Файл қосу


Құрылымды оператор|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ           |
|3 деңгейлі СМК құжаты      |ПОӘК      |ПОӘК            |
|                 |        |042-18-12.1.97/01-2013   |
|«Программалау технологиясы»   |Баспа №1    |              |
|пәнінің оқытушыға арналған    |18.09.2013ж   |              |
|бағдарламасы           |        |              |


             «Программалау технологиясы»

            Пәнінің оқу-әдістемелік кешені

   5В070300- «Ақпараттық жүйелер», 5В070400 – «Есептеу техникасы және
   программалық қамсыздандыру», 5В070200 «Автоматтандыру және басқару»
           мамандығының студенттеріне арналған


             ПӘННІҢ ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН
                БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей
                  2013

Алғы сөз


   1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ


   Құрастырған ___________  Жақсығұлова  Д.Д.  «Ақпараттық  жүйелер»
кафедрасының аға оқытушысы, Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті Семей
қаласы


   «__09__» _________09_________ 2013ж.


   2. Талқыланды


   2.1. Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Ақпараттық жүйелер»
кафедрасы отырысында қарастырылды.


   Хаттама № _1__ «__09__» ___09_____________ 2013 ж.


   Кафедра меңгерушісі __________ /Смагулов С.К., э.ғ.к./


   2.2. «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» факультетінің оқу-
әдістемелік бюросы отырысында қарастырылды.


   Хаттама № _1__ «_11_» _______09___________ 2013ж.


   Төрағасы __________ /Бекбаева Р.С./


   3. бекітілді


   Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесі отырысында баспаға жіберуге
ұсынылды және мақұлданды.


   Хаттама № _1__ «_18_»______09_______2013ж.


   ОӘК төрағасы, оқу-әдістемелік істер бойынша проректор _______________
/ Г.К. Искакова /
   Мазмұны

|     |Пайдалану облысы                           |
|     |Нормативті сілтеме                          |
|     |Жалпы мағлұматтар                           |
|     |Оқу пәнінің (модульдің) мазмұны                    |
|     |Студенттің өздік жұмысы тақырыптары                  |
|     |Пән бойынша оқу - әдістемелік карта                  |
|     |Оқу - әдістемелік материалдар қамтылу картасы             |
|     |Әдебиет                                |
  1. Пайдалану облысы


   «Программалау технологиялары» пәнінің оқу -  әдістемелік  кешені
5В070300- «Ақпараттық жүйелер», 5В070400 –  «Есептеу  техникасы  және
программалық қамсыздандыру»,  5В070200  «Автоматтандыру  және  басқару»
мамандықтары бойынша оқитын студенттерге арналған. Бұл кешен студенттерді
курс мазмұнымен, курстың маңыздылығы мен қажеттілігімен, курс саясатымен,
оқу процесінде алатын білімі және дағдыларымен таныстырады.
  2. Нормативті сілтеме
   Бұл  «Бағдарламалау  технологиясы»пәнінен  оқу-әдістемелік  кешен
құрастырылды және келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес
берілген пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру ұсынылды:
     – Білім беру деңгейіне сәйкес Мемлекеттік жалпыміндетті білім
      беру стандарты;
     – 5В070300- «Ақпараттық жүйелер», 5В070400 – «Есептеу техникасы
      және программалық қамсыздандыру», 5В070200 «Автоматтандыру және
      басқару» мамандықтарының типтік оқу жоспары;
     – СТУ 042 – СГУ – 4 - 2013 Университет стандарты «Пәннің оқыту
      әдістемелік кешенін дайындауға жалпы талаптар»;
   - ДП-042-1.01.–2013 Құжатталған процедура «Пәннің оқыту әдістемелік
    кешенінің құрылымы мен мазмұны»
  3. Жалпы мағлұматтар


   3.1. Курстың қысқаша мазмұны:
   «Программалау технологиялары» пәнінің оқу -  әдістемелік  кешені
5В070300- «Ақпараттық жүйелер», 5В070400 –  «Есептеу  техникасы  және
программалық қамсыздандыру»,  5В070200  «Автоматтандыру  және  басқару»
мамандықтары бойынша оқитын студенттерге арналған. Бұл кешен студенттерді
курс мазмұнымен, курстың маңыздылығы мен қажеттілігімен, курс саясатымен,
оқу процесінде алатын білімі және дағдыларымен таныстырады. Студенттер
пәнді оқу процесінде Turbo С тілінде қолданылатын есептердің алгоритмдеу
негіздерін, мәліметтер  түрлерін,  операторларды,  ішкі  операторларды,
тұрғызылған функцияларды, программалық қаптаманы қамтамасыз етуді жобалау
тәсілдерін, программалау стилін, программалаудың  сапа  көрсеткіштерін,
программаны сынау мен қалыптастыру тәсілдерін, объектілі – бағытталған
программалаудың негіздерін қолданып программа құруды үйренеді.
   3.2. Курс мақсаты:
   Студенттерді алгоритмдерді жазудың қазіргі заманғы әдістері  мен
есептеу процестерінің типтері, Turbo С тілінде программалауға үйрету.
Деректерді өңдеу процесін алголритмдеу, сондай ақ негізгі алгоритмдердің
негізгі мінездемелері және ақпаратты өңдеу  есептерін  шешудің  жалпы
тәсілдері қарастырылады. Ішкі программаларды қолданып программа, стандартты
модульдер, деректердің динамикалық құрылымын, программалық қамтамасыз етуді
жобалау тәсілдерін, программалау стилін программалаудың сапа көрсеткішін,
программаның сынау және қалыптастыру тәсілін білу.
   3.3. Пәнді оқудың негізгі міндеті:
   "Программалау технологиялары" курсы 5В070300- «Ақпараттық жүйелер»,
5В070400 – «Есептеу техникасы және программалық қамсыздандыру», 5В070200
«Автоматтандыру және басқару» мамандықтарының базалық пәндер  қатарына
жатады. ДЭЕМ – де есептерді шығаруға дайындықтың келесі этаптарын оқытуды
қарастырады: нақты есептің қойылуы, алгоритмді жобалау  (алгоритмдеу),
программаны кодтау (таңдап алынған Turbo С тілінде алгоритмді орындау),
тестілеу және жөндеу (нақты шешім алу үшін).
   3.4. Курсты өткеннен кейінгі білімі мен дағдысы:
 • Экономикалық есептерді шешу есептерін дұрыс қою
 • Есептеу әдісін таңдау,
 • Құрылған алгоритмге программа жазу.
 • Есептерді шешудің негізгі сандық әдістерін білу керек;
 • Негізгі сандық әдістерді білу;
 • Объектілердің сандық және  сапалық  қатынасын  көрсетуге  арналған
  математикалық символикаларды пайдалануды білу керек;
 • Есептерді өзіндік шешу қабілеті мен математикалық анализ жүргізу;
 • Шешудің алгоритмін құру,
 • Turbo С тілінде есептеу алгоритмдерінің негізін білу керек.
   3.5. Курс Пререквизиті:
 • Информатика
 • Математика
 • Алгоритмдеу, деректер құрылымы және программалау тілдері
 •
  3.6. Курс Постреквизиті:
 • Объектілі – бағытталған программалау
 • Ақпараттық жүйелерді жобалау   3.7. Оқу жұмыс жоспарынан үзінді:

                       Кесте 1 – оқу жоспарынан үзінді


   |Курс                              |Семестр     |
|1                                |2        |
|Дәрістік сабақтар                                 |
|Кіріспе                             |1        |
|«Программамалау технологиясы» пәнінің мақсаты мен міндеті.   |         |
|Ақпараттық жүйелердегі есептеу техникасының ролі. Оқу үрдісін  |         |
|компьютерлендіру.                        |         |
|Тақырып 1. Дербес компьютердің программалық құралдары      |1        |
|Программалауды автоматтау әдістері. Алгоритмдік тілдер.     |         |
|Алгоритмдік тілдердің мақсаты, оларға қойылатын талаптар.    |         |
|Үрдісті – бағытталған тілдер және объектілі – бағыттаған тілдер |         |
|туралы ұғым. ДК программалық қамтамасыз ету ұғымы. ДК      |         |
|қолданушылардың байланыстың диалогтық құралдары. Программалаудың|         |
|интегралданған жүйесі.                     |         |
|Тақырып 2. Программалау әдістемесі               |1        |
|Программаны құру деңгейлері мен кезеңдері. Программаны құруға  |         |
|техникалық тапсырмалар. Программаны техникалық жобалау     |         |
|кезеңдері. Алгоритмдердің құрылымдық сызбасын құру. Деректерді |         |
|ұйымдастыру. Ішкіпрограммалық интерфейсті және программаның   |         |
|құрылымын құру.                         |         |
|Тақырып 3. Программалау технологиялар негізі          |1        |
|Программалық қамтамасыздауды жобалау әдістемесі. Төмендеп және |         |
|жоғарылап жобалау және олардың бірігуі. Құрылымдық программалау.|         |
|Модульді программалау. Программалау тілдерін таңдау.      |         |
|Программалау стилі. Программалау сапасының көрсеткіштері.    |         |
|Программалардың оқылуы. Қаталіктерден қорғауы бар программалау. |         |
|Программаны түзету және сынақтан өткізу кезеңдері.       |         |
|Программаларды құжаттау. ГОСТ – пен бекітілген программалық   |         |
|құжаттаманың біріңғай жүйесі (ПҚБЖ).              |         |
|Тақырып 4. СИ тілінің жалпы характеристикасы. Си программалау  |1        |
|жүйесіне кіріспе                        |         |
|Негізгі түсініктер: алфавит, идентификаторлар, айнымалылар,   |         |
|константалар, деректер типтері. Стандартты типтегі айнымалыларды|         |
|сипаттау.                            |         |
|Препроцессор директивасы. СИ тіліндегі программаның құрылымы. Си|         |
|программалау жүйесі.                      |         |
|Тақырып 5. Меншіктеу операторы. Енгізу – шығаруды ұйымдастыру. |1        |
|Өрнектер және меншіктеу. Си тілінің операциялары.        |         |
|Си тілінің операторлары. Меншіктеу операторы. Енгізу – шығару  |         |
|функциялары.                          |         |
|Тақырып 6. Шартсыз және шартты көшу операторы          |1        |
|Шартсыз көшу операторлары. Шартты көшу операторлары. Құрылымды |         |
|оператор. Таңдау операторы.                   |         |
|Тақырып 7. Цикл операторы                    |1        |
|Алғы шарттарымен берілген циклдар. Шарты соңынан берілген    |         |
|циклдар. Параметрлі циклдар. break, continue операторлары.   |         |
|Тақырып 8. Функциялар                      |1        |
|Функцияның сипатталуы және анықтамасы. Функция мысалдары.    |         |
|Тақырып 9. Жады кластары                    |1        |
|Жады кластары. Автоматты, статисті, сыртқы, регистрлі      |         |
|айнымалылыр.                          |         |
|Тақырып 10. Берілгендердің күрделі типі: массивтер       |1        |
|Массивтер. Бір өлшемді және көпөлшемді массивтер. Бірөлшемді  |         |
|массив элементтерімен амалдар. Сандық массивтерді өңдеудің   |         |
|типтік алгоритмдерін программалау.               |         |
|Бірөлшемді массивтер және көрсеткіштер.             |         |
|Екіөлшемді массивтерді сипаттау. Екіөлшемді массив элементтермен|         |
|амалдар. Сандық массивтерді өңдеудің типтік алгоритмдерін    |         |
|программалау. Екі өлшемді массивтер үшін көрсеткіштерді     |         |
|пайдалану.                           |         |
|Тақырып 11. Жолдар                       |1        |
|Жолдар. Жолдарды өңдеудің типтік алгоритмдерін программалау.  |         |
|Тақырып 12. Деректердің құрылымы                |1        |
|Деректердің құрылымы. Құрылымдарды сипаттау. Деректердің    |         |
|көрсеткіштері және құрылымы.                  |         |
|Тақырып 13. Файлдар                       |1        |
|Файлдар. Файлдардың құрылымын сипаттау. Файлдармен жұмысты   |         |
|ұйымдастыру.                          |         |
|Тақырып 14. Модульдер                      |1        |
|Стандартты модульдерді пайдалану.                |         |
|Тақырып 15. Графика                       |1        |
|Графика.                            |         |
|Практикалық сабақтар                               |
|Тақырып 1. Дербес компьютердің программалық құралдары      |1        |
|Программалауды автоматтау әдістері. Алгоритмдік тілдер.     |         |
|Алгоритмдік тілдердің мақсаты, оларға қойылатын талаптар.    |         |
|Үрдісті – бағытталған тілдер және объектілі – бағыттаған тілдер |         |
|туралы ұғым. ДК программалық қамтамасыз ету ұғымы. ДК      |         |
|қолданушылардың байланыстың диалогтық құралдары. Программалаудың|         |
|интегралданған жүйесі.                     |         |
|Тақырып 2. Программалау әдістемесі               |         |
|Программаны құру деңгейлері мен кезеңдері. Программаны құруға  |         |
|техникалық тапсырмалар. Программаны техникалық жобалау     |         |
|кезеңдері. Алгоритмдердің құрылымдық сызбасын құру. Деректерді |         |
|ұйымдастыру. Ішкіпрограммалық интерфейсті және программаның   |         |
|құрылымын құру.                         |         |
|Тақырып 3. Программалау технологиялар негізі          |1        |
|Программалық қамтамасыздауды жобалау әдістемесі. Төмендеп және |         |
|жоғарылап жобалау және олардың бірігуі. Құрылымдық программалау.|         |
|Модульді программалау. Программалау тілдерін таңдау.      |         |
|Программалау стилі. Программалау сапасының көрсеткіштері.    |         |
|Программалардың оқылуы. Қаталіктерден қорғауы бар программалау. |         |
|Программаны түзету және сынақтан өткізу кезеңдері.       |         |
|Программаларды құжаттау. ГОСТ – пен бекітілген программалық   |         |
|құжаттаманың біріңғай жүйесі (ПҚБЖ).              |         |
|Тақырып 4. СИ тілінің жалпы характеристикасы. Си программалау  |1        |
|жүйесіне кіріспе                        |         |
|Негізгі түсініктер: алфавит, идентификаторлар, айнымалылар,   |         |
|константалар, деректер типтері. Стандартты типтегі айнымалыларды|         |
|сипаттау.                            |         |
|Препроцессор директивасы. СИ тіліндегі программаның құрылымы. Си|         |
|программалау жүйесі.                      |         |
|Тақырып 5. Меншіктеу операторы. Енгізу – шығаруды ұйымдастыру  |1        |
|Өрнектер және меншіктеу. Си тілінің операциялары.        |1        |
|Си тілінің операторлары. Меншіктеу операторы. Енгізу – шығару  |         |
|функциялары.                          |         |
|Тақырып 6. Шартсыз және шартты көшу операторы          |         |
|Шартсыз көшу операторлары. Шартты көшу операторлары. Құрылымды |         |
|оператор. Таңдау операторы.                   |         |
|Тақырып 7. Цикл операторы                    |1        |
|Алғы шарттарымен берілген циклдар. Шарты соңынан берілген    |         |
|циклдар. Параметрлі циклдар. break, continue операторлары.   |         |
|Тақырып 8. Функциялар                      |1        |
|Функцияның сипатталуы және анықтамасы. Функция мысалдары.    |         |
|Тақырып 9. Жады кластары                    |1        |
|Жады кластары. Автоматты, статисті, сыртқы, регистрлі      |         |
|айнымалылыр.                          |         |
|Тақырып 10. Берілгендердің күрделі типі: массивтер       |1        |
|Массивтер. Бір өлшемді және көпөлшемді массивтер. Бірөлшемді  |         |
|массив элементтерімен амалдар. Сандық массивтерді өңдеудің   |         |
|типтік алгоритмдерін программалау.               |         |
|Бірөлшемді массивтер және көрсеткіштер.             |         |
|Екіөлшемді массивтерді сипаттау. Екіөлшемді массив элементтермен|         |
|амалдар. Сандық массивтерді өңдеудің типтік алгоритмдерін    |         |
|программалау. Екі өлшемді массивтер үшін көрсеткіштерді     |         |
|пайдалану.                           |         |
|Тақырып 11. Жолдар                       |1        |
|Жолдар. Жолдарды өңдеудің типтік алгоритмдерін программалау.  |         |
|Тақырып 12. Деректердің құрылымы                |1        |
|Деректердің құрылымы. Құрылымдарды сипаттау. Деректердің    |         |
|көрсеткіштері және құрылымы.                  |         |
|Тақырып 13. Файлдар                       |1        |
|Файлдар. Файлдардың құрылымын сипаттау. Файлдармен жұмысты   |         |
|ұйымдастыру.                          |         |
|Тақырып 14. Модульдер                      |1        |
|Стандартты модульдерді пайдалану.                |         |
|Тақырып 15. Графика                       |1        |
|Графика.                            |         |
|Зертханалық сабақтар                               |
|Тақырып 1. Дербес компьютердің программалық құралдары      |1        |
|Программалауды автоматтау әдістері. Алгоритмдік тілдер.     |         |
|Алгоритмдік тілдердің мақсаты, оларға қойылатын талаптар.    |         |
|Үрдісті – бағытталған тілдер және объектілі – бағыттаған тілдер |         |
|туралы ұғым. ДК программалық қамтамасыз ету ұғымы. ДК      |         |
|қолданушылардың байланыстың диалогтық құралдары. Программалаудың|         |
|интегралданған жүйесі.                     |         |
|Тақырып 2. Программалау әдістемесі               |         |
|Программаны құру деңгейлері мен кезеңдері. Программаны құруға  |         |
|техникалық тапсырмалар. Программаны техникалық жобалау     |         |
|кезеңдері. Алгоритмдердің құрылымдық сызбасын құру. Деректерді |         |
|ұйымдастыру. Ішкіпрограммалық интерфейсті және программаның   |         |
|құрылымын құру.                         |         |
|Тақырып 3. Программалау технологиялар негізі          |1        |
|Программалық қамтамасыздауды жобалау әдістемесі. Төмендеп және |         |
|жоғарылап жобалау және олардың бірігуі. Құрылымдық программалау.|         |
|Модульді программалау. Программалау тілдерін таңдау.      |         |
|Программалау стилі. Программалау сапасының көрсеткіштері.    |         |
|Программалардың оқылуы. Қаталіктерден қорғауы бар программалау. |         |
|Программаны түзету және сынақтан өткізу кезеңдері.       |         |
|Программаларды құжаттау. ГОСТ – пен бекітілген программалық   |         |
|құжаттаманың біріңғай жүйесі (ПҚБЖ).              |         |
|Тақырып 4. СИ тілінің жалпы характеристикасы. Си программалау  |1        |
|жүйесіне кіріспе                        |         |
|Негізгі түсініктер: алфавит, идентификаторлар, айнымалылар,   |         |
|константалар, деректер типтері. Стандартты типтегі айнымалыларды|         |
|сипаттау.                            |         |
|Препроцессор директивасы. СИ тіліндегі программаның құрылымы. Си|         |
|программалау жүйесі.                      |         |
|Тақырып 5. Меншіктеу операторы. Енгізу – шығаруды ұйымдастыру  |1        |
|Өрнектер және меншіктеу. Си тілінің операциялары.        |         |
|Си тілінің операторлары. Меншіктеу операторы. Енгізу – шығару  |         |
|функциялары.                          |         |
|Тақырып 6. Шартсыз және шартты көшу операторы          |1        |
|Шартсыз көшу операторлары. Шартты көшу операторлары. Құрылымды |         |
|оператор. Таңдау операторы.                   |         |
|Тақырып 7. Цикл операторы                    |1        |
|Алғы шарттарымен берілген циклдар. Шарты соңынан берілген    |         |
|циклдар. Параметрлі циклдар. break, continue операторлары.   |         |
|Тақырып 8. Функциялар                      |1        |
|Функцияның сипатталуы және анықтамасы. Функция мысалдары.    |         |
|Тақырып 9. Жады кластары                    |1        |
|Жады кластары. Автоматты, статисті, сыртқы, регистрлі      |         |
|айнымалылыр.                          |         |
|Тақырып 10. Берілгендердің күрделі типі: массивтер       |1        |
|Массивтер. Бір өлшемді және көпөлшемді массивтер. Бірөлшемді  |         |
|массив элементтерімен амалдар. Сандық массивтерді өңдеудің   |         |
|типтік алгоритмдерін программалау.               |         |
|Бірөлшемді массивтер және көрсеткіштер.             |         |
|Екіөлшемді массивтерді сипаттау. Екіөлшемді массив элементтермен|         |
|амалдар. Сандық массивтерді өңдеудің типтік алгоритмдерін    |         |
|программалау. Екі өлшемді массивтер үшін көрсеткіштерді     |         |
|пайдалану.                           |         |
|Тақырып 11. Жолдар                       |1        |
|Жолдар. Жолдарды өңдеудің типтік алгоритмдерін программалау.  |         |
|Тақырып 12. Деректердің құрылымы                |1        |
|Деректердің құрылымы. Құрылымдарды сипаттау. Деректердің    |         |
|көрсеткіштері және құрылымы.                  |         |
|Тақырып 13. Файлдар                       |1        |
|Файлдар. Файлдардың құрылымын сипаттау. Файлдармен жұмысты   |         |
|ұйымдастыру.                          |         |
|Тақырып 14. Модульдер                      |1        |
|Стандартты модульдерді пайдалану.                |         |
|Тақырып 15. Графика                       |1        |
|Графика.                            |         |
  4. студенттердің өздік жұмыстарына арналған тақырыптар


   5.1. ОБСӨЖ тақырыптарының тізімі

  ОБСӨЖ №1.
  1. Программаны құрудың техникалық тапсырмасы.
  2. Программаларды техникалық жобалау кезеңдері.
  3. Алгоритмдердің құрылымдық схемесын дайындау.
  4. Деректерді ұйымдастыру.
  ОБСӨЖ №2.
  1. Программаларды құжаттау.
  2. МЕМСТ пен бекітілген программалық құжаттаудың түрлері.
  3. Программалық құжаттаудың біріңғай жүйесі.


  ОБСӨЖ №3.
1. Си тілінде құрылған программаның құрылымы қандай?
2. Си программалау жүйесінің файлдарының құрамы қандай?
  ОБСӨЖ №4.
  Есептеу үшін қандай формулаларды қолдануға болады:
  • Санның дәрежесі;
  • ctg x
  • arcsin x
  • arccos x
  • arcctg x
  • loga x


 ОБСӨЖ №5.
  1. Кездейсоқ айнымалы ұғымы.
  2. Кездейсоқ айнымалымен жұмыс істейтін процедуралар мен функциялар.
  3. Тармақталу алгоритмін орындайтын программаны құру.
  ОБСӨЖ №6.
1. Кіріктірілген циклдардың құрылымын ұйымдастыру.
2. Циклдық алгоритмдерді орындайтын программа құру.
  ОБСӨЖ №7.
1. TP және Си подпрограммаларды пайдалануды салыстыру.
2. Ішкі программаларды пайдаланатын программалар құру.
  ОБСӨЖ №8.
  Жады кластарын пайдаланатын программа құру.
  ОБСӨЖ №9.
  Бірөлшемді массивтерді пайдаланатын программа құру.
  ОБСӨЖ №10.
  Екіөлшемді массивтерді пайдаланатын программа құру.
  ОБСӨЖ №11.
  Жолдарды пайдаланатын программа құру.
  ОБСӨЖ №12.
  Құрылымды пайдаланатын программа құру.
  ОБСӨЖ №13.
  Файлдарды пайдаланатын программа құру.
  ОБСӨЖ №14.
1. ТР және Си программалау жүйелеріндегі модульдерді салыстыру.
2. Модульдерді пайдаланатын программа құру.
  ОБСӨЖ №15.
  Графиканы пайдаланатын программаны құру.
  5.2 СӨЖ тақырыптарының тізімі


  СӨЖ №1.
  5. Программаны құрудың техникалық тапсырмасы.
  6. Программаларды техникалық жобалау кезеңдері.
  7. Алгоритмдердің құрылымдық схемесын дайындау.
  8. Деректерді ұйымдастыру.
  СӨЖ №2.
  4. Программаларды құжаттау.
  5. МЕМСТ пен бекітілген программалық құжаттаудың түрлері.
  6. Программалық құжаттаудың біріңғай жүйесі.
  СӨЖ №3.
3. Си тілінде құрылған программаның құрылымы қандай?
4. Си программалау жүйесінің файлдарының құрамы қандай?
  СӨЖ №4.
  Есептеу үшін қандай формулаларды қолдануға болады:
  • Санның дәрежесі;
  • ctg x
  • arcsin x
  • arccos x
  • arcctg x
  • loga x
 СӨЖ №5.
  4. Кездейсоқ айнымалы ұғымы.
  5. Кездейсоқ айнымалымен жұмыс істейтін процедуралар мен функциялар.
  6. Тармақталу алгоритмін орындайтын программаны құру.
  СӨЖ №6.
1. Кіріктірілген циклдардың құрылымын ұйымдастыру.
2. Циклдық алгоритмдерді орындайтын программа құру.
  СӨЖ №7.
3. TP және Си подпрограммаларды пайдалануды салыстыру.
4. Ішкі программаларды пайдаланатын программалар құру.
  СӨЖ №8.
  Жады кластарын пайдаланатын программа құру.
  СӨЖ №9.
  Бірөлшемді массивтерді пайдаланатын программа құру.
  СӨЖ №10.
  Екіөлшемді массивтерді пайдаланатын программа құру.
  СӨЖ №11.
  Жолдарды пайдаланатын программа құру.
  СӨЖ №12.
  Құрылымды пайдаланатын программа құру.
  СӨЖ №13.
  Файлдарды пайдаланатын программа құру.
  СӨЖ №14.
3. ТР және Си программалау жүйелеріндегі модульдерді салыстыру.
4. Модульдерді пайдаланатын программа құру.
  СӨЖ №15.
  Графиканы пайдаланатын программаны құру.
  5. Пән бойынша оқу – әдістемелік карта

|Тақырып                |Көрнекілік   |Өздігінен  |Бақылау  |
|                    |құралдар, ОТҚ, |меңгеру   |түрі   |
|                    |плакаттар,   |сұрақтары  |     |
|                    |зертханалық   |       |     |
|                    |стенд      |       |     |
|Дәрістік сабақтар  |Тәжірибелік және |        |       |     |
|          |зертханалық    |        |       |     |
|          |сабақтар (семинар)|        |       |     |
|1          |2         |3        |4      |5     |
|Тақырып 1. Дербес  |Тақырып 1. Дербес |Дәріс      |Программа  |Ауызша  |
|компьютердің    |компьютердің   |конспектісі,  |деген не?  |сұрау,  |
|программалық    |программалық   |таратпа     |ДК ПҚ деген |тестілеу, |
|құралдары      |құралдары     |материал, Turbo |не?     |ОБСӨЖ   |
|Тақырып 2.     |Тақырып 2.    |C программалау |Қандай ПҚ  |     |
|Программалау    |Программалау   |жүйесі     |түрлері бар? |     |
|әдістемесі     |әдістемесі    |        |Программалау |     |
|          |         |        |тілі деген  |     |
|          |         |        |не?     |     |
|Тақырып 3.     |Тақырып 3.    |Дәріс      |Программалард|Ауызша  |
|Программалау    |Программалау   |конспектісі,  |ы құжаттау. |сұрау,  |
|технологиялар негізі|технологиялар   |таратпа     |МЕМСТ – пен |тестілеу, |
|          |негізі      |материал, Turbo |бекітілген  |ОБСӨЖ   |
|          |         |C программалау |программалық |     |
|          |         |жүйесі     |құжаттаманың |     |
|          |         |        |біріңғай   |     |
|          |         |        |жүйесі    |     |
|          |         |        |(ПОБЖ).   |     |
|Тақырып 4. СИ    |Тақырып 4. СИ   |Дәріс      |Программалық |Ауызша  |
|тілінің жалпы    |тілінің жалпы   |конспектісі,  |құжатнаманың |сұрау,  |
|характеристикасы. Си|характеристикасы. |таратпа     |біріңғай   |тестілеу, |
|программалау    |Си программалау  |материал, Turbo |жүйесі.   |ОБСӨЖ   |
|жүйесіне кіріспе  |жүйесіне кіріспе |C программалау |Си тіліндегі |     |
|          |         |жүйесі     |программаның |     |
|          |         |        |құрылымы. Си |     |
|          |         |        |программалау |     |
|          |         |        |жүйесі.   |     |
|Тақырып 5. Меншіктеу|Тақырып 5.    |Дәріс      |Есептеу үшін |Ауызша  |
|операторы. Енгізу – |Меншіктеу     |конспектісі,  |қандай    |сұрау,  |
|шығаруды ұйымдастыру|операторы. Енгізу |таратпа     |формулаларды |тестілеу, |
|          |– шығаруды    |материал, Turbo |қолдануға  |ОБСӨЖ   |
|          |ұйымдастыру    |C программалау |болады:   |     |
|          |         |жүйесі     |Санның    |     |
|          |         |        |дәрежесі;  |     |
|          |         |        |ctg x    |     |
|          |         |        |arcsin x   |     |
|          |         |        |arccos x   |     |
|          |         |        |arcctg x   |     |
|          |         |        |loga x    |     |
|Тақырып 6. Шартсыз |Тақырып 6. Шартсыз|Дәріс      |Кездейсоқ  |Ауызша  |
|және шартты көшу  |және шартты көшу |конспектісі,  |айнымалы   |сұрау,  |
|операторы      |операторы     |таратпа     |ұғымы.    |тестілеу, |
|          |         |материал, Turbo |Кездейсоқ  |ОБСӨЖ   |
|          |         |C программалау |айнымалымен |     |
|          |         |жүйесі     |жұмыс    |     |
|          |         |        |істейтін   |     |
|          |         |        |процедуралар |     |
|          |         |        |мен     |     |
|          |         |        |функциялар. |     |
|Тақырып 7. Цикл   |Тақырып 7. Цикл  |Дәріс      |Кіріктірілген|Ауызша  |
|операторы      |операторы     |конспектісі,  |циклдардың  |сұрау,  |
|          |         |таратпа     |құрылымын  |тестілеу, |
|          |         |материал, Turbo |ұйымдастыру. |ОБСӨЖ   |
|          |         |C программалау |Циклдық   |     |
|          |         |жүйесі     |алгоритмдерді|     |
|          |         |        |орындайтын  |     |
|          |         |        |программа  |     |
|          |         |        |құру.    |     |
|Тақырып 8.     |Тақырып 8.    |Дәріс      |TP және Си  |Ауызша  |
|Функциялар     |Функциялар    |конспектісі,  |Ішкіпрограмма|сұрау,  |
|          |         |таратпа     |ларды    |тестілеу, |
|          |         |материал, Turbo |пайдалануды |ОБСӨЖ   |
|          |         |C программалау |салыстыру.  |     |
|          |         |жүйесі     |Ішкі     |     |
|          |         |        |программалард|     |
|          |         |        |ы      |     |
|          |         |        |пайдаланатын |     |
|          |         |        |программалар |     |
|          |         |        |құру.    |     |
|Тақырып 9. Жады   |Тақырып 9. Жады  |Дәріс      |Жады     |Ауызша  |
|кластары      |кластары     |конспектісі,  |кластарын  |сұрау,  |
|          |         |таратпа     |пайдаланатын |тестілеу, |
|          |         |материал, Turbo |программа  |ОБСӨЖ   |
|          |         |C программалау |құру.    |     |
|          |         |жүйесі     |       |     |
|Тақырып 10.     |Тақырып 10.    |Дәріс      |Бірөлшемді  |Ауызша  |
|Берілгендердің   |Берілгендердің  |конспектісі,  |массивтерді |сұрау,  |
|күрделі типі:    |күрделі типі:   |таратпа     |пайдаланатын |тестілеу, |
|массивтер      |массивтер     |материал, Turbo |программа  |ОБСӨЖ   |
|          |         |C программалау |құру.    |     |
|          |         |жүйесі.     |Екіөлшемді  |     |
|          |         |        |массивтерді |     |
|          |         |        |пайдаланатын |     |
|          |         |        |программа  |     |
|          |         |        |құру.    |     |
|Тақырып 11. Жолдар |Тақырып 11. Жолдар|Дәріс      |Жолдарды   |Ауызша  |
|Жолдар. Жолдарды  |Жолдар. Жолдарды |конспектісі,  |пайдаланатын |сұрау,  |
|өңдеудің типтік   |өңдеудің типтік  |таратпа     |программа  |тестілеу, |
|алгоритмдерін    |алгоритмдерін   |материал, Turbo |құру.    |ОБСӨЖ   |
|программалау.    |программалау.   |C программалау |       |     |
|          |         |жүйесі.     |       |     |
|Тақырып 12.     |Тақырып 12.    |Дәріс      |Құрылымды  |Ауызша  |
|Деректердің құрылымы|Деректердің    |конспектісі,  |пайдаланатын |сұрау,  |
|Деректердің     |құрылымы     |таратпа     |программа  |тестілеу, |
|құрылымы.      |Деректердің    |материал, Turbo |құру.    |ОБСӨЖ   |
|Құрылымдарды    |құрылымы.     |C программалау |       |     |
|сипаттау.      |Құрылымдарды   |жүйесі.     |       |     |
|Деректердің     |сипаттау.     |        |       |     |
|көрсеткіштері және |Деректердің    |        |       |     |
|құрылымы.      |көрсеткіштері және|        |       |     |
|          |құрылымы.     |        |       |     |
|Тақырып 13. Файлдар |Тақырып 13.    |Дәріс      |Файлдарды  |Ауызша  |
|Файлдар. Файлдардың |Файлдар. Файлдар. |конспектісі,  |пайдаланатын |сұрау,  |
|құрылымын сипаттау. |Файлдардың    |таратпа     |программа  |тестілеу, |
|Файлдармен жұмысты |құрылымын     |материал, Turbo |құру.    |ОБСӨЖ   |
|ұйымдастыру.    |сипаттау.     |C программалау |       |     |
|          |Файлдармен жұмысты|жүйесі.     |       |     |
|          |ұйымдастыру.   |        |       |     |
|Тақырып 14.     |Тақырып 14.    |Дәріс      |ТР және Си  |Ауызша  |
|Модульдер      |Модульдер     |конспектісі,  |программалау |сұрау,  |
|Стандартты     |Стандартты    |таратпа     |жүйелеріндегі|тестілеу, |
|модульдерді     |модульдерді    |материал, Turbo |модульдерді |ОБСӨЖ   |
|пайдалану.     |пайдалану.    |C программалау |салыстыру.  |     |
|          |         |жүйесі.     |Модульдерді |     |
|          |         |        |пайдаланатын |     |
|          |         |        |программа  |     |
|          |         |        |құру.    |     |
|Тақырып 15. Графика |Тақырып 15.    |Дәріс      |Графиканы  |Ауызша  |
|Графика.      |Графика      |конспектісі,  |пайдаланатын |сұрау,  |
|          |Графика.     |таратпа     |программаны |тестілеу, |
|          |         |материал, Turbo |құру.    |ОБСӨЖ   |
|          |         |C программалау |       |     |
|          |         |жүйесі.     |       |     |
  6. Оқу әдебиеттерімен қамтылу картасы


                Кесте 4 - Оқу әдебиеттерімен қамтылу картасы

|Оқу құралдарының, оқу -|Саны     |Студенттер саны  |Қамтылу пайызы (%) |
|әдістемелік құралдардың|       |          |          |
|аттары         |       |          |          |
|1           |2       |3         |4         |
|Бөрібаев Б.      |14      |14         |100%        |
|«Программалау     |       |          |          |
|технологиясы» Алматы, |       |          |          |
|«Дәуір» баспасы, 2012ж |       |          |          |
|Павловская Жоғары   |14      |14         |100%        |
|деңгейлі программалау |       |          |          |
|тілінде программалау  |       |          |          |
|С/С++.: Алматы, «Дәуір»|       |          |          |
|баспасы, 2011ж     |       |          |          |
|Н. Джекан       |3       |14         |21%        |
|«Програмирование на  |       |          |          |
|языке Си».       |       |          |          |
|Франка П. Си: Учебный |5       |14         |36%        |
|курс.         |       |          |          |
|Фомин Т        |2       |14         |14%        |
|«Програмирование на  |       |          |          |
|языке Си»       |       |          |          |
|Культин Р.       |3       |14         |21%        |
|«Програмирование на  |       |          |          |
|языке Си»       |       |          |          |
|Информатика. Базовый  |10      |14         |71%        |
|курс. 2-е издание / Под|       |          |          |
|ред. С.В. Симоновича. –|       |          |          |
|СПб.: Питер, 2005   |       |          |          |

                 8. Әдебиет

8.1. Негізгі әдебиет

   8.1.1. Бөрібаев Б. «Программалау технологиясы»  Алматы,  «Дәуір»
   баспасы, 2012ж
   8.1.2. Павловская Жоғары деңгейлі программалау тілінде программалау
   С/С++.: Алматы, «Дәуір» баспасы, 2011ж


   8.1.3. Н. Джекан «Програмирование на языке Си» – М.: Высш. Шк.1995 ж.

   8.1.4. Франка П. Си: Учебный курс, 1998 ж.

   8.1.5. Фомин Т «Програмирование на языке Си», 1999
    6. Культин Р. «Програмирование на языке Си» – М.: Наука, 1987


8.2. Қосымша әдебиет
  8.2.1. Алексеев В.Е. и др. Вычислительная техника и программирование.
Практикум по программированию: Практ. пособие/ Под ред. А.В. Петрова.- М.:
Высш. Шк.,1991.
  8.2.2. Информатика. Базовый курс. 2-е издание / Под ред.  С.В.
Симоновича. – СПб.: Питер, 2005
Пәндер