Файл қосу


Қазақ филологиясы«Кәсіби бағытталған шет тілі» пәнінің
             ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ       СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


                  СЕМЕЙ
                  2012.

КІРІСПЕ

1 ҚҰРАСТЫРҒАН
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті қазақ филологиясы
кафедрасының доценті м.а., ф.ғ.к. Ә.М. Жұмағұлова

2 КЕЛІСІЛДІ
2.1 Қазақ филологиясы кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.
Хаттама   №_1__ «___» ___________2012 жыл

Кафедра меңгерушісі: _______________ Сейітова Ш. Б.

2.2 Гуманитарлық-заң факультеттің оқу- әдістемелік бюросында талқыланып,
бекітілді.
Хаттама   №_1__ «___» ___________2012 жыл

Төрайымы_________________Григорьева Г.Б.


3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік бюросында бекітілді.
Хаттама   №___ «___» ___________200_жыл.


Оқу жұмысы жөніндегі проректор_________Рскелдиев Б.Ә.

4  200_ж. «____» __________ шыққан ПОӘК-нің
ЕКІНШІ БАСЫЛЫМЫ


МАЗМҰНЫ


1                                   Жалпы
ережелер....................................................................
...............................................4-5
2         Пәнді         оқытудың         әдістемелік
нұсқаулықтары...............................................................
.........5
3          Курс          саясаты           мен
форматы.....................................................................
.................................5
4                                  Бағалау
саясаты.....................................................................
....................................................6
5   Пәннің   мазмұны   және   сағаттарды   сабақ    түріне
шағу.......................................................6-11
6           ОСӨЖ           және           СӨЖ
мазмұны.....................................................................
..........................11-12
7    Пән    бойынша    оқу     үрдісінің     календарлық
кестесі.................................................................12

1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1 Оқытушы туралы жалпы мәлімет:
Жұмағұлова Әлия Матайқызы
Кафедра: Қазақ филологиясы
Кафедраның мекен-жайы : Глинки, 20а ; 913- бөлме
Ақпараттық қатынас: телефон 44-29-30
Кафедрада болатын уақыты: 9.00-16.00.
Сабақ өтетін орын: 910, 801, 913 аудитория
Кредит саны: 3

1.2 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме

1 Кесте – Оқу жоспарынан көшірме

|Курс   |Семестр  |Кредит   |ДС (сағ)     |ПС (сағ)  |Лаб. (сағ) |
|А     |   4,00 | 95-100  | Үздік      |22-7    |91-93,5  |
|А-    |   3,67 |  90-94  | Өте жақсы    |20-21   |86-90   |
|В+    |   3,33 |  85-89  |Жақсы      |18-19   | 81-85  |
|В     |   3,00|  80-84  | Жақсы      |16-17   |  76-80  |
|В-    |     |   75-79 | Жақсы     |14-15   |  71-75 |
|     |2,67   |      |         |      |      |
|С+    |     |   70-74 | Қанағаттанарлық |13     |  66-70 |
|     |2,33   |      |         |      |      |
|С     |   2,00 |   65-69 |Қанағаттанарлық |12     |  61-65 |
|С-    |   1,67 |  60-64  |Қанағаттанарлық |11     |   56-60 |
|Д+    |  1,33 | 55-59   |  өту ұпайы  |10     |  51-55 |
|Д     |   1,00 | 50-54   |   өту ұпайы  |9     |   48-50|
|Ғ     |   0,00 | 0-49   |   өту ұпайы |8     |    47 |


5. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САҒАТТАРДЫ САБАҚ ТҮРІНЕ ШАҒУ

2 Кесте – Пәннің мазмұны. Сағаттарды сабақ түріне шағу

|Тақырыптың атауы    |                         |
|            |ДС    |СПС   |ЛБ   |ОСӨЖ   |СӨЖ   |
|1            |2    |3    |4    |5    |6    |
|1. Қазақ тілінің дыбыс |     |3    |    |1,5   |1,5   |
|жүйесі. Дауысты     |     |     |    |     |     |
|дыбыстардың емлесі.   |     |     |    |     |     |
|Дауыссыз дыбыстардың  |     |     |    |     |     |
|емлесі.         |     |     |    |     |     |
|Мәтін: Қазақ тілі –   |     |     |    |     |     |
|мемлекеттік тіл. Ана  |     |     |    |     |     |
|тілі – асыл қазынаң. Тіл|     |     |    |     |     |
|туралы заң.       |     |     |    |     |     |
|2. Үндестік заңы. Ықпал |     |2    |    |1,5   |     |
|түрлері. Буын түрлері. |     |     |    |     |     |
|Мәтін: Қазақстан – менің|     |     |    |     |     |
|отаным. Қазақстан    |     |     |    |     |     |
|Республикасының     |     |     |    |     |     |
|рәміздері.       |     |     |    |     |     |
|3. Қазақ тілінің лексика|     |3    |    |1,5   |     |
|жүйесі. Синоним. Омоним.|     |     |    |     |     |
|Антоним. Тұрақты    |     |     |    |     |     |
|тіркестер.       |     |     |    |     |     |
|Мәтін: Сәлем беру.   |     |     |    |     |     |
|Амандау салты.     |     |     |    |     |     |
|4. Қазақ тілінің    |     |3    |    |1,5   |1,5   |
|морфологиясы. Сөз    |     |     |    |     |     |
|құрамы. Қосымша.    |     |     |    |     |     |
|Мәтін: Қазақстан    |     |     |    |     |     |
|қалалары. Семей.    |     |     |    |     |     |
|5. Тәуелдік жалғауы.  |     |3    |    |1,5   |1,5   |
|Жіктік жалғауы. Септік |     |     |    |     |     |
|жалғауы. Көптік жалғауы.|     |     |    |     |     |
|Мәтін: Қазақтың билері. |     |     |    |     |     |
|Төле би. Қазыбек би.  |     |     |    |     |     |
|Әйтеке би.       |     |     |    |     |     |
|6. Сөз таптары. Сөз   |     |2    |    |1    |1    |
|тұлғасы.        |     |     |    |     |     |
|Мәтін: Қансонарда    |     |     |    |     |     |
|бүркітші шығады аңға.  |     |     |    |     |     |
|Саятшылық құру.     |     |     |    |     |     |
|7. Аралық бақылау жұмысы|     |1    |    |0,5   |0,5   |
|8. Зат есім.Сын есім.  |     |4    |    |1,5   |1,5   |
|Мәтін: Қазақ даласының |     |     |    |     |     |
|батыр қыздары. Томирис |     |     |    |     |     |
|патшайым туралы аңыз.  |     |     |    |     |     |
|Ұмай ана. Айша бибі.  |     |     |    |     |     |
|Әлия Молдағұлова.    |     |     |    |     |     |
|9. Сын есім.      |     |3    |    |1,5   |1,5   |
|Мәтін: Адамның     |     |     |    |     |     |
|мінез-құлқы мен сыртқы |     |     |    |     |     |
|бейнесі.        |     |     |    |     |     |
|10. Сан есім. Сан    |     |3    |    |1,5   |1,5   |
|есімнің түрлері.    |     |     |    |     |     |
|Мәтін: Интернет –    |     |     |    |     |     |
|адамзат санасының    |     |     |    |     |     |
|жетістігі. Компьютер  |     |     |    |     |     |
|тарихы.         |     |     |    |     |     |
|11. Есімдік. Етістік.  |     |4    |    |1,5   |1,5   |
|Мәтін: Туған-туыс    |     |     |    |     |     |
|атаулары. Туыстық-қарым |     |     |    |     |     |
|қатынас.        |     |     |    |     |     |
|12. Етістіктің шақтары. |     |2    |    |1,5   |1,5   |
|Етістіктің райлары.   |     |     |    |     |     |
|Мәтін: Жақсы ат - ер  |     |     |    |     |     |
|серігі. Жылқы – малдың |     |     |    |     |     |
|патшасы.        |     |     |    |     |     |
|13. Есімше. Көсемше.  |     |3    |    |1,5   |1,5   |
|Етіс.          |     |     |    |     |     |
|Мәтін: Ас – адамның   |     |     |    |     |     |
|арқауы. Тамақтану.   |     |     |    |     |     |
|14. Үстеу. Шылау.    |     |4    |    |1,5   |1,5   |
|Мәтін: Қазақтың ақын  |     |     |    |     |     |
|жазушылары: Абай. Шоқан.|     |     |    |     |     |
|Ыбырай.         |     |     |    |     |     |
|15. Одағай.       |     |2    |    |1,5   |1,5   |
|Мәтін: Кино және театр |     |     |    |     |     |
|өнері.         |     |     |    |     |     |
|16. Еліктеуіш сөз.   |     |2    |    |1    |1    |
|Мәтін: Бүгінгі газет  |     |     |    |     |     |
|жаңалықтары. Газет   |     |     |    |     |     |
|жаңалықтарына шолу.   |     |     |    |     |     |
|17. Аралық бақылау   |     |1    |    |0,5   |0,5   |
|жұмысы         |     |     |    |     |     |


6. ОСӨЖ ЖӘНЕ СӨЖ МАЗМҰНЫ

3-Кесте ОСӨЖ және СӨЖ жоспарлары

|ОСӨЖ                       |СӨЖ           |
|Аудиториялық      |Аудиториядан тыс    |            |
|1            |2            |3            |
|1. Қазақ тілінің дыбыс |1. Сәлемдесу – сөз басы.|1. Мағжан Жұмабаев.   |
|жүйесі.         |            |            |
|2. Дыбыстардың жіктелуі.|2. Өзім туралы.     |2. Жүсіпбек Аймауытов. |
|3. Үндестік заңы.    |3. Досым туралы.    |3. Сәкен Сейфуллин.   |
|4. Қазақ тілінің лексика|4. Отбасы.       |4. Бейімбет Майлин.   |
|жүйесі.         |            |            |
|5. Қазақ тілінің    |5. Мезгіл, уақыт.    |5. Ахмет Байтұрсынов.  |
|морфологиясы.      |            |            |
|6. Қосымша.       |6. Демалыс күні.    |6. Ілияс Жансүгіров.  |
|7. Сөз таптары.     |7. Тілек айту,     |7. Шәкәрім       |
|            |құттықтау.       |Құдайбердіұлы.     |
|8. Зат есім.      |8. Дұрыс тамақтану –  |8. Мұхтар Әуезов.    |
|            |денсаулық кепілі.    |            |
|9. Сын есім.      |9. Емханада, ауруханада.|9. Сәбит Мұқанов.    |
|10. Сан есім.      |10. Адамның мінез-құлқы |10. Мұқағали Мақатаев. |
|            |мен сыртқы бейнесі.   |            |
|11. Есімдік.      |11. Мамандық.      |11. Қаныш Сәтбеав.   |
|12. Етістік.      |12. Жұмыс аптасын    |12. Шәкәрім атындағы  |
|            |жоспарлау.       |Семей мемлекеттік    |
|            |            |университеті.      |
|13. Үстеу.       |13. Мереке күндері.   |13. Қазақстан      |
|            |            |халықтарының тілдері.  |
|14. Одағай.       |14. Астана – бас қала. |14. Тіл туралы заң.   |
|15. Шылау.       |15. Кино және театр   |15. Қазақстандағы білім |
|            |өнері.         |жүйесі.         |
|16. Еліктеуіш сөз.   |16. Өнер адамдары.   |16. Қазақстан      |
|            |            |Республикасының     |
|            |            |Президенті –      |
|            |            |Н.Ә.Назарбаевв     |

7 «Қазақ тілі» ПӘНІ БОЙЫНША ОҚУ ҮРДІСІНІҢ КАЛЕНДАРЛЫҚ КЕСТЕСІ
4-Кесте «Қазақ тілі» пәні бойынша оқу үрдісінің календарлық кестесі

   «Қазақ тілі» пәні бойынша 15 аптаға бөлінген  дәріс, практикалық,
ОСӨЖ, СӨЖ тапсырмаларының ұпай саны берілген. Әр аптада қойылған ұпайлар
бойынша  8-15 апталарда  межелік бақылау  тапсырмаларының  қорытындысы
қойылады. 8-15 апталарда ең жоғарғы көрсеткіші – 270 ұпайдан жинау  шарт.
Әр аптадағы жинау керек ұпай сандары кестеде нақты көрсетілген.

Апталар123456789101112131415
Практикалық303030303030303032303030303025ОСӨЖ1515107 СӨЖ1515107
Пәндер