Файл қосу


Пән атауы - Салық құқығы|Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министірлігі              |
|Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті           |
|Құжат СМЖ 3 деңгейлі   |ОӘК         |ПОӘК  042-18-20.1.24/01-2014 |
|Оқытушыға арналған     |          |                |
|«Қазақстан Респубикасының |Басылым №2     |                |
|салық құқығы» пәні     |11.09.2014ж.    |                |
|бағдарламасы        |          |                |

              ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

      «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ САЛЫҚ ҚҰҚЫҒЫ» пәні бойынша

             5В030100 «құқықтану» мамандықтарына арналған
           СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ
                            СЕМЕЙ
                              2014

Алғы сөз


 1 ҚҰРАСТЫРҒАН


 Құрастырған «_28» тамыз 2014ж. А.К.Сарбасова «құқықтану» кафедрасы аға
 оқытушысы


 2. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1. Семей  қаласының  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік  университетінің
«Құқықтану» кафедрасының мәжілісінде

Хаттама №1 «03 »  09. 2014ж.

Кафедра меңгерушісі___________А.Е. Тулепбергенова

 2.2. Экономика, құқық және гуманитарлық ғылымдар факультетінің оқу-
әдістемелік    бюро мәжілісіңде

Хаттама №1 «09 » 09. 2014ж.

Төраға______    С.Х. Тойкин

 3. БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу-әдістемелік Кеңесінің  мәжілісінде  мақұлданды  және
баспаға ұсынылды

Хаттама № 1 «11 »  09. 2014ж.

ОӘК төрайымы_______________       Искакова Г.К


4 БІРІНШІ ЕНГІЗІЛДІ  «___»____20__№__


                      Мазмұны
1.Жалпы мәліметтер.
2.Пән мазмұны және сабақтың түріне қарай сағат санына бөлінуі
3.Пәнді үйренуге қажет әдістемелік нұсқаулар
4. Курс форматы
5.Курс саясаты
6.Студенттердің білімін бағалау саясаты
7.Әдебиеттер


1 Жалпы ережелер
     - Оқытушының аты-жөні – Сарбасова А.К
     - Кафедра – «Құқықтану»;
     - Байланыс ақпараты- тел350426, оқу ғимараты №1, кабинет 605;
     - Пән атауы –« Салық құқығы»;
     - Кредиттер саны – 3;
     - Жұмыс оқу жоспарынан көшірме (Кесте 1);
   1.2 Пәннің мазмұнының қысқаша сипаты.
    «ҚР-ның салық құқығы» - Қазақстан Республикасының салық мәселесін
толықтай құқықтық жағынан реттеуге арналған
   1.3 «ҚР-ның салық құқығы» курсының негізгі мақсаты: студенттерге салық
құқығының негізгі теориялық ережелерін түсіндіру.
   Қазақстан Республикасының заңдылығын зерттеу, заңдылықпен жұмыс істеу
қабілетін иемдену, практикада туындайтын күрделі мәселелерге бейімдеу,
алған білімдерін қолдану қабілітінің пайымдау.
   1.4 Пәнді оқытудың негізгі міндеті  студенттердің аталған курсқа
қызығушылығын   арттыруға   бағытталған.Студенттердің   әрбір   курс
институттарының жалпы және арнайы бөлімдерін меңгеру керек.  Құқықтық
қатынастарда туындайтын нормаларды қолдану тәртібін оқуы қажет.
   1.5 Курс оқытылуы аяқталған кезінде студент:
  ҚР-ның салық құқығы теориялық негіздері мен тұжырымдамаларын, оның
   ұйымдастырушылық құрылымын және құқықтық саласын білуі қажет.
  • Негізгі теориялары мен әдістерді игеру;
  • салық құқығы мақсаттары, әдістері, заңнамаларды және тұжырымдамаларын
   толық меңгеруі;
  • Болашақта басқару саласындағы құқықтық тәртіптік қамтамасыз етуге
   байланысты қызметті жүзеге асыруға қажет қаржы құқықтық  сананы
   тәрбиелеу
  • Салық  қатынастары аясында болашақ заңгер-мамандарды мемлекеттің,
   заңды тұлғалардың мүдделерін қорғау қабілетін қалыптастыру
 .    1.6 Курстың басты деректемелері:
     1.ҚР-ның Конституциясы
     2.Азаматтық құқық
     3.Қылмыстық құқық
   1.7 Курстың деректемелері:
ҚР-ның азаматтық құқығы
ҚР-ның сақтандыру құқығы
      ҚР-ның банк құқығы т.б  1 ПӘН МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚТЫҢ ТҮРЛЕРІНЕ ҚАРАЙ САҒАТҚА БӨЛУ


                                  Кесте 1
|№ |Тақырып атаулары   |Сағаттар           |Әдебиеттер    |
|п/п|           |               |         |
|  |           |дәріс|семин |СРОП   |СРО  |         |
|1 |2          |3  |4   |5    |6   |7        |
|1 |Салық және қазақстан |1  |1   |1    |3   |7.1,7.27,3,7.4,7.|
|  |республикасының салық|   |   |     |   |5,        |
|  |жүйесі        |   |   |     |   |7.6,7.7,7.8,7.9 |
|2 |Салық жүйесіне    |1  |1   |1    |3   |7.1,7.27,3,7.4,7.|
|  |кіретін басқада   |   |   |     |   |5,        |
|  |төлемдер мен алымдар |   |   |     |   |7.6,7.7,7.8,7.9 |
|3 |Салық құқығы және  |1  |1   |1    |4   |7.1,7.27,3,7.4,7.|
|  |салықтық құқықтық  |   |   |     |   |5,        |
|  |қатынастар      |   |   |     |   |7.6,7.7,7.8,7.9 |
|4 |Салықтық       |2  |2   |1    |3   |7.1,7.27,3,7.4,7.|
|  |міндеттемелер мен  |   |   |     |   |5,        |
|  |салық салыну     |   |   |     |   |7.6,7.7,7.8,7.9 |
|  |саласындағы     |   |   |     |   |         |
|  |жауапкершлік     |   |   |     |   |         |
|5 |Қазақстан      |2  |2   |2    |4   |7.1,7.27,3,7.4,7.|
|  |Республикасында салық|   |   |     |   |5,        |
|  |салудағы басқаруды  |   |   |     |   |7.6,7.7,7.8,7.9 |
|  |ұйымдастыру     |   |   |     |   |         |
|6 |Салықтық әкімшілік  |1  |1   |1    |3   |7.1,7.27,3,7.4,7.|
|  |жүргізу       |   |   |     |   |5,        |
|  |           |   |   |     |   |7.6,7.7,7.8,7.9 |
|7 |Салық төлеушілердің |2  |2   |2    |4   |7.1,7.27,3,7.4,7.|
|  |құқықтарын қорғаудың |   |   |     |   |5,        |
|  |құқықтық механизмдері|   |   |     |   |7.6,7.7,7.8,7.9 |
|8 |Арнайы салықтық режим|2  |2   |1    |3   |7.1,7.27,3,7.4,7.|
|  |           |   |   |     |   |5,        |
|  |           |   |   |     |   |7.6,7.7,7.8,7.9 |
|9 |Шет елдердің салық  |1  |1   |1    |4   |7.1,7.27,3,7.4,7.|
|  |жүйесі        |   |   |     |   |5,        |
|  |           |   |   |     |   |7.6,7.7,7.8,7.9 |
|10 |Республикалық    |1  |1   |1    |4   |7.1,7.27,3,7.4,7.|
|  |бюджеттің салық   |   |   |     |   |5,        |
|  |көздері       |   |   |     |   |7.6,7.7,7.8,7.9 |
|11 |Жерглікті бюджеттік |1  |1   |1    |3   |7.1,7.27,3,7.4,7.|
|  |салық түсімдері және |   |   |     |   |5,        |
|  |міндетті төлемдер  |   |   |     |   |7.6,7.7,7.8,7.9 |


3 Пәнді оқытуға байналысты оқу әдістемелік нұсқама
«ҚР-ның салық құқығы» пәні мемлекеттің құқықтық циклдің алдыңғы қатарлы
құқық салалары мен ғылымдарының бірі болып  табылады.Бұл  өз  алдына
оқытушыларға пәннің аса маңызды бөлімдерін жүйелі әрі тереңірек оқытуды
жауапты міндет жүктейді.

4. Курс форматы
Аудиториялық уақытқа кіретіндер: дәрістер, оқылған материалдарды пікір
алмасу, әртүрлі материалдарды және нормативтік актілерді талдау. Әрбір
сабаққа студенттер жоспардағы негізгі және  қосымша әдебиеттер тізіміне
сәйкес дайындалуы тиіс (негізгі бөлімдер мен тараулар әрбір  сабаққа
анықталып отырады). Бақылау жұмысқа қатыспаған және кешіккен  студент
ешқандай балл алмайды.

5. Курс саясаты
Әрбір дәріске қатысып белсенділік танытқаны үшін 5 баллдан беріледі.Әрбір
семинарда «өте жақсы» жауап максималды 15 баллмен теңестіріледі.
     Негізгі ұғымдар әрбір дәріс барысында түсіндіріледі. Сабақтарға
қатысу және негізгі ұғымдарды,  анықтамаларымен,  түсініктерімен  жазу
студенттердін міндеті. Егер студент белгілі бір  себептермен  сабаққа
қатыспаса, дәрісті ол топтағы басқа бір студенттер алуы керек. Ал оқытушы
дәрісті сабақтан тысқары уақытта студентке беруді тиіс емес (қандай себеп-
салдары болса да). Дәріс материалдары және семинар,  өздік  жұмыстар
тақырыптарына студенттер алдын ала таныса алады, универсиеттің сайтында
электронды журналға енгізілген.
      Әрбір сабақта  студент  қаралатын  материалдарды  талқылауға
белсенділікпен қатысуы керек. Оның белсенділігі жауап беру сапасы негізінде
бағаланады. Жеке жауап беру мен топ құрамында сөз сөйлей қарастырылады.
      Дәріске қатыспау 0 балл деп есептелінбейді,Студенттің семинар
сабағына дайын болмауы -0 балл  болып  есептелінбейді  және  айыппұл
санкциялары қолданылады. Егер себепті түрде сабақтан қалса және  оны
растайтын құжаттары мөр басылып расталса онда студент қалған сабағын
оқытушының уақыты бос болса тапсырмаларды ауызша жауап беру арқылы өтей
алады. Бірақ ескерте кететін жайт әрбір сабақты бағалау аптасына бір рет
міндетті түрде электронды журналға қойылады. Қойылған бағалар автоматты
түрде базада сақталады. Әрбір студен 1 -межелік бақылауды яғни, максималды
балл 270 + 30 балл дәріске қатысқаны үшін қосылады сонда жалпы жиыны 300
балл, 100 пайызды деген көрсеткішті жинауы мүмкін.  2- межелік бақылауда
максималды 300 балл, 100 пайыз екуінің жиыны 600 баллды құрап 100 пайыз
деген көрсеткішке ие болады.
Төмендегі таблицада әрбір сабаққа берілетін баллдар көрсетілген.
    Студенттерге  жазбаша  жұмыстарды  орындау  барысында  Шәкәрім
университетінің компьтерлерді пайдалануға рұқсат беріледі
    Студенттер Шәкәрім университетінің кітапханасында  жұмыс  істеп,
кітапхана ережесіне сәйкес кітаптарды үйге алуына болады
   Емтихан: қорытыды емтихан тест бойынша өткізіледі.


6 СТУДЕТТЕРДІҢ БІЛІМІН БАҒАЛАУ САЯСАТЫ

Әртүрлі жұмыстар түрлерін бағалау критерийлері
                                   Кесте 2
|Апта  |Бақылау түрі                 |Барлық |ескертулер  |
|    |                       |баллдар|       |
|    |                       |саны  |       |
|1   |2                      |3   |4      |
|1   |1 және 7 апта бойынша барлық аудиториялық  |30   |       |
|    |сабақтарға қатысу              |    |       |
|2   |Семинар сабақтарда жауап беру1 және 7 апта  |105  |       |
|    |бойынша                   |    |       |
|3   |Студенттің өздік жұмысы үй тапсырмасы    |70   |СРО     |
|4   |Эссе (әрбір жұмысқа), Жазбаша ситуациялық  |35   |СРОП     |
|    |жұмыс (әрбір жұмысқа), Реферат (әрбір    |    |       |
|    |жұмысқа), Дискуссияда қатысу (әрбір жұмысқа) |    |       |
|5   |                       |60   |       |
|    |                       |    |       |
|1 ден 7 апталық оқытудың қорытынды баллдары     |300  |       |СРСП     |
|    |                       |    |       |
|1   |8 және 15 апта бойынша барлық аудиториялық  |30   |       |
|    |сабақтарға қатысу              |    |       |
|2   |Семинар сабақтарда жауап беру1 және 7 апта  |105  |       |
|    |бойынша                   |    |       |
|3   |СРО                     |70   |       |
|4   |СРОП                     |35   |       |
|5   |2-Межелік бақылау              |60   |       |
|    |8 ден 15 апталық оқытудың қорытынды баллдары |300  |       |
|Емтихадағы жалпы баллдар               |400  |       |
|Академиялық кезеңдегі қорытынды баллдар       |1000  |       |


7. Әдебиеттер
Негізгі әдебиеттер
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 30.08.1995 ж.
2. ҚР Азаматтық кодексі (Жалпы бөлімі) 27.12.1994 г.
3. ҚР Азаматтық кодексі (Ерекше бөлімі) 1.07.1999 г. № 409-1
4. ҚР Азаматтық іс жүргізу кодексі. 1.07.1999 г. № 411-1
5. «Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» ҚР
кодексі. 30.12.2007 г.
6. «Әкімшілік құқықбұзушылықтар туралы» ҚР кодексі. 30.01.2001 г. №155-11.
7. ҚР Қылмыстық кодексі. 16.07.1997 г. № 167-1
8. «Қазақстан Респуликасындағы банктер мен банктік қызмет туралы» ҚР заңы
31.08.1995 г. № 2444.
9. 2005 жылы қабылданған «Бюджет кодексі»
10. Лицензиялау туралы: ҚР Заңы 17.04.1995 г. № 2200
11. қазақстан Республикасындағы еңбек туралы: ҚР Заңы 10.12.99 г. № 4.
12. Шетел инвестициялар туралы: ҚР Заңы 27.125.1994 г. № 266.
13. Қаржы полиция органдары туралы: ҚР Заңы 4.07.02 №336-11
14. Қазақстан Республикасы мен басқа мемлекеттер арасындағы екіжақты
салықсалуды жою туралы Конвенциясы (1.06.2002 г. жағдайына қатысты).
15. Қазақстан Республикасының қаржы министірлігінің кейбір мәселелері: ҚР
Үкіметінің қаулысы. 3.09.2002 г. № 969.

16. ҚР қаржы министірлігінің салық комитетінің мәселелері: ҚР Үкіметінің
қаулысы. 9.10.2002 г. №1102.
17. Найманбаев С.С. Қазақстан Республикасының Салық құқығы. Алматы, 2005 ж.
17. Порохов Е.В. Налоговое право. Алматы, 1994.
18. Худяков А.И. Финансовое право Республики Казахстан. Алматы: Баспа,
2001.
19. Худяков А.И. Финансовое право Республики Казахстан (Особенная часть).
Алматы: Баспа, 2002.
20. Худяков А.И. Налоговое право Республики Казахстан (Часть общая).
Алматы: Жетi жаргы, 1998.
21. Худяков А.И. Финансовое право Республики Казахстан. Алматы: Каржы-
каражат, 1995.
22. Худяков А.И., Бродский Г.М. Теория налогообложения. Алматы: НОРМА-К,
2002.
23. Алексеев С.С. Теория права. М.: БЕК, 19
24. Грачева Е.Ю., Куфанова Н.А., Пепеляев С.Г. Финансовое право России. М.:
ТЕИС, 1995
25. Грибанова В.А. Судебная практика рассмотрения споров с участием
налоговых инспекций // Гражданский кодекс Республики Казахстан – толкование
и комментирование (Общ. ч.). Вып. 3. Алматы: Баспа, 1997.
26. Григорьев В.И. Административная ответственность за нарушение налогового
законодательства Республики Казахстан. Алматы: Каржы-каражат, 1997.
27. Есенбаев М.Т. Новая налоговая политика – важный этап развития общества
// Каржы-каражат. Финансы Казахстана. 1995. № 4.
28. Ильюшихин И.Н. Понятие и признаки налогового правоотношения //
Правоведение. 2000. № 2. С. 127–145.
29. Карагусова Г.Д. Налоги: сущность и практика использования. Алматы:
Каржы-каражат, 1994.
30. Кучеров И.И. Налоговые преступления: Учеб. пособие. М.: ЮрИнфоР, 1997
31. Мишин Г.К. Налоги и социальный контроль: Политологический и
криминологический аспекты // Государство и право. 2000. № 8. С. 40–46.
32. Мусин С.М. Налоги с населения в Казахстане. Алматы: Каржы-каражат,
1996.
33. Налоги: понятие, элементы, установление, виды. Алматы: Баспа, 1998.
34. Налоговый терминологический русско-казахский словарь-справочник / Под
ред. М.Т. Оспанова. Алматы: Познание, 1996.
35. Оспанов М.Т. Проблемы совершенствования системы управления налогами в
Республике Казахстан. Алматы: Познание, 1996.
36. Порохов Е.В. Налоговое право. Алматы, 1994.
37. Порохов Е.В. О налоговом законодательстве // Вестн. Минюста РК. Алматы,
1995.
Пәндер