Файл қосу


Математикалық сараптау|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ              |
|ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                |
|3 деңгейлі СМК құжаты   |ПОӘК        |ПОӘК              |
|             |          |042-14.2.07.1.20.121/01-2010  |
|Оқытушыға арналған    |06.09.2010ж.    |                |
|«Экономикадағы      |№2 басылым     |                |
|математикалық әдістер және|          |                |
|модельдеу» пәнін     |          |                |
|оқыту-әдістемелік кешені |          |                |      «Экономикадағы математикалық әдістер және модельдеу»

            пәнін оқыту-әдістемелік кешені
  «5В060200» - «Информатика» мамандығына арналған
  ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
                  Семей
                  2013  Алғы сөз

1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ
Құрастырған: Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің Ақпараттық
жүйелер кафедрасының оқытушылары
Хайралиев С.И.  ______________ «___»__________ 2010ж.

2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1. Ақпараттық жүйелер кафедрасының отырысында талқыланды

   Хаттама № ______ “____” _____________ 2010 ж.


   Кафедра меңгерушісі _________________ /С.К. Смагулов/

3. МАҚҰЛДАНДЫ
3.1 АКТФ – нің  оқыту-әдістемелік бюросың отырысында


   Хаттама №____ «____» __________ 2010 ж.

   Төрағасы _________________ /С.Б. Кайсанов/


4 БЕКІТІЛДІ
4.1 АКТФ – нің  ғылыми кеңесінің отырысында

   Хаттама №____ «____» __________ 2010 ж.


     Төрайымы________________/Б.К.Утеджанова/

4.2 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданып, баспаға
ұсынылды   Хаттама №____ «____» __________ 2010 ж.  Оқыту әдістемелік кеңесінің төрайымы ____________ /А.А. Молдажанова/

                  Мазмұны


  1. Пайдалану облысы


2. Нормативті сілтеме

3. Жалпы мағлұматтар

4. Оқытушыға арналған пәннің жұмыс жоспары

5. Студенттің өздік жұмыс тақырыптары

6. Пәннің оқу-әдістемелік картасы

7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы

8. Әдебиет
  1. Пайдалану облысы   «Экономикадағы математикалық әдістер және модельдеу» пәнінен оқу-
әдістемелік  кешен «050602» - «Информатика» мамандығының студенттеріне
арналған. Бұл кешен студенттерді курс мазмұнымен, курстың актуалдылығы мен
қажеттілігімен, курс саясатымен, оқу процесінде  алатын  білімі  және
дағдыларымен таныстырады.
   2. Нормативті сілтеме
   Бұл «Экономикадағы математикалық әдістер және модельдеу» пәнінің Оқу-
әдістемелік кешені берілген пәнге арналып құрылған және осы пән бойынша
жүргізілетін оқу процесін ұйымдастырудың реті  төмендегі  құжаттардың
ұсыныстары мен талаптарына сәйкес құрылған:
    «050602» - «Информатика» мамандықтары  бойынша  жалпы білімдік
мемлекеттік стандарты енгізілді.

   3. Жалпы мағлұматтар
   3.1. Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы
   «Экономикадағы математикалық әдістер және модельдеу» курсы келесі
тақырыптар бойынша практикалық курс болып табылады:
  • Модельдер құру. Сызықты программалаудың жалпы және сызықты есептері.
  • Сызықты программалау есептерін шешудің графикалық әдісі.
  • Сызықты программалау есептерін шешудің симплекс әдісі.
  • Сызықты программалау есептерін шешудің М-әдісі (жасанды базис әдісі).
  • Сызықты программалаудың Қосарлас есебі.
  • Оптималды жоспардың Қосарлас бағасының экономикалық құрамы.
  • Транспорт есебі. Тірек жоспарды анықтау әдістері: солтүстік-батыс
   бұрыш әдісі, минималды элемент әдісі, Фогель аппроксимациясы әдісі.
  • Транспорт есебі. Табылған тірек жоспарды оптималдылыққа тексері.
   Потенциалдар әдісі.
  • Ойындар теориясы.
  • Динамикалық программалау әдісінің экономикалық есептерін шешу.
  • Сызықтық емес экономикалық есептер және оларды шешу әдістері
  • Графтармен берілген оптимизациялық есептер
  • Экономикадағы динамикалық есептер
  • Экономикада жапай қызмет көрсету жүйесі
  • Жаппай қызмет көрсету жүйесінің есептерін шешу әдістері (ЖҚЖ)
  • ЖБЖ есептерін шешу әдістері
  • Марковтық процестер
   3.2. Осы курстың мақсаты: нарықтық экономика жағдайында кәсіпорынның
кызметін экономика-математикалық әдістер негізінде басқару есебінің қойылу
және талдау әдістерін, принциптерін, теориялық-әдістемелік  мәселелерді
кешенді түрде беру болып табылады.
   3.3. Пәнді оқудың негізгі міндеті студенттердің экономикалық есептерді
шешуде,  экономика-математикалық  модельдерді  құруда,  математикалық
аппараттар мен тәжірбиелік дағдыларды, әртүрлі математикалық түсініктер мен
алгоритмдерді экономикалық түсіндіре білуді, оптималды шешімнің әдістерін
меңгеруі қажет. Сонымен бірге студенттер экономика-математикалық есептерді
шешуге арналған ЭЕМ-нің арнайы программалық жабдықтары туралы хабардар
болып, оларды тәжірбиеде қолдана білуі дағдысының болуы міндетті.
   3.4.  Пәнді оқу нәтижесінде студент:
     • математикалық программалау есептерін шешу әдістерін білу;
     • математикалық программалау есептерін шешу кезінде ЭЕМ пайдалану;
     • оптималды шешімнің негізгі әдістерін меңгеру;
     • есептердің экономикалық-математикалық модельдерін құра білу;
     • экономика есептерін шешуде математикалық әдістерді пайдалана
      білудің дұрыстығын түсіну;
     • есепті шешудің стандартты программалық әдістері туралы білу;
     • оқу әдебиеттерін өзіндік оқи білу; логикалық ойлау қабілетін
      дамыту.
   3.5. Курс пререквизиттері:
        • Математика
        • информатика
        • Математикалық статистика
        • Математикалық сараптау
        • Аналитикалық геометрия
   3.6. Курс постреквизиттері:
     • «Экономикадағы математикалық әдістер және модельдеу» курсын
      оқуды аяқтағаннан кейін студенттер басқа пәндерді оқығанда осы
      курстан алған білімдеріне сүйенеді. Бұл пәндер оптималді басқару
      мәселелерімен байланысқан пәндер болып табылады.
         Кесте 1 Жұмыстық оқу жоспарынан көшірме


  |Курс           |Семестр          |Кредиттер         |
|1            |2             |3             |
|Дәрістік сабақтар                               |
|Экономикадағы|1 |1. Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и|
|сызықтық   |  |задачах. – М.: «Высшая школа», 1986.            |
|моделдер және|  |2. 2. Исследование операций в экономике: Учебное пособие для|
|оларды шешу |  |вузов/ Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин, М. Н.    |
|әдістері   |  |Фридман; Под ред. Проф. Н. Ш, Кремера. – М.: Банки и биржи, |
|       |  |ЮНИТИ, 1999.                        |
|Симплекс   |1 |1. Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и|
|әдісі және  |  |задачах. – М.: «Высшая школа», 1986.            |
|оның     |  |2. 2. Исследование операций в экономике: Учебное пособие для|
|модификциясы |  |вузов/ Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин, М. Н.    |
|       |  |Фридман; Под ред. Проф. Н. Ш, Кремера. – М.: Банки и биржи, |
|       |  |ЮНИТИ, 1999.                        |
|Экономикадағы|1 |1. Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и|
|тасымалдау  |  |задачах. – М.: «Высшая школа», 1986.            |
|моделдері  |  |2. Исследование операций в экономике: Учебное пособие для  |
|       |  |вузов/ Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин, М. Н.    |
|       |  |Фридман; Под ред. Проф. Н. Ш, Кремера. – М.: Банки и биржи, |
|       |  |ЮНИТИ, 1999.                        |
|Көп қадамды |1 |1. Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и|
|тасымалдаутық|  |задачах. – М.: «Высшая школа», 1986.            |
|моделдер.  |  |2. Исследование операций в экономике: Учебное пособие для  |
|Тағайындау  |  |вузов/ Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин, М. Н.    |
|есептері   |  |Фридман; Под ред. Проф. Н. Ш, Кремера. – М.: Банки и биржи, |
|       |  |ЮНИТИ, 1999.                        |
|Сызықтық емес|1 |1. Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и|
|экономикалық |  |задачах. – М.: «Высшая школа», 1986.            |
|есептер және |  |2. Исследование операций в экономике: Учебное пособие для  |
|оларды шешу |  |вузов/ Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин, М. Н.    |
|әдістері   |  |Фридман; Под ред. Проф. Н. Ш, Кремера. – М.: Банки и биржи, |
|       |  |ЮНИТИ, 1999.                        |
|Графтармен  |1 |1. Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и|
|берілген   |  |задачах. – М.: «Высшая школа», 1986.            |
|оптимизациялы|  |2. Исследование операций в экономике: Учебное пособие для  |
|қ есептер  |  |вузов/ Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин, М. Н.    |
|       |  |Фридман; Под ред. Проф. Н. Ш, Кремера. – М.: Банки и биржи, |
|       |  |ЮНИТИ, 1999.                        |
|Экономикадағы|1 |1. Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и|
|динамикалық |  |задачах. – М.: «Высшая школа», 1986.            |
|есептер   |  |2. Исследование операций в экономике: Учебное пособие для  |
|       |  |вузов/ Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин, М. Н.    |
|       |  |Фридман; Под ред. Проф. Н. Ш, Кремера. – М.: Банки и биржи, |
|       |  |ЮНИТИ, 1999.                        |
|Экономикада |1 |1. Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и|
|жапай қызмет |  |задачах. – М.: «Высшая школа», 1986.            |
|көрсету   |  |2. Исследование операций в экономике: Учебное пособие для  |
|жүйесі    |  |вузов/ Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин, М. Н.    |
|.      |  |Фридман; Под ред. Проф. Н. Ш, Кремера. – М.: Банки и биржи, |
|       |  |ЮНИТИ, 1999.                        |
|Желілік   |2 |1. Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и|
|басқару мен |  |задачах. – М.: «Высшая школа», 1986.            |
|жоспарлау  |  |2. Исследование операций в экономике: Учебное пособие для  |
|       |  |вузов/ Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин, М. Н.    |
|       |  |Фридман; Под ред. Проф. Н. Ш, Кремера. – М.: Банки и биржи, |
|       |  |ЮНИТИ, 1999.                        |
|ЖБЖ есептерін|2 |1. Исследование операций в экономике: Учебное пособие для  |
|шешу әдістері|  |вузов/ Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин, М. Н.    |
|       |  |Фридман; Под ред. Проф. Н. Ш, Кремера. – М.: Банки и биржи, |
|       |  |ЮНИТИ, 1999.                        |
|Ойын теориясы|1 | Экономико-математические методы и прикладные модели: Учеб. |
|       |  |пособие для вузов/ В. В, Федосеев, А. Н. Гармаш, Д. М.   |
|       |  |Дайитбегов и др.; Под ред. В. В. Федосеева. – М.: ЮНИТИ,  |
|       |  |2000.                            |
|Машықтану сабағы                               |
|Экономикадағы|1 |1. Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и|
|сызықтық   |  |задачах. – М.: «Высшая школа», 1986.            |
|моделдер және|  |2. Исследование операций в экономике: Учебное пособие для  |
|оларды шешу |  |вузов/ Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин, М. Н.    |
|әдістері   |  |Фридман; Под ред. Проф. Н. Ш, Кремера. – М.: Банки и биржи, |
|       |  |ЮНИТИ, 1999.                        |
|Симплекс   |1 |1. Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и|
|әдісі және  |  |задачах. – М.: «Высшая школа», 1986.            |
|оның     |  |2. Исследование операций в экономике: Учебное пособие для  |
|модификциясы |  |вузов/ Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин, М. Н.    |
|       |  |Фридман; Под ред. Проф. Н. Ш, Кремера. – М.: Банки и биржи, |
|       |  |ЮНИТИ, 1999.                        |
|Экономикадағы|1 |1. Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и|
|тасымалдау  |  |задачах. – М.: «Высшая школа», 1986.            |
|моделдері  |  |2. Исследование операций в экономике: Учебное пособие для  |
|       |  |вузов/ Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин, М. Н.    |
|       |  |Фридман; Под ред. Проф. Н. Ш, Кремера. – М.: Банки и биржи, |
|       |  |ЮНИТИ, 1999.                        |
|Көп қадамды |1 |1. Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и|
|тасымалдаутық|  |задачах. – М.: «Высшая школа», 1986.            |
|моделдер.  |  |2. Исследование операций в экономике: Учебное пособие для  |
|Тағайындау  |  |вузов/ Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин, М. Н.    |
|есептері   |  |Фридман; Под ред. Проф. Н. Ш, Кремера. – М.: Банки и биржи, |
|       |  |ЮНИТИ, 1999.                        |
|Сызықтық емес|1 |1. Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и|
|экономикалық |  |задачах. – М.: «Высшая школа», 1986.            |
|есептер және |  |2. Исследование операций в экономике: Учебное пособие для  |
|оларды шешу |  |вузов/ Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин, М. Н.    |
|әдістері   |  |Фридман; Под ред. Проф. Н. Ш, Кремера. – М.: Банки и биржи, |
|       |  |ЮНИТИ, 1999.                        |
|Графтармен  |1 |1. Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и|
|берілген   |  |задачах. – М.: «Высшая школа», 1986.            |
|оптимизациялы|  |2. Исследование операций в экономике: Учебное пособие для  |
|қ есептер  |  |вузов/ Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин, М. Н.    |
|       |  |Фридман; Под ред. Проф. Н. Ш, Кремера. – М.: Банки и биржи, |
|       |  |ЮНИТИ, 1999.                        |
|Экономикадағы|1 |1. Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и|
|динамикалық |  |задачах. – М.: «Высшая школа», 1986.            |
|есептер   |  |2. Исследование операций в экономике: Учебное пособие для  |
|       |  |вузов/ Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин, М. Н.    |
|       |  |Фридман; Под ред. Проф. Н. Ш, Кремера. – М.: Банки и биржи, |
|       |  |ЮНИТИ, 1999.                        |
|Экономикада |1 |1. Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и|
|жапай қызмет |  |задачах. – М.: «Высшая школа», 1986.            |
|көрсету   |  |2. Исследование операций в экономике: Учебное пособие для  |
|жүйесі    |  |вузов/ Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин, М. Н.    |
|.      |  |Фридман; Под ред. Проф. Н. Ш, Кремера. – М.: Банки и биржи, |
|       |  |ЮНИТИ, 1999.                        |
|Желілік   |2 |1. Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и|
|басқару мен |  |задачах. – М.: «Высшая школа», 1986.            |
|жоспарлау  |  |2. Исследование операций в экономике: Учебное пособие для  |
|       |  |вузов/ Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин, М. Н.    |
|       |  |Фридман; Под ред. Проф. Н. Ш, Кремера. – М.: Банки и биржи, |
|       |  |ЮНИТИ, 1999.                        |
|ЖБЖ есептерін|2 |1. Исследование операций в экономике: Учебное пособие для  |
|шешу әдістері|  |вузов/ Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин, М. Н.    |
|       |  |Фридман; Под ред. Проф. Н. Ш, Кремера. – М.: Банки и биржи, |
|       |  |ЮНИТИ, 1999.                        |
|Ойын теориясы|1 | Экономико-математические методы и прикладные модели: Учеб. |
|       |  |пособие для вузов/ В. В, Федосеев, А. Н. Гармаш, Д. М.   |
|       |  |Дайитбегов и др.; Под ред. В. В. Федосеева. – М.: ЮНИТИ,  |
|       |  |2000.                            |


  5. СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫС ТАҚЫРЫПТАРЫ:
5.1. Экономикалық-математикалық әдістер мен модельдер классификациясы.
5.2. Сызықты программалау есебінің экономикалық-математикалық моделін құру:
Диета туралы есеп.
5.3. Сызықты программалау есебінің экономикалық-математикалық моделін құру:
Сұйық ұнтақ құру есебі.
5.4. Сызықты программалау есебінің экономикалық-математикалық моделін құру:
қиындыны минимизациялау туралы есеп.
5.5. Жордан-Гаусс әдісімен сызықты теңдеулер жүйесін шешу.
5.6. Графикалық әдіс негізінде модельді сезімталдыққа анализдеу.
5.7. Симплекс әдісі негізінде модельді сезімталдыққа анализдеу.
5.8. Қосарлы симплекс-әдіс.
5.9. Транспорт есебінің оптималды жоспарын табудың дифференциалданған рента
әдісі.
5.10. Динамикалық программалау әдісімен шешілетін экономикалық есептер.  6. пәннің оқу-әдістемелік картасы

  Кесте 3 – Пәннің оқу-әдістемелік картасы


  |Тақырыбы                |Көрнекілі|Өзіндік менгеру |Бақылау |
|                    |ктер,  |сұрақтары    |түрі  |
|                    |плакаттар|         |    |
|дәріс       |практика       |     |         |    |
|1         |2          |3    |4        |5    |
|Экономико-математи|Экономико-математикал|     |Экономикалық-мате|Ауызша |
|калық моделдеуне |ық моделдеуне кіріспе|     |матикалық әдістер|жауап  |
|кіріспе      |           |     |мен модельдер  |беру  |
|         |           |     |классификациясы. |    |
|Экономикадағы   |Экономикадағы    |     |Сызықты     |Ауызша |
|сызықтық моделдер |сызықтық моделдер  |     |программалау   |жауап  |
|және оларды шешу |және оларды шешу   |     |есебінің     |беру  |
|әдістері     |әдістері       |     |экономикалық-мате|    |
|         |           |     |матикалық моделін|    |
|         |           |     |құру: Диета   |    |
|         |           |     |туралы есеп.   |    |
|Симплекс әдісі  |Симплекс әдісі және |     |Сызықты     |Ауызша |
|және оның     |оның модификциясы  |     |программалау   |жауап  |
|модификциясы   |           |     |есебінің     |беру  |
|         |           |     |экономикалық-мате|    |
|         |           |     |матикалық моделін|    |
|         |           |     |құру: Сұйық ұнтақ|    |
|         |           |     |құру есебі.   |    |
|Экономикадағы   |Экономикадағы    |     |Сызықты     |Ауызша |
|тасымалдау    |тасымалдау моделдері|     |программалау   |жауап  |
|моделдері     |           |     |есебінің     |беру  |
|         |           |     |экономикалық-мате|    |
|         |           |     |матикалық моделін|    |
|         |           |     |құру: қиындыны  |    |
|         |           |     |минимизациялау  |    |
|         |           |     |туралы есеп.   |    |
|Көп қадамды    |Көп қадамды     |     |Жордан-Гаусс   |Ауызша |
|тасымалдаутық   |тасымалдаутық    |     |әдісімен сызықты |жауап  |
|моделдер.     |моделдер. Тағайындау |     |теңдеулер жүйесін|беру  |
|Тағайындау    |есептері       |     |шешу.      |    |
|есептері     |           |     |         |    |
|Сызықтық емес   |Сызықтық емес    |     |Сызықтық емес  |Бақылау |
|экономикалық   |экономикалық есептер |     |экономикалық   |жұмысы |
|есептер және   |және оларды шешу   |     |есептер және   |    |
|оларды шешу    |әдістері       |     |оларды шешу   |    |
|әдістері     |           |     |әдістері     |    |
|Графтармен    |Графтармен берілген |     |Графтармен    |Ауызша |
|берілген     |оптимизациялық    |     |берілген     |жауап  |
|оптимизациялық  |есептер       |     |оптимизациялық  |беру  |
|есептер      |           |     |есептер     |    |
|Экономикадағы   |Экономикадағы    |     |Экономикадағы  |Ауызша |
|динамикалық    |динамикалық есептер |     |динамикалық   |жауап  |
|есептер      |           |     |есептер     |беру  |
|Экономикада жапай |Экономикада жапай  |     |Экономикада жапай|Ауызша |
|қызмет көрсету  |қызмет көрсету жүйесі|     |қызмет көрсету  |жауап  |
|жүйесі      |.          |     |жүйесі      |беру  |
|.         |           |     |.        |    |
|Жаппай қызмет   |Жаппай қызмет көрсету|     |Жаппай қызмет  |Бақылау |
|көрсету жүйесінің |жүйесінің есептерін |     |көрсету жүйесінің|жұмысы |
|есептерін шешу  |шешу әдістері (ЖҚЖ) |     |есептерін шешу  |    |
|әдістері (ЖҚЖ)  |           |     |әдістері (ЖҚЖ)  |    |
|Желілік басқару  |Желілік басқару мен |     |Желілік басқару |Ауызша |
|мен жоспарлау   |жоспарлау      |     |мен жоспарлау  |жауап  |
|         |           |     |         |беру  |
|ЖБЖ есептерін шешу|ЖБЖ есептерін шешу  |     |ЖБЖ есептерін  |Ауызша |
|әдістері     |әдістері       |     |шешу әдістері  |жауап  |
|         |           |     |         |беру  |
|Ойын теориясы   |Ойын теориясы    |     |Ойын теориясы  |Бақылау |
|         |           |     |         |жұмысы |


  7. оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы

  Кесте 4 – Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы
|Әдебиет,       |Экземпляр саны |Студенттер саны  |Қамтамасыз ету  |
|оқу-әдістемелік    |        |          |проценті     |
|құралдар атаулары   |        |          |         |
|1           |2       |3         |4         |
|1. Акулич И. Л.    |10       |6         |         |
|Математическое    |        |          |         |
|программирование в  |        |          |         |
|примерах и задачах. – |        |          |         |
|М.: «Высшая школа»,  |        |          |         |
|1986.         |        |          |         |
|2. Исследование    |15       |6         |         |
|операций в экономике: |        |          |         |
|Учебное пособие для  |        |          |         |
|вузов/ Н. Ш. Кремер, |        |          |         |
|Б. А. Путко, И. М.  |        |          |         |
|Тришин, М. Н. Фридман;|        |          |         |
|Под ред. Проф. Н. Ш, |        |          |         |
|Кремера. – М.: Банки и|        |          |         |
|биржи, ЮНИТИ, 1999.  |        |          |         |


  8. Әдебиет
   8.1. Негізгі
  8.1.1. Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах.
– М.: «Высшая школа», 1986.
  8.1.2. Исследование операций в экономике: Учебное пособие для вузов/ Н.
Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин, М. Н. Фридман; Под ред. Проф. Н. Ш,
Кремера. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999.
  8.1.3. Красс М. С., Чупрынов Б. П. Основы математики и ее приложения в
экономическом образовании: Учеб. – М.: Дело, 2000
  8.1.4. Экономико-математические методы и прикладные модели: Учеб. пособие
для вузов/ В. В, Федосеев, А. Н. Гармаш, Д. М. Дайитбегов и др.; Под ред.
В. В. Федосеева. – М.: ЮНИТИ, 2000.
  8.1.5. Калихман И. Л. Сборник задач по математическому программированию.
— М.: «Высшая школа», 1975.

   8.2.Қосымша:
  8.2.1. Бережная Е. В., Бережной В. И. Математические методы моделирования
экономических систем. — М., «Финансы и статистика», 2001.
  8.2.2. Браславец М. Е. Экономико-математические методы в организации и
планировании сельскохозяйственного производства. Учебник для экон. фак.
с.х. вузов. М., «Экономика», 1971.
  8.2.3. Браславец М. Е., Кравченко Р. Г. Математическое моделирование
экономических процессов в сельском хозяйстве. М., «Колос», 1972.
  8.2.4. Глухов В. В., Медников М. Д., Коробко С. Б. Математические методы
м модели для менеджмента. — СПб.: Издательство «Лань», 2000.
  8.2.5. Замков О. О., Толстопятенко А. В., Черемных Ю. Н. Математические
методы в экономике: Учебник. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, Издательство
«ДИС», 1997.
  8.2.6. Жданов С. Н. Экономические модели и методы в управлении, М,: 1998.
  8.2.7. Конюховский П. В. Математические методы исследования операций в
экономике –СПб.: Издательство «Питер», 2000.
  8.2.8. Фомин Г. П. Методы и модели линейного программирования  в
коммерческой деятельности: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2000.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть