Файл қосу


Курс мақсаты|      ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ        |
|ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                |
|3 деңгейдегі СМЖ құжаты  |ПОӘК      |ПОӘК 042-14.4.05.1.20.55/02-2012 |
|ПОӘК «Тіршілік       |№2 басылым   |                 |
|қауіпсіздігінің негіздері» |        |                 |
|пәнінің студенттерге   |        |                 |
|арналған оқу жұмыс    |        |                 |
|бағдарламасы        |        |                 |


            Пәннің оқу-әдістемелік кешені

    «Тіршілік қауіпсіздігі негіздері» пәнінен университеттің барлық
              мамандықтарына арналған
        студенттің пән бойынша оқу жұмыс бағдарламасы

                  Семей
                  2012

                 АЛҒЫ СӨЗ

Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Экология және қоршаған
ортаны     қорғау»     кафедрасының     аға     оқытушысы

Бакирова Л.С. _________________    «28» 08. 2012 жыл.

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Экология және
қоршаған ортаны қорғау» кафедрасының отрысында
Хаттама № 1    «03» 09. 2012 жыл.

Кафедра меңгерушісі _________               профессор  К.Н.
Апсаликов

2.2 Аграрлық факультетінің оқу - әдістемелік бюросында
Хаттама № 1    «03» 09. 2012 жыл.

АФ ОӘБ төрағасы   _________               профессор м.а.
К.Р. Сатиева


3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесі мақұлдап басып шығаруға ұсынады


Хаттама № 1  «13» 09. 2012 жыл.

Оқу- әдістемелік кеңестің төрағасы,
оқу жұмысы бойынша проректор   _________  профессор Б.А. Рскелдиев4   №1 басылым 05.09.2011ж.  орнына  енгізілді.   Кешен  Қазақстан
республикасының Мемлекеттік жалпыға бірдей білім стандарты МЖБС негізінде
жаңартылған 0.04.019.-2011. Бакалавриат.


                  МАЗМҰНЫ  1.               Жалпы               ережелер
   …......................................................................
   ................ 4
  2.   Пәнді   меңгеру   жөніндегі   әдістемелік   ұсыныстар
   .................................... 6
  3.               Курс               саясаты
   .......................................................................
   ......................... 6
  4.    Студенттердің     үлгерімін     бағалау     саясаты
   ................................................ 7
  5. Пәннің мазмұны мен сабақ түріне байланысты сағаттардың бөліну...... 9
  6.               СОӨЖ               мазмұны
   .......................................................................
   .................. 11
  7.   Пән   бойынша   оқу   үрдісінің   күнтізбелік   сызбасы
   .................................. 13
  8.                               Әдебиеттер
   .......................................................................
   .......................... 14
  1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1 Пәнді оқытушы туралы жалпы деректер
Бакирова Ляйля Сапарбаевна, аға оқытушы
«Экология және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы
Жұмыс телефоны 53-19-70, оқу ғимараты № 6г, кабинет 12
Сабақ өткізілетін аудитория 1, 6 оқу ғимараттары
Пән бойынша кредит саны – 1

 Кесте 1. Оқу жоспарынан көшірме
|    |     |     |    |     |     |     |Қорытынды  |
|Курс  |Семестр |Кредит  |Дәріс |СӨЖ   |ОСӨЖ   |Жиыны  |тексеріс түрі|
|1   |2    |3    |4   |6    |7    |9    |10      |
|2   |3    |1    |15   |15    |15    |45    |емтихан   |


1 Пәннің жалпы мазмұны

   Тіршілік қауіпсіздігі негіздері – төтенше жағдай кезінде шаруашылық
нысандараның тұрақты жұмыс істеуін, адамның өмір сүру ортасымен қауіпсіз
қатынысы әдістерін, қазіргі заманғы зақымдау құралдарының қолданылуы және
табиғи, техногенді ТЖ салдарын жою және ескерту сұрақтарын оқытатын жоғары
мектеп курсы.
   Пәнді оқыту барысында келесі сұрақтар қарастырылады: Өмір  сүру
ортасының жағдайы және жағымсыз факторлары; адамның өмір сүру ортасымен
қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету принцптері; техникалық ортамен
процестердің қауіпсіздігін жоғарлату, зиянды және зақымдаушы факторлармен
зақымдалған  адамның   анатомиялық-физиологиялық   салдары,   оларды
идентификациялау принцптері; ТЖ кезіндегі шаруашылық нысандарының тұрақты
жұмыс істеуін зерттеу әдістері; ТЖ және олардың салдарын болжау; ТЖ кезінде
шаруашылық нысандарының  өндірістік қызметкерлерін және халықты қорғау
шараларын жасау; ТЖ салдарын жою; тіршілік қауіпсіздігінің нормативті
техникалық және ұйымдастыру негіздері.

2. Курс мақсаты
   Болашақтағы мамандарға қауіпсіз және зиянсыз жағдайдағы тіршілік
әрекетін құру үшін қажетті теориялық және тәжірибелік дағдыларды үйрету;
қауіпсіздік бойынша қазіргі заман талаптарына сай технологиялық процестер
мен жаңа техниканы жобалау; студенттерге соғыс және бейбіт уақыттағы
төтенше жағдайлар кезіндегі іс-әрекеттерді, халықты қорғау  әдістерін,
қазіргі заманғы зақымдау құралдарының қолдану кезінде, табиғи апаттар,
авариялар салдарын жою кезіндегі құтқару және кезек күттірмейтін жұмыстарды
ұйымдастыру және жүргізу негіздерін оқыту; зақымдау ошағына сипаттама беру;
құтқару және басқа да кезек күттірмейтін жұмыстарды ұйымдастыру және
жүргізу негіздерін  анықтау; ТЖ салдарынан халықты қорғау  әдістеріне
сипаттама беру; химиялық және радиациялық барлау құралдарымен таныстыру
және олардың жұмыс істеу тәртібі мен таныстыру.

     1.4 Пәнді оқытудың себептері
   «Тіршілік қауіпсіздігі негіздері» пәні  қауіпсіздікті  қамтамасыз
етудің теориялық және практикалық негіздерін білетін, қауіптілікті тани
және бағалай білетін, олардан сенімді қорғау тәсілдерін анықтай және жүзеге
асыра білетін, басты принцптер-ғылыми  ізденіс,  жобалық-конструкторлық
әзірлемелер, өндірісті ұйымдастыру және басқару  облысында  кез-келген
техникалық  міндеттерді  шешу  кезінде  қауіпсіздік  басымдылықтарының
сөзсіздігін терең сезетін, жас мамандарды дайындау.

   5. Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі қажет
   Адамның мекендеу ортасының жағымсыз факторлары, олардың әсер ету
салдары, оларды сәйкестендіру және адамдарды қорғауды қамтамасыз  ету
принцптері, нвсандардвң жұмыс істеу інің тұрақтылығын арттыруды зерттеу
әдістері, ТЖ болжау және апаттардың, табиғи апаттардың салдарын жоюға
әзірлігін анықтайтын модельдерді әзірлеу туралы түсінігі болуы қажет;
   ҚР негізгі заңдарын және тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі  және
қоршаған ортаны қорғау облысындағы нормативтік заңдарды; зиянды  және
зақымдаушы факторлардың адам үшін анатомия-физиологиялық салдарын, қорғау
тәсілдерін; ТЖ дағы шаруашылық нысандарының жұмыс істеу  тұрақтылығын
арттыру жолдары мен тәсілдерін; төтенше жағдайларды болжау және олардың
салдарын жою әдістерін білу керек;
   Қауіпсіздік пен экологиялықты арттыру бойынша шараларды әзірлеу,
құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысуды жасай білулері керек;
   Қауіпсіздік облысында, әлеуметтік-гуманитарлық, жаратылыстану, жалпы
кәсіптік және арнайы ғылымдар, ойлау мәдениеті және өзінің  кәсіптік
қызметінің нәтижелерін баяндау облысында білім мен ілімді тиімді пайдалану
дағдылары болуы керек;
   Заңды және нормативтік – құқықтық  база,  тіршілік  әрекетінің
қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау облысында техникалық және жобалық
құжаттаманы құрастыру мәселелерінде құзыретті болу керек.


     1.6  Пәнді  оқу  нәтижесінде   студент   білу   қажет:


• өмір сүру ортасында адамның тіршілік қауіпсіздігінің теориялық негіздері,
 тіршілік қауіпсіздігінің құқықтық және нормативті – техникалық негіздері;
• төтенше жағдайларды бағалау әдістерін және олардың салдарын жою;
• төтенше жағдайлар кезінде шаруашылық нысандарының тұрақтылығын арттыру
 жолдары мен әдістерін меңгеру;
• зақымдану ошағының техникалық есептерін жүргізе білу;
• өндірістің техникалық үрдістерін және өндірістік қызметтің экологиялығын
 және қауіпсіздігін жоғарлату бойынша қажетті шараларды түсіну;
• травмалық, зиянды және зақымдаушы факторлардың адамға анатомия  –
 физиологиялық салдары туралы түсіне білу;
• травматологиялық зақымдану, аса қауіпті инфекциялық аурулар белгілерін
 ажырата білу және алғашқы медициналық көмек көрсете білу керек


  1.7 Курс пререквизиттері: физика, математика, химия, гидрогазодинамика
және жылу алмасу,


өнеркәсіптік желдету, өндірістік санитария, жану және жарылыс теориясы.


   1.8 Курс постреквизиттері: химиялық және биологиялық қауіпсіздік
негіздері, радиациялық қауіпсіздік негіздері;


 2 ПӘНДІ МЕҢГЕРУ ЖӨНІНДЕГІ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР
 «Тіршілік қауіпсіздігінің негіздері» курсын берілген бағдарлама бойынша
реттелген түрде оқу керек. Нәтижелердің  логикалық  жолдарын  ұғынып,
анықтамалар мен негізгі түсініктерді ажырата  білу  қажет.  Теориялық
материалдарды оқу кезінде және есептерді шешуде міндетті түрде төтенше
жағдайдың өту кезіндегі физикалық құбылыстардың мағынасына көңіл аудару
қажет. Студенттер пәнді оқып-үйренуге арналған әдістемелік нұсқаулармен
танысып пәнді толық меңгерулері керек. Әдістемелік нұсқау пәннің кейбір
бөлімдерін студенттермен үздік жұмыс жасау ретінде жүргізіледі. Әдістемелік
нұсқаулар құрамына:
  1. пәнді оқуда қажетті жоспарлау, уақытты ұйымдастыру (орындау уақыты);
  2. оқу-әдістемелік кешенін қолдану нұсқасы;
  3. әдебиеттер мен оқулықтарды қолдана білу;
  4. емтиханға даярлану үшін берілетін кеңестер кіреді.
  Теориялық сабақты өтіп болған соң есептерді шешу әдістемесін үйрену
керек. Берілген материалды жақсы меңгеру үшін әр тақырып бойынша конспект
құру керек.
  Аудиториялық сабақтар келесі түрлерден тұрады: дәріс, тәжірибелік
сабақ, зертханалық сабақ және ОСӨЖ бөлігі.

 3 КУРС САЯСАТЫ
Университетте қабылданған ішкі тәртіп талаптарын сақтау:
 • Сабаққа қатысу: Дәріске, зертханалық сабақтарға қатысу міндетті. Егер
  қандай да бір себеппен сабаққа қатыса алмасаңыз, тақырып және тарау
  бойынша өзіндік жұмыс жазып мезгілінде тапсыру керек, ал дәрістен өткен
  тақырып және зертханалық жұмыс бойынша бақылау жұмысын немесе тест
  бойынша жауап жазуыңыз керек.
 • Тәртіп: Сабақ кезінде тәртіпті жүйені бұзу аудиториядан шығарумен
  және/немесе барлық курс  үшін  «қанағаттанарлықсыз»  деген  бағамен
  жазаланады.
 • Бақылау жұмыстары: Оларды орындау міндетті және белгіленген мерзім ішінде
  тапсыру керек. Мерзімнен кейін орындалған жұмыстар төмен бағаланады.
 • Межелік аттестация: межелік аттестация қорытындысы сабаққа қатысуды,
  берілген уақытта өзіндік жұмыстарды орындауды, сабақта ауызша немесе
  жазбаша жауап беруді, межелік бақылаудың өзінің нәтижесін ескереді.
 • Көшіру: Кез-келген көшіру (дайын тапсырмаларды немесе басқа студенттердің
  есептерін көшіру, пайдалану) аудиториядан шығарумен және/немесе курс үшін
  «қанағаттанарлықсыз» деген бағамен жазаланады.
 • Ұялы телефондар: Сабақты өткізу уақытында өшіру керек.
 • Емтихан: Нәтижесінде барлық студенттерге тестік емтихан болады, яғни
  пәннен максималды балл санынан 50 % жинаған студент емтиханға жіберіледі.
  Емтиханда студент барлық курста өткен материал мазмұнына берілетін
  сұрақтар.


4. БАҒАЛАУ САЯСАТЫ
  Әрбір курс компоненті бойынша бағалар келесі түрде қарастырылады:
  Сабаққа қатысу 1 сағ – _3 балл;
  Дәріске қатысу 1 сағат – 2 балл
  СӨЖ (жұмысты орындау және қорғау) – 6 балл (1 аптада), 62 балл (2, 4,
6, 8 апталардада), 64 балл (9, 11, 13, 15 апталарда);
  Рейтингті есептеу 2 кесте көмегімен есептеледі  және  оқытушының
журналына толтырылады. Кестенің әрбір ұясында рейтингті есептеуге қажетті
баллдар көрсетілген. Кестедегі берілген бойынша идеальды студент 100 пайыз
жинаған баллымен көрсетілген.
  2 кесте - Студенттің рейтингісін есептеу
|Студенттің тізім   |Дәріс           |ТС       |СӨЖ   |
|бойынша №      |             |        |     |
|А          |өте жақсы         |4.00      |95-100  |
|А-          |             |3.67      |90-94  |
|В+          |жақсы           |3.33      |85-89  |
|           |             |        |     |
|В          |             |3.00      |80-84  |
|В-          |             |2.67      |75-79  |
|С+          |қанағаттарлық       |2.33      |70-74  |
|           |             |        |     |
|           |             |        |     |
|           |             |        |     |
|С          |             |2.00      |65-69  |
|С-          |             |1.67      |60-64  |
|Д+          |             |1.33      |55-59  |
|Д          |             |1.00      |50-54  |
|Ғ          |қанағаттанарсыз      |0.00      |0-49   |


     Барлық тапсырмалар уақытында өткізілуі қажет. Кешігіп тапсырылған
тапсырмалар автоматты түрде төмен бағаланады  (10  пайызға).  Сабаққа
кешіккені үшін 0.5 балл төмендетіледі. Қалған сабақтар, сесепті босатқан
сабақтар график бойынша өтеледі.
    Осы талаптарды орындау емтиханға рұқсатты қамтамасыз етеді.

5 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ МЕН САБАҚ ТҮРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ  САҒАТТАРДЫҢ БӨЛІНУІ

Кесте 2 – Пәннің мазмұны. Сабақ түрі бойынша сағаттарды
|Тақырыптың аталуы                |Дәріс |ОСӨЖ  |СӨЖ   |
|1 Кіріспе. Курстың мазмұны. Курстың негізгі  |1   |1    |1    |
|себептері, маман дайындаудағы ролі.       |    |    |    |
|Заңнамалық актілер мен ережелер. Түсініктер  |    |    |    |
|және анықтамалар.                |    |    |    |
|2 Тіршілікті қамтамасыз етудің ұйымдастырушы  |1   |1    |1    |
|лық және теориялық негіздері.  АҚ ұйымдастыру |    |    |    |
|және жүргізу – мемлекеттің маңызды қызметтерінің|    |    |    |
|бірі, қорғаныс құрылысының құрама бөлігі, ел  |    |    |    |
|қауіпсіздігінің элементі. ҚР ТЖ министрлігінің |    |    |    |
|ролі, негізгі міндеттері мен ұйымдастырушы   |    |    |    |
|құрылымы.                    |    |    |    |
|3 Төтенше жағдайлар. Бейбіт және соғыс уақыттағы|1   |1    |1    |
|төтенше жағдайлар. ТЖ негізгі ұғымдары мен   |    |    |    |
|анықтамалары. Техногенді сипатты ТЖ көздерін  |    |    |    |
|зақымдайтын факторлар, ТЖ даму фазалары. Табиғи |    |    |    |
|сипаттағы төтенше жағдайлардың классификациясы |    |    |    |
|4 Адамның мекендеу ортасының қауіптіліктері.  |1   |1    |1    |
|Табиғи және техногенді қауіптіліктер көздері.  |    |    |    |
|Соғыс және бейбіт уақытындағы жаппай зақымдау  |    |    |    |
|құралдарының түрлері.              |    |    |    |
| 5  Радиациялық қауіпті нысандардағы төтенше  |1   |1    |1    |
|жағдайлар. Радиоактивті заттар, ядролық    |    |    |    |
|реакторлар. Сәулелену дозалары, Өткір сәуле   |    |    |    |
|ауруы. Дозиметрлік бақылау және химиялық барлау |    |    |    |
|аспаптарының жұмыс істеу принцптері. Радиациялық|    |    |    |
|қорғау.                     |    |    |    |
|6 Соғыс уақытындағы төтенше жағдайлар.     |1   |1    |1    |
|Ядролық жарылыстың зақымдаушы факторлары    |    |    |    |
|                        |    |    |    |
|Ядролық зақымдану ошағының зонасы. Қарапайым  |    |    |    |
|зақымдау құралдары               |    |    |    |
| 7 Химиялық қауіпті нысандардағы төтенше    |1   |1    |1    |
|жағдайлар. Әсері күшті улы заттарға мінездеме. |    |    |    |
|Химиялық қауіпті нысандағы авариялар.      |    |    |    |
|8 Биологиялық (биологиялық - әлеуметті) төтенше |1   |1    |1    |
|жағдай. Билогоиялық қару туралы түсінік.    |    |    |    |
|Эпидемия. Инфекциялық аурулар. Карантин және  |    |    |    |
|обсервация. Эпизоотия, Эпифитотия. Жұқпалы   |    |    |    |
|аурулардан сақтандыру.             |    |    |    |
|9 Халықты зақымдаушы факторлардан қорғау.    |1   |1    |1    |
|Халықты қорғаудың негізгі принцптері. Халықты  |    |    |    |
|қорғаудың негізгі әдістері. Тұрғындарды қорғау |    |    |    |
|бойынша шаралар өткізу кезеңдері. Тұрғындарды |    |    |    |
|эвакуациялау.                  |    |    |    |
|10 Халықты қорғау құралдары.  Инжененрлік   |1   |1    |1    |
|шаралар. ТЖ кезінде қорғаныс ғимараттарын    |    |    |    |
|пайдалану.Ғимараттың жұмыс істеу режимі. Жеке  |    |    |    |
|қорғаныс құралын   пайдалану, олардың    |    |    |    |
|түрлері. Негізгі принцптері.          |    |    |    |
|11 Экстремальды жағдайлар кезіндегі халықтың іс |1   |1    |1    |
|әрекеті. Табиғи және техногенді сипаттағы ТЖ  |    |    |    |
|халықтың іс әрекеті. Өрт кезіндегі іс әрекет.  |    |    |    |
|Ланкестік акт кезіндегі халықтың іс әрекеті   |    |    |    |
|12 Төтенше жағдайдың психологиялық аспектілері.|1   |1    |1    |
|Төтенше жағдайдың психологиялық аспектілеріні  |    |    |    |
|түрлері                     |    |    |    |
|13 Эвакуация, көшіру және бытыраңқы орналастыру|1   |1    |1    |
|шаралары. Эвакуация және бытраңқы орналастыруды|    |    |    |
|жүргізу әдістері және принцптері.Эвакуациялық  |    |    |    |
|шараларды жүргізу және ұйымдастыру       |    |    |    |
|14 Құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарды    |1   |1    |1    |
|ұйымдастыру және жүргізу негіздері. Төтенше   |    |    |    |
|жағдайлардың салдарын жою.           |    |    |    |
|15 Жарақаттанған және зақымданған кездегі    |1   |1    |1    |
|алғашқы медициналық көмек көрсету. Жарақат,  |    |    |    |
|сыну, қан кету, буын шыққан кезіндегі алғашқы |    |    |    |
|көмек көрсету түрлері              |    |    |    |
|Барлығы:                    |15   |15   |15   |   6 ОСӨЖ және СӨЖ МАЗМҰНЫ   Кредиттік жүйемен оқыту кезінде студенттің өздік жұмысын ұйымдастыру
сапасын жоғарлату, оның ішінде әртүрлі үй тапсырмаларын орындау талаптары
жоғары орын алады.
   Оқытушының көмегімен студенттің өздік жұмысы – кредиттік жүйемен оқыту
кезіндегі оқу жұмысының бір түрі болып табылады. Ол аудиториялық сабақ
диалог режим түрінде, сонымен қатар, аудиториядан тыс уақытта кеңес түрінде
өткізіледі. Студенттің ОСӨЖ және СӨЖ 4 кестеде көрсетілген.
Кесте 4 – ОСӨЖ және СӨЖ жоспары
|ОСӨЖ                        |СӨЖ         |
|аудиториялық     |Аудиториядан тыс      |          |
|Төтенше жағдай    |Тіршілік әркеті       |Адамның мекендеу  |
|аймағындағы заңдар  |қауіпсіздігінің       |ортасының      |
|актілер мен ҚР    |ұйымдастырушылық және    |қауіптіліктері   |
|ережелері       |теориялық негіздері     |          |
|Азаматтық қорғаныстың |ТЖ АҚ қызметтері мен басқару|Төтенше жағдайдың  |
|негізгі міндеттері.  |органдары.         |психологиялық    |
|АҚ бастығының     |              |аспектілеріні    |
|функционалды ролі.  |              |түрлері.      |
|Табиғи және      |Төтенше жағдайлардың    |Техногенді, табиғи |
|техногендік сипаттағы |топтастырылуы        |сипаттағы ТЖ    |
|төтенше жағдайлар.  |              |көздерінің     |
|           |              |зақымдайтын     |
|           |              |факторлары, даму  |
|           |              |фазалары      |
|Өндірістік ортаның  |Төтенше жағдайлардағы    |Халықтың      |
|жағымсыз факторлары, |нысандардың жұмыс істеуінің |жерсілкінісі, шаңдақ|
|олардың адамдарға   |тұрақтылығы. Халыққа    |дауыл, қарлы боран |
|әсерін бағалау.    |хабарландыру мен ақпарат  |кезіндегі іс -   |
|           |берудің негізгі әдістері  |әрекеті.      |
|Радиациалық қауіпті  |Қорғаныс ғимараттары халықты|Эвакуациялық    |
|объектілердегі авария |қорғаудың негізгі құралы.  |шараларды жүргізу. |
|кезіндегі халықтың  |Жеке қорғаныс құралдары,  |Эвакуация және   |
|өзін-өзі ұстау    |оларды пайдалану тәртібі.  |бытыраңқы      |
|тәртібі.       |              |орналастыруды    |
|Өткір сәуле ауруы.  |              |қамтамасыз ету.   |
|           |              |Шұғыл эвакуация   |
|           |              |жүргізу       |
|Қазақстан аймағындағы |Қазақстан аумағының жасанды|Қорғаныс      |
|радиационды ластану  |радионуклиндармен ластануы |ғимараттарын толтыру|
|көздері.       |              |және онда болу   |
|           |              |тәртібі.      |
|Инженерлік, химиялық, |Химиялық заттардың негізгі |Өртті қауіпті    |
|радиациялық барлау  |сипаттамалары. Химиялық   |нысандардағы төтенше|
|шаралары.       |заттармен болған апаттардың |жағдайлар.     |
|           |ерекшеліктері.       |          |
|Жұқпалы аурулардың  |Халықтың карантин және   |Адамдар мен     |
|дамуын ескерту    |обсервация кезіндегі жүріс- |техниканы санитарлық|
|жөніндегі ескерту   |тұрыс тәртібі.       |өңдеу.       |
|шаралары.       |              |Зақымданған кездегі |
|           |              |алғашқы медициналық |
|           |              |көмек көрсету.   |
|7           |8              |15         |

7 «ТІРШІЛІК ҚАУІПСІЗДІГІ НЕГІЗДЕРІ» ПӘНІ БОЙЫНША ОҚУ ҮРДІСІНІҢ КҮНТІЗБЕЛІК
СЫЗБАСЫ

|апта  |1               |2  |3             |4  |5   |
Дәріс222222221622222221430ОСӨЖ ------------------СӨЖ66206206206225464064064064256510Сағат саны      86426426426427066266266266270540
Р1, Р2- бірінші және екінші аралық рейтингтер


 8 ӘДЕБИЕТТЕР 

8.1 негізгі әдебиеттер
   8.1.1 Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов / Белов С.В., Ильницкая А.В., Козьяков А.Ф. и др. под общ. ред. Белова С.В. – М.: Высшая школа, 1999, 448с.
   8.1.2 Гражданская оборона. Учебник для вузов / Атаманюк В.Г., Ширшев Л.Г., Акимов Н.И. – М.: Высшая школа, 1986, 215с.
   8.1.3 Гринин А.С., Новиков В.Н. Экологическая безопасность / Защита территорий и населения при чрезвычайных ситуациях / Учебное пособие. – М.: 2000, 327с.
   8.1.4 Приходько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности. Высшая школа, Алматы 2000, 458с.
   8.1.5 Шубин Е. П. Гражданская оборона. - М., 1996, 196с.
   8.1.6 Основы безопасности жизнедеятельности. Учебное пособие. АЧС РК, Алматы, 2001,232с.
   8.1.7 Учебное пособие. Основы медицинских знаний. Республиканские курсы ЧС и ГО. Алматы, 2004, 123 с.
   8.1.8 Учебное пособие для занятий по ЧС и ГО. Республиканские курсы ЧС и ГО. Алматы, 2002, 124 с.
   8.1.9 Григорьева И.Я. Практикум по ОБЖ. Семипалатинск, 2005

8.2 Қосымша әдебиеттер  
   8.2.1 Законы РК в области ЧС. Учебное пособие. АЧС РК, Алматы, 2001, 132с. 
   8.2.2 Инструкция по организации и ведению ГО РК. Учебное пособие. АЧС РК,Алматы, 2002, 180с
   8.2.3 Исанов К. Ш. Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека. Учебное пособие. Алматы, 1999, 186с.
   8.2.4 Николаев Н. С., Дмитриев И. М. Гражданская оборона на объектах агропромышленного комплекса. – М., Агропромиздат, 1990,С.90-96
   8.2.5 Информационно-методический сборник материалов по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне. – Алматы, 120с.
   8.2.7 http://twt.mpei.ac.ru/orlov/watersteampro

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть