Файл қосу


Тарихты оқыту|Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі           |
|Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті          |
|3 деңгейлі СМЖ құжат  |          |               |
|             |          |ПОӘК             |
|             |          |042-14-5-2.01.20.2/01-2014  |
| «Тарих пәндерін оқыту  |          |               |
|әдістемесі» пәнінің   |№1 басылым     |               |
|оқу-әдістемелік кешені  |          |               |


            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
             «Тарих пәндерін оқыту әдістемесі»
                «6N020300»- Тарих мамандығына арналған


        ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК БАҒДАРЛАМАСЫ                 Семей 2014

  1. ӘЗІРЛЕГЕН
Құрастырушы _________«___»__________200__г. Мұхаметжанова Н.А.,т.ғ.к. Семей
қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Қазақстан тарихы»
кафедрасының оқытушысы


  2. ТАЛҚЫЛАҒАН
2.1. Семей  қаласының  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік  университетінің
«Қазақстан тарихы» кафедрасының отырысында
      «_____»___________2014 ж., №______хаттама


    Кафедра меңгерушісі            Н.Мухаметжанова


2.2. Экономика, құқық гуманитарлық ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік
кеңесінің отырысында
      «___»____________2014 ж., №____    хаттама


     Төрайымы                             С.
Тойкин
  3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында шығаруға мақұлданған
және ұсынылған
      «___»____________2014 ж., №____хаттама


ОӘК төрағасы,
бірінші проректор                       Г.Искакова


АУЫСТЫРЫЛҒАН №____баспа «_______»__________2009ж.                  Мазмұны


  1. Қолданылу аймағы
  2. Нормативтік сілтемелер
  3. Жалпы ереже
  4. Оқытушылар үшін пәннің жұмыс бағдарламасының мазмұны
  5. Магистранттардың өздік жұмыстары тақырыптарының тізімі
  6. Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы.
  7. Оқу-әдістемелік әдебиеттердің қамтамасыз етілу картасы
  8. Әдебиеттер


  1 ҚОЛДАНЫЛУ АУМАҒЫ
   «Тарихты оқыту әдістемесі» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені
   «6N0203»  -«Тарих»  мамандықтары  магистранттарға  арналған.  Ол
магистранттарды курстың мазмұнымен, оның маңыздылығы және қажеттілігін,
қурс саясатын, дағды мен іскерліктің тақырыптарымен  таныстырады. Оқу-
әдістемелік кешені пәнді оқып білудегі негізгі басшылық болып табылады.


  2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР


   «Тарихты оқыту әдістемесі» пәні бойынша осы оқу-әдістемелік кешені
келесі құжаттардың ұсынымдарымен және талаптарына сәйкес берілген пән
бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді және жасайды :
   «6№0203» -«Тарих»  мамандықтағы мемлекеттік жалпы міндетті білім
стандарты ҚР МЖБС 3.08.0.ХХ-2006, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігінің «____»______ 2006 жылғы, № ____ бұйрығы бойынша әрекетке
еңгізілді және бекітілді.
   - СТУ 042- РГКП-СГУ -8-2007 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенін жасау және
ресімдеужің жалпы талабы» университет стандарты
   - ДП 042- 08.10.10.12-2007 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы
және мазмұны» құжатталған процедура
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің мазмұнының қысқаша сипаты
   «Тарихты оқыту әдістемесі» курсы – Қазақстан және Орта Азия жеріндегі
мемлекеттердің пайда болуын, қалыптасуын, мәдениеттердің пайда болуын,
дамуын, дүниежүзілік тарихтағы орнын және тарихи оқиғаларды объективті
оқытудың әдістемелік негізде нақты деректер негізінде қарастырады.
     Бұл курс мемлекеттердің пайда болуы мен дамуын зерттеп, олардың
тарихтағы орнын анықтауда тарих ғылымына өзіндік үлес қосады.
   3.2  Курсты  негізгі  мақсаты.  Курс  бойынша  оқу  материалын
жетілдіру.Тарихи ғылымдар жүйесінде «Тарихты оқыту әдістемесі»  курсының
орнын көрсету.Тарихи ғылым ретінде «Тарихты оқыту әдістемесі»  курсының
мәнін анықтау. Қазақстан мемлекетінің даму эволюциясы және оның негізгі
аспектілерімен таныстыру. ХХғ. Қазақстан тарихының  деректемелері  мен
тарихнамасымен танысу.  Аса  маңызды  жылнамалар  мен  оларды  жазған
ортағасырлық тарихшылар туралы мағлуматтар  беру.  Зерттеу  кезеңдерін
белгілеу. Қазақстан тарихы бойынша даму заңдылықтары, шаруашылық және
мәдени өмірі жөнінде  кең  түсініктерді  орнықтыру.  Саяси  тарихтың
деректемелерімен және зерттеулерімен таныстыру.
  3.3 Пәннің негізгі міндеттері- Курс теориялық біліммен қатар практикалық
дағдылар беруге де міндет етіп, магистранттарға тіл деректерін нақты танып,
сөйлеу, жазу мәдениетін жетілдіруді мақсат ете отырып, оларды ғылыми
зерттеу жұмыстарына бейімдеуіне де баса назар аударады.
  3.4 Пәнді зерттеу нәтижесінде магистрант меңгеру керек:
   «Тарихты оқыту  әдістемесі»  курсының  кезеңдерін,  Қазақстанның
географиялық кеңістікте алатын орнын, Қазақстанның қазіргі заман тарихының
әлеуметтік-мәдени және шаруашылық–экономикалық даму ерекшеліктерін, тарихи
даму үрдісін магистранттарға ғылыми негізде түсіндіруді алға міндет етіп
қояды.
3.5 Пән пререквизиті
  Пәнді толық меңгеру үшін магистранттар «Қазақстан тарихы nәнін» оқып
игеруі тиіс.Сонымен қатар конспект жасау,реферат жаза білу,ғылыми,оқу-
әдістемелік әдебиеттермен жұмыс істей білуі,лабораториялық сабақта тиісті
жаттығу жұмыстарын жасай білуі  тиіс.және  кезеңдік,қорытынды  бақылау
жұмыстарын уақытында тапсырып отыруы қажет.
  3.6 Пән постреквизиті:
  «Тарихты оқыту әдістемесі» курсының кезеңдерін оқыту
  - Оқытушының аты-жөні – Мұхаметжанова Нүргуль Ахметжановна., т.ғ.к.
  - Кафедра –тарих және құқық
  - Байланыс ақпараты – тел: 44-38-26, оқу корпусы № 1, кабинет 1006
  - Дәрістерді өткізу орны - 1006 аудитория;
  - Пән атауы – «Тарихты оқыту әдістемесі»
  - Кредиттер саны – 3;
  - Оқу жоспарынан шығарым:
|Курс   |Семестр |Кредит|Дәріс |МӨЖ  |Барлығы  |Бақылау түрі   |
|1     |2    |1   |15   |60   |75    |Емтихан     |


4. Оқытушылар үшін пәннің жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны

Кесте -2 Пәннің мазмұны. Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
|Тақырып аттары және оның |Сағат |Қолданылатын әдебиеттер         |
|мазмұны         |саны |                    |
|Дәріс сабақтары                             |
|Кіріспе.         |   |Ә.Бөкейханов Шығармалар. Алматы, 1994 ж.|
|             |1   |4.М.Дулатұлы. Оян қазақ» Алматы 1991 ж. |
|             |   |5.Актуальные вопросы методики обучения |
|             |   |истории в средней школе М, 1999 г.   |
|Тарихты оқыту әдістемесі |1   |Қазақстан Республикасының Конституциясы.|
|курсының қызметі     |   |Алматы 1999ж.              |
|             |   |7.Гора П.В. Повышение эффективности   |
|             |   |обучения истории в средней школе М,   |
|             |   |8.Н.Назарбаев. Ғасырлар тоғысында. А,  |
|             |   |1996.                  |
|Тарихты оқыту      |1   |Абай Құнанбаев Екі томдық шығармалары  |
|әдістемесінің қалыптасу |   |Алматы, 1986 ж.             |
|және даму кезеңдері   |   |Ы.Алтынсарин. Таңдамалы шығармалары.  |
|             |   |Алматы 1994 ж.             |
|             |   |Ә.Бөкейханов Шығармалар. Алматы, 1994 ж.|
|Тарихты оқытудағы әдістер|1   |Методика преподавания истории в школе М,|
|мен тәсілдер       |   |1999 г.                 |
|             |   |Дайри Н.Г. Современные требования к   |
|             |   |уроку истории М, 1998 г         |
|Тарихты оқытудың     |1   |Актуальные вопросы методики обучения  |
|әдістерін топтастыру   |   |истории в средней школе М, 1999 г.   |
|             |   |Қазақстан Республикасының Конституциясы.|
|             |   |Алматы 1999ж.              |
|             |   |Гора П.В. Повышение эффективности    |
|             |   |обучения истории в средней школе М,   |
| Тарихты оқытудағы    |1   |Абай Құнанбаев Екі томдық шығармалары  |
|көрнекіліктер.      |   |Алматы, 1986 ж.             |
|             |   |Ы.Алтынсарин. Таңдамалы шығармалары.  |
|             |   |Алматы 1994 ж.             |
| Тарих пәні бойынша сабақ|1   |Актуальные вопросы методики обучения  |
|формалары.        |   |истории в средней школе М, 1999 г.   |
|             |   |Қазақстан Республикасының Конституциясы.|
|             |   |Алматы 1999ж.              |
|             |   |                    |
| Жоғарғы оқу орындағы  |1   |Абай Құнанбаев Екі томдық шығармалары  |
|тарих пәні.       |   |Алматы, 1986 ж.             |
|             |   |Ы.Алтынсарин. Таңдамалы шығармалары.  |
|             |   |Алматы 1994 ж.             |
| Тарихты оқытудағы    |1   |Актуальные вопросы методики обучения  |
|жаңашылдық.       |   |истории в средней школе М, 1999 г.   |
|             |   |Қазақстан Республикасының Конституциясы.|
|             |   |Алматы 1999ж.              |
| Дәріс түрлері.     |2   |Абай Құнанбаев Екі томдық шығармалары  |
|             |   |Алматы, 1986 ж.             |
|             |   |Ы.Алтынсарин. Таңдамалы шығармалары.  |
|             |   |Алматы 1994 ж.             |
| Тарих пәні бойынша түрлі|2   |Актуальные вопросы методики обучения  |
|жоспарлар        |   |истории в средней школе М, 1999 г.   |
|             |   |Қазақстан Республикасының Конституциясы.|
|             |   |Алматы 1999ж.              |
| Оқытудың жаңа      |2   |Абай Құнанбаев Екі томдық шығармалары  |
|технология-лары     |   |Алматы, 1986 ж.             |
|             |   |Ы.Алтынсарин. Таңдамалы шығармалары.  |
|             |   |Алматы 1994 ж.             |5. Магистранттардың өздік жұмыстарының тақырыптары
|Пән бойынша түрлі әдебиеттер тізбегін жасау, қысқаша аннотация жазу    |
|Пәнге байланысты термин сөздер жинағын құрастыру             |
|Саяси өмір мәселелері туралы хабарлама бойынша конспектілеу        |
|Қоғамның саяси- әлеуметтік құрылымы бойынша хабарламамен танысу      |
|Қазіргі заманғы парадигмалар туралы ақпараттар жазу           |
|Саяси, Экономикалық әлеуматтанулық тақырыптар бойынша мәліметтермен ой  |
|бөлісу.                                  |
|Пән бойынша түрлі әдебиеттер тізбегіне аннотация жазу          |
| Қ.Тоқаевтің еңбегіне конспекті                      |
|«Саясат» журналы бойынша хабарлама                    |
|Қоғамның саяси- әлеуметтік құрылымы хабарлама даярлау          |
|Қазіргі заманғы парадигмалар мен саяси бағдаралама туралы ақпараттар   |
|жинау                                   |
| Қазақстан Республикасының мемлекеттігі туралы мәселелер бойынша әңгіме  |
|Саяси -мәдение, саяси элита мәселелері бойынша хабарлама даярлау     |
|Дін саясаты және оның мәселелері бойынша хабарлама даярлау        |
|Саяси-құқықтық пен заңдылықтар жөнінде хабарлама             |
Кесте 3- Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы
|Тақырыптары       |Әдістемелік материалдар, |Өз бетімен  |Бақылау  |
|            |плакаттар         |оқу сұрақтары|формасы  |
|Дәріс сабақтары     |             |       |     |
|1            |2             |3      |4     |
|Кіріспе.        |Тақта. бор, норматив.-құқ.|1.3     |Конспект |
|            |акт. конспект,оқулықтар  |       |     |
|            |ситуациялық тапсырмалар  |       |     |
|Тарихты оқыту әдістемесі|Тақта. бор, норматив.-құқ.|2.4     |Сұхбаттасу|
|курсының қызметі    |акт конспект,оқулықтар  |       |     |
|            |ситуациялық тапсырмалар  |       |     |
|Тарихты оқыту      |Тақта. бор, норматив.-құқ.|3.5,3.6   |Баяндама |
|әдістемесінің қалыптасу |акт конспект,оқулықтар  |       |     |
|және даму кезеңдері   |ситуациялық тапсырмалар  |       |     |
|Тарихты оқытудағы    |Тақта. бор, норматив.-құқ.|4.4     |Баяндама |
|әдістер мен тәсілдер  |акт конспект,оқулықтар  |       |     |
|            |ситуациялық тапсырмалар  |       |     |
|Тарихты оқытудың    |Тақта. бор, норматив.-құқ.|5.7,5.8,5.9 |Сұхбаттасу|
|әдістерін топтастыру  |акт конспект,оқулықтар  |       |     |
|            |ситуациялық тапсырмалар  |       |     |
| Тарихты оқытудағы   |Тақта. бор, норматив.-құқ.|6.5     |Баяндама |
|көрнекіліктер.     |акт конспект,оқулықтар  |       |     |
|            |ситуациялық тапсырмалар  |       |     |
| Тарих пәні бойынша   |Тақта. бор, норматив.-құқ.|7.4,7.5   |Сұхбаттасу|
|сабақ формалары.    |акт конспект,оқулықтар  |       |     |
|            |ситуациялық тапсырмалар  |       |     |
| ЖОО тарих пәні.    |Тақта. бор, норматив.-құқ.|8.5,8.6   |Сұхбаттасу|
|            |акт конспект,оқулықтар  |       |     |
|            |ситуациялық тапсырмалар  |       |     |
| Тарихты оқытудағы   |Тақта. бор,        |9.4,9.5   |Конспект |
|жаңашылдық.       |конспект,оқулықтар    |       |     |
|            |ситуациялық тапсырмалар  |       |     |
| Дәріс түрлері.     |Тақта. бор, норматив.-құқ.|10.3     |Конспект |
|            |акт конспект,оқулықтар  |       |     |
|            |ситуациялық тапсырмалар  |       |     |
| Тарих пәні бойынша   |Тақта. бор, норматив.-құқ.|       |Сұхбаттасу|
|түрлі жоспарлар     |акт ситуациялық      |       |     |
|            |тапсырмалар        |       |     |
|            |конспект,оқулықтар    |       |     |
| Оқытудың жаңа     |Тақта. бор, норматив.-құқ.|12.5,12.6  |Баяндама |
|технология-лары     |акт ситуациялық      |       |     |
|            |тапсырмалар        |       |     |
|            |конспект,оқулық      |       |     |
7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

Кесте 4- Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
|Оқулықтар,       |Жалпы саны   |Магистранттар  |Қамтамасыз етілу  |
|оқу-әдістемелік    |        |саны      |пайызы,%      |
|әдебиеттердің аттары  |        |        |          |
|. Қоз         | 5       |2        |90%        |
|Актуальные вопросы   |        |        |          |
|методики обучения   |        |        |          |
|истории в средней школе|        |        |          |
|М, 1999 г.       |        |        |          |
|            |        |        |          |
|            |        |        |          |
| Қазақстан       |5       |2        |90%        |
|Республикасының    |        |        |          |
|Конституциясы. Алматы |        |        |          |
|1999ж.         |        |        |          |
|            |        |        |          |
|            |        |        |          |
|Абай Құнанбаев Екі   |4       |2        |90%        |
|томдық шығармалары   |        |        |          |
|Алматы, 1986 ж.    |        |        |          |
|Ы.Алтынсарин. Таңдамалы|2       |2        |90%        |
|шығармалары. Алматы  |        |        |          |
|1994 ж.        |        |        |          |8. Әдебиет
8.1 Негізгі әдебиеттер:
8.1.1. Абай Құнанбаев Екі томдық шығармалары Алматы, 1986 ж.
8.1.2.Ы.Алтынсарин. Таңдамалы шығармалары. Алматы 1994 ж.
8.1.3.Ә.Бөкейханов Шығармалар. Алматы, 1994 ж.
8.1.4.М.Дулатұлы. Оян қазақ» Алматы 1991 ж.
8.1.5.Актуальные вопросы методики обучения истории в средней школе М, 1999
г.
8.1.6.Қазақстан Республикасының Конституциясы. Алматы 1999ж.
8.1.7.Гора П.В. Повышение эффективности обучения истории в средней школе М,

8.1.8.Н.Назарбаев. Ғасырлар тоғысында. А, 1996.
8.1.9.Н.Назарбаев Тәуелсіздігіміздің бес жылы. Алматы, 1996
8.1.10.Методика преподавания истории в школе М, 1999 г.
8.1.11.Дайри Н.Г. Современные требования к уроку истории М, 1998 г.
8.1.12.Колосков А.Г. История в школе М, 1997 г.
8.1.13.М.Шоқай Түркістанның қилы тағдыры. Алматы. 1992.
8.1.14.Лейбенгруб П.С. О  повторении на уроках истори в ҮІІ-Х классах
М,1998 г.
8.1.15.Биберина А.В. Тестовые задания для проверкт знаний учащихся по
истории древнего мира М, 1996 г.
.8.1.16.Будаева О.Д. Документ на уроке истории Тверь, 1996 г.
8.1.17.Политология. Энциклопедический словарь. М, 1993.
8.1.18.Зуев Д.Д. Школьный учебник М, 1997 г.
8.1.19.Илинская И.А. Проблемные ситуации и пути их создания на уроке М,
1997 г.
8.1.20.Әл-Фарабидің тарихи философиялық тракттаттары. А, 1992.
8.1.21.Справочно-методическое пособие для учителей М, 1996 г.
8.1.22.К.Рысбайұлы. Қазақстан Республикасының тарихы. А. 2003.
8.1.23.М.Чапай. Қазақстан тарихы. А. 2000
8.1.24.Коменский Я.А. Великая дидактика. М,.
8.1.25.Т.Омаров . Тарих тағылым не дейді? А, 1993.
8.1.26.М.Қозыбаев. Ақтаңдақтар ақиқаты. А, 1996.
8.1.27.К.Нұрпейсов . Алаш және Алаш Орда. А, 1998.
8.1.28.М.Қойгелдиев. Алаш қозғалысы. Алматы, 1995.
8.1.29.Қозыбаев М. Жауды шаптым ту байлап. А, 1994.
8.1.30.Т.Омарбеков. ХХ ғасырдағы Қазақстан тарихының өзекті мәселелері.
А, 2001.
8.1.31.Т.Т.Тұрлығұл. Мектепте Қазақстан тарихын оқытудың теориясы  мен
әдістемесі. Алматы, 2003 жыл.
8.1.32.Т.Т.Тұрлығұл. Қазақстан тарихын оқытудың өзекті мәселелері //Қазақ
тарихы №2, 2003 жыл.
8.1.33.Қазақстан тарихын оқытудың танымдық-тәрбиелік мәні. //Ұлағат №2,
2003ж.
8.1.34.Акназаров Б. Некотрые вопросы обучения истории Казахстана в школе.
Алматы, 1997 жыл.

8.2 Қосымша әдебиеттер
8.2.1.Тарих таным және тәрбие // Семь дней 05.09.2002ж.
8.2.2.Н.Назарбаев Қазақтың бүкіл тарихы-бірігу тарихы, тұтастану тарихы.
//Отан тарихы №1. 1998 жыл.
8.2.3.Әбдіғұлов Б.Қ. Қазақ елінің  қысқаша  курсын  оқытуға  арналған
материалдар. Алматы, 1997 жыл.
8.2.4.Мәрсәлі Р. Тарихи білім берудің мәселелері  //Қазақстан  тарихы
әдістемесі. №1, 2005 жыл.
8.2.5. Қосымша тарихи әдебиеттерді пайдалану. //Қазақ тарихы №4, 2002 жыл.
8.2.6.І.Есенберлин «Алмас қылыш» Алматы, 1971 жыл.
8.2.7.Абылай хан Алматы, 1992 жыл.
8.2.8.Тілеужанов Б. Сырым туралы сыр. Алматы 1992 жыл.
8.2.9. Қасымбаев Ж. Кенесары хан Алматы, 1993 жыл.
8.2.10.Тарих мұғалымдерінің жұмыс тәжірибесінен Алматы, 1954 жыл.
8.2.11.Т.Т.Тұрлығұлов Тарих  пәнін  жаңа  программамен  оқытудың  жайы
//Қазақстан мектебі №11, 1971 жыл.
8.2.12.Әбдіғалиев Қ. Осы заманға педагогикалық технология  //Қазақстан
мектебі. №2, 2001 жыл.
8.2.13.Жарықбаев Қ. Психология Алматы, 1993 жыл.
8.2.14.И. Морев Методологические основы дидактики Москва 1997 г.
8.2.15.Қозыбаев М.к. История и современность А, 1991 жыл.
8.2.16.Қозыбаев М.К. казахстан на рубеже веков: размышления и поиски
Алматы, 2000 г.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть