Файл қосу


Функционалдық микроэлектроникаҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТІРЛІГІ
       ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ, СЕМЕЙ Қ.

|СБЖ 3 деңгей құжаты  |ПОӘК        |                 |
|           |          |                 |
|           |          |ПОӘК.042-06.1.91./01-2013     |
|Студенттерге арналған |          |                 |
|«Радиоэлектроника»  |«11»_09_ 2013 ж.  |                 |
|пәнінің оқу-жұмыс   |№ _1_ басылым    |                 |
|бағдарламасы     |          |                 |

            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


           5В011000 «Физика» мамандығы үшін

               «РАДИОЭЛЕКТРОНИКА»
       СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
                  Семей
                  2013


                 Алғы сөз
  1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ
  Құрастырушы __________ 2013ж. Желдыбаева Б.С., «Физика» кафедрасының
  аға оқытушысы, п.ғ.к.


  2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
  2.1 «Физика» кафедрасының отырысында
  № _1_ хаттама  _12  қыркүйек__ 2013 ж.
  Кафедра меңгерушісі _________ п.ғ.д., профессор С.С.Маусымбаев


  3 МАҚҰЛДАНДЫ
  3.1  Физика-математика  факультетінің  оқу-әдістемелік  кеңесінің
  отырысында
  № ____ хаттама  ______________2013ж.
  Төраға ___________ Қ.А.Батырова


  4 БЕКІТІЛДІ
  4.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында құпталып және
  баспаға ұсынылды
  № _____ хаттама _______________ 2013 ж.
  Оқу жөніндегі проректор ____________ Г.Қ.Искакова


                  Мазмұны


   |1 |Жалпы ережелер                           |  |
|2 |Пәнді оқып-білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар           |  |
|3 |Курс форматы және саясаты                      |  |
|4 |Баға қоюдың саясаты.                        |  |
|5 |Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу      |  |
|6 |ОСӨЖ және СӨЖ мазмұны                        |  |
|7 |Пәні бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік кестесі           |  |
  1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


  1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы деректер
Аға оқытушы, п.ғ.к. Желдыбаева Балғын Сембайқызы
 «Физика» кафедрасы
Байланыс қатынасы - №3 оқу ғимараты, №306 кабинет, тел: 77-33-58
Сабақ өткізетін орын – 3 қабаттың аудиториялары
Пәннің аталуы – «Радиоэлектроника»
Кредит саны – 3

  2.  Жұмыс оқу жоспарының көшірмесі (1- кесте)

  Кесте 1 - Жұмыс оқу жоспарының көшірмесі

|Курс   |Семестр |Кредитер  |Дәріс              |
|     |     |      |(сағ.)              |
|95-100  |А    |4,0    |Өте жақсы            |
|90-94   |А-    |3,67    |                 |
|85-89   |В+    |3,33    |Жақсы              |
|80-84   |В    |3,0    |                 |
|75-79   |В-    |2,67    |                 |
|70-74   |С+    |2,33    |Қанағаттанарлық         |
|65-69   |С    |2,0    |                 |
|60-64   |С-    |1,67    |                 |
|55-59   |D+    |1,33    |                 |
|50-54   |D    |1,0    |                 |
|0-49   |F    |0     |Қанағаттанарлықсыз        |
|-     |I    |NA     |Бітірген жоқ           |
|өтті   |Р    |-     |Пәнді өтті            |
  5. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ


  Кесте 2 - Пәннің мазмұны. Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу.


  |№ |                   |Дәрі|ТС  |ЗС  |СОӨЖ |СӨЖ |Әдебиет   |
|  |Тақырыптың аты            |с  |   |   |   |   |      |
|  |                   |саға|   |   |   |   |      |
|  |                   |ты |   |   |   |   |      |
|1 |Кіріспе. Радиоэлектрониканың     |1  |1  |1  |2   |3  |[8.1]-Т.I, |
|  |міндеттері. Радиоэлектроника мен   |  |   |   |   |   |§1; Т.II,  |
|  |микроэлектрониканың даму, жетілу   |  |   |   |   |   |§1,2,3 б.9, |
|  |тарихы туралы түсініктер.      |  |   |   |   |   |30-42,   |
|  |Радиоэлектрондық құралдардың     |  |   |   |   |   |[8.1.12]-Т.4|
|  |элементтік базасы және        |  |   |   |   |   |5, б.532-534|
|  |микроэлектрониканың бүгінгі     |  |   |   |   |   |      |
|  |жетістіктері             |  |   |   |   |   |      |
|2 |Радиотехникалық тізбектер мен    |1  |1  |1  |2   |3  |[8.1.8]-Т.1 |
|  |сигналдар. Тербелмелі тізбектер.   |  |   |   |   |   |§4-7,    |
|  |Еркін тербелістер, еркін       |  |   |   |   |   |б.42-62   |
|  |тербелістердің өшуі. Тізіле және   |  |   |   |   |   |      |
|  |параллель контурлардағы еріксіз   |  |   |   |   |   |      |
|  |тербелістер. Резонанстық құбылыстар. |  |   |   |   |   |      |
|3 |Шала өткізгіш приборлардың физикалық |1  |1  |1  |2   |3  |[8.1.8]-Т.VI|
|  |негіздері. Ш.ө. материалдар     |  |   |   |   |   |, §1,2,   |
|  |қасиеттері. Меншікті және қоспалы  |  |   |   |   |   |б.192-207, |
|  |ш.ө.Ш.Ө-тердің зоналық теориясы.   |  |   |   |   |   |[4.1.12]-Т.4|
|  |Электрондық кемтік тік өткізгіштік. |  |   |   |   |   |5, б.535-537|
|  |Ш.ө. диодтар. Биполярлы, униполярлы |  |   |   |   |   |      |
|  |транзистор. Тиристорлар.       |  |   |   |   |   |      |
|4 |Интегралды микросхемалардың құрылу  |1  |1  |1  |2   |4  |[8.1.8]-Т.VI|
|  |және жұмыс істеу принциптері.    |  |   |   |   |   |, §3,    |
|  |Интегралдық микроэлектроникада    |  |   |   |   |   |б.207-219, |
|  |қолданылатын құбылыстар мен     |  |   |   |   |   |[8.2]-Т.45, |
|  |процестер. Үлкен интегралды     |  |   |   |   |   |б.537    |
|  |микросхемалар. Микросхемалардың   |  |   |   |   |   |      |
|  |жүйелері мен қатарлары        |  |   |   |   |   |      |
|5 |Аналогты микроэлектроника.      |1  |1  |1  |2   |4  |[8.1.8]-Т.VI|
|  |Күшейткіштер, топтарға бөлінуі,   |  |   |   |   |   |,§4,    |
|  |негізгі сипаттамалары мен      |  |   |   |   |   |б.219-249, |
|  |көрсеткіштері. Транзистордың     |  |   |   |   |   |[8.1.12]-Т.4|
|  |күшейткіш элемент ретінде қолданылуы.|  |   |   |   |   |5, б.537-539|
|6 |Сызықты емес электрондық құрылымдар. |2  |2  |2  |2   |4  |[8.1.8]-Т.VI|
|  |Гармоникалық тербелістердің     |  |   |   |   |   |, §6,    |
|  |генераторлары. Генераторлардың    |  |   |   |   |   |б.248-262, |
|  |операциялық күшейткіштермен құрылуы. |  |   |   |   |   |[8.1.12]-Т.4|
|  |Генераторлардың тербеліс жиілігін  |  |   |   |   |   |5, б.542-543|
|  |стабилизациялау. Г.-дың қолданылуы. |  |   |   |   |   |      |
|7 |Импульстық құрылымдар. Импульстық  |2  |2  |2  |2   |4  |[8.1.8]-Т.VI|
|  |сигналдардың физикалық табиғаты,   |  |   |   |   |   |, §1-6,   |
|  |түрлері, көрсеткіштері,       |  |   |   |   |   |б.104-134, |
|  |сипаттамалары. Имп. Құрылымдардың  |  |   |   |   |   |[8.1.12]-Т.4|
|  |сызықтық элементтері. Ақпарат,    |  |   |   |   |   |5, б.542-543|
|  |ақпараттың мөлшері. Сигнал мен    |  |   |   |   |   |      |
|  |ақпараттың өзара байланысы. Цифрлық |  |   |   |   |   |      |
|  |сигналдар.              |  |   |   |   |   |      |
|8 |Цифрлы микроэлектроника. Импульстық |2  |2  |2  |2   |4  |[8.1.8]-Т.Х,|
|  |құрылымдардың кілттік режимдері.   |  |   |   |   |   |§3,     |
|  |Санақ жүйелері. Жадылық элементтер. |  |   |   |   |   |б.489-496, |
|  |Триггерлер, санауыштар, регисторлар. |  |   |   |   |   |Т.XI, §1-4, |
|  |Кодты түрлендіргіштер.        |  |   |   |   |   |б.510-540, |
|  |                   |  |   |   |   |   |[8.1.12]-Т.4|
|  |                   |  |   |   |   |   |5, б.544-545|
|9 |Радиоэлектрондық құрылғыларды    |2  |2  |2  |3   |4  |[8.1.8]-Т.XI|
|  |қоректендіру көздері. Түзеткіштер.  |  |   |   |   |   |I, §1,   |
|  |Құрылу принциптері. Электрлік    |  |   |   |   |   |б.540-561, |
|  |фильтрлер. Түзеткіштердің негізгі  |  |   |   |   |   |[8.1.12]-Т.4|
|  |көрсеткіштері мен сипаттамалары.   |  |   |   |   |   |5, б.545-546|
|  |Импульстық қөректендіру көздері.   |  |   |   |   |   |      |
|10 |Электрониканың даму перспективалары |2  |2  |2  |3,5  |4  |[8.1.8]-T.VI|
|  |мен жаңа салалары. Радио хабарын   |  |   |   |   |   |II, §1,2,  |
|  |тарату және қабылдау. Радио     |  |   |   |   |   |б.383-394  |
|  |байланыстың цифрлық жүйелері.    |  |   |   |   |   |      |
|  |Микроэлектрониканың потенциалдық   |  |   |   |   |   |      |
|  |мүмкіншіліктері мен жаңа бағыттары. |  |   |   |   |   |      |
|  |Функционалдық микроэлектроника.   |  |   |   |   |   |      |
|  |Диэлектрлік электроника. Р-да    |  |   |   |   |   |      |
|  |жетістіктерінің адамзат тіршілігі  |  |   |   |   |   |      |
|  |үшін маңызы.             |  |   |   |   |   |      |
|  |Барлығы:               |15 |15  |15  |22,5 |45  |[8.1.8]-Т.VI|
|  |                   |  |   |   |   |   |II, §4, б. |
|  |                   |  |   |   |   |   |400-406   |


  ӘДЕБИЕТ
1 Негізгі
     1. Нефедов В.И. Основы радиоэлектроники. - М.: Высшая школа, 2000,
      400с.
     2. Хотунцев Ю.Л., Лобарев А.С. Основы радиоэлектроники. - М.: АГАР.
      1998, 282с.
     3. Ушаков В.Н. Основы аналоговой и импульсной техники, М.: Высшая
      школа, 2004.
     4. Журавлева Л.В. Радиоэлектроника. –М.: Высшая школа, 2005г.
     5. Бобровников Л.З. Радиотехника и электроника. – М.: Недра. 1990,
      374с.
     6. Мукашев К.М. Цифровая электроника (лабораторный практикум). –А.:
      АГУ им. Абая, 2000, 156с.
     7. Мукашев К.М., Шадинова К.С., Аязбаева Т.А. Основы автоматики и
      микроэлектроники (лабораторный практикум). –А.: АГУ им. Абая,
      2003, 256с.
     8. Калабеков Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы.-
      М.:Телеком, 2000, 336с.
     9. Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника и микропроцессорная техника.
      –М.: Высшая школа, 2006.
    10. Бобич Н.П., Жуков Н.А. Компьютерная схемотехника, 2004.

 2.2 Қосымша:
1. К- Айманов. Элементы автоматики и телемеханики в курсе физики средней
  школы, изд. АПН РСФСР, М., 1963 г.
2. Л. И. Анциферов. Определение постоянной Планка, в кн. «Физический
  эксперимент в школе», вып. 3, изд. «Просвещение», М., 1966 г.
3. И. Г. Бергельсон и др., Современные приемно-усилительные лампы, изд.
  «Советское радио», М., 1967 г.
4. В. М. Большое. Электронное реле времени. Госэнергоиздат, М., 1958 г.
5. В. И. Гапонов. Электроника, ч. I. Физматгиз. М., 1960 г.
6. В. Г. Герасимов и др. Основы промышленной электроники, изд. «Высшая
  школа». М., 1969 г.
7. А. Ф. Городецкий, А. Ф. Кравченко. Полупроводниковые приборы, изд.
  «Высшая школа», М., 1967 г.
8. Г. С. Дамаев. Фотоэлектрический метроном, в кн. «Сборник по методике и
  технике физического эксперимента», Учпедгиз, М., 1960 г. Ә9. И. П.
  Жеребцов. Основы электроники, изд.  «Энергия», М., 1967 г.
9.  И. П. Жеребцов. Радиотехника, изд. «Связь», М., 1965 г. ӘП. А. А.
  Зворыкин и др., История техники.  Соцэкономгиз, М., 1962 г.
10. С. Г. Калашников. Электричество, Гостехиздат, М., 1964 г. Ә13. Н. В.
  Кашин. Курс физики, ч. III, Учпедгиз, М., 1965 г. Ә14. К. Т. Колин и др.
  Основы телевидения,  изд.  «Связь»,  М., 1967  г.
11. А. В. Кортнев и др. Практикум по физике, изд. «Высшая школа» М., 1965
  г.
12. Квантовая физика и твердое тело (выпуск 20 серии брошюр «Новое в жизни,
  науке и технике»), изд. «Знание», М, 1966 г.
13. П. С. Кудрявцев, И. Я. Конфедератор. История физики и техники, изд.
  «Просвещение», М., 1965 г.
14. В. И. Лихтман. Новое в учении о твердом теле, журн. «Физика в школе», №
  3, 1960 г.
15. 5. Ю. Миргородский. Универсальная приставка к осциллографу, журн.
  «Физика в школе», № 3, 1960 г.
16. Д. Полянина. Демонстрации на лекциях по электротехнике и радиотехнике,
  Учпедгиз, М., 1963 г.
17. К. А. Путилов. Курс физики, ч. II. Физматгиз, М., 1962 г.
18. М. Пруслин, М. А. Смирнова. Радиотехника и электротехника, изд. «Высшая
  школа», М., 1968 г.
19. В. Г. Разумовский, С. Я. Шамаш. Изучение электроники в курсе  физики
  средней  школы,  изд.  «Просвещение», М, 1968  г.
20. Журналы «Радио».
21. А. А. Соколов. Основы электроники, Профтехиздат, М., 1962 г.
22. М. С. Соминский. Полупроводники, изд. «Наука», Л., 1967 г.
23. В. Я. Соловьев. Осциллографические измерения, изд. «Энергия» М., 1968
  г.
24. Успехи физических наук (выпуск 17 серии брошюр «Новое в жизни, науке и
  технике»), изд. «Знание», М., 1965 г.
25. В. П. Усик, и др., Методическое пособие к лабораторным работам по
  электротехнике», ч. III., К., 1968 г.
26. Журн. «Физика в школе», № 4, М., 1960 г.
27. Журн. «Физика в школе» № 1, 1963 г,
28. Д. А. Франк-Каменецкий. Плазма — четвертое  состояние  вещества,
  Атомиздат, М., 1968 г.
29. В. Т. Чернышевский. Осциллограф из неполноценного кинескопа, в кн.
  «Физический эксперимент в школе», вып. 3, изд. «Просвещение», М., 1966 г.
30. В.Т.Чернышевский. Универсальный электронный прибор, в кн. «Физический
  эксперимент в школе», вып. 3, изд. «Просвещение», М., 1966 г.
31. С. Я. Шамаш. Методика изучения электрического тока в газах, журн.
  «Физика в школе», № 5, 1967 г.
32. Шахмаев И. М., Каменецкий  С.  Е.,  Демонстрационные  опыты  по
  электричеству, Учпедгиз, М., 1963 г.
33. Н. М. Шахмаев. Оборудование кабинета физики с электротехнической
  лабораторией, изд. АПН СССР, М., 1962 г.
34. В. Ф. Шилов. Опыты по электричеству с, неоновой лампой МН-3, журн.
  «Физика в школе», № 6, 1968 г.
35. Элементарный учебник физики, ч. III., под ред, Г. С. Ланд-сберга.
  Физматгиз, М., 1965 г.

  6. ОСӨЖ және СӨЖ МАЗМҰНЫ  Кесте 3 - ОСӨЖ және СӨЖ жоспары


  |ОСӨЖ                      |СӨЖ            |
|СӨЖ№1                     |Тәжірибеге және жауап   |
|Радиотехникалық сигналдар мен хабарлар     |беруге дайындалу      |
|СӨЖ№2                     |Тәжірибеге және жауап   |
|Детерминантты сигналдардың радиоэлектрондық  |беруге дайындалу      |
|сызықты тізбектерге әсері           |              |
|СӨЖ№3                     |Тәжірибеге және жауап   |
|Бейсызықты және параметрлік тізбектердің    |беруге дайындалу      |
|радиоэлектроникада қолданылуы         |              |
|СӨЖ№4                     |Тәжірибеге және жауап   |
|Сигналдарды дискретті өңдеу жолдары      |беруге дайындалу      |
|СӨЖ№5                     |Тәжірибеге және жауап   |
|Радиосигналды түрлендіру            |беруге дайындалу      |
|СӨЖ№6                     |Тәжірибеге және жауап   |
|Радиосигналдарды тасымалдау және қабылдау   |беруге дайындалу      |
|принциптері                  |              |
|СӨЖ№7                     |Тәжірибеге және жауап   |
|Теледидар көріністерін тасымалдау және қабылдау|беруге дайындалу      |
|принциптері                  |              |
|СӨЖ№8                     |Тәжірибеге және жауап   |
|Дыбыс жазудың және дыбыс өндірудің физикалық  |беруге дайындалу      |
|негіздері                   |              |
|СӨЖ№9                     |Тәжірибеге және жауап   |
|Радиолокация, радиоастрономия және ғарыштық  |беруге дайындалу      |
|байланыс                    |              |
|СӨЖ  №10                   |Тәжірибеге және жауап   |
|Төртполюсті тізбектер теориясы         |беруге дайындалу      |
|СӨЖ  № 11                   |Тәжірибеге және жауап   |
|Резистивті күшейткіштің тізбектерін есептеу  |беруге дайындалу      |
|СӨЖ №12                    |Тәжірибеге және жауап   |
|Автогенератордың тізбектерін есептеу      |беруге дайындалу      |
|СӨЖ №13                    |Тәжірибеге және жауап   |
|Электрондық құрылғыларды жобалау        |беруге дайындалу      |
|СӨЖ №14                    |Тәжірибеге және жауап   |
|Кванттық электроника              |беруге дайындалу      |
|СӨЖ №15                    |Тәжірибеге және жауап   |
|Пьезоэлектроника, акустоэлектроника,      |беруге дайындалу      |
|магнитоэлектроника               |              |  7. «ФИЗИКА 2» ПӘНІ БОЙЫНША ОҚУ ҮРДІСІНІҢ КҮНТІЗБЕЛІК КЕСТЕСІ


  Кесте 4 - «Физика 2» пәні бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік кестесі
Апта123456789101112131415Бақылау түрітттттБЖМБттттттБЖМБбалл55555570555555570
Пәндер