Файл қосу


Информатиканы оқытудың теориясы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                          |
|ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ                        |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ          |
|Құжат СЖМ 3 деңгейлі  |ПОӘК           |ПОӘК 042-Х. 1.ХХ/01- 20 |
|Пәннің оқу-әдістемелік  |Редакция №        |             |
|кешені          |             |             |
|Пәннің студентке арналған|             |             |
|бағдарламасы       |             |             |

         «5В011100» – «Информатика» мамандығы үшін

           «Информатиканы оқытудың теориясы»

         ПӘНІНІҢ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

          ПӘННІҢ СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей


                  2013
Құрастырған: 28.08.2013 ж
Информатика және ақпараттық технологиялар кафедрасының
аға оқытушысы _______ Абишова А.А.

Информатика және ақпараттық технологиялар кафедрасының
отырысында талқыланды.
Хаттама № 1  05.09.2013 ж.
Информатика және ақпараттық технологиялар кафедрасының
меңгерушісі     _______ Абишова А.А.


Физика-математика факультетінің Оқу-әдістемелік бюро мәжілісінде бекітілді.

Хаттама №1  11.09.2013 ж.
Физика-математика факультеті
Оқу-әдістемелік бюросының төрайымы  ____________  Батырова К.А.


Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды.
Хаттама №1  18.09.2013 ж.
ОӘК төрайымы    _________ Искакова Г.К.
Мазмұны
1. Жалпы жағдайы
2. Пәннің мазмұны және сабақ түрі бойынша бөлінуі
3. Пәнді оқытуға арналған  әдістемелік нұсқаулар
4. Курстың форматы
5. Курстың саясаты
6.  Баға қою саясаты
   7.   Әдебиеттер

Пән туралы мәлімет
Атауы:   «Информатиканы оқытудың теориясы»
Кредит саны – 3
Оқу сабағының өткізілетін орны: №3 оқу корпусы, аудиториялар сабақ
кестесіне сәйкес.
Кеңес беру уақыты: №3 оқу корпусы, ауд 102г, сейсенбі, 14.00-17.00

  ПОӘК авторы туралы мәліметтер
|[pic]    |Абишова Айнур Ахановна                    |
|      |Ғылыми дәрежесі:      |-                |
|      |Ғылыми атағы:       |-                |
|      |Қызметі:          |Информатика және АТ кафедрасының|
|      |              |аға оқытушысы          |
|      |Мамандандыруы:       |                 |
|      |Байланыс мәліметтері:                    |
|      |Жұмыс телефоны:      |8-(722)-2-36-01-60        |
|      |Электрондық пошта:    |aaasemey@mail.ru         |
|      |Skype:           |                 |
|Жалпы мәліметтер:                             |
|2 оқу-әдістемелік нұсқаудың серіктес авторы, СМПИ-ның «Зор еңбегі үшін»  |
|медалінің иегері.                             |
|2011 жылы Қазақстан-Ресей университетінің 72 сағат көлеміндегі      |
|«Қашықтықтан оқыту технологиялалары» біліктілікті жоғарылату курсын, 2011|
|жылы Томск мемлекеттік педагогикалық университетінің «Оқу үрдісінде   |
|қашықтан оқыту технологияларын қолдану» курсын, 2012 жылы Алматы     |
|қаласындағы білім беру жүйесінің басшы және ғылыми-педогогикалық кадрлары |
|біліктілігін арттыратын Республикалық институты «Өрлеуде» өткізілген «ЖОО |
|білім беру жүйесінің педагогикалық кадрлары біліктілігін арттыратын    |
|бағдарлама» курсын, 2013 жылы Омск қаласындағы Сібірдің бизнес пен    |
|ақпараттық технологиялар институтының 225 сағат көлеміндегі ғылыми    |
|іс-тәжірибе курстарын тамамдады.                     |


   1. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРІ БОЙЫНША БӨЛІНУІ
|№ |    Тақырып атауы   |сағаты     |әдебиеттер         |


 | |дәріс |зертх |соөж |сөж | | |1 |Педагогикалық білім  жүйесіндегі
информатика курсын оқыту әдістемесі. Орта мектепте информатиканы оқыту
әдістемесі мен теориясының жалпы мәселелері. |1 |2 |5 |10 |Халықова К.З.
 Информатиканы оқыту әдістемесі. Алматы. 2000 жыл
 Методика преподавания информатики. Учебное пособие. Минск.: Высшая школа,
 1998 г | |2 |Жалпы білім беретiн орта  мектепте  информатиканы оқытудың
әдістемелік жүйесі. |1 |2 |5 |10 |М.П.Ланчик и др.Методика преподавания
 информатики: Учебное пособие для студентов педвузов. Москва «Академия»,
 2001. - 624 с. | |3 |Информатика негіздерін  оқытуға қажетті құжаттар.
Орта жалпы білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты |1 |2 |5
 |10 |Семакин И., Шеина Т. “Преподавание базового курса информатики в
 средней школе”, 2000 г | |4 |Жалпы орта білім беретін мектептерде
информатиканы оқыту тұжырымдама-лары. |1 |2 |5 |10 |Методика преподавания
 информатики. Учебное пособие. Минск.: Высшая школа, 1998 г | |5 |Бастауыш
мектептегі информатиканың кіріктіріліп оқытылуы. |1 |2 |5 |10
 |Информатика  и средства информатики в начальной школе; Учебно-
 методическое пособие для студентов педагогического университета. -Алматы,
 2002. -80 с. | |6 |Мектептің информатика курсы бойынша бағдарламалар мен
 оқулықтарға талдау. Информатика курсын оқыту құрал-дарының жүйесі. |1 |2
|5 |10 |Семакин И., Шеина Т. “Преподавание базового курса информатики в
 средней школе”, 2000 г | |7 |Информатика кабинетінде оқушылардың жұмысын
ұйымдастыру. |1 |2 |5 |10 |Методика преподавания информатики. Учебное
 пособие. Минск.: Высш шк, 1998 г | |8 |Информатика курсы  бойынша  оқу
үрді-сін жоспарлау. Оқу үрдісінін тақырыптық жоспары және сабақ жоспары.
|1 |2 |5 |10 |“Информатиканы оқыту әдістемесі” пәні бойынша зертханалық
 жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау, Семей, 2006 жыл | |9
|Орта мектептегi информатика курсының мазмұны. Мектептегі оқу жоспарындағы
информатика курсының алатын орны |1 |2 |5 |10 |М.П.Ланчик и др.Методика
 преподавания информатики: Уч пособие для студентов педвузов. Москва
 «Академия», 2001. - 624 с. | |10 |Информатиканы оқыту әдістеріне шолу.
Оқытуды нақтылы ұйымдастырудың фор-малары. Информатика пәнін оқытудағы
тиімді педагогикалық технологиялар |1 |2 |5 |10 |Халықова К.З.
 Информатиканы оқыту әдістемесі. Алматы. 2000 жыл
 Методика преподавания информатики. Учеб. пособие. Минск.: Высш.школа, 1998
 г | |11 |Информатика негіздері және оның қолда-нуларын мектепте қосымша
оқытудың түрлері. Информатика сабағында оқушы-лардың өздік жұмыстарын
ұйымдастыру |1 |2 |4 |10 |Балапанов Е.Қ., Бөрібаев Б., Даулетқұлов А.Б.
 “Информатикадан 30 сабақ”, Алматы ЖТН-2004 ж. Камардинов О. “Информатика”
 (Оқу құралы) 2 басылым. Алматы “Қарасай”-2006 ж | |12 |Информатика
сабағына қатысу мақсаты және оны  жалпылама түрде талдау. |1 |2 |4 |10
 |Семакин И., Шеина Т. “Преподавание базового курса информатики в средней
 школе”, 2000 г | |13 |Ақпараттық үрдістерді оқыту әдістемесі  мен
технологиясы. Алгоритмдеу негізде-рін оқыту әдістемесі |1 |2 |4 |10
 |Семакин И.Г. Основы информатики и вычислительной техники в базовой школе:
 Пособие для учителя. /Пермь, 1995 | |14 |Компьютердің құрылымын оқыту
әдістемесі мен технологиясы |1 |2 |4 |10 |М.П.Ланчик и др.Методика
 преподавания информатики: Уч. пособие для студентов педвузов. Москва
 «Академия», 2001. - 624 с. | |15 |Ақпараттық технологияларды және
компьютерлік модельдеу тақырыбын оқыту технологиясы |1 |2 |4 |10 |Полат
 Е.С. Новые  педагогические  и  информационные технологии в системе
 образования: Учебное пособие для студентов педвузов и системы повышения
 квалификации педкадров. М.: «Академия». | |
  1. Пайдаланылатын әдебиеттер және ресурстар
Негізгі әдебиеттер
  1. Бидайбеков   Е.Ы.   Подготовка   специалистов   совмещенного с
   информатикой профиля и Республике Казахстан. –А., АГУ им. Абая, 1998.
  2. Бидайбеков  Е.Ы., Абдулкаримова  Г.А.  Информатика  и средства
   информатики в начальной школе; Учебно-методическое  пособие  для
   студентов педагогического университета. -Алматы, 2002. -80 с.
  3. Бочкин А.И. Методика преподавания информатики. Учебное пособие.
   Минск.: Высшая школа, 1998 г
  4. Халықова К.З. Информатиканы оқыту әдістемесі. Алматы. 2000 жыл
  5. Мұхамбетжанова С.Т. Мектеп информатикасын оқыту әдістемесі. Алматы,
   2006.
  6. Брыксина О.Ф. Конструктирование урока с использованием средств информа-
   ционных технологий и образовательных электронных  ресурсов. ИнфО.-
   2004.-№5.
  7. Гейн А.Г., Липецкий Е.В., Санир М.А., Шолохович М.Ф. Информатика:
   модели, алгоритмы и исполнители. ИнфО. - 1989.№ 2-4.
  8.  Ершов А.П. Компьютеризация школы и математическое образование.
   Основные направления работ по программе "Информатизация образования".
   ИнфО. - 1992. -№5,6.
  9. Жужжалов В.Е. Интеграция  парадигм  программирования   в  курсе
   информатики. ИнфО-2004.-№ 10.
 10. Каймин В.А. Курс информатики: состояние, методика и перспективы.
 11. Кателл Д. Информационные и коммуникационные технологии для активного
   обучения. ИнфО. - 2004. - № 3.
 12. Кузнецов А.А. О разработке стандарта  школьного  образования  по
   информатике. ИнфО. - 1994. -№ 1.
 13. Мақамбаев М.Б., Абишова А.А. “Информатиканы оқыту әдістемесі” пәні
   бойынша зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау,
   Семей, 2006 жыл
 14. М.П.Ланчик и др.Методика преподавания информатики: Учебное пособие для
   студентов педвузов. Москва «Академия», 2001. - 624 с.
 15. Лапчик М.П. Методика преподавания информатики. /Свердловск: СГПИ,
   1987.
 16. Сафронова Н.В. Теория и методика обучения информатике. Учебное
   пособие. М.:
Высш. шк., 2004. -223 с. ил
 17. Семакин И.Г. Основы информатики и вычислительной техники в базовой
   школе:
Пособие для учителя. /Пермь, 1995
 18. Основы информатики и вычислительной техники: Учеб. для 10 — 11 кл.
   сред, школы / В.А.Каймин, А. Г. Щеголев, Е.АЕрохина, Д. П.Федю-шин. —
   М., Просвещение, 1989.
 19. Радченко Н.П., Козлов О. А. Школьная информатика: экзаменационные
   вопросы и ответы. — М.: Финансьд и статистика, 1998.
 20. Семакин И.Г., Вараксин Г.С. Структурированный конспект базового курса
   информатики. — М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000.
 21. Семакин И. Г., Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса информатики в
   средней школе. — М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000.
 22. Шимина А.Н. Логико-гносеологические основы процесса формирования
   понятий в обучении. — М., 1981
Қосымша әдебиеттер
 23. Балапанов Е.Қ., Бөрібаев Б., Даулетқұлов А.Б. “Информатикадан 30
   сабақ”, Алматы ЖТН-2004 ж.
 24. Байжұманова Р. Есептеу  техникасы  мен  информатиканы  оқытудың
   нәтижелерін бақылаудың негізгі міндеттері// Информатика негіздері.-
   2005 -№2.
 25. Бочкин А.И., Вислобокова Н.С. Об оценке доли знаний с помощью
   комбинаторных тестов. ИнфО. - 2004. - № 11.
 26. Кузнецов  А.А., Бешенков С.А., Ракитина Е.А.  Современный  курс
   информатики: от концепции к содержанию. ИнфО.- 2004. - № 1,2.
 27. Камардинов О. “Информатика” (Оқу құралы) Екінші басылым. Алматы
   “Қарасай”-
2006 ж.
 28. Леднев В.С., Кузнецов А.А., Бешенков С.А. Состояние и перспективы
   курса информатики в общеобразовательной школе. ИнфО. - 1998. № 3.
 29. Машбиц  Б.И.  Психолого-педагогические  проблемы  компьютеризации
   обучения. -М.: Педагогика, 1988.
 30. Основные компоненты содержание информатики в общеобразовательных
   учреждениях. ИнфО. - 1995. - № 4.
 31. Талызина П.Ф. Формирование познавательной  деятельности  младших
   школьников. - М.: Просвещение, 1988.
 32. Полат  Е.С.  н  др.  Новые  педагогические  и  информационные
   технологии в системе образования: Учебное пособие для студентов
   педвузов и системы повышения квалификации педкадров. М.: «Академия».
 33. Семакин И., Шеина Т. “Преподавание базового курса информатики в
   средней
школе”, 2000 г
 34. Таңатарова П. Педагогикалық мониторинг.// Қазақстан мектебі.-2004 жыл
   №4
 35. Халықова  К.З.,  Абдулкаримова  Г.А.  Жоғарғы  оқу  орнындағы
   педагогикалық практика. Алматы, 1999.
 36. Машбиц  Е.И.  Психолого-педагогические  проблемы  компьютеризации
   обучения. /
М.: Педагогика, 1998.
 37. Пейперт С. Переворот в сознании: Дети, компьютеры и плодотворные идеи.
   / М.:
Педагогика,1989.
    Журналдар:
38. “Информатика негіздері”
39. Физика- математикалық журнал “Алгорифм”
    Электрондық ресурстар
40. www.Rambler.ru.
41. http://www.citforum.ru
42. http://www.xpoint.ru.
43. http://www.by.iatp.org.ua
44. http://phpclub.unet.ru
45. http://www.webmasteram.ru
46. http://inftech.webservis.ruhttp://dit.vov.ruhttp://chip.ua
Пәндер