Файл қосу


СТУДЕНТТЕР ҮШІН Заңгердің кәсіптік этикасы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ             |
|ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                 |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты    |ОӘК         |ПОӘК 042-18-20.1.44/02-2013  |
|«Кәсіптік заңгердің этикасы»|          |                |
|пәнінің оқу-әдістемелік   |№1 басылым     |                |
|кешені           |09.2013       |                |
|              |          |                |


        СТУДЕНТТЕР ҮШІН «Заңгердің кәсіптік этикасы»
             ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
                 (СИЛЛАБУС)
                 СЕМЕЙ 2013 1. ӘЗІРЛЕГЕН
   Құрастырушы:   «құқықтану»    кафедрасы   аға    оқытушысы          Майшекина Э.С.
 2. ТАЛҚЫЛАҒАН
   2.1. «Құқықтану» кафедрасының отырысында № 1 хаттама   «  »  09.
   2013ж.
   Кафедра меңгерушісі                   Елеманов С.Х.   2.2.  Гуманитарлық-заң  факультетінің  оқу-әдістемелік  бюросында
   отырысында
   № 1 хаттама «  » 09. 2013ж.
      Төраға
         Кеңесбаева Ш.С
 3. БЕКІТІЛДІ
   Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесі отырысында шығаруға мақұлданған
   және ұсынылған №1 « » 09. 2013ж. №  хаттама


   ОӘК төрағасы, бірінші проректор               Искакова
   Г.К


   АЛҒАШ ЕНГІЗІЛДІ № 1


Мазмұны
1. Жалпы ереже
2. Пәннің мазмұны бойынша және сабақ түрлеріне байланысты сағаттарды бөлу
3. Пәнді оқытуға байналысты оқу әдістемелік нұсқама
4. Курс форматы
5. Курс саясаты
6. Бағалау саясаты
7. Әдебиеттер

     1. Жалпы ереже
     - Оқытушының аты-жөні – Майшекина Э.С
     - Кафедра – «ҚҰҚЫҚТАНУ»;
     - Байланыс ақпараты- тел.350426,бас оқу ғимараты №1, кабинет 605
     - Пән атауы –«Заңгердің кәсіптік этикасы»;
     - Кредиттер саны – 1;

  1.1. Пәннің мазмұнының қысқаша сипаты.
Құқықтық білімнен басқа заңгер-маман кәсіби қызметтік міндеттерді аса
белсенділікпен шеше алуға мүмкіндік жасайтын ізгілікті-этикалық нормаларын
игеру қажет.Ол өзін өзі ұстай алу керек, салмақты болып, жас мамандарға
үлгі тұтатывндай өнегелі қызметкер болуы тиіс. «Заңгердің кәсіптік этикасы»
осыны негіздейді.
     1.2. «заңгердің кәсіптік этикасы курсының негізгі мақсаты:
Құқықтық білімнен басқа заңгер-маман кәсіби қызметтік міндеттерді аса
белсенділікпен шеше алуға мүмкіндік жасайтын ізгілікті-этикалық нормаларын
игеру қажет.Ол өзін өзі ұстай алу керек, салмақты болып, жас мамандарға
үлгі тұтатындай өнегелі қызметкер болуы тиіс. «Заңгердің кәсіптік этикасы»
осыны негіздейді.
     1.3. Пәнді оқытудың негізгі міндеті
Этиканың ғылым ретінде теориялық негіздерін ашу, заң саласындағы түрлі
мамандардың кәсіби этикасы спецификасының  қажеттілігін  негіздеу,құқық
қорғау органдары қызметкерінің этикалық расталған әдептілікке, күрделі,
төтенше,жанжал жағдайларында дұрыс шешім қабылдай алуына дайындауға жол
беру.
     1.4 Курс оқытылуы аяқталған кезінде студент :
  Осы курсты игерген соң,студент білуі қажет:
  -Заңгер кәсіби этикасының теориялық және тәжірбиелік негіздерін:
  -Моральдың,  ізгіліктің  негізгі  ұғымдарын,  ережелерін,  олардың
  функцияларын және категорияларын
  -Заңгер этикасының негізгі принциптері
 .  1.5 Курстың басты деректемелері:
  -ҚР-ның Конституциясы
  -ҚР ның қылмыстық құқығы
  -ҚР ның азаматтық құқығы
  -ҚР әкімшілік құқығы
  1.6 Курстың деректемелері:
  -ҚР-ның қылмыстық іс жүргізу кодексі
  -ҚР-ның азаматтық іс жүргізу құқығы
  -Сот және сот төрелігі
  -Нотариат
  -Адвокаттық қызмет.   2 Пәннің мазмұны бойынша және сабақ түрлеріне байланысты сағаттарды
бөлу
                                   Кесте 1
|№ |Тақырып атаулары      |Сағаттар      |Әдебиеттер      |
|п/п|              |          |           |
|  |              |дәріс|СОЖӨЖ  |СӨЖ |           |
|1 |2             |3  |4    |5  |6          |
|1 |Тақырып 1.Этика ұғымы және |1,5 |1,5   |1,5 |7.1,7.27,3,7.4,7.5, |
|  |оның заты         |   |    |   |7.6,7.7,7.8,7.9   |
|2 |Тақырып 2. Заңгердің кәсіби|1,5 |1    |1,5 |7.1,7.27,3,7.4,7.5, |
|  |этикасының заты, міндеті, |   |    |   |7.6,7.7,7.8,7.9   |
|  |ерекшелігі.        |   |    |   |           |
|3 |2-Модуль.Заңгердің кәсіптік|1,5 |1    |1,5 |7.1,7.27,3,7.4,7.5, |
|  |қызметінің         |   |    |   |7.6,7.7,7.8,7.9   |
|  |ізгілікті-этикалық     |   |    |   |           |
|  |құрайтындары.       |   |    |   |           |
|  |Тақырып 3. Құқық қорғау  |   |    |   |           |
|  |органдары қызметкерінің  |   |    |   |           |
|  |кәсіптік қызметінің    |   |    |   |           |
|  |категориялары.Кәсіби борыш.|   |    |   |           |
|4 |Тақырып 4.Мораль.Мораль  |1,5 |1    |1,5 |7.1,7.27,3,7.4,7.5, |
|  |функциялары, оның құрылым |   |    |   |7.6,7.7,7.8,7.9   |
|  |және элементтері.     |   |    |   |           |
|5 |Тақырып 5.Мораль ізгілікті |1,5 |1    |1,5 |7.1,7.27,3,7.4,7.5, |
|  |қызметті анықтайтын    |   |    |   |7.6,7.7,7.8,7.9   |
|  |әлеуметтік факторлар    |   |    |   |           |
|  |жүйесін құрайтындардың бірі|   |    |   |           |
|  |ретінде..         |   |    |   |           |
|6 |Тақырып 6. құқық қорғау  |1,5 |1    |1,5 |7.1,7.27,3,7.4,7.5, |
|  |органдарының жеке     |   |    |   |7.6,7.7,7.8,7.9   |
|  |мамандықтарын қызметінің  |   |    |   |           |
|  |ізгілікті-этикалық     |   |    |   |           |
|  |негіздері.         |   |    |   |           |
|7 |3- Модуль Заңгердің кәсіби |2  |1    |2  |7.1,7.27,3,7.4,7.5, |
|  |этикасын қолданбалы    |   |    |   |7.6,7.7,7.8,7.9   |
|  |құрайтындар        |   |    |   |           |
|  |Тақырып 7.Құқық қорғау   |   |    |   |           |
|  |органдары қызметкерінің  |   |    |   |           |
|  |кәсіптік қарым-қатынас   |   |    |   |           |
|  |жасау мәдениеті.      |   |    |   |           |
|8 |Тақырып 8. Әдептілік    |2  |    |2  |7.1,7.27,3,7.4,7.5, |
|  |заңгердің кәсіптік     |   |    |   |7.6,7.7,7.8,7.9   |
|  |қызметінде.        |   |    |   |           |
|9 |Тақырып 9. Жанжал және оның|2  |    |2  |7.1,7.27,3,7.4,7.5, |
|  |моральдық ізгідікті    |   |    |   |7.6,7.7,7.8,7.9   |
|  |құрылысы          |   |    |   |           |


   3. Пәнді оқыту бойынша әдістемелік нұсқаулар
     «Заңгердің кәсіптік этикасы»  пәні  бойынша  әрбір  сабаққа
студенттер жоспардағы негізгі және қосымша әдебиеттер тізіміне сәйкес және
баспасөз материалдарын пайдаланып дайындалуы тиіс (негізгі бөлімдер мен
тараулар әрбір сабаққа анықталып отырады). Студенттерге жазбаша жұмыстарды
орындау барысында Шәкәрім университетінің  компьтерлерін пайдалануға, сол
арқылы интернетке кіріп, мағлұматтар және ақпараттар алуға рұқсат беріледі.

    4. Курс форматы

       Аудиториялық  уақытқа  кіретіндер:  дәрістер,  оқылған
материалдарды пікір алмасу,  әртүрлі  материалдарды  және  нормативтік
актілерді талдау. Әрбір сабаққа студенттер жоспардағы негізгі және  қосымша
әдебиеттер тізіміне сәйкес дайындалуы тиіс (негізгі бөлімдер мен тараулар
әрбір сабаққа анықталып отырады). Бақылау жұмысқа қатыспаған және кешіккен
студент ешқандай балл алмайды.
Әрбір дәріске қатысып белсенділік танытқаны үшін 5 баллдан беріледі.Әрбір
семинарда «өте жақсы» жауап максималды 15 баллмен теңестіріледі.
     Негізгі ұғымдар әрбір дәріс барысында түсіндіріледі. Сабақтарға
қатысу және негізгі ұғымдарды,  анықтамаларымен,  түсініктерімен  жазу
студенттердін міндеті. Егер студент белгілі бір  себептермен  сабаққа
қатыспаса, дәрісті ол топтағы басқа бір студенттер алуы керек. Ал оқытушы
дәрісті сабақтан тысқары уақытта студентке беруді тиіс емес (қандай себеп-
салдары болса да). Дәріс материалдары және семинар,  өздік  жұмыстар
тақырыптарына студенттер алдын ала таныса алады, универсиеттің сайтында
электронды журналға енгізілген.

  5.Курс саясаты
      Әрбір сабақта  студент  қаралатын  материалдарды  талқылауға
белсенділікпен қатысуы керек. Оның белсенділігі жауап беру сапасы негізінде
бағаланады. Жеке жауап беру мен топ құрамында сөз сөйлей қарастырылады.
      Дәріске қатыспау 0 балл деп есептелінбейді,Студенттің семинар
сабағына дайын болмауы -0 балл  болып  есептелінбейді  және  айыппұл
санкциялары қолданылады. Егер себепті түрде сабақтан қалса және  оны
растайтын құжаттары мөр басылып расталса онда студент қалған сабағын
оқытушының уақыты бос болса тапсырмаларды ауызша жауап беру арқылы өтей
алады. Бірақ ескерте кететін жайт әрбір сабақты бағалау аптасына бір рет
міндетті түрде электронды журналға қойылады. Қойылған бағалар автоматты
түрде базада сақталады. Әрбір студен 1 -межелік бақылауды яғни, максималды
балл 270 + 30 балл дәріске қатысқаны үшін қосылады сонда жалпы жиыны 300
балл, 100 пайызды деген көрсеткішті жинауы мүмкін.  2- межелік бақылауда
максималды 300 балл, 100 пайыз екуінің жиыны 600 баллды құрап 100 пайыз
деген көрсеткішке ие болады.
Төмендегі таблицада әрбір сабаққа берілетін баллдар көрсетілген.
    Студенттерге  жазбаша  жұмыстарды  орындау  барысында  Шәкәрім
университетінің компьтерлерді пайдалануға рұқсат беріледі
    Студенттер Шәкәрім университетінің кітапханасында  жұмыс  істеп,
кітапхана ережесіне сәйкес кітаптарды үйге алуына болады
   Емтихан: қорытыды емтихан тест бойынша өткізіледі. 6. Бағалау саясаты
Әртүрлі жұмыстар түрлерін бағалау критерийлері
                                   Кесте 2
|Апта  |Бақылау түрі                 |Барлық |ескертулер  |
|    |                       |баллдар|       |
|    |                       |саны  |       |
|1   |2                      |3   |4      |
|1   |1 және 7 апта бойынша барлық аудиториялық  |30   |       |
|    |сабақтарға қатысу              |    |       |
|2   |Семинар сабақтарда жауап беру1 және 7 апта  |105  |       |
|    |бойынша                   |    |       |
|    |                       |    |       |
|3   |Студенттің өздік жұмысы үй тапсырмасы    |70   |       |
|4   |Эссе (әрбір жұмысқа), Жазбаша ситуациялық  |35   |       |
|    |жұмыс (әрбір жұмысқа), Реферат (әрбір    |    |       |
|    |жұмысқа), Дискуссияда қатысу (әрбір жұмысқа) |    |       |
|5   |                       |60   |       |
|    |                       |    |       |
|1 ден 7 апталық оқытудың қорытынды баллдары     |300  |       |СРСП     |
|    |                       |    |       |
|1   |8 және 15 апта бойынша барлық аудиториялық  |30   |       |
|    |сабақтарға қатысу              |    |       |
|2   |Семинар сабақтарда жауап беру1 және 7 апта  |105  |       |
|    |бойынша                   |    |       |
|    |                       |    |       |
|3   |СӨЖ                     |70   |       |
|4   |СОЖӨЖ                    |35   |       |
|5   |2-Межелік бақылау              |60   |       |
|    |8 ден 15 апталық оқытудың қорытынды баллдары |300  |       |
|Емтихадағы жалпы баллдар               |400  |       |
|Академиялық кезеңдегі қорытынды баллдар       |1000  |       |7. Әдебиеттер
1. Негізгі әдебиеттер
1.Афанасьева А.В Этика и психология профессиональной деятельности.-М.,2004
2)
2.Анцупов А.Я ,Шипилов А.И Конфликтология. М. ЮНИТИ-ДАНА ,2002
3.Букреев  В.И  Этика  права:  от  истоков  этики  и  права  к
мировоззрению.Учеб.пособие .М,1998
4.Габитов Этика Юриста.Учебное пособие.Алматы; 2003.
5.Пивоваров П.Г Пофессиональная  этика  сотрудников  правоохранительных
органов: Учеб. Пособие / под ред. Г.В. Дубова, А.В. Опалева.-2е,изд;
6.Халиулина В.П. Профессиональная этика юриста.-М.2004
Қосымша әдебиеттер тізімі;
1.Адам құықтары туралы жалпы Декларация (1948г):  Права  человека  и
судопроизводство. Собрание международных документов. М., 1996.
2.Минимальные стандартные правила, касающиеся отправления правосудия в
отношении несовершеннолетних «Пекинские правила» - Права  человека  и
судопроизводство. Собрание международных документов. М., 1996.
3ҚР-ның Конституциясы-30.08.1995 Алматы: Казахстан, 2004.
4.Қазастан Республикасының Азаматтық Кодесі.- Алматы: 2005
5.ҚР-ның Азаматтық іс жүргізу Кодексі- Алматы: Норма-К, 2004
6. ҚР-ның Қылмыстық Кодексі. Алматы: 2003
7.ҚР-ның Қылмыстық іс жүргізу Кодексі-Алматы, 2005.
8.ҚР-ның Адвокаттық қызмет туралы  1997ж 5 желтоқсанда қабылданған заңы
Астана , 2003 ж.
9.«ҚР-ның сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы» 2000ж 25желтоқсанғы
 ҚР заңы.  Астана: 2001.
10 «ҚР-ның сотжүйесінің тәуелсіздігін күшейту жөніндегі шаралар туралы» ҚР-
ның Президентінің Жарлығы 2000ж 1 қыркүйек. Астана: 2001
11 «Сот әкімшілігінің жаңа жүйесінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі
шаралар туралы» ҚР-ның Президентінің Жарлығы 2000ж 12 қазан.
12.Судья этикасының Кодексі 19.12.96 г. Алматы, Жеты Жаргы, 2001 ж
13Положение о республиканской и областных дисциплинарно - квалификационных
коллегиях судей (утверждено Указом Президента РК от 26 .06. 2001 года №
643) Алматы: 2001
14Мемлекеттік қызметшілердің ар-намыс Кодексі (Правила служебной этики
государственного служащего). 2005 ж мамыр. Астана: 2005 ж.
15Нотариустың  ар-намыс  Кодексі.  Утвержден  республиканским  съездом
частнопратикующих нотариусов от 16 февраля 2001 г. –Бюллетень нотариуса,
2001, №1, с.10-12
15Ішкі істер органдары қызметкелерінің ар-намыс Кодексі. ҚР-ның  ІІМ  №163
Бұйрығыот 1999 ж. 4 сәуір
17Ішкі істер органдары қызметкерлерінің этика ережелері.  ҚР-ның  ІІМ
бұйрығымен бекітілген24 желтоқсан 2003 ж.
18 Жол полициясы қызметкерлерінің этика ережелері. ҚР-ның ІІМ бұйрығымен
бекітілген 30 қазан 2003ж
19.«ҚР-да сот билігі туралы заңдылықтарды қолданудың кейбір мәсәлелері
туралы» ҚР-ның Жоғары Сот Пленумының 14.05.1998ж.- в Сборнике постановлений
Пленума Верховного суда Республики Казахстан. Алматы, 2005
Монографиялар, оқу әдебиеттері,аралық басылымдар:
1.  Ғабитов Т.Х.Заңгер этикасы. Оқу құралы, Алматы, 2003 г.
2.  Гусейнов А.А. Введение в этику. - М. МГУ, 1985
3.  Бойков А.Д. Этика профессиональной защиты по уголовным делам. - М.,
1978
4.  Барщевский М.Ю. Адвокат, адвокатская фирма, адвокатура. -М., 1995
5.  Барщевский М.Ю. Адвокатская этика М., Профобразование – 2000
6.  Ватман Д.П. Адвокатская этика. - М.: Юридическая литература, 1977
7.  Волченко Л.Б. Гуманность, деликатность, вежливость, этикет. -М.:МГУ,
1992
8.  Волхеев Н.Ф. Правовая культура судебного процесса. -М.: Юридическая
литература, 1980
9Жалыбин С. Этика защиты в уголовном судопроизводстве //Правовая реформа в
Казахстане.- 2000 г., N 2, с.16-21
10.Жалыбин  С.  Некоторые  проблемы  законодательства  в  адвокатской
деятельности //Вестник Министерства юстиции.- 1996.-N9
11.  Мами  К.А.  Нравственность  судьи  как  ценностный  критерий
правосудия//Материалы расширенного совещания Верховного Суда по вопросам
укрепления государственной дисциплины и соблюдения судейской этики. –
Астана, 2003. -С.4-8
12. Сарсембаев А. О некоторых вопросах в работе комиссий по судебной
этике. /Зангер.-2003.-№12.-С.25-27
Пәндер