Файл қосу


Ұлттық экономика жүйе|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ                          |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                       |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК                 |
|УНИВЕРСИТЕТІ                               |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты   |ПОӘК       |               |
|              |         |УМКД 042–18-1.1.36/02–2013  |
|              |         |               |
|«Экономикалық теория    |№__ басылым   |               |
|негіздері» пәні бойынша  |         |               |
|студенттерге арналған оқу |         |               |
|жұмыс бағдарламасы     |         |               |


        «Экономикалық теория негіздері » пәні бойынша
          Экономикалық емес мамандықтары үшін

              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

      СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ                 Семей 2013

  1. ҚҰРАСТЫРҒАН
  Қуантқан Б. Шәкәрім атындағы  Семей  мемлекеттік  университетінің
«Экономика және бизнес» кафедрасының доцент м.а., э.ғ.к.
  Есенбекова  З.Ж.  Семей  қаласы  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік
университетінің «Экономика және бизнес» кафедрасының аға оқытушысы


  2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
  2.1. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Экономика және
бизнес а» кафедрасының мәжілісінде
  Хаттама №1, « 29 » тамыз 2013 жыл


  Кафедра меңгерушісі ____________ Ш.Д.Жайлаубаева


  2.2.Қаржы-экономикалық  факультетінің  оқу-әдістемелік   бюроның
мәжілісінде
  Хаттама № 1, « 5 » қыркүйек 2013 жыл


  Төраға              ____________ С.Х.Тойкин
  3. БЕКІТІЛДІ
  Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып және баспаға
ұсынылды
  Хаттама № 1, « 18 » қыркүйек 2013 жыл


  ОӘК төрағасы, оқу жұмыс жөніндегі
  проректор           ____________ Б.А.Рскелдиев


  4. ЕНГІЗІЛДІ
  №4 басылым 26.09.2012 №3 басылым орнына                  Мазмұны

  1. Жалпы ережелер
  2. Пән мазмұны және сабақ түрі бойынша сағаттарды бөлу
  3. Пәнді оқу бойынша әдістемелік нұсқаулар
  4. Курс форматы
  5. Курс саясаты
  6. Баға қою саясаты
   7.  Әдебиеттер  1 ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙЛАР
  1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мағлұмат
   • Оқытушының фамилиясы, аты, жөні – Қуантқан Б., доцент м.а., э.ғ.к.
                   - Есенбекова З.Ж., аға оқытушы
   • Кафедра – «Экономика және бизнес»;
   • Байланыс ақпараты – тел: 530373, №8 оқу ғимараты, №207 кабинет;
   • Сабақ өткізілетін орын – сабақ кестесі бойынша;
   • Пән аты - «Экономикалық теория негіздері »;
   • Несие саны – 2;


  1.1 Пәннің қысқаша мазмұны:
  «Экономикалық теория негіздері » курсы — студенттердің жүйеленген
білімді меңгеруі және жалпы экономика саласындағы тәжірибелік мәселелерді
талдауға машықтануға жол ашады. Сондай-ақ, студенттің экономикалық теория
пәнінің әдістері мен заңдылықтарын оқып үйренуге жол ашу.


  1.2 Пәнді зерттеудің мақсаты:
  Курстың мақсаты – студенттің алған білімдері олардың білікті маман
ретіндегі болашақ жұмысына  негіз  қалайды,  оларға  қазіргі  кездегі
экономикалық өмірде болып жатқан құбылыстарды, үрдістерді сауатты кәсіби
деңгейде талдауға мүмкіндік береді.


  1.3 Пәнді зерттеудің негізгі міндеттері:
 - Экономикалық ғылымдардың жалпы теориялық сұрақтарды, базалық экономикалық
  ұғымдар мен құбылыстарын;
 - қоғамдық өндіріс негіздерін;
 - нарықтық экономиканың мәні мен заңдылықтарын;
  -   сұраным мен ұсыным теорияларының негізін
 -  мемлекеттің  экономикалық  қызметтерін  Қазақстан  Республикасының
  экономикалық потенциалы мен экономикалық саясатының ерекшеліктерін оқып-
  білу.

  1.4 Оқу нәтижелері:
    - жалпы экономиканың негізгі түсініктерін білуі;
    - нарықтық әрекет ету жағдайын басқаруға қатысты ұлттық деңгейде
     шешімдер қабылдау, табыстарды, бағаны болжау дағдысын меңгеру.


  1.5 Пәннің переквизиттері.
  - Қазақстан тарихы;
  - Саясаттану;
  - Философия.


  1.6 Постреквизиттер.
  Экономикалық емес  мамандықтардың студенттері  үшін  экономикалық
теория негіздері таңдау бойынша пән болып табылады, экономикалық ойлауға,
өз бетімен экономикалық талдауға бейімділікті қалыптастырады. Экономикалық
теорияны оқудан алған білімдер осы және басқа да негізгі кафедралардың
көптеген экономикалық пәндерінде, курстарында қолданылады.
  2. ПӘН МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ


                                   Кесте 1
|№  |Тақырып атауы    |Сағат саны            |Әдебиеттер |
|  |           |Дәрістер|Сараманд|ОЖСӨЖ  |СӨЖ  |      |
|  |           |    |ық   |    |   |      |
|1  |2          |3    |4    |5    |6   |7      |
|1  |Экономикалық     |1    |1    |1    |3   |7.1.1,   |
|  |теорияның пәнi және |    |    |    |   |7.2.1, 7.2.2|
|  |әдiстерi       |    |    |    |   |      |
|2. |Экономиканы     |1    |1    |1    |3   |7.1.1,   |
|  |ұйымдастырудың    |    |    |    |   |7.1.2,   |
|  |негiзгi нышандары.  |    |    |    |   |7.1.3,   |
|  |           |    |    |    |   |7.2.1, 7.2.2|
|3. |Меншiктiк қатынастары|1    |1    |1    |3   |7.1.1,   |
|  |және олардың     |    |    |    |   |7.1.2,   |
|  |экономикадағы ролi  |    |    |    |   |7.1.3,   |
|  |           |    |    |    |   |7.2.1, 7.2.2|
|4. |Нарықтық экономиканың|1    |1    |1    |3   |7.1.1,   |
|  |қалыптасу механизмi |    |    |    |   |7.1.2,   |
|  |және мәнi.      |    |    |    |   |7.1.3,   |
|  |           |    |    |    |   |7.2.1, 7.2.2|
|5. | Сұраныс және ұсыныс |2    |2    |2    |6   |7.1.1,   |
|  |теориясының негiзi  |    |    |    |   |7.1.4,   |
|  |           |    |    |    |   |7.2.1, 7.2.2|
|6. |Капитал теориясы .  |1    |1    |1    |3   |7.1.1,   |
|  |Өзiндiк капитал   |    |    |    |   |7.1.4,   |
|  |теориясының айналымы |    |    |    |   |7.2.1, 7.2.2|
|7. |Фирманың шығындары  |1    |1    |1    |3   |7.1.1,   |
|  |мен кiрiстерi    |    |    |    |   |7.1.4,   |
|  |           |    |    |    |   |7.2.1, 7.2.2|
|8. |Ұлттық экономика жүйе|1    |1    |1    |3   |7.1.1,   |
|  |ретiнде       |    |    |    |   |7.2.1, 7.2.2|
|9. |Нарықтық экономиканы |1    |1    |1    |3   |7.1.1,   |
|  |мемлекеттiк реттеу  |    |    |    |   |7,1,2,   |
|  |           |    |    |    |   |7.2.1, 7.2.2|
|10. |Экономикалық дамудың |1    |1    |1    |3   |7.1.1,   |
|  |ауытқымалы болуы және|    |    |    |   |7.2.1, 7.2.2|
|  |экономикалық өсу   |    |    |    |   |      |
|11. |Ақша –несиелiк реттеу|2    |2    |2    |6   |7.1.1,   |
|  |           |    |    |    |   |7.2.1, 7.2.2|
|12. |Мемлекеттiң     |1    |1    |1    |3   |7.1.1,   |
|  |әлеуметтiк саясаты  |    |    |    |   |7.2.1, 7.2.2|
|13. | Әлемдiк экономика  |1    |1    |1    |3   |7.1.1,   |
|  |           |    |    |    |   |7.2.1, 7.2.2|
|  |Барлығы       |15   |15   |15   |45  |      |


              СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫ ҮШІН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ
|Тақы-|Тақырып атауы         |Тақырыптар бойынша тапсырмалар   |
|рып №|                |мазмұны.              |
|1  |           2     |                  |
|   |                |3                  |
|1.  |Экономикалық теорияның пәнi  |1. Реферат тақырыбы: Экономикадан  |
|   |және әдiстерi         |Нобель сыйлығының лауреаттары    |
|   |                |2. Экономикалық үлгідегі нормативті |
|   |                |және позитивті бағыттарға 2 мысалдан|
|   |                |келтіру               |
|2.  |Экономиканы ұйымдастырудың   |.Экономикалық айналым сызбасын   |
|   |негiзгi нышандары.       |сызып, қысқаша түсінік беру     |
|   |                |2.Экономикалық жүйелердің      |
|   |                |айырмашылықтарына және олардың   |
|   |                |экономиканың басты сұрақтарын шешуді|
|   |                |анықтауға қысқаша сипаттама беру  |
|3.  |Меншiктiк қатынастары және   |1. Реферат тақырыбы: ҚР       |
|   |олардың экономикадағы ролi   |жекешелендіру мәні, кезеңдері және |
|   |                |оны жүргізу әдістері.        |
|4.  |Нарықтық экономиканың қалыптасу|1. Реферат тақырыбы: Ақшаның пайда |
|   |механизмi және мәнi.      |болу эволюциясы           |
|   |                |2.Нарықтық экономиканың       |
|   |                |артықшылықтары мен кемшіліктерін  |
|   |                |ауызша талдау .           |
|5  | Сұраныс және ұсыныс      |1.Сұраныс және ұсынысқа факторлардың|
|   |теориясының негiзi       |ықпалына 5 графикалық мысал келтіру |
|   |                |.                  |
|   |                |2. Сұраныс және ұсыныс икемділігінің|
|   |                |жалпы формуласы бойынша 3 есеп мысал|
|   |                |келтіру               |
|6  |Капитал теориясы . Өзiндiк   |1. Ұдайы өндірістің негізгі    |
|   |капитал теориясының айналымы  |қағидалары тақырыбын ауызша талдау |
|   |                |2. Өзі таңдаған бизнесінің жоспарын |
|   |                |құру.                |
|   |                |3.Негізгі капиталдың табиғи және  |
|   |                |моральды тозуына мысалдар келтіру  |
|   |                |және амортизациясын есептеу.    |
|7  |Фирманың шығындары мен     |1. Өндіріс шығындары түрлері бойынша|
|   |кiрiстерi           |есептер шығару           |
|   |                |2. Фирма табыстарын жазбаша талдау |
|   |                |3.Жердің бағасын анықтау бойынша  |
|   |                |есептер шығару.           |
|   |                |4.Қазақстан Республикасы бойынша  |
|   |                |жалақы және орта табыс жөнінде   |
|   |                |статистикалық мәліметтерді жинау  |
|   |                |және түсінік беру.         |
|8  |Ұлттық экономика жүйе ретiнде |1.Статистикалық мәліметтерді жинау |
|   |                |және «ҚР макроэкономикалық     |
|   |                |көрсеткіштері» кестесін даярлау .. |
|9  |Нарықтық экономиканы      |1. Реферат тақырыбы: Қазақстан   |
|   |мемлекеттiк реттеу       |Республикасында экономиканы     |
|   |                |мемлекеттік реттеу приоритеттері  |
|10  |Экономикалық дамудың ауытқымалы| ҚР-ғы экономикалық өсудің     |
|   |болуы және экономикалық өсу  |ерекшліктері            |
|11  |Ақша –несиелiк реттеу     |1. Қазақстан Республикасының банктік|
|   |                |жүйесіне қысқаша жазбаша талдау  |
|   |                |жасау .               |
|12  |Мемлекеттiң әлеуметтiк саясаты |1.Баяндама тақырыбы: Қазақстан   |
|   |                |Республикасындағы жұмыссыздық    |
|   |                |себептері мен формалары.      |
|13  |Әлемдiк экономика       |1. Реферат тақырыбы: Қазіргі әлемдік|
|   |                |қаржылық дағдарыс себептері мен   |
|   |                |ерекшеліктері.           |
|   |                |2.Реферат тақырыбы: Жұмысшы күшінің |
|   |                |халықаралық миграциясы       |

6. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА

|         |Көрнекі құралдар,|Өздігінен оқуға  |Бақылау түрі    |
|Дәрістер  және  |плакаттар,    |арналған сұрақтар |          |
|практикалық    |лабораториялық  |          |          |
|сабақтар     |стендлар, ТҚ   |          |          |
|тақырыптары    |         |          |          |
|         |         |          |          |
|1         |3        |4         |5          |
|Экономикалық   |“Экономикалық  |Позитивті және   |Тыңдау, ауызша   |
|теорияның пәнi  |теория”     |нормативті     |сұрау, рефераттарды |
|және әдiстерi   |әдістерінің   |экономика     |талдау, пікірталас |
|         |сызбанұсқалары  |          |          |
|Экономиканы    |Өндірістік    |Экономикалық    |Тыңдау, ауызша   |
|ұйымдастырудың  |мүмкіндіктер   |игіліктердің    |сұрау, рефераттарды |
|негiзгi нышандары.|қисығының    |айналымы,     |талдау, пікірталас |
|         |кестесі.     |экономикалық    |          |
|         |“Экономикалық  |жүйелердің әртүрлі |          |
|         |жүйелер”     |типтері      |          |
|         |сызбанұсқасы.  |          |          |
|Меншiктiк     |“Меншік құрылымы”|Меншік тұлғалары  |Тыңдау, ауызша   |
|қатынастары және |сызбанұсқасы.  |мен нысандары   |сұрау, рефераттарды |
|олардың      |         |          |талдау, пікірталас |
|экономикадағы ролi|         |          |          |
|Нарықтық     |         |Постсоциалисттік  |Тыңдау, ауызша   |
|экономиканың   |         |елдерде нарықтық  |сұрау, рефераттарды |
|қалыптасу     |         |қатынастардың   |талдау, пікірталас |
|механизмi және  |         |қалыптасу     |          |
|мәнi.       |         |заңдылықтары    |          |
| Сұраныс және   |Сұраныс және   |Тұтынушы      |Тыңдау, ауызша   |
|ұсыныс теориясының|ұсыныс кестесі. |пайдалылығын    |сұрау, рефераттарды |
|негiзi      |         |барынша      |талдау, пікірталас |
|         |         |жоғарлатудың    |          |
|         |         |кардиналисттік,  |          |
|         |         |ординалистік    |          |
|         |         |бағыттары     |          |
|Капитал теориясы .|“Кәсіпкерлік   |Жеке ұдайы өндіріс |Тыңдау, ауызша   |
|Өзiндiк капитал  |формалары”    |негізгі      |сұрау, рефераттарды |
|теориясының    |сызбанұсқасы.  |қағидаттары.    |талдау, пікірталас |
|айналымы     |         |Өндіріс факторлары |          |
|         |         |нарығындағы    |          |
|         |         |тепе-теңдік    |          |
|Фирманың шығындары|“Шығындар және  |Өндіріс уақыты және|Тыңдау, ауызша   |
|мен кiрiстерi   |пайда”      |айналыс уақыты.  |сұрау, рефераттарды |
|         |сызбанұсқасы.  |Баға, шекті    |талдау, пікірталас |
|         |         |шығындар және шекті|          |
|         |         |табыстарды     |          |
|         |         |салыстыру. Жетілген|          |
|         |         |бәсеке нарығындағы |          |
|         |         |фирма жағдайы.   |          |
|Ұлттық экономика |ҚР-ның      |          |Тыңдау, ауызша   |
|жүйе ретiнде   |макроэкономикалық|          |сұрау, рефераттарды |
|         |көрсеткіштері  |          |талдау, пікірталас |
|Нарықтық     |«Мемлекеттік   |Айналымның     |Тыңдау, ауызша   |
|экономиканы    |реттеу әдістері» |макроэкономикалық |сұрау, рефераттарды |
|мемлекеттiк реттеу|сызбанұсқасы   |үлгісі. Экономиканы|талдау, пікірталас |
|         |         |мемлекеттік    |          |
|         |         |реттеудің негізгі |          |
|         |         |үлгілері, Қазақстан|          |
|         |         |Республикасында  |          |
|         |         |мемлекеттік реттеу |          |
|         |         |ерекшеліктері   |          |
|Экономикалық   |“Экономикалық  |          |Тыңдау, ауызша   |
|дамудың ауытқымалы|циклдар”     |          |сұрау, рефераттарды |
|болуы және    |сызбанұсқасы   |          |талдау, пікірталас |
|экономикалық өсу |         |          |          |
|Ақша –несиелiк  |“Ақшаның сандық |Инфляцияның    |Тыңдау, ауызша   |
|реттеу      |формуласының”  |экономикалық және |сұрау, рефераттарды |
|         |сызбанұсқасы.  |әлеуметтік салдары.|талдау, пікірталас |
|         |“Мемлекеттік   |          |          |
|         |бюджет құрылымы” |          |          |
|         |сызбанұсқасы.  |          |          |
|Мемлекеттiң    |Лоренц қисығы  |ҚР жұмыссыздық   |Тыңдау, ауызша   |
|әлеуметтiк саясаты|         |түрлері мен    |сұрау, рефераттарды |
|         |         |себептері     |талдау, пікірталас |
| Әлемдiк экономика|«Халықаралық   |          |Тыңдау, ауызша   |
|         |еңбек бөлінісі» |          |сұрау, рефераттарды |
|         |сызбанұсқасы   |          |талдау, пікірталас |


  3 ПӘНДІ ОҚЫТУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
   Студент өз бетiмен дайындалу үшiн ең бiрiншi  осы пәнге арналған
оқулықтар мен оқу әдiстемелiк құралдарды  пайдалану  қажет.  Мерзімді
басылымдарды, газет, журналдарды негiзге алу керек.
  «Экономикалық  теория негіздері» пәнiн оқу кезiнде  тақырыптардың
жүйелiгiн басшылыққа алу керек.
  «Экономикалық теория негіздері» пәнiнен негiзгi оқулықтар ана тiлiнде:
Темірбекова А.Б. Экономикалық теория: Оқу құралы. – Алматы: «Экономика»,
2008., Әубәкіров Я.Ә., Нәрібаев К.Н., Есқалиев М. Экономикалық теория
негіздері.-Алматы:Санат, 1998, Әубәкіров Я.Ә., Байжұмаев Б.Б., Жақыпова
Ф.Н., Табеев Т.П. Экономикалық теория. Оқу  құралы.  –Алматы:  Қазақ
университеті, 1998, Әпсәләмов Н.Ә., Исабеков Қ., Сұлтанов Ө.С. Экономикалық
теория негіздері. Оқу  құралы.-Алматы:  Ғылым,  1999,  Шеденов  Ө.Қ.,
Байжомартов У.С., Жүнісов Б.А., Комягин Б.И. Жалпы экономикалық теория.-
Алматы: Ақтөбе, 2002. болып табылады.
  Қосымша «Қаржы-қаражат», «Ақиқат», «Iзденiс» т.б.  журналдарындағы
мақалаларды пайдалануға болады.  «Экономикалық  теория»  пәнi  тiкелей
«Микроэкономика», «Макроэкономика»,  «Әлемдiк  экономика»,  «Халықаралық
экономикалық қатынастар», «Нарықтық экономиканы мемлекеттiк реттеу» т.б.
пәндермен тығыз байланысты.
  Өздік жұмысын орындау кезiнде студент тек теориямен шектелмей, әр
тақырып бойынша өз ойын, пiкiрiн бiлдiру керек. Экономикалық ұғымдарды тез
игеру үшiн экономикалық сөздiктердi пайдаланған дұрыс.
  Көбiнесе,  қосымша  өз  оқытушыларының  еңбектерiн  пайдалану
мүмкiншiлiктерi бар: Айдарханов М. Х.,  Сериков  Р.С.,  Қуантқан  Б.
«Экономикалық  iлiмдер  тарихы»,  Айдарханов  М.Х.,  Жумашбекова  С.К.
«Микроэкономика» Оқу-құралы.
  Емтиханды сәттi тапсыру үшiн тест жинақтарын пайдалануға болады.


  4 КУРС ФОРМАТЫ
  Студент дәріс сабағында алған материалды практикалық сабақта талқылау
арқылы тақырыпты толық аша алатын болу керек. Әр бір дәріс сабағынан кейін
негізгі ұғымдарды меңгеру тиіс. Өзінің білімін шыңдау үшін ОЖСӨЖ және СӨЖ
орындауы қажет. СӨЖ жұмыстары үшін келесі тақырыптар ұсынылады:
  1 Меркантелизм кезеңдерінің ерекшеліктері
  2 Ф. Кэненің экономикалық кестесі
  3 К. Маркстың капитал және қосымша құн теориялары
  4 Институционализм және неоинституционализм
  5 Нормативті және позитивті экономика
  3 Дж.М. Кейнстің экономикалық ілімінің негізгі зерттеу мәселелері
  4 Экономикалық теорияның атқаратын қызметтері
  5 ҚР жекешелендіру мәні, кезеңдері және оны жүргізу әдістері
  6 Монетаризм бағытының негізгі тұжырымдамасы
  7 Ұдайы өндірістің негізгі қағидалары
  8 Экономикалық жүйе: мәні, элементтері, даму сипаты
  9 Экономикалық жүйенің дамуы үшін қажетті алғы шарттар мен жағдайлар
  10 Экономикалық жүйедегі рынок пен мемлекеттің өзара қатынасы
  11 А.Смиттің «Халықтар байлығының табиғаты мен себептері  туралы
  зерттеулер» еңбегі
  12 Қазақстанның экономикалық жүйесі: қалыптасу және даму ерекшеліктері.
  13 Қазақстандағы нарықтық экономиканы жедел жаңарту жолдары  мен
бағыттары
  14 Қазақстанда  нарықтық  экономика  моделін  құру  және  дамыту
тұжырымдамасы
  15 Әлеуметтік бағытталған нарықтық экономика тұжырымдамасы
  16 Қазақстандағы ірі инвестициялық жобалар және оларды жүзеге асыру
бағдарламалары
  17 Экономиканы мемлекеттік реттеудің себептері мен қажеттілігі.
  18 Нарықтық экономикадағы кедейшілік: өзектілігі, күресу жолдары
  19 Тауар категориясының эволюциялық тұжырымдамалары
  20 Қазақстанның ұлттық валютасы: пайда болуы және дамуы
  21 Ақша жүйелері және оның элементтері
  22 Ақша айналысының заңы және оны реттейтін институттар
  23 Нарықтық шаруашылықтың артықшылықтары және кемшіліктері
  24 Қазақстанда нарықтық қатынастарды дамыту мақсатындағы реформалар
  25 Бағалы қағаздар рыногының маңызы, құрылымы, қызметтері
  26  Қазақстан  Республикасында  экономиканы  мемлекеттік  реттеу
  приоритеттері
  27 Қазақстан Республикасының экономикалық өсуінің негізгі алғышарттары
  28 Қазақстан Республикасындағы жұмыссыздық себептері мен формалары
  29 Қазіргі әлемдік қаржылық дағдарыс себептері мен ерекшеліктері
  30 Жұмысшы күшінің халықаралық миграциясы
  31 Монополиялық бәсекенің артықшылықтары мен кемшіліктері
  32 Экономикалық дағдарыс кезіндегі мемлекеттік экономикалық саясат
  33 Циклдық ауытқуларды реттеудегі инвестициялардың рөлі
  34 Сұраныс және ұсыныс теориясы
  35 Мемлекеттің негізгі макроэкономикалық көрсеткіштері
  36 ҚР инфляцияға қарсы саясаты
  37 Экономикалық даму және экономикалық өсу
  38 Макроэкономикалық тепе теңдікті қамтамасыз етудегі  ақша-несие
саясатының рөлі
  39 Несие жүйесі түсінігі және оның түрлері
  40 Банктер, олардың қызметтері және түрлері.


  5 КУРС САЯСАТЫ
  1. Аудиториялық уақытқа дәрістер,  семинар  сабақтары,  оқытылған
материалды талқылау және әртүрлі тапсырмаларды  орындау кіреді. Әрбір
сабаққа студент әдебиеттің негізгі және қосымша қайнар көздерінің тізіміне
сәйкес дайындалуы керек (негізгі бөлімдер мен бөлімшелер әрбір сабақта
нақтыланады). Аралық бақылау жұмысында болмаған студенттер автоматты түрде
0 балл алады және бақылау жұмысын тапсыруға жіберілмейді.
  2. Негізгі ұғымдар дәрістерде ұсынылады және түсіндіріледі. Сабаққа
қатысу және дәрісте негізгі ұғымдарды, түсіндірмелерді және мәліметтерді
жазып алу студенттің міндеті болып табылады. Егер студент қандай да бір
жағдайлармен дәріске қатыспаған жағдайда, дәрістің материалын топтағы басқа
студенттен алуы керек. Оқытушы материалды бір де бір студенке дәрістің бір
де бір уақытында босату себебіне қарамастан ұсынбайды.
  3. Әрбір сабақта студент материалды талқылауда белсенді қатысуы керек.
Белсенділік сөз сөйлеу арқылы бағаланады. Белсенділік үшін максималды балл
әрбір сабақта жарияланады.
  4. Бесінші аптада студент аралық бақылау жұмысына дайындалады. Аралық
бақылау жұмысының тапсырмалары беріліп, студент жетінші аптаға  дейін
тапсыруы керек.
  5. Дәрістердегі түсініксіз сұрақтар бойынша Сіз оқытушыдан әрқашан
түсінік ала аласыз.
  6. Студенттерге жазба жұмыстарын орындау үшін Семей қаласы Шәкәрім
атындағы МУ компьютерлерін (компьютерлік сыныптарда) қолдану ұсынылады.
  7. Тыңдаушылар Семей қаласы Шәкәрім атындағы  МУ  кітапханасында
бекітілген ережеге сай шұғылдана алады және оқулықтар мен оқу құралдарын
үйге алады.
  8. Емтиханға жіберілген барлық студенттер үшін компьютерлік тестілік
түрде емтихан жүргізіледі.. Әрбір тестілік нұсқа өткен курс тараулары
бойынша бөлінген.
  9. Сабақ кезінде ұялы телефонды өшіріп тастау қажет.

  6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ
  «Экономикалық теория негіздері» пәні бойынша баллдың бөліну
                                  Кесте 2

|Жұмыс түрлері                     |Баллдар     |
|Семинар сабағында жауап беру ((15*6)+6+(12*7))     |180       |
|ОЖСӨЖ тапсырмасын орындағаны үшін (әрбір ОЖСӨЖ     |90       |
|тапсырмасы максималды 15 балл, барлығы 6 ОЖСӨЖ     |        |
|тапсырма)                       |        |
|СӨЖ тапсрымаларын орындау (әрбір СӨЖ тапсырмасы    |130       |
|максималды 35 балл, барлығы 4 СӨЖ тапсырма)      |        |
|Межелік бақылау – 1 аралық бақылау бойынша – 70 балл  |140       |
|және 2 аралық бақылау бойынша - 70 балл)        |        |
|Барлығы :                       |540       |

           Баллдардың апталар бойынша бөлінуі
                                  Кесте 3
|Балл   |                     Апта        |Барлығ|
|түрінде  |                               |ы   |
|      |1          |2         |3           |
|1      |2          |3         |4           |
|А      |Өте жақсы      |4.00        |95-100        |
|А-     |Өте жақсы      |3.67        |90-94         |
|В+     |Жақсы        |3.33        |85-89         |
|В      |Жақсы        |3.00        |80-84         |
|В-     |Жақсы        |2.67        |75-79         |
|С+     |Қанағаттанарық   |2.33        |70-74         |
|С      |Қанағаттанарық   |2.00        |65-69         |
|С-     |Қанағаттанарық   |1.67        |60-64         |
|D+     |Қанағаттанарық   |1.33        |55-59         |
|D      |Қанағаттанарық   |1,00        |50-54         |
|F      |Қанағаттанарсыз   |0.00        |0-49         |
|I      |Аяқталмаған     |NA         |-           |
|P      |Пәнді өтті     |-         |Өтті         |

  Студенттерге аттестатция нәтижесі қалай шығарылатындығын оқытушылыр
барынша толық түсіндіреді.


  7 ӘДЕБИЕТТЕР

  7.1 Негiзгi әдебиеттер
    1. Темірбекова А.Б. Экономикалық теория: Оқу құралы. – Алматы:
     «Экономика», 2008.
    2. Сабден О. Экономика производства и рынок. –  Алматы:  ИД
     «Эксклюзив», 2009. – 312с.
    3.  Сабден О. Кәсіпкерлік. – Алматы: ИД «Эксклюзив», 2009. – 320с.
    4. Кайкен Ж.Б., Сұлтанов Ө.С., Қалдыбаев М.М. Кәсіпорын экономикасы:
     Оқулық. – Семей: ПК «Семей-печать», 2010. – 302б.


  7.2 Қосымша әдебиеттер

  7.2.1 Әубәкіров Я.Ә., Нәрібаев К.Н., Есқалиев М. Экономикалық теория
негіздері.-Алматы:Санат, 1998.
  7.2.2 Әубәкіров Я.Ә., Байжұмаев Б.Б., Жақыпова Ф.Н., Табеев Т.П.
Экономикалық теория. Оқу құралы. –Алматы: Қазақ университеті, 1998.
  7.2.3 Әпсәләмов Н.Ә., Исабеков Қ., Сұлтанов Ө.С. Экономикалық теория
негіздері. Оқу құралы.-Алматы: Ғылым, 1999.
  7.2.4 Шеденов Ө.Қ., Байжомартов У.С., Жүнісов Б.А., Комягин Б.И. Жалпы
экономикалық теория.-Алматы: Ақтөбе, 2002.
  7.2.5 Кошанов А.К. Национальные экономические интересы и отношения
собственности. – Алматы, 2009. – 356с.
  7.2.6 Баймұратов О. Қазақстан қаржы нарығы: Оқу құралы. – Алматы:
Экономика, 2007. – 296б.
  7.2.7 Жақыпбеков С.Т. Салықтық бақылау. – Алматы, 2010. – 127 б.
  7.2.8 Камали Қ.М. Сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік басқару. Оқу
құралы. – Алматы: Экономика, 2005. – 103 бет.
  7.2.9 Қуатова Д.Я. Кәсіпорын экономикасы. Практикум.  –  Алматы:
Экономика, 2006. - 106 бет.
  7.2.10Тарануха Ю.В. Микроэкономика: учебник для студентов  вузов,
обучающихся   по   экономическим   специальностям   /Ю.В.Таранхуа;
под.ред.проф.А.В.Сидоровича. – М.:Издательство «Дело и сервис»,  2006.
-640с.
  7.2.11 Үмбетәлиев А.Д., Керімбек Ғ.Е. Салық және салық салу: Оқулық. –
Алматы: Экономика, 2006. – 864 б.
  7.2.12 Ильясов К.К., Исахова П.Б. Расходы государственного бюджета:
Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2003. – 290с.
  7.2.13 Хамитов Н.Н. Банк ісі: Лекциялар курсы. – Алматы: Экономика,
2006. – 216 бет.
  7.2.14 Баймуратов У. Инвестиции и инновации: нелинейный синтез // Том
3. Избранные научные труды. – Алматы: БИС, 2005, - 320с.
  7.2.15 Жаналинов Б.Н. Инфляция және Қазақстандағы инфляцияға қарсы
саясат: Оқу құралы. – Алматы: Экономика, 2007. – 224 б.
  7.2.16 Кайкен Ж.Б., Тойкин С.Қ., Қожагельдиев  Б.Қ.  Әлеуметтік-
экономикалық бағдарлау. Оқулық. – Семей: ПК «Семей-печать», 2010. – 120б.

  7.3 Мерзімдік басылымдар
  7.3.1 Қабылбеков М.Ғ. Тлеубаева М.К. Инновациялық жобаларды іске асыру
кезіндегі техникалық-экономикалық есептердің сатылары мен түрлері. Вестник
2007 № 3. 88 бет.
  7.3.2 Қажиева Ж.Х. Бәсекемен инновация ШҚО-ның экономикасын тиімді
дамытудағы негізгі фактор. Вестник №2 2007. 99 бет.
  7.3.4 Байболова А. ҚР-дағы еңбек нарығының жағдайы және даму болашағы
// Экономика және статистика. Вестник. 2005 №2. 109-112 беттер.
  7.3.5 Қалиаскаров А Еңбектің экономикалық тиімділігінің мәні және оның
көрсеткіштері. ҚАЗҰУ хабаршысы 2006 №2. 90-94 беттері.
  7.3.6 М.Нәрібаев Қазақстан мен Түрік  экономикалық  қатынастарын
Қазақстанның сыртқы экономикалық қызметі тұрғысынан  жетілдіру. Қоғам мен
дәуір. № 1. 2007 18 бет.
  7.3.7 М.Нәрібаев Қазақстан мен Өзбекстан экономикалық ынтымастығын
кеңейту арқылы Қазақстанның  сыртқы  экономикалық  қызметін  жетілдіру
мүмкіндіктері. Қоғам мен дәуір. №4. 2007, 24 бет.
  7.3.8 Г.Дайырбекова Кәсіпорынның қызмет ету тиімділігі. Ақиқат №8 2007.
47 бет.
  7.3.9 Е.Жатқынбаев, С.Мақаш Экономикасындағы бәсекелестік қабілетінің
негізгі факторлары. Ақиқат № 2 2007. 5б.
  7.3.10 Н.Е. Жұлдызбаев ҚР-ның халықты әлеуметтік қорғау және әлеуметтік
кәсіпкерлік корпорациялар. Хабаршы экономикалық сериясы. 2007 № 6 74 бет.
  7.3.11 Маханбет Н. Саясат № 2. 2008 30 бет. Қызмет көрсету туризмдегі
әлеуметтік экономикалық фактор ретінде. Саясат № 1. 2008. 30 бет.
  7.3.12 Маханбет Н. Саясат № 2. 2008 61 бет. Қызмет көрсету саласының
әлеуметтік экономикалық маңыздылығы. Саясат № 2. 2008. 30 бет.
  7.3.13 Осипова Г.М. Экономикалық теория негіздері КазМЗА Ғылыми кеңесі
оқу орындарының студенттері үшін оқу қуралы ретінде үсынған - Алматы 2002,
  7.3.14 Мәдешев Б.Р. Нарықтық экономикаға кіріспе. Оқу құралы. Алматы,
1995
Пәндер