Файл қосу


Есептіліктегі қаржылық|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ                           |
|ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ                        |
|ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ               |
|СМЖ құжаты 3 деңгейлі  |ПОӘК           |             |
|             |             |ПОӘК           |
|             |             |042-18-3.1.50/02-2013  |
|ПОӘК           |             |             |
|Магистранттар үшін    |Басылым №__       |             |
|«Ілгерлемелі қаржылық  |«___» ______ 2013ж    |             |
|есеп» пәнінің жұмыс оқу |             |             |
|бағдарламасы       |             |             |
             «ІЛГЕРЛЕМЕЛІ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП»


            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


     6М050800 «ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ» МАМАНДЫҒЫ МАГИСТРАНТТАРЫ ҮШІН


      «ІЛГЕРЛЕМЕЛІ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП» ПӘНІНІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

                 Семей 2013


     АЛҒЫ СӨЗ
  1. ӘЗІРЛЕНДІ
  Әзірлеуші Зейнуллина А.Ж., Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік
  университетінің «Есеп және аудит» кафедрасының меңгерушісі.


  2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
  2.1. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Есеп және
  аудит» кафедрасының мәжілісінде.
  Хаттама № 4 «08» 11. 2013 жыл


  Кафедра меңгерушісі ___________ Зейнуллина А.


  2.2  Қаржы-экономикалық  факультетінің  оқу-әдістемелік  бюросының
мәжілісінде.
  Хаттама № 3 «13» 11. 2013 жыл


  ОӘБ төрағасы ______________ Тойкин С.Х.


  3. БЕКІТІЛДІ
  Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қолдау алды және
  басып шығаруға ұсынылды
  Хаттама № 2 «14» 11. 2013 жыл


  ОӘК төрайымы_____________ Искакова Г.


  4 ЕНГІЗІЛДІ
  Оқу-әдістемелік кешен 2012 жылғы 13-қыркүйекте шығарылған №2 басылым
  орнына қайта өңделіп, шығаруға ұсынылды

                  МАЗМҰНЫ


|1  |Жалпы ережелер                          |4   |
|2  |Пәнді оқытудағы әдістемелік нұсқаулықтар             |5   |
|3  |Курс форматы және саясаты                    |6   |
|4  |Бағалау саясаты                         |6   |
|5  |Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу    |8   |
|6  |Әдебиеттер                            |12   |
|  |                                 |    |
   1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

   1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер
 • Зейнуллина А.Ж.., «Есеп және аудит» кафедрасының меңгерушісі, э.ғ.к.;
 • Кафедра «Есеп және аудит»
 • Байланыстық ақпарат – Тел. 53-03-73,  Шугаев көшесі 159, корпус 8,
  аудитория 204;
 • Сабақты өткізу орны – аудитория № 307;
 • Пәннің аты – «Ілгерлемелі қаржылық есеп»;
 • Кредиттер саны – 2.

   2. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме (Кесте 1):


   Кесте 1 - Жұмыс оқу жоспарынан көшірме

|Кур|семестр                       |Кредитте|Дәрістер|
|с |                          |р    |    |
|1 |1-7 апталарда аудиториялық сабақтардың барлық    |10   |30   |
|  |түрлеріне қатысу                  |    |    |
|2 |Тәжірибелік сабақтарда ауызша жауап беру және    |34   |100   |
|  |есептер шығару, тест жазу              |    |    |
|3 |Оқытушының қатысуымен магистранттың өздік жұмыстары |10   |30   |
|4 |Магистранттың өздік жұмыстары (үй жұмысы)      |23   |70   |
|5 |Межелік бақылау 1                  |23   |70   |
|1-7 апталардағы оқытудың нәтижелері бойынша баллдар жиыны|100   |300   |
|6 |8-15 апталарда аудиториялық сабақтардың барлық   |10   |30   |
|  |түрлеріне қатысу                  |    |    |
|7 |Тәжірибелік сабақтарда ауызша жауап беру және    |34   |100   |
|  |есептер шығару, тест жазу              |    |    |
|8 |Оқытушының қатысуымен магистранттың өздік жұмыстары |10   |30   |
|9 |Магистранттың өздік жұмыстары (үй жұмысы)      |23   |70   |
|10 |Межелік бақылау 2                  |23   |70   |
|8-15 апталардағы оқытудың нәтижелері бойынша баллдар   |100   |300   |
|жиыны                          |    |    |
|Емтихан үшін баллдар жиыны                |    |400   |
|Академиялық уақыт үшін баллдар жиыны           |    |1000  |

Кесте 3 – Магистранттың рейтингін есептеу
|магистрант    |Д          |ТС       |ОМӨЖ       |
|A        |4,0         |95-100     |өте жақсы     |
|A-        |3,67        |90-94      |         |
|B+        |3,33        |85-89      |         |
|         |          |        |жақсы       |
|B        |3,0         |80-84      |         |
|B-        |2,67        |75-79      |         |
|C+        |2,33        |70-74      |         |
|         |          |        |         |
|         |          |        |қанағаттанарлық  |
|C        |2,0         |65-69      |         |
|C-        |1,67        |60-64      |         |
|D+        |1,33        |55-59      |         |
|D        |1,0         |50-54      |         |
|F        |0          |0-49      |қанағаттанарлықсыз|
|I        |NA         |-        |аяқталмаған    |
|P        |-          |өтті      |пәнді өтті    |


5.ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ
    |№ |Тақырыптың атауы    |Д |ТС |МӨЖ   |МОӨЖ  |Әдебиеттер      |
|1 |2            |3 |4  |5    |6    |7          |
|1 | Модуль 1       |2 |2  |1    |5    |1.Қаржылық есептің  |
|  |Операциялық сегмент  |  |  |    |    |халықаралық     |
|  |ҚЕХС 8         |  |  |    |    |стандарттары.Арнайы |
|  |ҚЕХС 8 Операциялық   |  |  |    |    |мәтіннің арнайы   |
|  |сегменттер       |  |  |    |    |аудармасы:2009ж 1  |
|  |            |  |  |    |    |қаңтар-       |
|  |            |  |  |    |    |//http://www.iasb.org|
|  |            |  |  |    |    |.          |
|  |            |  |  |    |    |2. Александер Д.,  |
|  |            |  |  |    |    |Бриттон А., Йориссен |
|  |            |  |  |    |    |Э. Қаржылық есептің |
|  |            |  |  |    |    |халықаралық     |
|  |            |  |  |    |    |стандарттары:    |
|  |            |  |  |    |    |теориядан тәжірибеге |
|  |            |  |  |    |    |М.;ООО «Вершина»,  |
|  |            |  |  |    |    |2007г.        |
|2 |Инвестициялық мүлік  |1 |1  |2    |5    |1.Нурсеитов Э.О.,  |
|  |(ҚЕХС 40)        |  |  |    |    |Нурсеитов Д.Э.    |
|  |            |  |  |    |    |Қаржылық есептің   |
|  |            |  |  |    |    |халықаралық     |
|  |            |  |  |    |    |стандарттары:    |
|  |            |  |  |    |    |теориядан тәжірибеге |
|  |            |  |  |    |    |Анықтамалық. –    |
|  |            |  |  |    |    |Алматы: LEM, 2007ж. |
|  |            |  |  |    |    |2.О.М. Карибжанов  |
|  |            |  |  |    |    |ҚЕХС-на сәйкес   |
|  |            |  |  |    |    |қаржылық есептің   |
|  |            |  |  |    |    |қалыптасуы. Оқу   |
|  |            |  |  |    |    |құралы - қ.Алматы,  |
|  |            |  |  |    |    |2010ж.        |
|3 |Жалға алу есебі (ҚЕХС |1 |1  |2    |5    |1.Қаржылық есептің  |
|  |17)           |  |  |    |    |халықаралық     |
|  |            |  |  |    |    |стандарттары.Арнайы |
|  |            |  |  |    |    |мәтіннің арнайы   |
|  |            |  |  |    |    |аудармасы:2009ж 1  |
|  |            |  |  |    |    |қаңтар-       |
|  |            |  |  |    |    |//http://www.iasb.org|
|  |            |  |  |    |    |.          |
|  |            |  |  |    |    |2. Александер Д.,  |
|  |            |  |  |    |    |Бриттон А., Йориссен |
|  |            |  |  |    |    |Э. Қаржылық есептің |
|  |            |  |  |    |    |халықаралық     |
|  |            |  |  |    |    |стандарттары:    |
|  |            |  |  |    |    |теориядан тәжірибеге |
|  |            |  |  |    |    |М.;ООО «Вершина»,  |
|  |            |  |  |    |    |2007г.        |
|4 |Есептіліктегі қаржылық |2 |2  |2    |5    |1.Нурсеитов Э.О.,  |
|  |активтер мен      |  |  |    |    |Нурсеитов Д.Э.    |
|  |міндеттемелердің    |  |  |    |    |Қаржылық есептің   |
|  |бейнеленуі (ҚЕХС 32 және|  |  |    |    |халықаралық     |
|  |39, ҚЕХС 27, ҚЕХС 28)  |  |  |    |    |стандарттары:    |
|  |            |  |  |    |    |теориядан тәжірибеге |
|  |            |  |  |    |    |Анықтамалық. –    |
|  |            |  |  |    |    |Алматы: LEM, 2007ж. |
|  |            |  |  |    |    |2.О.М. Карибжанов  |
|  |            |  |  |    |    |ҚЕХС-на сәйкес   |
|  |            |  |  |    |    |қаржылық есептің   |
|  |            |  |  |    |    |қалыптасуы. Оқу   |
|  |            |  |  |    |    |құралы - қ.Алматы,  |
|  |            |  |  |    |    |2010ж.        |
|  |            |  |  |    |    |3.В.Л. Назарова   |
|  |            |  |  |    |    |Бухгалтерский учет, |
|  |            |  |  |    |    |Оқу құралы - Алматы:|
|  |            |  |  |    |    |Экономика, 2011ж.  |
|5 |Қызметкерлерге     |2 |2  |2    |5    |1.Нурсеитов Э.О.,  |
|  |сыйақы(ҚЕХС 19)     |  |  |    |    |Нурсеитов Д.Э.    |
|  |жәнезейнетақымен    |  |  |    |    |Қаржылық есептің   |
|  |қамтамасыз ету     |  |  |    |    |халықаралық     |
|  |бағдарламасының есебі  |  |  |    |    |стандарттары:    |
|  |және есептілігі(ҚЕХС 26)|  |  |    |    |теориядан тәжірибеге |
|  |            |  |  |    |    |Анықтамалық. –    |
|  |            |  |  |    |    |Алматы: LEM, 2007ж. |
|  |            |  |  |    |    |2.О.М. Карибжанов  |
|  |            |  |  |    |    |ҚЕХС-на сәйкес   |
|  |            |  |  |    |    |қаржылық есептің   |
|  |            |  |  |    |    |қалыптасуы. Оқу   |
|  |            |  |  |    |    |құралы - қ.Алматы,  |
|  |            |  |  |    |    |2010ж.        |
|  |            |  |  |    |    |3.В.Л. Назарова   |
|  |            |  |  |    |    |Бухгалтерский учет, |
|  |            |  |  |    |    |Оқу құралы - Алматы:|
|  |            |  |  |    |    |Экономика, 2011ж.  |
|6 |Модуль 2        |1 |1  |1    |5    |1.Нурсеитов Э.О.,  |
|  |Бизнесті біріктіру   |  |  |    |    |Нурсеитов Д.Э.    |
|  |(ҚЕХС (IFRS) 3)     |  |  |    |    |Қаржылық есептің   |
|  |            |  |  |    |    |халықаралық     |
|  |            |  |  |    |    |стандарттары:    |
|  |            |  |  |    |    |теориядан тәжірибеге |
|  |            |  |  |    |    |Анықтамалық. –    |
|  |            |  |  |    |    |Алматы: LEM, 2007ж. |
|  |            |  |  |    |    |2.О.М. Карибжанов  |
|  |            |  |  |    |    |ҚЕХС-на сәйкес   |
|  |            |  |  |    |    |қаржылық есептің   |
|  |            |  |  |    |    |қалыптасуы. Оқу   |
|  |            |  |  |    |    |құралы - қ.Алматы,  |
|  |            |  |  |    |    |2010ж.        |
|  |            |  |  |    |    |3.В.Л. Назарова   |
|  |            |  |  |    |    |Бухгалтерский учет, |
|  |            |  |  |    |    |Оқу құралы - Алматы:|
|  |            |  |  |    |    |Экономика, 2011ж.  |
|7 |Аралық қаржылық     |2 |2  |1    |3    |1.Нурсеитов Э.О.,  |
|  |есептілік ҚЕХС 34   |  |  |    |    |Нурсеитов Д.Э.    |
|  |            |  |  |    |    |Қаржылық есептің   |
|  |            |  |  |    |    |халықаралық     |
|  |            |  |  |    |    |стандарттары:    |
|  |            |  |  |    |    |теориядан тәжірибеге |
|  |            |  |  |    |    |Анықтамалық. –    |
|  |            |  |  |    |    |Алматы: LEM, 2007ж. |
|8 |Ақшаның ұшқыр      |1 |1  |2    |3    |1.Нурсеитов Э.О.,  |
|  |құнсыздануындағы    |  |  |    |    |Нурсеитов Д.Э.    |
|  |есептілік ҚЕХС 29   |  |  |    |    |Қаржылық есептің   |
|  |            |  |  |    |    |халықаралық     |
|  |            |  |  |    |    |стандарттары:    |
|  |            |  |  |    |    |теориядан тәжірибеге |
|  |            |  |  |    |    |Анықтамалық. –    |
|  |            |  |  |    |    |Алматы: LEM, 2007ж. |
|  |            |  |  |    |    |2.О.М. Карибжанов  |
|  |            |  |  |    |    |ҚЕХС-на сәйкес   |
|  |            |  |  |    |    |қаржылық есептің   |
|  |            |  |  |    |    |қалыптасуы. Оқу   |
|  |            |  |  |    |    |құралы - қ.Алматы,  |
|  |            |  |  |    |    |2010ж.        |
|  |            |  |  |    |    |3.В.Л. Назарова   |
|  |            |  |  |    |    |Бухгалтерский учет, |
|  |            |  |  |    |    |Оқу құралы - Алматы:|
|  |            |  |  |    |    |Экономика, 2011ж.  |
|9 |Еншілес инструменттер  |2 |2  |1    |4    |1.Нурсеитов Э.О.,  |
|  |негізіндегі төлемақылар|  |  |    |    |Нурсеитов Д.Э.    |
|  |ҚЕХС (IFRS) 2      |  |  |    |    |Қаржылық есептің   |
|  |            |  |  |    |    |халықаралық     |
|  |            |  |  |    |    |стандарттары:    |
|  |            |  |  |    |    |теориядан тәжірибеге |
|  |            |  |  |    |    |Анықтамалық. –    |
|  |            |  |  |    |    |Алматы: LEM, 2007ж. |
|  |            |  |  |    |    |2.О.М. Карибжанов  |
|  |            |  |  |    |    |ҚЕХС-на сәйкес   |
|  |            |  |  |    |    |қаржылық есептің   |
|  |            |  |  |    |    |қалыптасуы. Оқу   |
|  |            |  |  |    |    |құралы - қ.Алматы,  |
|  |            |  |  |    |    |2010ж.        |
|  |            |  |  |    |    |3.В.Л. Назарова   |
|  |            |  |  |    |    |Бухгалтерский учет, |
|  |            |  |  |    |    |Оқу құралы - Алматы:|
|  |            |  |  |    |    |Экономика, 2011ж.  |
|10 |Қызметті тоқтату және  |1 |1  |1    |5    |1.Нурсеитов Э.О.,  |
|  |сату кезіндеегі ұзақ  |  |  |    |    |Нурсеитов Д.Э.    |
|  |мерзімді активтер (ҚЕХС |  |  |    |    |Қаржылық есептің   |
|  |(IFRS) 5)        |  |  |    |    |халықаралық     |
|  |            |  |  |    |    |стандарттары:    |
|  |            |  |  |    |    |теориядан тәжірибеге |
|  |            |  |  |    |    |Анықтамалық. –    |
|  |            |  |  |    |    |Алматы: LEM, 2007ж. |
|  |            |  |  |    |    |2.О.М. Карибжанов  |
|  |            |  |  |    |    |ҚЕХС-на сәйкес   |
|  |            |  |  |    |    |қаржылық есептің   |
|  |            |  |  |    |    |қалыптасуы. Оқу   |
|  |            |  |  |    |    |құралы - қ.Алматы,  |
|  |            |  |  |    |    |2010ж.        |
|  |            |  |  |    |    |3.В.Л. Назарова   |
|  |            |  |  |    |    |Бухгалтерский учет, |
|  |            |  |  |    |    |Оқу құралы - Алматы:|
|  |            |  |  |    |    |Экономика, 2011ж.  |
|  |Барлығы         |15 |15 |15   |45   |           |


   6. ӘДЕБИЕТТЕР

    6.1 Негізгі әдебиеттер

   6.1.1 Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и  финансовой
   отчетности» - Астана 2007 год.
   6.1.2 ҚР Қаржы министрлігінің бұйрығы «Қаржылық Есептіліктің  Ұлттық
   стандарттарын бекіту» 21.06.2007 ж. № 217.
   6.1.3 ҚР Қаржы министрлігінің бұйрығы «Қаржылық Есептіліктің  Ұлттық
   стандарттарын бекіту» 21.06.2007 ж. № 218.
   6.1.4 .Қаржылық есептің халықаралық стандарттары.Арнайы  мәтіннің
   арнайы аудармасы:2009ж 1 қаңтар- //http://www.iasb.org.
   6.1.5 Бухгалтерлік есептің типтік шоттар  23 мамыр 2007 жыл № 185
   6.1.6 Александер Д., Бриттон А., Йориссен Э. Қаржылық  есептің
   халықаралық стандарттары: теориядан тәжірибеге  М.;ООО «Вершина»,
   2007г.
   6.1.7 Бочкарева И.И., Левина Г.Г. Бухгалтерлік қаржылық есеп. – М.:
   Магистр, 2008ж.
   6.1.8 Ержанов М.С., Нурумов А.А.  Қазақстандық  кәсіпорындардың
   қаржылық есептілігі. Оқу құралы: М. С. Ержанов. - Алматы: Экономика,
   2007ж. - 180 б.
     6.1.9 О.М. Карибжанов ҚЕХС-на сәйкес қаржылық есептің қалыптасуы.
   Оқу құралы - қ.Алматы, 2010ж.
   6.1.10 В.Л. Назарова Бухгалтерлік есеп , Оқу құралы - Алматы:
   Экономика, 2011ж.
   6.1.11 Э.О.Нурсеитов Ұлттық бухгалтерлік есеп  Және ҚЕХС.Оқу құралы-
    қ. Алматы, «LEM», 2010ж.
   6.1.12 Нурсеитов  Э.О.,  Нурсеитов  Д.Э.  Қаржылық  есептіліктің
   халықаралық стандарттары: теория және тәжірибе. Анықтамалық басшылық:
   LEM, 2007ж.


   6.2 Қосымша әдебиеттер
   6.2.1 ҚР ның Қаржы министрлігінің бұйрығы «Об утверждении перечня и
   форм годовой финансовой отчетности для публикации  организациями
   публичного интереса (кроме финансовых инструментов)»  23 мамыр 2007ж.
   №184
   6.2.2 Качалин В.В. GAAP стандарттарыны  сай қаржылық  есеп  және
   есептілік
   6.24 Нурсеитов Э.О. Ұйымдардағы бухгалтерлік  есеп. Оқу  құралы.-
   Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2008ж.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть