Файл қосу


Хирургиялық инфекциялық ауруларҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ | |
|3 деңгейдегі СМЖ құжаты  |ПОӘК         |             |
|              |           |ПОӘК 042-18-24.1.04/ 01  |
|              |           |-2013           |
|П О Ә К «Ветеринариялық  |№ 1-ші басылым    |             |
|хирургия - 2» оқытушының  |           |             |
|пән бойынша жұмыс оқу   |           |             |
|бағдарламасы        |           |             |            ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

          «Ветеринариялық хирургия -2» пәнінен

    «5В120100»  - «ветеринариялық медицина» мамандығына арналған

        ОҚЫТУШЫНЫҢ ПӘН БОЙЫНША ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

                  СЕМЕЙ,
                  2013

                  Алғысөз1 ӘЗІРЛЕГЕН
Ветеринариялық медицина кафедрасының доценті міндетін атқарушы, м.ғ.к.
Ахметжанов О. Н. _____________________________
             «    »                2013 жыл

2 ТАЛҚЫЛАДЫ
2. 1 Ветеринариялық медицина кафедрасының отырысында
Хаттама №    «   »                 2013 жыл
Кафедра                             меңгерушісі
Тойкина Г.Н

2.2 Аграрлық факультеттің әдістемелік кеңесінде
Хаттама  №     «      »                2013  жыл

Төрайым
   Тлеубаева А.В С.М.

3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу - әдістемелік кеңесі мақұлдап басып шығаруға ұсынады
Хаттама №          «    »           2013 жыл
Оқу - әдістемелік кеңестің
төрайымы,              ОӘЖ              проректор
Искакова                Г.                К.4 1-ші басылым
                  Мазмұны


                         Беттер

1.               Қолдану                саласы
............................................................................
.......... 4
2.             Нормативтік              сілтемелер
......................................................................... 4
3.               Жалпы                ережелер
............................................................................
......... 4
4 Пәннің мазмұны мен сабақ түріне байланысты бөлінуі ......................
5
5. Студенттердің өзіндік жұмыстарының тақырыптары ........................
7
6.Пәннің            оқу-әдістемелік            картасы
.............................................................7
7. Оқу - әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілген картасы ........10
8.                                Әдебиеттер
............................................................................
...................11


               1 Қолданылу саласы
   Пәннің оқу - әдістемелік кешені Ветеринариялық хирургия -2 пәні
бойынша  5В120100  «Ветеринариялық  медицина»  мамандығына  арналған.
Студенттер оқу барысында курс мазмұны мен оның актуальды және кажеттілігі,
курс саясаты мен танысып өздеріне керекті тәжірибені меңгереді. Бұл пәнді
оқығанда  оқу-әдістемелік  кешені  негізгі  жетекші  болып  танылады.
Ветеринариялық хирургия пәні бойынша дайындаған оқу - әдістемелік кешені
осы пәнді игерудегі негізгі нұсқаушы болып саналады.

             2 Нормативтік сілтемелер
    Оқытушының пән бойынша жұмыс оқу бағдарламасы  «Ветеринариялық
хирургия-1» пәнінен  төмендегі  құжаттар  талабына  сай  оқу  үрдісін
ұйымдастырудың тәртібін белгілейді:
   - Жоғарғы білім берудің жалпыға міндетті Мемлекеттік стандарты;
        -5В120100 «Ветеринариялық  медицина»  мамандығы  бойынша
жоғарғы білім берудің типтік оқу жоспары, Мамандықтар бойынша жоғарғы және
жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім берудің типтік оқу жоспарлары тізімі,
Қосымша - 157;
   - 5В120100 «Ветеринариялық медицина» мамандығының  «Ветеринариялық
хирургия» пәнінің типтік оқу бағдарламасы;
   - СТУ 042-ГУ-4 -2013 Университет стандарты «Пәннің оқу - әдістемелік
   кешенін әзірлеу және ресімдеудің жалпы талаптары»;
   - ДП 042-1.01-2013 Құжат «Пәннің оқу - әдістемелік кешенінің құрылымы
мен мазмұны»

               3 Жалпы ережелер


             3.1 Пәннің жалпы мазмұны
    Хирургия – гректің екі сөзінен алынған. «Cheur ergon»: «хиер» -
қол, «ерго» - әсер ету. Қазақша ота жасау. Бұл алғашында хирургиялық
ауруларды қолмен ота жасап емдеуге қатысты қолданылған тарихи ұғым. Қазір
хирургияның ауқымы аса кең. Хирургиялық ауруларды анықтау мен емдеуде сан
алуан заманауй құрал жабдықтар, техникалар, дәрі – дәрмектер, әдіс тәсілдер
кешені қолданылады. Осыған байланысты медициналық және  ветеринариялық
хирургияның көптеген арнайы бөлімдері пайда болып дамуда. Оның ең күрделісі
қан тамыры хирургиясы, нейрохирургия, трансплантация хирургиясын атауға
болады. Студенттерге ветеринариялық хирургия 3 бөлімге бөліп оқытылады.
Олар: ветеринариялық хирургия-1 - оперативтік хирургия, ветеринариялық
хирургия-2 -  жалпы хирургия және ветеринариялық хирургия-3  аймақтық
хирургия. Бұл бөлімдер бір –  бірімен  аса  тығыз  байланысты.  3.2
Ветеринариялық хирургия -2  пәнінің  мақсаты  көптеген  ветеринариялық
ғылымдардың  (анатомия,  патанатомия,   физиология   патофизиология,
фармакология, микробиология) жетістіктерін пайдалана отырып, жалпы мал
организмінде, ағзалар мен ұлпаларда кездесетін хирургиялық  аурулардың
этиологиясын, клиникасын, патогенезін зерттеу, диагноз қою. Соған сай
емдеу және аурудың алдын алу шараларын ұсыну.  Жалпы хирургияда «ауруды
емдеу мен алдын алу біртұтас, бірақ алдын алуға басымдылық беріледі» деген
қағида ұсталынады.
   3.3 Пәнді оқытудың міндеттері:
   - Хирургиялық аурулардың этиологиясы мен патогенезін зерттей отырып,
оларды емдеу және алдын алу шараларының кешенін ұсыну.,
   - Хирургиялық ауруларды емдеудің әдіс – тәсілдерін жетілдіру, жаңадан
ұсынылған дәрі - дәрмектердің тиімділіктерін анықтау.,
   - Хирургиялық ауруларды, әсіресе толық зерттелмеген (қатерлі ісік)
ауруларды зерттеу, емдеу, алдын алу шараларын ұсыну.
   3.3 Пәннің пререквизиттері:
   • Жалпы ветеринариялық  хирургия пәнін меңгеру  үшін  студенттер
    жануарлар морфологиясы, физиологиясы мен биохимиясы, фармакология,
    микробиология  мен  вирусология,  жануарлар  патологиясы  және
    ветеринариялық хирургия 1 (оперативті хирургия) пәндерін меңгерулері
    қажет.
   3.4 Пәннің постреквизиттері:
   Пән бойынша алған білімдерін студенттер одан ары ветеринариялық
хирургия -3 (аймақтық хирургия) пәні бойынша тереңдетеді.  Оқу  және
өндірістік тәжірибелерден өтеді.

              3.5 Пәннің оқу жоспары
                                   Кесте 1
|Курс  |Семестр                          |Кредит  |
|    |Модуль: Жалпы хирургия                  |15    |
|    |Микромодуль -1: Жарақаттар                |6    |
|4.1.1 |Кіріспе. Жалпы хирургияның негізгі қағидалары,      |1    |
|    |мақсаты мен міндеттері                  |     |
|4.1.2 |Жарақат және жарақаттың түрлері.             |2    |
|4.1.3 |Жарақаттың организмге жалпы және жергілікті әсері     |1    |
|4.1.4 |Жарақатты емдеу қағидалары                |1    |
|4.1.5 |Хирургиялық инфекциялық аурулар              |1    |
|    |Микромодуль -2: Хирургиялық аурулар            |9    |
|4.1.6 |Тері аурулары                       |1    |
|4.1.7 |Сүйек аурулары                      |1    |
|4.1.8 |Сіңір аурулары                      |1    |
|4.1.9 |Қан және лимфа тамырларының аурулары           |1    |
|4.1.10 |Бұлшық ет аурулары                    |1    |
|4.1.11 |Буын аурулары                       |1    |
|4.1.12 |Ми және жүйке тамырларының аурулары            |1    |
|4.1.13 |Зілді ісіктер                       |2    |


| Реті |Лабораториялық - жаттығу сабақтарының  тақырыптары    |Сағат  |
|    |                             |саны   |
|    |Модуль: Жалпы хирургия                  |15    |
|    |Микромодуль -1: Жарақаттар                |7    |
| 4.2.1 |Малмен жұмыс істеудің техника қауіпсіздігі. Хирургиялық  |1    |
|    |аурумен ауырған  малдарды клиникалық әдіспен зерттеу. |     |
|4.2.2 |Ашық механикалық жарақаттар, анықтау және емдеу әдістері |1    |
|4.2.3 |Жабық механикалық жарақаттар,  анықтау және емдеу    |1    |
|    |әдістері                         |     |
|4.2.4 |Термикалық жарақаттар,                  |1    |
|    |анықтау және  емдеу әдістері             |     |
|4.2.5 |Химиялық жарақаттар,                   |1    |
|    |анықтау және  емдеу әдістері             |     |
|4.2.6 |Хирургиялық инфекциялық аурулар, анықтау және  емдеу  |1    |
|    |әдістері                         |     |
|4.2.7 |Межелік бақылау-1                     |1    |
|    |Микромодуль -2: Хирургиялық аурулар            |8    |
|4.2.8 |Тері аурулары, анықтау және  емдеу  әдістері      |1    |
|4.2.9 |Сүйек аурулары, анықтау және  емдеу әдістері      |1    |
|4.2.10 |Сүйек сынықтары, анықтау және  емдеу әдістері      |1    |
|4.2.11 |Сіңір аурулары, анықтау,  емдеу әдістері        |1    |
|4.2.12 |Қан тамыры, лимфа тамыры аурулары, анықтау және  емдеу |1    |
|    |әдістері                         |     |
|4.2.13 |Бұлшық ет аурулары, анықтау және  емдеу әдістері   |1    |
|4.2.14 |Буын аурулары, анықтау және  емдеу әдістері      |1    |
|4.2.15 |Межелік бақылау-2                     |1    |


5. Студенттердің өзіндік жұмыстарының тақырыптары

5.1 Хирургиялық ауруларды емдеуде ұлпа  дәрмектерін қолдану
5.2 Хирургиялық ауруларды емдеуде новокайн блокадасын қолдану
5.3 Электр жарақаттары
5.4 Сәуле жарақаттары
5.5 Экзема
5.6 Гангрена
5.7 Эмболия
5.8 Сынықтардың асқынулары
5.9 Бурситтер
5.10 Ми жарақаттары
5.11Жарақаттанған жануарларға қан құю
5.12 Жануарлардың бөгде заттармен жарақаттанулары
5.13 Үсіну
5.14 Сепсис
5.15 Дерматиттер
5.16 Некроз
5.17 Ревматикалық артрит
5.18 Бұлшық еттердің семуі
5.19 Шок
5.20 Зілді ісіктерді анықтау және емдеудің заманауй әдіс тәсілдері


           6 Пәннің оқу – әдістемелік картасы
                                   Кесте 3
|Тақырыптар           |Көрнекті   |Өз бетімен оқуға  |Бақылау |
|                |құралдар,ОТҚ, |берілген сұрақтар  |түрі   |
|                |Суреттер,   |          |     |
|                |кестелер   |          |     |
|Дәрістер    |Лабораториялық |       |          |     |
|        |жаттығу    |       |          |     |
|        |сабақтары   |       |          |     |
|Кіріспе. Жалпы | Малмен жұмыс |Сурет-1,2.  |          |Ауызша  |
|хирургияның   |істеудің    |Техника    |          |сұрау.  |
|негізгі     |техника    |қауіпсіздігі |          |     |
|қағидалары,   |қауіпсіздігі. |журналы.Хирург|          |     |
|мақсаты мен   |Хирургиялық  |иялық ауруы  |          |     |
|міндеттері   |аурумен ауырған|бар малдар.  |          |     |
|        |малдарды    |Термометр,  |          |     |
|        |клиникалық   |фонендоскоп  |          |     |
|        |әдіспен    |       |          |     |
|        |зерттеу.    |       |          |     |
| Жарақат және  | Ашық     |Сурет-3,4.  |Электр жарақаттары .|Ауызша  |
|жарақаттың   |механикалық  |Слайд-1,2,3  |Сәуле жарақаттары. |сұрау.  |
|түрлері.    |жарақаттар,  |       |          |Реферат |
|        |анықтау және  |       |          |     |
|        |емдеу әдістері |       |          |     |
|        |Жабық     |Жарақаты бар |Жарақаттанған    |Ауызша  |
|        |механикалық  |малдар,    |жануарларға қан құю |сұрау.  |
|        |жарақаттар,  |емдеуге қажет |          |Реферат |
|        |анықтау және  |дәрілер мен  |          |     |
|        |емдеу әдістері |орау, таңу,  |          |     |
|        |        |тігіс     |          |     |
|        |        |материалдары. |          |     |
|        |Термикалық   |Жарақаты бар |Жануарлардың бөгде |Ауызша  |
|        |жарақаттар,  |жануарлапр,  |заттармен      |сұрау.  |
|        |анықтау және |емге қажетті |жарақаттанулары   |Реферат |
|        |емдеу әдістері|дәрілер.   |          |     |
|        |Химиялық    |Жарақаты бар |Үсіну        |Ауызша  |
|        |жарақаттар,  |жануарлапр,  |          |сұрау.  |
|        |анықтау және |емге қажетті |          |Реферат |
|        |емдеу әдістері|дәрілер.   |          |     |
| Жарақаттың   |        |Сурет-5,6,7. |          |Ауызша  |
|организмге жалпы|        |Слайд-4,5.  |          |сұрау.  |
|және жергілікті |        |       |          |Реферат |
|әсері      |        |       |          |     |
| Жарақатты емдеу|        |Сурет-8,9.10,1|Хирургиялық     |Ауызша  |
|қағидалары   |        |1.      |ауруларды емдеуде  |сұрау.  |
|        |        |Слайд-6,7   |ұлпа  дәрмектерін |Реферат |
|        |        |       |қолдану.      |     |
|        |        |       |Хирургиялық     |     |
|        |        |       |ауруларды емдеуде  |     |
|        |        |       |новокайн блокадасын |     |
|        |        |       |қолдану       |     |
| Хирургиялық  | Хирургиялық  |Сурет-12,13. |Сепсис       |Ауызша  |
|инфекциялық   |инфекциялық  |Слайд-8,9,10. |Гангрена      |сұрау.  |
|аурулар     |аурулар,    |Жарақаты бар |Некроз       |Реферат |
|        |анықтау және |жануарлапр,  |          |     |
|        |емдеу     |емге қажетті |          |     |
|        |әдістері    |дәрілер.   |          |     |
| Тері аурулары | Тері аурулары,|Сурет-14,15,16|Экзема       |Ауызша  |
|        |анықтау және |.       |Дерматиттер     |сұрау.  |
|        |емдеу     |Слайд-11,12. |          |Реферат |
|        |әдістері    |Тері аурулары |          |     |
|        |        |бар жануарлар,|          |     |
|        |        |емдеуге қажет |          |     |
|        |        |дәрілер.   |          |     |
| Сүйек аурулары |Сүйек аурулары,|Сурет-17,18,19|Сынықтардың     |Ауызша  |
|        |анықтау және |,20.     |асқынулары     |сұрау.  |
|        |емдеу     |Слайд-13,14. |          |Реферат |
|        |әдістері    |Сүйек аурулары|          |     |
|        |        |бар жануарлар,|          |     |
|        |        |емдеуге қажет |          |     |
|        |        |дәрілер.   |          |     |
| Сіңір аурулары |Сіңір     |Сурет-21,22. |          |Ауызша  |
|        |аурулары,   |Слайд-15,16,17|          |сұрау.  |
|        |анықтау және |,18,19.    |          |     |
|        |емдеу     |Сіңір аурулары|          |     |
|        |әдістері    |бар жануарлар,|          |     |
|        |        |емдеуге қажет |          |     |
|        |        |дәрілер.   |          |     |
| Қан және лимфа |  Қан және  |Сурет-23,24,25| Эмболия      |Ауызша  |
|тамырларының  |лимфа     |.       |          |сұрау.  |
|аурулары    |тамырларының  |Слайд-20,21. |          |Реферат |
|        |аурулары,   |Қан және лимфа|          |     |
|        |анықтау және |тамырларының |          |     |
|        |емдеу     |аурулары бар |          |     |
|        |әдістері    |жануарлар,  |          |     |
|        |        |емдеуге қажет |          |     |
|        |        |дәрілер.   |          |     |
| Бұлшық ет   |Бұлшық ет   |Сурет-26,27,28|Ревматикалық миазит |Ауызша  |
|аурулары    |аурулары,   |.       |Бұлшық еттердің   |сұрау.  |
|        |анықтау және |Слайд-22,23.24|семуі        |Реферат |
|        |емдеу     |Бұлшық ет   |          |     |
|        |әдістері    |аурулары бар |          |     |
|        |        |жануарлар,  |          |     |
|        |        |емдеуге қажет |          |     |
|        |        |дәрілер.   |          |     |
| Буын аурулары | Буын     |Сурет-29,30.31|Бурситтер      |Ауызша  |
|        |аурулары,   |,32      |          |сұрау.  |
|        |анықтау және |Слайд-25,26.27|          |Реферат |
|        |емдеу     |Буын аурулары |          |     |
|        |әдістері    |бар жануарлар,|          |     |
|        |        |емдеуге қажет |          |     |
|        |        |дәрілер.   |          |     |
| Ми және жүйке |        |Сурет-33,34,35|Ми жарақаттары. Шок |Ауызша  |
|тамырларының  |        |,36.     |          |сұрау.  |
|аурулары    |        |Слайд-28,29. |          |Реферат |
|Зілді ісіктер  |        |       |Зілді ісіктерді   |     |
|        |        |       |анықтау және емдеу |     |


7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы

                                   Кесте 4
|Оқулықтардың, оқу |Дана (саны)    |Студенттердің саны|Қамтамасыз етілуі |
|әдістемелік    |         |         |%         |
|құралдардың    |         |         |         |
|атаулары     |         |         |         |
|1         |2         |3         |4         |
|Б,К. Ілиясов.   |20        |20        |100        |
|Ветеринариялық  |         |         |         |
|хирургия(оқулық). |         |         |         |
|Алматы. 2008. 400 |         |         |         |
|бет.       |         |         |         |
|         |         |         |         |
|С.В. Тимофееф.  |2         |20        |10        |
|Общая хирургия  |         |         |         |
|животных     |         |         |         |
|(учебник). Москва.|         |         |         |
|«Зоомедлит». 2007.|         |         |         |
|666 стр.     |         |         |         |
|         |         |         |         |
|/А.Д.Белов,    |         |         |         |
|М.В.Плахотин, Б.А.|20        |20        |100        |
|Башкиров и др.  |         |         |         |
|Общая ветеринарная|         |         |         |
|хирургия. – М.  |         |         |         |
|Агропромиздат,  |         |         |         |
|1990. –592с.   |         |         |         |                8 Әдебиеттер
  8.1 Негізгі әдебиеттер
   8.1.1 Б,К. Ілиясов. Ветеринариялық хирургия (оқулық). Алматы. 2008.
400 бет.
  8.1.2 С.В. Тимофееф. Общая хирургия животных (учебник). Москва.
 «Зоомедлит». 2007. 666 стр.

  8.1.3 Общая ветеринарная хирургия. /А.Д.Белов, М.В.Плахотин, Б.А.
 Башкиров и др. – М. Агропромиздат, 1990. –592с.


  8.2 Қосымша әдебиеттер
  8.2.1 Практикум по общей и частной ветеринарной хирургии /И.А.Калашник,
Б.Я. Передера, А.Ф.Русинов и др. - М. Агропромиздат, 1988. – 303 с.
  8.2.2 Справочник ветеринарного врача. – СПб.: «Лань», 2004.-896с.
  8.2.3 Лебедев А.В., Липовский В.М. Общая ветеринарная хирургия. М. Колос.
2000 г.
  8.2.5 Целищев Л.И. Практическая ветеринарная андрология. М. Колос.
 1982.

 8.2.6 Абишев Г. Травматизм сельскохозяйственных животных, Алма-Ата,
 «Кайнар»,1975.- 168с.

  8.2.7 Терехов П.Ф. Ветеринарная онкология. - М., «Колос» ,1977.-89с.
  8.2.8 Материалы первого евроазийского ветеринарного конгреса. 2007 ж.
  Алматы. 2007. Виденин В.Н. Послеоперационные гнойные воспалительные
  осложнение у животных. Профилактика и лечение. Л. 2000.
   8.2.9 Лукьяновский В.А и др. Болезни костной системы животных- М.
«Колос»,1984.- 125с.
   8.2.10 Кашин А.С., Медведева Л.В. Вправление вывиха коленной чашки у
лошади //Ветеринария,2003-№3-С. 8-9.
Пәндер