Файл қосу


Рефер гигиенасыҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ШӘКӘРІМ атындағы СемЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ | |
|3 деңгейлі СМК құжаты  |ПОӘК          |ПОӘК 042-18-35.1.    |
|            |            |_______         |
|            |            |/01-2013        |
|ПОӘК          |            |            |
|Оқытушыларға      |№ 1 басылым       |            |
|арналған пәннің    |_______2013 ж.     |            |
|бағдарламасы      |            |            |
|«Жасерекшелік      |            |            |
|физиологиясы және мектеп|            |            |
|гигиенасы»       |            |            |            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

       «Жасерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы»

   барлық педагогикалық мамандықтарында оқитын студенттеріне арналған
         Оқытушыларға АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей
                  20131.ӘЗЕРЛЕГЕН

Құрастырушы__________« 02 » 09, 2013 ж., _____________________окутышының
Т.А.Ә.,

   «Биология» кафедрасы2.  ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1. Биология кафедрасында отырысында
 « 02 » 09, 2013 ж.№ 1 хаттама

Кафедра менгерушісі_______Калиева С.К.
2.2. Жаратылыстану ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік бюросының
отырысында
«03»09. 2014 ж. № 1 хаттама

Төрайымы____________ Абдишева З.В.
3. БЕКІТІЛДІ
Университетінің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға
мақұлданған және ұсынылған
«18»09. 2013 ж. № 1 хаттама

ОӘК төрайымы____________ Искакова Г.К.

4.БІРІНШІ РЕТ КІРГІЗЕЛГЕН                 МАЗМҰНЫ:

  1. Қолдану саласы
  2. Нормативті сілтемелер
  3. Жалпы ережелер
  4. Пән мазмұны, пәннің модульдік бөлінуі
  5. СӨЖ тақырыптары мен мазмұны
  6. Пәннің оқу – әдістемелік картасы
  7. Оқу – әдістемелік әдебиеттер тізімінің қамту кестесі
  8. Әдебиет және қорлар
1.ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

     «Жасерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы» пәнінің оқу-
    әдістемелік кешені барлық педагогикалық мамандықтарында оқитын
              студенттеріне арналған.
ПОӘК  студенттерді  курс  мазмұнымен,  өзектілігімен,  қажеттілігімен,
саясатымен және студенттің оқу үрдісінде қандай дағдылар мен іскерлікті
қалыптастыратындығымен таныстырады.

2. НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР


  Осы «Жасерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы» пәнінің оқу-
әдістемелік кешені (ПОӘК) берілген пән бойынша ұйымдастыру ретін анықтайды
және келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес әзірленген:
   - ҚР «Мемлекеттік жалпы міндетті жоғары білім беру стандарты»
   23 тамыз 2012 ж. № 1080 қаулысымен іске қосылған және бекітілген;
   -  Педагогикалық  мамандықтарында  оқитын  студенттеріне  арналған
мамандығының Типтік оқу жоспары,
   ___2013 ж. № ___ бұйрығымен іске қосылған және бекітілген;
   - СТУ 042-СГУ-5-2012 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеуге және
ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;
     - ДП 042-1.07-2012 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы
және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.


3. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:
   Жасерекшелік физиологиясы организм функцияларының қалыптасуы мен даму
заңдылықтарын зерттейтін. Ол жалпы гигиена, педагогика және психология
пәндерімен тығыз байланысты. Мектеп гигиенасы балалар мен жасөспірімдердің
организмінің функционалдық мүмкіндіктерін жетілдіруге, үйлесімді дамуына,
денсаулық сақтау, нығайтуға  бағытталған  гигиеналық  нормативтер  мен
талаптарды жасау мақсатында бала организмінің сыртқы ортамен өзара әсерін
оқытатын ғылым.
   Жасерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы болашақ өсіп келе
жатқан оқушылардың денсаулығын сақтау және нығайту, олардың оқу және дене
процесстерін жақсарту.  Студенттерге қоршаған ортаның абиотикалық және
биотикалық факторлар әсері туралы ғылыми деректер негізінде жағдай мен өз
денсаулығының қиындығын бағалауға мүмкіндік беру. Курста балалар  мен
жасөспірімдердің организміндегі тіршілік әрекеттерінің сандық және сапалық
белгілері қарастырылады. Бұл пәннің негізгі  міндеті  өсіп  отыратын
организмнің тіршілік әрекетері процестерінің қалыпты өтуін  қамтамасыз
ететін жағдайлар мен ауруларды болдырмауға бағытталған гигиеналық шараларды
алдын ала жасау. Сонымен қатар зиянды әсер ететін факторларды жою немесе
әлсірету және еңбек, оқу, өмір жағдайларын жақсарту, денсаулықты нығайту
жөнінде ұсыныстар қарастырылады.
3.2 Пәннің мақсаты: Организм тіршілігінің әр деңгейіндегі құрылым жүйесі
мәнің айқындау;
3.3 Пәннің міндеттері.
   Жасерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы курсының міндеттеріне
студенттерді болашақ мұғалімдер мен тәрбиешілерді дамып  келе  жатқан
организмнің жасқа байланысты ерекшеліктері туралы мәліметермен қаруландыру.
Ал бұл оқушылардың денсаулығын сақтау және нығайтудың, олардың түрлі оқу
мен еңбек әрекеті кезінде жұмысқа қабілеттілігінің жоғары болуына негіз
болып табылады
3.4 Оқып-білудің нәтижелелері:
   Пәнді оқып-білудің нәтижесінде студент мыналарды:
 • өздік жұмыстарды белсендіру;
 • білім сапасын көтеру;
 • негізгі қолданатын әдістерін білу;
 • организм функцияларының қалыптасуы мен даму заңдылықтарын білу
 • функционалдық мүмкіндіктерін жетілдіруге, үйлесімді дамуына, денсаулық
  сақтау, нығайтуға,
 • гигиеналық нормативтер мен талаптарды жасау функционалдық дамуын оқып
  білу.
3.5 Курстың пререквизиттері:
1. Адам анатомиясы мен физиологиясы.
2. Тірек-қимыл аппараты
3. Қан. Қан айналу және лимфа жүйесі.
4. Тыныс алу жүйесі.
5. Ас қорыту жүйесі. Зат және энергия алмасу.
6. Несеп-жыныс жүйесі.
7. Тері құрылысы.
8. Ішкі скрециялық бездер.
9. Жүйке жүйес және сезім мүшелері.
10. Организм біртұтас жүйе. Организмнің маңызды қорғаныс реакциялары.
3.6 Курстың постреквизиттері:
1. Адам анатомиясы
2.Адам физиологиясы.
3. Педагогика
4. Психология.
5. Жалпы гигиена.
6. Педагогикалық практика.

3.7 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме

                                   1 кесте
|Кур|Семестр                      |Кредиттер|Дәріс сағ  |
|с |                          |     |      |
|1 |Кіріспе. Жасерекшелік физиологиясы және мектеп   |1    |1      |
|  |гигиенасы пәні.                  |     |      |
|2 |Жүйке жүйесінің физиологиясы.           |1    |1      |
|3 |Жоғарғы дәрежелі жүйке жүйесі.           |1    |1      |
|4 |Анализаторлар, олардың жасқа байланысты      |1    |1      |
|  |ерекшеліктері.                   |     |      |
|5 |Мектептегі оқу және тәрбие процесінің гигиенасы.  |1    |1      |
|6 |Тірек-қимыл аппараты, оның жасқа байланысты    |1    |1      |
|  |ерекшеліктері.                   |     |      |
|7 |Қан және қан айналу жүйесінің физиологиясы. Оның  |1    |1      |
|  |жасқа байланысты ерекшеліктері.          |     |      |
|8 |Тыныс алу жүйесінің жасқа байланысты ерекшеліктері.|1    |1      |
|9 |Асқорыту жүйесі, оның жасқа байланысты       |1    |1      |
|  |ерекшеліктері.                   |     |      |
|10 |Зәр шығару жүйесі, оның жасқа байланысты      |1    |1      |
|  |ерекшеліктері.                   |     |      |
|11 |Ішкі секреция бездерінің физиологиясы.       |1    |1      |
|12 |Мектеп ғимараты мен ондағы санитарлы-техникалық  |1    |1      |
|  |тетіктеріне қойылатын гигиеналық талаптар.     |     |      |
|13 |Мектеп оқу жабдықтары мен оқу құралдарына қойылатын|1    |1      |
|  |гигиеналық талаптар.                |     |      |
|14 |Күн тәртібінің гигиенасы. Жеке бас гигиенасы.   |1    |1      |
|15 |Кәсіптік оқыту мен еңбек гигиенасы.        |1    |1      |
|  |                          |15    |15     |
|  |Барлығы:                      |30 с.         |


       5. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ:
|№ |Тақырыбы  |Мазмұны       |Әдебиет       |Балл |Тап. |Бақыл|
|  |      |          |          |   |Мерз. |ау  |
|  |      |          |          |   |   |форма|
|  |      |          |          |   |   |сы  |
|1 |Салауатты  |Салауатты өмір салты|«Валеология және  |4  |1 апта|Рефер|
|  |өмір    |туралы түсінік. СӨС |дене шынықтыру»   |   |   |ат  |
|  |салтының  |бағыттары. СӨС   |журналы, Советов  |   |   |   |
|  |гигиенасы. |қалыптастыру.    |С.Е. Мектеп     |   |   |   |
|  |      |          |гигиенасы, А.,1973, |   |   |   |
|  |      |          |Белецкая В.И.    |   |   |   |
|  |      |          |Школьная гигиенаМ., |   |   |   |
|  |      |          |1983, ЛаптевА.П.  |   |   |   |
|  |      |          |Практикум по    |   |   |   |
|  |      |          |гигиене,      |   |   |   |
|  |      |          |М.,1981,Антропова  |   |   |   |
|  |      |          |М.В. Основы гигиены |   |   |   |
|  |      |          |учащихся,М.,1981.  |   |   |   |
|2 |Мұғалімдер |Мектептің      |Советов С.Е. Мектеп |4  |2апта |Рефер|
|  |мен медицина|санитарлы-гигиеналық|гигиенасы, А.,1973, |   |   |ат  |
|  |қызметкерлер|жағдайымен танысу. |Белецкая В.И.    |   |   |   |
|  |інің    |Бақылау жүргізу.  |Школьная гигиенаМ., |   |   |   |
|  |мектептегі |Оқушыларда     |1983, ЛаптевА.П.  |   |   |   |
|  |бірлесе   |гигиеналық дағдыны |Практикум по    |   |   |   |
|  |жүргізетін |қалыптастыру.    |гигиене,      |   |   |   |
|  |жұмыстары. |          |М.,1981,Антропова  |   |   |   |
|  |      |          |М.В. Основы гигиены |   |   |   |
|  |      |          |учащихся,М.,1981  |   |   |   |
|3 |Балалар мен |Балалардың денсаулық|Жасеререкшелік   |4  |3апта |Рефер|
|  |жасөспірімде|жағдайының     |физиологиясы    |   |   |ат  |
|  |рдің    |көрсеткіштері.   |курсынан әдістемелік|   |   |Жазба|
|  |денсаулық  |Денсаулық топтары.. |нұсқау. Н., 1986,  |   |   |ша  |
|  |жағдайы.  |денсаулық жағдайының|А.Г.Хрипкова    |   |   |есеп |
|  |      |мамандықты игеру,  |Возрастная     |   |   |   |
|  |      |еңбек өнімділігіне, |физиология и    |   |   |   |
|  |      |жұмыс қабілетіне  |школьная гигиена  |   |   |   |
|  |      |әсері.       |М.,1990       |   |   |   |
|4 |Үй     |Үй тапсырмасының  |Советов С.Е. Мектеп |4  |4апта |Рефер|
|  |тапсырмасын |мөлшері, үй     |гигиенасы, А.,1973, |   |   |ат  |
|  |орындауға  |тапсырмасын орындау |Белецкая В.И.    |   |   |   |
|  |қойылатын  |тәртібін құрастыру. |Школьная гигиенаМ., |   |   |   |
|  |гигиеналық |          |1983, ЛаптевА.П.  |   |   |   |
|  |талаптар.  |          |Практикум по    |   |   |   |
|  |      |          |гигиене,      |   |   |   |
|  |      |          |М.,1981,Антропова  |   |   |   |
|  |      |          |М.В. Основы гигиены |   |   |   |
|  |      |          |учащихся,М.,1981  |   |   |   |
|5 |Ұйқы    |Ұйқының маңызы.   |А.Г.Хрипкова    |4  |5апта |Рефер|
|  |гигиенасы. |Балалардың ұйқы   |Возрастная     |   |   |ат  |
|  |      |режимін дұрыс    |физиология и    |   |   |   |
|  |      |ұйымдастыру. Балал |школьная гигиена  |   |   |   |
|  |      |ұйықтатуда қазақ  |М.,1990, Советов  |   |   |   |
|  |      |халқының бесік   |С.Е. Мектеп     |   |   |   |
|  |      |әндері, олардың   |гигиенасы, А.,1973, |   |   |   |
|  |      |маңызы.       |Белецкая В.И.    |   |   |   |
|  |      |          |Школьная гигиенаМ., |   |   |   |
|  |      |          |1983, ЛаптевА.П.  |   |   |   |
|  |      |          |Практикум по    |   |   |   |
|  |      |          |гигиене,      |   |   |   |
|  |      |          |М.,1981,Антропова  |   |   |   |
|  |      |          |М.В. Основы гигиены |   |   |   |
|  |      |          |учащихся,М.,1981  |   |   |   |
|6 |Межелік   |1.Мектеп гигиенасы, |Советов С.Е. Мектеп |4  |6апат |ауызш|
|  |бақылау№1  |міндетері мен    |гигиенасы, А.,1973, |   |   |а  |
|  |      |мақсаты.2.Организмні|Белецкая В.И.    |   |   |   |
|  |      |ң өсу және даму   |Школьная гигиенаМ., |   |   |   |
|  |      |заңдылықтары.    |1983, Жасеререкшелік|   |   |   |
|  |      |3.сыртқы ортаның  |физиологиясы    |   |   |   |
|  |      |табиғат       |курсынан әдістемелік|   |   |   |
|  |      |факторларының    |нұсқау. Н., 1986,  |   |   |   |
|  |      |гигиеналық маңызы. |А.Г.Хрипкова    |   |   |   |
|  |      |4.мектеп ғимаратына |Возрастная     |   |   |   |
|  |      |және        |физиология и    |   |   |   |
|  |      |санитарлық-техникалы|школьная гигиена  |   |   |   |
|  |      |қ тетіктеріне    |М.,1990       |   |   |   |
|  |      |қойылатын гигиеналық|          |   |   |   |
|  |      |талаптар.      |          |   |   |   |
|7 |Тыныс алу  |Балалардың тыныс алу|Жасеререкшелік   |4  |7апат |Рефер|
|  |жүйесінің  |мүшелерінің     |физиологиясы    |   |   |ат  |
|  |гигиенасы. |ерекшеліктері. Тыныс|курсынан әдістемелік|   |   |   |
|  |      |алу мүшелері мен  |нұсқау. Н., 1986,  |   |   |   |
|  |      |дауы саппаратының  |А.Г.Хрипкова    |   |   |   |
|  |      |гигиенасы.     |Возрастная     |   |   |   |
|  |      |          |физиология и    |   |   |   |
|  |      |          |школьная гигиена  |   |   |   |
|  |      |          |М.,1990       |   |   |   |
|8 |Ішкі    |Ішкі секреция    |Жасеререкшелік   |4  |8 апта|Рефер|
|  |секреция  |бездерінің маңызы, |физиологиясы    |   |   |ат  |
|  |бездері.  |атқаратын қызметі. |курсынан әдістемелік|   |   |   |
|  |Жыныстық  |Жыныстық жетілу   |нұсқау. Н., 1986,  |   |   |   |
|  |жетілу   |кезеңінің гигиенасы.|А.Г.Хрипкова    |   |   |   |
|  |кезеңі.   |Жыныстық тәрбие.  |Возрастная     |   |   |   |
|  |      |          |физиология и    |   |   |   |
|  |      |          |школьная гигиена  |   |   |   |
|  |      |          |М.,1990       |   |   |   |
|9 |Зиянды   |Оқушылардың бойынан |«Валеология және  |4  |9апат |Рефер|
|  |дағдылар  |зиянды дағдыларды  |дене шынықытру»   |   |   |ат  |
|  |пофилактикас|жою.        |журналы, Советов  |   |   |   |
|  |ы.     |          |С.Е. Мектеп     |   |   |   |
|  |      |          |гигиенасы, А.,1973, |   |   |   |
|  |      |          |Белецкая В.И.    |   |   |   |
|  |      |          |Школьная гигиенаМ., |   |   |   |
|  |      |          |1983, ЛаптевА.П.  |   |   |   |
|  |      |          |Практикум по    |   |   |   |
|  |      |          |гигиене,      |   |   |   |
|  |      |          |М.,1981,Антропова  |   |   |   |
|  |      |          |М.В. Основы гигиены |   |   |   |
|  |      |          |4учащихся,М.,1981  |   |   |   |
|10 |Экскурсиялар|Күз, қыс және көктем|Советов С.Е. Мектеп |4  |10  |Рефер|
|  |гигиенасы. |мезгілдеріндегі   |гигиенасы, А.,1973, |   |апат |ат  |
|  |      |экскурсияларды   |Белецкая В.И.    |   |   |   |
|  |      |ұйымдастыру.    |Школьная гигиенаМ., |   |   |   |
|  |      |          |1983, ЛаптевА.П.  |   |   |   |
|  |      |          |Практикум по    |   |   |   |
|  |      |          |гигиене,      |   |   |   |
|  |      |          |М.,1981,Антропова  |   |   |   |
|  |      |          |М.В. Основы гигиены |   |   |   |
|  |      |          |учащихся,М.,1981  |   |   |   |
|11 |Демалыс   |Демалыс күнгі күн  |Советов С.Е. Мектеп |4  |11апат|Рефер|
|  |күндерін  |режимін дұрыс    |гигиенасы, А.,1973, |   |   |ат  |
|  |гигиеналық |ұйымдастыру     |Белецкая В.И.    |   |   |   |
|  |жағынан   |гигиенасы.     |Школьная гигиенаМ., |   |   |   |
|  |ұйымдастыру.|          |1983, ЛаптевА.П.  |   |   |   |
|  |      |          |Практикум по    |   |   |   |
|  |      |          |гигиене,      |   |   |   |
|  |      |          |М.,1981,Антропова  |   |   |   |
|  |      |          |М.В. Основы гигиены |   |   |   |
|  |      |          |учащихся,М.,1981  |   |   |   |
|12 |Межелік   |1.Мектеп жабдықтары |Жасеререкшелік   |4  |12апта|тест |
|  |бақылау №2. |және оқу құралдарына|физиологиясы    |   |   |   |
|  |      |қойылатын гигеналық |курсынан әдістемелік|   |   |   |
|  |      |талаптар.      |нұсқау. Н., 1986,  |   |   |   |
|  |      |2.Мектептегі    |А.Г.Хрипкова    |   |   |   |
|  |      |оқу-тәрбие     |Возрастная     |   |   |   |
|  |      |процесінің     |физиология и    |   |   |   |
|  |      |гигиенасы. 3.Мектеп |школьная гигиена  |   |   |   |
|  |      |оқушыларының    |М.,1990, Советов  |   |   |   |
|  |      |тамақтану гигиенасы.|С.Е. Мектеп     |   |   |   |
|  |      |4.Дене тәрбиесі мен |гигиенасы, А.,1973, |   |   |   |
|  |      |еңбек сабақтарының |Белецкая В.И.    |   |   |   |
|  |      |гигиенасы.     |Школьная гигиенаМ., |   |   |   |
|  |      |          |1983.        |   |   |   |


    6. Студенттердің өз бетімен оқытушының басшылығымен орындайтын
              жұмыстарының жоспары
|№ |Тақырыбы   |Мазмұны      |Әдебиет        |Бал|Тап.|Бақыл|
|  |       |          |            |л |Мерз|ау  |
|  |       |          |            |  |.  |форма|
|  |       |          |            |  |  |сы  |
|1 |Балалар мен |Оқушылардың бойын, |Советов С.Е. Мектеп  |4 |1  |Жазба|
|  |жасөспірімдер|салмағын, көкірек |гигиенасы, А.,1973,  |  |апта|ша  |
|  |дің өсу және |клеткасының    |Белецкая В.И. Школьная |  |  |есеп |
|  |даму     |шеңберін, өспенің |гигиенаМ., 1983,    |  |  |   |
|  |заңдылықтарын|тіршілік      |ЛаптевА.П. Практикум по|  |  |   |
|  |анықтау.   |сиымдылығын    |гигиене,        |  |  |   |
|  |       |анықтау.      |М.,1981,Антропова М.В. |  |  |   |
|  |       |Антропометрия   |Основы гигиены     |  |  |   |
|  |       |әдісі.       |учащихся,М.,1981.   |  |  |   |
|2 |Мектеп    |Қалалық және    |Советов С.Е. Мектеп  |4 |2апт|Жазба|
|  |ғимараты мен |ауылдық жерлердегі |гигиенасы, А.,1973,  |  |а  |ша  |
|  |мектеп    |мектеп орналасатын |Белецкая В.И. Школьная |  |  |есеп |
|  |маңындағы  |жерлер, маңындағы |гигиенаМ., 1983,    |  |  |   |
|  |участокты  |жер участогы, оның |ЛаптевА.П. Практикум по|  |  |   |
|  |санитарлық-ги|зоналары. Мектеп  |гигиене,        |  |  |   |
|  |гиеналық   |ғимараты.     |М.,1981,Антропова М.В. |  |  |   |
|  |тұрғыдан   |          |Основы гигиены     |  |  |   |
|  |зерттеу.   |          |учащихся,М.,1981    |  |  |   |
|3 |Организмнің |Жүйке жүйесінің  |Жасеререкшелік     |4 |3апт|Жазба|
|  |рефлекторлық |физиологиясы.   |физиологиясы курсынан |  |а  |ша  |
|  |әрекеті.   |Рефлекс ұғымы.   |әдістемелік нұсқау. Н.,|  |  |есеп |
|  |       |Рефлекстік доға.  |1986, А.Г.Хрипкова   |  |  |   |
|  |       |          |Возрастная физиология и|  |  |   |
|  |       |          |школьная гигиена    |  |  |   |
|  |       |          |М.,1990        |  |  |   |
|4 |Балалардың  |Жүйке жүйесінің  |Жасеререкшелік     |4 |4апт|Жазба|
|  |жоғарғы   |маңызы. Балалардың |физиологиясы курсынан |  |а  |ша  |
|  |дәрежелі   |жүйке жүйесінің  |әдістемелік нұсқау. Н.,|  |  |есеп |
|  |жүйке    |дамуы. Жүйке    |1986, А.Г.Хрипкова   |  |  |   |
|  |қызметінің  |жүйесінің     |Возрастная физиология и|  |  |   |
|  |жасқа    |гигиенасы.     |школьная гигиена    |  |  |   |
|  |байланысты  |          |М.,1990        |  |  |   |
|  |ерекшеліктері|          |            |  |  |   |
|  |.      |          |            |  |  |   |
|5 |Жұмыс    |Жұмыс қабілеті.  |Советов С.Е. Мектеп  |4 |5апт|Жазба|
|  |қабілетін  |Шаршау. Қажу.   |гигиенасы, А.,1973,  |  |а  |ша  |
|  |анықтау және |Зорығу. Жұмыс   |Белецкая В.И. Школьная |  |  |есеп |
|  |бағалау   |қабілетін сақтау. |гигиенаМ., 1983,    |  |  |   |
|  |әдістері.  |Мектеп оқушыларының|ЛаптевА.П. Практикум по|  |  |   |
|  |       |шаршауы және    |гигиене,        |  |  |   |
|  |       |зорығуын бодырмау |М.,1981,Антропова М.В. |  |  |   |
|  |       |шаралары.     |Основы гигиены     |  |  |   |
|  |       |          |учащихся,М.,1981    |  |  |   |
|6 |Анализаторлар|Анализаторлар   |Жасеререкшелік     |4 |6апа|Жазба|
|  |гигенасы.  |туралды түсінік.  |физиологиясы курсынан |  |т  |ша  |
|  |Анализаторлар|Көру анализаторы. |әдістемелік нұсқау. Н.,|  |  |есеп |
|  |жүйесіндегі |Есту анализаторы. |1986, А.Г.Хрипкова   |  |  |   |
|  |бейімделу  |Олардың гигиенасы. |Возрастная физиология и|  |  |   |
|  |құбылысы.  |Көру қабілетін   |школьная гигиена    |  |  |   |
|  |       |сақтау.      |М.,1990        |  |  |   |
|7 |Анализаторлар|Анализаторлар   |Жасеререкшелік     |4 |7апа|   |
|  |әрекетіндегі |туралды түсінік.  |физиологиясы курсынан |  |т  |   |
|  |шартты    |Көру анализаторы. |әдістемелік нұсқау. Н.,|  |  |   |
|  |рефлексті  |Есту анализаторы. |1986, А.Г.Хрипкова   |  |  |   |
|  |реттеу.   |Олардың гигиенасы. |Возрастная физиология и|  |  |   |
|  |       |Көру қабілетін   |школьная гигиена    |  |  |   |
|  |       |сақтау.      |М.,1990        |  |  |   |
|8 |Ішкі секреция|Эндокриндік бездер,|Жасеререкшелік     |4 |8  |Жазба|
|  |бездерінің  |олардың маңызы,  |физиологиясы курсынан |  |апта|ша  |
|  |физиологиялық|қызметі. Гомондар. |әдістемелік нұсқау. Н.,|  |  |есеп |
|  |маңызы.   |Гуморалдық реттелу.|1986, А.Г.Хрипкова   |  |  |   |
|  |Жыныстық   |          |Возрастная физиология и|  |  |   |
|  |тәрбие.   |          |школьная гигиена    |  |  |   |
|  |       |          |М.,1990        |  |  |   |
|9 |Мектеп    |Балалардың     |Советов С.Е. Мектеп  |4 |9апа|Жазба|
|  |оқушыларының |тамақтану рационын |гигиенасы, А.,1973,  |  |т  |ша  |
|  |тамақтану  |құру. Тамаққа   |Белецкая В.И. Школьная |  |  |есеп |
|  |гигиенасы.  |қойылатын     |гигиенаМ., 1983,    |  |  |   |
|  |Балалардың  |гигиеналық     |ЛаптевА.П. Практикум по|  |  |   |
|  |тамақтану  |талаптар. Тамақтану|гигиене,        |  |  |   |
|  |рационын   |тәртібі. Тамақтану |М.,1981,Антропова М.В. |  |  |   |
|  |құру.    |принциптері.    |Основы гигиены     |  |  |   |
|  |       |          |4учащихся,М.,1981   |  |  |   |
|10 |Санитарлық-ги|Оқушылардың    |Советов С.Е. Мектеп  |4 |10 |Жазба|
|  |гиеналық   |санитарлы-гигиеналы|гигиенасы, А.,1973,  |  |апат|ша  |
|  |тақырыптарына|қ ережелермен   |Белецкая В.И. Школьная |  |  |есеп |
|  |әңгіме    |таныстыру және   |гигиенаМ., 1983,    |  |  |   |
|  |құрастыру.  |дағды қалыптастыру.|ЛаптевА.П. Практикум по|  |  |   |
|  |       |          |гигиене,        |  |  |   |
|  |       |          |М.,1981,Антропова М.В. |  |  |   |
|  |       |          |Основы гигиены     |  |  |   |
|  |       |          |учащихся,М.,1981    |  |  |   |
|11 |Бастауыш   |Гимнастикалық   |Советов С.Е. Мектеп  |4 |11ап|Жазба|
|  |сыныпта   |жаттығулардың   |гигиенасы, А.,1973,  |  |ат |ша  |
|  |жүргізілетін |гигиеналық маңызы. |Белецкая В.И. Школьная |  |  |есеп |
|  |гимнастиклық |Жаттығулардың   |гигиенаМ., 1983,    |  |  |   |
|  |жаттығулар  |түрлері.      |ЛаптевА.П. Практикум по|  |  |   |
|  |өтетін    |Жаттығуларды    |гигиене,        |  |  |   |
|  |орындар мен |нормалау. Сырғанау |М.,1981,Антропова М.В. |  |  |   |
|  |сырғанау   |алаңын тексеру.  |Основы гигиены     |  |  |   |
|  |алаңдарын  |          |учащихся,М.,1981    |  |  |   |
|  |санитарлық-ги|          |            |  |  |   |
|  |гиеналық   |          |            |  |  |   |
|  |тұрғыдан   |          |            |  |  |   |
|  |зерттеу.   |          |            |  |  |   |
|12 |Жүрек-қан  |Жүрек-қан тамырлар |Жасеререкшелік     |4 |12ап|Жазба|
|  |тамырлар   |жүйесі. Жүрек-тамыр|физиологиясы курсынан |  |та |ша  |
|  |ауруларының |жүйесінің аурулары,|әдістемелік нұсқау. Н.,|  |  |есеп |
|  |алдын алу.  |оларды алдын алу. |1986, А.Г.Хрипкова   |  |  |   |
|  |       |Балалардың     |Возрастная физиология и|  |  |   |
|  |       |жүрек-тамыр    |школьная гигиена    |  |  |   |
|  |       |жүйесінің жастық  |М.,1990, Советов С.Е. |  |  |   |
|  |       |ерекшеліктерін   |Мектеп гигиенасы,   |  |  |   |
|  |       |ескере отырып оқу |А.,1973, Белецкая В.И. |  |  |   |
|  |       |және дене     |Школьная гигиенаМ.,  |  |  |   |
|  |       |жүктемелерін    |1983.         |  |  |   |
|  |       |ескеру.      |            |  |  |   |
|13 |Тірек-қимыл |Мектеп оқушыларының|Жасерекшелік      |4 |13ап|Жазба|
|  |аппаратының |қаңқа құрылысының |физиологиясы курсынан |  |та |ша  |
|  |гигиенасы.  |ерекшеліктері.   |әдістемелік нұсқау. Н.,|  |  |есеп |
|  |       |Балалар қаңқасының |1986, А.Г.Хрипкова   |  |  |   |
|  |       |дұрыс дамуы.    |Возрастная физиология и|  |  |   |
|  |       |Сколиоз.      |школьная гигиена    |  |  |   |
|  |       |Жалпақтабандылық  |М.,1990, Советов С.Е. |  |  |   |
|  |       |          |Мектеп гигиенасы,   |  |  |   |
|  |       |          |А.,1973, Белецкая В.И. |  |  |   |
|  |       |          |Школьная гигиенаМ.,  |  |  |   |
|  |       |          |1983.         |  |  |   |
|14 |Қауіпсіздік |Қауіпсіздік    |Советов С.Е. Мектеп  |4 |14-1|Жазба|
|  |техникасы  |техникасының    |гигиенасы, А.,1973,  |  |5апа|ша  |
|  |және     |ережесімен     |Белецкая В.И. Школьная |  |т  |есеп |
|  |жарақаттануды|таныстыру.     |гигиенаМ., 1983,    |  |  |   |
|  |бодырмау.  |Жарақаттанудан   |ЛаптевА.П. Практикум по|  |  |   |
|  |       |сақтану шаралары. |гигиене,        |  |  |   |
|  |       |          |М.,1981,Антропова М.В. |  |  |   |
|  |       |          |Основы гигиены     |  |  |   |
|  |       |          |учащихся,М.,1981    |  |  |   |

7. ОҚУ – ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІНІҢ ҚАМТУ КЕСТЕСІ
Негізгі әдебиеттер:
1.А.Г.Хрипкова. Возрастная физиология и школьная гигиена. М., 1990.
2.Ю.А.Ермолаева. Возрастная физиология. М.,1985.
3.Н.Н.Леонтева, К.Б.Маринова. анатомия и физиология детского организма.
М.,1986.
4.С.Жұмабаев. жасеркшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы. А., 1991.
5.Белицкая В. И., Громова З. П., Егорова Т. И. Школьная гигиена. М.
Медицина, 1983.
6.Советов С. Е. Школьная гигиена А., 1988.
7.Антропова М. В. Гигиена детей и подростков. М., 1982.
8.Антропова М. В. Основы гигиены учащихся.
9.Антропова М. В. Школьная гигиена. М., 1970.
10.Габович Р. Д. Гигиена М., 1977.
11.Куценко Г. И., Жажкова И. А. Основы гигиены. М.,1980.
12.Сапожникова Р. Г. Гигиена обучения в школе. М., 1974.
13.Матюшонок М.Т. “Физиология и гигиена детей и подростков”, Минск
“Высш.шк”,1980г
        Қосымша:
14.Н.В.Зимкин. Физиология человека.М., 1975.
15.Я.М.Коциский. Физиология человека. М.,1982.
16.Л.г.Воронин. Физиология высшей нервной деятельности.М.,1979.
17.Ф.А.Имагулова, Н.И.Төлепбекова. Адам физиологиясы.А., 1985.
18.А.Кузембаева. Адам анатомиясы. А.,2002.
19.Е.Б.Керимбеков. Адам анатомиясы. А.,1992.
1.6. Білімді бағалау бойынша ақпарат:


                                   4 кесте
|№ |Оқулықтар және оқу-әдістемелердің    |Әдебиеттер|Студент  |Пайызы  |
|  |атаулары                |саны   |саны    |     |
|Негізгі әдебиеттер                              |
|1 |С.Жұмабаев. жасеркшелік физиологиясы  |50    |57     |88    |
|  |және мектеп гигиенасы. А., 1991.    |     |      |     |
Пәндер