экономика, 2004.
6. Попов Г.Х. Эффективное управление. М.: Экономика, 2005.
7. Волков О. И., Скляренко В.К. Экономика предприятия. – М.: ИНФРА-М 2002.
8. Грузинов В.П. и др. Экономика предприятия. М.: Банки и биржи ЮНИТИ,
1999.
9. Непомнящий Е.Г. Экономика и управление предприятием. Таганрог: ТРТУ,
2003.
10. Оқулық /Под ред Сафронова Н.А. М., 2001
11. Экономика предприятия / под ред. О.И. Волкова, М.: «Инфра-М», 1997 г.
12. Экономика предприятия и предпринимательства./ Грузинов В. М., 2000
13. Экономика предприятия .Швандар В.А.. М., 2000.
14. Экономика предприятия. Под ред. проф. В. Я.  Горфинкеля,  проф.
В.А.Швандара. М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2000
15. Экономика предприятия. Под ред. Н.А. Сафронова. М., 2000
16. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации. / Под ред. проф. В.А.
Швандара.- М.: ЮНИТИ -   ДАНА, 2001.
17. Экономика предприятия. М.: «Издательство ПРИОР»,2000.
18. Экономика предприятия. Под ред. В.Я. Хрипача. М.,2000
19. Р.А. Фатхутдинов. Организация производство, Москва.- 2000
20. Ю.И. Ребрин. Основы экономики и управление производством, 2005
21. Н.А. Лисицына. Экономика, организация и планирование промышленного
производство. М.- 2001
22. Н.А.Васильева.Организация и нормирование и оплата труда на предприятии
.М-2005
23. Пеленко Г.И. Экономика, организация и планирование производства на
предприятии. Ростов-на-Дону. Изд. центр “МарТ”,2000
Пәндер