Файл қосу


Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін бағалау|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ              |
|ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                  |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты       |ПОӘК         |             |
|                 |           |             |
|                 |           |ПОӘК 042-18-7.1.21/02-2014|
|ПОӘК               |           |             |
|«Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін |№ 1 басылым      |             |
|бағалау» пәннің магистранттарға  |11.09.2014      |             |
|арналған жұмыс бағдарламасы    |           |             |

         «Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін бағалау»


            ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
         6М073500 – «Тағам қауіпсіздігі» мамандығына


          МАГИСТРАНТтарға АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС
                БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Семей


                  2014

                 Алғы сөз


  1 ӘЗІРЛЕНДІ
  Құрастырған  Семей  қаласының  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік
университетінің «Тамақ өнімдерінің және жеңіл  өнеркәсіп  бұйымдарының
технологиясы» кафедрасының т.ғ.к доцент м.а Нұрғазезова А.Н._________28
тамыз 2014 ж.


  2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
  2.1«Тамақ  өнімдерінің  және  жеңіл  өнеркәсібі  бұйымдарының
технологиясы» кафедрасының мәжілісінде


  №1 хаттама 3 қырқүйек 2014 ж.


  Кафедра меңгерушісі ____________  Б.Қ. Әсенова


  2.2  Инженерлік-технологиялық  факультеттің  оқу-әдістемелік  бюро
мәжілісінде


  №1 хаттама 5 қыркүйек 2014 ж


  Төрайымы ______________ С.С.Төлеубекова


  3 БЕКІТІЛДІ
  Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қолдау алды және
басып шығаруға ұсынылды


  №1 хаттама 11 қыркүйек 2014 ж.


  ОӘК төрайымы ____________ Г. К.Искакова


  4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

                  Мазмұны

|1  |Жалпы ережелер                       |4  |   |
|2  |Пәннің мазмұны және сабақ түріне байланысты сағаттарды бөлу|5  |   |
|3  |Пәнді оқыту бойынша әдістемелік ұсыныстар         |6  |   |
|4  |Курс форматы                        |6  |   |
|5  |Курс саясаты                        |6  |   |
|6  |Баға қою саясаты                      |6  |   |
|7  |Әдебиеттер                         | 9 |   |
1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


   • Оқытушының аты-жөні: т.ғ.к., доцент м.а Нұрғазезова А.Н.
   • «Тамақ өнімдерінің және жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының  технологиясы»
    кафедрасы;
   • Байланысу ақпараты - тел: 35-48-56, оқу корпусы № 9, кабинет № 213;
   • Дәрістің өткізілетін орыны - № 9, дәрісхана № 208;
   • Пән атауы - «Тамақ өнімдері өндірісінің ғылыми негіздері»;
   • Кредит саны- 2;
   •

|Курс |Семестр |Несие |Дәріс |Зертханалық |МӨЖ  |Барлығы |Жиынтық  |
|   |    |саны  |тер  |сабақтар  |(сағ.)|(сағ.)  |тексеру  |
|   |    |    |    |      |   |     |формасы  |
|1  |1    |2   |15   |15     |45  |90    |Емтихан  |
|   |    |    |    |      |   |     |(ауызша) |

   1.2 Пәннің қысқаша мазмұны
   «Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін бағалау» курсы бір-бірімен тығыз
байланысты екі түрден тұрады: дәріс және магистранттың өзіндік жұмысы
(МӨЖ). Дәріс сабағы ең маңызды түрі болып табылады, яғни пәннің маңызды
және күрделі бөлімдерін меңгертеді; пәнге қатысты  материалдарды оқу-
әдістемелік және әдебиеттерді қолдана отырып МӨЖ түрінде өңделеді.

   1.3 Пәнді оқыту мақсаты:
   Қауіп- қатердің сипаттамалары және оларды идентификациялау
принциптерінің негіздері. Өнімдердің физикалық химиялық қауіп-қатері.
Өнімдердің биологиялық қатері. Азық- түлік өнімдерін өндірудің қазіргі
кездегі тәсілдерін үйрену. Сыртқы ортаның әсеріне байланысты қауіп-қатерді
бағалауды меңгеру. Қауіп-қатерді бағалау нәтижелерінің стастикалық өңдеу.

   1.3 Пәннің негізгі міндеттері:
   - бидай, ұн, жарма, жем, кондитер өнімдері, нан, крахмал, ашытқы
өнімдерінің    қауіпсіздік көрсеткіштерін анықтау әдістерін үйрену;
   - дайын өнім мен шикізат сапасы арасындағы байланысты зерттеу;
   - өндіріс орындарындағыы қауіпсіздікті бақылауды іске асыру.


   1.4 Пәнді оқу барысында магистрант білу керек:
        - заңдастырылған және нормативті құкылы актілер ;
        - тағам өнімдерінің қауіпсіздігін бағалау әдістерін;
        - өнім сапасын сараптау әдістері ;
        - шикізаттың жаңа түрінен алынған өнімдер технологиясы;


   1.5 Курс пререквизиттері
   - Қауіп-қатер менеджменті ;
   - Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін бақылау ;
   -Тамақ өнімдерінің физика-химиялық, биологиялық,  микробиологиялық
зерттеулері.


  6. Курс постреквизиттері. Жоқ.


 2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

                    кесте - 1
|Тақырып атаулары                |Сағат саны         |
|                        |ДС      |МӨЖ     |
|1. Қауіп-қатер түсінігі.            |2       |3      |
|2. Субъекті иеленуіндегі қатер тудыратын    |1       |3      |
|факторлардың ролі және олардың қатерге тигізетін|       |      |
|әсері.                     |       |      |
|3. Кәсіпкерлік қатердің шкалалары және оның   |1       |3      |
|градацияларының сипаттамасы.          |       |      |
|4. Қауіп- қатердің сипаттамалары және оларды  |1       |3      |
|идентификациялау принциптерінің негіздері.   |       |      |
|5. Өнімдердің физикалық химиялық қауіп-қатері. |1       |3      |
|6. Өнімдердің биологиялық қатері.        |1       |3      |
|7. Азық- түлік өнімдерін өндірудің қазіргі   |1       |3      |
|кездегі тәсілдері.               |       |      |
|8. Сыртқы ортаның әсеріне байланысты      |1       |3      |
|қауіп-қатерді бағалауды меңгеру.        |       |      |
|9. Қауіп-қатерді бағалау нәтижелерінің     |1       |3      |
|стастикалық өңдеу.               |       |      |
|10. Қауіп-қатер туралы, оларды жою жолдары   |1       |3      |
|немесе азайту жолдарын жасау, тарату, қайтадан |       |      |
|іске асыру және жою жолдары.          |       |      |
|11. Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігіне әсер ететін|       |3      |
|технологиялық әдістер.             |       |      |
|12. ISO 9005 халықаралық сапа жүйесі.      |1       |3      |
|13. Тамақ өнімдерінің нормативтік құқықтық  |2       |3      |
|актілер жәнеФАО\ВОЗ « Кодекс алиментариус »  |       |      |
|кодексінде корсетілген қауіпсіздік талаптарына |       |      |
|сәйкес келуі.                  |       |      |
|Барлығы                     |15      |45     |
|Практикалық сабақтар              |       |      |
|1.Зауыттарға келіп түсетін шикізаттың      |       |1      |
|қауіпсіздігін анықтау әдістері.         |       |      |
|2. Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігіне әсер ететін |       |1      |
|технологиялық тәсілдер.             |       |      |
|3.Тамақ өнімдерінің біркелкілігін бағалау.   |       |1      |
|4.Тамақ өнімдерінің сапасын бағалауға      |       |1      |
|қолданылатын зертханалық құрал- жабдықтар.   |       |      |
|5.Тамақ өнімдерінің биологиялық қауіптілігін  |       |1      |
|анықтау әдістері.                |       |      |
|6.Тамақ өнімдерінің химиялық қауіптілігін    |       |1      |
|анықтау әдістері.                |       |      |
|7. Өнімдердің сапасы мен стандартизациясы.   |       |1      |
|8. Нан өнімдерінің үлгілерін анализдеудің реті |       |1      |
|мен құрастырылуы.                |       |      |
|9.Тамақ өнімдерінің физикалық қауіптілігін   |       |1      |
|анықтау әдістері.                |       |      |
|10. Нан өнімдерінің сандық- сапалық есебі. Нан |       |1      |
|өнімдерін сақтау кезіндегі нан массасындағы   |       |      |
|табиғи убыльді анықтау.             |       |      |
|11.Тамақ өнімдеріне қойылатын          |       |1      |
|санитарлы-гигиеналық талаптар.         |       |      |
|12. Азық- түлік өнімдерін өндірудің қазіргі   |       |1      |
|кездегі әдістері.                |       |      |
|13. Тамақ өнімдерін витаминдендірудің      |       |1      |
|кауіпсіздік талаптары.             |       |      |
|14. Ұн және жарма ылғалдылығын анықтау әдісі.  |       |1      |
|15. Ет және сүт өнімдерінің ылғалдылығын анықтау|       |1      |
|әдісі.                     |       |      |
|Барлығы                     |       |15     |

   3 ПӘНДІ ОҚУҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛЕК ҰСЫНЫСТАР


   Пәнді оқуға арналған әдістелелік нұсқаулар мен танысып, магистранттар
пәнді толық меңгерулері керек. Әдістемелік нұсқауды құрастыру негізінде
пәннің кейбір бөлімдері магистранттармен өздік жұмыс ретінде жүргізіледі.
   Әдістелелік нұсқаулар құрамына:
    1) Пәнді оқуда қажеттті жоспарлау, уақытты ұйымдастыру (орындау
      уақыты);
    2) Оқу-әдістемелік кешенін қолдану нұсқасы;
    3) Әдебиеттер мен оқулықтарды қолдана білу;
    4) Емтиханға даярлану үшін берілетін кеңестер кіреді.
   «Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін бағалау» курсы бір-бірімен тығыз
байланысты бес түрден тұрады: дәріс және магистранттың өзіндік жұмысы
(МӨЖ). Дәріс сабағы ең маңызды түрі болып табылады, яғни пәннің маңызды
және күрделі бөлімдерін меңгертеді; практикалық сабақтарда зертханалық
жұмыста жасалған диеталы  өнімдердін  биологиялық,  энергетикалық  ж/е
аминқышқылды құрамдарын есептейді; пәнге қатысты  материалдарды  оқу-
әдістемелік және әдебиеттерді қолдана отырып МӨЖ түрінде өңделеді.


  4 КУРС ФОРМАТЫ

    • Көшіріп алу: Кез-келген көшіріп алу  үшін  қатаң  жазалап
     аудиторядан шығарумен қоса, жалпы курс үшін «F» бағасын қоюмен
     қамтылады.
    • Ұялы телефон: Сабақ кезінде ұялы телефондар өшірілуі керек.
    • Емтихан: Қорытынды емтихан оған босатылған барлық магистранттар
     үшін билеттік жүйе негізінде жүргізіледі. Билеттің әрбір нұсқасы
     үш сұрақтан тұрады. Емтиханның қорытынды  бағасы  қорытынды
     аттестациямен емтиханның орташа проценті арқылы есептеледі.


  5 КУРС САЯСАТЫ


  Университетте қабылданған ішкі тәртіп талаптарын сақтау:
    • Сабаққа қатысу: Дәріс және тәжірибелік сабақтарға міндетті түрде
     қатысу. Егер магистрант белгілі бір себептермен сабаққа қатыса
     алмаса, барлық өткен материалдар бойынша жауап беру тиіс.
    • Тәртіп: Сабақ үстінде үнемі тәртіп бұзған магистрант аудиториядан
     шығарылып жіберіледі және барлық курс бойынша «қанағаттанғысыз»
     бағасы қойылады.
    • Бақылау жұмыстары: Межелік бақылау қорытындысы магистранттың
     сабаққа қатысуын, өздік жұмысты уақытында орындауын, сабақта
     ауызша және жазбаша түрде жауап беруін ескере отырып қойылады.

   6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

   «Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін бағалау» пәнін оқытуда екі рет
аттестация қойылады. Пәнді оқыту кезінде олардың білімін тексеру үшін
әртүрлі бақылау әдістері қолданылады:
     • Ауызша сұрау;
     • Жазбаша тексеру;
     • Құрама тексеру;
     • Үй тапсырмаларын көрсету және қорғау;
     • Дискуссия, тренинг, дөңгелек үстел, т.б.;
     • Тест сынағы.


   Кридитті технология бойынша оқитын магистранттарды бағалау шкаласы

|Әріп   |Баллдардың цифрлық|Пайыз мөлшері   |Дәстүрлі жүйе бойынша баға|
|жүйесіндег|баламасы     |         |             |
|і бағалар |         |         |             |
|А     |4,0        |95 – 100     |Өте жақсы         |
|А–    |3,67       |90 – 94      |             |
|В+    |3,33       |85 – 89      |             |
|     |         |         |Жақсы           |
|В     |3,0        |80 – 84      |             |
|В–    |2,67       |75 – 79      |             |
|С+    |2,33       |70 – 74      |             |
|     |         |         |             |
|     |         |         |Қанағаттанарлық      |
|С     |2,0        |65 – 69      |             |
|С–    |1,67       |60 – 64      |             |
|D+    |1,33       |55 – 59      |             |
|D     |1,0        |50 – 54      |             |
|F     |0         |0 – 49      |   Қанағаттанарлықсыз |
|I     |NA        |-         |Аяқталмаған        |
|P     |-         |өтті       |Пәнді өтті        |


          Әртүрлі жұмыстарды бағалау критерилері

|№ |Магистрант жұмысы мен                  |Балл, % |
|  |сабақ түрі                       |     |
|1 |Сабаққа қатысу                     |5    |
|2 |Дәріс сабақтарына қатысу                |10    |
|3 |Зертханалық жұмысқа қатысу ж/е қорғау          |10    |
|4 |Практикалық жұмысты есептеу, қорғау           |10    |
|5 |МӨЖ (реферат) қорғау                  |40    |
|  |Межелік бақылау №1, 2                  |15    |
|Барлығы:                           |100   |

   Осы критерилерге қарап магистранттың аттестациясы қойылады.
   Мысалы, магистрант Омаровтың аттестациясын есептейік.
лекциятәжір.есеп шығарутестАуызша жауапМӨЖБелсенділікБарлығы«5»«4»«3»«2»Максимальді балл саны
7
14
9
40
20
-
-
-
6
4
100Омаровтың балл саны
5
10
6
32
6
3
-
-2
3
-
63
7 ӘДЕБИЕТТЕР
7.1.Негізгі әдебиеттер
7.1.1Абчук В.А. Предприимчивость и риск. – СПб.: ВИПК РП, 2004, - 64с.
7.1.2Багиева М.Н. Комплексная оценка рисков коммерческого предприятия: Дис. к.э.н.: 08.00.05. – СПб., 2000. – 170с.
7.1.3Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2000. – 112с.

7.2. Қосымша әдебиеттер
7.2.1Грядов С.И. Предпринимательство в АПК. – М.: Колос, 2007. – 351с. 
7.2.2Гумеров Р. Инвестиционный кризис в АПК: причины, последствия, пути преодоления // Российский экономический журнал. – 2000. – №2. – с. 45-56. 
7.2.3Деева А.И. Организация и финансирование инвестиций: Учебное пособие. – М.: МАЭП, ИИК «Калита», «Собрание», 2009. – 160с. 
7.2.4Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 176с.
Пәндер