Файл қосу


Картадағы бұрмалану|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ             |
|ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                |
|СМК  3 деңгейдегі  құжат  |ОӘК       |              |
|                |         |ПОӘК            |
|                |         |042-14.2.05.01.20.101/01-201|
|                |         |3              |
|                |         |              |
|« Картография » пәнінен оқу -  |№ 1 баспа    |              |
|әдістемелік кешені       |         |              |                 Картография
                пәні бойынша

         СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

           5В050711 «Геодезия и картография»
              мамандығына арналған

                  Семей
                  2011 ж.
  1. ӘЗІРЛЕГЕН
Құрастырған –Ахметов Б.Ж. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті,
«Геодезия және к» кафедрасының аға оқытушысы
                         «____» _______2013 ж.


  2. ҚАРАЛҒАН
2.1. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Геодезия және
кұрылыс» кафедрасының отрысында


  Хаттама «____» ________ 2013 жылғы, № __
  Каф. меңгерушісі ____________  Кудеринова Н.А.


2.2.  «Ақпараттық-коммуникациялық  технологиялар»  факультетінің  оқу-
әдістемелік бюросында


  Хаттама «____» ________ 2013 жылғы, № __
  Төраға ____________  Кайсанов С.Б.
  3. БЕКІТІЛГЕН
Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында келісіліп,  баспаға
ұсынылды

  Хаттама «____» ________ 2013 жылғы, № __
                  Мазмұны1. Жалпы ережелер.
2. Студент үшін әдістемелік нұсқаулар
3. Курстың саясаты
4. Пәннің мазмұны және сағаттарға бөлінуі
5. СӨЖ және ОСӨЖ мазмұны
6. Пәннің оқу процесінің календарлық графигі.               1. Жалпы ережелер.

  • Оқытушының тегі, аты, жөні:  Құттықадамов Мұхтар Есімханұлы
    « Дизайн және инженерлік графика » кафедрасының аға оқытушысы.
  • Байланыс жолы : 1- корпус, 1003 ауд., жұмыс тел. 35-84-38
  • Сабақ өтетін орын : 1 – корпус, 1003 ауд.
  • Пәннің атауы: Картография
  • Кредит саны: 4


1.2. Оқу жоспарынан үзінді

|Кур| Семе  |Кредит-                           |
|с |стр   |тер                             |
|1.1|ТБ    |               |5              |
|Белгісі   |ТБ – тесттік бақылау,  ГЖ – графикалық жұмыс,  ЕГЖ –   |
|       |есептік графикалық жұмыс,  ҮЖ – үй жұмысы;         |

         4. Пәннің мазмұны және сағаттарға бөлінуі


   |  |Тақырыптардың  |Мазмұны           |Сағаттар саны       |
|  |атауы      |              |              |
|  |         |              |Дәріс|Сарам|Зертх|СОӨЖ |СӨЖ |
|  |         |              |   |андық|ана |   |   |
|1  |2        |3              |4  |5  |6  |7  |8  |
|1  |Картография: пәні|Картография: пәні және   |   |   |   |   |   |
|  |және зерттеу   |зерттеу обьектісі      |   |   |   |   |   |
|  |обьектісі    |Картография ғылымының маңызы|2  |   |   |3  |   |
|  |         |мен міндеттері. Басқа ғылым |   |   |   |   |   |
|  |         |салаларымен байланысы .   |   |   |   |   |   |
|  |         |Картография және геокеңістік|   |   |   |   |   |
|  |         |туралы түсінік.       |   |   |   |   |   |
|2  | Жалпы      |1.Карталарды жіктеу.    |   |   |   |   |   |
|  |география-лық  |2. Берілген жалпы     |   |   |2  |   |   |
|  |карта-ларды оқу .|географиялық карта бойынша |   |   |   |   |   |
|  |         |жергілікті жерді сипаттау. |   |   |   |   |   |
|  |         |3. Карталардың элементін  |   |   |   |   |   |
|  |         |сипаттау.          |   |   |   |   |   |
|  |         |4. Карталарды оқу әдісі.  |   |   |   |   |   |
|  |         |5. Бақылау сұрақтары.    |   |   |   |   |   |
|3  |Картография   |Ертедегі картография . Орта |2  |   |   |3  |   |
|  |ғылымының қысқаша|ғасырлық картография. ХУІІ –|   |   |   |   |   |
|  |даму тарихы.   |ХУІІІ ғасырлардағы     |   |   |   |   |   |
|  |         |батыс-европалық картография|   |   |   |   |   |
|  |         |. Қазіргі кездегі      |   |   |   |   |   |
|  |         |картография.        |   |   |   |   |   |
|4  | Топограф-иялық |1. Топографиялық карталарды |   |   |2  |   |   |
|  |карта-ларды оқу .|масштабтары бойынша жіктеу. |   |   |   |   |   |
|  |         |2. Берілген топографиялық |   |   |   |   |   |
|  |         |карта бойынша жергілікті  |   |   |   |   |   |
|  |         |жерді бағдарлау.      |   |   |   |   |   |
|  |         |3. Берілген топографиялық  |   |   |   |   |   |
|  |         |карталармен жұмыс.     |   |   |   |   |   |
|  |         |4. Бақылау         |   |   |   |   |   |
|  |         |сұрақтары.Дирекциялық    |   |   |   |   |   |
|  |         |бұрыштар мен        |   |   |   |   |   |
|5  |Жердің пішіні мен|Геоид және жер беті .    |   |   |   |3  |   |
|  |өлшем-дері .   |Эратосфен бойынша жер    |2  |   |   |   |   |
|  |         |өлшемін аңықтау.      |   |   |   |   |   |
|  |         |Глобус – жердің дәл үлгісі .|   |   |   |   |   |
|6  | Картадағы   |1. Картадағы бұрмалану.   |   |   |2  |   |   |
|  |бұрмалану.    |2. Проекциядағы бұрмалану  |   |   |   |   |   |
|  |         |түрлері.          |   |   |   |   |   |
|  |         |3. Картадағы бұрмалану   |   |   |   |   |   |
|  |         |мөлшерін аңықтау..     |   |   |   |   |   |
|  |         |4. Бақылау сұрақтары.    |   |   |   |   |   |
|7  |Географиялық   |Картаның қасиеті .     |   |   |   |   |   |
|  |карта туралы   |Карта мазмұнының элементі . |2  |   |   |   |   |
|  |жалпы түсінік.  |Географиялық картаны жіктеу |   |   |   |   |   |
|  |         |.              |   |   |   |   |   |
|  |         |Географиялық атлас және   |   |   |   |   |   |
|  |         |оларды жіктеу .       |   |   |   |   |   |
|8  |Картографиялық  |1. Картографиялық      |   |   |   |   |   |
|  |проекция.    |проекцияларды жіктеу.    |   |   |2  |   |   |
|  |         |2. Картографиялық проекция. |   |   |   |   |   |
|  |         |3. Тең бұрышты конустық   |   |   |   |   |   |
|  |         |проекцияны есептеу.     |   |   |   |   |   |
|  |         |4. Бақылау сұрақтары.    |   |   |   |   |   |
|9  |Топографиялық  |Топографиялық карта туралы |   |   |   |6  |   |
|  |карта .     |түсінік.Топографиялық    |2  |   |   |   |   |
|  |         |карталардың математикалық  |   |   |   |   |   |
|  |         |негізі. Масштабтар және   |   |   |   |   |   |
|  |         |олардың дәлдігі       |   |   |   |   |   |
|  |         |.Топогра-фиялық карталардың |   |   |   |   |   |
|  |         |проекциясы . Топографиялық |   |   |   |   |   |
|  |         |карталардың номенклатурасы. |   |   |   |   |   |
|  |         |Географиялық координат.   |   |   |   |   |   |
|  |         |Бағыт бұрыштар.       |   |   |   |   |   |
|10 | Картографиялық |1. Цилиндрлік, конустық,  |   |   |   |   |   |
|  |проекцияларды  |азимутальдық, жартылай   |   |   |2  |   |   |
|  |салу және    |конустық, жалған цилиндрлік,|   |   |   |   |   |
|  |есептеу.     |жалған конустық       |   |   |   |   |   |
|  |         |проекцияларды қағаз бетіне |   |   |   |   |   |
|  |         |салу.            |   |   |   |   |   |
|  |         |2. Тен бұрышты цилиндрлік  |   |   |   |   |   |
|  |         |проекцияны есептеу.     |   |   |   |   |   |
|  |         |3. Бақылау сұрақтары.    |   |   |   |   |   |
|11 |Топографиялық  |Топографиялық карталардың  |   |   |   |   |   |
|  |карталар     |шартты белгілері .     |2  |   |   |   |   |
|  |мазмұны .    |Картадағы жер бедерінің   |   |   |   |3  |10  |
|  |         |бейнеленуі .        |   |   |   |   |   |
|  |         |Картадағы жазулар .     |   |   |   |   |   |
|  |         |байланыстыру. Жердің    |   |   |   |   |   |
|  |         |жағдайын түсіру.Далалық   |   |   |   |   |   |
|  |         |өлшеушілердің нәтижелерін  |   |   |   |   |   |
|  |         |өңдеу.           |   |   |   |   |   |
|12 | Картадағы    |1. 1:25000 масштабты    |   |   |   |   |   |
|  |ауданды өлшеу.  |У-34-37-В-в (Снов)     |   |   |2  |   |   |
|  |         |топографиялық картасынан  |   |   |   |   |   |
|  |         |палетка көмегімен, кестеде |   |   |   |   |   |
|  |         |көрсетілген варианттардың  |   |   |   |   |   |
|  |         |бірін пайдалана отырып   |   |   |   |   |   |
|  |         |участок ауданын анықтау.  |   |   |   |   |   |
|  |         |2. Голубая өзенінің және  |   |   |   |   |   |
|  |         |Андога өзенінің       |   |   |   |   |   |
|  |         |жағалауындағы орманмен екі |   |   |   |   |   |
|  |         |орман өсінділер массив   |   |   |   |   |   |
|  |         |(6611,6711 және 6610    |   |   |   |   |   |
|  |         |квадраттарының біраз бөлігі |   |   |   |   |   |
|  |         |) ауданның өлшеу.     |   |   |   |   |   |
|  |         |3. Бақылау сұрақтары.    |   |   |   |   |   |
|13 |Картаның     |Картаның масштабы. Картадағы|2  |   |   |   |10  |
|  |математикалық  |бұрмалану. Картографиялық  |   |   |   |   |   |
|  |негізі .     |проекция .         |   |   |   |   |   |
|  |         |Картографиялық проекция   |   |   |   |   |   |
|  |         |түрлері. Координаттық тор. |   |   |   |   |   |
|14 | Жер бетіндегі  |1. Картадағы нүктенің    |   |   |   |   |   |
|  |нүктелердің орнын|географиялық координаталарын|   |   |2  |   |   |
|  |анықтау     |анықтау           |   |   |   |   |   |
|  |         |2. 1: 25 000 У-34-37-В-в  |   |   |   |   |   |
|  |         |топографиялық карта бойынша |   |   |   |   |   |
|  |         |ұсынылған кестедегі     |   |   |   |   |   |
|  |         |варианттардың бірі бойынша |   |   |   |   |   |
|  |         |картадағы нүктенің     |   |   |   |   |   |
|  |         |географиялық координаталарын|   |   |   |   |   |
|  |         |анықтау.          |   |   |   |   |   |
|  |         |3. Бақылау сұрақтары.    |   |   |   |   |   |
|15 |Картографиялық  |Генерализация себептері.  |   |   |   |   |   |
|  |генерализация.  |Генерализация түрлері.   |2  |   |   |   |   |
|  |         |Генерализациядағы      |   |   |   |   |   |
|  |         |географиялық принциптер.  |   |   |   |   |   |
|16 |Сызықтарды    |1. Ұсынылған кестедегі   |   |   |   |   |   |
|  |бағдарлау    |тапсырманың варианттарының |   |   |2  |   |   |
|  |         |біріндегі дирекциондық   |   |   |   |   |   |
|  |         |бұрыш пен меридиандардың  |   |   |   |   |   |
|  |         |жақындасуы мәндері бойынша |   |   |   |   |   |
|  |         |нағыз азимутты анықтау.   |   |   |   |   |   |
|  |         |2. Кестеде көрсетілген   |   |   |   |   |   |
|  |         |варианттардың бірін тандай |   |   |   |   |   |
|  |         |отырып нағыз азимут пен   |   |   |   |   |   |
|  |         |меридиандардың жақындасуы  |   |   |   |   |   |
|  |         |мәндері бойынша дирекциондық|   |   |   |   |   |
|  |         |бұрышты анықтау.      |   |   |   |   |   |
|  |         |3. Ұсынылған кестедегі   |   |   |   |   |   |
|  |         |варианттардың бірі бойынша |   |   |   |   |   |
|  |         |румбы мәні бойынша азимутты |   |   |   |   |   |
|  |         |анықтау.          |   |   |   |   |   |
|  |         |4. Бақылау сұрақтары.    |   |   |   |   |   |
|17 |Жалпы      |Жалпы географиялық карта  |2  |   |   |9  |   |
|  |географиялық   |маңызы .          |   |   |   |   |   |
|  |карта.      |Картографияны ұйымдастыру. |   |   |   |   |   |
|  |         |Топографиялық карталар   |   |   |   |   |   |
|  |         |жүйесі. Топографиялық    |   |   |   |   |   |
|  |         |карталар мазмұны . Ұсақ   |   |   |   |   |   |
|  |         |масштабты жалпы географиялық|   |   |   |   |   |
|  |         |карталар Аналити-алық карта.|   |   |   |   |   |
|  |         |Кешендік карта. Синтетикалық|   |   |   |   |   |
|  |         |карта. Карта динамикасы және|   |   |   |   |   |
|  |         |карта байланысы. Картаның  |   |   |   |   |   |
|  |         |қызметтік түрлері.     |   |   |   |   |   |
|18 |Топографиялық  |1. Берілген координаталармен|   |   |   |   |   |
|  |карталар мен   |(оқытушы көрсетеді) 1:10 000|   |   |2  |   |   |
|  |пландардың    |масштабтағы топографияялық |   |   |   |   |   |
|  |номенклтурасы  |карта қағазының      |   |   |   |   |   |
|  |         |номенклатурасын табу керек. |   |   |   |   |   |
|  |         |2. Берілген номенклатурамен |   |   |   |   |   |
|  |         |(оқытушы көрсетеді) карта  |   |   |   |   |   |
|  |         |қағазының көршілес карталар |   |   |   |   |   |
|  |         |рамкаларының бойлықгар мен |   |   |   |   |   |
|  |         |ендіктерін табу қажет.   |   |   |   |   |   |
|  |         |              |   |   |   |   |   |
|  |         |3. Берілген номенклатурамен |   |   |   |   |   |
|  |         |қағаздарының көршілес    |   |   |   |   |   |
|  |         |карталар номенклатурасын  |   |   |   |   |   |
|  |         |табу керек.         |   |   |   |   |   |
|  |         |4. Бақылау сұрақтары.    |   |   |   |   |   |
|19 |Тақырыптық карта.|Тақырыптық картаның жағдайы,|2  |   |   |   |   |
|  |         |түрлері.Климат картасы.   |   |   |   |   |   |
|  |         |Тұрғындар          |   |   |   |   |   |
|  |         |картасы.Экономикалық-географ|   |   |   |   |   |
|  |         |иялық карта.        |   |   |   |   |   |
|  |         |Экологиялық-географиялық  |   |   |   |   |   |
|  |         |карта.           |   |   |   |   |   |
|20 |Картаны жасау  |1. Жалпы ережелер      |   |   |2  |   |   |
|  |жолдары .    |2. Картографиялық      |   |   |   |   |   |
|  |         |материалдарды дайындау .  |   |   |   |   |   |
|  |         |3. Картаны жасау жолдары . |   |   |   |   |   |
|  |         |4. Картаны компьютерлік   |   |   |   |   |   |
|  |         |бағдарламаларда құру.    |   |   |   |   |   |
|  |         |5. Бақылау сұрақтары.    |   |   |   |   |   |
|21 |Карта мен    |Картаны құрастыру көздері  |2  |   |   |   |   |
|  |атластарды    |түрлері.Астрономиялық –   |   |   |   |   |   |
|  |құрастыру    |геодезиялық мәліметтер.   |   |   |   |   |   |
|  |көздері.     |Картографиялық мәліметтер  |   |   |   |   |   |
|  |         |көзі. Гидрометеорологиялық |   |   |   |   |   |
|  |         |бақылау.          |   |   |   |   |   |
|  |         |Экономикалық-статистикалық |   |   |   |   |   |
|  |         |мәліметтер.Тақырыптық    |   |   |   |   |   |
|  |         |мәліметтер көзі .      |   |   |   |   |   |
|22 |Картографиялық  |1. Жалпы ережелер      |   |   |2  |   |   |
|  |генерализация.  |2. Масштабтың өзгеруіндегі |   |   |   |   |   |
|  |         |генерализация ерекшелігі.  |   |   |   |   |   |
|  |         |3. Бақылау сұрақтары.    |   |   |   |   |   |
|23 |Аэроғарыштық   |Аэроғарыштық картография  |2  |   |   |3  |   |
|  |картография.   |тарихы.Ғарыштық түсірімдер |   |   |   |   |   |
|  |         |қоры.            |   |   |   |   |   |
|  |         |Аэроғарыштық түсірімдерді  |   |   |   |   |   |
|  |         |дешифрлеу. Фотокартаны құру.|   |   |   |   |   |
|24 |Картаны пайдалану|Картаны пайдалану әдісінің |2  |   |   |   |   |
|  |әдісі .     |тарихы . Картографиялық   |   |   |   |   |   |
|  |         |зерттеу әдісі. Карталарды  |   |   |   |   |   |
|  |         |сараптау әдісінің жүйелері. |   |   |   |   |   |
|  |         |Картаны сипаттау. Графикалық|   |   |   |   |   |
|  |         |тәсілдер.          |   |   |   |   |   |
|  |         |Графикалық-аналитикалық   |   |   |   |   |   |
|  |         |тәсілдер.          |   |   |   |   |   |
|25 |Картография және |Геоинформатика – ғылым,   |2  |   |   |   |   |
|  |информатика.   |технология,         |   |   |   |   |   |
|  |         |өндіріс.Геоақпараттық    |   |   |   |   |   |
|  |         |жүйелер . Картографиялық  |   |   |   |   |   |
|  |         |мәліметтер базасы.Алынған  |   |   |   |   |   |
|  |         |мәлімметтер базасы .    |   |   |   |   |   |
|26 |Геоақпараттық  |Картографияны басқару    |2  |   |   |   |10  |
|  |картография.   |басқармасы. Картографияның |   |   |   |   |   |
|  |         |геоақпараттық әдісі.    |   |   |   |   |   |
|  |         |Электронды атлас. Цифрлық  |   |   |   |   |   |
|  |         |карталар. Түсірістерді   |   |   |   |   |   |
|  |         |компьютерлік өңдеу.     |   |   |   |   |   |
|27 |Әртүрлі     |1. 1: 25 000, 1: 50 000,  |   |   |8  |   |   |
|  |карталарды жасау.|1:100 000 масштабтағы    |   |   |   |   |   |
|  |         |карталарды жасау.      |   |   |   |   |   |
|  |         |2. 1:1000 000 және 1:5000  |   |   |   |   |   |
|  |         |000 масштабтағы карталарды |   |   |   |   |   |
|  |         |жасау.           |   |   |   |   |   |
|  |         |3. Тақырыптық карталарды  |   |   |   |   |   |
|  |         |жасау.           |   |   |   |   |   |
|  |         |4. Электронды карталарды  |   |   |   |   |   |
|  |         |жасау.           |   |   |   |   |   |
|  |         |5. Бақылау сұрақтары.    |   |   |   |   |   |
|  |         |              |30  |   |30  |30  |30  |
|  |         |Барлығы : 120       |   |   |   |   |   |

             5. СӨЖ және ОСӨЖ мазмұны


|№  |  СӨЖ           |Сағат |ОСӨЖ              |Сағат |
|   |              |саны |                |саны |
|   | Картографиялық проекциялар|2   | Картатану           |   |
|   |              |   |Пән бойынша глоссари жаттау,  |2   |
|   |              |   |қорғау.            |   |
|   | Картаның номенклатурасы  |2   |Картографиялық бейнелеу әдісі |   |
|   |              |   |Шартты белгілер.        |2   |
|   | Жарық және радио қашықтық |2   | Топографиялық карталардағы  |   |
|   |өлшеуiштер         |   |шартты белгілер.        |2   |
|   |              |   |Шартты белгілерді қағазға   |   |
|   |              |   |түсіру.            |   |
|   |              |   |Шартты белгілерді жаттау,   |   |
|   |              |   |қорғау.            |   |
|   | Тахеометр-автоматтар және |2   | Карталардағы жазулар .    |   |
|   |электронды тахеометрлер  |   |Шрифтермен жұмыс (оқытушы   |2   |
|   |              |   |көрсетеді)           |   |
|   | Жердiң сандық моделi.   |2   |Карталарды бояу        |   |
|   |Топографиялық ақпаратты  |   |1. Түрлі түсті карандашпен   |2   |
|   |алудың және өңдеудiң    |   |бояу.             |   |
|   |автоматтандырылған әдiсi  |   |2. Түрлі түсті бояулармен бояу.|   |
|   | Глобалды позициялық жүйе |2   | Мапинфо бағдарламасы.     |   |
|   |(ГПЖ) және оның қолданылуы |   |                |2   |
|   |Теодолиттiк түсiрiс кезiнде|2   |Картаны баспаға шығару.    |   |
|   |жазық жердегi және құрылыс |   |                |2   |
|   |салынған территориядағы iрi|   |                |   |
|   |масштабты түсiрiстiң    |   |                |   |
|   |ерекшелiгi         |   |                |   |
|   | Қателер бойынша сызықтық |2   |Белгілер, сызықты белгілер,  |2   |
|   |және бұрыштық өлшеулердiң |   |картодиаграммы, түстік шкала  |   |
|   |дәлдiгiн бағалау      |   |және динамикалық белгілер.   |   |
|   | Гаусс-Крюгер проекциясы  |2   | Кронциркул, туш, перомен жұмыс|2   |
|   |және тiк бұрышты      |   |(оқытушы көрсетеді)      |   |
|   |координаталар       |   |                |   |
|   | Топографиялық түсiрiстiң |2   | Картаны бояудың түпнұсқасы.  |2   |
|   |сапасын бағалау      |   |                |   |
|   | Картада ауылшаруашылық  |2   | Автокад бағдарламасы.     |2   |
|   |пайдалы жерлердің     |   |                |   |
|   |аудандардын анықтау    |   |                |   |
|   | Өлшеуге қолайсыз     |2   |Корелдраф бағдарламасы.    |2   |
|   |қашықтықтарды анықтау   |   |                |   |
|   | Тең дәлдіксіз өлшеулердің |2   | Картографиялық генерализация. |2   |
|   |нәтижелерін математикалық |   |                |   |
|   |өңдеу           |   |                |   |
|   |Диагональсіз төртбұрыштар |2   |Картаны компьютерлік      |2   |
|   |              |   |бағдарламаларда құру      |   |
|   |Дурнев кертуі       |2   | Картаны баспаға шығарудың   |2   |
|   |              |   |технологиялық схемасы.     |   |
|Барлығы:            |30  |                |30  |
   7. «Картография» пәні бойынша оқу процесінің күнтізбелік кестесі  Апталар
123456789101112131415Дәрістер
222222222222222Зертханалық
сабақтар222222222222222Тәжірибелік сабақтарСОӨЖ1,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,5СӨЖ1,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,5
8. Әдебиеттер
8.1. негізгі:
8.1.1. Колосова, Н.Н. Картография с основами топографии.- М., 2006.
 8.1.2. Фокина, Л.А. Картография с основами топографии.- М., 2005.

8.2. қосымша:
8.2.1. Кусов В.С. Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки к-М., 2009
Пәндер