Файл қосу


Бағалау саясаты|                                        |
|ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|CЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ           |
|3-деңгейлі СМЖ     |ПОӘК         |                |
|құжаты         |           |                |
|            |           |                |
|            |           |                |
|            |           |ПОӘК 042-18-15-1.17/02-2013  |
|            |           |                |
|«Журналистикадағы    |2010 жылғы      |                |
|менеджмент және     |№3 басылым      |                |
|маркетинг» пәніне   |орнына_______    |                |
|арналған оқу-әдістемелік|           |                |
|кешен          |           |                |       5В050504 «Журналистика»  мамандығына арналған
           «Журналистикадағы менеджмент және
               маркетинг» пәнінің
             ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ            СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ
               ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


                СЕМЕЙ 2013 ж.КІРІСПЕ

1 ҚҰРАСТЫРҒАН
Құрастырушы: _______ Тілеубердиев Дәулетхан Рамазанұлы,
Журналистика және практикалық қазақ тілі кафедрасының аға оқытушысы, «1»
________2013 жыл

2. КЕЛІСІЛДІ
2.1 Журналистика және практикалық қазақ тілі кафедрасының отырысында
қаралып, талқыланды.
Хаттама   №1 «06» 09. 2013 жыл.

Кафедра меңгерушісі: _______________ Каримова Б.Ж.

2.2 Гуманитарлық-заң факультеттің оқу-әдістемелік бюросында талқыланып,
бекітілді.
Хаттама   №1 «17» 09. 2013 жыл.

Төрайымы_________________ Кеңесбаева Ш.С.3. БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік бюросында бекітілді.
Хаттама   №1 «18» 09. 2013 жыл.


Оқу жұмысы жөніндегі проректор_________________Искакова Г.К.

4.  2010 жылғы «____» __________ шыққан ПОӘК-нің
№ 4 БАСЫЛЫМЫ
МАЗМҰНЫ


1 Жалпы ережелер
2 Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулықтары
3 Курс саясаты мен форматы
4 Бағалау саясаты
5 Пәннің мазмұны және сағаттарды сабақ түріне шағу
6 ОСӨЖ және СӨЖ  мазмұны
7 ПӘН бойынша оқу үрдісінің календарлық кестесі


1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1 Оқытушы туралы жалпы мәлімет:
Тілеубердиев Дәулехан Рамазанұлы- аға оқытушы
Кафедра:Қазақ филологиясы
Кафедраның мекен-жайы : Глинки,20; 912- бөлме
Ақпараттық қатынас: телефон :35-45-58
Жұмыс орнында болатын уақыты:күнделікті сағ8.00-ден-18.00-ге дейін.
Сабақ өтетін орын: 911 аудитория
Кредит саны: 3

1.2 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме


1 Кесте – Оқу жоспарынан көшірме


|Курс   |Семестр  |Кредит  |ДС (сағ)     |СПС (сағ) |Лаб. (сағ) |
|А    |4,00   |95-100  |Үздік      |55-60   |110-120   |
|А-    |3,67   |90-94   |Өте жақсы    |50-55   |100-110   |
|В+    |3,33   |85-89   |Жақсы      |45-50   |90-100   |
|В    |3,00   |80-84   |Жақсы      |40-45   |80-90    |
|В-    |2,67   |75-79   |Жақсы      |35-40   |70-80    |
|С+    |2,33   |70-74   |Қанағаттанарлық |30-35   |60-70    |
|С    |2,00   |65-69   |Қанағаттанарлық |25-30   |50-60    |
|С-    |1,67   |60-64   |Қанағаттанарлық |20-25   |40-50    |
|Д+    |1,33   |55-59   |өту ұпайы    |15-20   |30-40    |
|Д    |   1,00 | 50-54  |   өту ұпайы  |10-15   |   20-30 |
|Ғ    |   0,00 | 0-49  |   өту ұпайы |1-10    |   1-20  |


1 семинар сабағына жауап беру – 15 балл І аптада
                             32 балл 2-7, 9-14
апталарда
                             10 балл 8 аптада
                             25 балл 15 аптада
2 Межелік бақылау - 25балл 8 және 15 аптада
3 ОЖСӨЖ – 7 балл
4 СӨЖ – 7балл

5 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САҒАТТАРДЫ САБАҚ ТҮРІНЕ ШАҒУ

2 Кесте – Пәннің мазмұны. Сағаттарды сабақ түріне шағу
|Тақырыптың атауы       |    |
|               |ДС  |СПС  |ЛБ   |ОСӨЖ  |СӨЖ   |
|1.Медиабизнестің негіздері  |1   |2   |    |1   |    |
|2. БАҚ-тағы бизнес саясаты  |   |2   |    |0,5  |    |
|3. Редакциядағы кәсіпкерлікті|1   |2   |    |1   |    |
|– жоспарлау         |   |    |    |    |    |
|.              |   |    |    |    |    |
|4. БАҚ-ғы экономикалық    |1   |2   |    |0,5  |    |
|қатынастың          |   |    |    |    |    |
|мемлекеттік реттелуі     |   |    |    |    |    |
|5. Медиабизнес саясатындағы |1   |2   |    |1   |    |
|менеджер қызметі       |   |    |    |    |    |
|6.  Қаржылық жауапкершілік |1   |2   |    |0,5  |    |
|орталықтары         |   |    |    |    |    |
|7. Медиабизнестің басты   |1   |2   |    |1   |    |
|қағидасы -          |   |    |    |    |    |
|өзін-өзі қаржыландыру    |   |    |    |    |    |
|.              |   |    |    |    |    |
|8. Редакциялық менеджмент  |1   |2   |    |0,5  |    |
|               |   |    |    |    |    |
|9. Мерзімді БАҚ-ғы      |1   |2   |    |1   |    |
|менеджменттік        |   |    |    |    |    |
|қызмет түрлері        |   |    |    |    |    |
|10. Электрондық БАҚ     |1   |2   |    |0,5  |    |
|менеджменті         |   |    |    |    |    |
|.              |   |    |    |    |    |
|11. БАҚ- тағы маркетингтік  |1   |2   |    |1   |    |
|қызметті           |   |    |    |    |    |
|ұйымдастыру жолдары     |   |    |    |    |    |
|12. Редакциялық Маркетинг  |1   |2   |    |0,5  |    |
|13. Мерзімді баспадағы    |1   |2   |    |1   |    |
|маркетинг          |   |    |    |    |    |
|14. Баға – маркетингтің   |1   |2   |    |0,5  |    |
|негізгі элементтерінің бірі |   |    |    |    |    |
|15. Электронды БАҚ- тағы   |1   |2   |    |1   |    |
|маркетингтік қызмет     |   |    |    |    |    |
|Барлығы           |15  |30   |    |22,5  |    |

6 ОСӨЖ ЖӘНЕ СӨЖ МАЗМҰНЫ

3-Кесте ОСӨЖ және СӨЖ жоспарлары

|ОСӨЖ                       |СӨЖ          |
|Аудиториялық      |Аудиториядан тыс     |            |
|1 Медиабизнес туралы  |1 Нарық және бәсеке   |1. Медиабизнес туралы |
|түсінік        |             |түсінік        |
|2. Нарық және БАҚ   |2.Газет редакторы    |2. Нарық және БАҚ   |
|            |             |            |
|3. БАҚ-тағы      |3. Редактордың 19    |3. БАҚ-тағы      |
|менеджмендтік қызмет  |қағидасы         |менеджмендтік қызмет  |
|4. БАҚ-ты ашудың    |4. Газет экономикасы   |4. БАҚ-ты ашудың    |
|құқықтық негіздері   |ерекшелігі        |құқықтық негіздері   |
|5. Редактор -     |5. Аймақтық       |5. Редактор -     |
|менеджменд       |басылымдардағы жарнама |менеджменд       |
|            |             |.           |
|6. Жергілікті     |6. «Ертіс өңірі»     |6. Жергілікті     |
|БАҚ-тардағы      |газетінің өзін- өзі   |БАҚ-тардағы      |
|менеджменттік қызметтің|қаржыландыруы      |менеджменттік қызметтің|
|ерекшелігі       |             |ерекшелігі       |
|7. Электрондық БАҚ және|7. Аймақтық БАҚ     |7. Электрондық БАҚ  |
|нарық         |кеңестігін зерттеу    |және нарық       |
|            |             |            |
|8. Медиабизнес жоспарды|8. Қазақ басылымдарындағы|8. Медиабизнес    |
|жасау         |жарнама         |жоспарды жасау     |
|            |             |.           |
|9. БАҚ нарығындағы   |9. Маркетингтік қызметті |9. БАҚ нарығындағы  |
|бәсекені зерттеу    |ұйымдастыру       |бәсекені зерттеу    |
|10. Қазақ       |10. Медиабизнестің    |10. Қазақ       |
|журналистикасының   |ерекшелігі        |журналистикасының   |
|нарыққа бейімделуі   |             |нарыққа бейімделуі   |
|11. БАҚ құрылтайшылары |11. Телеарнадағы жарнама |11. БАҚ құрылтайшылары|
|            |             |жүргізу        |
|12. «Семей таңы»    |12.Радиожурналистикадағы |12 «Семей таңы»    |
|газетінің бүгінгі   |қаржылық мүмкіндіктер  |газетінің бүгінгі   |
|экономикалық жағдайы  |             |экономикалық жағдайы  |
|13. Маркетингтік    |13. БАҚ-тың имеджін   |13. Маркетингтік   |
|қызметтің ерекшелігі  |қалыптастыру       |қызметтің ерекшелігі  |
|14. БАҚ-тағы      |14. Аймақтық электрондық |14. БАҚ-тағы     |
|маркетингтік қызметті |БАҚ кеңестігін зерттеу  |маркетингтік қызметті |
|ұйымдастыру      |             |ұйымдастыру      |
|15. Жергілікті БАҚ-тағы|15. Жарнамалық басылымдар|15. БАҚ кеңістігіне  |
|маркетингтік қызмет  |             |әлеуметтік зерттеулер |
|            |             |ұйымдастыру      |

7 «Журналистикадағы менеджмент пен маркетинг» пәні бойынша оқу үрдісінің
календарлық кестесі

4-Кесте «:Журналистикадағы менеджмент пен маркетинг» пәні бойынша оқу
үрдісінің календарлық кестесі

|Апталар                 |1 |2            |3  |

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть