Файл қосу


Студентке арналған пән|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ              |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ           |
|СМЖ 3 дәрежелі құжаты    |ПОӘК         |             |
|              |           |             |
|              |           |ПОӘК 042-18.1.111/02-2014 |
|ПОӘК            |           |             |
|Студентке арналған пән   |Баспа №1 11.09.2014 |             |
|«Жобалауда есептеуді    |ж.          |             |
|оңтайландыру»        |           |             |
|бойынша бағдарламасы    |           |             |

            ПӘННІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
           «Жобалауда есептеуді оңтайландыру»
          мамандық үшін 5В071200 – Машинажасау           СТУДЕНТТЕР ҮШІН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей
                  2014


                 Алғы сөз


  1 ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН


  Құрастырушы        « 02 » 09 2014 ж. Е. Абильмажинов, т.ғ.д.,
профессор м.а. кафедра «Машина жасау технологиясы және механика»


  2. ТАЛҚЫЛАНДЫ


   2.1. Кафедра мәжілісінде «Машина жасау технологиясы және механика»


   Хаттама № 1 «02» 09 2014 ж.

   Кафедра меңгерушісі        С. Токаев

   2.2. Инженерлі-технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік бюросының
отырысында қарастырылды

   Хаттама № 1 «05» 09 2014 ж.

   Төрайым             С. Толеубекова

   3. БЕКІТІЛГЕН
       Университеттің оқу-әдістемелік кеңес  мәжілісінде  қаралып,
   баспаға ұсынылды

   Хаттама № 1 «11» 09 2014 ж.

   Төрайым              Г. Искакова


   4 АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН
   |Мазмұны                                   |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|1                                      |
|Жалпы ережелер ……………………………………………………..................................    |
|4                                      |
|                                       |
|2                                      |
|Пән мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттардың              |
|бөлінуі..................................                  |
|5                                      |
|                                       |
|3                                      |
|Пәнді оқу бойынша әдістемелік                        |
|нұсқаулықтар..............................................................  |
|6                                      |
|                                       |
|4                                      |
|Пәннің форматы                                |
|…………………………………….........................................................   |
|7                                      |
|                                       |
|5                                      |
|Пәннің                                    |
|саясаты......................................................................|
|...........................                         |
|7                                      |
|                                       |
|6                                      |
|Баға қою саясаты                               |
|……………………….........................................................      |
|8                                      |
|                                       |
|7                                      |
|Әдебиеттер...................................................................|
|...................................                     |
|9                                      |
|                                       |


   1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


   1.1 Оқытушы мен пән туралы жалпы мәліметтер
   Абильмажинов Ермек Толегенович, т.ғ.д., профессор м.а.
   Кафедра «Машина жасау технологиясы мен механика»
   Байланыс ақпараты - оқу ғимараты №10, кабинет №7
   Сабақ өткізу орны – сабақ кестесі бойынша
   Пән бойынша кредит саны - 3

   1.2 Пәннің мазмұнының қысқаша сипаты:
   «Жобалауда есептеуді оңтайландыру» – қазіргі заманғы конструкциялық
және аспаптық материалдардың құрлысын, құрылымын, қасиеттерін және олардың
беріктендірілу тәсілдерін; сонымен бірге машина бөлшектері мен бұйымдар
жасаудың өндірістегі прогрессивті технологиялық тәсілдерін оқытады. Олар:
әртүрлі құю тәсілдері және қысыммен өңдеу, пісіру, механикалық кесу  сияқты
дайындамалардың пішінін қалыптастыру технологиясы.
   Болашақ  маман  технологиялық  машиналар  мен  қондырғылардың
эксплуатациялық техникалық сипаттамаларын және машиналар  мен  олардың
тораптарының жұмыс сенімділігін қамтамасыз етуді, сонымен бірге оларды
жасап шығарудың экономикалық тиімділігін білуі керек.


   1.3 Пәнді оқытудың мақсаты
   Аталған курстың мақсаты – студенттерге, келешекте арнаулы пәндерді
оқып-үйренуге және мамандық  бойынша  практикалық  қызметіне  қажетті,
материалдардың құрлысы мен қасиеттері, машина бөлшектері мен дайындамалар
жасаудың негізгі технологиялық әдістері туралы білім беру; қазіргі заманғы
өндірістің мүмкіншіліктерімен, өңдеудің әртүрлі технологиялық әдістерінің
даму және жетілдірілу жолдарымен, сондай-ақ конструкциялық материалдарды
өңдеу және беріктендіру тәсілдерімен таныстыру.


   1.4 Пәнді оқытудың міндеттері
   - конструкциялық материалдардың құрылысы мен қасиеттерінің негізгі
    заңдылықтарын;
   - термиялық және химия-термиялық өндеу режимдерін белгілеуді;
   - көміртекті және қосындылы болаттар мен шойындар, түсті металл
    қорытпаларын топтастыру мен маркалауды;
   - металл және металл емес материалдарды дұрыс таңдап, қолдана білуді
және сонымен бірге, аталған курстың негізгі міндеті студенттерге белгілі
мәліметтер (анықтамалар, заңдылықтар, есептерді шешу тәсілдері) қорын ғана
беру емес, оларды қолдана білуді үйрету.


   1.5 Оқытудың нәтижелері:
   Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы міндетті:
   - білу керек технологиялық машиналар мен қондырғылардың қажетті
    эксплуатациялық қасиеттерін қамтамасыз ететін  материал,  оның
    құрылысы, қасиеттері сонымен бірге бастапқы және соңғы термиялық
    өңдеу режимдері;
   - игеру керек технологиялық процестерді құрылымдық оңтайландыру
    ерекшеліктерін;
   - ұғып алу керек бөлшектің эксплуатациялық қасиеттерін қамтамасыз ету
    барысындағы   технологиялық   процестердідің   параметрлерін
    оңтайландыруды.
   - түсіну керек механикалық өңдеу процестерін оңтайландыру түрлерін.


   1.6 Пән пререквизиттері:
   1.6.1 Машина жасау өндірісінің технологиялық процестері;
   1.6.2 Машина жасау технологиясының негіздері.

   1.7 Пән постреквизиттері
   1.7.1 Машина өндірісінің технологиясы;
   1.7.2 Өндірістік процестерді автоматтандыру.

   2 ПӘН МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫҢ БӨЛІНУІ
                                   Кесте 1
|№ |Тақырыптың аталуы |Сағаттар                 |Әдебиет  |
|р/с|          |                     |     |
|  |          |Дәріс  |Лабор. |Практ. |БОӨЖ  |БӨЖ  |     |
|  |          |    |сағат  |сағат  |    |   |     |
|1 |2         |3    |4    |5    |6   |7   |8     |
|1 |Механикалық өңдеу |2    |    |2    |2   |6   |7.1.1,  |
|  |процессіне жүйелік |    |    |    |    |   |бет. 14-30|
|  |саралау.      |    |    |    |    |   |     |
|2 |Оңтайландыру және |2    |    |2    |2   |6   |7.1.1,  |
|  |техникалық шектеу |    |    |    |    |   |бет. 32-50|
|  |қою критерилерін  |    |    |    |    |   |     |
|  |таңдау және    |    |    |    |    |   |     |
|  |негіздеу.     |    |    |    |    |   |     |
|3 |Механикалық өңдеу |3    |    |3    |3   |9   |7.1.1,  |
|  |процессін     |    |    |    |    |   |бет. 51-83|
|  |оңтайландыру    |    |    |    |    |   |     |
|  |түрлері.      |    |    |    |    |   |     |
|4 |Технологиялық   |2    |    |2    |2   |6   |7.1.2,  |
|  |процестерді    |    |    |    |    |   |бет. 35-55|
|  |құрылымдық     |    |    |    |    |   |     |
|  |оңтайландыру    |    |    |    |    |   |     |
|  |ерекшеліктері.   |    |    |    |    |   |     |
|5 |Оңтайландырылатын |2    |    |2    |2   |6   |7.1.2,  |
|  |өңдеу процесінің  |    |    |    |    |   |бет. 58-76|
|  |оптимал      |    |    |    |    |   |     |
|  |параметрлерін   |    |    |    |    |   |     |
|  |анықтау      |    |    |    |    |   |     |
|6 |Өңдеу режимінің  |2    |    |2    |2   |6   |7.1.2,  |
|  |параметрлерін   |    |    |    |    |   |бет. 79-94|
|  |оңтайландыру.   |    |    |    |    |   |     |
|7 |Бөлшектің     |2    |    |2    |2   |6   |7.1.2,  |
|  |эксплуатациялық  |    |    |    |    |   |бет.   |
|  |қасиеттерін    |    |    |    |    |   |101-128  |
|  |қамтамасыз ету   |    |    |    |    |   |     |
|  |барысындағы    |    |    |    |    |   |     |
|  |технологиялық   |    |    |    |    |   |     |
|  |процестердің    |    |    |    |    |   |     |
|  |параметрлерін   |    |    |    |    |   |     |
|  |оңтайландыру.   |    |    |    |    |   |     |
|8 |Дайындама түрі және|    |5    |    |2,5  |7,5  |7.2.3, бет|
|  |оны жасау жолын  |    |    |    |    |   |15-25   |
|  |анықтау      |    |    |    |    |   |     |
|9 |Бөлшектердің    |    |5    |    |2,5  |7,5  |7.2.3, бет|
|  |элементар беттерін |    |    |    |    |   |28-44   |
|  |өңдеудің      |    |    |    |    |   |     |
|  |оңтайландырылған  |    |    |    |    |   |     |
|  |маршрутын таңдау  |    |    |    |    |   |     |
|10 |Тегіс ажарлау   |    |5    |    |2,5  |7,5  |7.2.3, бет|
|  |процесіне     |    |    |    |    |   |52-63   |
|  |байланысты     |    |    |    |    |   |     |
|  |оптималды кесу   |    |    |    |    |   |     |
|  |режимдерінің    |    |    |    |    |   |     |
|  |параметрлерін   |    |    |    |    |   |     |
|  |анықтау      |    |    |    |    |   |     |


   3 ПӘНДІ ОҚУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚТАР

   Курсты оқып-үйренуге кірісер алдында тақырыптың негізгі мәселесін
айқындап шығуға ерекше көңіл бөлу керек.
   Бұл мақсатқа пайдалануға осы оқу-әдістемелік кешен ұсынылып отыр. Оқу-
әдістемелік кешеннің міндеті – студенттердің оқулықтармен жұмыс істеуін
жеңілдету болып табылады. Әрбір тақырыптың қысқаша дәрістер конспектісі
студенттің өз білімін тексеруге арналған бақылау сұрақтарымен аяқталады.
   Пәнді игерудегі ең маңыздысы – оқулықты дұрыс таңдай білу. Бір
мезгілде бірнеше кітапты пайдалануға  болмайды.  Ұсынылған  әдебиеттер
арасынан – біреуі, негізгі оқулық ретінде таңдалып алынуы ұсынылады. Қалған
оқулықтар немесе әдістемелік нұсқаулар, егер қажетті материал негізгі
оқулықта болмаған немесе жеткіліксіз қамтылған жағдайда пайдаланылады.
   Пәнді арнайы бағдарламаны басшылыққа ала отырып, көрсетілген ретпен
тақырыптар бойынша оқып-үйренуді мақсат еткен  жөн.  Оқулықпен  жұмыс
істегенде міндетті түрде берілген материалды сараптап, қажетті сызбалар мен
диаграммаларды өздігінен салып үйренуге бейімделу шарт. Осыдан  кейін
бақылау сұрақтарына жауап беру керек.

   4 ПӘННІҢ ФОРМАТЫ

   Аудиториялық сабақтар лекция және практика түрінде жүреді. Лекцияның
басында оқытушы сабақтың тақырыбымен және де жоспарымен таныстырады қосымша
студент өзі меңгеруге тиісті сұрақтарды береді.  Әр  лекция  соңында
студентпен ауызша диалог түрінде жұмыс жургізіледі.
   Лекциялық сабақтарда күрделі  сұрақтарға  талдау  жасалынады  ал
практикалық сабақтарда теориялық материалдардың шешімін шешуге арналады.
БӨЖ сағаттарында лекциялық немесе практикалық сабақтарға дайындалу кезінде
туындаған сұрақтар қарастырылады.
   Аудиториялық БОӨЖ уақыты дәріс немесе практикалық сабақтарға әзірлену
процесінде, сонымен бірге жеке үй жұмыстарын орындау кезінде туындайтын
сұрақтарды қарастыруға арналады.
   Емтихан бағасы студенттің сабақ бойынша үлгерім бағасымен, аралық
бақылау бағасымен және соңғы аттестация бағаларымен қорытындыланады.
   Пәнді оқып-үйренуге бөлінген оқыту уақытының үштен бір бөлігінде,
білім  алушылар  әрбір  аудиториялық  сабаққа  міндетті  даярлық;  үй
тапсырмаларын орындау; пәннің кейбір теориялық сұрақтарын  оқып-үйрену
сияқты жеке жұмыс істеулері шарт.
   Сонымен бірге, аптасына бір рет, кафедра бекіткен кесте бойынша әрбір
білім алушымен жеке немесе топқа кеңес түрінде бір сағаттық БОӨЖ сағаты
өткізіледі.

   5 ПӘННІҢ САЯСАТЫ
   Лекциялық және практикалық сабақтарға қатысу міндетті. Мен Сіздерден
сабаққа кешікпеуді және сабақ уақытында әңгімелеспеуді сұраймын. Сабақ
үстінде тәртіп бұзылса аудиториядан шығарылады. Сабақ үлгерімі, қосымша
жұмыстарды атқаруымен және соңғы бақылау бойынша қойылады.
   Белгілі себеп бойынша сабаққа келмеу, сізді пәнді міндетті әрі толық
игеруден босатпайды. Мен, сіздің факультет басшылығы берген анықтама-рұқсат
қағазыңызды маған көрсеткеннен кейін, сізді сабаққа  кіргіземін.  Сіз
босатылған сабақтар бойынша, өз еркіңізбен меңгеру үшін, өтеу мерзімі
белгіленген тапсырма аласыз.
   Сіз оқу процесінде аудиториялық сабақтарға белсенді қатысып, үй
жұмыстарын белгіленген мерзімінде уақытымен  және  тиянақты  орындауға
міндеттісіз. Жауапкершілікті әрі пунктуальды болу керек. Бұл сізге жоғары
рейтингтік көрсеткіштерге жетуге мүмкіндік береді.
   Аудиториялық сабақ кезінде сіздердің ұялы телефондарыңыз өшіріліп
тұруы керек.
   Сіздер шыдамды, ашық әрі курстастарың мен  оқытушыға  мейірімді
болуларыңыз керек.  6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ
  Апта және бақылау түрлері бойынша  баллдардың  реттелуі  кестеде
келтірілген


   «Жобалауда есептеуді оңтайландыру» пән бойынша баллдардың реттелуі
                                   Кесте 2
|Апта     |Бақылау түрі        |Жалпы балл  |Ескерту    |
|1       |2              |3       |4       |
|       |1-7 апта арасында барлық  |30      |       |
|       |аудиториялық сабақтарға   |       |       |
|       |қатысу.           |       |       |
|1       |              |       |       |
|2       |              |       |       |
|3       |Дәріс және практикалық сабақ|20      |есеп тапсыру |
|       |бойынша ағымды бақылау   |       |       |
|4       |Дәріс және практикалық сабақ|20      |есеп тапсыру |
|       |бойынша ағымды бақылау   |       |       |
|       |№1 Өзіндік жұмыс      |50      |БӨЖ      |
|5       |Дәріс және лаборат. сабақ  |10      |Лаборат.   |
|       |бойынша ағымды бақылау   |       |жұмысты    |
|       |              |       |тапсыру    |
|       |Дәріс және практикалық сабақ|10      |       |
|       |бойынша ағымды бақылау   |       |       |
|6       |Дәріс және практикалық сабақ|20      |есеп тапсыру |
|       |бойынша ағымды бақылау   |       |       |
|       |№2 Өзіндік жұмыс      |50      |БӨЖ      |
|7       |Межелік бақылау 1      |90      |Бақылау    |
|       |              |       |сұрақтары   |
|1-7 апта оқу нәтижесі бойынша жалпы балл  |300      |       |
|        |8-15 апта арасында барлық |30      |       |
|        |аудиториялық сабақтарға  |       |       |
|        |қатысу.          |       |       |
|8       |              |       |       |
|9       |              |       |       |
|10       |Дәріс және лаборат. сабақ |10      |Лаборат.   |
|        |бойынша ағымды бақылау   |       |жұмысты    |
|        |              |       |тапсыру    |
|        |Дәріс және практикалық   |20      |есеп тапсыру |
|        |сабақ бойынша ағымды    |       |       |
|        |бақылау          |       |       |
|11       |Дәріс және практикалық   |15      |есеп тапсыру |
|        |сабақ бойынша ағымды    |       |       |
|        |бақылау          |       |       |
|        |№3 Өзіндік жұмыс      |60      |БӨЖ      |
|12       |Дәріс және практикалық   |15      |есеп тапсыру |
|        |сабақ бойынша ағымды    |       |       |
|        |бақылау          |       |       |
|13       |Дәріс және практикалық   |10      |есеп тапсыру |
|        |сабақ бойынша ағымды    |       |       |
|        |бақылау          |       |       |
|14       |Дәріс және лаборат. сабақ |10      |Лаборат.   |
|        |бойынша ағымды бақылау   |       |жұмысты    |
|        |              |       |тапсыру    |
|        |Дәріс және практикалық   |10      |есеп тапсыру |
|        |сабақ бойынша ағымды    |       |       |
|        |бақылау          |       |       |
|        |№4 Өзіндік жұмыс      |60      |БӨЖ      |
|15       |Межелік бақылау 2     |60      |Бақылау    |
|        |              |       |сұрақтары   |
|8-15 апта оқу нәтижесі бойынша жалпы балл |300      |       |
|Емтихан үшін жалпы балл          |400      |       |
|Академиялық кезен бойынша жалпы балл    |1000     |       |   7. ӘДЕБИЕТТЕР


   1. Негізгі әдебиеттер:
   7.1.1 Свирщев В.И. Оптимизация технологических процессов
механической обработки, Изд-во ПГТУ-Пермь: 2006.-116с. Учебное пособие,
гриф УМО АМ.
   7.1.2 Рыжов Э.В., Аверченков В.И. Оптимизация технологических
процессов механической обработки, Киев: Наукова думка, 1989. 192с. Учебник
   7.2 Қосымша әдебиет
   7.2.1 2Аверченков В.И., Оптимизация технологических процессов САПР
ТП, Брянск: БИТМ, 1987. 108с., Монография
   7.2.2 Горанский Г.К. Автоматизированные системы технологической
подготовки производства в машиностроении, Изд-во Машиностр, М.1976.-240с.,
Учебное пособие
   7.2.3 Макаров А.Д. Оптимизация процесса резания, Изд-во Машиностр.,
М.1976.-278 с., Монография
   7.2.4 Якимов А.В. Оптимизация процесса шлифования, Изд-во Машиностр.,
М.1975.-176 с., Монография
   7.2.5 Якобс Г.Ю., Якобс Э., Кохан Д. Оптимизация резания, Изд-во
Машиностр., М.1981.-279 с., Монография

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть