Файл қосу


Бұрыштарды өлшеу|         ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ    |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТ            |
|СМК  3 деңгейдегі  құжат |     ОӘК   |             |
|               |          |             |
|               |          |ОӘК           |
|               |          |042-18-14.1.33/02-2014  |
|     ПОӘК        |          |             |
|«Инженерлік геодезия» пәнінің |№ 2 баспа     |             |
|оқу - әдістемелік кешені   |8.01.2014ж.    |             |
|студент үшін         |          |             |


              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН


      5В080700 «Орман шаруашылық ісі» мамандығына арналған


          « Инженерлік геодезия »  пәні бойынша

             СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ОҚУ
               ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

                 Семей 2014


  Алғы сөз
  1. ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН
     Құрастырған:  Семей  қаласы  Шәкәрім  атындағы   мемлекеттік
  университет,  «Геодезия және құрылыс» кафедрасының меңгерушісі,т.ғ.к.
  Күдіринова Н.А.,және аға оқытушы Күдіринов С.М.


  2. ТАЛҚЫЛАНДЫ.
  2.1. Семей  қаласы  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік  университет,
  «Геодезия және құрылыс» кафедрасының отырысында.
   № 5 хаттама «_06_» __01___ 2014 жыл
   Кафедра меңгерушісі, доцент ____________  Н.А.Күдерінова


   2.2.  Ақпараттық-коммуникациялық  факультетінің  оқу-әдістемелік
   кеңесінің отырысында
     № 3 хаттама «_09_» __01__ 2014 жыл.
  Төрағасы _________________________  Р.С.Бекбаева
  3. БЕКІТІЛГЕН.
  Университеттің оқу-әдістемелік жиынында ұсынылып,құпталға
  № 1 хаттама «__» ____ 2014 жыл.
  ОӘК төрайымы,бірінші проректор_________________Г.К.Искакова

  4. ЕНГІЗІЛГЕН №1 от 1.09.2008г. баспаның орнына


  Мазмұны  |1 |Қолдану саласы                          |  |
|2 |Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқауы                |  |
|3 |Курстың форматымен саясаты                    |  |
|4 |Баға қою тәсілі                          |  |
|5 |Пәннің мазмұны және сабактың түріне қарай сабақ бөлу       |  |
|6 |СӨЖ және СОӨЖ мазмұны                       |  |
|7 |Пәннің оқу процесіне қарай календарлық графигі          |  |


  1. Жалпы мәлеметтер

  1.1 Оқытушы және пән бойынша жалпы мәлеметтер


 • Оқытушының аты жөні: аға оқытушы Күдерінов Серікбек Мухаметсадық улы
           • Кафедра – Геодезия және құрылыс;
  • Байланыс жолы : 1- корпус, 1003 ауд., жұмыс тел. 35-84-38
      • Сабақ өтетін орын : 1 – корпус, 1009 ауд.

    •  Пәннің аты- “ Инженерлік геодезия ”

           • Кредиттер саны – 2

   2. Оқу жұмыс жоспарынан алынған


1 кесте - Оқу жұмыс жоспарынан алынған


    |Курс   |Семестр                |Кредиттер|Д(сағ)      |
|1     |2                   |3    |4         |
|1     |1-нен 7 апта аралығында сабақтарға   |30    |         |
|     |қатысу және дәрістерге дайындық    |     |         |
|2     |Ағындағы дәріс тақырыбымен тәжірибелік |20    |СОӨЖ       |
|     |сабақты бақылау            |     |СӨЖ        |
|     |                    |10    |СӨЖ        |
|3     |Ағындағы дәріс тақырыбымен тәжірибелік |50    |СОӨЖ       |
|     |сабақты бақылау            |     |СӨЖ        |
|4     |Ағындағы дәріс тақырыбымен тәжірибелік |40    |Тестілік бақылау |
|     |сабақты бақылау            |     |СОӨЖ, СӨЖ     |
|5     |Ағындағы дәріс тақырыбымен тәжірибелік |20    |СОӨЖ       |
|     |сабақты бақылау            |     |СӨЖ        |
|6     |Ағындағы дәріс тақырыбымен тәжірибелік |20    |СОӨЖ       |
|     |сабақты бақылау            |     |СӨЖ        |
|7     |Ағындағы дәріс тақырыбымен тәжірибелік |40    |Тестілік бақылау |
|     |сабақты бақылау            |     |СОӨЖ, СӨЖ     |
|8     |                    |70    |         |
|1-нен 8-апта аралығындағы оқу нәтижесі бойынша  |300   |         |
|балл саны                     |     |         |
|     |8-нан 15 апта аралығында сабақтарға  |30    |         |
|     |қатысу және дәрістерге дайындық    |     |         |
|10    |Ағындағы дәріс тақырыбымен тәжірибелік |30    |СОӨЖ       |
|     |сабақты бақылау            |     |СӨЖ        |
|     |                    |30    |СӨЖ        |
|11    |                    |40    |СӨЖ        |
|     |Ағындағы дәріс тақырыбымен тәжірибелік |30    |Тестілік бақылау |
|     |сабақты бақылау            |     |СОӨЖ, СӨЖ     |
|12    |Ағындағы дәріс тақырыбымен тәжірибелік |30    |СОӨЖ       |
|     |сабақты бақылау            |     |СӨЖ        |
|13    |Ағындағы дәріс тақырыбымен тәжірибелік |10    |СОӨЖ       |
|     |сабақты бақылау            |     |СӨЖ        |
|14    |Ағындағы дәріс тақырыбымен тәжірибелік |30    |Тестілік бақылау |
|     |сабақты бақылау            |     |СОӨЖ, СӨЖ     |
|15    |                    |70    |         |
|8-нан 15-апта аралығындағы оқу нәтижесі бойынша  |300   |         |
|балл саны                     |     |         |
|Емтиханда қойылатын балл саны           |400   |         |
|Академиялық кезеңде қойылатын балл саны      |1000   |         |5 Пәннің мазмұны. Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу.|№  |Тақырып   |Мазмұны            |Сағаттар саны       |
|  |тардың атауы |                |              |
|  |       |                |Дәріс|Сарам|Зертх|СОӨЖ |СӨЖ |
|  |       |                |   |андық|ана |   |   |
|1  |2      |3               |4  |5  |6  |7  |8  |
|1  |Кіріспе.   |Геодезия туралы жалпы     |   |   |   |   |   |
|  |Инженерлік  |мағлұматтар. Геодезия пәні және|   |   |   |   |   |
|  |геодезия   |оның мәселелері.Еліміз-дегі  |1  |   |   |   |   |
|  |пәні.    |геодезиялық қызметтер.     |   |   |   |   |   |
|  |       |Инженерлік геодезия оның    |   |   |   |   |   |
|  |       |мәселе-лері және маңызы.    |   |   |   |   |   |
|  |       |Инженерлік геодезияның зерттеу |   |   |   |   |   |
|  |       |обьектісі, тарихи кезеңдері,  |   |   |   |   |   |
|  |       |дамуы және басқа ғылымдар мен |   |   |   |   |   |
|  |       |байланысы.           |   |   |   |   |   |
|2  |Жердің пішіні|Жердің пішіні және жер беті  |   |   |   |   |   |
|  |және жер беті|бейнесінің проекциясы.     |   |   |   |   |   |
|  |бейнесінің  |Жер пішіні және көлемі.    |   |   |   |2  |   |
|  |проекциясы. |Геодезиядағы проекция әдісі.  |   |   |   |   |   |
|  |       |Жер бетінің дөңестігінің    |   |   |   |   |   |
|  |       |горизонталь және вертикаль   |   |   |   |   |   |
|  |       |арақашықтыққа әсері.      |   |   |   |   |   |
|3  |Геодезияда  |Геодезияда қолданылатын    |   |   |   |   |   |
|  |қолданыла-тын|координаталар жүйелері.    |   |   |   |2  |   |
|  |координ-атала|Географиялық координаталар   |   |   |   |   |   |
|  |р жүйелері. |жүйесі Жазық тікбұрышты    |   |   |   |   |   |
|  |       |координаталардың зоналық    |   |   |   |   |   |
|  |       |жүйесіЖазық тікбұрышты     |   |   |   |   |   |
|  |       |координаталардың шартты жүйесі|   |   |   |   |   |
|4  |Сызық бағытын|Сызық бағытын бағдарлау.    |   |   |   |   |   |
|  |бағдарлау.  |Географиялық және магниттік  |   |   |   |2  |   |
|  |       |меридиналарарқылы сызықты   |   |   |   |   |   |
|  |       |бағдарлау.Дирекциялық бұрыштар |   |   |   |   |   |
|  |       |және румбылар         |   |   |   |   |   |
|  |       |Дирекциялық бұрыштар мен    |   |   |   |   |   |
|  |       |азимуттардың арасындағы    |   |   |   |   |   |
|  |       |байланыс.           |   |   |   |   |   |
|5  |План және  |План және карта.        |   |   |   |   |   |
|  |карта.    |Масштабтар және олардың дәлдігі|2  |   |2  |   |   |
|  |       |.План және карта туралы    |   |   |   |   |   |
|  |       |түсінік.Карта мен пландағы   |   |   |   |   |   |
|  |       |шартты белгілер.Рельефті    |   |   |   |   |   |
|  |       |горизонталь арқылы бейнелеу  |   |   |   |   |   |
|  |       |Карта мен пландағы рельефтің  |   |   |   |   |   |
|  |       |түрлері.Горизонтальдардың   |   |   |   |   |   |
|  |       |қасиеттері.Планда және картада |   |   |   |   |   |
|  |       |ауданды өлшеу.         |   |   |   |   |   |
|6  |Өлшеу    |Өлшеу қателері теориясының   |   |   |   |   |   |
|  |қателері   |элементтері.Өлшеу қателерінің |   |   |   |2  |   |
|  |теориясының |түрлері.Тең дәлдікті өлшеулер |   |   |   |   |   |
|  |элемент-тері.|                |   |   |   |   |   |
|7  |Геодезиялық |Геодезиялық торларды дамыту  |   |   |   |   |   |
|  |торларды   |туралы деректер.        |2  |   |   |   |   |
|  |дамыту туралы|Геодезиялық жұмыстарды     |   |   |   |   |   |
|  |деректер.  |ұйымдастырудың басты      |   |   |   |   |   |
|  |       |принціптері.Тірек торлары   |   |   |   |   |   |
|  |       |туралы түсінік.Геодезиялық   |   |   |   |   |   |
|  |       |тірек торларын жіктеу .    |   |   |   |   |   |
|  |       |Мемлекеттік геодезиялық    |   |   |   |   |   |
|  |       |торларды құрудың әдістері   |   |   |   |   |   |
|  |       |Геодезиялық толықтыру және   |   |   |   |   |   |
|  |       |түсіру торлары         |   |   |   |   |   |
|8  |Бұрыштар-ды |Бұрыштарды өлшеу.       |   |   |   |   |   |
|  |өлшеу.    |Горизонталь және вертикаль   |2  |   |2  |   |8  |
|  |       |бұрыштарды өлшеу принціптері  |   |   |   |   |   |
|  |       |Теодолиттерді топтастыру    |   |   |   |   |   |
|  |       |Теодолиттің құрылысы      |   |   |   |   |   |
|  |       |Теодолиттің құрылысының    |   |   |   |   |   |
|  |       |принціптік схемасы       |   |   |   |   |   |
|  |       |Теодолитті тексеру және түзету |   |   |   |   |   |
|  |       |Теодолитті жұмысқа әзірлеу   |   |   |   |   |   |
|  |       |Горизонталь бұрыштарды өлшеу  |   |   |   |   |   |
|  |       |Вертикаль бұрыштарды өлшеу   |   |   |   |   |   |
|  |       |Вертикаль бұрыштарды өлшеу   |   |   |   |   |   |
|  |       |Кодты лазерлі теодолит-тер мен |   |   |   |   |   |
|  |       |гиротеодолиттер туралы     |   |   |   |   |   |
|  |       |түсініктер           |   |   |   |   |   |
|9  |Ұзындықты  |Ұзындықты өлшеу.        |   |   |   |   |   |
|  |өлшеу.    |Ұзындықты өлшеу әдістері    |2  |   |2  |   |   |
|  |       |Ұзындықты өлшейтін аспаптар  |   |   |   |   |   |
|  |       |Ұзындықты жанама әдіспен өлшеу |   |   |   |   |   |
|  |       |аспаптары.Ұзындықты өлшеуіш  |   |   |   |   |   |
|  |       |ленталармен өлшеу       |   |   |   |   |   |
|  |       |Жарық және радио арқылы    |   |   |   |   |   |
|  |       |қашықтық өлшеуіш туралы түсінік|   |   |   |   |   |
|10 |Биіктікті  |Биіктікті өлшеу.Нивелирлеудің |   |   |   |   |   |
|  |өлшеу.    |түрлеріГеометриялық      |2  |   |2  |   |6,5 |
|  |       |нивелирлеудің мәні мен әдістері|   |   |   |   |   |
|  |       |                |   |   |   |   |   |
|  |       |Нивелирлеу,олардың қүрылысы  |   |   |   |   |   |
|  |       |және тексеру Нивелирді тексеру |   |   |   |   |   |
|  |       |(Н-3) және жөндеу Техникалық  |   |   |   |   |   |
|  |       |нивелирлеуді жасау       |   |   |   |   |   |
|  |       |Тригоно-метриялық нивелирлеу  |   |   |   |   |   |
|  |       |әдісі             |   |   |   |   |   |
|11 |Геодезия-лық |Геодезиялық жұмыстарды     |   |   |   |   |   |
|  |жұмыс-тарды |ұйымдастыру принципі және   |2  |   |   |   |   |
|  |ұйымдастыру |түсірістің түрлері.Инженерлік |   |   |   |   |   |
|  |принципі және|геодезиялық жүмыстарын     |   |   |   |   |   |
|  |түсірістің  |орындаудың үрдістері.     |   |   |   |   |   |
|  |түрлері.   |Түсіру жұмыстарын ұйымдас-   |   |   |   |   |   |
|  |       |ырудың принципі . Түсіріс   |   |   |   |   |   |
|  |       |түрлері. Теодолиттік түсіріс. |   |   |   |   |   |
|  |       |Теодолиттік жүрісті жерге салу |   |   |   |   |   |
|  |       |және оларды геодезиялық тірек |   |   |   |   |   |
|  |       |пунктерімен байланыстыру.   |   |   |   |   |   |
|  |       |Жердің жағдайын түсіру. Далалық|   |   |   |   |   |
|  |       |өлшеушілердің нәтижелерін   |   |   |   |   |   |
|  |       |өңдеу.             |   |   |   |   |   |
|12 |Теодолиттік |Теодолиттік түсірістің мәні . |   |   |   |   |   |
|  |түсіріс   |Теодолиттік жүрісті жерге салу|   |   |2  |2  |   |
|  |       |және оларды геодезиялық тірек |   |   |   |   |   |
|  |       |пункттерімен байланыстыру .  |   |   |   |   |   |
|  |       |Жердің жағдайын түсіру. Далалық|   |   |   |   |   |
|  |       |өлшеулердің нәтижелерін өңдеу .|   |   |   |   |   |
|  |       |Өлшеген бұрыштарды үйлестіру  |   |   |   |   |   |
|  |       |және дирекциялық бұрыш пен   |   |   |   |   |   |
|  |       |румбыларды есептеу . Тура және |   |   |   |   |   |
|  |       |кері геодезиялық есептер .   |   |   |   |   |   |
|  |       |Теодолиттік жүріс төбелерінің |   |   |   |   |   |
|  |       |координаталарын есептеу .   |   |   |   |   |   |
|  |       |Теодолиттік түсірістің планын |   |   |   |   |   |
|  |       |салу .             |   |   |   |   |   |
|13 |Тахеометрлік |Тахеометрлік түсіріс .     |   |   |   |   |   |
|  |түсіріс   |Тахеометрлік түсірістің пландық|   |   |2  |2  |   |
|  |       |биіктік негіздері .Жер бедерін |   |   |   |   |   |
|  |       |түсіру . Тахеометрлік     |   |   |   |   |   |
|  |       |түсірістің өңдеу жұмыстары .  |   |   |   |   |   |
|14 |Мензулалық  |Мензулалық түсіріс мәні .   |   |   |   |   |   |
|  |түсіріс   |Мензулалық түсірісте      |   |   |2  |2  |   |
|  |       |қолданылатын аспаптар.     |   |   |   |   |   |
|  |       |Мензуланы жұмысқа әзірлеу.   |   |   |   |   |   |
|  |       |Мензула түсірісінің пландық  |   |   |   |   |   |
|  |       |негіздері. Мензулалық     |   |   |   |   |   |
|  |       |түсірістің биіктік негіздері . |   |   |   |   |   |
|  |       |Ситуация мен рельефті түсіру . |   |   |   |   |   |
|15 |Фототопо-граф|Фототопо-графиялық түсірістің |   |   |   |   |   |
|  |иялық түсіріс|негізгі әдістері . Жердегі   |2  |   |   |   |8  |
|  |туралы жалпы |фототопографиялық түсірістің  |   |   |   |   |   |
|  |мәлімет.   |мәні және қолданатын аспаптар. |   |   |   |   |   |
|  |       |Өңдеу жұмыстары .       |   |   |   |   |   |
|16 |Инженерлік  |Топографиялық – геодезиялық  |   |   |   |   |   |
|  |ізденіс   |ізденістер туралы мәліметтер. |   |   |2  |2  |   |
|  |кезіндегі  |Орман шаруашылығындағы ізденіс |   |   |   |   |   |
|  |орындалатын |жұмыстары . Құрылыс      |   |   |   |   |   |
|  |геодез-иялық |алаңдарындағы ізденістерді   |   |   |   |   |   |
|  |жұмыстар.  |жобалау кезеңдері . Созыңқы  |   |   |   |   |   |
|  |       |сызықтық құрылыстардың     |   |   |   |   |   |
|  |       |геодезиялық ізденістері мен  |   |   |   |   |   |
|  |       |жобалау кезеңдері .      |   |   |   |   |   |
|17 |Инженерлік  |Трассаны геометриялық     |   |   |   |   |   |
|  |жобалау   |нивелирлеу.Трассаны нивелирлеу |   |   |2  |2  |   |
|  |кезіндегі  |кезіңдегі бақылау жұмыстары.  |   |   |   |   |   |
|  |геодезиялық |Трассаны күрделі жерлерін   |   |   |   |   |   |
|  |жұмыс-тар.  |нивелирлеу .Трассада      |   |   |   |   |   |
|  |       |көлденендіктерді түсіру .   |   |   |   |   |   |
|  |       |Жер-дің бетін нивелирлеу.   |   |   |   |   |   |
|  |       |Бойлық пен көлденең      |   |   |   |   |   |
|  |       |профильдерді жасау және жоба  |   |   |   |   |   |
|  |       |сызықтардың профилін салу . Жер|   |   |   |   |   |
|  |       |қазу – көму жұмыстарының    |   |   |   |   |   |
|  |       |көлемін есептеу        |   |   |   |   |   |
|18 |Инженерлік  |Құрылысты бөлудің жалпы    |   |   |   |   |   |
|  |құрылыста ғы |принціпі мен қажетті дәлдігі . |   |   |2  |2,5 |   |
|  |геодезия-лық |Бөлу жұмыстарының жоба     |   |   |   |   |   |
|  |бөлу     |құжаттары. Құрылысты бөлу   |   |   |   |   |   |
|  |жұмыстары  |пункттері мен тірек торлары . |   |   |   |   |   |
|  |       |Инженерлік құрылысты бөлудің  |   |   |   |   |   |
|  |       |негізгі элементтері мен    |   |   |   |   |   |
|  |       |әдістері Құрылысты бөлудің   |   |   |   |   |   |
|  |       |тәсілдері .          |   |   |   |   |   |
|  |       |                |15  |   |30  |22,5 |22,5 |
|  |       |Барлығы : 90         |   |   |   |   |   |

6. СӨЖ және ОСӨЖ мазмұны.

5 кесте - СОӨЖ және СӨЖ жоспары
|              |            |         СӨЖ  |
|ОСӨЖ            |            |             |
|аудиторияда        |аудиториядан тыс жерде |             |
|Жердің пішіні және жер беті|Геодезияда қолданылатын |Теодолит құралы, құрлысы |
|бейнесінің проекциясы.   |координаталар жүйелері. |және түрлері.      |
|Жер пішіні және көлемі.  |Географиялық      |             |
|Геодезиядағы проекция   |координаталар жүйесі  |             |
|әдісі.           |Жазық тікбұрышты    |             |
|Жер бетінің дөңестігінің  |координаталардың зоналық|             |
|горизонталь және вертикаль |жүйесі         |             |
|арақашықтыққа әсері.    |Жазық тікбұрышты    |             |
|              |координаталардың шартты|             |
|              |жүйесі         |             |
|Сызық бағытын бағдарлау.  |Өлшеу қателері     |Нивелир құралы, құрлысы |
|Географиялық және магниттік|теориясының элементтері.|және түрлері.      |
|меридиналарарқылы сызықты |Өлшеу қателерінің    |             |
|бағдарлау         |түрлері         |             |
|Дирекциялық бұрыштар және |Тең дәлдікті өлшеулер  |             |
|румбылар          |            |             |
|Дирекциялық бұрыштар мен  |            |             |
|азимуттардың арасындағы  |            |             |
|байланыс          |            |             |
|Теодолиттік түсірістің мәні|Тахеометрлік түсіріс . |Фототопографиялық түсіріс|
|.             |Тахеометрлік түсірістің |             |
|Теодолиттік жүрісті жерге |мәні .         |             |
|салу және оларды      |Тахеометрлік түсірістің |             |
|геодезиялық тірек     |пландық биіктік     |             |
|пункттерімен байланыстыру .|негіздері .       |             |
|Жердің жағдайын түсіру.  |            |             |
|Өлшеген бұрыштарды     |            |             |
|үйлестіру және дирекциялық |            |             |
|бұрыш пен румбыларды    |            |             |
|есептеу .         |            |             |
|Теодолиттік түсірістің   |            |             |
|планын салу .       |            |             |
|Мензулалық түсіріс.    |Инженерлік ізденіс   |             |
|Мензулалық түсіріс мәні . |кезіндегі орындалатын  |             |
|Мензулалық түсірісте    |геодезиялық жұмыстар.  |             |
|қолданылатын аспаптар.   |Топографиялық –     |             |
|Мензуланы жұмысқа әзірлеу. |геодезиялық ізденістер |             |
|              |туралы мәліметтер. Орман|             |
|              |шаруашылығындағы ізденіс|             |
|              |жұмыстары .       |             |
|Инженерлік жобалау     |Инженерлік құрылыстағы |             |
|кезіндегі геодезиялық   |геодезиялық бөлу    |             |
|жұмыстар.         |жұмыстары.       |             |
|Трассаны геометриялық   |Құрылысты бөлудің жалпы |             |
|нивелирлеу.        |принціпі мен қажетті  |             |
|Трассаны нивелирлеу    |дәлдігі . Бөлу     |             |
|кезіңдегі бақылау     |жұмыстарының жоба    |             |
|жұмыстары.         |құжаттары. Құрылысты  |             |
|Трассаны күрделі жерлерін |бөлу пункттері мен тірек|             |
|нивелирлеу .        |торлары . Инженерлік  |             |
|Трассада көлденендіктерді |құрылысты бөлудің    |             |
|түсіру .          |негізгі элементтері мен |             |
|              |әдістері .       |             |


«Инженерлік геодезия» пәні бойынша оқу процесінің күнтізбелік кестесі
6 кесте – Оқу процесінің графигі


  Апталар 123456789101112131415Бақылау түрі1 АБ2АББаллы 

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть