Файл қосу


Қаржы қатынастарының қатысушыларыҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

        ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

 | |
|3 деңгейлі СБЖ құжаты    |О Ә К       |             |
|               |         |             |
|               |         |042-18-4.1.01/02-2013   |
|«Қаржы» пәнінен студенттерге |№ 2 баспа     |             |
|арналған пәннің жұмыс оқу  |         |             |
|бағдарламасы         |         |             |


  5В050800 «Есеп және аудит» , 5В051000 «Мемлекеттік жергілікті басқару»
                мамандығы үшін


                 «Қ А Р Ж Ы»


           ПӘНІНІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
       СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ


                 Семей 2012
1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ:

Құрастырушы ___________Журтыбаева И.С. - Шәкәрім атындағы Семей
Мемлекеттік Университетінің «Қаржы» кафедрасының аға оқытушысы


2. ТАЛҚЫЛАНДЫ:
2.1. Шәкәрім атындағы Семей Мемлекеттік Университетінің «Қаржы»
кафедрасының отырысында талқыланды және бекітілді

Хаттама №__   __.___.200__ ж

«Қаржы» кафедрасының меңгерушісі,
э.ғ.к., доцент ____________Масалимова С.Ж.

2.2.Қаржы-экономикалық факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында
мақұлданды

Хаттама №__   _____ 200__ ж

Оқу-әдістемелік бюросының төрағасы,
э.ғ.к., доцент __________ Тойкин С.Х.


3. БЕКІТІЛДІ:
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді және
басылымға жіберуге ұсынылды

Хаттама №__   _________ 200__ ж

Оқу-әдістемелік кеңесінің
төрағасы,        ___________ Искакова Г.К.

                  Мазмұны

|   |Жалпы мәліметтері                        |  |
|   |Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі  |  |
|   |Студенттерге арналған пәнін оқыту бойынша әдістемелік нұсқаулар|  |
|   |Курс форматы                          |  |
|   |Курс саясаты                          |  |
|   |Баға көю саясаты                        |  |
|   |Әдиебеттер тізімі                        |  |1.Жалпы мәліметтер
 ▪ Дәріс және практикалық сабақты жүргізушілер – Журтыбаева И.С.,Омарова
  А.К., Нурмадиева Г:Д:
 ▪ Кафедра – Қаржы;
 ▪ Байланыс ақпараттары – тел: 53-03-16, оқу ғимараты № 8, кабинет № 229-
  230;
 ▪ Пәннің атауы – «Қаржы»;
 ▪ Кредит саны – 3;
 ▪ Жұмыс оқу жоспарынан көшірме.
            Жұмыс оқу жоспарынан көшірме|Кур|Семестр                 |Кредит|Дәріс |СПС   |ОСӨЖ  |
|с |                     |-тер |(сағат|(сағат) |(сағат)|
|  |                     |   |)   |     |    |
|1. |Тақырып 1. Кiрiспе. Қоғамдық ұдайы    |1   |1   |1,5   |4,5  |
|  |өндірістегі қаржының мәні, функциялары  |   |   |     |    |
|  |мен ролі.                |   |   |     |    |
|2. |Тақырып 2. Қаржы жүйесiн ұйымдастыру   |1   |1   |1,5   |4,5  |
|3. |Тақырып 3. Қаржылық саясат және қаржылық |1   |1   |1,5   |4,5  |
|  |механизм.                |   |   |     |    |
|4. |Тақырып 4 Шаруашылық жүргiзушi      |1   |1   |1,5   |4,5  |
|  |субъектiлер қаржылары          |   |   |     |    |
|5. |Тақырып 5. Мемлекет қаржысының жалпы   |1   |1   |1,5   |4,5  |
|  |сипаттамасы. Мемлекеттік табыстар және  |   |   |     |    |
|  |шығындар                 |   |   |     |    |
|6. |Тақырып 6. Салықтар және салық жүйесін  |1   |1   |1,5   |4,5  |
|  |ұйымдастыру               |   |   |     |    |
|7. |Тақырып 7. Мемлекеттiк бюджет      |1   |1   |1,5   |4,5  |
|8. |Тақырып 8. Мемлекеттік бюджеттен тыс   |1   |1   |1,5   |4,5  |
|  |қорлар.                 |   |   |     |    |
|9. |Тақырып 9. Мемлекеттiк кредит және    |1   |1   |1,5   |4,5  |
|  |мемлекеттiк қарыз            |   |   |     |    |
|10.|Тақырып 10. Үй шаруашылықтарының қаржысы.|1   |1   |1,5   |4,5  |
|11.|Тақырып 11. Сақтандыру          |1   |1   |1,5   |4,5  |
|12.|Тақырып 12. Экономиканы мемлекеттiк   |1   |1   |1,5   |4,5  |
|  |қаржылық реттеу             |   |   |     |    |
|13 |Тақырып 13. Қаржы нарығы.        |1   |1   |1,5   |4,5  |
|14 |Тақырып 14. Сыртқы экономикалық     |1   |1   |1,5   |4,5  |
|  |байланыстар жүйесiндегi қаржылар.    |   |   |     |    |
|15 |Тақырып 15. Қаржы және инфляция.     |1   |1   |1,5   |4,5  |
|  |Барлығы сағат саны            |15  |15  |22,5   |67,5  |   3 Кесте – Пән мазмұны
|№ |Тақырып мазмұны                             |
|1 |Тақырып 1. Кiрiспе. Қоғамдық ұдайы өндірістегі қаржының мәні,      |
|  |функциялары мен ролі.                          |
|  |Қаржы ұғымы құндық экономикалық категория ретінде. Ақша және қаржы.   |
|  |Қаржының обьективті және субьективті себептермен анықталатын      |
|  |қажеттілігі. Қаржының табиғаты. Тауар-ақша қатынастарыжәне қаржы. Ұдайы |
|  |өндіріс процесіндегі қаржылар.                     |
|  |Қаржы қатынастарының қатысушылары. Қаржынық құрамы, оның қызмет ету   |
|  |сфералары.                               |
|  |Қаржының спецификалық белгілері, тауар-ақша қатынастары жүйесіндегі   |
|  |олардың шекаралары. Нарық жағдайында жаңа қаржы қатынастарының дамуы.  |
|  |Қаржының функциялары. Қоғамдық ұдайы өндірістегі экономикалық      |
|  |категорияның функиялары мен ролін шектеу. Қаржының функцияларына    |
|  |экономистер көзқарастарының эволюциясы.                 |
|  |Қаржының басқа экономикалық категория-армен (бағамен, еңбекақымен,   |
|  |несиемен) өзара байланысы.                       |
|  |Қаржы ресурстары мен қорлары қаржы қатынастарының материалдық заттай  |
|  |иелері ретінде. Қаржы ресурстарының көздері. Қаржы ресурстарының өсу  |
|  |факторлары.                               |
|2 | Тақырып 2. Қаржы жүйесiн ұйымдастыру                  |
|  |Қаржылық жүйе ұғымы. Категорияның қызмет ету сипатына сапалық      |
|  |әдістемелердіқамтып көрсететін қаржы жүйесінің элементтері. Қаржы    |
|  |жүйесін сыныптаудың белгілері. Қаржы қатынастары обьектілерінің мәнін  |
|  |жиынтық түрде анықтайтын қаржы жүйесінің бөліктері мен буыдары.     |
|  |Функционалдық белгісі бойынша қаржы жүйесінің құрылымы.Қаржы жүйесінің |
|  |құрылымының сызбасы.                          |
|  |Қаржы жүйесін ұйымдастырудың негізгі қағидаттары. Қаржы жүйесін     |
|  |жетілдірудің бағыттары. Нарықтық жағдайда экономиканы құрудағы қаржы  |
|  |жүйесінің ролі.                             |
|3 |Тақырып 3. Қаржылық саясат және қаржылық механизм.           |
|  |Қаржылық саясат мазмұнын ашу. Қаржылық тактика және қаржылық стратегия. |
|  |Қаржылық саясаттың мазмұны, мiндеттерi, принциптерi, мақсаттары.    |
|  |Қаржылық механизм құрылымы. Қаржылық рычагтар. Нарықтық қатынастарға  |
|  |көшу кезiндегi Қазақстан Республикасының қаржылық саясатының      |
|  |ерекшелiктерi.                             |
|  |Қаржыларды басқарудың принциптерi және мазмұны. Қаржыларды басқарудағы |
|  |ғылыми көзқарас. Қаржыларды басқарудың элементтерi. Қаржы министрлiгi  |
|  |және Мемлекеттiк Кiрiс министрлiгiнiң құқықтары және мiндеттерi.    |
|  |Кәсiпорындар және ұйымдарды басқару.                  |
|  |Қаржылық жоспарлау мазмұны. оның ерекшелiктерi. Қаржылық жоспарлау   |
|  |объектiлерi және субъектiлерi. Қаржылық жоспарлау принциптерi, әдiстерi.|
|  |Қаржылық жоспарлауды iске асыру этаптары. Қазақстан Республикасы    |
|  |қаржылық жоспарларының жүйесi. Қаржылық болжау қажеттiлiгi. Мемлекеттiң |
|  |жиынтық қаржылық балансы. Кiрiстер және шығыстар балансы. Кәсiпорынның |
|  |қаржылық көрсеткiштерi. Нормалар және нормативтер.           |
|  |Қаржылық қатынастарды құқықтық реттеу. Қаржылық-құқықтық механизм.   |
|  |Қаржылық-құқықтық нормалар. Қаржылық-құқықтық әдiстерi. Мемлекеттiң   |
|  |қаржылық қызметiнiң мазмұны. Қаржылық-құқықтық актiлер.         |
|  |Қаржылық бақылау мәнi. Қаржылық бақылаудың принциптерi және       |
|  |мақсаттары.Субъектiлерiнен тәуелдi қаржылық бақылау түрлерi. Аудиторлық |
|  |бақылау. Қаржылық бақылау әдiстерi. Ревизия қаржылық бақылаудың негiзi |
|  |ретiнде. Қазақстан Республикасында қаржылық бақылауды ұйымдастыру.   |
|4 |Тақырып 4 Шаруашылық жүргiзушi субъектiлер қаржылары          |
|  |Кәсiпорын және ұйым қаржыларының табиғаты, олардың ұдайы өндiрiс    |
|  |процесiндегi ролi. Кәсiпорын және ұйым қаржыларының функциялары.    |
|  |Кәсiпорын, мекеме және ұйым қаржыларының ерекшелiктерi. Кәсiпорын ұйым, |
|  |мекемелердiң жiктелуi. Негiзгi ұйыдастырушылық құрылымдардың кәсiпорын |
|  |қаржыларының ерекшелiктерi. Шаруашылық серiктестiктер, акционерлiк   |
|  |қоғамдар, мемлекеттiк кәсiпорындар қаржылары.              |
|5 |Тақырып 5. Мемлекет қаржысының жалпы сипаттамасы. Мемлекеттік түсімдер |
|  |мен шығындар                              |
|  |Мемлекеттiң экономикалық өмiрге қатысуы. Экономикалық ресурстарды қайта |
|  |тарату қажеттiлiгi. “Жанама әсерлер” әсерi және оларды реттеу шаралары. |
|  |“Қоғамдық товар” ұғымы. Мемлекеттiк қаржылар функциялары. Мемлекеттiк  |
|  |қаржылар үзбелерi және олардың сипаттамасы. Мемлекеттiк меншiк     |
|  |формалары.                               |
|  |Экономикалық категория ретiндегi “мемлекеттiк кiрiстер” ұғымы. Алғашқы, |
|  |аралық және соңғы кiрiстердi қалыптастыру. Мемлекеттiк кiрiстер     |
|  |диалектикасы. әртүрлi қайнар көздерден қалыптасатын мемлекеттiк     |
|  |кiрiстердiң құрамдас бөлiктерi. әртүрлi белгiлерi бойынша мемлекеттiк  |
|  |кiрiстердi жiктеу.                           |
|  |“Мемлекеттiк шығындар” ұғымының мәнi. Мемлекеттiк шығындардың      |
|  |әлеуметтiк-экономикалық ролi. Принциптерi. Мемлекеттiк шығындардың   |
|  |критерилерi және жiктелу түрлерi. Мемлекеттiк шығындарды қаржыландыру  |
|  |әдiстерi және формалары. Экономикаға. әлеуметтiк-экономикалық шараларға |
|  |шығындар. Бiлiм беруге, денсаулық сақтауға шығындар. әлеуметтiк     |
|  |шараларды қаржыландыруға шығындар. Қорғанысты қаржыландыру шығындары.  |
|6 |Тақырып 6. Салықтар және салық жүйесін ұйымдастыру.           |
|  |Салықтардың ұғымы, оның мәні. Салықтардың функциялары. Мемлекеттік   |
|  |дамуымен және тауар-ақша қатынастарынң жетілдірілуімен байланысты    |
|  |салықтардың және олардың функциясының эволюциясы.            |
|  |Салық салудың және салықтарды ұтымды ұйымдастырудың қағидаттары. Салық |
|  |жүйесі, нарықтық экономика жағдайында оны құруға қойылатын негізгі   |
|  |талаптар.Салықтарды ұымдастыру мен алудың негізі ретіндегі салық    |
|  |элементтері. Тура және жанама салықтар және олардың ұйымдастырылуы.   |
|7 |Тақырып 7. Мемлекеттiк бюджет.                     |
|  |Мемлекеттiк бюджеттiң экономикалық табиғаты. Бюджеттiк қатынастардың  |
|  |спецификасы. “Мемлекеттiк бюджет” ұғымы. ҚР-ның мемлекеттiк бюджетiнiң |
|  |кiрiстерi және шығыстары құрамы және құрылымы. Бюджеттi құруда     |
|  |қолданылатын принциптер. Бюджеттiк жiктелу және оның ерекшелiктерi.   |
|  |Бюджет тапшылығын туғызатын факторлар. Бюджеттiк процестi ұйымдастыру. |
|  |Мемлекеттiк бюджеттер мазмұны, олардың қаржылық жүйе құрылымындағы орны.|
|  |Жергiлiктi бюджеттер: олардың аймақтың әлеуметтiк-экономикалық     |
|  |дамуындағы ролi. Жергiлiктi бюджеттiң кiрiс бөлiгiнiң құрамы. Жергiлiктi|
|  |бюджеттiң шығыс бөлiгiнiң құрамы. Арнайы экономикалық аймақтар     |
|  |қаржыларының мазмұны.                         |
|8 |Тақырып 8. Мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар.              |
|  |Мемлекеттік бюджеттен тыс қорлардың қажеттіліг мен мәні. Қоғамның    |
|  |әлеуметтік-экономикалық дамуындағы бюджеттен тыс қорлардың ролі.    |
|  |Бюджеттен тыс қорлардың сыныптамасы. Басқарудың жергілікті органдарының |
|  |бюджеттен тыс қорлары. Қорлардың қаражат-тарын қалыптастыру       |
|  |проблемалары. Дағдарыстың даму кезеңіндегі Қазақстанда бюджеттен тыс  |
|  |қорлардың жұмыс істеуіндегі қайшылықтар.                |
|  |Әлеуметтік бюджеттен тыс қорлар.Қазақстан республикасының Ұлттық қоры. |
|  |Әлеуметтік сақтандыру қоры. Мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қоры.   |
|  |Әлеуметтік сақтандыру қоры.Инновациялық және инвестициялық қорлар 2015 |
|  |жылға дейін Қазақстанның индустралды-инновациялық дамуының стратегиясын |
|  |жүзеге асырудың қаржылық көздері ретінде.                |
|9 |Тақырып 9. Мемлекеттiк кредит және мемлекеттiк қарыз.          |
|  |Мемлекеттiк кредит мәнi. Функциялары. Мемлекеттiк кредит формасы.    |
|  |Мемлекеттiк кредит жiктелуi. Мемлекеттiк кредиттiк қатынастарда     |
|  |қолданылытын әдiстер. Халықаралық мемлекеттiк кредит. Мемлекеттiк қарыз |
|  |ұғымы. Iшкi мемлекеттiк қарыз мәселелерi. Мемлекеттiк қарызды басқару  |
|  |және оның негiзгi әдiстерi.                       |
|10 |Тақырып 10. Үй шаруашылықтарының қаржысы.                |
|  |Үй шаруашылықтары экономикалық қызметтің субьектілері ретінде. Ұдайы  |
|  |өндіріс үрдісіндегі экономикалық ресурстардың толық айналымын қамтамасыз|
|  |етудегі үй шаруа-шылықтарының ролі. Өндіріс факторларының нарығы және  |
|  |оған үй шаруашылықтарының қатысуы. Үй шаруашылықтары қаржысының мәні,  |
|  |олардың фунцияларының мазмұны. Үй шаруашылықтары қаржы ресурстарының  |
|  |ұғымы, олардың құрамы мен құрылымы. Үй шаруашылықтарының бюджеті.    |
|  |Кірістерді қалыптастыру. Ақша қорлары: жеке, бірлескен қорлар. Үй   |
|  |шаруашылықтарының кірістері мен олардың сипаттамасы. Үй         |
|  |шаруашылықтарының жалпы табысы. Үй шаруашылықтарының тұрақты және    |
|  |уақытша кірістері. Үй шаруашылықтарының кірістерін қалыптастыру-дағы  |
|  |еңбекақының ролі.                            |
|11 |Тақырып 11. Сақтандыру                         |
|  |Сақтандырудың экономикалық табиғаты және оның қызметiнiң сфералары.   |
|  |Сақтандырудың мақсаты және олардың категориялары. Сақтандыру қорларын  |
|  |қалыптастыру әдiстерi. әлеуметтiк сақтандыру. әлеуметтiк қауiпсiздендiру|
|  |қоры. Жеке және мүлiктiк сақтандыру ерекшелiкте000рi. ҚР-дағы сақтандыру|
|  |iсi.                                  |
|12 |Тақырып 12. Экономиканы мемлекеттiк қаржылық реттеу.          |
|  |Қаржы-экономикалық реттеудiң шетелдiк концепциялары. Экономиканы    |
|  |мемлекеттiк қаржылық реттеу мәнi және жiктелуi. Макроэкономикалық    |
|  |тепе-теңдiк және қаржылар. Шығындар мультипликаторы және салықтық    |
|  |мультипликатор қызметi. Фискалдық саясат варианттары. Салықтардың    |
|  |нарықтық тепе-теңдiкке әсерi                      |
|13 |Тақырып 13. Қаржы нарығы.                        |
|  |Қаржылық нарықтың ерекшелiктерi және оның басқа нарықтардан       |
|  |айырмашылығы. Қаржылық нарықтың қызмет ету алғышарттары. Бағалы қағаздар|
|  |түрлерi. Бағалы қағаздар эмиссиясының мақсаттары. Қаржылық нарықтың   |
|  |қатысушылары. Қаржылық нарық жiктелуi. Қор биржасының функциялары және |
|  |оның қаржылық қызметi.                         |
|14 |Тақырып 14. Сыртқы экономикалық байланыстар жүйесiндегi қаржылар.    |
|  |Сыртқы экономикалық қатынастар сипаты және оның даму бағыттары.     |
|  |Қазақстандағы экспорттық-импорттық операциялар. Сыртқы экономикалық   |
|  |қызметтердi реттеу әдiстерi. Валюталық курс әсерiнiң механизмi. Кеден  |
|  |бажы және оның бағыттары. Кәсiпорын және ұйымдар валюталық ресурстарын |
|  |қалыптастыру. Елдiң төлем балансы. Төлем балансының құрылымы және   |
|  |жағдайы.                                |
|15 |Тақырып 15. Қаржы және инфляция.                    |
|  |Инфляция іс-әрекетінің факторлары. Инфляция табиғаты және оның     |
|  |қаржылармен байланысы. Инфляцияның типтерi, олардың сипаты. Инфляцияның |
|  |айқындалу формалары және инфляция механизмi.              |
|  |Инфляцының әлеуметтік-экономикалық салдары. Ақшалай табыстар мен жинақ |
|  |ақшалардың құнсыздануы. Табыстар мен байлықты қайта бөлу. Ақша     |
|  |қаражаттарын заттандыру. Инвестициялық қызметтің төмендеуі. Халықтың  |
|  |және кәсіпорындардың ақша қаражаттарын бүркемелі тәркілеу.       |
|  |Қазақстандағы инфляция ерекшеліктері. Бейімделу саясатының шаралары.  |
|  |Мемлекеттің инфляцияға қарсы саясаты. Баға мен еңбекақыны реттеу.    |


   3. ПӘНДІ ОҚЫТУ БОЙЫНША СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

   Пәнді оқу бойынша әдістемелік нұсқаулар студент онымен танысқанда,
пәнді оқу процесін тиімді ұйымдастыра алу мүмкіндіктерін жетік білу үшін
дұрыс құрылуы керек.
   ҚР Білім және Ғылым министрлігімен бекітілген оқулық бағдарламасымен
сәйкес әртүрлі  экономикалық  мамандықтағы  студенттер  оқитын  барлық
сұрақтарды қамтиды. Онда корпорация қаржыларын ұйымдастыру және  оның
қаржылық  ортасын,  мазмұны,  мақсаттары  мен  функциялары  жазылған.
Корпорацияның  инвесторлармен,  жабдықтаушылармен,  сатып  алушылармен,
жұмысшылармен,  қаржылық делдалдармен, мемлекетпен қаржылық  қатынастар
жүйесі қарастырылған. Корпорация қаржысын  ұйымдастыруда  корпорацияның
меншікті капиталының, табыстарды қалыптастыру мен тарату процесін заңды
реттеу маңызды орынға ие.
  «Қаржы» оқу барысында қаржылық-несиелік сұрақтары бойынша ҚР үкіметінің
экономикалық саясатының білімін, шаруашылық субьектілерінің даму жағдайын
талдау, кәсіпорынның бизнес жоспарын құру, қаржылық жоспарды құрастыруды
жетік білуі қажет.
 - дәріс және тәжірибе сабақтарына дәптер бастау;
 - Тәжірибе сабақтарында калькулятор болуы тиіс;
 - 1-3 тақырыптар теориялық болып табылады, сондықтан оқу барысында
  заңдыоық және нормативті-құқықтық базаны, сонымен қатар экономикалық
  газет-журналдардан экономикалық мақалаларды пайдалану керек;
 - 4-15 тақырыптар теориялық-әдістемелік және практикалық сипатта,тәжірибе
  сабақтары ауызша және жазбаша жауаптарды қарастыратын  интенсивті
  режимде болады. Сондықтан негізгі және қосымша әдебиеттермен жұмыс
  істеп, төменде көрсетілген барлық нұсқауларды орындау қажет.
  Әдістемелік нұсқаулар: берілген курс бойынша  негізгі  әдебиеттерді
пайдалану керек, ауызша сұрауға арналған сабақ мазмұнына сәйкес сұрақтар,
бақылау жұмыстарының сұрақтарын, есептерді тәжірибелік сабаққа арналған
дәптерге жазу керек.
  Студенттерге жеке тапсырмалар мен есептер шығаруға беріледі. Тәжірибелік
тапсырмаларды орындау топ бойынша жүргізіліп тапсырылады. Әрбір топ курс
барысында бір ауызша презентация тапсыруы керек.  Әрбір  жұмыс  және
тәжірибелік сабақтың талдауын әрбір студентпен жеке орындалуы тиіс.
  Аудиторияда берілген есеп сабақ барысында есептелуі тиіс. Бұндай есептер
күтпеген жерден болуы мүмкін және қайта қарастыруға болмайды. Бұндай
есептерді шығару үшін калькулятор қажет.   4 КУРС ФОРМАТЫ

Қатысу - дәріске, практикалық сабақтарға міндетті түрді  қатысуы.  Егер
сіз белгілі бір себептермен  сабаққа  қатыспасаңыз, онда  таңдалмаған
мәліметтер үшін жауапкершілікті өзіңізге аласыз.
Тәртіп - сабақ  барысында бұзылған  тәртіп үшін студент  аудиториядан
шығарылып және курс бойынша қанағаттанарлықсыз деген баға алады.
Бақылау тапсырмалары – олар  міндетті  түрде орындалып ,  белгіленген
уақытта тапсырылуы керек. Мерзімінен кеш тапсырылған  жұмыстардың бағасы
кемітіледі.
Үй тапсырмасы - әрбір сабаққа  студенттер  әдебиеттердің негізгі және
қосымша тізіміне сәйкес дайындалуы керек. Сабаққа  кешігіп қалған немесе
дәріске қатыспаған студенттер автоматтыы түрде 0 балл алады.
Тапрсырмаларды дайындау:
0 балл, кем тапсырғандардың баллдары кемітіледі.
Межелік аттестация -  межелік аттестация қорытындысы  сабаққа  қатысу
есебімен, студенттің өздік  жұмысымен  уақытында  тапсырылған,  сабақ
барысында ауызша не жазбаша формада жауап  беруіне, межелік  бақылаудың
қорытындысын есепке ала отырып, шығарылады. 5семестр барысында 2 межелік
аттестация өтеді.
Көшіріп алу және плагиат – кез келген көшіріп алу немесе плагиат (басқа
студенттенрдің дайын жұмыстарын көшіріп алу) аудиториядан шығарып жіберу
немесе бүкіл курс бойына қанағаттанарлықсыз деген баға қойылады.
Ұялы телефондар – сабақтың өтуі барысында өшіріліп тастауы керек.
Емтихан – қорытынды емтихан «Қаржы »  курсы бойынша  билет негізінде
емтиханға  жіберілген барлық студенттер,  тапсырады.  Емтихан  барлық
оқытылған курсты қамтиды. Емтихан кезінде  көшіріп алуға қатаң  түрде
рұқсат етілмейді.
  Оқытушының жетекшілігімен орындалатын студенттің  өздік  жұмысының
мазмұны келесі кестеде көрсетілген.


  Кесте 4 – СӨЖ, ӨСӨЖ тапсрымалары
|№  |Сабақ тақырыбы     |Аудиториялық  |ОСӨЖ нысаны   |СӨЖ нысаны   |
|  |            |сабақтардың  |         |        |
|  |            |нысаны     |         |        |
|1. |Кiрiспе. Қоғамдық ұдайы|Ауызша сұрау, |Аудиториялық   |Реферат,    |
|  |өндірістегі қаржының  |жазбаша жұмыс |бақылау жұмысын |слайдтар,   |
|  |мәні, функциялары мен |        |орындау, ғылыми |кроссвордтар  |
|  |ролі.         |        |жұмыс жазу    |құру      |
|2. |Қаржы жүйесiн     |Ауызша сұрау, |Аудиториялық   |Реферат,    |
|  |ұйымдастыру      |жазбаша жұмыс |бақылау жұмысын |слайдтар,   |
|  |            |        |орындау, ғылыми |кроссвордтар  |
|  |            |        |жұмыс жазу    |құру      |
|3. |Қаржылық саясат және  |Ауызша сұрау, |Аудиториялық   |Реферат,    |
|  |қаржылық механизм.   |жазбаша жұмыс, |бақылау жұмысын |слайдтар,   |
|  |            |тест жүргізу  |орындау, ғылыми |кроссвордтар  |
|  |            |        |жұмыс жазу    |құру      |
|4. |Шаруашылық жүргiзушi  |Ауызша сұрау, |Аудиториялық   |Реферат,    |
|  |субъектiлер      |жазбаша жұмыс |бақылау жұмысын |слайдтар,   |
|  |қаржыларының қызмет ету|        |орындау, ғылыми |кроссвордтар  |
|  |негiздерi.       |        |жұмыс жазу    |құру      |
|5. |Мемлекет қаржысының  |Ауызша сұрау, |Аудиториялық   |Реферат,    |
|  |жалпы сипаттамасы.   |жазбаша жұмыс, |бақылау жұмысын |слайдтар,   |
|  |            |тест жүргізу  |орындау, ғылыми |кроссвордтар  |
|  |            |        |жұмыс жазу    |құру      |
|6. |Салықтар және салық  |Ауызша сұрау, |Аудиториялық   |Реферат,    |
|  |жүйесін ұйымдастыру.  |жазбаша жұмыс |бақылау жұмысын |слайдтар,   |
|  |            |        |орындау, ғылыми |кроссвордтар  |
|  |            |        |жұмыс жазу    |құру      |
|7. |Мемлекеттiк бюджет.  |Ауызша сұрау, |Аудиториялық   |Реферат,    |
|  |            |жазбаша жұмыс |бақылау жұмысын |слайдтар,   |
|  |            |        |орындау, ғылыми |кроссвордтар  |
|  |            |        |жұмыс жазу    |құру      |
|8. |Мемлекеттік бюджеттен |Ауызша сұрау, |Аудиториялық   |Реферат,    |
|  |тыс қорлар.      |жазбаша жұмыс, |бақылау жұмысын |слайдтар,   |
|  |            |тест жүргізу  |орындау, ғылыми |кроссвордтар  |
|  |            |        |жұмыс жазу    |құру      |
|9. |Мемлекеттiк кредит және|Ауызша сұрау, |Аудиториялық   |Реферат,    |
|  |мемлекеттiк қарыз.   |жазбаша жұмыс |бақылау жұмысын |слайдтар,   |
|  |            |        |орындау, ғылыми |кроссвордтар  |
|  |            |        |жұмыс жазу    |құру      |
|10. |Үй шаруашылықтарының  |Ауызша сұрау, |Аудиториялық   |Реферат,    |
|  |қаржысы.        |жазбаша жұмыс |бақылау жұмысын |слайдтар,   |
|  |            |        |орындау, ғылыми |кроссвордтар  |
|  |            |        |жұмыс жазу    |құру      |
|11. |Сақтандырудың     |Ауызша сұрау, |Аудиториялық   |Реферат,    |
|  |экономикалық және   |жазбаша жұмыс |бақылау жұмысын |слайдтар,   |
|  |әлеуметтік негіздері. |        |орындау, ғылыми |кроссвордтар  |
|  |            |        |жұмыс жазу    |құру      |
|12. |Экономиканы мемлекеттiк|Ауызша сұрау, |Аудиториялық   |Реферат,    |
|  |қаржылық реттеу.    |жазбаша жұмыс |бақылау жұмысын |слайдтар,   |
|  |            |        |орындау, ғылыми |кроссвордтар  |
|  |            |        |жұмыс жазу    |құру      |
|13. |Қаржы нарығы.     |Ауызша сұрау, |Аудиториялық   |Реферат,    |
|  |            |жазбаша жұмыс |бақылау жұмысын |слайдтар,   |
|  |            |        |орындау, ғылыми |кроссвордтар  |
|  |            |        |жұмыс жазу    |құру      |
|14. |Сыртқы экономикалық  |Ауызша сұрау, |Аудиториялық   |Реферат,    |
|  |байланыстар жүйесiндегi|жазбаша жұмыс |бақылау жұмысын |слайдтар,   |
|  |қаржылар.       |        |орындау, ғылыми |кроссвордтар  |
|  |            |        |жұмыс жазу    |құру      |
|15. |Қаржы және инфляция.  |Ауызша сұрау, |Аудиториялық   |Реферат,    |
|  |            |жазбаша жұмыс, |бақылау жұмысын |слайдтар,   |
|  |            |тест жүргізу  |орындау, ғылыми |кроссвордтар  |
|  |            |        |жұмыс жазу    |құру      |

       Студентерінің өздік жұмысының тақырыптарының тізімі
1. Ұдайы өндірістегі қаржының рөлі
2. Басқа құндық экономикалық категориялармен қаржының өзара іс-әрекеті
3. Қаржы ресурстары мен ақша қорлары
4. Қаржылық жоспарлаудың объектісі, мақсаты, міндеттері және қағидаттары
5. Қаржы жоспарларының негізгі түрлері, олардың сипаттамасы
6. Қазақстан Республикасындағы қаржылық бақылау органдары
7. Негізгі үйымдық-құқықтық нысандарының шаруашылық жүргізуші субъектілер
  қаржысының ерекшеліктері
8. Негізгі өндірістік капиталдар, олардың толық айналымы
9. Өндірістік капиталдарды қалыптастырудың және олардың өсімдерін
  қаржыландырудың көздері
10. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржылық қорлары
11. Кәсіпорынның шығындары
12. Шаруашылық жүргізуші субъектінің табыстарын қалыптастыру және бөлу
13. Өндірістік емес сфера мекемелері мен ұйымдары қаржысының ерекшеліктері
14. Өндірістік емес сфера мекемелері мен ұйымдарының кірістерінің көздері
  және негізгі шығыстары
15. Қоғамдық тауарлар, игіліктер және қызметтер
16. Жанама пайдаларды реттеу
17. Экономикаға жұмсалатын шығыстардың сипаттамасы және құрамы
18. Әлеуметтік-мәдени шараларға жұмсалатын шығыстардың сыныптамасы
19. Әлеуметтік мақсаттарға жұмсалатын шығыстарды қаржыландыру
20. Инновациялық дамуды қаржыландыру
21. Қорғаныс пен басқаруды қаржыландыру
22. Салықтардың экономикалық мәні, қағидаттары және функциялары
23. Салықты алудың амалдары және салықтық есептердің әдістері
24. Тура салықтар, олардың сыныптамасы
25. Корпорациялық табыс салығы
26. Жеке табыс салығы
27. Жер қойнауын пайдаланушылардың салықтары мен арнаулы төлемдері
28. Меншік салықтарының (жер,мүлік,көлік құралдарының) қысқаша сипаттамасы
  және маңызы
29. Жанама салықтар және олардың сипаттамасы
30. Қосылған құн салығы
31. Акциздер, олардың фискалдық және реттеуші рөлі
32. Алымдардың, төлемақылардың арналымы және рөлі
33. Салықтарды аударып салу үдерісінің ерекшелеліктері
34 Салық салудан жалтарыну
35. Мемлекеттік бюджет мемлекеттің негізгі қаржы жоспары , экономиканы
басқару механизмі ретінде
 36. Бюджет тапшылығымен байланысты бюджет саясатының тұжырымдары
 37. Бюджет жүйесіндегі бекітіп берілген және реттеуші табыстар
 38. ҚР жергілікті бюджеттерінің табыс бөлігінің құрамы
 39. ҚР жергілікті бюджеттерінің шығыс бөлігінің құрамы мен құрлымының
   ерекшеліктері
 40. Бюджет жүйесіндегі субвенциялар және алынымдар
 41. Бюджеттік үдерістің кезеңдері ( республикалық, жергілікті деңгей)
 42. Арнаулы экономикалық аймақтардың қаржысы
 43. Қазақстандағы зейнетақымен қамтамасыз етудің ерекшеліктері
 44. Жинақтаушы зейнетақы қорларын қалыптастыру және пайдалану
 45. ҚР Ұлттық қоры: қордың қалыптасуы және миссиясы
 46. Инвестициялық қор, оларды пайдаланудың бағыттары
 47. Инновациялық қор, Индустриалдық-инновациялық даму стратегиясын жүзеге
   асырудағы оның рөлі
 48. Ішкі және сыртқы мемекеттік борыштың проблемалары
 49. Ұдайыөндірістік үдерістегі үй шаруашылықтарының рөлі
 50. Үй шаруашылықтарының бюджеті, оның кірістері мен шығыстары
 51. Азаматтардың кәсіпкерлік қызметі
 52. Халықтың тұрмыс деңгейін реттеу
 53. Халықтың тұрмыс деңгейінің қаржылық және әлеуметтік индикаторлары
 54. Мемлекеттік әлеуметтік трансферттер кедейлікті төмендетудің фаторы
   ретінде
 55. Респупликаның сақтық рыногы, оның даму бағыттары
 56. ҚР-дағы қаржы рыногының ерекшеліктері
 57. Бағалы қағаздардың негізгі түрлері олардың қысқаша сипаттамасы
 58. Қаржы рыногының инфрақұрылымы,оның құрамы
 59. Кеден баждары, олардың арналымы, түрлері
 60. Қазақстан экономикасына шетелдік капиталды тартудың проблемалары
 61. Инфляцияның тұрпаттары, түрлері және олардың қаржылық аспектілері
 62. Инфляцияға қарсы саясаттың шаралары
 63. Шығындар инфляциясын жою   5. КУРС САЯСАТЫ

Қатысу - дәріске, практикалық сабақтарға міндетті түрді  қатысуы.  Егер
сіз белгілі бір себептермен  сабаққа  қатыспасаңыз, онда  таңдалмаған
мәліметтер үшін жауапкершілікті өзіңізге аласыз.
Тәртіп - сабақ  барысында бұзылған  тәртіп үшін студент  аудиториядан
шығарылып және курс бойынша қанағаттанарлықсыз деген баға алады.
Бақылау тапсырмалары – олар  міндетті  түрде орындалып ,  белгіленген
уақытта тапсырылуы керек. Мерзімінен кеш тапсырылған  жұмыстардың бағасы
кемітіледі.
Үй тапсырмасы - әрбір сабаққа  студенттер  әдебиеттердің негізгі және
қосымша тізіміне сәйкес дайындалуы керек. Сабаққа  кешігіп қалған немесе
дәріске қатыспаған студенттер автоматтыы түрде 0 балл алады.
Тапрсырмаларды дайындау:
0 балл, кем тапсырғандардың баллдары кемітіледі.
Межелік аттестация -  межелік аттестация қорытындысы  сабаққа  қатысу
есебімен, студенттің өздік  жұмысымен  уақытында  тапсырылған,  сабақ
барысында ауызша не жазбаша формада жауап  беруіне, межелік  бақылаудың
қорытындысын есепке ала отырып, шығарылады. 5семестр барысында 2 межелік
аттестация өтеді.
Көшіріп алу және плагиат – кез келген көшіріп алу немесе плагиат (басқа
студенттенрдің дайын жұмыстарын көшіріп алу) аудиториядан шығарып жіберу
немесе бүкіл курс бойына қанағаттанарлықсыз деген баға қойылады.
Ұялы телефондар – сабақтың өтуі барысында өшіріліп тастауы керек.
  Емтихан – қорытынды емтихан «Қаржы » курсы бойынша  билет негізінде
   емтиханға жіберілген барлық студенттер, тапсырады. Емтихан барлық
  оқытылған курсты қамтиды. Емтихан кезінде көшіріп алуға қатаң түрде
               рұқсат етілмейді
  6. БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

Пән бойынша амтихан бағасы 100%-ды құрайтын модульдер, қорытынды бақылау (
60%) максималды көрсеткіштердің көлемі ретінде анықталады.

  Кесте 5 –  Пән бойынша студенттердің білімі аттестация (межелік
бақылау) келесі шкаласы (балл түрінде) бойынша анықталады
|          |1           |2        |3        |
|Өте жақсы      |А           |95-100     |4,00      |
|          |А-          |90-94      |3,67      |
|Жақсы        |В+          |85-89      |3,33      |
|          |В           |80-84      |3,00      |
|          |В-          |75-79      |2,67      |
|Қанағаттандырлыған |С+          |70-74      |2,33      |
|          |С           |65-69      |2,00      |
|          |С-          |60-64      |1,67      |
|          |Д+          |55-59      |1,33      |
|          |Д           |50-54      |1,00      |
|Қанағаттадырылмаған |F           |0-49      |0,00      |
|Аяқталмаған     |I           |-        |NA       |
|Пәнді өрындаған   |Р           |Өтті      |-        |


7. ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Қазақстан бликасының Конституциясы.
2. Қазақстан Республикасыныңң Азаматтық Кодексі
3. Қазақстан Республикасындағы жалры мемлекеттік басқару туралы.
4. Қазақстан Республикасының Бюджет Кодексі.
5. Елдегі жағдай туралы және ішкі және сыртқы саясаттың негізгі бағыттары
  туралы (тиісті жылға арналған), Республика Президентінің  Қазақстан
  халқына жыл сайынғы Жолдауы.
6. 2003-2015  жылдарға арналған Қазақстан Республикасының индустралдық-
  инновациялық дамуының стратегиясы.
7. Республикалық бюджет туралы. (тиісті жылға арналған.)
8. Салық және бюджетке түсетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық
  Кодексі) Қазақстан Республикасының Кодексі.
9. Шаруашылық серіктестері туралы.
10. Акционерлік қоғамдар туралы.
11. Бағалы қағаздар нарығы туралы.
12. Инвестициялық қорлар туралы.
13. Қазақстанның инвестициялық қоры туралы.
14. Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қорғау.
15. Жеке кәсіпкерлік туралы.
16. Мемлекеттік кәсіпорынтуралы.
17. Өндірістік кооперативтер туралы.

  Коммерциялық емсе ұйымдар туралы.

20.Арнаулы экономикалық аймақтар туралы.
21.Банкроттық туралы.
22.Аудиторлық қызмет туралы.
23.Төменгі күн көріс туралы.
24. Қазақстан Республикасында зйнетақымен қамсыздандыру туралы.
25.Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы.
26.Мемлекеттік арнаулы әлеуметтік көмек туралы.
27.Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы туралы.
28.Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс туралы.
29.Білім туралы.
30.Ғылым туралы.
31Сақытқ қызметі туралы.
32.Валюталық реттеу туралы.
33.Трансферттік бағаларды қолданукезіндегі мемлекеттік бақылау туралы.
34.Қазақстан Республикасының Кеден Кодексі.
35.Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігі туралы қағида.
36.ҚазақстанРеспубликасының экономика және бюджеттік жэоспарлау министрлігі
туралы қағида.

            Оқулықтар және оқу құралдары.
1. Қ.Қ. Ілиясов, С. Құлпыбаев Қаржы, Оқулық - Алматы, 2003
2. Қ.Қ. Ілиясов, С. Құлпыбаев Қаржы, ТОО «Издательство LEM», Алматы, 2005
3. Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы. Учебник для вузов -  Алматы: Фнн
  Эко 2001
4. Мельников В.Д. Основы финансов. Учебник. ТОО «Издательство LEM», Алматы,
  2005
5. Мельников В.Д. Основы финансов. Учебник. - Алматы: ТОО «Иэдательство
LEM», 2007, 2010
6. Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы. Учебник для вузов - Алматы:
ФинЭко, 2007, 2010
7. Ильясов К.К.. Кулпыбаев С.К. Каржы. Учебник для вузов-Алматы: ТОО
«Издательство LEM», 2007.
8. Омирбаев С.М. Бюджетная система РК Учебное пособие пособие – Астана:
Сарыарка, 2007
9. Финансы социального обеспечения: учебноепособие под ред. С.М. Омирбаева,
Сост. Р.А. Акашев и др.- Астана: Сарыарка, 2012
10. Кадеров Н.Н. Корпоративные финансы: Учебное пособие.- Алматы:
Экономика, 2008., 376с.
11. Сапарова Б.С. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Под общей ред.
Академика НАН РК, д.э.н., профессора У. Баймуратова. –Алматы: Экономика,
2008. – 84
11. Жакипбеков С.Т. Налоговый контроль: Учебное пособие.-Алматы: 2009,
128с.
12. Местные финансы: теоретические аспекты, их роль и потенциал Есенова
Г.Ж.\\ Учебное пособие СГУ имени Шакарима, 2009
13. Финансы. Учебник для вузов. Под ред. М.В. Романовского и др. - М.:
Перспектива, «Юнити», 2002.
14.Финансы. Под ред. А. Г. Грязновой, Е. В. Маркиной-М.: Финансы и
статистика, 2004.
15. Загородников С.В. Финансы и кредит Учебное пособие для вузов-М.: 2008
16 Байсартов Э.Е. Финансовые механизмы Алматы 2007
17 Финансы предприятий в вопросах и ответах  учебное пособие /Кондрашова
А.В. –М: Проспект 2005


             Монографиялар мен жинақтар

  1. Алпысбеков К. Артық қаржы қайда бөлінеді// Егемен Қазакстан-2001-29
   қазан
  2. Әуелбаев С. Халық қаржы және  қаражатының теориясы// Қаржы-қаражат-
   1999-№8-9, б.52-62
  3. Бекболатұлы Ж. Қаржы-несие мекемелерінің  тиімділігінің  арттыру
   факторлары// Қаржы-қаражат-1999-№5-6, б.40-45
  4. Елубаева Ж.М. Бюджетная система Республики Казахстан: теория и
   направления развития.-Алматы, 2004
  5. Зейнелғабдин А.Б.Қаржыдан қайтарам қажет// Егемен Қазакстан-2001-17
   шілде
  6. Зейнелғабдин А. Бюджет жүйесі, қалыптасу мен даму болашағы//Егемен
   Қазақстан-2001-10 қараша
  7. Зейнелғабдин А. Экономиканың нақты  секторын  қолдау  бюджеттік
   мүмкіндіктерді ұтымды пайдануды талап етеді // Егемен Қазакстан-2002-6
   сәуір
  8. Зейнельгабдин А.Б. Финансовая система: экономическое содержаниеи
   механизм использования.-Алматы, Каржы-Каражат,1995
  9. Интыкбаева С.Ж. Фискальная политика и ее роль  в  обеспечении
   устойчивого развития экономики Казахстана-Алматы, Каржы-Каражат, 2002
 10. Құсайынов Б. Бюджет жүйесі бұлтиып келеді// Егемен Қазақстан-2001-19
   шілде
 11. Келімбетов К. Бюджет жүйесін жетілдіру// Заң-2002-№3-б.27-34
 12. Күлекеев Ж.Жоспарлы дамуға көшеміз// Ақиқат-2000-№7-б.27-32
 13. Мұхамеджанов А. Сарапшылар қателесті, 2001 жыл каржы саласындагы тағы
   бір ілгерілеу жылы болды.// // Егемен Казакстан-2002-1 кантар
 14. Маянлаева Г.И. Организация страхового дела в Республике Казахстан,
   Алматы-ТОО LEM, 2000
 15. Маянлаева Г.И. Теория и практика страхового дела (в схемах и
   таблицах.)-Алматы- ТОО LEM, 2000
 16. Мельников В.Д. Государственное финансовое регулирование экономики
   Казахстана-Алматы, Каржы-Каражат,1999
 17. Мельниколв В.Д.Общественные товар: приемлемость в теории и практике
   государственных финансов Казахстана. Материалы международной научно-
   практической конференции. Сб.научных трудов –Алматы, Экономика,1999
 18.  Мельников  В.Д.  К  вопросу  о  трактовке  категорий  «деньги

   -финансы»: ососбенности и противоречия современных подходов.Журнал
   «Мир финансов»: декабрь, 2003
 19. Пушкарева В.М.История финансовой мысли и политика налогов-М, Инфра М-
   1996
 20. Рудый К.Ф. Финансово-кредитные проблемы зарубежных стран.-М новове
   знание,2003
 21. Стиглиц Д.Ю. Экономика государственного сектора. Из-во МГУ.- М.:Инфра
   - М,1997
 22. Сумароков В.Н. Государственные финансы в системе макроэкономического
   регулирования –М .: Финансы и статистика, 1996 г.
24. Хмыз О.В.  Финансирование  глобальных  инвестиций  //  Финансовый
менеджмент, 2007, №4, стр. 59-73
25. Абдулдаев А. Қазақстанның қазіргі кездегі қаржы жүйесіндегі ролі мен
маңыздылығы // Экономика негіздері – 2010- №4-5- Б 21-22.
26. Абиева С.Н. Салықтық реттеу және  оның  экономиканы  мемлекеттік
реттеудегі ролі//ҚРҰҒА хабарлары -2012-№2- Б 95-98.
27. Абишева Ж. Экономиканың нақты секторының  кәсіпорындағы  дағдарыс
жағдайында пайда болуының негізгі себептері: ішкі және сыртқы факторлар//
Қоғам және дәуір – 2011-№2-Б78-82.
28. Абуова Ж.М. Кәсіпорынның қаржы тұрақтылығына әсет етуші факторларды
анықтау//Банки Казахстана – 2011-№8-Б33-35.
29. Айдарбек М. Қаржы жүйесінің интеграциялануы//Экономика негіздері – 2010-
 №4-5-Б36-38.
30. Айтқалиева Э. Банкроттық – нарық қатынасының бір бөлігі // Экономика
негіздері- 2011- 19-25 мамыр.Б-4.
31. Ақпанова А. Бюджет жүйесін ұйымдастыруды жетілдіру бағыттары  //
Қазақстан жоғарғы мектебі – 2012- №2.
32.Алмасов А. Қазақстандағы бағалы қағаздар нарығын реттеу //Экономика
негіздері – 2011- №2-3. Б 45-46.
33. Асанова С. Қазақстандағы мемлекеттік қаржылық бақылаудың даму тарихы //
Қоғам және дәуір – 2011- №2- Б 48-51.
34.  Дементьева  А.  Қазақстандағы  исламдық  қаржыландырудың  даму
перспективалары// Егемен Қазақстан – 2012- 28-маусым.
35. Жумина Г. Сақтандыру нарығының қаржылық тұрақтылығын талдау // Ізденіс-
2011- №1 Б5-9.
36. Жумабеков З.А. Инфляцияның кәсіпорынның қаржылық жағдайына әсері// Әл-
Фараби ҚазҰУ Хабаршысы- 2012- №5-Б89-91.
37.Маглумов Е. Қаржылық саясат – экономиканы мемлекеттік реттеу құралы //
Экономика негіздері – 2010- №4-5-Б- 38-40.
38. Нағашбаева Г. Қаржылық дағдарыс жағдайында бюджеттік реттеуді жетілдіру
жолдары // Экономика негіздері – 2010- №4-5- Б-40-42.
39. Нокина Ж. Қазақстан Республикасындағы бюджетті  атқаурдың  кейбір
мәселелері // Заң және заман – 2012- №2- Б-162-164.
40.Тайсариева М. Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік қорғауды қаржымен
қамтамасыз етудің мәселелері// Экономика негіздері – 2011-№2-3- Б-9-11.

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть