Файл қосу


Сүрлемді дақылдарға сипаттама|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ              |
|ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                |
|3 деңгейдегі СМЖ құжаты  |ПОӘК       |ПОӘК             |
|              |         |042-18.21.22/02.2013     |
|ПОӘК            |Басылым      |               |
|Студентке арналған «Азық  |         |               |
|өндіру» пәнінің оқу жұмыс  |         |               |
|бағдарламасы        |         |               |

              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

              «Азық өндіру» пәнінен
            ПӘННІҢ СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН

               ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
                 СЕМЕЙ –2013   Алғы сөз


   I. Құрастырған

   Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Агротехнология
және орман шаруашылығы» кафедрасының  аға оқытушысы Каламов  Бахытбек
Хамзинович

      « 25» 08 2013 жыл

   2. Талқыланды:
2.1. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Агротехнология
және орман шаруашылығы» кафедрасының мәжілісінде.

  Хаттама «04» 09 2013 жыл, №2   Кафедра меңгерушісі, профессор ……………. Сейлгазина С.М.


   2.2. Аграрлық факультетінің оқу-әдістемелік бюро мәжілісінде

   Хаттама «09» 09 2013 жыл, №1

   Төраға ………………………Тлеубаева А.В.


   3. БЕКІТІЛДІ
   Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралды және баспаға
ұсынылды

   Хаттама «» 09 2013 жыл, №

   ОӘК төрағасы, бірінші проректор …………….. Г. Искакова


   4. БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН


                  МАЗМҰНЫ   1. Жалпы жағдайлар
   2. Пәнді оқу бойынша әдістемелік нұсқаулар
   3. Курстың форматы мен саясаты
   4. Баға қою саясаты
   5. Пәннің мазмұны және сабақтардың түрлері бойынша сағаттар
   6. СОЖӨЖ және СӨЖ мазмұны
   7. Пән бойынша оқу процесінің күнтізбелік жоспары
      1. Жалпы жағдайлар


       1. Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер


   1. Оқытушының аты –жөні:         Каламов Бахытбек
                   Хамзинович
   2. Кафедра:
Агротехнология және орман ресурстары
   3. Хабарласу телефоны:            53-19-70 (институт,
жұмыс),
   4. Жұмыс өткізілетін орны:          № 5 корпус, аудитория №
131
   5. Пәннің аты:                    «Азық өндіру»

   6. Кредит саны:                     2


       2. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме (Кесте –1)

         Оқу жоспарынан көшірме     Кесте  1|Курс                                      |
|Апталар                |1                   |
|                   |Бақыла|Д |ЛПЗ  |ӨСӨЖ  |СӨЖ  |МБ1  |
|                   |у түрі|  |   |    |   |    |
|                   |мак. |16 |187  |30   |37  |270+30 |
|                   |балл |  |   |    |   |    |
|2 рейтинг (4- семестр)                             |
|Апталар                   |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15  |
|Апта бойындағы ең жоғарғы балл        |14 |14 |15 |14 |15 |14 |114  |
|                   |Бақыла|Қ |Қ    |Қ    |Қ  |Қ   |
|Дәріске қатынасу және пайдалану    |у түрі|  |    |    |  |   |
|                   |мак. |14 |192   |29   |35 |270+30|
|                   |балл |  |    |    |  |   |


Қысқартылған белгілер:Қ– сабаққа қатынасу, КТ – конспекты тексеру, Т –
тексеру,
 МБ1 – межелік бақылау №1.
МБ 2 – межелік бақылау №2.
          Қорытынды рейтингті есептеу әдістемесі
   Оқу жұмыс  жоспары  бойынша  қорытынды  бақылау  емтихан  болып
саналады.Университеттің ғылыми кеңесінің шешімі бойынша қорытынды бақылау
түрлері және өтпелі бақылаудың өлшем бірліктері берілген.


     5. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚТАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАР
                                  Кесте 3
|№  |Тақырыптың аты            |Дәріс |Тәжірбие |СРСП |СРС |
|   |                   |    |сағаты  |   |   |
|1  |Кіріспе. Пәннің басты ролі, мақсаты, |1   |1    |3   |3  |
|   |даму жолы, тарихы, мал        |    |     |   |   |
|   |шаруашылығындағы маңызы. Басқа    |    |     |   |   |
|   |пәндермен байланысы.         |    |     |   |   |
|2  |Қазақстандағы далалық егіншіліктің  |1   |1    |3   |3  |
|   |дамуы.                |    |     |   |   |
|3  |Астық тұқымдас мал азықтары, теориясы,|1   |1    |3   |3  |
|   |негіздері, шаруашылықтағы маңызы.   |    |     |   |   |
|   |Ботаникалық және биологиялық     |    |     |   |   |
|   |ерекшеліктері.            |    |     |   |   |
|4  |Арпа және сұлы дақылдарына сипаттама |1   |1    |3   |3  |
|5,6 |Бұршақ тұқымдастарының даму теориясы |2   |2    |3   |3  |
|7,8 |Сүрлемді дақылдарға сипаттама.    |2   |2    |3   |3  |
|9  |Азықтық тамыр-түйнектерге сипаттама. |1   |1    |3   |3  |
|10  |Мал азықтық бақша дақылдары.     |1   |1    |3   |3  |
|11,12|Көп жылдық шөптердің түрлері.     |2   |2    |3   |3  |
|13  |Шалғындық және жайылымдық       |1   |1    |3   |3  |
|   |өсімдіктердің ұрығын өндіру.     |    |     |   |   |
|14  |Азық өндірудегі жасыл конвеерлерге  |1   |1    |3   |3  |
|   |сипаттама.              |    |     |   |   |
|15  |Жайылымды өсімдіктерге сипаттама және |1   |1    |3   |3  |
|   |оны пайдалану.            |    |     |   |   |
|   |ЖИЫНЫ:                |15   |15    |45  |45  |

             6. СОЖӨЖ және СӨЖ мазмұны
                                   Кесте 4
|№ |СОЖӨЖ                      |            |
|  |                        |СӨЖ          |
|  |Аудитория        |Аудиториядан тыс    |            |
|1 |Пәннің басты ролі,   |Топырақтың құрамы,   |Мелиорация туралы ұғым |
|  |мақсаты, даму жолы,   |морфологиялық     |және оның маңызы.   |
|  |тарихы, мал       |структурасы, жалпы   |            |
|  |шаруашылығындағы маңызы.|сипаттама.       |            |
|2 |Азық өнімдерін жоспарлау|Топырақ мономиттерге  |Топырақтың физикалық  |
|  |негіздері. Теория    |сипаттама.       |және химиялық құрвмы  |
|  |негіздері. Негізгі   |            |            |
|  |принциптері, ылғал,   |            |            |
|  |тыңайтқыштар құны,   |            |            |
|  |сәуле, т.б. факторларға |            |            |
|  |әсер етуі.       |            |            |
|3 |Азықтық         |Бидай өндіру      |Тыңайтқыштардың мөлшері|
|  |тамыр-түйнектерге    |технологиясы:     |            |
|  |сипаттама. Маңызы,   |морфо-биологиясымен  |            |
|  |шаруашылықтағы ролі.  |танысу; өсу фазасымен |            |
|  |Түрлері, азықтың шығымы,|зерттеу        |            |
|  |құнарлығы.       |            |            |
|4 |Конвеерлердің түрлері, |Қара бидай және арпаны |Тыңайытқыштар және оның|
|  |азық шығымдары, құру  |өсіру технологиясымен |түрлері        |
|  |ережелері.       |танысу         |            |
|6 |Қазақстандағы далалық  |Сұлы, қара құмық өсіру |Ауыспалы егістердің  |
|  |егіншіліктің дамуы,   |технологиясын жазу,  |маңызы         |
|  |түрлері, типтері,    |зерттеу        |            |
|  |құнарлығы.       |            |            |
|7 |Астық тұқымдас мал   |Жүгерінің өсіру    |Астық тұқымдас     |
|  |азықтары, теориясы,   |технологиясы: жүгерінің|өсімдіктердің химиялық |
|  |негіздері,       |құрылысымен танысу;  |құрамы         |
|  |шаруашылықтағы маңызы. |өнімділігі мен     |            |
|  |            |технологиясы      |            |
|8 |Арпа және сұлы     |Бұршақ тұқымдасының  |Астық тұқымдас     |
|  |дақылдары.       |дәндерінің құрылысы,  |өсімдіктердің химиялық |
|  |            |көлемі, технологиясы  |құрамы         |
|9 |Бұршақ тұқымдастардың  |Тамыр-түйнектердің   |Картопты өндіру    |
|  |даму теориясы.     |құрылысымен танысу,  |технологиясы      |
|  |            |технологиясы,     |            |
|  |            |морфологиясы.     |            |
|10 |Сүрлемді дақылдарға   |Көп жылдық шөптердің  |Көк шөптердің малдарға |
|  |сипаттама. Маңызы,   |тұқымдары, құрылысы.  |берілетін көлемін   |
|  |шаруашылықтағы ролі.  |Гербарилермен жұмыс  |есептеу жолы.     |
|  |            |жасау.         |            |
|11 |Бақша дақылдарын азық  |Бір жылдық шөптердің  |Өлең шөпті өсімдіктерге|
|  |ретінде пайдалануы.   |түрлерімен танысу   |сипаттама       |
|12 |Көп жылдық шөптердің  |Шалғындық шөптердің  |Екпе шөптерді жаңарту |
|  |түрлері. Ауыл      |құрылысымен танысу   |әдістері        |
|  |шаруашылығындағы маңызы.|            |            |


 7. «Мал азығын өндіру» пәні бойынша оқу процесінің күнтізбелік графигі
                                  кесте 5
|№  |Бақылаудың |Баллд|Апталар                      |Қорыт|
|  |Түрі    |ар  |                         |ынды |
|  |      |   |                         |балл |
1234567
89101112131415
РК1Дәріске қатысу 0,4***************62Дәріс конспектілері1****43ЗТС жұмыстар0,5**************7,54Семинар сабақтарындағы жұмыстар СОЖӨЖ0,5***************7,55Коллоквиум2**46Реферат, баяндаманы қорғау1,5****67СӨЖ кесте, сызба құру, дайындық тапсырмаларын орындау1***************158Аралық межелік бақылау5**109Қорытынды (максимум)6010Эмтихан (максимум)4011Семестр бойынша жиыны (максимум)100
Пәндер