Файл қосу


Бақылау түрлері|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ            |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ          |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты   |       ПОӘК   |ПОӘК           |
|              |           |042-18.2.1-038/01–2014  |
|ПОӘК            |№ 1 басылым      |             |
|магистраттар үшін     |11.09.2014ж.     |             |
|«Мемлекеттік қызметті   |           |             |
|ұйымдастыру» пәнінің    |           |             |
|бағдарламасы        |           |             |

       6М051000 - «МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ БАСҚАРУ»
              (ғылыми-педагогикалық)
      МАМАНДЫҒЫНА АРНАЛҒАН «Мемлекеттік қызметті ұйымдастыру»
            ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

        МАГИСТРАТТАР ҮШІН ПӘННІҢ ОҚУ  БАҒДАРЛАМАСЫ

                СЕМЕЙ - 2014


АЛҒЫ СӨЗ


    1. ӘЗІРЛЕГЕН
    Құрастырушы «Менеджмент және маркетинг» кафедрасының доцент м.а.
Кушуков Г.
                          «__29__» ___08___ 2014 г.


   2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
 2.1. «Менеджмент және маркетинг» кафедрасының отырысында.
    «__29__ »_____08______ 2014ж., №_1__хаттама
   Кафедра меңгерушісі, э.к.ғ.                Г.
 Орынбекова
 2.2. Экономика, құқық және гуманитарлық ғалымдар факультетінің Оқу-
 әдістемелік Кеңесінің отырысында.
    «__09_ »_____09______ 2014ж., №_1__хаттама
   ОӘК төрағасы                          С.
 Тойкин


   3. БЕКІТІЛДІ
 Университеттің Оқу- әдістемелік Кеңесінің отырысында шығаруға мақұлданған
 және ұсынылған.
   «__11__ »_____09___ 2014ж., №_1__хаттама


   ОӘК төрағасы                Г. Искакова

           Мазмұны


  1. Жалпы ереже
  2. Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарды бөлу
  3. Пәнді оқыту бойынша әдістемелік нұсқаулар
  4. Курс форматы
  5. Курс саясаты
  6. Бағалау саясаты
  7. Әдебиеттер
1. Жалпы ереже

Оқытушының аты-жөні, тегі –Кушуков Г.С., доцент м.а.
Кафедра - «Менеджмент және маркетинг»;
Байланыс ақпараты – тел: 53-02-29, оқу корпусі № 8, кабинет № 308;
Сабақ өтетін орын – аудитория № 308;
Дисциплина атауы «Мемлекеттік қызметті ұйымдастыру»;
Кредиттер саны – 4;
   Оқу жоспарынан көшірме

Кесте 1
|Курс                   |Семестр              |
|                     |Дәріс  |СТС  |МОӨЖ   |МӨЖ   |
|Тақырып1. Мемлекеттік қызметтің мәні мен |3    |3   |3    |9    |
|қағидалары                |    |   |     |     |
|Тақырып2. Мемлекеттік қызметкерлердің  |3    |3   |3    |9    |
|құқықтық жағдайы             |    |   |     |     |
|Тақырып 3. Мемлекеттік қызметкерлердің  |3    |3   |3    |9    |
|мемлекеттік қызметке орналасу      |    |   |     |     |
|Тақырып 4. Мемлекеттік қызметкерлердің  |3    |3   |3    |9    |
|жұмыс қызмет этикасыңың ережелері    |    |   |     |     |
|Тақырып 5 Мемлекеттік қызметкерлерді   |3    |3   |3    |9    |
|қамтамасыз ету              |    |   |     |     |
|Тақырып 6. Мемлекеттік қызметкерлердің  |3    |3   |3    |9    |
|мемлекет қызметін аяқтау         |    |   |     |     |
|Тақырып 7 Мемлекеттік қызметкерлерді заң |3    |3   |3    |9    |
|бұзушылық үшін жауапкешілігі       |    |   |     |     |
|Тақырып 8. Қазақстан мемлекеттік    |3    |3   |3    |9    |
|аумағында кадр саясатыңың өсуін басқару |    |   |     |     |
|Тақырып 9. Жемқорлыққа қарсы жұмыс және |3    |3   |3    |9    |
|мемлекеттік кызмекерледің жағымды имиджің|    |   |     |     |
|қалыптастыру               |    |   |     |     |
|Тақырып 10. Мемлекеттік қызметіңің   |3    |3   |3    |9    |
|шетелдік тәжірибесі           |    |   |     |     |


         3. ПӘНДІ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАРЫ
  3. Пәнді оқыту бойынша әдістемелік нұсқаулар
   Курс барысы: 10тақырып «Мемлекеттік қызметті ұйымдастыру» курсының
барлық мазмұнын қамтиды.
   Оқу жоспары бойынша пәнді оқытуға 45 аудиторлық сағат, соның ішінде 30
сағат дәріс, 15 сағат практикалық (семинарлық) сабақ қарастырылған.
   Аудиторлық дәріс курсы студент білімін жүйелендіретін негізгі және
маңызды көзі болып табылады.
   Дәріс– берілген пәннің теориялық сұрақтарын қарастыру мақсаты болып
табылатын оқу сабағының нысаны.
   Дәрістің негізгі бағыты барлық оқу сабақтарының, сонымен  қатар
студенттердің өздік жұмыстарының негізгі мазмұны мен сипатын, негізгі
бағыттарын анықтай отырып, білім негізін салу.
   Берілген пәнді тиімді оқыту шарты болып практикалық (семинарлық)
сабақтарды жүргізу табылады.
   Практикалық сабақтар – студенттердің өз бетінше жұмыс орындауын
дамытуға және практикалық талаптар мен дағдыларды дамытуға бағытталған оқу
сабақтарының нысанының бірі болып табылады. Пән  бойынша  практикалық
сабақтар студенттерге ғылыми  әдебиеттер  негізінде  өздік  жұмыстарды
орындауға және ауызша өз ой-пікірін жеткізе білуге мүмкіндік беретін
семинарлар түрінде өткізіледі.
   Практикалық (семинарлық) сабақтар жоспар бойынша жүргізіледі және
студенттердің  үнемі сабаққа  дайындығын,  олардың  жауаптарын  мұқият
тыңдауды, теориялық білімді есептер мен тапсырмаларды орындаумен бекітуді
талап етеді.
   Практикалық сабақтар пәннің күрделі сұрақтарын терең меңгеруге және
студенттердің өздік жұмыстарын қорытындылаудың  негізгі  нысаны  болып
табылады. Осы практикалық сабақтарда студенттер проблеманы білікті жеткізе
білуге, өз ой-пікірін еркін айта білуге мүмкіндік береді.
   ОӨЖ орындауға әдістемелік нұсқаулар: «Ұйымдастырушылық тәртіп» курсы
бойынша кредиттік технология студенттерімен ОӨЖ орындалады. ОӨЖ орындауға
кіріскенде студенттер берілген тақырыптарды зерттеуі керек. Сонымен қатар
ұсынылған әдебиеттер мен инструктивтік материалдарды қолдануға болады.
Жұмыс А4 стандартты парақтың бір жағына жазылады. Студенттер өздік жұмысты
өз логин мен пароль арқылы Студенттік порталға енгізеді. Жұмысты орындау
барысында келесідей өлшемдерді сақтау қажет: сол жағынан - 25-30 мм, оң
жағынан – 10 мм, жоғарғы және төменгі жағынан – 20 мм. Қызыл жол бес
белгіге немесе 15-17 мм-ге тең.
   Жұмыс мәтіні компьютерде Microsoft Word  мәтіндік  редакторінде,
TimеsNewRoman шрифімен, 14 мөлшермен, жартылай  жоларалық  интервалмен
басылады. Жұмыстың жалпы көлемі 5 беттен кем болмауы тиіс.
   ОӨЖ орындаған соң берілген тақырып бойынша қолданылған әдебиеттер
тізімі жазылып, студенттің қолы мен орындаған мерзімі көрсетілуі керек.
   Студенттердің оқытушылармен өздік жұмысы сұхбаттасу, жазбаша бақылау
жұмысы, рөлдік ойындар түрінде өтеді. Студенттің белсенді қатысуына қарай
білімі бағаланады.
   Пән бойынша емтихан дәстүрлі тәсіл бойынша, яғни билет сұрақтары
қарастырылған. Жалпы курс бойынша 75 сұрақ беріледі.


                4. КУРС ФОРМАТЫ

1. Аудиториялық уақытқа  дәрістер,  оқылған  материалдарды  талқылауы,
  кейстерді талдау, әртүрлі тапсырмаларды орындау кіреді. Әрбір сабаққа
  магистранттар негізгі және қосымша әдебиеттер тізіміне сәйкес дайындалуы
  қажет. (негізгі тараулар мен бөлімдер әрбір сабақта берілдеі).  Бақылау
  жұмысна қатыспаған және кешігіп келген магистранттар автоматты түрде 0
  балл алады. Бақылау жұмыстарын қайта тапсыру қарастырылмайды.
2. Әрбір дәрісте негізгі түсініктерге анықтамалар беріледі. Сабаққа келу,
  дәрісте берілген анықтамаларды жазып алу  магистранттардың  негізгі
  міндеттері болып табылады. Қандай да бір себеппен магистрант сабаққа
  келмей қалса, ол басқалардан дәріс материалдарын алуы қажет. Сабақтан
  тыс уақытта оқытушы магистранттарға дәріс материалдарын бермейді.
3. Әрбір сабақта магистрант берілген материалдар бойынша  белсенді түрде
  талқылауға қатысуы керек. Жеке сөйлеуге болады және топпен презентация
  жасауға болады.  Сабаққа қатысу бойынша баға әрбір сабақ  соңында
  қойылады.
4. Бесінші аптада әрбір магистрантқа жеке кейс  талдауға берілді, оны
  жетінші аптада жазбаша түрде жоспар бойынша талдау өткізу керек. (Талдау
  жоспары әрбір кейсте беріледі).
5. Курстың соңында таңдаған зерттеу тақырыбына сәйкес жеке презентацияны
  көрсету керек.
6. Егер тыңдаушылар түсінбесе, оқытушыға әруақытта сұрақпен келуге болады.
7. Магистранттарға жазбаша жұмыстарды орындау үшін Шәкәрім атындағы СМУ
  компьютерлерін қолдануға болады.
8. Тыңдаушылар Шәкәрім атындағы СМУ кітапханаларында дайындала алады.
9. Емтихан: жіберілген әрбір магистранттарға дәстүрлі  түрде өтеді. Әрбір
  сұрақ өткен курстың барлық тақырыптарына сәйкес жасалған.
10. Көшіріп алу: Көшіріп алуға болмайды, ондай жағдайда курс бойынша
  «қанағаттанарлықсыз» баға қойылады.
                5. Курс саясаты
   Әрбір  сабақта  студент  қаралатын  материалдарды  талқылауға
белсенділікпен қатысуы керек. Оның белсенділігі жауап беру сапасы негізінде
бағаланады. Жеке жауап беру мен топ құрамында сөз сөйлей қарастырылады.
   Магистрантка әрбір аптаға өз бетімен дайындалуына өздік  жұмысы
беріледі. Ол жазбаша түрінде ұсынылады. Сонымен қатар студенттің оқытушымен
бірге жүргізілетін өздік жұмысы беріледі. Онда ол бақылау формасы түрінде
немесе сұрақ жауап түрінде жүргізіледі. Студенттің әрбір аптадағы орындаған
жұмыстары пән бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік сызбасында  (4 бөлім
Бағалау саясаты) көрсетілген баллдар бойынша бағаланады.
   Студенттерге  жазбаша  жұмыстарды  орындау  барысында  Шәкәрім
университетінің компьютерлерді пайдалануға рұқсат беріледі.
   Студенттер Шәкәрім университетінің  кітапханасында  жұмыс  істеп,
кітапхана ережесіне сәйкес кітаптарды үйге алуына болады.

               6. Бағалау саясаты
   6. Бағалау саясаты
   Әртүрлі жұмыстар түрлерін бағалау шкаласы және критерийлері
   Кесте 2 Студенттердің білімін бағалау шкаласы
|Бағаның әріпті  |Баға               |Балл      |Пайыз (%) |
|эквиваленті   |                 |        |     |
|A        |Өте жақсы            |4,00      |95-100  |
|A-        |Өте жақсы            |3,67      |90.94   |
|B+        |Жақсы              |3,33      |85-89   |
|B        |Жақсы              |3,00      |80-84   |
|B-        |Жақсы              |2,67      |75-79   |
|C+        |Қанағаттандырылған        |2,33      |70-74   |
|C        |Қанағаттандырылған        |2,00      |65-69   |
|C-        |Қанағаттандырылған        |1,67      |60-64   |
|D+        |Өту баллы            |1,33      |55-59   |
|D        |Ең төмен өту баллы        |1,00      |50-54   |
|F        |Ең төмен             |0,00      |0-49   |
|I        |Аяқталмаған           |NA       |     |
|W        |Оқудан шығарылған        |NA       |     |
|AW        |Әкімшілік үкім бойынша оқудан  |NA       |     |
|         |шығарылған            |        |     |
|P        |Өтті (қарытынды тестке ған)   |NA       |0     |

         Бақылау түрлері және апта бойынша баллдарды бөлу
    Кесте 3 «Ұйымдастырушылық тәртіп» пәні бойынша баллдарды бөлу
|Апта    |Бақылау түрлері     |Барлық балл    |Ескерту      |
|1     |2            |3         |4         |
|      |1-7 апта аралығында   |30        |         |
|      |аудиториялық сабаққа  |         |         |
|      |қатысу         |         |         |
|1     |Практикалық сабақ    |0         |         |
|      |ООӨЖ          |0         |         |
|      |ОӨЖ           |0         |         |
|2     |Практикалық сабақ    |10        |Дәріс тақырыбына |
|      |            |         |жауап беру    |
|      |ООӨЖ          |0         |         |
|      |ОӨЖ           |5         |Эссе       |
|3     |Практикалық сабақ    |20        |Дәріс тақырыбына |
|      |            |         |жауап беру    |
|      |ООӨЖ          |0         |Талқылау     |
|      |ОӨЖ           |25        |         |
|4     |Практикалық сабақ    |30        |Дәріс тақырыбына |
|      |            |         |жауап беру    |
|      |ООӨЖ          |0         |         |
|      |ОӨЖ           |30        |Баяндама     |
|5     |Практикалық сабақ    |20        |Дәріс тақырыбына |
|      |            |         |жауап беру    |
|      |ООӨЖ          |0         |Талқылау     |
|      |ОӨЖ           |30        |         |
|6     |Практикалық сабақ    |20        |Дәріс тақырыбына |
|      |            |         |жауап беру    |
|      |ООӨЖ          |0         |         |
|      |ОӨЖ           |30        |Баяндама     |
|7     |Практикалық сабақ    |0         |Дәріс тақырыбына |
|      |            |         |жауап беру    |
|      |ООӨЖ          | 0        |Эссе       |
|      |ОӨЖ           |0         |         |
|      |Межелік бақылау     |50        |         |
|      |Дәріс сабағына қатысуы |30        |         |
|      |Практикалық сабақ    |100        |         |
|      |СОӨЖ          |0         |         |
|      |СӨЖ           |120        |         |
|      |Межелік бақылау 1    |50        |         |
|      |Барлығы         |300        |         |
|      |8-15 апта аралығында  |30        |         |
|      |аудиториялық сабаққа  |         |         |
|      |қатысу         |         |         |
|8     |Практикалық сабақ    |14        |Дәріс тақырыбына |
|      |            |         |жауап беру    |
|      |ООӨЖ          |0         |         |
|      |ОӨЖ           |17        |Эссе       |
|9     |Практикалық сабақ    |14        |Дәріс тақырыбына |
|      |            |         |жауап беру    |
|      |ООӨЖ          |0         |талқылау     |
|      |ОӨЖ           |17        |         |
|10     |Практикалық сабақ    |14        |Дәріс тақырыбына |
|      |            |         |жауап беру    |
|      |ООӨЖ          |0         |         |
|      |ОӨЖ           |17        |Баяндама     |
|11     |Практикалық сабақ    |14        |Дәріс тақырыбына |
|      |            |         |жауап беру    |
|      |ООӨЖ          |0         |Презентация    |
|      |            |         |дайындау     |
|      |ОӨЖ           |17        |         |
|12     |Практикалық сабақ    |14        |Дәріс тақырыбына |
|      |            |         |жауап беру    |
|      |ООӨЖ          |0         |         |
|      |ОӨЖ           |17        |Баяндама     |
|13     |Практикалық сабақ    |14        |Дәріс тақырыбына |
|      |            |         |жауап беру    |
|      |ООӨЖ          |0         |Талқылау     |
|      |ОӨЖ           |17        |         |
|14     |Практикалық сабақ    |16        |Дәріс тақырыбына |
|      |            |         |жауап беру    |
|      |ООӨЖ          |0         |         |
|      |ОӨЖ           |18        |Баяндама     |
|15     |Практикалық сабақ    |0         |Дәріс тақырыбына |
|      |            |         |жауап беру    |
|      |ООӨЖ          |0         |Талқылау     |
|      |ОӨЖ           |0         |эссе       |
|      |Межелік бақылау     |50        |         |
|      |Дәріс сабағына қатысуы |30        |         |
|      |Практикалық сабақ    |100        |         |
|      |СОӨЖ          |0         |         |
|      |СӨЖ           |120        |         |
|      |Межелік бақылау 2    |50        |         |
|      |Барлығы         |300        |         |
|1-15 апта аралығында оқу нәтижесі  |600        |         |
|бойынша жиыны            |         |         |
|Емтихан бойынша бал         |400        |         |
|Академиялық кезең бойынша жиыны   |1000       |         |

   Әрбір дәріс сабағына қатысқаны үшін 2 балдан қойылады. Жалпы дәріске
қатысқаны үшін 7 аптаға 30 бал берілген. Практикалық сабақтарға жауап
бергендері үшін 1 аптадан 15 аптаға дейін 200 бал, ОӨЖ - 240, ООӨЖ – 0 балл
қойылады. Студенттердің оқытушылармен өздік жұмысы (ООӨЖ) мұнда оқытушы
студенттерге кейс тапсырма береді. Онда студент берілген тапсырма бойынша
жағдайды  оқып,  берілген  сұрақтар  бойынша  өз  пікірлерін  ортаға
салады.Студенттің өздік жұмысы (ОӨЖ)  кесте 3мұнда оқытушы студенттерге
өздік жұмысының тақырыптарын ұсынады. Ол тақырыптар бойынша студенттер
баяндама немесе эссе жазып тапсырады. Жалпы студент курс бойынша 600 балл
жинау керек. Емтихан бойынша жиыны 400 бал қойылады. Академиялық кезең
бойынша студент 1000 бал жинауы қажет.
   Кесте 4.1. - «Мемлекеттік қызметті ұйымдастыру»  пәні  бойынша
күнтізбелік кестені орындаудағы балдар.


   |Балл   |Апталар                          |Курс |
|жүйесіндег|                              |бойынш|
|і бағалау|                              |а   |
|критерийі |                              |барлық|
|     |                              |балл |
|         |1                |2      |3      |
|A        |Өте жақсы            |4,00    |95-100    |
|A-        |Өте жақсы            |3,67    |90.94    |
|B+        |Жақсы              |3,33    |85-89    |
|B        |Жақсы              |3,00    |80-84    |
|B-        |Жақсы              |2,67    |75-79    |
|C+        |Қанағаттандырылған        |2,33    |70-74    |
|C        |Қанағаттандырылған        |2,00    |65-69    |
|C-        |Қанағаттандырылған        |1,67    |60-64    |
|D+        |Өту баллы            |1,33    |55-59    |
|D        |Ең төмен өту баллы        |1,00    |50-54    |
|F        |Ең төмен             |0,00    |0-49     |Кесте 4. МОӨЖ және МӨЖ жоспары

   МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ
  Тақырып 1. Мемлекеттік басқару жұйесіңің кәзіргі жағдайы
  Тақырып 2. Мемлекеттік басқару жұйесіңің ұйымдық құрлымы
  Тақырып 3 Мемлекеттік қызмет қоғамдық-қуқықтық институт ретінде
  Тақырып 4. Қазақстандық мемлекеттік қызметіңің моделіңің қалыптасуы
  Тақырып 5. Мемлекеттік қызметің жұйесінде лауазымды тұлғалар
  Тақырып 6. Шетелдік елдердегі мемлекеттік қызмет
  Тақырып 7. Конкурс арқылы мемлекеттік қызметке орналасу
  Тақырып 8. Мемлекеттік қызметіңің кадр саясаты
  Тақырып 9. Мемлекеттік қызметкерлерді аттестациялау
  Тақырып 10. Мемлекеттік қызмет жұйесіндегі жемқорлыққа қарсы кұрес
|МОӨЖ                 |МӨЖ                   |
|Аудиториялық    |Аудиториядан тыс |                    |
|1.         |1. Мемлекеттік  |1. Мемлекеттік басқарудың механизмі   |
|Мемлекеттік-құқықтық|басқарудың    |2.Құқықтық және әлеуметтік жағынан   |
|қатынастардың ұғымы |түрлері,     |мемлекеттік қызмекерлерді қорғау    |
|және белгілері   |тәсілдері және  |3. Мемлекеттік кызмекерлердің тәртіптік|
|2. Мемлекеттік   |функциялары   |жауапкершілігі             |
|қызмекерлердің   |2. Мемлекеттік  |4 Мемлекеттік қызметкерлердің құқықтық |
|разрядттары     |қызметтің    |жағдайы                 |
|разрядттары     |қағидалары    |5. Мемлекеттік қызметкерлердің     |
|3. Мемлекеттік   |3. Мемлекеттік  |мемлекеттік қызметке орналасу      |
|қызмекерлердің табыс|қызмекерлердің  |6. Мемлекеттік қызметкерлердің мемлекет |
|туралы мәліметтер  |статусы     |қызметін аяқтау             |
|4. Мемлекеттік   |4. Мемлекеттік  |7. Мемлекеттік қызмет туралы құпияны  |
|қызмет туралы    |қызметті өту   |сақтау                 |
|құпияны сақтау   |тәртібі     |8. Мемлекеттік қызмекерлердің табыс  |
|5. Мемлекеттік   |         |туралы мәліметтер            |
|қызметке шарт жасау |5. Мемлекеттік  |9. Құқықтық жағынан мемлекеттік    |
|6.         |басқарудың    |қызмекерлерді шектеу          |
|Мемлекеттік-құқықтық|қамтамасыз етілуі|10. Жемқорлыққа қарсы жұмыс және    |
|қатынастардың    |         |мемлекеттік кызмекерледің жағымды    |
|тоқтату, және    |         |имиджің қалыптастыру          |
|отставкаға шығу   |         |                    |


   7 ӘДЕБИЕТ
   Нормативтік эдебиет:
1. Конституция Республики Казахстан 1995 г.//Алматы. Жеты-жарғы.
2. К.З. «О судебной системе и статусе судей» от 26.12.00.// Ведомости
Парламента РК 2000. №23.ст. 55.
3. КЗ «О Президенте РК» от 26.12. 1995 г.// Ведомости Парламента РК 1995. №
24 ст. 172.
4. КЗ «О Правительстве РК» от 18.12.1995г.//Ведомости Парламента РК. 1995.
№23.ст. 145.
5. КЗ «О Парламенте и статусе его депутатов» от 16.10.1995 г.// Ведомости
Парламента РК. 1995.№23. ст. 145.
6. КЗ «О Конституционном Совете РК».
7. КоАП ПК от 31.01.01 г. Алматы. Жеты-Жарғы. 2007.
8. ГПК РК от 27.12.1994 г.
9. УК РК от 16.07.1997 г.
10. Таможенный кодекс от 05.04.03 г.// Казахстанская правда 11.04.05 г.
11. Закон «Об административных процедурах» от 27.10.00.// Юридическая
газета 6 декабря 2000.
12. Закон РК от 12.01.07 г. «О порядке рассмотрения обращений физических и
юридических лиц».// Казахстанская правда. 30 января 2007г.
13. Закон РК от 15.07.2002. «О политических партиях» // Каз. правда. 19
июля 2002 г.
14. Закон Республики от 31.05.1996 «Об общественных объединениях» Сборник
нормативных актов по административному праву
15. Закон Республики Казахстан «О нормативно-правовых актах» //Каз. правда
28.03.98.
16. Закон Республики Казахстан «О дипломатической службе» от 07.09.2002. //
Каз. правда 13.03.2002.
17. Закон Республики Казахстан «Об органах юстиции» // Казахстанская
правда, 2002, 25 апреля.
18. Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении» от
23.01.01 г.//Казахстанская правда. 30. 01. 01 г.
19. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 15. 05. 07 г. // Казахстанская
правда 22.05.07 г.
20. Закон Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» от 02. 07. 98 г. //
Казахстанская правда 1998 г.
21. Закон Республики Казахстан «О государственных секретах» от 15.03. 99 г.
// Казахстанская правда 19.03.99 г.
22. Закон Республики Казахстан «О государственной службе» от 23.07. 99 г.
// Казахстанская правда 30.07.99 г.
23. Закон Республики Казахстан «Об органах финансовой полиции» от 04. 07.02
г. // Ведомости Парламента РК 2002. № 21. ст. 212.
24. Закон Республики Казахстан «О прокуратуре» от 21. 12.1995 г. //
Казахстанская правда. 29.12. 95 г.
25. Закона РК от 19.06.95 г. «О правовом положении иностранных граждан».
Сборник нормативных актов по административному праву РК Алматы, Юристъ. –
2002г.
26. Указ Президента РК., имеющий силу закона «О порядке организации и
проведения мирных собраний, митингов, пикетов и демонстраций в Республике
Казахстан» от 17.03.95. Сборник нормативных актов по административному
праву РК. – Алматы, Юрист. 2002.
27. Концепция правовой политики РК Утв. Указом Президента РК 2 сентября
2002 г. // Казахстанская правда. 9 сентября.
28. Указ Президента РК от 03.05.05 г. «О Кодексе чести государственного
служащего» // Казахстанская правда 5 мая 2005 г.
29. Указ Президента РК от 31,12.99 г. № 59. «Об утверждении Правил
наложения дисциплинарных взысканий на административных государственных
служащих» // САПП РК, 1999 г. №58. ст. 562.
30. Указ Президента РК от 19 ноября 2000 г. «О структуре Правительства
РК».// Казахстанская правда. 2000. 20 ноября.
31. Указ Президента РК от 16.09.02 г. «Об учреждении поста Уполномоченного
по правам человека» // СААПП РК 2002 №30. Ст. 328.
32. Указ Президента РК «Об утверждении Положения о порядке прохождения
службы в органах финансовой полиции» // Официальная газета 24.12.05 г.
33. Указ Президента РК. От 29.12.99. № 317 «О некоторых вопросах
совершенствования механизма решения кадровых вопросов по должностным лицам,
назначаемым Правительством РК. или по соглашению с ним». Утверждено
Постановлением Правительства 16.07.2002. № 784.// САПП РК. 2002. № 25.
Ст.25.
34. Указ Президента РК «О совершенствовании системы государственного
управления РК» от 29. 04. 04 г. // Казахстанская правда. 30 сентября. 2004
г.
35. Положение «Об Академии государственной службы при Президенте РК» Утв.
Указом Президента РК от 28.01.1998 г.
36. Указ Президента РК от 29.12.99 г. № 317. «Об Утверждении Реестра
должностей политических государственных служащих и Правил порядка наложения
дисциплинарных взысканий на государственных служащих» //САПП РК 1999 г.
№58. Ст.559.
37. Указ Президента РК от 29.12.99 г. №319. «Об утверждении текста присяги
административного государственного служащего и порядка принесения присяги
административными государственными служащими»//САПП РК 1999 № 58.
38. Указ Президента РК от 21.01.2000 №327. «Об утверждении Правил
проведения аттестации административных государственных служащих» //САПП РК
2000. №1. ст. 1.
39. Указ Президента РК от 10.03.00г. №357. «Об утверждении Положения о
порядке прохождения государственной службы» // САПП РК 2000. №315. Ст.141.
40. Указ Президента РК от 13.04. 00 №372. «Об утверждении текста Присяги
политического государственного служащего РК и порядка принесения присяги
политическими государственными служащими» //САПП РК 2000. №19. ст.200.
41. Указ Президента РК «Об образовании Комиссии при президенте РК по
вопросам борьбы с коррупцией и соблюдения служебной этики государственными
служащими» // САПП РК 2002. №10. ст. 92.
42. Указ Президента РК «Об утверждении положения о порядке присвоения
дипломатических рангов» // САПП РК 2002. №28. ст. 309.
43. Указ Президента РК от 16.06.03 г. №1148 «О статусе и полномочиях
Госсекретаря РК» //САПП РК, 2002 №28. ст.203.
44. Указ Президента от 11.02.02 г. «О штатной численности и структуре
Администрации РК» //САПП РК 2002. №20. ст.25.
45. Указ Президента РК от 29.09.02 г. «О некоторых вопросах кадровой
политики в системе органов государственной власти» // САПП РК 2002. №15.
ст. 45.
46. Указ Президента РК от 04.12.03 г. №1243 «Об утверждении положения о
кадровом резерве государственной службы».//Арка-Караганда 05.03.03.
47. Указ Президента РК от 17.01.03 №1282 «Об утверждении Реестра должностей
административных государственных служащих по категориям». // САПП РК 2004
№4. ст. 28.
48. Указом Президента РК от 03.12.99 №350.//САПП РК 1999 №54. Ст.532.
49. Указ Президента РК от 31.12.99 №59. «Об утверждении Правил наложения
дисциплинарных взысканий на административных государственных служащих»
//САПП РК 1999 №58. ст.562.
50. Регламент Правительства РК. Утв. пост. Правительства РК 29.06. 02 г. //
САПП РК 2002. № 6 ст. 40.
51. Типовой Регламент акимата области, грз, столицы. Утв. пост.
Правительства РК от 24.01.01 г. – Сборник нормативных актов по
административному праву – Алматы, жеті-жарғы 2002 г.
52. Правила приема граждан в центральных и местных исполнительных органах
Р.К. Утверждено постановлением Правительства от 27.01.99. № 58. // Каз.
правда. 1999. 4 февраля
53. Правила государственной регистрации нормативных правовых актов
центральных исполнительных и иных центральных государственных органов как
входящих, так и не входящих в состав Правительства РК., и актов местных
представительных и исполнительных органов РК. Утверждено постановлением
Правительства РК. От 12.12.98. № 12 1978. // САПП РК.
Негізгі эдебиет:
   1. Арыстанов Х.У. Правовые основы и принципы административно –
территориального устройства РК. автор. реф. канд. дисс. 1994, Алматы.
2. Амрекулов Б. Преступления против интересов государственной службы.
//Фемида.2000.№11.
3. Агыбаев А. Комментарий УК РК «Преступления против интересов
государственной службы» // Фемида, 2000. №5-6-7.
4. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций М.:
Омега. – 2004 г.
5. Абельдинов А.К. «Проблемы правотворчества и систематизации актов» //
Фемида. 2000. № 1-2.
6. Алимжан К. Особенности административного процесса по законодательству
РК. // Правовая реформа. 20000. № 4.
7. Анисимцев Н.В. Япония: Обеспечение прозрачности («транспорентности»)
административно -государственного управления. // Гос-во и право. 2003. № 6.
8. АДГС «Государственная служба в Республике Казахстан, Казахстан -2030»
Астана. 2004.
9. Административное право: формы и методы государственного управления. М.,
Юр. лит. 1984 г.
10. Абышев Е. Организационные и правовые аспекты государственной службы во
Франции //Право и государство 2000, №4.
Административное право. /Под ред Д.Н. Бахраха М., 2
11. Положение «Об УГДС при Президенте РК». Утв. 000.
12. Абдыкаримов О. Как Америка защищает своих граждан от злоупотребления
чиновников //Каз. правда. 21.03.98 г.
13. Айтхожин К.К. Конституция Республики Казахстан и вопросы
совершенствования правового статуса политических государственных служащих.
// Правовая реформа в Казахстане. 2002. №
14. Абайдельдинов Т Некоторые вопросы совершенствования государственной
службы. // В Казахстане. 2002. № 8.
15. Административное право и административный процесс: Старые и новые
проблемы (по материалам «Лазаревских чтений») // гос-во и право. 1998. № 8.
16. Административное право./Под ред. Попова Л.Л., Козлова Ю.М.,- М.: Юр.
лит.2000 г.; Административное право зарубежных стран. /Под ред. Козырина.
М., 1986 г.
17. Буравлев Ю.И. Проблемы реформирования и управления системой
государственной службы в России // Гос-во и право 2000. № 7.
18. Бачило И.Л. Функции органов управления правовые проблемы оформления и
реализации М.: Юрист. 1976 г.
19. Байтанова А. Механизм подготовки, представления, обсуждения введения в
действие НПА. //Фемида. 1999. № 2.
20. Бейбитов Н.С. Правовые проблемы государственного управления. // Закон и
время 1998. №4
21. Бопинанова Э.А. Проблемы обеспечения законности правоприменительных
актов, органов государственного управления. Автореферат кандидатской
диссертации. Алматы. 1999.
22. Бачило И.Л. Информационное право. Учебное пособие. Юринф. 2001.
23. Байменов А. О казахстанской модели государственной службы (В кн.
Государственная служба в РК) Сборник нормативно- правовых актов. Под ред.
А. Байменова. – Астана, 2010.
24. Бокрон Д.Н. Государственная служба В РФ. Учебное пособие –
Екатеринбург. 1995.
76. Охатский Е.В. Государственная служба в Парламенте: отечественный и
зарубежный опыт: М., 2002.
77. Правовые проблемы реформирования государственной службы суверенного
Казахстана. (под ред. Сапаргалиева Г.С.) Астана. 2006г.
78. Писенко К.А. Соглашения о сотрудничестве между религиозными
объединениями и исполнительными органами государственной власти как
разновидность административного договора. // ГиП, 2004, №3.
79. Пиголкин А.С. Подготовка проектов нормативных актов. (Организация и
методика). М., Юрид.лит., 1968.

   Электронные учебники:
1. Мусилимова К.С.. Государственная служба и управление.- 2007.
2. Жетписбаев Б.А. Административное право. (электронный ресурс) Учебник
/Жетписбаев Б.А.:Алматы. Юрид.лит., 2003. –1электр.опт.диск. (CD ROM)
электронная книга.
3. Жетписбаев Б.А. Административный процесс (электронный ресурс) Учебник
/Жетписбаев Б.А. Алматы: Юрид.лит, 2004. –1электр.опт.диск. (CD ROM)
электронная книга.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть