Файл қосу


Студенттер білімін бақылау|Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі           |
|Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті         |
|Құжат СМЖ 3 дәрежелі   |ПОӘК           |             |
|             |             |ПОӘК           |
|             |             |042-18.1.07/03-2013   |
|«Дінтану» пәнінің    |             |             |
|Оқу- әдістемелік     |Редакция №1       |             |
|материалдары       |             |             |

$$$UMKD_LANG$KZ
$$$UMKD_NAME$ПЭОӘК атауы
$$$UMKD_AVTORS$ПЭОӘК автор(-лар)
$$$UMKD_YEAR$2012
@@@
###000-001#
          ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ
               БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ
     СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

                  [pic]


         ПӘННІҢ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


                 «Дінтану»
                                   атауы

             «Барлық мамандықтар» үшін

                                атауы                               Құрастырғандар:

                    Садыков Дарын Каукенович, аға оқытушы

                                  Т.А.Ж.,
                  қызметі

                  Семей


                  2014

&&&
###000-002#Мазмұны
1. Жұмыс бағдарламасы
2. Дәрістер конспектісі
3. Практикалық және семинарлық сабақтар
4. Зертханалық практикум
5. Курстық жұмысқа (жобаға) арналған материалдар
6. Білім бақылау бөлімі
&&&
###000-003#ЭПОӘК- авторлары туралы мәліметтер
           ПЭОӘК авторлары туралы мәліметтер
|[pic]    |Садыков Дарын Каукенович                   |
|       |Ғылыми дәрежесі:      |                 |
|       |Ғылыми атағы:       |                 |
|       |Қызметі:          |Философия және саясаттану     |
|       |              |кафедрасының аға оқытушысы    |
|       |Мамандандыруы:       |                 |
|       |Байланыс мәліметтері:                     |
|       |Жұмыс телефоны:      |+7 (7222)35-10-10         |
|       |Электрондық пошта:    |Sadykov.daryn@mail.ru       |
|       |Skype:           |жоқ                |
|Жалпы мәліметтер:                              |
|2011жылы Ресейдің Томск университетінің 72 сағат көлеміндегі «Қашықтықтан |
|оқыту технологиялалары» біліктілікті жоғарылату курсын тамамдады.      |


&&&
###002-000#2 Жұмыс бағдарламасы
Қолдану саласы
2. Нормативті сілтемелер
3. Жалпы ережелер
4. Әдебиет және қорлар
5. Пән мазмұны, пәннің модульдік бөлінуі
6. СӨЖ тақырыптары мен мазмұны
7. Пәнді оқу бойынша әдістемелік ұсыныстар
8. Курс форматы
9. Курс саясаты
10. Баға қою саясаты
11. Студенттер білімін бақылау
12. Оқу үдерісінің және қашықтық кеңестердің графигі


         &&&
   ###002-001#2.1 Қолдану саласы
    «__________________» пәнінің электрондық оқу-әдістемелік  кешені
қашықтықтан оқыту технологиялалары (ҚОТ) бойынша оқитын «Шифр» – «Атауы»
мамандығының студенттеріне арналған. ПЭОӘК студенттерді курс мазмұнымен,
өзектілігімен, қажеттілігімен, саясатымен және студенттің оқу үдерісінде
қандай дағдылар мен іскерлікті үйренетінімен таныстырады.
  Пәнді ҚОТ бойынша оқу кезінде ПЭОӘК негізгі құрал болып табылады.

   &&&
   ###002-002#2.2 Нормативтік сілтемелер
   Осы «Дінтану» пәнінің электрондық оқу-әдістемелік кешені  (ПЭОӘК)
берілген пән бойынша оқу үдерісін ҚОТ пайдалана ұйымдастыру ретін анықтайды
және келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес әзірленген:
   Барлық мамандықтардың Мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті білім
стандарты ҚР МЖМБС 3.08.0ХХ-20__, ҚР Білім және ғылым министрлігінің 20__
жылғы «__» _________ №__ бұйрығымен бекітілген.
   Семей қаласының Шәкәрім атындағы МУ «Пәннің электрондық оқу-
әдістемелік кешені туралы ережесі».
   &&&
   ###002-003#2.3 Жалпы ережелер
      •  Оқытушының тегі, аты, жөні – Садыков Дарын Каукенович,
       аға оқытушы;
      • Кафедра – Философия және саясаттану;
      • Хабарласу ақпараты – тел: хх-хх-хх, Оқу ғимараты № 1, кабинет
       № 1205; e-mail: Sadykov.daryn@mail.ru
      • Контактілі сабақтардың өткізілу орны – аудитория № 1205;
      • Пән атауы – «Дінтану»;
      • Кредит саны – 2;
            Жұмыс оқу жоспарынан көшірме

                                   1 кесте
|Курс        |Семестр       |Кредиттер    |Аудиториялық  |
|          |          |         |жұмыс      |
|          |          |         |        |
|1          |2          |3        |8        |
|          |          |         |        |
|          |          |         |        |
|          |          |         |        |

   &&&
   ###002-006#2.6 СӨЖ тақырыптары тізімі және мазмұны

             СӨЖ тақырыптары мен мазмұны
                                   3 кесте
|№  |СӨЖ тақырыбы   |СӨЖ мазмұны        |Өткізу   |Қойылатын  |
|р/б |         |              |мерзімі   |баллдар   |
|  |         |              |(апта)   |      |
|1  |2        |3             |4      |5      |
|1  |         |              |      |      |
|2  |         |              |      |      |


         &&&
   ###002-007#2.7 Пәнді оқу бойынша оқу-әдістемелік нұсқаулар
  •    {пәнді оқуға қажетті уақытты жоспарлау мен ұйымдастыру бойынша
   кеңестер;
  • студент әрекеттерінің ретін сипаттау;
  • ПЭОӘК материалдарын пайдалану бойынша ұсыныстар;
  • әдебиетпен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар;
  • емтиханға дайындық бойынша кеңестер және т.б.}
   &&&
   ###002-008#2.8 Курс форматы
      Пән бойынша офф-лайн және он-лайн сабақтар жүреді. Офф-лайн
сабақта студенттер материалды дербес оқып игереді, практикалық сабақтарды,
модульдар бойынша бақылау тапсырмаларын орындайды, межелік тестілеу өтеді.
Топтық он-лайн семинарларда ең маңызды тақырыптар талқыланады. Әрбір он-
лайн семинардың күні мен уақыты, тақырыбы мен тапсырмалары алдын ала
хабарланады. Осы семинарларға белсенді қатысу керек. Сонымен қоса, пән
бойынша он-лайн кеңестер жүргізіледі, олардың кестесі курс ішінде жазылады.
Офф-лайн кеңес алу үшін оқытушыға хат жазып, жауап алуыңызға болады.


   &&&
   ###002-009#2.9 Курс саясаты
    Пәнді студент дербес жүйелі түрде оқуы тиіс, қажет  болғанда
оқытушыдан кеңес алуға болады. Порталға үнемі кіріп, оқыңыздыр, оқытушының
жұмыс бағдарламасында немесе практикалық сабақтарда берген әдістемелік
нұсқауларын мұқият оқыңыздар. Тек дәрістер материалымен шектелмей, курс
ішінде көрсетілген электрондық қорларды, әдебиетті оқыңыздар. Алдымен бір
модульды оқып, игеріп, тапсырмасын орындаңыздар, сонан соң ғана келесі
модульға көшу керек. Бақылау тапсырмаларын уақытында орындап, тексеруге
жіберу қажет, межелік тестілерді де мерзімінде  өту  керек.  Бақылау
мерзімдері: 1-8 апталардағы тапсырмалар мен тестілер үшін – 8-аптаның соңы,
қалғандары үшін 15-аптаның соңы.

   &&&
   ###002-010#2.10 Баға қою саясаты
   Әрбір студент пән бойынша жеткілікті рейтинг алуы үшін белгілі балл
санын жинауы тиіс. Баллдардың максималды саны:
1-рейтинг нәтижесі бойынша 1-8 апталарда – 300 балл,
2-рейтинг нәтижесі бойынша 9-15 апталарда – 300 балл.
Пән бойынша семестрде максималды балл саны – 600.
    Баллдар келесі жұмыс түрлері үшін қойылады:
1. Модульдар бойынша тапсырманы орындағаны үшін (1 және 3 модуль бойынша
максимум 150 балл, 2-модуль бойынша – максимум 120 балл)
2. Он-лайн семинарға қатысқаны және белсенділігі үшін (қатысу үшін – 20
балл, белсенділігі үшін максимум 100 балл)
3. Межелік тестілерді орындағаны үшін (максимум 30 баллдан)
Курстық жұмыс жеке бағаланады.
Пән бойынша баллдардың бөлінуі төменде 5-кестеде берілген.
Бақылау мерзімдері 8-аптаның соңы және 15-аптаның соңы. Уақытында
өткізілмеген тапсырма мен тестерді 15-аптада тапсыруға болады, бірақ егер
студент себепсіз уақытында орындамаса, оларға айыппұл салынып, баллдың 60%
ғана қойылады.
   &&&
   ###002-011#2.11 Студент білімін бақылау
Студенттің білімін бақылау келесі түрде жүргізіледі:
    • ағымдағы бақылау (әр модуль соңында жүргізіледі)
    • межелік бақылау тестілеу түрінде (8 және 15 апталарда)
    • қорытынды бақылау – семестр соңында бір рет жүргізіледі (емтихан
     және курстық жұмысты (жобаны) қорғау, мамандықтың  МЖМБС-на
     сәйкес).
   Студент пән бойынша емтиханға жіберілуі үшін оның семестрдегі жиынтық
рейтингілік бағасы 50% тең немесе артық болуы тиіс. Қорытынды баға 1 және 2
рейтинг пен емтихан нәтижесі бойынша есептеледі: 1-рейтинг нәтижесінің 30%
+ 2-рейтинг нәтижесінің 30% + емтихан нәтижесінің 40% қосындысына тең.
  Пән бойынша қорытынды баға келесі шкала бойынша анықталады (4 кесте).
    Әріптік, баллдық және пайыздық эквиваленттегі бағалар шкаласы
                                   4 кесте
|Әріптік  |Баллдың цифрлық  |Пайыздық мөлшері |Дәстүрлі жүйе бойынша баға|
|жүйедегі |эквиваленті    |         |             |
|баға   |         |         |             |
|А     |4,0        |95 – 100     |Өте жақсы         |
|А–    |3,67       |90 – 94      |             |
|В+    |3,33       |85 – 89      |             |
|     |         |         |Жақсы           |
|В     |3,0        |80 – 84      |             |
|В–    |2,67       |75 – 79      |             |
|С+    |2,33       |70 – 74      |             |
|     |         |         |             |
|     |         |         |Қанағаттанарлық      |
|С     |2,0        |65 – 69      |             |
|С–    |1,67       |60 – 64      |             |
|D+    |1.33       |55 – 59      |             |
|D     |1,0        |50 – 54      |             |
|F     |0         |0 – 49      |Қанағаттанарсыз      |
|I     |NA        |-         |Аяқталмаған        |
|P     |-         |өтті       |Пәнді өтті        |


   &&&
   ###002-012#2.12 Қашықтықтан кеңестер беру және оқу үдерісінің
күнтізбелік графигі

                                   5 кесте
|№ р/б                                |Апталар|
|№1 Тақырып «Дінтану пәні, құрылымы және анықтамасы».         |    |
|Дінге теологиялық анықтама.                     |    |
|Дінді философиялық тұрғыдан анықтау.                 |    |
|Діннің био-психологиялық анықтау.                  |    |
|№2 Тақырып «Ежелгі тархи діндер».                  |    |
|1.Діннің шығуы мен ертедегі түрлері.                 |    |
|2.Политеистік культер мен мемлекеттік діндер.            |    |
|3. Ежелгі Қазақстандағы діни наным-сенімдер             |    |
|№3 Тақырып « Ұлттық діндер».                     |    |
|1. Үнді халықтардың діндері.                     |    |
|2. Қытайдың ұлттық діндері                      |    |
|3. Еврейлердін ұлттық діні: иудаизм                 |    |
|№4 Тақырып «Дүниежүзлік діндер. Будда діні».             |    |
|1.Тхераведа ағымы                          |    |
|    2. Махаяна ағымы                       |    |
|3. Ваджраяна немесе тантраяна ағымы                 |    |
|№5 Тақырып «Христиан діні».                     |    |
|1. Православия.                           |    |
|    2. Католицизм.                        |    |
|3. Протестантизм.                          |    |
|№6 Тақырып «Ислам».                         |    |
|1. Суннизм.                              |    |
|2. Шиизм.                              |    |
|3. Қазақ еліндегі ислам                       |    |
|№7 Тақырып «Қазіргі дәстүрлі емес діни қозгалыстар мен ғибадат».   |    |
|1. Мистикалық діндер.                         |    |
|2. Каббала израйлдың эзотериялық діні.                |    |
|3. Тірі этика (Агни Йога).                      |    |
|№8 тақырып «Мұсылмандық философия және теология»           |    |
|      1. Шығыс елдердің исламдық философиясы.           |    |
|2. Теологиялық философия.                      |    |
|3. Түркі және қазіргі кезеңдегі мұсылман философиясы.        |    |
|                                   |    |
|№9 тақырып Шетелдік христиандық миссионерлік ағымдардың қызметі және |    |
|олардың еліміздің ұлттық қауіпсіздігіне зияндылығы          |    |
|1.Иегова куәгерлігі: пайда болуы, құрылымы әрекеттері, қауіптілігі  |    |
|2.Грейс - Благодать (Рақым) шіркеуі. альвинизм ағымы         |    |
|3.Шығыстық дәстүрлі емес миссионерлік ағымдардың түрлері.      |    |
|№10 тақырып. Исламдық емес теріс ағымдардың әрекеті және       |    |
|олардың  еліміздің ұлттық қауіпсіздігіне зияны            |    |
|1.Уаххабилік ағымның ерекшеліктері. Олардың дәстүрлі исламға қарсы  |    |
|күресі. Уаххабилік белгілер, масхабтарды мойындамауы, қазақтардың  |    |
|салт-дәстүрін, әдет-ғұрыптарын мойындамауы.             |    |
|2.Салафиттер.                            |    |
|3.Ахмадия діни ағымы. Құраншылар.                   |    |
|№11 тақырып: Дәстүрлі емес діни ағымдардың өз қатарларын көбейту   |    |
|ісіндегі-формалары мен әдіс-амалдары                 |    |
|1.Дәстүрлі емес діни ағымдардың жазбаша және ауызша үгіт насихаттары |    |
|2.Иегово куәгерлерінде насихатшыларды                |    |
|3.Дәстүрлі емес Ислам бағытында үгіт-насихат жұмысын жүргізушілер  |    |
|№12 тақырып. Діннің жастар мен студенттерге ықпалы.миссионрлік    |    |
|ұйымдар қызметінің алдын алудың формалары мен әдістері        |    |
|                                   |    |
|1.Жастар мен студенттердің ислам діні туралы білімдерінің төмен болуы|    |
|радикалды ағымдарға тартылуының негізі                |    |
|2.Студенттер мен жастар арасындағы діни ағартушылық және тәрбие   |    |
|жұмыстарын жетілдіру мақсатындағы ұсыныстар .            |    |
|№13 тақырып. Діни қатынастарды реттеудің қазіргі заманғы әлемдік   |    |
|практикасы. Халықаралық құқықтағы діни сенім мәселесі        |    |
|1. Дін және халықаралық адам құқықтары                |    |
|2. Қазіргі заманғы діни қатынастарды реттеу             |    |
|3. Батыс Еуропа елріндегі діни қатынастарды реттеу практикасы.    |    |
|Мемлекет пен діннің арақатынасы.                   |    |
|№14тақырып Қазақстан Республикасындағы діни жағдай және оның     |    |
|ерекшеліктері                            |    |
|1. Қазақстандағы дін жөніндегі мемлекеттік саясат және діни жағдайдың|    |
|ерекшеліктері                            |    |
|2. Қазақстандағы Ислам діні және оның сипаты             |    |
|3. Қазақстандағы христиандық және дәстүрлік емес діни ағымдардың   |    |
|жалпы сипаты                             |    |
|№15 тақырып. Қазақстан тарихындағы Исламның рөлі. Қазақтардың    |    |
|дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары және дін                |    |
|1. Қазақстанда Ислам дінінің таралу кезеңдері. Исламның қазақ    |    |
|қоғамындағы рөлі. Ислам және қазақ әдет-ғұрып заңдары, қазақ     |    |
|мәдениеті, қазақ әдебиеті                      |    |
|2. Қазақтардың заңдары, салт-дәстүрлері және ислам нормаларының   |    |
|ұштасуы                               |    |
|                                   |    |4 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ

     Студенттердің өздік жұмыстары (СӨЖ)


|№  |Тақырыптық тапсырмалар атаулары      |Оқыту факторы  |Сағат |
|  |                      |         |саны |
|1. |Еркін ойлау тарихы.             |хабарлама    |1   |
|2. |Ар-ождан және оның шешілуі.         |конспектілеу   |1   |
|3. |Қоғам, мемлекет және дін          |Тезис жазу,   |1   |
|  |                      |қорғау      |   |
|4. |Мораль және дін.              |Реферат     |1   |
|5. |Саясат, мемлекет және дін.         |Баяндама     |1   |
|6. |Ұлттық діндер.               |хабарлама    |1   |
|7. |Будда діні.                 |конспкет     |1   |
|8. |Христиан діні.               |Реферат     |1   |
|9. |Православия.                |Өздік жұмыс   |1   |
|10. |Католицизм                 |Тезис жазу    |1   |
|11. |Протестантизм.               |Реферат     |1   |
|12. |Дәстүрлі емес діни ағымдардың өз қатарларын |хабарлама    |1   |
|  |көбейту ісіндегі-формалары мен       |         |   |
|  |әдіс-амалдары                |         |   |
|13. |Діни қатынастарды реттеудің қазіргі заманғы |баяндама     |1   |
|  |әлемдік практикасы             |         |   |
|14. |Қазақстан Республикасындағы діни жағдай және|Реферат     |1   |
|  |оның ерекшеліктері             |         |   |
|15. |Қазақтардың дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары  |Өздік жұмыс   |1   |
|  |және дін                  |         |   |
|  |БАРЛЫҒЫ                   |         |15сағ |

           Дінтану пәнінен емтихан сұрақтыры


  1. Дінтану пәні, құрылымы және анықтамасы.
  2. Ислам ықпалымен рухани жаңғыру және оның мәдени-өркениеттік мазмұны.
  3. Буддизм ерекшелігі және өзге діннен айырмашылығы.
  4. Ежелгі тарихи діндер.
  5. Секуляризация және еркін ойшылдық-әлеуметтік-тарихи феномен ретінде.
  6. Ар-ождан және оның шешілуі.
  7. Православия діні және қазіргі Қазақстандағы провославие.
  8. Деструктивті ағымдар және оның қаупі.
  9. Конфессиядан тыс синкреттік діни философия.
 10. Мұсылмандық философия және теология.
 11. Діни миссионерлік бағыттағы ежелгі жазба ескерткіштері.
 12. Тотемизм, шаманизм және анимизм: айырмашылықтары мен ұқсастықтары.
 13. Діни және діни емес көзқарастың рухани-практикалық негізі.
 14. Дүниежүзлік діндер.
 15. Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстар мен ғибадат.
 16. Буддизм философиясы.
 17. Саясат, мемлекет және дін.
 18. факторы» мәселесі.
 19. Дінтану пәні. Дінтану ғылым ретінде.
 20. Бүгінгі Қазақстандағы дін және ұлт.
 21. Тарихи және заманауи контекстегі отбасы мен дін.
 22. Дін және билік.
 23. Әлеуметтік шиеленіс және дін.
 24. Этноконфессионалды қауымдастық, қатынастар мен шиеленістер.
 25. Дәстүрлі емес діни сенімдер және оны ғылыми тұрғыда зерттеу.
 26. Діни культтардың әлеуметтік функциясы.
 27. Діни доктриналардың әлеуметтік функциялары.
 28. Ұлттық діндер.
 29. Христиан діні.
 30. Христиандық философия.
 31. Дінтанудың қазіргі уақыттағы негізгі мәселелері.
 32. ТМД елдеріндегі және Қазақстандағы дін және саясат.
 33. Бүгінгі әлемдегі «ислам Діни доктриналардың әлеуметтік функциялары.
 34. Діни доктриналардың әлеуметтік функциялары.
 35.  Ғылым ретінде дінтану құрылымы, оның міндеттері мен функциясы.
 36. Дін құрылымы. Дін құрылымын зерттеудің отандық және шет елдік
   тәжірбиесі.
 37. Дінтанудың негізгі әдістері.
 38. Посткеңестік Қазақстандағы көпшілік санасындағы дін.
 39. Діннің әлеуметтік-саяси функциясы.
 40. Дін және саясат: өзара қатынас мәселесі.
 41. «Тақуалық» түсінігі және оны әлеуметтану тұрғысынан қарастыру.
 42. Конфессиядан тыс синкреттік діни философия.
 43. Секуляризация және еркін ойшылдық-әлеуметтік-тарихи феномен ретінде.
 44. Мемлекет, дін және ар-ождан бостандығы.
 45. Ежелгі антика мемлекттеріндегі дін тарихы.
 46. Синтоизм философиясы және дәстүрі.
 47. Дәстүрлі мәдениет пен діннің дағдарысы.
 48. Діни ұйым және оны ғылыми зерттеу әдісі.
 49. Діни қатынастардың түсінігі, олардың типологиясы, оны әлеуметтану
   тұрғысынан зерттеу.
 50. Қоғам, мемлекет және дін.
 51. Христиандықтың өзге ағымдары және оның оның ортодоксальды
   христиандықтан өзгешелігі.
 52. Бахаббизм: пайда болуы, таралуы, қаупі.
 53. Діни көшбасшылық түсінігі және оның ғылыми шешімі.
 54. Діни әрекет әлеуметтік әрекеттің бір түрі ретінде.
 55. Діни ұйымдардың типологиясы.
 56. Әлеуметтік мифология: түсінігі, мазмұны.


Негізгі әдебиеттер:
  1 Айтбаев О. Дінтану. Қарағанда, 2010.
  2 Аюпов Н.Г. Тенгрианство. – Алматы, 1998.
  3 Габдуллин Б. Шокан, Ибырай және Абай дін туралы. – Алматы, 1988.
  4 Ақбота Ахметбек. Қожа Ахмет Иассауи. – Алматы: Санат, 1998.
  5 Есім Ғ. Суфизмге кіріспе. Сана болмысы. Алматы, 1997.
  6 Орынбеков М.С. Ежелгі қазақтың дүниетанымы. – Алматы, 1996.
  7 Халиф Алтай Ғақылұлы. Ғибадатұл – Ислам. – Алматы, 1994.
  8 Шәкәрім Құдайберді ұлы. Үш анық. – Алматы, 1991.
  9 Бартольд В.В. Ислам и культура мусульманства. – М., 1992.
  10 Васильев Л. История религий Востока. – М., 1983.
  11 Крывелев И. История религии: В. 2-х т. – М., 1988.
  12 Тажуризина З.И. Идеи свободомыслия в истории культуры. М., 1986.
  13 Яблоков И.Н. Религиоведение. М., 2001.
  14 Флореннский П.А. Столп и утверждение истины. – М., 1990.
  15 Мень А. История религии. – М., 1992.
  16 Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990.
  17 Джемс В. Многообразие религиозного опыта. СПб., 1993.
  18 Уәлиханов Ш. Таңдамалы. – Алматы, 1984.
  19 Құран Кәрім. – Алматы, 1991.
  20 Коран. Перевод и коментарии. И.Ю. Крачковского. М., 1986.
  21 Зинаида Миркина, Григорий Померанцев. Великие религи мира. М.,1995.
  22 Подопригора Р.А. Закон о свободе вероисоведания религиозных
  объединениях. – Алматы, 2002.
   23Яблоков И.Н. Религиоведение. – М., 2001.
  Қосымша:
  1. Шмидт В. Происхождение идеи Бога. – М., 1954.
  2. Малов С.Е. Памятники древнетюрской письменности. М., 1961.
  3. Тейяр де Шарден П. Божественная среда. – М., 1992.
  4. Аль- фараби. Трактат о религии. Алма-Ата., 1975.
  5. Рассель Б. Почему я не христиан. – М., 1988.
  6. Сартр Ж. – Экзистенциализм – это гуманизм //Сумерки богов. –
    М.,1989.
  7. Бердяев Н.А. «Человек и машина». Вопросы философии. – М., 1988, №2.
    С.159.
  8. Капышев А., Колчигин С. Философия грядущего. – Алматы, 1999.
Пәндер