Файл қосу


Ақпараттық технологияны|Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі              |
|Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті           |
|3 деңгейдегі СМК құжаты   |           |ПОӘК 042.39.1.154/01-2013 |
|               |ПОӘК         |              |
|ПОӘК             |02.09.2013 ж     |              |
|«Ақпараттық технология және |№2 басылым      |              |
|телекоммуникация» пәні    |           |              |
|бойынша студентке арналған  |           |              |
|жұмыс бағдарламасы      |           |              |
        «Ақпараттық технология және телекоммуникация»
            пәнін оқыту-әдістемелік кешен


        5В060200 - «Информатика» мамандығына арналған
         Студенттерге арналған жұмыс бағдарламасы


                  Семей
                  2013.
         Алғы сөз
 1 ҚұрастырЫЛДЫ
Құрастырған: ________  «   » ________  2013 ж.  «Информатика және
АТ» кафедрасының аға оқытушысы Жұмаханова Д.Ә.


2 Талқыланды
2.1. Информатика және АТ кафедрасының отырысында талқыланды

Хаттама № ____ «_____» ___________ 2013 ж.


Кафедра меңгерушісі __________ Абишова А.А.


2.2. Физика – математика факультетінің оқыту-әдістемелік Бюросы отырысында

талқыланды
Хаттама №  «______» __________ 2013 ж.


Төрайымы __________ Батырова Қ.А.

3БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқыту-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданып, баспаға
ұсынылды


Хаттама №___  «____ » _________ 2013 ж


Оқыту әдістемелік кеңесінің төрайымы______________Искакова Г.К.4 01.09.2010 ж. № 1 басылым орнына  02.09.2013 №2 басылым енгізілді


                  МАЗМҰНЫ

|Жалпы жағдайлар                     |    |
|Пәнді оқып үйренуге әдістемелік нұсқаулар        |    |
|Курс саясаты мен форматы                 |    |
|Бағаларды қоюдағы саясат                 |    |
|Пән мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттардың    |    |
|бөлінуі                         |    |
|СОӨЖ және СӨЖ мазмұндары                 |    |
|Әдебиеттер                        |    |

               1. Жалпы жағдайлар

1.1 Оқытушы және пән жөнінде жалпы мәліметтер
  Оқытушының аты-жөні - Жұмаханова Дария Ануаровна, аға оқытушы
  Кафедра – Информатика және АТ;
  Байланыс жүйелері – № 3 оқу ғимараты, кабинет № 102;
  Сабақ өткiзу орны – кесте бойынша
  Пән атауы- Ақпараттық технологиялар және телекоммуникация
  Кредит саны – 2;2 Пәннің қысқаша мазмұны
 «Ақпараттық технология және телекоммуникация» қазіргі  заманғы  WEB-
технологияны қолдануды және ұйымдастыру дағдыларын және  Web-сайттарды
программалауда теориялық және практикалық білім алуға арналған  оқыту
бағыты.

1.3. Пәннің мақсаты
сайт құруға арналған программалау тілдерін және технологияларын қолданып,
WEB - беттердің компаненттері туралы концептуалды ұсыныс құру және оны ары
қарай Интернетте жариялау.

1.4. Пән міндеті:
локальді желіде болсын не бүкіл әлемдік желіде  болсын,  электрондық
құжаттарды жариялау, мәтін қосылған, графика, электрондық кесте, мәліметтер
қоры және презентацияны жариялау, модификациялау, құру дағдыларын оқып
үйрену және технологияларын зерттеу.

1.5. Оқу нәтижелері:
Web - ақпартаттарын өңдеу технологиясын және интернетте жұмыс жасау,
ұйымдастыру принциптерін білу;
  • Қазіргі заманғы Web – ехнология негізінде программа қосымшасын құра
   білуі керек;
  • Web – технологияның даму болашағы және қазіргі заманғы тенденциясы
   туралы білуі керек.
1.7. Пән пререквизиттері:    1. Информатика
               2. Тілдер және программалау технологиясы
                        3. Объектті-бағыттау
программалау
1.8. Пән постреквизиттері:   1. Ақпараттық моделдеу
                        2. Программалау өнері
                        3. Параллелді есептеулер


      Пән мазмұны және сағаттарды сабақ түрлері бойынша бөлу
                                  Кесте 1


  |Тақырып атаулары    |Дәріс |Машықтану сабақтары |СОӨЖ     |СӨЖ   |
|Ақпараттық теория    |1   |ДК –дегі       |СОӨЖ №1. HTML|     |
|түсінігі        |   |орталықтандырылған  |–ге кіріспе. |     |
|            |   |ақпарат өндеу    |       |     |
|Ақпараттық       |1   |Бейнелер қолдық   |СОӨЖ №2. Web |     |
|технологиялар түрлері  |   |сегментациясы    |- беттерді  |     |
|            |   |           |құру.    |     |
|Ақпараттық технологияны |1   |Құжаттардың     |СОӨЖ №3.   |     |
|қолдану мәселелері. АТ |   |автоматтандырылған  |Үлгіні    |     |
|қолданудың методологиясы|   |аудармасы      |қолднаумен  |     |
|            |   |           |web-түйінді |     |
|            |   |           |құру үшін  |     |
|Қазіргі күнгі      |2   |Дүниежүзілік     |СОӨЖ № 4.  |     |
|телекоммуникациялық   |   |тораптардың түрлері. |Web –    |     |
|технологиялар.     |   |Пакеттерді      |беттерде   |     |
|Интерактивті Web    |   |коммутациялау    |форманы   |     |
|–беттерді        |   |           |қолдану.   |     |
|жасау.Microsoft Internet|   |           |       |     |
|Explorer жұмысы     |   |           |       |     |
|Ақпараттық жүйелердің  |1   |АЖ құрылымы.     |СОӨЖ № 5.  |     |
|мәні мен мазмұны    |   |Ақпараттық жүйедегі |АЖ құрылымы |     |
|            |   |процесстер.     |мен құрамы  |     |
|Есептеу торптарының   |1   |Есептеу жүйелерінің |СОӨЖ № 6.  |     |
|негізгі түсініктемелері |   |дамуы.Компьютерлік  |Тораптың   |     |
|            |   |тораптардың дамуы  |негізгі   |     |
|            |   |           |бағдарламалық|     |
|            |   |           |және     |     |
|            |   |           |аппараттық  |     |
|            |   |           |компоненттері|     |
|Интернет технологиялар. |1   |Тораптық ОЖ.     |СОӨЖ № 7.  |     |
|Ақпаратты интернетте  |   |Электрондық пошта  |Электронды  |     |
|іздеу.         |   |және ұйымдық жұмысты |пошта қызметі|     |
|            |   |ақпараттық қамтамасыз|       |     |
|            |   |ету         |       |     |
|Web -парақтар жасауға  |2   |Web -беттерді жасауға|СОӨЖ № 8.  |     |
|арналған MS Office   |   |арналған Macromedia |Шебер форм  |     |
|құралдары.       |   |Flash құралдары   |көмегімен  |     |
|            |   |           |формалар   |     |
|            |   |           |құру.    |     |
|Ақпараттың тасымалдау  |1   |Деректерді беру   |СОӨЖ № 9.  |     |
|құралдарымен моделдері |   |желілері       |фреймдерді  |     |
|            |   |           |қолдану.   |     |
|Тораптарды жобалаудың  |1   |Байланыс каналдарымен|СОӨЖ № 10.  |     |
|үлгілері мен әдістері  |   |тасымалдау тораптарын|Интернет   |     |
|            |   |басқару       |желісінде  |     |
|            |   |           |web-сайттарды|     |
|            |   |           |жариялау.  |     |
|Гипермәтіндік тіл    |1   |HTML –да қарапайым  |СОӨЖ № 11.  |     |
|қызметі. HTML-құжатында |   |вев парақ, кесте,  |Web –    |     |
|орналастыру       |   |тізім құру      |сайттарды  |     |
|            |   |           |тіркеу,   |     |
|            |   |           |оларды    |     |
|            |   |           |Интернет   |     |
|            |   |           |желісінде  |     |
|            |   |           |жариялау,  |     |
|            |   |           |іздеу    |     |
|            |   |           |жүйесіне   |     |
|            |   |           |тіркеу.   |     |
|Құжаттарды электрондық |2   |HTML –да форма,   |СӨЖ № 1. HTML|     |
|түрге өзгерту.     |   |гиерсілтеме жасау,  |қарапайым  |     |
|FineReader       |   |web-сайттарды    |файлдарын  |     |
|бағдарламасымен жұмыс  |   |жариялау       |құру.    |     |
|жасау.Сканерлеу.    |   |           |       |     |
|Барлығы ( сағат)    |15  |-          |45      |45    |3 Пәнді оқып үйрену бойынша әдістемелік нұсқау

  Аталған пәнді жетістікпен оқып үйрену үшін барлық сабақтарға қатынасу,
дәрісті үнемі жүргізу, оқытушының барлық тапсырмаларын орындау, зертханалық
сабақтарға, СОӨЖ, СӨЖ өз уақытында дайындалу қажет. Зертханалық жұмыс және
машықтану сабақтарына барысында екпінді қатынасқаны жөн.
  Барлық сабақтарға қатынасу қатаң түрде тексеріледі. Сабақты босатқан
жағдайда оқылған материалға жауап бересіз. Себепсіз босатылған үш сабаққа
ұпай есептелмейді. .
  Зертханалық жұмыстарға, Машықтану сабақтарына, СОӨЖ, СӨЖ дайындалу
барысында сәйкес дәріс материалдарын білу қажет.
  Семестр бойы екі межелік бақылау жүргізіледі.
  Қорытынды  емтихан  барлық  теориялық  сұрақтармен  практикалық
тапсырмаларды қамтиды.
4 Курс форматы


Келесі талаптар қойылады:
  1. Студент дәріс, машықтану және зертханалық сабақтарына міндетті түрде
   қатынасуы қажет;
  2. Сабақтарға кешікпей келу қажет;
  3. Сабақ уақытында ұялы телефонды ағытып қою керек;
  4. Зертханалық сабақтарда техника қауіпсіздігін сақтау қажет;
  5. Орнатылған программалар мен бөгде құжаттарды жоюға қатаң түрде тиым
   салынады;
  6. Сабақ уақытында сабақ өткізуге кедергі жасайтын болса,  бірден
   «қанағаттанарлықсыз» бағасы қойылады;
  7. Өздік жұмыстарды уақытында тапсыру қажет,  кешіктірілген  жұмыс
   қабылданбайды.
  Межелік аттестация  студенттің  сабаққа  қатынасуына,  тапсырмаларды
уақытында орындауына, бақылау жұмыстарының бағасына қатысты қойылады. Соңғы
қорытынды баға соңғы аттестацияның 60( және емтихан бағасының 40( құрайды.


5 курс саясаты
   Оқытушы берген барлық тапсырмаларды студент айтылған уақытта орындауы
тиіс. Өз уақытында орындалмаған тапсрымаларға төмен ұпай қойылады.
   Межелік аттестациялау қортындылары студенттің сабаққа  қатысуына,
практикалық және өздік жұмыстарды тапсыру нәтижелеріне, сонымен қатар
межелік бақылау бағаларына байланысты шығарылады. Сабақ уақытында тәртіп
бұзған студент аудиториядан шығару арқылы жазаланады немесе курс бойынша
«қанағаттандырарлықсыз» баға қойылады.
   Көшіру және плагиат: Кез-келген түрдегі көшіру немесе плагиат (дайын
тапсырмаларды қолдану, көшіру және студенттерден не болмаса ИНТЕРНЕТТЕН
көшіріп алу) аттестацияны төмендетумен және «қанағаттандырарлықсыз» баға
қоюмен аяқталады. Қорытынды емтихан барлық өткен материалдарды қамтып,
ауызша түрде өткізіледі. Емтихан кезінде көшіруге қатаң тиым салынады.

6 Баға қою саясаты
   Әрбір студент пән бойынша жеткілікті рейтинг алуы үшін белгілі балл
санын жинауы тиіс. Баллдардың максималды саны:
1-рейтинг нәтижесі бойынша 1-7 апталарда – 300 балл,
2-рейтинг нәтижесі бойынша 8-15 апталарда – 300 балл.
   Курстық жұмыс жеке бағаланады. Пән бойынша баллдардың бөлінуі төменде
2-кестеде берілген. Бақылау мерзімдері 7-аптаның соңы және 15-аптаның соңы.
Уақытында өткізілмеген тапсырма мен тестілік  тапсырмаларды  15-аптада
тапсыруға болады, бірақ егер студент себепсіз уақытында орындамаса, оларға
айыппұл салынып, баллдың 60% ғана қойылады.

                  Кесте 2

|Апта |Бақылау түрі             |Ұпайлардың барлығы |Ескерту  |
|   |1-аптадан 7-аптаға дейінгі      |30         |      |
|   |аудиториялық сабақтарға қатысуы   |          |      |
|1   |Дәріс                |          |      |
|2   |Дәріс                |          |      |
|3   |Дәріс/Прак/ СОӨЖ/СӨЖ         |20 10 15      |      |
|4   |Дәріс/Прак/ СОӨЖ/СӨЖ         |20 10 15      |      |
|5   |Дәріс/Прак/ СОӨЖ/СӨЖ         |20 10 15     |      |
|6   |Дәріс/Прак/ СОӨЖ           |20 10       |      |
|7   |Дәріс/Прак/ СӨЖ/МежБақ.       |20 15 70      |      |
|1-аптадан 7-аптаға дейінгі оқу       |300        |      |
|нәтижелерінің ұпайлар саны:        |          |      |
|   |8-аптадан 15-аптаға дейінгі     |30         |      |
|   |аудиториялық сабақтарға қатысуы   |          |      |
|8   |Дәріс/Прак/ СОӨЖ/СӨЖ         |20 10 15      |      |
|9   |Дәріс/Прак/СОӨЖ/СӨЖ         |20 10 15     |      |
|10  |Дәріс/Прак/ СОӨЖ/СӨЖ         |20 10 10      |      |
|11  |Дәріс/Прак/СОӨЖ           |10 10       |      |
|12  |Дәріс/Прак/СӨЖ            |10 10       |      |
|13  |Дәріс/ Прак/СӨЖ           |10 10       |      |
|14  |Дәріс/Прак/СӨЖ            |10 10       |      |
|15  |Дәріс/МежБақ.            |60         |      |
|8-аптадан 15-аптаға дейінгі оқу      |300        |      |
|нәтижелерінің ұпайлар саны:        |          |      |
|Емтихандық ұпайлар саны          |400        |      |
|Академиялық мерзім бойынша ұпайлар саны  |1000        |      |


7 ӘДЕБИЕТТЕР


   1. Негізгі әдебиет
  8. 7.1.1 Айзеке С., Dynamic HTML. Секреты создания интерактивных Web-
   страниц / СПб: БХВ-Петербург, 2001
  9. 7.1.2 Коржинский Н. Настольная книга  Web-мастера:  эффективное
   применение HTML, CSS и JavaScript - 2-е изд., испр. и доп. - М:
   КноРУс, 2000
 10. 7.1.3 Котеров Д., Костарев А. РНР5 / СПб: БХВ-Петербург, 2005
 11. 7.1.4 Храмцов П.Б., Брик С.А., Русак А.М. Основы Web-технологий Курс
   лекций / Издательство: ИНТУИТ.РУ, 2003
 12. 7.1.5 Фролов А.В., Фролов Г.В. Сервер Web своими руками /М: Диалог-
   МИФИ, 2003
 13. 7.1.6 Шафран Э. Создание Web-страниц; Самоучитель. - СПб.: Питер, 1999
7.2 Қосымша әдебиет
 14. 7.2.1 Ален Вайк, Джейсон Джиллиам. JavaScript. Полное руководство. /М:
   Вильямс, 2004
 15. 7.2.2 Байков В. Интернет: поиск информации, продвижение сайтов, ВНV-
   СПб, 2000.
 16. 7.2.3 Вивек Шарма, Раджив Шарма  Разработка  Web-серверов  для
   электронной коммерции. Комплексный подход. /М: Вильямс, 2001
 17. 7.2.4 Дарнелл Р., JavaScript справочник, Питер, 2000.
 18. 7.2.5 Джекобсон Р., Office 2000 Автоматизация и Интернет возможности,
   Русская редакция, 2000.
 19. 7.2.6 Джерри Брандебау. JavaScript: сборник рецептов/ СПб: Питер, 2001
 20. 7.2.7 Кузнецов М., Симдянов И., Голышев С. РНР5. Практика создания Web-
   сайтов. / СПб: БХВ-Петербург, 2005
Пәндер